sobota, 9 lipca 2016

LISA RENEE PSYCHOLOGIA DUSZY czerwiec 2016

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

„Dusza bowiem barwi się wyobrażeniami” - Marek Aureliusz „Rozmyślania”

Droga wznosząca się Rodzino, kontrolerzy rozpaczliwie pragną, abyśmy zapomnieli, że mamy dusze. Nawet, jeśli istniejemy w świecie materii po brzegi wypełnionym różnymi odmianami dusz, duchów i świadomości, chcieliby usunąć z nas wspomnienia o naszych duszach. A gdy wiemy, w jaki sposób połączyć się z własną duszą, tyrani mają trudności z kontrolowaniem umysłu.

Jeśli nie ogarniemy światowego programu opartego o kontrolę umysłów, nie możemy zrozumieć naszego udziału w strukturach wprowadzonych w celu utrzymania tego stanu. Stajemy się nieświadomymi uczestnikami biorącymi udział w utrwalaniu tych systemów. Trudno jest poświadczyć, ilu ludzi jest na duchowej Ścieżce, a ilu praktyków oraz prowadzących sesje ma na / w sobie to martwe pole i nie może dostrzec wszechobecności tego programu. Niniejszy biuletyn będzie nieco dłuższy, ponieważ chcemy, kawałek po kawałku, doprowadzić do ujawnienia tej matrycy kontrolnej, abyśmy już dłużej nie dali się jej oszukiwać.

Można to porównać do lekarzy żyjących w poprzednich wiekach, którzy nie rozumieli, że powinni myć ręce lub że istnieją zarazki. Pierwszy człowiek, który zasugerował związek pomiędzy niewidocznymi bakteriami a infekcjami pooperacyjnymi, był w swoich czasach pośmiewiskiem. Jednak jego pacjenci nie umierali wskutek infekcji i znacznie szybciej odzyskiwali siły. Istnieje związek pomiędzy ukrytymi formami kontroli umysłów oraz faktem, że tak wielka rzesza ludzi została pochwycona w pułapkę bólu i nie jest świadoma manipulacji przy jej osobowości. Kiedy ludzie stają się tego świadomi i poznają źródło manipulacji, to nie można już ich w żaden sposób kontrolować. Zaczynają także rozumieć, dlaczego nie należy reagować na innych gniewem i przemocą, która zaprasza te ciemne siły. Jeśli nie możemy rozpoznać ani zrozumieć ciemnych sił, nie możemy też rozpoznać i zrozumieć sił światła.

Straż graniczna, monitorowanie matriksa

Żyjemy na planecie w czasach, w których język używany w publicznych dyskursach, kiedy trzeba odnieść się do faktu istnienia, natury i doświadczeń duszy, Ducha lub Boga, jest przekręcany oraz manipulowany w celu wypaczenia jego prawdziwego znaczenia. Kiedy ktoś opisuje doświadczenia świadomości związane z tym tematem, powszechne media to dyskredytują, specjaliści uznają za urojenia, kompromitując lub szybko definiując i przenosząc do kategorii religii. Ci z globalnego Mind Controll nie chcą, aby ludzkość rozwijała świadomość i odkrywała wewnętrzną duchową więź pochodzącą z poziomu duszy zyskując przy tym klarowność, siłę i / lub spokój. Chcą ukołysać ludzkość do wielkiego snu nieświadomości.

Główne filary kontrolujące społeczeństwo wydatkują ogromne ilości środków, aby utrzymać ludzki umysł zajęty zewnętrznymi, rozpraszającymi materialnymi sprawami. Zajmują nasze umysły szerzeniem w nich lęku o przetrwanie, tym samym eliminując twórczy potencjał do odkrywania bezpośredniego połączenia świadomości z Bogiem, duszą i duchem. Aby wzmocnić strach przed śmiercią i świadomością ubóstwa, dokonują zbiorowego prania mózgów za pomocą bardzo szczególnych i ograniczających systemów wierzeń, które działają jak samoegzekwująca taktyka zniewalania świadomości. Ludzie we wszystkich kulturach i środowiskach są przeważnie uczeni, żeby prześladować oraz wyśmiewać tych, którzy chcą odkrywać sposoby samodzielnego myślenia.

Dziedziny nauki i medycyny są agresywnie monitorowane oraz regulowane, ponieważ główne światowe ośrodki są wykorzystywane w celu wzmocnienia przekonań oraz ideologii przeczących duszy, zaś oddających przysługi NAA. Anty-duchowy system przekonań wymaga blokowania postępów czy wiarygodnych dowodów, które mogłyby potwierdzić, że istnieje dusza oraz odmienne stany świadomości. To obejmuje konsekwentne eliminowanie wszelkiej wiedzy popartej dowodami przyznającymi, że natura, zwierzęta i inne formy życia są w pełni czującymi formami życia. Istnieje wiele danych z dziedzin naukowych, które nie są dopuszczone do publicznego rozpowszechniania, a tym samym „biała księga” badań na tych polach jest w znacznej mierze kontrolowana i szufladkowana.

Podczas wojen światowych i po ich zakończeniu kontrolerzy z tajnych towarzystw NAA wraz ze społecznościami medycznymi oraz naukowymi zaczęli wprowadzać agresywne programy socjotechniczne tworząc dziedzinę psychologii. W efekcie tego środowiska akademickie i kliniczne stworzyły odpowiedni model medyczny, dlatego są zorientowane na patologię, która całkowicie ignoruje energetyczną rzeczywistość świadomości i naturę duszy. W trakcie tego cyklu wznoszenia musimy pomagać sobie nawzajem, żeby zrozumieć wpływy tego procesu na ludzkość oraz przedefiniować psychologiczną naturę i istnienie duszy. Trzeba zacząć od zrozumienia historii i intencji stojących za taką formą psychologii, jaka jest obecnie promowana. Dusza jest esencją tego, kim jesteśmy oraz tego, że niektórzy z nas skupiają się na najbardziej autentycznej części swojej rzeczywistej natury. Aby nastąpiło prawdziwe uzdrowienie, będąca częścią nas dusza może najsilniej i najskuteczniej wpłynąć na zmiany psychiczne oraz zmiany w zachowaniu, może też znacząco poprawić naszą samoocenę i pewność siebie.

Psychologia słowa wiąże się z tradycjami greckimi, które definiują studium psyche lub badanie duszy. W Chinach psychologia rozwinęła się na bazie dzieł Lao Tse i Konfucjusza, a następnie rozwinęła się do doktryny buddyzmu. To ciało starożytnej wiedzy wiąże się z odkrywaniem głębokiego wglądu, który może pochodzić od osobistej introspekcji i utrzymywania czystej obserwacji zewnętrznej. Te praktyki mentalne przyczyniają się do rozwoju silnego wnętrza i duchowego fundamentu przez rozwijanie świadomości obserwatora. Starożytne nauki mądrości są związane z praktykowaniem technik skupionego myślenia i działania, z naciskiem na oczyszczenie umysłu, w celu zwiększenia zalet i siły duszy. W drugiej połowie XIX wieku badanie naszego wewnętrznego życia psychicznego polegało na badaniu duszy i wewnętrznego funkcjonowania najgłębszej Jaźni lub istoty. To jest prawdziwe znaczenie psychologii duszy, system zrozumienia pozwalający na konieczną integrację pomiędzy funkcjami umysłu i duszy - uznanie oraz wspieranie struktury ludzkiej świadomości w celu harmonijnego współistnienia. Psychologia duszy jest ważnym narzędziem mogącym pomóc w przekwalifikowaniu umysłu uniemożliwiając łatwe przejęcie przez siły zewnętrzne i innych ludzi. Uczymy się stanu skupienia, by kształtować własny umysł, tak, aby podporządkował się prawdziwemu celowi duszy, co czyni nas silniejszymi ludźmi. Psychologia duszy jest ważnym kluczem do wsparcia rozwoju ludzkiej świadomości w duchowym wzniesieniu. Kiedy naprawdę stajemy się świadomi siebie, świadomość staje się zależna od naszej zdolności do słuchania oraz od osiągnięcia inteligentnej mądrości własnego ciała, umysłu oraz duszy. To pomaga nam zdobywać wiedzę na temat naszej prawdziwej natury, dzięki czemu możemy stale doskonalić wewnętrzną spójność i wzmacniać moralność.

Główny nurt psychologii

Aktualny główny nurt psychologii opiera się na badaniu zachowań, myśli i funkcji umysłu, i na próbach odkrywania koncepcji, które obejmują wszystkie aspekty świadomych oraz nieświadomych doświadczeń składających się na obecną kondycję ludzi. Wielu ludzi wierzy, że obecne pole psychologii ma na celu stworzenie doskonalszego i bardziej humanitarnego społeczeństwa. Jednak bez zastosowania koniecznych składników umożliwiających integrację oraz zrozumienie struktury duszy, psychologia cały czas pozostaje całkowicie przestarzała w rozwiązywaniu rzeczywistych i różnorodnych wpływów umysłu na duszę. Celowe odłączenie umysłu od istnienia duszy jest bardzo szkodliwe i niszczy istoty ludzkie. Ten fakt przyczynia się do przejawiania oderwanych od rzeczywistości i przewlekle nieszczęśliwych ludzi, którzy celowo powodują szkody.

Ludzie z odłączoną duszą zachowują się w podobny sposób jak roboty posiadające sztuczną inteligencję, ponieważ są kształtowani przez środki masowego przekazu, aby podejmować ustalenia w oparciu o ego i chęć przeżycia, bezmyślnie oraz bez odczuwania emocji wobec podejmowania własnych decyzji. Odłączenie odpowiednio popycha w kierunku podstawowych założeń psychologii i bardzo skutecznie pomaga promować agendę transhumanizmu. Dzisiaj, jeśli ludzie są nieszczęśliwi i odłączeni od własnych umysłów oraz dusz, otrzymują leki, oddając kontrolę nad funkcjami ich systemów biologiczno – neurologicznych, co prowadzi do powstawania uzależnień od farmaceutyków. Przyjmowanie leków osłabia system bio-neurologicznego funkcjonowania mózgu i uszkadza ciało duchowe, co praktycznie uniemożliwia osobie doświadczanie ucieleśnienia duszy lub postrzegania jej natury.

Ciało duchowe jest złożone, a właściwie utkane, z kompleksu energetycznych odbiorników połączonych z układem nerwowym i okablowaniem mózgu. Sprowokowanie sztucznego bodźca do centralnego układu nerwowego i mózgu może spowodować zwarcie odbiorników ciała duchowego oraz mózgu, skutecznie uszkodzić połączenia, które przekazują sygnały elektromagnetyczne. Jest to powszechne u ludzi, którzy słyszą w głowach głosy - po jakiejś ekstremalnej traumatycznej sytuacji lub w wyniku przyjmowania narkotyków czy pobytu w szpitalu. Zatem psychologia stosowana bez zrozumienia faktycznego istnienia i natury duszy jest łatwą drogą do biologicznych oraz społecznych eksperymentów przeprowadzanych przez inżynierów kontroli umysłu – przez przepisywanie leków i prowadzenie terapii, które wyłączają energetyczne odbiorniki istniejące pomiędzy mózgiem, ciałem a duszą.

Zorganizowana religia i naukowy ateizm również są szkołami myślenia narzuconymi przez NAA, które powodują indoktrynację ludzi cierpiących z powodu systemu kontrolnego, który bardzo polaryzuje myślenie. Każda ze stron opozycji przedstawia model wszystkiego albo niczego, poważnie ograniczając zakres ludzkiej inteligencji. Agenda utrzymuje ludzi w takim stanie argumentując to okrężnymi dyskusjami, bez analizowania, tak że tracimy i rozpraszamy nasze energie na nieskuteczne projekty lub tematy, które prowadzą donikąd. Polityczne i finansowe interesy są zdominowane przez przepychanki ego o status lub stanowiska, zamiast znalezienia wspólnej płaszczyzny, która nas zjednoczy, aby wspólne energie działały w celach humanitarnych. Musimy przestać przyczyniać się do impasu, a przyczynić się do znalezienia wspólnego języka koncentrując się na znacznie szerszym obrazie. Zawsze trzeba wyrażać się ze współczuciem i uprzejmie wobec innych, ponieważ jest to najlepszy sposób na rozpoczęcie dialogu.

Dusza i umysł współistnieją ze sobą w energetycznej rzeczywistości, w znacznym stopniu wpływając na siebie nawzajem, niezależnie od jakichkolwiek doktryn religijnych lub naukowych dogmatów. Jeśli wcieliłaś się w ludzkim ciele na Ziemi, to znaczy, że zarówno doświadczenia jak i struktury umysłu oraz duszy masz misternie splecione z prawdziwą świadomością. Ciało duchowe nie jest wykluczone ze swojej naturalnej egzystencji przez jakąkolwiek religię, podobnie jak ciało mentalne nie jest wykluczone w swojej naturalnej egzystencji przez psychologię. Ludzkość musi ominąć ograniczenia spolaryzowanego myślenia i angażowanie się w debaty dotyczące etykietowania innych jako tych, którzy doświadczają osobistej natury duszy jako religijni fanatycy lub mający urojenia. Musi także otworzyć serca na fakt, że dusza jest energią świadomości, która może być mierzona i oceniana w codziennej aktywności istot czujących.

Wpływ naukowego ateizmu

Agenda globalnej kontroli umysłu chce zdefiniować i skatalogować wszystkie humanistyczne filozofie lub bezpośrednie doświadczenia z duszą, Duchem lub Bogiem za pomocą jednego z systemów pośredniczącym w kontrolowaniu umysłów: religii, medycyny, doktryn new age, naukowego ateizmu czy społecznego transhumanizmu itd. - w zależności od możliwości. Według niektórych naukowców i technologów dusza, duch i Bóg to urojenia doświadczane przez ignorantów, zabobonnych ludzi używających religii jako zaczepów stosowanych w celu ukrycia własnych wyparć i lęków związanych z nieuchronnym losem ludzkiego śmiertelnika spętanego umieraniem. Jeśli obserwujemy wojny, przemoc i zniszczenia dokonywane przez Kościół na przestrzeni wieków na tle religijnym, staje się oczywiste, że wiele myślących osób porzuca tyranię reprezentowaną przez religię, jednak szybko zastępuje ją jakąś nowszą wersją. Chociaż w niektórych ateistycznych kręgach celem jest promowanie humanistycznej społeczności światowej opartej na wiarygodnych dowodach naukowych, które są szlachetne i szczere, to nie może uzyskać korzystnego postępu bez przyznania, że naprawdę istnieją rozległe niewidzialne duchowe energetyczne wymiary, podobnie jest z uznaniem istnienia duszy. Ateizm zmierza do zaprzestania nadużyć zasilających religijne przesądy poprzez narzucenie własnego piętna stronniczości, które zostało zatwierdzone jako wersja społeczności naukowo poinformowanego konsensusu.

Niestety, kiedy ludzie są odłączeni od swojej duszy za sprawą sztywnych przekonań, nie zyskają większej świadomości czy zdolności do sensorycznego postrzegania. W celu postrzegania tego, co znajduje się poza iluzją świata materialnego lub trzeciego wymiaru, musimy połączyć się z naszymi ciałami duchowymi. Kiedy jesteśmy podłączeni do wyższych wymiarów świadomości i równocześnie przebywamy w ciałach fizycznych, możemy znacznie zwiększyć zdolność do postrzegania wielu warstw duchowo - energetycznej natury rzeczywistości. W ten sposób wiemy, że świadomy konsensus pomiędzy ludźmi na Ziemi jeszcze nie istnieje. Ziemianie nie zostali poinformowani o pozaziemskiej naturze naszego pochodzenia ani o regularnych interwencjach i kontroli, dokonywanych w sprawach dotyczących planety przez istoty spoza tego świata. Gdy zbiorowość nie jest poinformowana, i jest ciągle okłamywana w celu oparcia istnienia na masowym oszustwie, nie ma czegoś takiego jak poinformowany konsensus.

Zatem naukowy ateizm ma decydujące znaczenie w kształtowaniu obecnych systemów, które kontrolują przekonania na arenie nauki, medycyny i edukacji głównego nurtu, które jednoznacznie potwierdzają, że jesteśmy sami w pozbawionym nadnaturalnych światów Kosmosie.

Anty-duchowa agenda dąży do stworzenia podziału przez spolaryzowanie ludzkiego myślenia do utrzymania zdecydowanych przeciwieństw, których będzie bronić za wszelką cenę, aby jej argument zwyciężył. Uważa, że nie ma wiarygodnych dowodów naukowych na istnienie Boga, duszy czy Ducha. Jednak, jak doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, brak jest również potwierdzenia czy naukowych dowodów, które by opisywały i potwierdzały:

*Dlaczego i jak się zakochujemy.

*Jak głębokie są emocjonalne więzi między ludźmi komunikującymi się ze sobą telepatycznie.

*Porozumiewanie się człowieka z wieloma rodzajami jednostek i sił nadprzyrodzonych.

*Transcendentalne, intuicyjne i empatyczne doświadczenia świadomości związane z pokutą.

*Synchroniczne wydarzenia, które mają głęboki wpływ na nasze życie, bez wyraźnego logicznego powodu.

*Doświadczenie śmierci, dowody potwierdzające życie pozagrobowe lub projekcje dusz do innych wymiarów.

Miliony ludzi doświadczają tego każdego dnia na całym świecie, bez względu na to, jakie są ich przekonania religijne. Nauka, taka jaka jest dzisiaj – sterowana - nigdy nie będzie w stanie wyjaśnić tych doświadczeń świadomości związanych z duszą, z empirycznymi danymi opartymi na świadomym konsensusie. Ważne jest, aby wciąż pamiętać, że na każdym polu naukowym i medycznym są piękni oraz mili ludzie. Musimy skupić się na naszych wspólnych humanitarnych celach i zawsze powinniśmy być przyjaźni oraz współczujący dla ludzi zaangażowanych, bez względu na ich system wierzeń.

Myśli mają wpływ na kolory duszy

Nasze myśli oraz sposób w jaki myślimy, mają wielki wpływ na innych, jak i bezpośrednio oddziałują na jakość światła oraz częstotliwości wykazywane przez świadomość, które kształtują duszę oraz ciało duchowe. Pozytywne i przepełnione miłością myśli emanują intensywnie jasnymi kolorami o wysokiej częstotliwości światła, fal dźwiękowych oraz form, które przesuwają się oscylując spektrum kolorów w całym zakresie pola energii. Kiedy skupiamy się na na przesunięciu i zmianie myśli, wzorzec kolorów w aurze oraz jakość źródła światła również ulegają przesunięciu i zmianom. Im jaśniejsza i silniejsza jest częstotliwość światła, które jest generowane z naszej rozwiniętej świadomości, tym więcej siły oraz wpływów ma źródło światła nad innymi i tym skuteczniej podnosi energetykę środowiska. Duchowo silni ludzie mają silne wewnętrzne światło zbudowane na fundamencie mocnego, jasnego i skoncentrowanego umysłu oraz serca. W wyniku rozwinięcia silnego, skupionego i klarownego umysłu oraz serca, intensywne, jasne światło świadomości wędruje daleko i szeroko, ponieważ odzwierciedla - spiralnie na zewnątrz - silną duchowo ludzką istotę. Wewnętrzne światło porusza się w wielu kierunkach, równocześnie jest wchłaniane przez dusze, które znajdują się w sferze jego energetycznego oddziaływania. Gdy światło i barwy o wysokiej częstotliwości są wchłaniane przez ciało duchowe, te same kolory oraz częstotliwości stają się trwałym elementem jego aury.

Negatywne, pozbawione uczuć myśli emitują tępe, zszarzałe oraz gęste kolory o bardzo niskiej częstotliwości światła i fal dźwiękowych. Te negatywne myśli mogą stać się rzeczami, które gromadzą się w zniekształconych i groteskowych formach, a czasem rosną, aby stać się jednostkami zanieczyszczającymi całe pole energetyczne. Te zszarzałe, pociemniałe kolory są gęste i tworzą grubą ścianę ciemnej substancji, która hamuje lub blokuje osobę od gromadzenia jaśniejszego źródła światła, które przestaje krążyć. Osoba z nadmiarem negatywizmów tworzy czarną ścianę, która działa jak odbijające i odpychające światło okrycie ciała. W wielu przypadkach tego rodzaju czarna siła otaczająca ludzkie ciało przyciąga różnego rodzaju negatywne duchy lub siły szatańskie, które współistnieją z myślą i są częścią ich własnej tożsamości.

Ważne jest, aby zrozumieć, że rozpoznawanie i rozeznawanie ciemności, jednostek cienia i czarnych sił, gdy są obecne w tym polu, nie jest tym samym co przyczynianie się do produkowania negatywnych myśli i negatywnych energii. Kiedy obserwujemy jednostki szatańskie lub nawet te ciemne siły, które regularnie atakują gwiezdnych ludzi i pracowników światła, należy obserwować je takimi jakie są, badać ich naturę i zrozumieć, że są one jednostkami bezcielesnymi, cierpiącymi i będącymi w niewoli ogromnej traumy oraz bólu. Gwiezdni ludzie muszą nauczyć się rozpoznawać te ciemne siły, aby móc odbijać i neutralizować ciemne ataki, jak również bronić swego prawa do istnienia na Ziemi. Nowe czasy nauczyły wielu ludzi życia w zaprzeczeniu i akceptowania tylko istnienia czystego światła wypełnionego energią życzliwych oraz kochających sił na Ziemi. Gdy nie chcemy dostrzec lub uznać, że na Ziemi ciemność istnieje jako rodzaj świadomości, pozwalamy sobie żyć w zaprzeczeniu i oszustwie, które sprawiają, że jesteśmy łatwym celem dla kontroli oraz manipulacji ciemnych sił. Kiedy dojrzewamy duchowo, uzyskujemy dostęp do szerszej duchowej prawdy, dzięki której dostrzegamy wszystkie zróżnicowane źródła energii, zarówno ciemne jak i jasne, które tworzą liczne sfery uniwersalnej świadomości.

Destrukcyjne myśli z destrukcyjnych drzwi

Kiedy pozwolimy sobie wyrazić negatywne myśli lub niszczące emocje, takie same energie wprowadzają nasze ciało i aurę przez drzwi – stworzone świadomie lub nieświadomie. Gdy negatywne myśli są wzmacniane i gwałtownie powtarzane, wtedy, jeśli nie mamy kontroli nad zachowaniem ego, tym więcej zbiera się powiązanej z nimi negatywnej energii emocjonalnej oraz jej esencji. Kiedy ludzie obsesyjnie rozmyślają lub zapętlają się w zdaniu na dany temat, co powoduje poczucie lęku i bólu, takie zachowanie rozrasta negatywną energię, co przypomina stopniowe nadmuchiwanie powietrza do balonu. W pewnym momencie balon pęka i zawartość jego wnętrza przedostaje się do otoczenia.

Na przykład, kiedy człowiek traci nad sobą kontrolę, tworzy się nadmiernie skumulowana negatywna energia eksplodująca intensywnie ciemnymi negatywnymi reakcjami wywołując emocjonalny wybuch. Zdarza się, że osoba może przez chwilę znaleźć się we władaniu tych negatywnych emocji, tracąc kontrolę nad osobistymi przymiotami i nie pamiętając swego wybuchu. Takie sytuacje mogą się nasilać, gdy dana osoba przyjmuje narkotyki, alkohol lub inne substancje zmieniające świadomość. Kiedy pojawiają się negatywne wybuchy, wibracyjna negatywna energia emocjonalnych doświadczeń tej osoby jest odczuwana przez negatywne duchy w królestwach ciemności, które mają taką samą wibrację negatywności. Są one wtedy przyciągane do wibracji tej osoby i dostrajają się do jej umysłu przed, w czasie i po wybuchu. Gdy dokona się takie negatywne połączenie, może dodatkowo wzmocnić negatywne myśli i emocje w celu przejścia na jeszcze bardziej negatywne poziomy. Silniejsze i bardziej zdecydowane negatywne myśli zaczynają władać wnętrzem osoby, i bardziej prawdopodobne staje się jej poddanie się takim destrukcyjnym zachowaniom wzmacnianym przez negatywne duchy. Taką osobę może przepełniać wściekłość, dlatego nie będzie zdolna do samodzielnej reakcji. Może zachowywać się destrukcyjnie wobec siebie i innych, nawet jeśli jest to sprzeczne z systemem jej przekonań. Wszelkie negatywne natrętne myśli oraz przemoc pochodzą ze źródła czerni tworzącego negatywne i satanistyczne siły, a te ciemne duchy można zobaczyć w pobliżu wszystkich destrukcyjnych działań. Wszystkie działania związane z destrukcją, przemocą i szaleństwem, które można zaobserwować w dzisiejszym świecie, są wynikiem działań negatywnych duchów lub szatańskiego opętania osoby, która doznała ogromnego duchowego zranienia. Te negatywne duchy współistniejące w naszym świecie pochodzą z innych wymiarów czasoprzestrzeni takich jak podziemne światy lub królestwa ciemności. Negatywne duchy stale próbują przejąć ludzkie ciała i umysły, aby je wykorzystać zniewalając osobę w celu przeprowadzenia telepatycznego przeniesienia do niej swojej energii. Tak więc, wszystkie oszukańcze duchy są duchami negatywnymi, które, by osiągnąć swoje cele, używają kontroli umysłu i oszustw, manipulując ludźmi żyjącymi w świecie materialnym na wszystkich czterech poziomach ich ciał.

Jest to bardzo realne zagrożenie dla ludzi, które pojawia się dokładnie w chwili zaistnienia negatywnej emocji. Chyba, że ktoś mentalnie oraz emocjonalnie pragnie lub na poziomie ciała i umysłu zgadza się na destrukcyjne sterowanie przez siły zewnętrzne.

Nigdy nie można przecenić istotnej roli sprzeciwu wobec tych negatywnych myśli i destrukcyjnych działań, które są bezpodstawnie telepatycznie rzutowane na umysł oraz ciało.

U osoby, która pozwala sobie na bycie kontrolowaną przez destrukcyjne myśli i negatywne duchy, co dodatkowo prowadzi do destrukcyjnych działań, pojawiają się tragiczne konsekwencje w postaci energetycznych długów. Jeżeli dana osoba dopuszcza się takich działań, popada w niewolę sił ciemności, które zaczynają kontrolować jej umysł i popychają w kierunku dalszych takich akcji. Kiedy osoba robi to stale, nie rozpoznając duszy ani nie rozumiejąc, że może być chroniona boskimi prawami naturalnymi, przez własne szkodliwe wybory ulega kontroli umysłu lub fizycznym prawom, za sprawą których przejawiają się ciemne siły. Podejmowanie destrukcyjnych działań i następstwa ich energetycznych pozostałości zapisują się w komórkach ludzkiego ciała uszkadzając energetyczną spójność ciała, umysłu i duszy. Szczególnie szkodliwe dla duszy są zdarzenia, podczas których człowiek dokonuje niemoralnych czynów w imię religii lub traktuje je jako służbę Bogu, uzasadniając je gwałtownymi uczuciami religijnymi. Takie grupy czyniących zniszczenia ludzi sprowadzają do ludzkich ciał bardzo negatywne energie, co prowadzi do całkowitego unicestwienia, opętania oraz zniewolenie przez negatywne duchy, a to przejawia się i agresywnie rozprzestrzenia w postaci chorób ciał: fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i duchowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz