środa, 4 stycznia 2017

TECHNOLOGIA SZARAKÓW I PIECZĘĆ ZETA – LISA RENEE

źródło tekstu
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Wiele z uprowadzonych osób donosi o spotkaniach z różnie wyglądającymi typami szaraków – w ciągu ostatnich 100 lat pojawiali się w ciałach o podobnych kształtach, które jednak miały różne rozmiary. Gama odcieni skóry szaraków mieści się w tonacjach: od jasnoszarego do ciemnoszarego, od ciemno-niebieskawo szarego do szarości stali, a także w tonach koloru brązowawego. Mimo wymienionych różnic ich ogólna fizjologia jest zbliżona i zazwyczaj są klasyfikowani w zależności od wzrostu oraz obserwowanego statusu hierarchicznego odnoszącego się do ich zachowania oraz prac, przy wykonywaniu których są widywani podczas procedur przeprowadzanych na osobach uprowadzonych. Szarzy są telepatami i używają technik meldunkowych z umysłu do umysłu przez silną projekcję myśli, dokonywanych przez oczy metodą komunikacji związaną z łączeniem się z nerwem wzrokowym. Ta forma mentalnej telepatii i mocy psychicznej sterowanej myślami nazywa się psioniką. Kluczową postacią mającą powiązania z NAA był Aleister Crowley - miał z nimi spotkanie w Kairze / Egipt w kwietniu 1904 roku. Pewien Annunaki w ciele szaraka o imieniu Aiwass podyktował mu książkę „Księga prawa”, która jest centralnym świętym tekstem Thelemy.

Zdolności psioniczne są powszechnie stosowane u bardziej zaawansowanych jednostek pozawymiarowych lub negatywnych Obcych, którzy korzystają z tego na swoją korzyść, aby kontrolować ludzkość. Musimy pamiętać, że przedstawiciele niektórych gatunków Szarych, Annunaków i Drakonian mają po wiele tysięcy lat, i gromadzą w jednym ciele doświadczenia na wielu liniach czasu, co pozwoliło im bardziej rozwinąć zdolności umysłowe oraz psioniczne. Jeśli ludzie żyliby na Ziemi tak samo długo, również mogliby mieć podobne zdolności. To pozwala zrozumieć, dlaczego ludzie na Ziemi żyją średnio 70 lat, podczas gdy wiele negatywnych Obcych, którzy wysysają energię z żywych systemów, żyje po wiele tysięcy lat, co daje im przewagę w postaci posiadania zachowanych wspomnień i świadomych doświadczeń.

Niektóre przykłady możliwości psionicznych:

Projekcja astralna
Czytanie aury
Jasnowidzenie
Projekcja lub przenoszenie świadomości
Manipulacja emocjonalna
Zwiększona świadomość wymiarów
Zwiększona pamięć ponad czasem
Hipnoza / kontrola umysłu
Podłączenie umysłu do umysłu, czytanie myśli
Wytwory psychiczne
Manipulacja energią psychiczną
Wyczarowywanie / przywoływanie jednostek poprzez działanie metapsychiczne
Telekineza
Telepatia
Teleportacja

Te demoniczne istoty są współtwórcami wielu implantów zakładanych przez Obcych wykorzystywanych do czynienia ludzi uległymi lub lokowania ich w systemach przekonań antyludzkiej kontroli umysłu zwiększając w ten sposób telepatyczną komunikację z użyciem implantów nerwowych znajdujących się w ludzkich obiektach. Ma to na celu oczyszczenie ich ludzkich celów dla uzyskania absolutnej kontroli nad samymi ich ciałami. Poprzez satanistyczne programy związane z rozprzestrzenianiem tych obcych implantów i sterowaniem systemami przekonań za pomocą kontroli umysłu widzimy promocje wielu gatunków hybrydyzacji oraz sztucznej integracji ze sztucznymi sieciami neuronowymi służącymi do kontrolowania ludzkiego mózgu a także centralnego układu nerwowego. Robią to ci z NAA i ich sługusy, bezduszne zainfekowane AI syntetyczne istoty, które nie mają bio-organicznych układów służących emocjonalnym i zmysłowym doświadczeniom czy do odczuwania empatii. Dlatego to jest program do trollowania istot gatunku ludzkiego, którymi mogą manipulować, wykorzystywać jako zwierzęta domowe lub próbować transferować świadomość innych szatańskich istot duchowych do ludzkich ciał. Już omawiałam wcześniej, jak pewne rodzaje genetyki były kontrolowane w grupie rodzin Michała, która jest częścią szatańskich programu mającego na celu umieszczenie demonicznych duchów w genetycznie preferowanych ludzkich ciałach męskich. Częściowe zawładnięcia mogą mieć na celu pełne zawłaszczenia ciał, wśród których grupy satanistyczne są bardziej agresywne i teraz próbują to robić częściej, aby zmienić przyszłe linie czasu. Porwania fizyczne zostały ograniczone głównie z powodu zmian, jakie zaszły w Układzie Słonecznym ostatnio - od końca 2012 roku, i faktycznie planeta została zintegrowana z poziomem astralnych częstotliwości na powierzchni Ziemi. Po prostu łatwiej jest im wniknąć do energii astralnych i manipulować celami w stanie uśpienia, a następnie porywać w sensie fizycznym. Te satanistyczne jednostki próbują utrzymać kontrolę nad ludzkimi ciałami poprzez poprzez manipulowanie implantami neuronowymi, które blokują ciała mentalne uniemożliwiając bezpośrednią komunikację z duszą lub sercem, uniemożliwiając wyższe połączenia duchowe - chodzi o tak zwane pieczęcie Zeta.

Wiele ciał szaraków to biologiczne drony tworzone w laboratorium, przez co nie są w stanie udźwignąć naturalnego biologiczno-duchowego rozwoju, poszerzenia świadomości oraz prokreacji. Zatem oni porywają i manipulują ludźmi dla ich unikalnego DNA, które jest zdolne do podtrzymania życia i światła w granicach własnych tkanek organizmu, natomiast ciała szaraków powstają z martwych tkanek i syntetycznych organów. Niezdolność do ewolucji czy prokreacji doprowadziła Szarych oraz innych Obcych do tworzenia hybrydowych programów hodowlanych w celu zapładniania ziemskich istot płci żeńskiej lub pobierania komórek jajowych i plemników od ludzi żyjących na Ziemi, którzy mają odpowiednią genetykę w celu stworzenia dzieci – hybryd.

Wiele uprowadzonych ludzi donosi, że niektóre jednostki EBE wydają się być dronami stworzonymi do wykonywania określonych zadań takich jak eskortowanie porwanych do określonych miejsc, w których odbywają się badania medyczne czy genetyczne. Wielokrotnie istota zgłaszana jako szarak okazała się być biologicznym dronem wykorzystywanym zdalnie do programów MILAB lub dla korzyści innych pozawymiarowych negatywnych Obcych manipulujących genetyką albo prowadzących programy hodowlane. Niektóre pozawymiarowe jednostki takie jak Annunaki, są zdolne do projekcji świadomości i w związku z tym są znane z możliwości przyjmowania różnych kształtów ciała oraz form biologicznych poprzez projekcję świadomości pomiędzy ciałami ludzkimi i nieludzkimi. Sugeruje się, że niektóre biologiczne drony szaraków są również używane przez Annunaki na podstawie umów o współpracę z ludzko – obcym wojskiem i cywilizacjami separatystycznymi. Wiele z tych EBE było kiedyś ludźmi, którzy byli zaangażowani w wojny Orionidów i zostali pochwyceni na Orionie oraz byli wykorzystani w koloniach jako siła robocza. Niektórzy pochodzący z Ziemi zostali zniewoleni na płaszczyźnie astralnej przez inne rasy, na przykład modliszki, szaraki i reptilianie, którzy wykorzystywali ich jako pracowników w innych systemach planetarnych. Niektórzy są nawet wykorzystywani jako sługusy dokonujące uprowadzeń ludzi dla projektów MILAB związanych z transferem dusz. Wielu z nich zostało pozbawionych świadomości, dlatego nie pamiętają, że kiedyś byli ludźmi. Jest to jeden z możliwych skutków mającego miejsce ruchu transhumanizmu na obecnej linii czasu Ziemi, co może prowadzić do potencjalnych przyszłych zawładnięć siłowych przez Obcych lub ciemne moce nad tymi duszami. Po tym, jak sztuczna inteligencja i syntetyczna biologia zasymiluje świadomość, byt nie może już inkarnować się w biologiczną postać ludzką. Dlatego należy pamiętać, że wszystkie implanty Obcych NAA i scenariusze porwań są zasilane przez siły satanizmu i należy uznać, że takie jednostki też stają się diaboliczne.

Technologie wojskowe szaraków sztucznie wpisane w różne sieci odwróconych pól, powodują również dodatkowe szkody wynikające z ich technologii, używania broni wojskowej, przeprowadzania eksperymentów genetycznych, programów związanych z liniami czasu, wprowadzania sztucznej inteligencji, holograficznych wkładek i astralnych miraży, uprowadzania ludzi, tagowania / śledzenia oraz astralnej manipulacji. Szczególnie na jedno z takich wypaczeń chcę zwrócić uwagę, chodzi o pieczęcie Zeta, ponieważ te implanty były bardziej aktywne w ogólnej populacji 3D w tym czasie przejścia do następnego harmonicznego wszechświata, które wywołuje znaczne wyższe częstotliwości, na jakie są wystawiane rzesze ludzi. Pieczęć Zeta znajduje się w warstwach planu astralnego kompleksu serca i blokuje aktywację 4-tej nici DNA, co uniemożliwia dostęp do wyższej inteligencji pól mentorskich (pierwsza warstwa wyższego umysłu Ja) w 5-tym wymiarze. Została zaprojektowana, aby zakłócać struktury nadialne, które instruują ludzki układ nerwowy i komunikują się z obwodami ludzkiego serca. Ciało świetliste generuje impulsy elektryczne z przez struktury nadialne, które są duchową częścią ciała. Składa się ono z sieci energetycznych odbiorników i nadajników, które są nierozerwalnie związane z wzajemnie połączonymi funkcjami przesyłania wiadomości w warstwach świadomości poziomu dusza – duch.

Pieczęć Zeta jest powiązana z częstotliwością przegrody 4D umieszczanej w ludzkim ciele, aby utrzymać duszę w ryzach wcieleń kontrolowanych przez NAA – a nawet okresów między wcieleniami. To tworzy liczne blokady, które hamują zdolności czuciowe serca uniemożliwiając dokonywanie rozpoznania przez ciało mentalne lub umysł świadomy. Pieczęć Zeta ma związek z historycznymi wydarzeniami wojskowymi jak również z obecnymi - tymi, które łączą się bezpośrednio z programami hybrydyzacji realizowanymi przez szaraków oraz programami hodowlanymi i / lub uprowadzeniami związanymi z MILAB. Ostatnie wydarzenia otworzyły linie czasu połączone z pieczęciami Zeta i implantami 4D, które blokują zdolność serca do uzyskania dostępu do własnych wielowymiarowych warstw kompleksu serca i eterycznych nadi w strukturze nadialnej, która jest wzorcem dla OUN oraz odbiornikiem mózgu. Pieczęcie Zeta są również sprzężone z liniami czasu mającymi związek z kompleksem przemysłu militarnego, te pieczęcie są umieszczane na pierwszej warstwie czakry serca i stawiają bariery między sercem a przekazem ciała mentalnego – jest to rodzaj rozdzielacza (splitter Tech), który szyfruje komunikację pomiędzy przekazami płynącymi z serca a ich odbieraniem przez mózg. Kiedy to jest wszczepione, dana osoba nie może czuć w środowisku żadnej energii, i to wydaje się być wzmacniane lub zasilane przy odbywaniu służby wojskowej. Ta militarna technologia szaraków jest rozprzestrzeniana / wstrzykiwana w wielu dziedzinach powiązanych z wojskowością, podczas rytuałów związanych z aspektem militarnym lub jakimkolwiek rodzajem ekspozycji na sprawy wojskowe. Obecnie ta technologia jest wykorzystywana jako broń psychotroniczna służąca do kontrolowania opinii publicznej, a pieczęcie Zeta nadal działają w dużej części społeczności związanej z 3D. Ponieważ większość ludzi nie jest w stanie aktywować wyższego kompleksu serca i podłączyć 4-tego pasma DNA w okresie dojrzewania czy dorosłości, chemikalia przez dłuższy czas zakłócają szablony w pasmach DNA, które gromadzą miazmatyczne nakładki związane z emocjonalnymi i fizycznymi zaburzeniami - dysharmoniami. To nie jest naturalne. Jeśli człowiek nie może aktywować swego serca i nie ma dostępu do czterech pasm DNA, nie jest w stanie aktywować tożsamości własnej duszy. Tak więc, nie rozumie: dlaczego jest wcielony na Ziemi, co jest jego wyższym celem, nie może też połączyć się lub słuchać swojej wyższej Jaźni, ponieważ nie może aktywować wyższych zdolności postrzegania zmysłowego.

Istnieją relacje z kontaktów z życzliwymi rodzajami Szaraków, którzy są świadomi gwałtów i zbrodni dokonywanych poprzez porywanie oraz torturowanie ludzkości, a którzy przystąpili do sojuszu ziemskiego, aby pomóc uwolnić ludzkość od Obcych ciemiężców, i którzy są zwolennikami ujawnienia. Nie możemy przyklejać etykiety do każdego gatunku ani uznawać go jako zdecydowanie negatywnego czy pozytywnego, a więc nauczmy się dostrzegać różnice pomiędzy zachowaniem duchowo pozytywnym a duchowo nieuczciwym, ponieważ to ma istotne znaczenie w ocenie obecnej sytuacji. Strumień przesunięcia inicjuje potężne skoki sił chaosu i tych sił, które eksploatują ludzi żyjących na powierzchni planety, aby utrzymać ich w stanie dezorientacji oraz nadal poddawać gierkom związanym z kontrolą umysłu w trójwymiarowym świecie.

Ucz się:

*Aby rozpoznać źródło impulsów myślowych pochodzących od wyższej – niższej Jaźni lub programów związanych z kontrolą umysłu, poznaj swoje samopoczucie, rozpoznaj poziom rozwoju i źródło myśli. O czym myślisz? Czy to jest duchowo zdrowe?
*Naucz się, jak harmonizować psychikę i emocje, aby stworzyć skoncentrowaną duchową Jaźń.
*Postaraj się zrozumieć podstępną kontrolę umysłu stosowaną na tej planecie.
*Rozwijaj wewnętrzną mapę drogową, aby wyraźnie dostrzegać negatywne impulsy ego i rozwijać odporność na kontrolę myśli i zachowania automatyczne.
*Naucz się rozpoznawać fałszywe przekazy dotyczące New Age lub domniemane autorytety, które chcą odebrać ci moc i manipulować cię przez niższe stany emocjonalne Unikaj materiału związanego z New Age, który ma połączenia z wampiryzmem lub kultem umysłu.
*Naucz się zauważać emocjonalną manipulację na wielu płaszczyznach jej popełniania w twoim życiu i bądź wolna od jej wpływu.
*Zastrzeż sobie 100% praw do odpowiedzialności za własne myśli i stany emocjonalne poprzez powstrzymanie osobistej Jaźni i wewnętrzną stałość.
*To rozwinie twoją wewnętrzną osobistą moc i pozwoli dowodzić osobistą przestrzenią – GSF!

Wytyczne w pierwszej triadzie fazy ewolucji.

Pierwsza triada duchowego przebudzenia, którego lekcje życia są testami osobistego wewnętrznego mistrzostwa dotyczy tego, dokąd podąża twoja uwaga i na czym skupia się świadomość. Mają na celu pogłębianie harmonii oraz rozwijanie i poszerzanie świadomość.

*O drogę oraz cele proś i pytaj własną duszę.
*Słuchaj i ucz się języka swego serca, które jest związane z wyższym zmysłowym postrzeganiem i podejmuj działania w kierunku prowadzenia przez duszę.
*Rozwijaj wewnętrzne połączenie z duszą, które zastępuje wszystkie uzależniające połączenia lub zewnętrzne postrzeganie rzeczywistości, uwolnij obawy przed byciem ocenianą przez innych.
*Żyj życiem zgodnym z duszą i celami oraz staraj się być przykładem dla innych. Praktykuj tarczę 12D, prawo Jedni oraz zachowanie zgodne z GSF.
*Oczyść ego z negatywizmów, lęków i emocjonalnego bólu w dolnych centrach czakr, stań się świadoma funkcji umysłu nieświadomego, instynktownego oraz świadomego.
*Ćwicz się w bezwarunkowej miłości i współczuciu w stosunku do innych, ćwicz się w empatii oraz ucz się kochać siebie.
*Zapoznaj się z tematyką wzniesienia i Kundalini oraz duchowego procesu przebudzenia świadomości, aby wspomóc wyjaśnić obawy ego / osobowości, które powodują ból i nieporozumienia wokół tego naturalnego procesu.

Nigdy się nie poddawaj i pamiętaj, że moc miłości przezwycięża wszystkie przeszkody, bez względu na to, w jaki sposób się one pojawią.

Błogosławieństwa miłości i pokoju dla wszystkich życzy Lisa.

2 komentarze:

  1. Witam w świetle. Niestety czytam tutejsze artykuły od niedawna i spory problem mam ze stosowanymi tutaj skrótami{z ich znaczeniem} .Może dobrze byłoby wstawić słowniczek znaczenia tych skrótów? Pozdrawiam w miłości i świetle

    OdpowiedzUsuń
  2. W niektórych tekstach są podawane tłumaczenia skrótów. Można też je sobie wpisać w Google. Lepiej jest czytać od początku. Życzę cierpliwości. Nad słowniczkiem pomyślę.

    OdpowiedzUsuń