czwartek, 14 lipca 2016

LISA RENEE PSYCHOLOGIA DUSZY czerwiec 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Trauma i choroby duszy
Za stan zdrowia każdej osoby odpowiada subtelna równowaga pomiędzy energiami ciała, umysłu i duszy. Przyczyną wszystkich zaburzeń psychicznych i wielu chorób patologicznych jest ciągłe wystawianie się na negatywne stresujące okoliczności oraz związana z nimi trauma. Ekstremalne stany stresu, które powstają za sprawą negatywnych energii i negatywnych duchów, powodują załamania lub uszkodzenia duszy w najsłabszych ogniwach genetycznego rejestru oraz oraz ich zapisanie w komórkach ciała. W przypadku wystąpienia energetycznych uszkodzeń, ciało wysyła sygnały elektromagnetyczne powiadamiając komórki rejestrujące, że w systemie ciał nastąpiła energetyczna dysharmonia, która upośledza funkcjonowanie ciała, umysłu i duszy. Wiadomość o braku równowagi zmienia chemię mózgu i metabolizm ciała, co może skutkować licznymi urazami, które przejawią się z zapisu genetycznego zranienia duszy. To słabe ogniwo w rejestrze traumy duszy może pochodzić z zapisu rodu lub genetycznie związanej rodziny, i działa tak długo, jak długo te przedawnione zapisy pozostają w ciele duchowym. Geny przodków przenoszą linki związane z przejawianiem niezrównoważonego zachowania lub emocji, które są zapisane w komórkach ciała i które określają rodzaje zaburzeń albo chorób, na które taka osoba jest podatna. Negatywne energie wzmacniają skłonność do chorób, a jeżeli się ich nie skoryguje, pojawia się możliwość dalszego narastania negatywnej emocjonalnej energii pogłębiającej stan choroby w matrycach ciała. Czynnik decydujący o tym, jaki rodzaj choroby będzie się przejawiał, jest zapisany w genach i jest funkcją w pamięci niepowtarzalnej genetyki każdego człowieka.

Oddzielenie umysłu od duszy

Bez tej istotnej wiedzy o duszy, współczesna psychiatria potajemnie pogłębia duchowe nadużycia NAA stosując socjotechniczne i biologiczne metody rytualnych nadużyć. Takie metody opieki medycznej mają na celu wywołanie odseparowania ciała mentalnego, co ostatecznie powoduje spękania w ludzkiej duszy. Inżynieria społeczna również jest formą kontroli umysłów i usiłuje manipulować ludźmi, dając im pozorne poczucie kompetencji i poinformowania przez dezinformujące środki oraz struktury społeczne, pozbawiając prawa do prywatności w celu przejęcia kontroli nad ich zachowaniem. Podstawową metodą jest stosowanie taktyki zastraszania i okłamywania poprzez kontrolowanie percepcji oraz generowanie osobistych i zbiorowych form lęku – prawdziwego lub wyimaginowanego.

Istnieje program anty-duszy mający na celu egzekwowanie podstawowych standardowych metod psychiatrycznej opieki medycznej działający w taki sposób, aby chory mógł być w pełni kontrolowany tylko przez zachodnie medyczne i militarne zlepki interesów korporacji. Pod uwagę brane są tylko dochody i zyski generowane z fizycznych patologii, a publicznie używane farmaceutyki mające leczyć zaburzenia i choroby tylko je pogłębiają. Prowokowanie i utrzymywanie stanów chorobowych do tworzenia konsumentów medycznych na całe życie, nie tylko znacznie hamuje ludzką świadomość, lecz generuje wielomiliardowe przychody na całym świecie. The American Psychiatric Association / APA oferuje wspólny język i standardowe kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych w celu diagnozowania oraz stabilizowania fizycznych lub mentalnych zaburzeń / DSM. System rozwinął się przede wszystkim w armii Stanów Zjednoczonych po II Wojnie Światowej. Obecnie jest wykorzystywany przez wszystkie zarządzające agencje ściśle połączone licznymi przepisami prawa i zasadami, które tworzą współczesne instytucje medyczne takie jak: agencje regulacyjne leków, ubezpieczeniowe firmy medyczne, lekarze kliniczni, szpitale, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak również psycholodzy wojskowi. Oczywiście system jest szczelnie chroniony prawami autorskimi i nadal zarabia miliony dolarów, nawet z samych publikacji oraz dystrybucji instrukcji.

Kombinacja rosnących ogromnych zysków z medycyny oraz z leków, uszkadzanie bio-neurologicznego funkcjonowania spowodowane przyjmowaniem leków, standaryzacja kategorii diagnoz psychiatrycznych przydatnych dla programów dehumanizacji i traktowanie ludzi przez medycynę jak jednostek pozbawionych dusz tworzy doskonały front dla NAA. To pozwala im nadal wymuszać standardy opieki medycznej związane z wykorzystywaniem innych, które są celowo używane do oddzielania umysłu od duszy przyczyniając się do powstawania odłączonych i brutalnych ludzi. Lekarze są zmuszani do zobowiązywania się i akceptowania wykorzystywania ludzi, pozbawiania ich ludzkiej godności, możliwości wyboru oraz dobrego samopoczucia – a wszystko to w pod płaszczykiem opieki zdrowotnej. Oczywistym jest, że ta motywacja znacznie osłabia i dezorientuje wielu ludzi, co czyni ich podatnymi na wszelkiego rodzaju oszustwa oraz ciemne manipulacje. To prowadzi do prostych form kontroli umysłu, zmusza społeczność do akceptowania antyludzkich zachowań, brania leków zmieniających umysł, wiary, że pigułka uleczy dolegliwości i poważne cierpienia w stanach chorobowych, a ostatecznie chodzi tu o zawładnięcie przez ciemne siły.

Kiedy możemy dojrzeć większy obraz tego, co dzieje się na Ziemi, coraz wyraźniej widzimy przyczyny procesu dehumanizacji na polu psychiatrycznym i medycznym. Te struktury pokazują się jako przeznaczone do leczenia i pomagania ludziom, jednak ich główną motywacją jest zarabianie pieniędzy z tytułu przedłużania cierpienia i chorób u innych. Czy zauważyliście odwrócenia wewnątrz tych struktur: że sprzedaje się co innego niż się przedstawia? Na przykład medyczna organizacja badawcza może promować siebie jako poświęcają miliony dolarów dotacji otrzymywanych od firm farmaceutycznych na poszukiwania lekarstwa na raka, ale w rzeczywistości żadna z tych firm nie chce znaleźć tego lekarstwa, ponieważ nie byłoby to dla nich opłacalne. Wszystkie te placówki w zasadzie stają się towarzystwem wzajemnej finansowej adoracji ku uciesze NAA. Odpowiedzi kryją się za mechanizmami wykorzystywanymi w społeczeństwie, mającymi na celu spowodowanie oddzielenia u ludzi ich bezpośredniego związku z duchowością, za pośrednictwem tych samych taktyk, które są stosowane podczas rytualnych nadużyć.

Wykorzystywanie duchowych zasad w celu kontroli umysłów

Scharakteryzujemy wszystkie ukryte formy, celowe oszustwa i manipulacje stosowane w celu kontrolowania umysłów innych ludzi, tak aby uwierzyli w uwłaczające treści, rzutowane do ich umysłów w taki sposób, aby sądzili, że pochodzą z ich wnętrza. Metody bazujące na ludzkiej traumie są używane do tego, aby całkowicie zawładnąć czyimś umysłem, uzyskać pełną kontrolę nad ludźmi i nadal wykorzystywać ich ciała oraz dusze. Zatem twórcy stojący za wszystkimi metodami kontroli umysłu stosowanymi na tej Ziemi, wykorzystują duchowe zasady, aby ich system kontrolny odizolował ludzi od prawdy o Bogu, duszy i duchu. Ich program ma na celu dehumanizację wszystkich istot ludzkich poprzez stwierdzenie, że dusza nie istnieje, celowo poniżając ludzi, tak aby uwierzyli, że nie są żadnymi duchowymi istotami, dzięki czemu staną się zwierzętami, które są zdolne tylko do zwierzęcych reakcji. W ten sposób dochodzi do tego, że nie ceni się ani nie szanuje życia jako takiego, a społeczeństwo utwierdza się w akceptacji i przeświadczeniu, że można torturować i zabijać inne żywe istoty.

Trzeba zrozumieć, że zasadą wykorzystywaną do kontrolowania wszystkich ludzi na tej Ziemi przez ciemne szatańskie siły jest wzbudzanie strachu, gniewu i dezorientacji w dowolnych pojęciach związanych z opisem Boga, duszy i ducha. Gdy ludzie są stale poddawani różnym formom lęków, bólu, traumy, żalu i strat, kiedy czują, że mogą wybrać tylko pomiędzy byciem ofiarą lub katem, wtedy łatwo dają się manipulować i popełniają wszelakie ohydne oraz zdeprawowane czyny. Przez nienawiść ludzi do samych siebie ciemne siły duchowe kierują nienawiść do życia i wszystkich świętych rzeczy posiadających duchową naturę. Wyraża się to poprzez brak empatii, brak moralnego współczucia wobec bólu, krzywdy i cierpienia, które powodują. Te destrukcyjne przekonania i działania głęboko ranią umysł, ciało i duszę tej osoby oraz osoby, które zostały podporządkowane tym ciemnym wpływom lub rządom terroru. Ludzie (oraz ich wewnętrzne dzieci) mogą być świadomie lub nieświadomie uwarunkowani, aby wierzyć, że jesteśmy skazani na życie w piekielnym świecie zaaranżowanym przez nienawistnego Boga, który sprawia, że strasznie cierpimy, ponieważ jesteśmy złymi i grzesznymi istotami. Takie przesłanie przekazują rzeszom ludzi religie. Tak więc NAA podejmuje wszelkie starania, aby ludzie utwierdzili się w przekonaniu, że Bóg ich opuścił. Albo że bogowie innych ludzi są agresywni i źli i muszą zostać zabici, albo że nie istnieje natura Boga i duszy i że została sfabrykowana przez urojone umysły tyranicznych religii. To jest kontrola umysłów NAA skonfigurowana w taki sposób, aby ludzie odrzucili wewnętrznego ducha jako coś boskiego. Kiedy nienawidzą Boga lub uważają go za coś, co wywołuje strach, brutalnie odrzucają własną wewnętrzną Jaźń i światło duszy przez tę sama siłę nienawiści, przy pomocy której zostali zaprogramowani.

Podsumowanie stosowanych na świecie rytuałów satanistycznych związanych z rytualnymi gwałtami dokonywanymi na ludziach.

Chociaż trudno zaakceptować fakt, że istnieje światowy program związany z satanistycznymi rytualnymi gwałtami, to ten program dodatkowo wspiera główne metody stojące za oszukańczą strategią archoncką, które można zauważyć potajemnie działające w różnych strukturach społecznych, na przykład w dziedzinie medycyny. Kiedy jesteśmy poinformowani, jak ta metoda działa na rzecz tworzenia socjopatów, jak jest wzmacniana w nieświadomych umysłach ludzi, możemy się chronić i zabezpieczać przed dalszymi takimi manipulacjami. Świadomość tego co się dzieje i duchowe zaangażowanie pomaga służyć naszej najwyższej ekspresji, która ostatecznie chroni nas przed wykorzystywaniem. Dlatego musimy zrobić podsumowanie podstawowych formuł socjopatycznego wpływania na umysły stosowanych przez te programy:

Kontrola umysłu oparta o traumę w celu zniewolenia: celowe tworzenie warunków, które już na etapach wczesnego dzieciństwa wywołują ból, udręki i tramę, a także wzmacnianie i rozwijanie reakcji na nie aż po okres dorosłości, aby duchowe nadużycia były uznane za normę, oraz aby były wewnętrznie akceptowane u siebie, u innych i w strukturach społecznych. Rytualne satanistyczne gwałty wiążą się z traumą opartą na kontroli umysłu wykorzystywaną do zniewolenia ludzi.

Wykorzystywanie duchowych zasad w celu odrzucenia duszy: nadużywanie duchowych zasad we wszystkich formach kontroli społecznej, które powodują izolację i wyłączenie ze struktury i uczestnictwa z poczuciem naturalnego współistnienia z połączoną duchową świadomością. Zamiarem jest oczyszczenie się z nienawiści do siebie i do tego, co jest najświętsze w duchowych zasadach boskich. Prowokowanie ludzi do nieświadomego popełniania poważnych szkód u siebie i innych, bez uczucia żalu i brania za to odpowiedzialności. Wprowadzanie do publicznej wiadomości i umacnianie różnych anty-duchowych ideologicznych przekonań. Kontrola umysłu spowodowana satanistycznymi rytualnymi gwałtami służy temu, aby ludzie czuli się odrzuceni, źli, wykorzystywani oraz aby pragnęli odwetu wobec swoich oprawców (lub tych których uważają za winnych), co wciąga ich w pętlę zniewolenia świadomości.

Odłączenia, fragmentowanie i odczłowieczanie ludzi: kiedy ludzie doświadczają ekstremalnego bólu i traumy związanej z wykorzystywaniem (zwłaszcza, gdy jest to powtarzane i nie bierze się pod uwagę uzdrowienia tego), może nastąpić oddzielenie od ciała i rzeczywistości, aby zyskać ulgę. W chwili rozłączenia następuje rozdzielenie umysłu, warstwy emocjonalnej i ciała duchowego. To wywołuje odłączenie warstw ciała świetlistego i funkcji pomiędzy umysłem a duszą, co powoduje energetyczne załamania, odczłowieczenie oraz wyjątkową wrażliwość. Wykorzystywanie i ludzie stosujący ich formy nie mają poczucia emocjonalnej spójności, osobistych granic ani szacunku do samych siebie, co umożliwia łatwe kontrolowanie ich umysłów oraz przygotowywanie na dalsze infiltracje sił ciemności, a także zniewolenie świadomości. Takie istoty są celowo odczłowieczane, aby myślały o sobie jak o zwierzętach oraz aby tak się zachowywały (lub nawet gorzej, ponieważ zwierzęta nie torturują nikogo dla sportu). Po odczłowieczeniu, elementy dotąd spójne, są od siebie oddzielone, a takie istoty są zdezorientowane i osłabione.

Przyciąganie i rozprzestrzenianie negatywnych duchów i sił szatańskich: bolesne duchowe rozdzielenie tworzy rozdzielające energetycznie zachowania, które rozłączają wszystkie elementy wielu warstw istniejących w człowieku oddzielając aspekty świadomości w różnych światach czasoprzestrzeni. Przykładem jest program rozszczepienia wewnętrznego elementu żeńskiego od męskiego i tworzenie zewnętrznej seksualnej niedoli oraz mizoginii. Ten wewnętrzny podział i rozłam duszy przyciąga negatywne istoty duchowe, które mogą tworzyć przyczepy. Manipulują bólem danej osoby, aby uzyskać do niej dostęp, a następnie kontrolować niektóre warstwy jej umysłu, ciała i ducha. Negatywna jednostka zasila się energią uzyskaną ze źródła bólu wytwarzanego przez istotę ludzką. Ten cykl pasożytnictwa potęguje duchowe okaleczenia, przez co jednostka może tworzyć alternatywne osobowości.

Tworzenie osobowości alternatywnych, by przejąć kontrolę nad ciałem: w ciężkich przypadkach rozszczepienia psychicznego (jaźni), gdy osobę do odłączenia się napędza bardzo silny ból, w momencie gdy ta dystansuje się od swego ciała, dusza wraz z umysłem tworzą mechanizmy radzenia sobie z tym, aby przeżyć. Aby oddzielić się od bolesnej traumy doznawanej przez ciało, dusza oddziela się od umysłu i rozdziela na mniejsze pod-osobowości lub tworzy alternatywne tożsamości. To są tak zwani odmieńcy. Dysocjacja i utajnieni odmieńcy z demonicznymi więzami pojawiają się powszechnie, szczególnie w przypadku gwałtu lub skrajnej brutalności fizycznej. Odmieńcy są ukryci w podświadomości z obawy przed wewnętrznym dzieckiem, które chce chronić świadomy umysł lub ciało fizyczne przed dostrzeganiem jakiejkolwiek bardziej bolesnej traumy. Wielokrotnie ludzie nie pamiętają dokładnie, co się z nimi działo, chyba że pojawia się kolejny istotny uraz lub poddają się regresowi hipnotycznemu czy wprowadzeniu w odmienny stan świadomości. Wiele osób ignoruje przeszłą ekstremalną traumę, ponieważ czuje presję, aby przetrwać w świecie. Osobowość odmieńca może być stworzona nieumyślnie z rozszczepienia zaistniałego podczas jakiegoś traumatycznego zdarzenia albo może być stworzona celowo i zaprogramowana jako załącznik do tożsamości, który ma określony system wierzeń. Odmieniec, który jest zaprogramowany ze specyficznym systemem przekonań, może wykonywać pewne funkcje automatycznie i nieświadomie wtedy, kiedy są one wywoływane w jakimś konkretnym przypadku. Alternatywne tożsamości są stosowane w zaprogramowanych umysłach, kiedy ktoś jest czystą kartą lub został poddany czyszczeniu świadomości. Ludzie posiadający liczne osobowości, do których można też zaliczyć osobowości sataniczne, tracą kontrolę nad wieloma aspektami własnego umysłu, ciała i duszy. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ma więcej niż jedną osobowość, mimo iż jest to na Ziemi bardzo rozpowszechnione. Te dodatkowe osobowości łatwo ulegają sugestywnym formom programowania i kontrolowania umysłu i będą działać zgodnie z nimi, kiedy dostaną impuls. Gdy człowiek funkcjonuje jak nieprzytomny, tracąc kontrolę nad własnym umysłem i ciałem, po takiej akcji nie może sobie przypomnieć, co się właściwie stało, a to dlatego, że ma alternatywną tożsamość, która na pewien czas przejęła kontrolę nad jego ciałem. To alter ego jest zazwyczaj również manipulowane przez negatywne jednostki lub siły szatańskie. Chodzi o czarne programy wojskowe tworzące zabójców działających na komendę za pomocą słów - wyzwalaczy w oparciu o metody satanistycznego programowania rytualnych nadużyć związanych z duchowym gwałtem. To mogą być cząstkowe narzędzia tworzone do oprogramowania alternatywnych tożsamości lub całkowite negatywne duchowe opętanie. Osoba z ukrytą tożsamością stworzoną przez spowodowanie traumy, może łatwo przeskakiwać pomiędzy różnymi tożsamościami, które publiczność widzi jako maski. Zasadniczo są to aktorzy i aktorki grający w filmie, który jest aranżowany przez negatywne duchy lub siły szatańskie, którzy nawet nie są świadomi, że w nim uczestniczą.

Sfałszowane projekcje do tworzenia destrukcyjnych działań, samooszukiwania i eskapizmu: negatywne jednostki (zarówno ludzkie jak i nieludzkie) celowo stwarzają więcej bólu i traumy u osoby uważanej za słabszą, aby wpędzić ją w działania, które wprowadzą umysł i duszę tej osoby w stan zniewolenia oraz poddaństwa wobec ich programu. Programowanie kat – ofiara jest wzmacniane w całym społeczeństwie przez wzbudzania myśli o odłączeniu i bezsilności. Negatywne jednostki działają jak oszuści podszywający się pod umysły. Fałszywe projekcje negatywnych zachowań, wyobrażeń i działań są po to, aby osoba uznała, że szkodliwa opcja jest jedynym sposobem na pokonanie bólu, traumy czy niepokoju. Albo uważają, że fałszywa projekcja jest drogą ucieczki, dzięki której osiągną szczęście i radość. Rzeczywistość jest taka, że kiedy osoba podejmuje autodestrukcyjne działania, to wzmacnia gromadzone energie cierpienia, co sprawia wewnętrzne wrażenie bólu i uzależnienia. W przypadkach astralnego szczęścia osoba żyje w stanie urojenia w celu uniknięcia dyskomfortu i bólu, które pojawiłyby się, gdyby zobaczyła prawdę na temat tego, co się stało.

Wiara w podstępne kłamstwa tworzy demoniczne więzi i astralne sznury: w każdej chwili możemy odrzucić prawdę i zaakceptować kłamstwa, aby wygodnie pozostać w kręgu swoich przekonań lub lęków dotyczących samounicestwienia. Kiedy człowiek ufa negatywnym myślom odbieranym od negatywnych jednostek, oraz wierzy że pochodzą od własnego umysłu i wpływają na destrukcyjne zachowania, jednostka jest skutecznie oszukiwana. To przejawia się jako rozszczepienia z astralnymi lub satanistycznymi więzami. Zasadniczo jednostki te jako przynęty używają emocjonalnego haczyka w oparciu o manipulowanie różnymi formami traumy lub bólu, który prowadzi osobę. Ciemne siły przyczepią się do ran tej osoby za jej zgodą, która pojawiła się w okresie destrukcyjnych zachowań – obecnych lub z przeszłości. Kiedy ludzie pozwalają, aby osoby, które ich nie kochają i są negatywne, miały dostęp do ich genitaliów, przywiązywały się do nich seksualnie, te energie mogą być też przekazywane podczas takiego kontaktu. Taka osoba jest drenowana i manipulowana przez ciemne przywiązania, które są zasilane przewodem z jakiejś części ciała człowieka.

Tworzenie socjopatów i psychopatów: ostatecznie, gdy osoba osiągnie swój punkt krytyczny i nie może wydostać się z kręgu bolesnej traumy, oddziela się tracąc możliwość posiadania uczuć emocjonalnych przez złamane i poczerniałe serca. Niektóre z tych osób wciąż inkarnują się z poranioną i porozrywaną duszą, przeżywając wielokrotnie te same traumy. Mogą używać form eskapizmu przez zażywanie narkotyków lub innych form uzależnienia, aby móc się wycofać lub znieczulić. Mogą też stać się katami, aby kontynuować cykl nadużyć wyrządzając innym niesamowity ból, którego i oni doznali z rąk innych. Jedno jest pewne: ludzie są wykorzystywani jako pionki w grze satanistycznych rytuałów na szachownicy NAA, a wielu jest nieświadomych duchowej rzeczywistości, w której żyjemy. Brak empatii i współczucia wobec siebie, jak również wobec wielu poważnych nadużyć popełnianych wobec innych produkuje narcyzów, socjopatów i psychopatów. Kiedy człowiek ma złamane serce i odłączoną duszę, to generuje skrajne zakłócenia prowadzące do chorób ciała i duszy. To są główne cele, za którymi stoi ta szatańska machina.

Edukowane wspólnoty duchowej, aby każdy z jej członków był współczującym świadkiem.

Jeśli nie weźmiemy pod uwagę duchowych wymiarów zniewalania i kontrolowania umysłów oraz historii eksperymentów na ludzkiej społeczności, jakie mają miejsce na Ziemi, wtedy nie zobaczymy podstaw całego systemu kontroli umysłów sterowanego przez NAA. W wielu z metod satanistycznych rytualnych gwałtów chodzi o tworzenie ludzkich marionetek na masową skalę, co można przyrównać do zachowania Niemców pod rządami Hitlera albo nordyckich Obcych, którzy są powiązani z programami czarnego Słońca. Podstawowym narzędziem takiego programowania jest strach wywoływany u ofiar za pomocą prowokowania terroryzmu – strach bez wytchnienia od bólu i lęku. Aby wzbudzić u swoich ofiar dogłębne przerażenie, programiści i kontrolerzy z NAA chcą zyskać pełną kontrolę nad każdym aspektem człowieka.

W rezultacie wiele ofiar ma głębokie fobie i lęki prowadzące do przekonania, że nie doświadczyli żadnych krzywd. Takie ofiary są również dalej traumatyzowane przez wielu terapeutów przeszkolonych zgodnie z głównym nurtem medycyny i psychiatrii, którzy tak sterują pacjentami, że ci w końcu zaprzeczają prawdziwości swoich doświadczeń. Tacy psychiatrzy traktują swe ofiary tak, jakby ich doświadczenia nie były niczym więcej niż urojeniami i nonsensami, zaszczepiając w nich jeszcze większe poczucie winy, wstydu i obaw przed ośmieszeniem. Taka ofiara nie jest w stanie przezwyciężyć wewnętrznego lęku i publicznie powiedzieć prawdę, nawet opowiedzenie swojej historii po wielu latach napotyka na bolesną przeszkodę bólu nie do pokonania. Jako że jesteśmy częścią duchowej wspólnoty, musimy sobie uświadomić fakt, że szerzące się nadużycia dokonywane na ludzkiej rasie były popełniane codziennie za pocą różnych metod. Zawód psychologa nie jest dostosowany do rozwiązywania któregokolwiek z psychicznych czy duchowych wymiarów człowieczeństwa, nie mówiąc już o potwierdzeniu niewiarygodnej traumy związanej z satanistycznymi rytualnymi gwałtami. Takie pokrzywdzone osoby potrzebują zakazu ich osądzania i pełnej współczucia obserwacji, zaś społeczeństwo potrzebuje uświadomienia, że takie procedury istnieją i nie są tylko fantazją grupy psychotycznych ludzi.

Prawda jest trudna, lecz czyni nas wolnymi - umożliwia pielęgnowanie bezpośredniego związku z mocą wiecznej miłości Boskiego Ducha. Wszystkie formy zaprzeczania istnienia wymiarów duchowych ostatecznie powodują złe skutki. Nie możemy odrzucić samej natury tego, kim jesteśmy jako istoty duchowe i musimy przyznać, że dzielimy tę Ziemię z wieloma innymi rodzajami sił duchowych. Mamy ciała fizyczne i umysły, ale one są ze sobą powiązane oraz misternie splątane z duszą i duchem, a więc musimy połączyć wszystkie nasze ciała, aby pomóc im powrócić do równowagi, aby być w stanie leczyć prawdziwe serce ludzkości.

Módlmy się, aby te słowa połączyły nasze serca, aby te dołączyły do świętego suwerennego wiecznego światła Boga utrzymując w nas moc miłości / światła, moc wypowiadania własnej prawdy i wiedzy, abyśmy mogli poddać się pełnej władzy Chrystusa – Sofii. Jednostki upadłe, szatańskie hierarchie czy inne podobne jednostki nie mają tu władzy ani autorytetu. Módlmy się do Boga, do zbiorowej ludzkiej duszy i do świętego Ducha kosmicznej, prawdziwej Matki, aby uwolnić, przejść i oczyścić wszystkie wymysły oraz struktury wykorzystywane do wspierania ludzkiego cierpienia, które są powiązane z upadłymi jednostkami szatańskich duchów, aby te struktury zostały wyrzucone i nie miały tu władzy! Wzywamy ducha Chrystusa, ducha czystości, aby wzmocnił naszą pracę, abyśmy mogli w pełni reprezentować wieczną moc i władzę, która jest świadomością Kosmicznego Chrystusa. Niech pokój będzie z wami, w ciele, umyśle, sercu i duszy.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co będzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym niezależnym przejawionym prawem. Jestem niezawisłą, wolną istotą boską!

Do następnego spotkania na Ścieżce serca awatara Chrystusa – Sofii. Proszę, bądźcie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu. Lisa.


UWAGA TŁUMACZKI: Pojęcie „satanistyczne gwałty rytualne” odnosi się do pojęć: gwałty na tle rytualnym, zorganizowana przemoc, sadystyczne rytualne wykorzystywanie i inne podobne sformułowania. Jest to dokonywane w grupach a działania są oparte na systemach wierzeń lub ich udawania. Trauma ofiar może prowadzić do dysocjacyjnych zaburzeń tożsamości. Charakterystyczne dla takich rytualnych aktów są powtarzające się symbole i ujednolicone akty, ponieważ dochodzi do nich podczas kultowo – rytualnych rytuałów magicznych, lecz prawdziwe przekonania religijne lub przynależność do sekty nie są tu wymogiem. Takie elementy rytualne można również znaleźć w stereotypowych postępowaniach, szczególnie w dziedzinie pornografii, a zwłaszcza w pornografii dziecięcej. Temat był przedmiotem moralnej paniki powstałej w USA w latach 80-tych, a w pozostałych rejonach świata o dekadę później. Zarzuty dotyczące tego tematu (Satanic ritual abuse - SRA) dotyczyły fizycznego i seksualnego wykorzystywania ludzi w kontekście okultystycznych oraz satanistycznych rytuałów. W swojej najbardziej ekstremalnej formie SRA dotyczyła rzekomego spisku na całym świecie z udziałem bogatych i możnych elit światowych, w którym uprowadzano lub hodowano dzieci, przeznaczając je na ofiary, do pornografii i prostytucji.

Niektóre opisy przypadków przemocy rytualnej, głównie na niwie satanizmu, przypisuje się syndromowi zafałszowania pamięci, sugestywnych technik przesłuchiwania i sensacji wyszukiwanych przez media. Miały też miejsce dochodzenia i procesy sądowe, gdzie prawie każdy aspekt był kontrowersyjny, nawet jego definicja, źródło zarzutów i dowodów związanych z nim i z rzekomymi ofiarami. Prawników, terapeutów i pracowników socjalnych podejrzanych o manipulacje oraz seksualne wykorzystywanie dzieci ogarnęła panika. Oficjalne dochodzenia nie udowodniły istnienia szeroko zakrojonych spisków ani mordów na masową skalę, tylko niewielka liczba sprawdzonych zbrodni może przypominać opowieści o SRA. Ruch stopniowo się uprościł, zrezygnowano ze słowa „satanistyczny” na rzecz pojęć, które mniej odnosiły się do religii, np. „sadystyczny” lub po prostu „rytualne nadużycia” i coraz bardziej utożsamiano go z dysocjacyjnymi zaburzeniami tożsamości i antyrządowymi teoriami spiskowymi. W drugiej połowie lat 90-tych zainteresowanie SRA zmniejszyło się i stało się domyślne, a zajmowało się nim tylko niewielu badaczy.

Z Wikipedii angielskiej oraz niemieckiej: KLIK!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz