czwartek, 22 lutego 2018

BIO-DUCHOWE ŻNIWA – LISA RENEE LUTY 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy podnosimy kurtynę, badamy kilka sposobów, w jakie NAA ukrywa praktyki kradzenia dusz i energii. Omówimy manipulowanie zbiorową świadomością i koszty, jakie ponoszą ludzkie dusze, kiedy porzucają naturalne prawa, których wielu ludzi nie może nawet rozpoznać. Przykładem jest praktyka przeszczepiania narządów, zarówno kradzionych narządów kupowanych na czarnym rynku, jak i praktyka mieszania duchowych wzorców ukrytych w każdej tkance, które pochodzą ze sprzedawanych części ciał. Przyjrzymy się, w jaki sposób ciało fizyczne i ciało duchowe-duszy są ze sobą połączone oraz jak życie w harmonii z prawami natury wspiera polepszenie zdrowia a także poszerzenie świadomości. Kiedy ta wiedza jest tłumiona, łatwiej może być wprowadzany program dotyczący anty-życia. Przyjrzymy się tłumieniu nauk astrologicznych, zwracając szczególną uwagę na astrologię medyczną, wpływ planet i konstelacji na nasze zdrowie oraz fizjologiczne korelacje ze znakiem Zodiaku galaktycznego.

Rozważając pogwałcenie praw natury, i to, że programy inżynierii społecznej wpoiły ludzkości kulturę śmierci, w tym miesiącu zgłębimy sposoby, w jakie NAA szerzy te pogwałcenia, celowo rozbija ciała duchowe i generuje wiele duchowych nadużyć oraz choroby fizyczne, które tak naprawdę mają służyć temu, aby wykradać ludziom energię biologiczna i duchową. Wielu ludzi realizuje te programy, ponieważ nie mają pojęcia, że są wykorzystywani do tego, aby wyrządzać większe duchowe szkody w zbiorowej świadomości ludzkości, lub zostali przemienieni w socjopatów, ludzi pozbawionych wyrzutów sumienia i empatii dla cierpienia oraz niedoli innych.

Ciało ludzkie posiada na poziomie biologicznym i duchowym ogromne pokłady energii, której działanie przypomina działanie baterii akumulatorów. Ciało ludzkie składa się z tysięcy bio-chemikaliów, które nieustannie wchodzą w interakcje, tworząc różne reakcje chemiczne, stanowiące naturalną część procesów biologicznych i duchowych, generujących wiele form potencjalnej energii. Zapasy energii są magazynowane i uwalniane z interakcji między warstwami biologicznymi oraz duchowymi ciała ludzkiego, bez względu na to, czy ktoś śpi, czy jest w spoczynku, czy jest aktywny, a także w wyniku położenia i ruchu w polach elektromagnetycznych lub grawitacyjnych. W wyniku tego, że ludzkie ciało i ludzka świadomość są tak obfitym źródłem potencjalnej energii, NAA znalazła wiele pasożytniczych metod, z pomocą których może zabierać ten kolektywny zasób energii dla siebie, ze szkodą dla ludzkości. Ludzie i ciało planety mają niesamowite zapasy wielu form energii, które są gromadzone metodami bio-duchowych żniw. Metody te można znaleźć w wielu akceptowanych społecznie standardowych praktykach, ponieważ większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z uszkodzeń, jakie powstają w polu elektromagnetycznym istot ludzkich, zarówno w ciałach fizycznych, jak i w ciałach duchowych.

Zbiorową świadomość lub systemy pól energii ludzkiej można zbierać i kierować tak, aby substancję elementarną wprowadzić w ruch, przesuwając materię w sztucznie uformowane linie czasu. Ta energia może być łatwo przekształcona w celu zasilania anty-ludzkich programów. Wszystkie formy ludzkiej energii biologicznej i duchowej, które są zbierane z ludzkich części ciała lub energie zbiorowej świadomości gromadzone w celu przejęcia kontroli nad materią i wpływania na wydarzenia, które mają być powtórzone w sztucznych liniach czasowych, opisywane są jako bio-duchowe żniwa. Aby zmaksymalizować energię życiową zebraną od żywych cielesnych stworzeń, NAA wprowadziła wiele szkodliwych praktyk, ukrywając program bio-duchowych żniw prowadzony na ludziach i na Ziemi.

Nauki głównego nurtu mówią nam, że główne źródło energii w ludzkim ciele pochodzi z tego, co przyjmujemy jako pożywienie, które jest przekształcane w mitochondriach, a następnie przechowywane jako cząsteczki ATP w komórkach. Ściślej mówiąc, to wielowymiarowe ciała świadomości są głównym źródłem prądu energii w komórkach ludzkich tkanek ciała, a kiedy istota ludzka postanowi rozwijać swoje ciała duchowe, zyskuje coraz większy dostęp do wyższych potencjalnych form energii duchowej i inteligencji świadomości wewnątrz ciała fizycznego. Na przykład, kiedy wcielone są ciała świadomości duszy, monady i awatara, przechowują zgromadzoną energię światła w cząsteczkach ATP w komórkach ciała fizycznego. Kiedy ciało duchowe nie jest aktywne w ciele fizycznym, powoduje to dysfunkcję mitochondrialną i śmierć komórki. Akrecja i absorpcja większej ilości światła oraz energii do macierzy komórkowej i tkanek ciała fizycznego jest funkcją ekspansji świadomości, która zachodzi poprzez ucieleśnienie wyższych warstw duchowych.

Potencjał energii

Wniebowstąpienie / proces wznoszenia wiąże się ze złożoną mechaniką kwantową rządzącą ruchem dostępnej energii w ciele świadomości, gdy podróżuje przez czas i przestrzeń. Pierwotny ludzki szablon DNA umożliwiał sekwencyjny wzrost potencjału akumulowanej energii z ciał duchowych w wieku biologicznym 12, 22, 33 i 44. Kiedy poziom dostępnej energii i jej ruch w czasie ulegają zmianom, czy dzieje się to poprzez entropię (zmniejszanie poziomu energii) czy syntropię (zwiększanie) na Ziemi, ta zmiana pola bezpośrednio wpływa na poziomy inteligencji i świadomości mas. Percepcja świadomości ludzkiej, a także postawy i przekonania, odzwierciedlają potencjał energii dostępny dla danego ciała w danym miejscu. Kiedy masy dostają mniejszą ilość energii, mają niższą jakość postrzegania świadomości, dysponują stanem świadomości przeżycia. Kiedy jest dostępna większa ilość energii, wyższa moc wyjściowa daje znacznie bardziej rozwiniętą jednostkę, z ogólną wyższą jakością postrzegania świadomości, która zwiększa czynniki inteligencji w masach.

Jakość potencjału energetycznego można mierzyć obserwując rosnące i malejące poziomy barbarzyństwa oraz przemocy, które stają się standardami akceptowalnych zachowań w dominującej kulturze niektórych ziemskich populacji. Obszary geograficzne, które zostały splądrowane i złupione z powodu niekończących się wojen toczonych przez wiele tysiącleci, mają największe straty energii, a bezpośrednie konsekwencje tego znajdują odzwierciedlenie w kulturowych wierzeniach i postawach reprezentowanych przez daną populację. Aby w dowolnej populacji wykreować barbarzyństwo i niewolnictwo, kontroler wykorzystuje taktyki dzielenia i podbijania, dzięki czemu systematycznie stwarza zamknięte systemy energetyczne stopniowo narzucając wzrost poziomu energetycznego zadłużenia, jednocześnie blokując powszechny dostęp do darmowych zasobów energii.

Subtelne energie krążące w ludzkich ciałach fizycznych i duchowych są ściśle ze sobą splecione i połączone, tak że to, co dzieje się z fizycznym ciałem w materialnym świecie, dzieje się także z ciałem świadomości ducha-duszy w innych wymiarowych rzeczywistościach i vice versa. Nie ma sposobu, aby oddzielić wewnętrzne obwody energii biologicznych od duchowych energii w zablokowanym fizycznym ludzkim ciele, ponieważ ciało jest duchowym domem, i zostało zaprojektowane dla pierwotnej formy ducha-duszy. NAA, chcąc zerwać to połączenie, wdrożyło program transhumanizmu, aby hybrydyzować ciała ludzkie ze sztuczną inteligencją. Pierwotny schemat świadomości i wspomnienia komórkowe zapisane w biologii fizycznej oraz biologii duchowej są jednym i tym samym. Te istoty ograniczone do niższych światów kreacji nie mają dostępu do poziomu świadomości, aby odczytać te wspomnienia, podczas gdy ci w wyższych sferach świadomości lub będący kosmicznymi obywatelami mogą czytać te wspomnienia.

Biologia duchowa jest żywym, świetlistym organizmem, który przejawia schemat świadomości poprzez inkarnację, a celem duszy jest wyrażanie fizycznej postaci ludzkiej. W związku z tym poświęcimy uwagę szkodom wyrządzonym zbiorowej ludzkiej świadomości poprzez umyślną zbiorową kontrolę umysłu, która normalizuje duchowe nadużycia poprzez akceptowane praktyki bio-duchowych żniw w całej kulturze śmierci NAA.

Ciało fizyczne jest nośnikiem duchowej ekspresji

Ciało fizyczne, w którym ludzie zamieszkują królestwo materii, służy jako narzędzie przejawiające wielowymiarowe ciała świadomości, które istnieją na wszystkich poziomach gęstości. Poziomy gęstości określają zasadniczo miejsce na osi czasu, gdzie ten aspekt istoty ludzkiej lub formy życia doświadcza świadomości i podróżuje w obrębie jakiejś przejawionej formy. Większość ludzi nie jest w stanie wyczuć własnych aspektów wyższej świadomości, ponieważ ich umysły są pod kontrolą NAA, mają bariery amnezji, NET i implanty, które zostały umieszczone w niższym ciele ziemskim w celu stłumienia globalnej świadomości. Jednak w warstwach ciała świetlistego istnieją aspekty wyższej Jaźni, które są wplątane w fizyczne komórki ciała i bywają nazywane stacjami tożsamości. Poprzez manipulowanie funkcjonowaniem mitochondriów, które upośledza produkcję ATP, ta metoda działa w celu powstrzymania ucieleśnienia stacji tożsamości. Stacje tożsamości odnoszą się do anatomii warstw duchowych pierwotnego projektu ludzkiej świadomości, ciała świetlistego oraz tego, co nazywamy świadomością duszy, monady i awatara.

Każdy przejaw boskiego Źródła w zbiorowym ciele świadomości lub indywidualnej formie życia, ma wiele stacji tożsamości, które istnieją w każdej z rzeczywistości wymiarowych lub wszechświatów harmonicznych. Aby zjednoczyć się ze Źródłem, musimy nauczyć się żyć w harmonii z prawami natury. Kiedy żyjemy z nimi w harmonii, integrujemy, uzdrawiamy i jednoczymy wszystkie nasze duchowe ekspresje w chwili utknięcia, skrzywdzenia lub doświadczenia traumy, ucząc się lekcji życia poprzez doświadczenia, dzięki którym ewoluujemy. Nie możemy się rozwijać, jeśli nie możemy uczyć się z naszych doświadczeń. Proces uczenia się zwykle odbywa się z wyraźną pomocą wyższej duchowej tożsamości, która pomaga nam przypomnieć sobie inne aspekty i ich fragmenty, które istniały w różnych polach czasowych.

W każdej gęstości różne stacje tożsamości podlegają różnym prawom, które rządzą strukturą ruchu świadomości w czasie i przestrzeni w tym miejscu. Prawa te charakteryzują okoliczności wpływające na etapy rozwoju, które manifestują się jako platformy postrzegania świadomości oraz duchowej ekspresji - unikalne dla lokalizacji każdej osoby w danym czasie i przestrzeni. Wiele fizycznych ciał może wydawać się istnieć w materii w podobnym relatywnym czasie i przestrzeni, ale ciała duchowe istnieją na bardzo zróżnicowanych poziomach świadomości i na całkowicie odmiennych liniach czasu. Podczas obecnej fazy wznoszenia się planety Ziemi punkt rozbieżności spektrum świadomości jest bardziej wyjątkowy. Widzialne w sferze fizycznej widmo światła daje nam niezwykle ograniczone postrzeganie rzeczywistości energetycznej. Na przykład spektrum rzeczywistości, które ciało świadomości znajdujące się w liniach czasu 5D postrzega i wyraża poprzez swoje ciało, jest całkowicie inne w porównaniu do ciała z percepcją świadomości znajdującą się na liniach czasu AI. W każdym wymiarze i formie ciała inne prawa rządzą strukturą czy potencjalnymi zmianami energii, przez co inne jest postrzeganie świadomości oraz inny poziom dostępu dla tej konkretnej formy życia.

Zmiana percepcji poprzez fragmentację duszy

Aby zmienić, zmodyfikować lub kontrolować postrzeganie świadomości przez ludzkość i przesunąć miejsce, w którym zbiorowa ludzka świadomość podróżuje w czasie i przestrzeni, kontrolery NAA musieli przerobić prawa natury w strukturze wzorca planety. Aby przeinaczyć te prawa, wykorzystali technologie sztucznej inteligencji, generujące nieorganiczne archetypowe formy w planetarnym umyśle. Formy pochodzą z poprzednich sztucznych pętli czasowych, dzięki którym nieustannie przetwarzały te fragmenty w stworzenie przejawione. Podobnie jest z powiedzeniem, że aktualna linia czasu ciągle powtarza się w automatycznych pętlach czasu, które są odzyskiwane z komórkowych wspomnień z dawnych ukrytych historii wojen, a które zostały wymazane ze świadomych wspomnień umysłu ludzkości. Zostało to wcześniej opisane w biuletynie Historical Expose Trigger Events. W ten sposób nieświadomi ludzie ciągle powtarzają te same traumatyczne przeżycia z dawnych historycznych wojennych dramatów.

Poprzez różne metody kontroli umysłu stosowane w celu utrwalenia w globalnej populacji gwałtownych i dzielących antyludzkich zachowań, dokonano poważnych uszkodzeń duszy zbiorowej, dodatkowo szerząc systemy wierzeń, które utrwalają anty-duchowe programy. Celem kontrolerów jest upewnienie się, że ludzie zapominają o duszach i odłączają się od ciał duchowych, dzięki czemu łatwiej jest im ranić i kraść dusze. Jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że mamy ciało duchowe, nie staramy się połączyć z wyższym Ja, wtedy raczej trudno nam określić, co jest szkodliwym działaniem lub nadużyciem, co jeszcze bardziej rozprasza duszę. Kiedy dusze lub warstwy duchowe są dalej rozdzielane, w warstwach powstają choroby i coraz więcej energii, którą pasożyty mogą swobodnie zbierać. Choroba w ciele jest wynikiem choroby duszy, i jest związana z konsekwencją działań, gdy ktoś nie żyje w zgodzie z prawami natury. Fragmenty duszy generują bardziej podzielone aspekty, które pasożytnicze jednostki mogą wykorzystać, zbierając różne formy użytecznej energii na wielowymiarowych płaszczyznach. Dlatego promują ekstremalną przemoc i kontrolę umysłu opartą na traumie, przeznaczoną do rozszczepiania i rozdrabniania dusz w populacji Ziemi, ponieważ im bardziej rozdrobnione i cierpiące są istoty ludzkie, tym więcej energii mogą od nich wykraść.

Tak więc NAA celowo narusza naturalne prawa na Ziemi używając sztucznej inteligencji do prowadzenia wojny psychologicznej i biologicznej, aby dalej rozprzestrzeniać pośród ludzkości dysharmonię, podziały oraz choroby. Główną strategią jest wpajanie i utrwalanie systemów przekonań drapieżników oraz hybrydyzacja z ludzkim ciałem w celu promowania akceptacji antyludzkich, anty-duchowych zachowań jako społecznie akceptowanych przekonań, które są nieustannie egzekwowane przez kontrolujące filary społeczeństwa. Stopniowa akceptacja pasożytnictwa drapieżników i całkowite przejmowanie ciał ludzkich jako własności osobistej istnieje zarówno na poziomie biologicznym, jak i duchowym. Traktowanie ludzkiego ciała jako przedmiotu nieożywionego, który może być łączony i krojony, a następnie sprzedawany dla zysku, jest kolejnym komponentem, który pozwala im wyodrębnić ogromne ilości energii, aby zrealizować swój program bio-duchowych żniw.

Nauka dotycząca prawego życia

Podstawowe prawdy o życiu można znaleźć w starożytnych naukach mądrości, które wymagają od uczniów życia głębokiego dociekania spraw etycznych, pomagając im w budowaniu społeczeństwa opartego na pomocy humanitarnej w celu zapewnienia wszystkim najlepszej jakości życia. Przez wieki tę prawidłowość rozumieli mędrcy, filozofowie i humaniści, którzy byli odpowiedzialni za edukowanie członków społeczeństwa oraz pouczanie ich, jak żyć w harmonii z naturalnymi prawami. Ta prawda jest objawiona i może być odkryta przez czyste serca, a ci, którzy przejawiają najdoskonalszą miłość uniwersalną, mają dostęp do najdoskonalszej wiedzy.

Na najbardziej podstawowym poziomie nauka prawego życia jest rozumiana jako sposób na życie w harmonii ze sobą i z innymi, w harmonii z Prawami Uniwersalnymi i jako to, co wyraźnie podnosi jakość życia u każdego. Na przykład, jest to Prawo Jedni. Aby otrzymać więcej miłości, sami musimy stać się bardziej kochający. Chodzi też o zrozumienie, że wszystkie rzeczy są stworzone z inteligentnej energii i są częścią Wszechjedni. Wiemy, że jeśli sprawimy komuś krzywdę lub zranimy innych, to samo otrzymamy dla siebie. Kiedy jesteśmy narażeni na krzywdę, której nie widzimy ani nie dostrzegamy w środowisku, to znaczy, że zignorowaliśmy prawa natury, jesteśmy współwinni powtarzania szkodliwych zachowań, popełniając duchowe nadużycia wobec siebie i innych. Zachowania szkodliwe dla ducha są treściami szerzonymi przez negatywne ego, a zatem te myślokształty powodują, że czujemy się zdezorientowani, przygnębieni, chorzy i nieszczęśliwi. Dlatego musimy starać się oczyścić negatywne ego i nauczyć się praktykować duchowo zdrowe zachowania, które dostosowują nas do praw naturalnych, które wprowadzają więcej harmonii, łaski oraz pozytywnej duchowej obecności w naszych ciałach i w życiu.

Prawe życie nie ma na celu narzucania osądów moralnych czy religijnych przekonań innym ludziom, ani osądzania, w jaki sposób te myśli, zachowania i działania wpływają na ludzi wokół. Prawe życie ma pomóc nam zainspirować nas do zapamiętania, że głównym celem ziemskiego wcielenia jest ewoluowanie poprzez duchowe lekcje, które przywracają duszę do życia w harmonii z prawami naturalnymi. Jakość życia wszystkich ludzi zależy od jakości społeczeństwa. Prawdy kryjące się za nauką o prawym życiu to nauczanie ludzi, jak żyć w harmonii z samym sobą, z otoczeniem, a następnie, jak rozszerzyć te zasady na rodzinę, społeczności, a wreszcie na środowisko globalne. Tak więc praktyki Prawa Jedni są ważnymi wskazówkami do naśladowania w nauce o życiu. Kiedy korzystasz z tych wskazówek każdego dnia, jakość twojego życia wzrasta wraz z czasem coraz bardziej, tak jak ty dostosowujesz się do harmonii z prawami natury.

Wszystkie doświadczenia, które mamy w życiu, są wynikiem naszego związku z własną prawdziwą duchową naturą, kiedy mamy zdrowie i spełnienie, to znaczy, że żyjemy dokładnie zgodnie z duchowym celem. Kiedy jesteśmy chorzy, cierpiący i pozbawieni spełnienia, nie żyjemy zgodnie z duchowym przeznaczeniem. Aby więc znaleźć swój prawdziwy duchowy cel i żyć w spełnieniu oraz szczęściu, nawet w tym chaotycznym świecie, musimy zapytać siebie, kim naprawdę jesteśmy, ponieważ prawda tkwi w nas samych.

Narastające w dzisiejszej populacji choroby są wynikiem ciągłego gwałcenia praw naturalnych i powtarzających się naruszeń przeciwko naturze rodzaju ludzkiego, na poziomach świadomości osobistej oraz zbiorowej, które łączą się na linii czasu poprzez przyczynę i skutek. Aby znaleźć przyczynę dysharmonii i chorób w ciele ludzkim lub w ciele Ziemi, konieczne jest ustalenie, gdzie prawa natury zostały naruszone i gdzie występują konflikty między duchową świadomością a ego. Strach, poczucie winy i wstyd mają najbardziej toksyczny wpływ na ciało, umysł oraz ducha, a te należą do najczęstszych przyczyn zachorowań.

Aby znaleźć podstawową przyczynę chorób w ludzkim ciele, konieczne jest zrozumienie istnienia anatomii duchowej i określenie, dlaczego duchowa świadomość oraz osobowość są sprzeczne lub rozdrobnione. Wysoki odsetek dzisiejszych chorób jest bezpośrednio spowodowany powtarzającym się naruszaniem praw naturalnych, co powoduje traumę, poprzez utrwalanie duchowych nadużyć. Należą do nich wprowadzane do środowiska toksyczne odpady, jak również negatywne skutki, które osoba z tego powodu odczuje. Większość chorób wrodzonych przenoszona jest z innych stacji tożsamości w związku z konsekwencjami działań dokonywanych w innych ramach czasowych, w połączeniu z miazmą i toksycznością środowiskową. W wielu przypadkach, jeśli podstawowa przyczyna choroby zostanie odnaleziona i usunięta, jeśli ciało fizyczne oraz duchowe będą uważane za jedno, jeśli zrozumie się lekcję duchową oraz osobiste nawyki powrócą do harmonii z prawami naturalnymi, w efekcie nastąpi szybkie uzdrowienie.

Rozważając naruszenie praw naturalnych, spójrzmy na sposoby, w jakie NAA celowo rozdrabnia ciało duchowe, aby wytworzyć błędne koło duchowych nadużyć i chorób fizycznych.

Przeszczepy narządów

Najpierw przeanalizujmy biznes wart miliardy dolarów, w którym sprzedaje się ludzkie ciała, przeszczepia narządy i niesamowicie destrukcyjne skutki tego handlu, które bezpośrednio wpływają na jakość ludzkiego życia w fizycznej rzeczywistości. Jak można przewidzieć, w inżynierii społecznej NAA związanej z kulturą śmierci, ludzkie martwe ciało jest warte więcej niż żywe. Handel ciałami ludzkimi jest rentownym i rozwijającym się biznesem, a obecna rynkowa wartość nerki do przeszczepu w Stanach Zjednoczonych wynosi około 262 000 USD.

Dziś pobieranie oraz przeszczepianie narządów jest opłacalnym i dynamicznym modelem biznesowym opartym na pozyskiwaniu części ludzkich ciał, co wywołuje wiele problemów bioetycznych i duchowych. Pomijając etyczne uwzględnienie istnienia duszy, praktyki te nie uwzględniają szkodliwego wpływu, jaki przeszczepianie narządów i tkanek ma na duszę oraz anatomię duchową zaangażowanych osób. Przeszczepy narządów są procedurą medyczną, w której część ciała ludzkiego, na przykład narząd, zostaje usunięta z ciała dawcy i umieszczona w ciele biorcy w celu zastąpienia uszkodzonego, chorego lub brakującego narządu. Dawcy narządów i tkanek mogą być żywi lub oficjalnie uznani za umarłych czy też martwi z powodu śmierci krążeniowej. Przeszczepy narządów obejmują serce, nerki, wątrobę, płuca, trzustkę, jelito i grasicę. Przeszczepy tkanki obejmują kości, ścięgna, rogówkę, skórę, zastawki serca, nerwy i żyły. Wszystkie części ciała mają mocną cenę. Na całym świecie najczęściej przeszczepianymi narządami są nerki, wątroba i serce, które sprzedawane są po wygórowanych cenach.

W wyniku globalnego zapotrzebowania na zdrowe ludzkie części ciała do transplantacji, które znacznie przekraczają dostępne ilości, komercyjny biznes, czarny rynek handlu ludźmi, handel ludzkimi narządami i tkankami gwałtownie podskoczył. Nielegalne sieci handlu organami przekraczają obroty rzędu miliarda dolarów rocznie. Niezwykle korzystna transakcja sprzedaży części ciała ludzkiego spowodowała niepokojące zadowolenie z nieetycznych sposobów traktowania ciał w trakcie i po procesie śmierci. Zabieranie narządów jest bezpośrednio związane z handlem ludźmi i dziećmi oraz turystyką transplantacyjną, w której kupowane i sprzedawane są ludzkie części ciała - w dowolny sposób, bez zbędnych pytań o to, gdzie i w jaki sposób pozyskano tę część ciała. Zapotrzebowanie na nerki osiągnęło w Stanach Zjednoczonych poziom epidemii, ponieważ gdy ludzie są zdesperowani, są gotowi podjąć szaleńcze kroki. W rezultacie idą na czarny rynek i nieświadomie biorą udział w kradzieży narządów, często zabierając je ofiarom bez ich zgody. Pomijając pozbawionych skrupułów lekarzy i zorganizowanych przestępców, dla narządów często dochodzi do morderstw, a najczęściej dzieje się to w obszarach dotkniętych ubóstwem, gdzie dzieci będące przedmiotem handlu lub te, które są poważnie upośledzone, są przeznaczone wyłącznie na narządy.

Wysoki odsetek odrzucenia przeszczepionych narządów przez ciała biorców jest uznawane za stratę zasobów. Odrzucenie przeszczepu następuje, gdy przeszczepiona tkanka jest odrzucana przez system odpornościowy biorcy, który ją niszczy. Niezależnie od tego, czy narząd zostanie odrzucony, faktem jest, że osoba z przeszczepionym narządem będzie głównym konsumentem medycyny immunologicznej przyjmującym leki przez resztę swojego życia. Kiedy jakość życia i dobre samopoczucie ma tak wysoką cenę, zaś ludzkie ciała są traktowane jak przedmioty nieożywione, którymi handluje się jak towarami, narusza się naturę ludzkości.

Brokerzy ciał

Na wysoce rentownym rynku ludzkich ciał, prawie każdy może sprzedawać zmarłych na części. Kiedy ludzie wierzą, że pomagają w rozwijaniu studiów medycznych, pozostawiając swoje ciała naukowcom, w rzeczywistości przekazują je na handel, na części. Wiele usługodawców to firmy, przyciągające ubogich, którzy nie mogą sobie pozwolić na koszty pogrzebu, więc przekazują ciało bliskiej osoby. Model handlu narządami zależy od dostępu do dużej ilości wolnych ciał, których pozbywają się biedni nie mogący pozwolić sobie na pogrzeb, ponieważ wszystkie zasoby pieniężne wydali na drogie zabiegi medyczne dla zmarłego członka rodziny. Wielu brokerów ciał płaci za informacje od szpitali, hospicjów i przedsiębiorców pogrzebowych w celu pozyskania klientów, aby zdobyć ciała. Istnieje duży rynek martwych ciał w połączeniu z niewielką lub zerową regulacją lub świadomością społeczną, więc jest to obszar agresywnie wykorzystywany ze szkodliwymi skutkami. Na przykład: pewna amerykańska firma zarabia 27 milionów dolarów rekrutując dawców ciał za pośrednictwem domów pogrzebowych, hospicjów i reklam online. Aby zapewnić jakość sprzedawanych części ciał i zmaksymalizować zyski, wykorzystali te same metody produkcji oraz model kontroli jakości opracowany przez Raya Kroca, który zbudował imperium fast food McDonald's. Ciało ludzkie traktowane jest jak towar w przemyśle fast food, linia do produkcji części ciał, które zasilają drapieżców żyjących zarówno na planie fizycznym, jak i gdzie indziej.

Kryteria prawne dotyczące śmierci mózgowej

Przepisy dotyczące ustalania kryteriów śmierci zostały wdrożone we wszystkich krajach z aktywnymi programami przeszczepiania narządów w latach 60-tych XX wieku. Wcześniej, tradycyjnie, zarówno społeczność prawna, jak i medyczna ustalała zgon poprzez stałe zaprzestanie pewnych funkcji organizmu. Kiedy zapotrzebowanie na przeszczepianie narządów zaczęło wzrastać, zmieniono prawne kryteria określające zgon, dzięki czemu ciało mogło nadal żyć, ale jego właściciel mógł zostać oficjalnie uznany za osobę zmarłą. Dzisiaj zarówno środowiska prawne, jak i medyczne w USA jako prawnej definicji śmierci używają śmierci mózgu, co pozwala wykazać prawną śmierć, nawet jeśli sprzęt podtrzymujący życie utrzymuje procesy metaboliczne organizmu. W niektórych krajach każdy automatycznie staje się dawcą narządów po rozpoznaniu zgonu, kiedy pasują prawnie przyjęte kryteria.

Jakie mogą być konsekwencje uznania żywego ciała za martwe w celu pobrania żywych organów do przeszczepienia do innego ludzkiego ciała, jeśli nie uwzględni się istnienia duszy i ducha działającego poprzez to ciało? Ile osób uznano za zmarłych, kiedy można było je ożywić?

Kiedy martwe ludzkie ciało jest warte więcej niż żywe, zdrowy rozsądek podpowiada, że zakres eksploatacji jest przerażający. Są to wyraźnie dostrzegane fakty procedur, które generują niesamowite zniszczenia i choroby w wielu ludzkich żywotach, jednocześnie pogarszając ogólne dobre samopoczucie, a także dopuszczając się naruszeń, bardzo szkodzących duszy. Ważne jest, że kryteria prawne dotyczące zgonu zostały zmienione pod koniec lat 60-tych XX w. w celu dostosowania do masowego pobierania narządów oraz do rozważenia etycznych implikacji i programów, które mają wpływ na społeczeństwo ludzkie.

1 komentarz: