poniedziałek, 21 listopada 2016

BIO-NEUROLOGIA LISA RENEE październik 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Neurony lustrzane

Neuron lustrzany jest komórką, która się inicjuje, gdy osoba obserwuje czynność wykonywaną przez inną osobę. Neurony inicjujące się w odpowiedzi na dostrzeżenie działań podjętych przez czyjeś ciało są nazywane neuronami lustrzanymi. Dlatego warto wiedzieć, że obserwując zachowanie innych komórek nerwowych lub neuronów w nas, inicjujemy podobne zestawy połączeń w naszym ciele, które odzwierciedlają te, które są uruchomione w obserwowanej przez nas osobie. To oznacza, że osoba oglądająca kogoś innego zaczyna realizować ten sam schemat działania za pośrednictwem informacji przeniesionych przez impulsy nerwowe. We wczesnych fazach rozwoju dziecka neurony lustrzane wspomagają jego rozwój przez lustrzane właściwości - ono naśladuje powtarzające się zachowania rodziców oraz środowiska. W przypadku niektórych dzieci autystycznych upośledzenie bioneurologiczne przejawia się jako słabsze funkcjonowanie neuronów lustrzanych. Odłączenie aktywności neuronalnej tych neuronów upośledza rozwój emocjonalny. Ogranicza to wzajemne uczuciowe więzi między ludźmi, oraz uczucia empatii.

Świadomy człowiek może kontemplować głębokie znaczenie neuronów lustrzanych w doznawaniu uczucia empatii, a także wpływ negatywnych wzorców myślowych, które łatwo mogą doprowadzić do form grupowej kontroli umysłu na naszej planecie. Za sprawą obserwacji powtarzających się zachowań, cyklicznie nadawanych tych samych obrazów, powielanych tych samych fraz językowych, i w konsekwencji poprzez ich stosowanie, w mózgu powstają pewne wzorce, które są budowane przez impulsy nerwowe. Te powtarzające się impulsy tworzą skojarzenia i w końcu powodują powstawanie mentalnych map. Powtarzające się sygnały transmitowane w impulsach nerwowych map mentalnych są dziełem grup ludzi, by następnie rozprzestrzeniać się dalej przez sam fakt ich obserwacji. Jeśli zaangażowani w to ludzie są nieświadomi swoich reakcji i tego, co obserwują, absorbują sygnały od tych większych grup, a następnie tworzą podobne mapy mentalne. Osoby nieświadome większych negatywnych wzorców mogą odzwierciedlać dokładnie te same myśli i zachowania - kopiowane z otoczenia - ucząc tych samych wzorców swoje dzieci. Jednak lustrzane neurony mogą także pomóc nam wyczuć intencje i uczucia kryjące się za działaniami innych ludzi. Dlatego neurony lustrzane są neurologiczną podstawą ludzkiej zdolności do wyczuwania głębszych zakresów emocji, które są również związane z uczuciem empatii i rozwijania wyższej percepcji sensorycznej. Skąd mamy wiedzieć, kiedy język ciała danej osoby emituje sygnały, czy jest smutny lub zły albo spokojny i szczęśliwy? Jak czujemy dobre lub złe wibracje, kiedy jesteśmy pośród grupy ludzi? Neurony lustrzane zbierają informacje sensoryczne przez stałą obserwację ludzi oraz rzeczy z otoczenia i je na swój sposób interpretują, przekazując do pamięci świadomości.

Kiedy poszerzamy świadomość, zyskujemy głębsze połączenie z wewnętrznym duchem i kontrolę nad funkcjami neuronów, a typ informacji jest sygnalizowany do ciała. Poprzez proces przebudzenia do głębszej samorealizacji, osoba staje się bardziej świadoma. Kiedy jej stan świadomości jest jeszcze bardziej poszerzony, neurony zaczynają się zmieniać i dostosowywać do nowych warunków rozszerzonej rzeczywistości. To z kolei zwiększa aktywność mózgu, który otwiera się na znaczące zmiany, które mogą włączyć nowe synapsy, co w efekcie może całkowicie przemapować mózg. Podatność mózgu na adaptacje powoduje radykalne przesunięcia w świadomości, zachowaniu, sposobie myślenia i empatii, a to nazywa się neuroplastycznością. Zdolność świadomości do przekierowywania ruchu neuronów w mózgu wpływa na potencjał siły i działania połączeń nerwowych oraz ścieżek, co może całkowicie przesunąć mentalną mapę w mózgu. Elastyczność nerwowa i mentalna odgrywa dużą rolę w w zdolności danej osoby do aktywacji wyższego poznania, rozwija wyższą świadomość i pamięć dostępu oraz funkcje czuciowe w mózgu. Oznacza to, że bezpośrednie doświadczenia świadomości oraz praktyki duchowe zmieniają zarówno fizyczną strukturę mózgu (anatomia) jak i organizację jego funkcjonowania (fizjologia), co skutkuje pozytywnymi zmianami prowadzącymi do większej swobody świadomości. Duchowe praktyki, takie jak współczująca medytacja, pomagają zwiększyć samoświadomość poprzez poprawę funkcjonowania mózgu, zwiększają też aktywność neuronów lustrzanych, jednocześnie wzmacniając układ nerwowy. Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek możliwości biologicznej, mamy dostęp do neuronów lustrzanych i korzystamy z nich tak, aby mogły się mnożyć pogłębiając zdolności naszej świadomości.

W ten sposób, zmieniając stan świadomości poprzez wzniecanie neuronów lustrzanych w ciele, przekazujemy sygnały o tym, co dzieje się w środowisku. Doświadczamy tych sygnałów lub impulsów nerwowych bazujących na rezonansie świadomości drugiej osoby i jak to jest związane z działaniem lub wynikiem zdarzenia, które obserwujemy. To oznacza, że neurony mogą odzwierciedlać to, co ma znaczenie dla danej osoby lub jest z nią związane. Rezonans świadomości będzie interpretował impulsy nerwowe jako harmonijne, neutralne lub niezgodne z sygnałami ciała fizycznego. Człowiek dysponujący poszerzoną świadomością jest w stanie dokładnie zinterpretować sygnały własnego ciała, kiedy jest wystawiony na harmonijne, niespójne lub neutralne energie, co jest miarą jego rozwoju oraz odzwierciedla to, czy ma wystarczające połączenia, aby przywrócić zdrowe funkcjonowanie własnego systemu nerwowego i mózgu.

Neurony lustrzane i aktywność neuronalna w żywej tkance ludzkiego ciała oraz mózgu są bezpośrednio połączone ze świadomością energetyczną, z duszą tej osoby.

Zgodnie z tym duchowo – energetyczne funkcje świadomości mają bezpośredni wpływ na wszystkie aktywności komórek nerwowych, neuronów lustrzanych i zdrowe funkcjonowanie całego układu nerwowego oraz mózgu. Świadomość przenoszona do ciała syntetycznego, na przykład przez biologiczne drony, nie ma tej samej biologicznej sieci neuronowej czy aktywności mózgu albo funkcji neuronów lustrzanych. Dlatego typy jednostek, które wykorzystują sieci sztucznej inteligencji i dokonują projekcji świadomości do sztucznych ciał, nie są w stanie doświadczyć bezpośredniego zrozumienia zakresów emocji czy wygenerować uczucie empatii dla innych żywych istot. Faktycznie są to podmioty pozbawione duszy. To dlatego mają obsesję na punkcie transhumanizmu i studiują temat genetyki wewnątrz żywych tkanek ludzkich ciał. Ludzie mają istotny zakres stanów emocjonalnych i zmysłowych, których mogą doświadczać, które te jednostki uznają za tajemnicze, ponieważ nie mogą wygenerować ich u siebie. Niestety, w wyniku bio-neurologicznych zaburzeń - w połączeniu z systemami kontroli umysłu opartymi na traumie - wiele ludzi żyjących w tym czasie na Ziemi traci zdolność do wyrażania wyższych emocji i empatii. Jest to wynikiem odłączenia duszy, hybrydyzacji z Obcymi, kontroli umysłu, przemocy i traumy - wpływających zarówno na świadomość jak i na funkcjonowanie systemu neurologicznego, mózgu oraz ciała. Praktykowanie uważnej medytacji i wyższych emocjonalnych zachowań związanych z miłującym współczuciem, pokojem, leczy ludzki układ nerwowy a także liczne choroby powstałe za sprawą wzorców dostających się do mózgu.

Zdolności empatyczne neuronów lustrzanych

Kiedy możemy się zrelaksować w wewnętrznej ciszy naszej istoty, która istnieje bez myśli, i czujemy się na tyle bezpieczni, aby pozwolić sobie poczuć wewnętrzną głębię, wtedy otwieramy drzwi, przez które możemy dojrzeć cudze uczucia. Kiedy wczuwamy się w uczucia i emocje innych ludzi, do głosu dochodzą neurony lustrzane. Kiedy te neurony lustrzane wzniecają się w naszych mózgach i aurach, wpływa to również na mózgi oraz aury ludzi nas otaczających. Proces empatyzacji z emocjami i odczuciami innych oraz własnymi to proces ucieleśniania empatii. Empatia jest funkcją duszy, i oba te elementy ucieleśniają się razem jako część przymiotów zdobywanych w trakcie łączenia z wyższą świadomością.

Kiedy jesteśmy obecni w danej chwili i zdajemy sobie sprawę ze stanu własnej świadomości, empatyczne zdolności naszych neuronów lustrzanych budzą się w odpowiedzi na postrzeganie innej osoby, a to pozwala nam poczuć, jak to jest być w jej sytuacji. Jest to pozycja wyjściowa do rozwijania miłującego współczucia poprzez czucie empatii do innych. Współczucie i empatia to podstawy miłości, to są tkanki, które łączą wszystkich ludzi oraz rzeczy, łączą nas ze wszelkim życiem stanowiąc podstawę światowego humanizmu. Kiedy jesteśmy w stanie wczuć się w inną osobę i wyobrazić sobie, co by było, gdybyśmy znaleźli się w jej skórze, wtedy odczuwamy prawdziwą empatię. Jak byśmy się czuli gdyby działo się z nami to, co z nimi? Lustro świadomości odbija z powrotem za pomocą neuronów lustrzanych – czując w ten sposób, możemy przemyśleć własne poczucie tożsamości i wzorce emocjonalne. Tak widzimy i czujemy własne wzorce odzwierciedlające się w nas samych i w innych. W takiej chwili samorealizacji, kiedy czujemy głęboką empatię, nie mamy wyboru i doświadczamy kogoś innego jak samego siebie. Wtedy znika pozorne poczucie separacji.

Im częściej podróżujemy po tych szlakach neuralnych stworzonych przez duszę w mózgu, tym więcej wykazujemy autorefleksji i empatii, tym więcej generujemy neuronów lustrzanych, a one zmieniają naszą osobistą mapę mentalną i, potencjalnie, mapy mentalne innych.

Mapy mentalne i osobiste schematy

Pamięć przestrzenna jest częścią funkcji pamięci w mózgu, która jest odpowiedzialna za rejestrowanie informacji na temat otoczenia osoby i świadomość jej orientacji w czasie oraz przestrzeni. Pamięć przestrzenna działa jak mapa mentalna, posiada informacje osobiste dotyczące dostępu, kodu, gromadzenia i przywoływania informacji na temat lokalizacji oraz charakterystyki zdarzeń, których osoba doświadcza w życiu codziennym. Każdy z nas ma własną mapę mentalną, stworzoną z zebranych wspomnień dotyczących bezpośrednich doświadczeń. Kiedy przez całe życie gromadzimy wspomnienia, zyskujemy wzorce myślenia i zachowania, które tworzą ramy lub schemat organizowania całej zawartości pamięci w systemie ciała mentalnego. Spójność i wytrzymałość tych mentalnych ram lub schematu jest tym, co określa sposoby, w jakie jesteśmy w stanie postrzegać nowe informacje i wiedzę.

Mapa mentalna działa jak sieć mainframe, która tworzy nasz osobisty schemat i dekoduje język - jest obiektywem, przez który wszystko widzimy. Mentalne mapy i osobiste schematy większości ludzi zostały stworzone z automatycznych myśli generowanych w zbiorowej nieświadomości z treści umysłu nieświadomego. Tak więc, większość ludzi zwraca uwagę tylko na te rzeczy, które pasują do ich osobistego schematu nieświadomych i świadomych przekonań, których używają do wyjaśnienia natury rzeczywistości oraz zrozumienia otaczającego ich świata. Mają tendencje do powtarzania interpretacji nowych informacji, które są sprzeczne z ich przekonaniami, tak aby dopasować je do własnego schematu. Schemat osobisty wpływa na sposób postrzegania rzeczy i ostatecznie może zablokować przyswajanie nowych informacji, jeśli przekonania są mentalnie sztywne. To może prowadzić osobę do wybiórczego pamiętania tylko niektórych rzeczy. Większość ludzi tworzy skróty myślowe, ponieważ to wymaga od nich najmniejszego wysiłku. Najczęściej wybierają wyjaśnienia, których interpretacja jest dla nich dostępna, a jeśli ta nie pasuje do ich osobistego schematu, po prostu ją odrzucają. Na przykład znamy używane wielokrotnie określenia służące do zdyskredytowania scenariusza porwania lub obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających: balon meteorologiczny, gaz bagienny, uwaga poszukiwacza, teoria spiskowa. Takie wyjaśnienia służą dopasowaniu tych doświadczeń do schematu kontroli umysłu NAA.

Nasz osobisty schemat reprezentuje zdobytą wiedzę podstawową, która formuje się w mowie i znaczeniu używanym do wyrażenia połączeń pomiędzy pojęciami. Nasza mapa mentalna jest tym, co pozwala na wizualizację obrazów okiem umysłu – pozwala tak zobaczyć wyobrażenia myślowe i rzeczy. Kiedy przez całe życie gromadzimy wiedzę, zyskujemy wzorce myślowe i zachowania, które tworzą ramy dla organizacji systemu ciała mentalnego, sposób, w jaki jesteśmy w stanie dostrzec i skategoryzować nowe informacje. Jeśli uda nam się stworzyć mentalną mapę poszerzonej bioneurologicznej świadomości, zwanej także wzniesieniem, możemy otworzyć umysł i rozważyć nowe podstawy wiedzy, która pomaga nam zwiększyć neuroplastyczność, aktywować nowe partie mózgu oraz sieci neuronowych, co z kolei pomaga poszerzyć osobisty schemat.

Etapy wzniesienia poszerzające bioneurologiczną świadomość

Etapy wzniesienia są związane ze ściągnięciem do nas w materię i zakotwiczeniem w ciele fizycznym - poprzez sukcesywną aktywację - Kundalini, warstw światła i dźwięku z naszych ciał duchowych, które posiadają wyższe częstotliwości. Przekazy elektromagnetycznych częstotliwości występują dzięki wielu funkcjom naszej bioneurologii, między innymi przez OUN, mózg i fizyczne części ciała oraz strukturę nadialną oraz duchowe części ciała. Jednocześnie wzniesienie jest przesunięciem energetycznego widma wzorców częstotliwości przechowywanych w fizycznej Jaźni. Kiedy wchłaniamy je do warstw ludzkiego pola bioenergetycznego i je aktywujemy, aktywuje się zestaw instrukcji wyższego DNA. To wywołuje łańcuch zdarzeń, które powodują kompletną transformację i transmutację różnych wzorców oraz programów myślowych przechowywanych w tożsamości, która przesuwa linie czasu i zmienia kierunek świadomości danej osoby. Kiedy ta jest duchowo aktywna, stare wzorce tożsamości zaczynają się przesuwać i przeinstalowywać z warstw doświadczeń zakodowanych w każdej komórce oraz we wzorcu pamięci jako wibracja energetyczna ciała. Biologiczny proces wzniesienia przejawia fizyczne, psychiczne i emocjonalne objawy powodujące duchowy kryzys nazywany ciemną nocą duszy. Osoby nie znające kontekstu wzniesienia, pozwalają sobie na traktowanie przez system medyczny jako chore i otrzymują leki, które blokują ich rozwój duchowy. Sami musimy mieć rozeznanie co do naszych dolegliwości, aby znaleźć własną prawdę i przejąć kontrolę nad własnym zdrowiem oraz dobrym samopoczuciem. Nie możemy zdać odpowiedzialności na innych.

Etap pierwszy - inicjacja

Duchowa inicjacja dotyczy ciała fizycznego, ponieważ łączy je z nową falą częstotliwości elektromagnetycznej ukrytej w warstwach ciała duchowego. To aktywuje się zgodnie z osobistym planem wraz z wyższymi częstotliwościami, które stają się dostępne lub są generowane na planecie. Celem jest zainicjowanie bio-neurologicznego połączenia z warstwą częstotliwości zakodowanej elektromagnetycznej informacji, która jest przeznaczona do wsparcia aktywacji i podłączenia do wyższych kodów DNA. Każdy z nas posiada wyższą inteligencję i to jest ten aspekt, który kieruje procesem wznoszenia fizycznej Jaźni. Istnieją grupy przewodników wznoszenia związanych z duchową linią rodu osoby, którzy pojawiają się, aby wesprzeć ją w procesie inicjacji. Zasadniczo osoba jest gotowa do duchowej inicjacji, gdy załącza się jej neurologiczna struktura i zaczyna się narastanie elektromagnetycznych kodów światła oraz częstotliwości duszy przez aktywację Kundalini. Taka aktywacja przyciąga nowe struktury neurologiczne i sieci neuronowe, które działają jako odbiorniki energii, tak że osoba może wchłonąć nowe częstotliwości i inteligencję do aury. Aktywacja Kundalini wiąże się także z aktywacją odbiorników częstotliwości DNA zwanych odbiornikami Apparthi, które działają jak wiązka splotu nerwowego służąca do przesyłu kodów DNA i inteligencji do ciała świetlistego. Ponadto DNA ma 12 pod-pasm nazywanych kodami lub ognistymi literami. Litery takie są alfabetem komórkowym DNA, a stają się aktywne i zorganizowane dzięki neurologicznym odbiornikom, kiedy zaczynamy absorbować częstotliwości pierwszej oktawy następnego wymiaru, do którego się wznosimy. Ciało zazwyczaj szuka spójnego procesu inicjowania do następnych warstw o wyższej częstotliwości w celu uzyskania harmonicznego tonu, aby wspomóc fizyczną Jaźń i ciało w aklimatyzacji częstotliwości w ciele świetlistym. Zbyt duża lub zbyt szybka ekspozycja na wysokie częstotliwości elektromagnetyczne może spowodować poważne uszkodzenia układu neurologicznego i mózgu – skutkując psychozami. Każda osoba ma specyficzną sygnaturę energetyczną (ścieżka wcielenia), która określa szczegóły przebudzenia. Gwiezdni ludzie i indygo są pierwszymi falami ludzi przebudzonych duchowo, a każda osoba posiada odrębną ścieżkę wzniesienia, jednak to samo połączenie wewnętrzne w procesie bio-duchowej transformacji elektromagnetycznej. Poszerzenie świadomości następuje przez progresywne stany inicjacji, dokonywane dzięki sukcesywnie zwiększającym się częstotliwościom elektromagnetycznym spowodowanym przez aktywację Kundalini, które są przekazywane do całej bio-neurologii.

Etap drugi: absorpcja

Nowa częstotliwość elektromagnetyczna jest wprowadzana w aurę i przekazywana do ciała przez OUN i mózg, po czym wraz z informacją jest stopniowo całkowicie wchłaniana przez ciało świetliste. Każda osoba przechodzi przez ten proces na własny sposób, a częstotliwości powodują wynurzanie się różnego rodzaju doświadczeń, ponieważ ujawniają karmiczne lekcje, kwestie wewnętrznego mistrzostwa, innych wcieleń, widzenie zmarłych krewnych, emocjonalne i duchowe rozwiązywanie konfliktów, itd. Spirale Kundalini przemieszczają się w górę kręgosłupa wzdłuż nerwów rdzeniowych, a elektromagnetyczna częstotliwość w miarę przesuwania w górę wpływa do czakr i ciał duchowych. Kiedy ta nowa częstotliwość zaczyna narastać w ciele świetlistym, ujawniają się cielesne blokady energetyczne. Na tym etapie przepracowywania karmicznych wzorców może pojawić się wypieranie lub usuwanie martwych zatorów świetlnych lub miazmy, co jest potrzebne do sklarowania i dokonania duchowego postępu. Podczas tego etapu może dochodzić do materializacji tych duchowych energii i mogą dziać się różne dziwne rzeczy. Sukcesywne oczyszczanie psycho-emocjonalnych blokad energetycznych otworzy dostęp do wyższej inteligencji i poszerzania świadomości dzięki wyższej duchowej tożsamości danej osoby.

Kiedy to przemieszczenie za pośrednictwem pasm wymiarowych i łączy komunikacyjnych do wyższej inteligencji wejdzie w tryb on-line, dostrzegają to istoty pozawymiarowe takie jak zaawansowane ET. Te będą atakować wznoszącą się osobę, aby utrzymać ją pod kontrolą lub aby wypaczyć proces wznoszenia. Na przykład, kiedy wznosimy się do wymiarów duchowych, osoba zaczyna absorbować częstotliwości duszy w swoim centrum serca poprzez struktury nadialne, które transmitują te informacje do jej OUN i mózgu. W każdym wymiarze (4D-5D-6D) istnieje 12 podharmonicznych tonów, które tworzą trzy warstwy ciała duchowego. Osoba zaczynająca przyjmować pierwszy podharmoniczny ton warstwy duszy i chcąca wypełnić się całym spektrum 4D, musi wchłonąć wszystkie 12. Proces trwa tak długo, aż wypełni się cała skala harmoniczna wymiarów, w których wszyscy mamy aspekty naszych ciał duchowych. Te nuty częstotliwości drążą warstwy naszych ciał świetlistych, aż w pełni się w nich zakotwiczą i połączą ze strukturą fizyczną. Ten proces nazywa się akrecją światła. Za ten proces jest odpowiedzialne połączenie naszej naturalnej biologii, inteligencji duszy i monad, a wyższa inteligencja robi to tak gładko, jak to możliwe. Jeśli osoba jest oporna lub nie rozumie, co się z nią dzieje, może blokować postęp i kontynuację duchowej komunikacji. NAA podżega strach w procesie rozwoju duchowego, aby go wstrzymać.

Etap trzeci – integracja

Aura przyjmuje częstotliwości nowych sygnałów elektromagnetycznych z wędrującej w górę spirali Kundalini, w zależności od poziomu świadomości tożsamości, czakr lub ciał sferycznych, jak również wtedy, kiedy DNA jest aktywowane w kierunku zintegrowania fizycznej Jaźni. Kiedy jednostka zaczyna komasować nowe energie, może rozwijać nowe sieci neuronowe i zwiększać zdolności telepatyczne lub rozwijać wyższe zdolności czuciowe. Istnieje wiele symptomów wznoszenia powodujących zmiany w każdej dziedzinie ludzkiego istnienia - fizyczne, mentalne i emocjonalne – które zmieniają percepcję lub poczucie tożsamości, co prowadzi do obumarcia ego. Jeśli umysł ego nie jest przygotowany na te zmiany w świadomości, to może wywoływać psycho-duchowy kryzys oraz problemy, i może nie radzić sobie z puszczaniem tego. Ponieważ brak jest informacji o procesie wznoszenia, większość ludzi czuje się bardzo zdezorientowana, a nawet przestraszona – tacy ludzie myślą, że są chorzy lub tracą poczytalność. Ci z NAA są z tego powodu szczęśliwi i jeszcze wzmacniają takie wypaczone narracje. Symptomy wznoszenia, aktywacji Kundalini, duchowego kryzysu i przypominania sobie traumy oraz nadużyć z obecnego oraz poprzednich wcieleń, mogą być błędnie identyfikowane jako przypadki medyczne.

Etap czwarty - wzniesienie

Po wchłonięciu wszystkich pasm częstotliwości i kodów zestawu instrukcji stosownego wymiaru, które zachodzi w ramach triadycznego strumienia Kundalini, częstotliwości spowodują uaktualnienie systemów, co poskutkuje wejściem na nowe poziomy duchowej świadomości - pod względem zwiększenia świadomości planetarnej, wyższej percepcji zmysłowej i doświadczania energii jako siły inteligentnej. Ludzkość poszerza świadomość ewoluując i łącząc się z planetarną świadomością, a to przesuwa ludzi żyjących na Ziemi do procesu rehabilitacji i praktykowania wyższych zasad służenia innym. Kiedy człowiek rozwija się do monady wyższych sfer (8D+) lub należy do gwiezdnego zasiewu, zaczyna przejawiać świadomość wyższych inteligentnych istot pozaziemskich – świetlistych i mrocznych - i wzajemnie z nimi oddziaływać, jak również z innymi poziomami planetarnej lub gwiezdnej świadomości. Ciało monadyczne zaczyna tworzyć ciało sferyczne, aby umożliwić narastania płynnego światła plazmy, a to powoduje tworzenie ciała wiecznego boskiego źródła lub ciała kryształowo-diamentowego słońca. Ciało to można utożsamić z kosmicznym suwerennym prawem Jedni, o które toczy się galaktyczna wojna – chodzi o kontrolowanie jego zawartości i diamentowej struktury. To są wymiary ciekłego światła plazmowego lub hydroplazmicznego światła w polach anty-cząsteczek, które łączą się z boskim polem punktu zerowego poza czasem i wymiarowością. Kiedy osoba komunikuje się z poziomami monadycznymi oraz z poziomami awatara i je ucieleśnia, jest kierowana wyłącznie ku misjom i służbie dla innych. Kiedy jest wcielona po to, aby służyć Ziemi lub z konkretną misją duchową, zaczyna dostrzegać holograficzną architekturę, na przykład planetarne bramy, gwiezdne wrota, planetarne siatki, co zazwyczaj czyni ją pracownikiem sieci.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną, wolną istotą boską!

Do następnego oświecającego spotkania na Ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie samych i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu, Lisa

1 komentarz:

  1. Gdzieś w którymś tekście wkradła się literówka, powinno być Mer-Ka-By.

    OdpowiedzUsuń