wtorek, 15 listopada 2016

BIO-NEUROLOGIA - LISA RENEE październik 2016 cz I

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy patrzymy na obraz zniewolenia świadomości z szerszej perspektywy, dostrzegamy liczne programy NAA do targetowania mózgu, ośrodkowego układu nerwowego i myślokształtów każdej osoby żyjącej na Ziemi. W szerzeniu programu transhumanizmu widzimy lansowanie hybrydyzacji i sztucznej integracji z fałszywymi sieciami neuronowymi mającymi sterować centralnym układem nerwowym oraz mózgiem. Coraz wyraźniej rozumiemy, że ludzka neurobiologia jest przewodnikiem dla empatii, która, jako że posiada funkcje duchowe, łączy nas z wyższą świadomością, a NAA i ich bezduszne sługusy z AI - zainfekowane syntetyczne istoty - nie mają bioobwodów dla empatii. W gruncie rzeczy miotamy się pomiędzy ludzkimi EMPATAMI a ludźmi zhybrydyzowanymi z Obcymi i pozawymiarowymi Obcymi, którzy nie są EMPATAMI. W tym miesiącu zajmiemy się głębiej bioneurologią i bioobwodami związanymi z empatią. Dowiecie się, jak z pomocą środków chemicznych i fal ELF steruje się ośrodkowym układem nerwowym i jak niszczy się ludzką zdolność do empatii. Zrozumiecie, w jaki sposób etapy wznoszenia i bio-neurologicznego poszerzania zwiększają zdolność do empatii, dostrajając nas do służby na rzecz innych i pracy na planetarnej sieci.

Nauka o neurobiologii oraz neurologii jest używana zamiennie w odniesieniu do gałęzi biologii, która skupia się na strukturze, a także funkcji, układu nerwowego i mózgu. Dziedzina neurobiologii obejmuje również badanie biologicznych sieci neuronowych w celu replikacji ich funkcji podczas produkcji sztucznych sieci neuronowych. Sztuczna sieć neuronowa jest siecią sztucznej inteligencji, która naśladuje funkcje ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i mózgu istot żywych takich jak ludzie oraz zwierzęta. Odkrycia na polu neurobiologii doprowadziły do ogromnej ekspansji i popytu na masowe produkty konsumenckie wytwarzane dla potężnych zysków wielu branż przemysłowych związanych z biotechnologią oraz lekami. Biotechnologia jest związana ze stosowaniem żywych systemów i organizmów dla rozwoju lub wytwarzania produktów, ze szczególnym naciskiem na genetyczne manipulacje mikroorganizmów oraz ich chemiczne reakcje. Obecnie środki pozyskiwania technologicznego lub kontroli farmaceutycznej nad sieciami neuronowymi, mapowaniem mózgu, genetycznymi modyfikacjami oraz eksploatacją systemów biologicznych są towarem, którym handluje się na planecie. Dążenie do uzyskania całkowitej kontroli nad bioneurologią życia to potężny biznes skrywający bardzo mroczną tajemnicę. Podczas obecnej fazy bifurkacji za zamkniętymi przed areną publiczną drzwiami jest toczona niezwykle gorąca dyskusja wokół ujawnienia tajnych metod technologicznych wykorzystywanych do bioneurologicznego zniewolenia, które odbijają się echem po całym Układzie Słonecznym.

Doświadczanie uczucia empatii przez ludzkość daje podstawę do zachowywania szacunku dla czującej żywej świadomości, a teraz możemy łatwiej zobaczyć, jak ci, którzy doszli do władzy, są bez wyrzutów sumienia zdolni do popełniania poważnych szkód u innych. Ogromna część populacji jest odłączona od życia i pozbawiona empatii, a my możemy łatwiej zauważyć, jak ich destrukcyjne myślokształty dają się przekształcać w obsesje na punkcie materii i własności. Następuje eskalacja korupcji, łapówkarstwa i technologicznych nadużyć narzucanych przez uprawnionych kontrolerów korporacyjnych, które są bardzo trudne do zaobserwowania. Jesteśmy zalewani oszukańczymi kampaniami marketingowymi i sprytnymi formami zastraszania, które mają zmusić nas do akceptacji szerszych programów neurobiologicznej kontroli wkomponowanej w zbiorową konsumpcję. Ludzie są zastraszani i robią ze swoich dzieci eksperymentalne świnki morskie, co ma służyć powstawaniu przyszłych generacji zaprogramowanych konsumentów. Żyjemy w czasach przejściowych, a to oznacza, że będziemy musieli zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi tego, co możemy zrobić, aby wydostać się z grona ludzi dokarmiających globalny system świadomości - zniewolonych i poddanych kontroli umysłu. Warto zrobić rozeznanie i spojrzeć na statystyki dotyczące chorób bioneurologicznych oraz rozważyć, kto i po co chce uzyskać pełną kontrolę nad ludźmi oraz zwierzętami. Jakie liczne nieetyczne metody są wykorzystywane w celu uzyskania bioneurologicznej kontroli nad ludźmi, które czynią ich chorymi? Jeśli jesteśmy gotowi otworzyć swoje umysły i zobaczyć wyraźny obraz interesów korporacyjnych ukrywających znacznie większy globalny program bioneurologicznej kontroli, wtedy możemy podjąć pewne kroki, aby się wzmocnić. Aby chronić nasze systemy nerwowe i mózgi, powinniśmy zdać sobie sprawę z ich szeroko zakrojonych programów, a wtedy możemy odebrać im dostęp do naszych ciał świadomie odmawiając i pozostając swą obecnością w tu i teraz.

Nie ma zbyt wielu oficjalnych informacji, które pomogłyby ludziom zrozumieć, że funkcje bioneurologiczne są bezpośrednio odpowiedzialne za połączenie z ciałami duchowymi, i że jeśli nasza bioneurologia jest zhakowana, jesteśmy skutecznie odłączani od emocji, serc oraz dusz. Stąd brak wiedzy podanej do publicznej wiadomości na temat krytycznej roli systemu nerwowego w doświadczaniu energetycznych połączeń z życiem - w tym zawiera się odczuwanie empatii, duchowe przebudzenie, telepatia komórkowa i rozwój wszelkich form wyższej percepcji zmysłowej. Mózg kontrolowany przez impulsy myślowe wysyłane ze sztucznych sieci neuronowych nie czuje empatii ani powiązania z życiem. Zdrowe funkcjonowanie OUN i mózgu są najbardziej istotnymi elementami w prawidłowej transmisji sygnałów elektromagnetycznych DNA oraz impulsów częstotliwości, które również komunikują się bezpośrednio z eterycznymi sieciami neuronowymi istniejącymi w ciałach dusza / duch. Podczas cyklu wznoszenia dla tego etapu przebudzenia, jak również w rodzącej się nowej generacji, niektóre osoby doświadczają pozytywnych form mutacji genetycznych, które mają wpływ na rozwój układu nerwowego i procesu zachodzącego w mózgu. Aby temu przeciwdziałać, medycy są zmuszani do intensywnego „leczenia” wszystkich osób, które mieszczą się pod etykietką duchowego kryzysu lub zaburzeń układu nerwowego jak ADHD czy postaci autyzmu.

Jeśli nasza bioneurologia jest nieustannie atakowana, zaszczepiana, zaburzana narkotykami i przeładowywana koktajlami energetycznych i chemicznych toksyn, wpływa to negatywnie nie tylko na odporność i zdrowie, lecz również łatwo blokuje komunikację pomiędzy ciałem fizycznym, mózgiem oraz wyższymi ciałami świadomości. Kiedy ciało ludzkie jest zalewane wieloma sygnałami elektromagnetycznymi o niskiej częstotliwości w połączeniu z konkretnymi toksynami chemicznymi, wytwarza unikalne implanty eteryczne, które blokują przekazy wyższej częstotliwości pomiędzy układem nerwowym a mózgiem. Na przykład zaobserwowano, że pewne typy wzorców elektrycznych i / lub substancji pochodzących z chemitrails (rozpylanych przez samoloty smug chemicznych) często bywają podobne do typów grypy występujących na danym obszarze. Emisje elektryczne do lokalnego środowiska w połączeniu ze środkiem chemicznym i / lub zastrzykami wytwarzają w społeczeństwie szeroki wachlarz skutków biochemicznych, w tym bioneurologicznych, i dotyczących stanu świadomości. Kiedy te metody są wykorzystywane do blokowania impulsów nerwowych w OUN, to upośledza zdolność mózgu do przetwarzania rzeczywistości i przywoływania pamięci. Następnie to blokuje mózg przed odbiorem sygnałów komunikacyjnych z wyższych częstotliwości - tych, które występują powyżej dolnej skali częstotliwości rzeczywistości materialnej. Kombinacja ta jest powszechnie stosowana jako rodzaj zlokalizowanej elektrochemicznie indukowanej częstotliwości izolującej ludzką bioneurologię. Takie blokady odgradzają częstotliwości umożliwiające rozwój wyższej świadomości, i upośledzają bioduchowy rozwój oraz proces wznoszenia u danej osoby. W celu usunięcia takich tłumiących świadomość blokad częstotliwości, musimy najpierw dostrzec, że one w ogóle istnieją.

Przekierowanie OUN za pomocą elektronicznego molestowania

Gdy ciało i mózg są blokowane jakimiś metodami lub formami bioneurologicznego nękania, to przekierowuje system nerwowy i mózg, tak że staje się on bardziej dostępny dla transmisji myślowych generowanych z zewnętrznych źródeł przez elektromagnetyczne impulsy, takie jak sztuczne sieci neuronowe. Sztuczne sieci stale wysyłają elektromagnetyczne informacje za pomocą środków masowego przekazu, aby utrzymać ludzi w stanie kojarzącym się wyłącznie z bezsensownymi dramatami, opowieściami o tragediach i niedobrymi emocjami. Obecna rola mediów polega na utrzymaniu OUN w gamie negatywnych myśli oraz fiksacji lub obsesji na punkcie zewnętrznych bodźców fizycznych albo na rzeczach materialnych. W wielu formach mediów i marketingu pojawiają się elektroniczne próby włamań do sieci neuronowych, podczas których do mózgu przesyłane są pewne wiadomości. Na przykład obrazy świetlne i dźwiękowe przesyłane przez media poprzez filmy, Internet lub inne nośniki przekazują holograficzne informacje, a czasem implanty częstotliwości do OUN i mózgu, a ofiary przyswajają je wtedy, kiedy skupiają na nich uwagę. Najbardziej popularną formą masowego przekazu jest propaganda stosowana przez kliki prowadzące kontrolę umysłu, która jest używana do kształtowania aktywności mózgu i mentalnego mapowania. Przesyłane treści mają utwierdzić odbiorców, że takie holograficzne obrazy są naturą ich rzeczywistości.

Istnieje wiele transmisji zewnętrznych, zarówno fal dźwięku jak i światła (słuchowe i obrazowe) pochodzących z określonych zakresów elektromagnetycznego widma częstotliwości. Niektóre z tych przekazów są naturalne oraz ludzkie, podczas gdy inne służą sztucznej kontroli umysłu i nie pochodzą od ludzi. Fizyczne ciało ludzkie emituje fale elektromagnetyczne i sygnały z bardzo niskiej skali częstotliwości wykorzystywane do kontrolowania większości funkcji mózgu oraz ciała. Ekstremalnie niskie częstotliwości mogą być łatwo wysyłane za pośrednictwem różnych technologii i są wykorzystywane do elektronicznego szykanowania oraz ukierunkowywania ludzi. Te sygnały elektromagnetyczne są kierowane do ciała planety i na jej powierzchnię w celu neurologicznej kontroli systemu oraz mózgów poszczególnych osób a także grup ludzi. Technologia kontroli umysłu i implanty są czymś prawdziwym, zostało to ustalone oraz potwierdzone, chociaż media ci o tym nie powiedzą. Technologia istnieje, sprzęt jest na swoim miejscu, jak również patenty i agencje, które tym się zajmują, a korzysta się z nich już przez długi czas.

Kontrola umysłu służy do wytwarzania społecznie akceptowanych systemów przekonań i tworzenia antyludzkich systemów wartości, które sterują myślami, podobnie jak wojny oraz zabijanie w imię pokoju. Dopóki planeta jest w stanie wojny ze sobą, a ludzkość myśli, że jest w stanie wojny ze sobą nawzajem, karmimy system kontroli umysłu NAA, co pozwala kontynuować wampirzenie na zasobach planety. Częstotliwości kontroli umysłu i formy elektronicznego molestowania generują w ludzkich organizmach bioneurologiczne zaburzenia, które odwracają oraz zakłócają sygnały mózgowe. Szatańska agenda służy odwracaniu funkcji ludzkiej neurologii przez kondycjonowanie ludzi do tworzenia i odczuwania bólu w celu aktywowania własnych centr przyjemności. Cykl korelacji pomiędzy ośrodkami bólu oraz przyjemności jest wzmacniany i doprowadzany do takiej formy, która przeradza się w szkodliwe nałogi czy nawet dewiacje. Gdy zwracamy na to uwagę i dbamy o to, co dzieje się z naszą planetą oraz z ludźmi, zaczynamy wyraźnie dostrzegać program przeznaczony do atakowania oraz uszkadzania u nich układu nerwowego. Kiedy stajemy się bardziej świadomi tego, jak w organizmie są wzajemnie powiązane funkcje neurologiczne oraz mentalne i emocjonalne, to jesteśmy przygotowani do przejęcia kontroli nad kierunkiem własnych myśli oraz emocji. Wtedy możemy otwierać i trenować nasze ścieżki neuronowe, a następnie odbierać wiadomości bezpośrednio od świadomości naszych wyższych ciał - od Jaźni duszy i Ducha, przesłaniając nimi wiadomości od trzech warstw ego, które są głównymi widmami częstotliwości służącymi do elektronicznego molestowania i kontroli umysłu.

Zaburzenia bioneurologii

Bioneurologiczne zaburzenia obejmują schorzenia mentalne mające związek z rozstrojem emocjonalnym i zachowawczym, na przykład autyzm. Pod tym pojęciem ukrywa się też szereg chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, schizofrenia, choroba Parkinsona. Jak pokazują statystyki, ilość przypadków chorób neurologicznych i psychicznych gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich 40 lat, dlatego należy zadać sobie pytanie, co się zmieniło oraz co uszkadza ludzką neurobiologię. To są fakty, które nie mogą być zakwestionowane przez społeczność naukową i medyczną. Obecnie stwierdzono, że jeden z 42 chłopców przejawia oznaki autyzmu klasyfikowanego jako choroba bioneurologiczna. Jeden na 3 seniorów umrze z powodu choroby Alzheimera, a u jednej z 9 osób powyżej 65 roku życia rozpoznano już tę chorobę. Według National Alliance jedna na 25 osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych doświadcza poważnej choroby psychicznej, która upośledza codzienne funkcjonowanie, przez co jest uzależniona od środków psychoaktywnych. Natomiast średnio jedna osoba z czterech cierpi z powodu ogólnych nieokreślonych zaburzeń psychicznych. Ta ogromna ilość środków psychoaktywnych jest na całym świecie przepisywana ludzkiej populacji, osobom w każdym wieku, a leki te działają tak, że przejmują kontrolę nad funkcjami ośrodkowego układu nerwowego i mózgu.

Wszystko, co przejmuje kontrolę nad funkcjami układu nerwowego, może potencjalnie zakłócić lub uszkodzić świadomość siebie i ogólny stan świadomości danej osoby.

Jakie są długoterminowe skutki konsumpcji leków, które działają w kierunku kontrolowania systemu nerwowego i mózgu? Czy obniżają odporność i ostatecznie generują liczne choroby, takie jak choroba Alzheimera? Zdrowy rozsądek mówi nam, że jeśli stajemy się konsumentami szeregu produktów medycznych, w bardziej zaawansowanym wieku będziemy przyjmować ich jeszcze więcej, a całe życie przeżyjemy w stanie uzależnienia od systemu medycznego - za cenę setek tysięcy dolarów na osobę. Wielu ludzi zbankrutowało próbując zapłacić za skandaliczne koszty leczenia członków rodzin. Niektórzy z nas zdają sobie sprawę, że konwencjonalna opieka medyczna nie jest opieką zdrowotną. Jest produktem konsumenckim przeznaczonym dla mas, i jest niezwykle opłacalnym biznesem nie mającym nic wspólnego z leczeniem ludzi. Te ponadnarodowe korporacje mają osiągnięcia dzięki nieludzkiemu nadzorowi i kontroli nad sposobami zarządzania, a ostatecznie służą programom spoza planety. Te programy obejmują prowokowanie masowych zaburzeń bioneurologicznych w celu uzyskania pełnej kontroli nad gatunkiem ludzkim i wszelkim życiem.

Skutkiem zaburzeń bioneurologicznych jest to, że ludzie stają się mentalnie nastawieni tylko na sferę zewnętrzną i są pod ostrzałem sztucznej stymulacji elektromagnetycznej. Nie są w stanie uzyskać dostępu do wewnętrznych emocji, empatii czy współczucia, ani wyczuć jakości energii wokół siebie. Bioneurologiczne upośledzenie stopniowo powoduje odłączenie duszy i mentalną fragmentację. Kiedy osoba jest odłączona od wewnętrznych Jaźni poprzez bioneurologiczne zaburzenia, nie jest w stanie dostrzec różnic pomiędzy własnymi myślami a tymi, które napływają z zewnątrz. Nie potrafi dostrzec kontroli nad myślami, które przesyła do środowiska. Jest to ogólny profil wielu ludzi żyjących w środowisku 3D, których boneurologiczne funkcje są automatyczne kontrolowane przez narkotyki, kontrolę umysłu, implanty, uzależnienia, seksualność i konsekwentne komunikaty marketingowe każące im nabywać coraz więcej dóbr konsumpcyjnych. Żyjemy w społeczeństwie, które przedkłada dobra konsumpcyjne nad wartości ludzkie. Dzieje się tak, ponieważ większość ludzi grających w tę materialną grę, nie zdaje sobie sprawy z zewnętrznej kontroli nad ich układem nerwowym i mózgiem, skutkującej nadmiernym konsumpcjonizmem oraz materializmem. Osoby pozbawione samoświadomości i wiedzy na temat funkcji ich bioneurologii oraz świadomości jako takiej, są cofniętymi w rozwoju, odłączonymi od umysłu sztucznie sterowanymi robotami. Ludzie żyjący na Ziemi są poddawani metodycznym procedurom kontrolowanej dehumanizacji przez dysocjację. Aby zdehumanizować ludzi, NAA stosuje metody kontroli umysłu oparte o traumę, traktując ich i naturę bez empatii, godności czy szacunku oraz umyślnie odłączając od dostępu do ich wyższej inteligencji i świadomych funkcji. To jest łatwe do wykonania, jeśli uzyska się dostęp do ludzkiego ciała poprzez kontrolowane impulsy wysyłane do OUN i myśli transmitowane do mózgu jako odbiornika.

Gdy stajemy się bardziej świadomi tego, jak pracuje nasz układ nerwowy i mózg – jak odbiera, przekazuje oraz interpretuje sygnały i funkcje ciała, zdajemy sobie sprawę, że jest to istotna funkcja naszej świadomości. Dlatego należy ustalać energetyczną jakość sygnałów, które są przetwarzane przez nasz układ nerwowy i mózg. Zdrowie naszego OUN i jego zdolność do wysyłania sygnałów energii o wysokiej częstotliwości, są odpowiedzialne za istotne funkcje, które umożliwiają nam bezpośrednią komunikację z naszymi energiami dusza /duch. Sygnały energii o wysokiej częstotliwości takich jak: miłość, współczucie, empatia i duchowa więź, pomogą nam naprawiać system nerwowy, a następnie ponownie nawiązać bliższy kontakt z duszą / duchem i odbierać inteligentne przekazy z tego źródła. Sztuczne sygnały i niskie częstotliwości takie jak strach, nienawiść, przemoc lub zazdrość, uszkadzają system nerwowy i odłączają nas od duszy / ducha.

Struktura nadialna jest planem ośrodkowego układu nerwowego

Ludzkie ciało świetliste lub aura składa się z energii wielu połączonych ze sobą warstw pól elektromagnetycznych, które rozciągają się na całe ciało fizyczne tworząc energetyczną tarczę pokrywającą i chroniącą wszystkie ciała. Kiedy medytujesz i praktykujesz ekranowanie ciał naszą 12D tarczą, skupiasz uwagę na ciele świetlistym, przez co je wzmacniasz i chronisz, rozwijając przy tym świadomość własnego ciała. Ciało świetliste jest strukturą, która musi mieścić energie elektromagnetyczne ciał dusza /duch, i łączyć je z warstwą fizyczną ciała. Impulsy elektryczne są generowane z ciała świetlistego przez strukturę nadialną, która jest duchową częścią ciała. Jest utkana z energetycznych odbiorników i nadajników, które są nierozerwalnie związane z połączonymi ze sobą funkcjami przesyłania wiadomości w warstwach świadomości dusza / duch.

Dlatego bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że nasz ośrodkowy układ nerwowy i mózg mają energetyczne odpowiedniki, które mają własną specyficzną budowę potrzebną do zarządzania impulsami nerwowymi na osobistym planie świadomości. Struktura nadialna jest energetycznym wzorcem dla ciała energetycznego OUN. Ma misternie utkaną strukturę odbiorników i przekaźników energii do tkanki ciała – chodzi o membrany nazywane kapsułami nadialnymi. To jest warstwa, która stanowi część matrycy duszy. Jest aktywowana w w zespolonej funkcji serca i posiada panel kontrolny oraz zestaw instrukcji umieszczony w warstwach astralnych na poziomie 4D. Kiedy następuje integracja z monadą, struktura nadialna integruje się z wyższymi funkcjami serca aktywowanymi przez grasicę, która zarządza obwodami w ciele kryształowym. Gdy struktura nadialna jest uszkodzona, osoba nie może doświadczać głębokich uczuć i traci życiowe doświadczenia z poziomu serca, pogarszając odczuwanie empatii. Struktura nadialna jest ciałem sensorycznym duszy. Splot nadialny jest epicentrum sensorycznych funkcji pozwalających na odbieranie impulsów pojawiających się w całej strukturze nadialnej. Jest nieodłącznym elementem funkcjonowania całego kompleksu serca, inteligentnego odczuwania przez serce, więc jest to ośrodek związany z odczuwaniem na linii serca / mózgu. Jest to centralny obszar, z którego dana osoba odbiera najgłębsze doznania uczuć płynących z serca, gdy są to uczucia miłości, empatii i współczucia. Kapsuła nadialna jest ciałem tkanki, membraną, która jest utkana warstwowo i mieści w sobie całą strukturę nadialną. Kapsuła nadialna może zostać rozerwana, spalona lub zniszczona za sprawą różnych technologicznych czy emocjonalnych nadużyć i powiązanej z nimi duchowej traumy zaburzającej oraz uszkadzającej funkcje nadialne. NAA posiada bezpośredni program do niszczenia struktur nadialnych w ludzkich ciałach świetlistych, dlatego warto o tym wiedzieć i podejmować kroki w celu osobistej ochrony.

Misterna matryca nadialna łączy ze sobą wszystkie warstwy ciał duchowych. Na przykład tkanka nadialna łączy ciało fizyczne w celu integracji z warstwami duszy, a następnie scala się z warstwami monadycznymi, później z warstwami płynnej plazmy Jaźni awatara. Bez struktury nadialnej działającej w aurze jako odbiornik i przekaźnik energii, ciało duchowej świadomości nie może prawidłowo zintegrować się ani nawet połączyć z ciałem fizycznym. Ciało fizyczne wydaje się stałe, lecz jest czystą energią wibrująca z określoną częstotliwością, która wytwarza liczne drobne impulsy elektryczne. Te impulsy pochodzą z ciała fizycznego i muszą być zharmonizowane z częstotliwościami świadomości duszy, aby łączyć się z nimi przez serce a następnie łączyć się ze sobą nawzajem za pomocą nadi. Dlatego też, gdy lepiej rozumiemy, jak ważna jest nasza struktura nadialna i jej funkcje związane z przekazywaniem wiadomości bezpośrednio pomiędzy naszymi matrycami duszy a OUN, widzimy, dlaczego NAA stara się je kontrolować.

Struktura nadialna w matrycy duszy jest tym, co wysyła sygnały i zakodowane wiadomości do fizycznego OUN oraz do mózgu. Kompleksowe dane są kodowane i przechowywane w falach elektromagnetycznych częstotliwości tworzących warstwy dusza / duch, a te generują holograficzne obrazy świetlne, które przekazują kody DNA oraz powiązane z nimi informacje do biologii. DNA działa jako holograficzny projektor elektromagnetycznie zakodowanych informacji przekazując je do biochemicznych sygnałów informacyjnych w celu komunikowania się z jądrem struktury ciała świetlistego. OUN odbiera te sygnały DNA z zakodowanymi informacjami i działa w kierunku koordynacji informacji elektromagnetycznych do pozostałych komórek ciała. Komórki przekazują impulsy elektromagnetyczne na zewnątrz do ciała aury, a taka informacja jest odbierana i interpretowana przez mózg, który porządkuje dane oraz generuje biochemiczne przemiany.

Prawidłowe funkcjonowanie struktury nadialnej jest zależne od biochemicznych warunków w funkcji mózgu i zdrowia emocjonalnego kompleksu serca, który jest zdefiniowany przez to, jakie mamy rozwinięte emocjonalne wpływy - w celu dostrojenia się do inteligencji duszy. Na przykład, jeśli człowiek ma złamane serce, rozdrobnioną duszę, wyraża negatywne emocje i jest straumatyzowany, zamyka swój kompleks serca, wtedy takie duchowe uszkodzenia mają kolosalne znaczenie dla struktury nadialnej. Psycho-emocjonalna trauma w połączeniu z określonymi psychoaktywnymi lekami stosowanymi do biochemicznego leczenia umysłu, jeszcze bardziej pogarsza funkcje elektromagnetyczne OUN i umysłowe tej osoby. Gdy osoba jest narażona na spożywanie substancji psychoaktywnych, które specjalnie generują biochemiczne ścieżki, wpływa to na struktury protein i tworzenie kwasów nukleinowych DNA/RNA i na to, jak te informacje są zapisywane w komórkach. Dlatego przyjmowane substancje chemiczne, które zmieniają funkcjonowanie mózgu, mogą zakłócać sygnały elektromagnetyczne działające jako łączniki między OUN, mózgiem i częściami ciała, a także blokują wyższe połączenia duchowe, ponieważ wyłączają odbiorniki DNA. Zatem rekreacyjne stosowanie leków i roślin psychoaktywnych powinno być także traktowane z dużą ostrożnością, wiedzą oraz szacunkiem wobec ich bezpośrednich wpływów na funkcje biochemiczne ciała. NAA wykorzystuje sygnały AI w celu hakowania z ich pomocą bioneurologii. To jest dobry moment, aby stwierdzić, że powszechny traumatyczny stan ludzkich serc i umysłów jest związany z psychoemocjonalnym gruzem i duchowymi urazami, które skutkują bioneurologicznymi uszkodzeniami. Są to czynniki bezpośrednio powiązane z pogłębiającą się epidemią chorób psychicznych na Ziemi.

Jednak, kiedy para dusza/duch jest skomunikowana z ciałem świetlistym i OUN, działa podobnie jak łącze między odbiornikiem a nadajnikiem energii, przesyłając impulsy do komórek nerwowych oraz mózgu. Komórki nerwowe budują nowe sieci neuronowe, które instruują mózg i duchową inteligencję, jak podłączyć energetyczne obwody potrzebne do powiększenia pola elektromagnetycznego, a to otwiera energetycznie aurę, która wystaje poza obręb ciała. Jakość energii aury będzie się odzwierciedlała w postaci energetycznej równowagi w funkcjach fizycznych, mentalnych, umysłowych i duchowych, oraz będzie się przejawiać w myślach, zachowaniach i działaniach.

Jakość, kolor i wielkość energii osoby jest bezpośrednio związana z jej stanem zdrowia, bioneurologicznego funkcjonowania i duchowych powiązań, do których ta osoba ma dostęp. Osoba z większą i lepszą energią aury jest zdrowsza oraz bardziej zrównoważona, układ nerwowy i umysł funkcjonuje u niej lepiej niż u osoby posiadającej aurę o słabszych parametrach. Małe, szare, mętne aury będą produkować więcej blokad i dysproporcji takich jak: zaburzenia psychiczne albo defekty w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego.

Ludzki układ nerwowy zawiera miliony komórek nerwowych zwanych neuronami lub komórkami nerwowymi. Takie komórki wyspecjalizowane są w przesyłaniu wiadomości z jednych części naszego ciała do innych. Zadaniem komórek nerwowych ośrodkowego układu nerwowego jest przekazywanie sygnałów i komunikatów elektrycznych w całym organizmie oraz pomiędzy duchowo – energetycznymi warstwami ciała dusza / duch do fizycznych komórek oraz mózgu.

Neuron lub komórka nerwowa jest pobudzaną elektrycznie komórką, która przetwarza oraz przesyła informacje za pomocą sygnałów elektrycznych i chemicznych. Sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi są przekazywane za pomocą synaps, które są strukturami połączeń wykonanych z innych komórek. Komórki nerwowe są podstawowymi elementami mózgu i rdzenia kręgowego całego centralnego systemu nerwowego.

Sposób, w jaki połączenia neuronowe powstają w mózgu, przypomina ruch podczas podróżowania drogami głównymi i autostradami. Chodzi o to, że takie drogi są najczęściej użytkowane - i w ludzkim mózgu jest podobnie. Sygnały znajdują główne szlaki nerwowe formowane przez najpopularniejsze i powtarzające się formy myślowe, które następnie formują się w połączenia nerwowe. W ten sposób mózg przetwarza sygnały i trasy, które są odbierane oraz podłączane do głównych ścieżek nerwowych w oparciu o najczęściej występujące wzorce myślowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz