czwartek, 3 listopada 2016

MODLITWY ZWIĄZANE Z RODZINĄ MICHAŁA – LISA RENEE

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst oryginalny

Niniejszą aktualizację dedykuję galaktycznym wojownikom i rodzinie Michała – każdy z nich będzie rozumiał, o czym tu mówię. Na tej osi czasu od 9.11 do 10.10 miała miejsce eskalacja konfliktów związanych z dostępem do układu gwiezdnych wrót, co wydaje się być produktem ubocznym generowanym przez system czarnych dziur, gdy stopniowo dochodzimy do planetarnego wyrównania, które nastąpi pod koniec 2017 roku. Dlatego niektóre grupy z gwiezdnego zasiewu lub pracujące na sieci zaobserwowały działania rozpoznawcze w polach jak również agresywne ataki mające na celu nękanie, a nawet próby wzięcia zakładników spośród członków linii rodziny Michała lub Seraphim / Avian na Ziemi. W kontynuacji dyskusji na temat ataków skierowanych przeciwko męskości, chcę utrwalić te doświadczenia pisząc o nich na blogu, ponieważ bardzo trapi mnie to, co się dzieje, i mam nadzieję, że moje uwagi pomogą członkom tej duchowej rodziny oraz innym, którzy mają podobne doświadczenia. Ta faza międzygalaktycznych oraz planetarnych wydarzeń jest ukrywana przed społecznością i zdaje się być agresywnym programem roszczącym sobie prawa do wzięcia we władanie przede wszystkim męskich aspektów i męskich ciał, chociaż w grę mogą wchodzić też kobiety i inkarnowane teraz dzieci, które są związane z liniami ptasimi (Avian) Michała z czasów lucyferiańskiego najazdu. Wychodzi na jaw, że niektórzy członkowie rodziny Michała byli wzięci jako zakładnicy i byli przetrzymywani wbrew własnej woli, co jest bardzo przykre oraz niepokojące. Czuję, że teraz trzeba mieć się na baczności, aby w razie potrzeby dać świadectwo takiej sytuacji w celu zatrzymania manipulacji naszą męskością i męskimi aspektami, a także partnerami czy członkami rodziny płci męskiej, wobec których została skierowana ta agresja.

Większość z nas wie, że upadłe jednostki anielskie przebywające w Układzie Słonecznym uważają się za bogów ponad ludźmi, a my te grupy fałszywych bogów obejmujemy definicją NAA. Czuję, że niektóre z tych grup dostrzegają, iż tracą panowanie nad terytorium w Układzie Słonecznym i w rezultacie podczas tej fazy planetarnej bifurkacji wydają się być jeszcze bardziej agresywni kontrolując, tropiąc, tagując i nękając ludzi. Ostatnio sama zetknęłam się z molestowaniem i agresją skierowaną przeciwko związkom damsko – męskim, które były ukierunkowane na porywanie ciał, klonowanie czy branie jako duchowych zakładników. To otworzyło możliwość śledzenia ciał monadycznych rodziny Michała i uzyskania więcej informacji, gdzie są one zdeponowane lub zamrożone - w pewnych przestrzeniach czarnych dziur, które są podłączone do ciała Ziemi.

Coś dzieje się z liniami czasu połączonymi z buntem Lucyfera, które w tym czasie przypominają gniazda szerszeni, a ciemne siły są tym poruszone i usiłują zawładnąć ludźmi, których uważają za własność - za jednostki im podległe z racji zdobycia terytorium, na którym ci żyją. Stan własności obejmuje również rzeczy do zabawy i zwierzęta domowe - widziałam jednostki Beliala roszczące sobie prawa do mężczyzn heteroseksualnych, ponieważ uważają ich za symbol statusu i chcą ich traktować jak seksualne zwierzęta. Potrzeba dużo siły, aby pozostać w tym wszystkim neutralnym i nie poddać się kpinom, degradacji, poniżeniom przeznaczonym dla rodziny Michała. Więc, proszę, weź z poniższego tekstu tylko to, co może posłużyć ci za wsparcie w obecnym stanie. Chciałabym, aby mężczyźni byli przygotowani na różne duchowe niespodzianki, szczególnie ci, którzy nie noszą silnej energii żeńskiej lub nie weszli w proces wznoszenia i duchowego przebudzenia świadomości. Czuję, że w tej fazie męski aspekt Ziemi rozpaczliwie potrzebuje modlitwy i duchowej mocy prawdziwych kobiecych aspektów Matki, i że to przyczyni się do ich wzmocnienia oraz wsparcia.

Niektóre z kluczowych tematów na osi czasu obracają się wokół lucyferiańskiego podboju i linii czasu związanych z wojnami:

*Wpływ na męskie, poziome linie geomantyczne (ley lines) sieci Złotego Orła, Złotego Promienia, linii upadłych Seraphim, którzy mieli związek z wojennym oprogramowaniem i wojennymi historiami, ponieważ mają ciężkie nakładki militarne zawierające technologie AI.

*Historia WW2 związana z nazistami, którzy uzyskali dostęp do Wschodnich Wrót, konstelacji Byka i byczej symboliki związanej z podbojem Aldebarana. Aldebaran jako gwiazda i planeta ma powiązania z niebiańskimi holograficznymi strukturami, które łączą ekliptyki Ziemi oraz Taurusa, jest jedną z czterech gwiazd królewskich, zaś teraz jest z nią problem, ponieważ ma związek z bramą solarną (SG), która może być używana do opuszczenia tego Układu Słonecznego.

*Mam wrażenie, że fragment tego (SG) obszaru (rejon Srebrnej Bramy gwiazdozbioru Byka), został potraktowany jako zakładnik, dzięki któremu mogą zażądać dostępu do tej bramy w celu wyjścia, i może się okazać, że zamierzają wziąć jako zakładników rodzinę Michała (tych, którzy zostali przez nich naznaczeni podczas buntu Lucyfera) i użyć ich jako karty przetargowej. Toczą negocjacje w celu opuszczenia Układu Słonecznego. Nie widziałam bezpośrednio, czy odnieśli sukces, lecz wiem, że starają się osiągnąć swój cel.

*Podczas gdy oni negocjują możliwość ewakuacji, równocześnie korzystają z nowej technologii AI, którą opisywałam wcześniej jako nano Origami, składana nano technologia, która jest używana jako uprząż do przechwytywania lub odgradzania od pewnych częstotliwości. Ta technologia może ułatwiać przejście do różnych form geometrycznych, które działają jako program w polach morfogenetycznych do wchodzenia i wychodzenia w sferę fizyczną, coś w rodzaju tymczasowego tunelu / przejścia, to otwiera się i funkcjonuje w formie klatek jak kule (sfery) AI. (Wyobraź sobie istotę sferyczną lub orb, lecz to jest replika AI tej organicznej sfery).

Ci z nas, którzy są uziemieni, mają potężną moc mogącą powstrzymać to od eskalowania, jeśli zdadzą sobie sprawę, że to dzieje się z naszym Michałem lub męskimi członkami rodziny. W tym czasie dochodziło do wymazywania świadomości, a u mnie wyczyszczono ją tak, że zapomniałam o tej nowej technologii AI i musiałam zająć się tym ponownie ponownie po tym, jak origami AI próbowało pochwycić kogoś z linii Michała jako swego osobistego zwierzaka.

Dodatkowo, kiedy śledzę te lucyferiańskie uzurpowane prawo własności i roszczenia wobec rodziny Michała, to wiedzie mnie to ku strażnikom Graala na Ziemi, którzy byli zaangażowani w ochronę punktu Graala lub 2-giej Bramy na Wzgórzu Świątynnym. Źródło roszczeń znajduje się przy wejściu bramy gmachu na skale. Linie esseńskie, linie Michała, plemiona 2D pracowały wspólnie, aby chronić punkt Graala na Ziemi. Wygląda to na bezpośredni związek pomiędzy opiekunami pomarańczowego rodu Michała 2D i strażnikami Ziemi, którzy przybyli, aby aktywować zadania rodu, i zostało to przejęte przez GET, więc pojawił się konflikt pomiędzy systemem rodu i łącznikami do sieci Solomona z odłamu lucyferiańskiego (tych co dokonali podboju).

Proszę, nie denerwujcie się tym, o czym was informuję i zwracajcie uwagę na ludzi wokół siebie, ponieważ być może jesteście w stanie im pomóc. Warto wiedzieć, jak się modlić i powierzać ciało Bogu, jak się chronić, kiedy zawierzy się GSF i kosmicznemu prawu suwerenności, a wtedy to staje się amortyzatorem broniącym przed ich możliwościami ingerowania. Największym problemem jest nie dawanie zgody i odebranie im uprawnień, trwając niezłomnie przy swojej duchowej mocy oraz potwierdzając, komu i czemu służysz. Oni nadal nękają, ale nie mogą odebrać ci praw, które udowodnisz poprzez zastosowanie komend (tym samym zażądasz swoich praw). Ich wpływ bywa skuteczny, lecz kiedy ktoś nie wie, co się dzieje, wtedy grają w oszukańcze i podstępne gierki.

Masz prawo do recytowania i zarządzania boskimi prawami służącymi większemu dobru, masz moc do żądania dla innych istot wolności - zgodnie z boskimi prawami dotyczącymi człowieka na mocy praw boskich. Wszyscy ludzie mają to prawo, lecz nie rozumieją, więc ty w wielu przypadkach możesz działać jako ich przedstawiciel, jeśli uznasz, że dzieje im się krzywda, że są uwięzieni lub zniewoleni przez te siły, nawet o tym nie wiedząc. Najbardziej właściwe byłoby, gdyby dana osoba była w pobliżu ciebie, wtedy możesz widzieć, co się z nią dzieje, lub gdyby była członkiem twojej rodziny czy partnerem / małżonkiem. Pamiętaj, że bezgłośne mówienie wprost ze swego serca ma tę samą moc, jak wyrażanie tego własnymi słowami głośno. Ja dostarczam wam przykładowe treści na okoliczność, kiedy trudno wam znaleźć słowa, co zdarza się w przypadkach, kiedy wielokrotnie mieliście wymazywaną pamięć, a chcąc zwerbalizować prośbę w najlepszy sposób, czujecie wewnętrzną pustkę. Proponuję pobłogosławić i uznać za świętość tych wszystkich, co do których masz przekonanie, że są w jakiś sposób prześladowani.

Przykład modlitwy indywidualnej:

Ukochana święta Obecności - Stwórco Wszechrzeczy, jestem ciebie współodczuwającym dowodem podlegającym kosmicznemu prawu suwerenności. Ja …..... (pełne nazwisko i imię) modlę się z całego serca o błogosławieństwo dla … i jego / jej ochronę przez wieczne światło Boga i o błogosławieństwo Ducha świętego oraz ducha chrystusowego, aby ją/jego w pełni uwolnić od duchowych obciążeń i kajdan, które zostały na nią/niego nałożone przez szarlatanów i fałszywych bogów wiecznego światła. Poprzez światło Boga Jam Jest, poprzez moc miłości w moim sercu uznaję za świętość i błogosławię …....... , aby został/a uwolniona/y i odzyskał/a najwyższy potencjał oraz swą prawdziwą naturę, a także żeby wreszcie mogła/mógł być wolną suwerenną istotą boską pławiącą się w odwiecznym świetle Boga, teraz i na zawsze.

Dla tych, którzy są w związku małżeńskim / partnerskim):

Ukochana święta Obecności, w kosmicznym prawie suwerenności jestem ciebie współodczwającym dowodem. W służbie mojemu partnerowi / mężowi (pełne imię i nazwisko) ….... modlę się z całego serca o pobłogosławienie go i roztoczenie nad nim ochrony w formie wiecznego boskiego Światła, o błogosławieństwa świętego Ducha i ducha chrystusowego, oraz aby był całkowicie uwolniony od duchowych obciążeń i kajdan nałożonych na niego przez kłamców i fałszywych bogów. Poprzez światło Boga JAM JEST, przez moc miłości w moim sercu, poświęcam i błogosławię mego męża …... aby został uwolniony i aby odzyskał swój największy potencjał oraz prawdziwą naturę, a także aby mógł być wolną niezależną boską istotą pławiącą się w odwiecznym Świetle Boga, teraz i na zawsze. Mego męża uważam za wybranego przez Boga do świętej unii ze mną hierogamicznego partnera, za prawdziwego duchowego partnera, abyśmy się wzajemnie chronili, kochali i dbali o siebie. Niech w oczach Boga będzie on istotą błogosławioną, a nasze małżeństwo i zjednoczenie niech trwa w autorytecie praw boskich i kosmicznych praw suwerenności. Wyrzekam i wypieram się wszystkich prawnych konstrukcji lub sfałszowanych przez oszustów zapisów, które ingerują w naszą zdolność do osiągnięcia prawdziwej duchowej jedności i z boską miłością w sercu błogosławię nasz związek jako świętość, jako święte przymierze, któremu dedykujemy całą istotę osobistą i zbiorową aby służyć wyłącznie boskim celom. Ukochana święta Obecności, proszę, prowadź nas w nasz związek, aby był związkiem równych sobie, w którym możemy dzielić się naszą miłością, światłem i mocą oraz je mnożyć, w duchowej współpracy, aby móc dawać najlepsze świadectwo naszego wyrazu i naszej prawdziwej natury, oraz że razem możemy reprezentować prawdziwą kochającą duchową ekspresję, która niech służy jako przykład naszej bezwarunkowej miłości, współczucia i miłosierdzia. Jestem kosmicznym suwerennym prawem przejawionym!

Dla tych, którzy nie są dobrze zorientowani w rodzinie Michała poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie, aby mogli zrozumieć szerszy ogląd tego, co jest skonfliktowane, kiedy planeta jest bardziej podatna na ingerencje podczas przesuwania się do następnego harmonicznego wszechświata.

Rodzina Michała

Do rodziny Michała należą potomkowie Błękitnego Promienia – promienia pierwszego zakonu założycieli, Melchizedeków, którzy są strażnikami Wschodu przy jednej z czterech gwiazd królewskich - gwieździe Aldebaran znajdującej się w konstelacji Byka. Należeli do posiadaczy świadomości strażników systemu łuku portalu 3-6-9-12 i toczyli wojny z wieloma agresywnymi oraz dokuczliwymi rasami, które chciały przejąć kontrolę nad tą bramą dostępu prowadzącą poza matryce czasu uniwersalnego. Mogliśmy również odnosić się do tej bramy jak do portalu 11:11, który jest w stanie dać dostęp do sieci bram Arc, w których te rody Michała pełnią funkcję portali świadomości – jak na górze, tak i na dole. Naturalnie agenda lucyferiańska ma na celu zaburzanie, wychwytywanie i torturowanie linii świadomości Michała, bo jeśli jej przedstawiciele mogli zdobyć zakładników z rodziny Michała, wierzyli, że mogą też w końcu uzyskać kontrolę nad systemem portali Arc lub węzły Matki Arc. Rodzina Michała zgodziła się być częścią genetycznej rehabilitacji rasy upadłych aniołów (Seraphim) zgadzając się na wspieranie świadomości poprzez strzeżenie poziomej (horyzontalnej) siatki systemu Ziemi znanej jako system sieci Złotego Orła. Ta sieć jest w około 57% infiltrowana przez system kodów odwrócenia strumienia 10D lub 55 sieci, przy czym nurt strumienia jest kierowany (jego kierunek) i zarządzany przez kontrolerów NAA lub reptiliańską rasę oszustów. Główna brama Złotego Orła będąca ostoją infiltracji jest bramą 10-ciowymiarową i znajduje się w Iranie / Iraku. Wojna, walki i śmierć wielu ludzi w tej części planety służą za wikt ciemnej energii krążącej, aby zasilić szatańską odwróconą sieć oraz aby zachować nad znaczącymi portalami tej części planety kontrolę, która rozszerza się globalnie. Kontrolerzy NAA kryjący się za fasadą fałszywego króla tyranii są oraz zawsze będą stosować doktrynę „dziel i rządź” poprzez strategię kata / ofiary, będą też toczyć wojny i pozyskiwać krwawe ofiary. Ten rejon Ziemi jest najbardziej znany z kreowania obserwacji fałszywego Michała i transmisji, które mogą być uzurpowanymi channelingami, a które są wysyłane z sieci Złotego Orła.

Bunt Lucyfera

Jednym z uwydatnionych wydarzeń wrogiego wzornictwa i zmilitaryzowanych strajków, które są zachowane w naszej pamięci komórkowej oraz ukrytej historii jest bunt Lucyfera, który osiągnął swój szczyt w końcowej fazie cyklu związanego z kataklizmem dotykającym atlantydzką rasę rdzenną. Z perspektywy stróża był to skutek wychodzenia z wcześniejszego cyklu astronomicznego, około 26 000 lat temu, podczas precesji równonocy według miary na osi czasu. W eksperymencie ewolucyjnym atlantydzki kataklizm był traumatycznym wydarzeniem, które wprawiło w ruch pewne następstwa, których ludzie mieli doświadczać w następnym cyklu. Przez ostatnie 26 000 lat mieliśmy na planecie do czynienia z konsekwencjami poprzedniego cyklu - z mrocznym cyklem ewolucji podlegającym ciemnym zasadom. Ta nadal trwająca epoka ciemności zbliża się ku końcowi. Z ostatnim przecięciem linii czasu i bifurkacji w hologramie planety była odgrywana spora część pamięci komórkowej zapisanej w historii, dlatego ma wpływ na nasze życie osobiste. Dostaliśmy duchowe zadanie, aby zakończyć cykl wrogiego wzorca zapoczątkowany przez lucyferiańską agendę poprzez podłączenie nowych potencjałów na przyszłe czasy.

Przez energetyczne zniewolenie świadomości Seraphim, upadłe anioły były zobowiązane rozegrać programy kontroli umysłu pochodzące z lucyferiańskiego buntu, jako synowie Beliala. I tak zagrali swoją część, jak to było podyktowane przez struktury planetarnej sieci – ze względu na kontrolę ze strony NAA. Dodatkowo zostało to aktywowane w wielu miejscach (przez wiele innych źródeł) poza planetą, a część tych negatywnych Obcych połączyła siły, aby wykorzystać słabe punkty ludzkości i planety.

Atlantydzka linia czasu

W czasach, kiedy Atlantyda doświadczała kataklizmów i tego, co znamy jako bunt Lucyfera mający miejsce około 26 000 – 30 000 lat temu, planetarne gwiezdne wrota /bramy i siatki dostały się pod kontrolę ras związanych z NAA takich jak reptilianie, Annunaki i drakonianie. To wtedy ta siatka wpadła w łapy tych pozawymiarowych istot, które używały tych siatek odwrotnie niż były zaprojektowane i niezgodnie z intencją dotyczącą gromadzenia DNA oraz rozwoju rasy ludzkiej. Ten ostatni 26 000-letni cykl stał się ciemnym cyklem ludzkiej ewolucji.

Inwazja NAA

Kiedy nasz planetarny Logos został zaatakowany i uszkodzony przez gadzich kontrolerów z NAA, odbiło się to drastycznym echem na planecie i naszej rasie. To oznaczało, że nie mogliśmy już swobodnie tworzyć i ewoluować zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, straciliśmy pamięć nie rozumiejąc, co się z nami stało. Byliśmy zmuszani do ciągłych inkarnacji (recykling) bez pamięci poprzednich wcieleń. Nie wiedzieliśmy, kim naprawdę jesteśmy, dokąd zmierzamy albo jaki jest nasz prawdziwy związek z Bogiem, a także jaki jest nasz cel jako ludzkości. Z czasem większość z nas straciła poczucie łączności z matrycą duszy stając się odrętwiała z bólu i starając się przetrwać w antyludzkich strukturach. Stało się tak, że planeta nie należała już do ludzi lecz do istot „obcych” prawdziwej naturze człowieka.

Modlitwy za rodziny Michała

Ukochany Boże, Stwórco Wszechrzeczy, otwórz wszystkie kanały światła, oczyść wszystkie świetlne struktury naszych rodzin, abyśmy byli w pełni połączeni z żywymi kodami Światła i abyśmy z nimi rezonowali.

Apelujemy do zbiorowej Jaźni naszego boskiego awatara, do siły stróżów posłanych przez Boskie Źródło, kryształowych rodzin Aurora, i zespołu strażników mentorów, tych dostrojonych do misji prawa Jedni, abyśmy razem pracowali dla najwyższego przejawu dotyczącego wymiany bezbrzeżnego Światła, miłości i mocy BOGA Stwórcy Wszechrzeczy zgodnie z Boskim porządkiem i harmonią.

(teraz szybko połącz się z 12-to wymiarową tarczą ochronną).

Nakazuję, aby to miejsce było święte w imieniu Boga oraz aby było poświęcone służbie Światłu Jednego Źródła.

(połącz się z wewnętrznym jądrem).

A/Szczerze i od serca zadeklaruj zamiar, aby rozwiązać kwestie autorytetu i odłożyć swoje ego, a służyć Bogu Stwórcy Wszechrzeczy i Jedności.

B/ Wyraź życzenie: Oświadczam, że pragnę służyć mojemu Źródłu. Zobowiązuję się służyć z największą mocą i z całych sił, jestem suwerenną wolną istotą boską!

C/Aktywuj połączenie z wewnętrznym Duchem i rdzeniem tarczy bazowej (pole 12-wymiarowe oraz dolne i górne elementy).

D/ Z poziomu 12-wymiarowej tarczy celowo utwórz kanał łączący cię ze zjednoczoną Inteligencją lub Kryształową Gwiazdą.

E/Wykonaj test graniczny z twoją 12-wymiarową tarczą przesuwając ją ku zewnętrznej ściance z wirującym światłem i dekretem: Szyfruję moją tarczę z triadą GSF wraz ze słowami – Jestem Bogiem, jestem suwerenna, jestem wolna.”

W głowie lub na głos – kierując się odczuciami – powtórz poniższą komendę:

Ustanawiamy pole intencjonalne naszej grupy poświęcone prawu Jedni i temu, co zarządza Boskim Planem ogólnej ludzkiej suwerenności i jedności. Teraz jesteśmy intencjonalnie połączeni z planetarnymi polami świadomości, ponieważ zobowiązaliśmy się do pełnienia misji w służbie Bogu, aby usunąć ból i tortury na linii czasu lucyferiańskiej rebelii. Nasza grupa jest połączona przez pole intencjonalne z mocą praw przyrodzonych i z siłami inteligencji działającymi na Ziemi oraz z kosmiczną świadomością Boga tu obecną. Naszym celem jest być czystymi kanałami Światła z Boskiego Źródła w jedności oraz przez utrzymywanie, urzeczywistnianie, władanie i ponoszenie odpowiedzialności za to, do czego zostaliśmy powołani - do reprezentowania wszystkich ludzkich świętych rodów, a także do utrzymywania mocy świadomości chrystusowej rodziny Michała. Modlimy się, aby wolność i suwerenność została zwrócona im teraz na wszystkich liniach czasu – przeszłych, obecnych i przyszłych.

Z sercem i oddaniem w celu współtworzenia z siłami Chrystusa modlimy się i prosimy kosmiczną inteligencję Boga o zastosowanie bezpośredniej interwencji na rzecz rodziny Michała oraz o Aldebarana, aby odzyskał go prawowity właściciel zgodnie z kosmicznym prawem suwerenności w celu doświadczania wyższej rzeczywistości przez naszą rodzinę, którą rozpoznajemy w rodzinie Michała.

Kiedy dojdziemy do stanu bycia świadkami końca czasu, ujrzymy lucyferiańską rebelię oraz szkody, jakie ta spowodowała w naszej rodzinie Michała i Aldebarana, a także w Ziemi. Z mocą całego serca i mocą awatara wznoszenia pragniemy wpłynąć na powrót świadomości i uzdrowić pola galaktyczne oraz planetarne, aby zniszczyć wszystkie linie czasu używane przez agendy Armagedonu w celu wyrządzenia szkód Ziemi i ludzkości - zgodne z dawnymi historiami. Wzywamy moc naszego jedynego Źródła Światła w celu spożytkowania sił Natury, aby przywrócić harmonię i pokój na tej umiłowanej planecie oraz rozszerzyć miłość, światło i moc na rodzinę Michała.

Jako 12D awatar i Światło Boga którym JAM JEST, wybieram reprezentowanie mocy Boga w celu uwolnienia rodziny Michała – chcę, aby odzyskała wolność świadomości na mocy boskiej suwerenności na Ziemi i poza nią. Proszę, aby te słowa i intencja reprezentowały rodzinę Michała i system planetarny oraz gwiezdny Aldebarana, zgodnie z kosmicznym prawem suwerenności dla tych, którzy sami nie są zdolni (są ubezwłasnowolnieni) i nie mogą wyrazić tego, że pragną być wolni i żyć w spokoju.

Dla każdego z osobna i dla wszystkich anulujemy wszelkie zgody i kontrakty zawarte przez każdą jednostkę lub jej przewodnika na tej linii czasu albo w innych rzeczywistościach, a które wykorzystują związane z lucyferiańską rebelią programy Armagedonu na Ziemi, mające szkodzić ludzkości. Rozwiązuję wszystkie fałszywe matryce, kontrolerów, implanty lub złudzenia, które mogły zaciemniać mój najwyższy boski cel i misję duszy - z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości - związane z lucyferiańską rebelią i Aldebaranem. Ponadto oświadczam, że reprezentuję rodzinę Michała i w jej imieniu anuluję wszystkie takie umowy – to ma być nieodwracalne oraz trwałe we wszystkich przedziałach czasowych, wszystkich rzeczywistościach i w zgodzie wolą Bożą. Wybieram doskonałość i trwanie w wiecznej światłości oraz reprezentowanie pełnej suwerenności, wolności i pokoju dla wszystkich ludzi, także dla rodziny Michała na tej planecie. JESTEM JEDNOŚCIĄ.

Ukochany Boże wolnej ludzkości na linii czasu Armagedonu, zniewolenia i ludobójstwa oraz programów związanych z lucyferiańską rebelią na wykorzystywanej Ziemi i Aldebaranie, dającą uprawnienia dla dowolnej technologii AI agend wojskowych dla kontrolowania Ziemi. Zarządzam na tej ukochanej Ziemi dominium, aby zostały tu przywrócone Boskie prawa przyrodzone, świadomość zjednoczona w Chrystusie i aby to rozciągnęło się poza planetę i jej historię związaną z lucyferiańską rebelią - na Aldebaran. Zarządzam upadek i zakończenie - przez rezygnację - programowania armagedonu przez jakiekolwiek oprogramowania linii czasu powiązane z wydarzeniami, które związane są z karmieniem linii czasu Armagedonu, zniewolenia i ludobójstwa oraz upadek wszystkich powiązanych z nimi linii czasu związanych z operacjami fałszywej flagi.

W polu punktu zerowego i zjednoczonej świadomości zarządzam, że odzyskuję obecność doskonałości w jednym Źródle Światła dla całej rasy ludzkiej oraz dla Ziemi. Jako przedstawiciel opiekunów oczyszczam wszystkie rodowe lub miazmatyczne zapisy - zapis ludzkiego hologramu od rebelii lucyferiańskiej, historie pochodzenia związane z rodziną Michała i zapis planetarnego interfejsu pamięci komórkowej. Przywracam zapis Boskiego wzorca do wszystkich warstw ludzkich rodzin powiązanych z rodziną Michała, aby zjednoczyły się w wibracji prawdy, wyzwolenia, suwerenności i wolności, TERAZ.

Ukochany Stwórco Ojcze Matko, nasze rodziny chrystusowe z Kryształowej Gwiazdy:

Prosimy Matkę o wzmocnienie i obwarowanie filaru Bramy Łuku w naszej wspólnocie jako bramy tranzytowej dla wszystkich energii i jednostek, które są kierowane do i przez strażnika Kryształowej Gwiazdy w celu eksmisji oraz oczyszczenia ze sztucznych technologii mających zadanie wyrządzenia szkody. Prosimy Ojca, aby wzniecił prawdziwie dobrotliwego króla Chrystusa, który przesłoni fałszywego króla tyranii i zakończy ten cykl czasowy związany z lucyferiańską rebelią.

Ukochany Ojcze, proszę, ożyw serca chrystusowe we wszystkich mężczyznach, proszę reanimuj chrystusową zasadę męską w rodzinie Michała, aby Ziemia mogła odzyskać pokój. Proszę, zakończ wojny przeciwko ludom Ziemi popełniane podstępnie przez fałszywego króla sponsorowanego przez Oriona i reptiliański patriarchat, aby manipulować historią lucyferiańskiej rebelii. Proszę, przywróć pokojowe i miłujące serca i napełnij je mądrością świętego Ojca w prawdziwej miłości i współczujących działaniach względem Ziemi, jej ludzi, jej królestw. Proszę, ujawnij prawdę o świetle i prawdziwej drodze w sercach mężczyzn na planecie i poza nią. Proszę, uwolnij Ziemię od zniewolenia przez oszustwa fałszywego króla tyranii i wznieć obraz boskiej chwały w sercach mężczyzn, niech wróci do nas czystość i świadomość Michała.

Niech wszystkie nasze świetlane rodziny zostaną pobłogosławione Boskim pokojem. Ukochana Matko, proszę, wlej swoje Boskie Światło i świętego Ducha do serc wszystkich bytów, przypominając im, że znasz ich osobiście, niech poznają twoją opiekę, pociechę, niech doświadczą pokoju, wiecznej i trwałej miłości w sercach i dobrego samopoczucia. Proszę, niech ci, którzy cierpią, zaznają spokoju i szczęścia. Matko, proszę broń Boże dzieci na Ziemi.

Obyśmy utrzymywali w sercach kochająca modlitwę za wszystkich tych, którzy w naszej społeczności mają być ze sobą połączeni poprzez pokój i miłość, niech poznają braterstwo i przyjaźń za sprawą naszych intencji, myśli, emocji i zachowań. Obyśmy wszyscy zwiększali naszą dobroć i czystość przez kochające serca. Proszę, rozszerz swą miłość na braci i siostry należących do tej społeczności życząc im pokoju, miłości, szczęścia, dobrobytu w każdy sposób, który spowoduje, że ich duch się wzniesie.

Ukochany Boże, proszę, pociesz ludy Ziemi, niech też będą objęci tymi zmianami. Sprowadź swoje ludy z powrotem do stanu wzajemnej miłości, wspólnej modlitwy do miłujących aspektów Boga, a także pomóż im dbać o siebie nawzajem.

Pozwól nam tu dzisiaj być silnymi, niezwyciężonymi i wiecznymi duchami. Niech z tego transformującego czasu, w którym wiele osób czuje strach, ból i smutek, wynikną błogosławieństwa i dobro.

Dziękuję Boże, dziękuję Boże. Dziękuję Boże! I tak już jest. KOCHAM CIĘ MICHALE, TERAZ I NA ZAWSZE!

Niech wieczne światło Boga będzie z wami jako światło przewodnie w doskonałym spokoju i harmonii. Jesteśmy w tym razem.

Z miłością, Lisa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz