poniedziałek, 26 września 2016

PRZYSTOSOWANIA LISA RENEE wrzesień 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Podróże w świecie snów i przenoszenie świadomości
Pole kwantowe wpływa na organizację czasu i przestrzeni, dlatego ci z nas, którzy są na Ścieżce wznoszenia, mogą łatwiej wchodzić w odmienne stany świadomości, które mogą być zdefiniowane jak świat snów. Według tej definicji funkcja świata snów nie jest wejściem lub ingerencją w sen jakiejś osoby. Kiedy doświadczymy duchowej inicjacji i zdecydujemy się świadomie służyć jedności oraz planecie, dyscyplinując siebie doskonalimy stany współczującej bezinteresowności. Jesteśmy połączeni, słuchamy i czujemy nasze wewnętrzne systemy nawigacji przez cały czas. To oznacza, że zważamy na wskazówki świadomości i pracujemy nad przenoszeniem myśli ponad osobiste przyziemne dylematy, wydostając się poza liczne pułapki oraz gierki ego rozgrywane w świecie materialnym. Kiedy rozwijamy się duchowo i słuchając wewnętrznej inspiracji wzrastamy z większą pasją, wtedy wielu z nas odkryje, że może podróżować w świecie snu lub mieć zdalny podgląd stanu świadomości na bardziej spontaniczne sposoby.

Podróże w świecie snów są przechodzeniem lub przenoszeniem własnej świadomości, aby obserwować oraz uzdrawiać wzorce i wydarzenia wyłaniające się w wielu alternatywnych rzeczywistościach, liniach czasu, a także dostrzegać naturę struktury tego, co je stworzyło i współdziałać z Bogiem, znajdując i usuwając boksy rzeczywistości lub ciemne portale używane jako pułapki świadomości. Podróż po świecie snów jest odmiennym stanem podwyższonej świadomości, w którym jest się tylko obserwatorem. Może to być związane z przebywaniem na innej linii czasu, w innej rzeczywistości lub poza czasem. Będąc w tym zmienionym stanie, możemy przenieść do świadomości to, co było nieświadome, dzięki czemu możemy bezpośrednio w tym uczestniczyć - z udziałem wyższej świadomości. Ścieżka przebudzenia ma nas doprowadzić do uświadomienia sobie tego, co było nieświadome, w celu ujawnienia zaciemnień lub oszustw i dostrzeżenia ukrytej za nimi prawdy. To jest stan doprowadzenia wiecznego światła, które rozświetla cienie ciemności, co alchemicznie przekształca ich naturę i odzwierciedla wyższą prawdę.

Możemy przygotować się do wejścia w ten stan poprzez otwarcie się w głębokiej modlitwie, medytacji i skupienia uwagi, co może nam pomóc w zainspirowaniu do kreatywności, uzdrawiania, zdobywania wiedzy oraz komunikacji i wymiany z innymi istotami. Ludzkość rdzenna: Indianie, Aborygeni, Tybetańczycy i Celtowie należą do ziemskich plemion, które są przeprowadzane w czasie za pomocą kodów do podróży w świecie snów, i pomagali chronić planetę utrzymując ten genetyczny wzorzec przy życiu, aby ludzkość miała do niego dostęp podczas ciemnej epoki. Pierwszymi podróżnikami po świecie snów po kataklizmie były ziemskie kobiety, które pojawiły się z kodami Żółwiowej Babki, przeniesione z matriarchalnego społeczeństwa Lemurii, aby świadomie utrzymać tę wiedzę tajemną w ukryciu przed najeźdźcami. Lemuria doznała wielkiej zagłady, ponieważ chciano zetrzeć moc, jaką kobiety posiadły żyjąc na Ziemi, co miało związek z podróżami po świecie snów oraz umiejętnościami Esseńczyków i Templariuszy. Ponieważ kody zasady matki i córki wypłynęły z głębin kryształowych jaskiń na powierzchnię planety, ten skodyfikowany język powraca do niektórych kobiet i mężczyzn wcielonych obecnie na planecie - do tych, którzy byli wcieleni w dawnych czasach lub są potomkami starożytnych plemion z Lemurii. Ta grupa podróżników po świecie snów powróciła, by pomóc przywrócić na planecie równowagę boskiej zasadzie żeńskiej, a wielu pośród nich to rdzenni Amerykanie lub aborygeni.

Kiedy udajemy się do wyższych wymiarów stworzenia i szukamy tam kogoś lub czegoś utrzymując energetyczny podpis i odczucie tego, czego szukamy, nasza świadomość jest tam automatycznie przenoszona, gdziekolwiek to się znajduje. Transport świadomości może się zdarzyć na jawie, podczas snu, w odmiennych stanach świadomości lub kiedy intensywnie koncentrujemy się na danej osobie, sytuacji lub rzeczy, w sposób, w jaki skupiamy się na fizycznej lokalizacji lub linii czasu na Ziemi. Na przykład możemy przenosić energię świadomości, kiedy utrzymujemy intencję połączenia się z miastem, miejscem historycznym, punktem mocy lub strukturą megalityczną, zwłaszcza gdy jesteśmy oddani służbie jedności. Stany przenoszenia świadomości, takie jak podróże po świecie snów, są bardziej naturalnymi stanami dla przebudzonych osób z grup Indygo i gwiezdnego zasiewu. Transportu świadomości i stanów z nim związanych można się nauczyć i rozwijać je poprzez różnego rodzaju praktyki, podczas których osoba - niewtajemniczona lub niezainicjowana - dąży do zdobycia głębszej wiedzy o stanie jedności, jaka istnieje pomiędzy Bogiem a Jaźnią. Wiele osób z gwiezdnego zasiewu lub Indygo usprawniło te umiejętności w poprzednich wcieleniach - rozwinęły się mentalnie, dokonały integracji polaryzacji, nauczyły się wyrażać miłość i oddanie, które są sposobem życia w wyższych królestwach istnienia. W efekcie ich podróże po świecie snów i przenoszenie świadomości mogą się zdarzać, kiedy się o to postarają lub i bez tego - tylko kiedy tego zechcą, ponieważ jest to funkcja pamięci pojawiającą się samoistnie, gdyż jest zapisana w wyższym odcisku genetycznym. Te uśpione umiejętności rozbudzają się w ludziach podczas cyklu wznoszenia.

Osoby pracujące na sieci często są angażowane w różne formy przenoszenia świadomości w celu utrzymania stanu obserwatora i bycia świadkiem odnotowanych w czasie wydarzeń mających wpływ na historię ewolucji rasy ludzkiej na Ziemi, które miały miejsce w przeszłości lub nastąpią w przyszłości. Akt obserwacji rozpadu pewnych potencjalnych fal, które sprawiają, że sytuacja, zdarzenie lub obiekt stają się fizyczne albo zmieniają w taki sposób, że następuje przesunięcie linii czasu, nie jest mierzalny przez obecną naukę. Jest to bezpośrednia funkcja wyższej świadomości ucieleśnionej do przesunięcia linii czasu od destrukcyjnych prawdopodobieństw lub zagłady przez przywrócenie harmonii i energetycznej równowagi związanej z polaryzacją. Kiedy obserwujemy formy fal elektromagnetycznych archetypowych wzorców i mitów o stworzeniu czy symboli sennych aktywnych w tym polu, możemy zmienić środowisko fizyczne i sposób, w jaki sygnał elektromagnetyczny czy wzorzec jest wyrażony w rzeczywistości. Akt współczującego dawania świadectwa w czasie przenoszenia świadomości, na przykład podczas podróży po świecie snów, pozwala nam widzieć, co się stało z Ziemią, gdzie doznała zniszczeń, a także treść planu, który wpływa na kierunek zbiorowej świadomości ludzkości. Tam, gdzie Ziemia została uszkodzona, jest również miejsce ogromnego cierpienia ludzi. W wyniku tej traumy jest tam skumulowany ból ludzkich dusz – jego energia została zebrana przez stacje poboru energii dla NAA.

Kiedy w odmiennych stanach świadomości przemierzamy linie czasu Ziemi, jesteśmy w stanie dostrzec, gdzie i jak miały miejsce historie stworzenia, opowiadania o czasie snu, lub mity zapisane w tej części ciała planety i w jej sieci. Zdarza się, że możemy śledzić źródła transmisji struktur do poza planetę, jak gwiazdozbiory, obiekty Messiera, planety i inne ciała niebieskie. Cała rasa ludzka ma bezpośredni wpływ na treść przekazu dotyczącego mitów, archetypów, kodowania numerycznego i częstotliwości kontroli umysłu, które zostały wpisane w planach oraz liniach czasu Ziemi. Jak zostało opisane, wiele pól morfogenetycznych planety zostało wykorzystane przez Obcych, którzy umieścili tam kody i przez kontrolerów, dla kontroli umysłów w celu lansowania zbiorowych archetypów, które kontrolują umysły ludzi żyjących na Ziemi. Zasadniczo, ta kombinacja wzorców archetypowych lub sprawowania kontroli nad ludzkimi umysłami przejawia wynaturzenia ludzkich fenotypów zachowawczych, w które na rasę ludzką zostały nadrukowane cechy przynależności do gadów i zbiegłych ras.

Podróżując po świecie snów, można zaobserwować wszelkiego rodzaju wydarzenia występujące w miejscach, które odnotowały zapisane w zbiorowej świadomości archetypy, symbole, kody numeryczne, wzory geometryczne, holograficzne wstawki i opowiadania stworzone przez nich, aby wpłynąć na umysły i kontrolować poziom świadomości operacyjnej ludzi żyjących na Ziemi.

Transfiguracje, translokacje i transmigracje

Ponieważ zmienia się struktura świadomości Ziemi, przemianie ulega forma planetarnej czakry stożkowej, a to wpływa na funkcjonowanie czakr u ludzi. Dla niektórych może to oznaczać jednoczenie się wszystkich warstw czakr, a kiedy ono następuje, zmienia się również sposób funkcjonowania ludzkiego pola energii lub ciała świetlistego. Gdy przenosimy się na wyższy poziom częstotliwości, gdzie następuje rekonfiguracja funkcji ciała świetlistego, zmienia się sposób obracania się Merkaby. Jeśli Merkaba pracuje i obraca się prawidłowo, kontroluje zdolność świadomości do poruszania się i wychodzenia poza pola czasoprzestrzeni. Planeta właśnie osiągnęła szczyt swego magnetycznego cyklu, co uwolniło do Ziemi potężne ilości siły magnetycznej. Zmiany zachodzące podczas ekspozycji sił magnetycznych są wyraźnie związane ze stymulowaniem reakcji DNA, przez co można uzyskać dalszą aktywację ognistych kodów DNA.

Te kody mają związek z wektorami czasowymi, i jako takie korelują z prawdopodobieństwem przenoszenia świadomości pomiędzy polami czasu. Kiedy pojawia się zmiana kierowana do pola magnetycznego planety, która przesuwa elektromagnetyzm – naturalnie lub sztucznie – efektem jest bezpośrednia stymulacja zmian zachodzących w DNA i jego ognistych kodach. Ciało świetliste Diamentowego Słońca posiada naturalne funkcje umożliwiające transport świadomości, które na Ziemi zostały zmutowane i zablokowane. W szablonie Diamentowego Słońca można przenosić świadomość na trzy główne sposoby /etapy, które pozwalają przesuwać świadomość pomiędzy jednym punktem w czasie a innym punktem w czasie lub poza czas. Te rozwijają się do kolejnych etapów - bardziej skomplikowanych niż podróże po świecie snów, i są bezpośrednimi funkcjami aktywnego ciała Diamentowego Słońca. Ciało podlega transfiguracji, translokacji i transmigracji.

Transfiguracja: Transfiguracja następuje w pierwszych stadiach aktywacji krystalicznej świadomości Diamentowego Słońca. Gdy uaktywnia się ta funkcja, następuje integracja, która zachodzi pomiędzy warstwą atomową ciała fizycznego, warstwami ciała świetlistego bytującego w duszy, a ciałem duchowym naszej monady. Kiedy zaczynamy łączyć się z ciałem wiecznego boskiego Źródła, które jest polem płynnej plazmy lub Chrystusową świadomością, to jest to źródło awatara. Kiedy przejdziemy na poziom integracji ze źródłem awatara, ciało zaczyna być w stanie dokonać transfiguracji. Taka przemiana oznacza, że dana osoba może przenosić swoje ciało świadomości do Światła. W pierwszych etapach takiej przemiany dzieje się to zazwyczaj w stanie snu. Uczymy się, jak podróżować będąc we śnie, a pierwszym etapem jest nauczenie się bilokacji. Bilokacja oznacza, że wyższa Jaźń lub sama osoba przenosi się do Merkaby i dokądś się przemieszcza, a następnie powraca. W takiej sytuacji pozostawiamy ciało fizyczne. Kiedy więc jesteśmy w stanie uśpienia, fizyczne ciało jest tutaj, lecz istota je opuszcza. Kiedy osoba śpi, świadomość Diamentowego Słońca je opuszcza i podróżuje do Światła wykonując wiele różnych zadań poza płaszczyzną astralną. Wiele osób oznajmia, że w tym czasie podczas snu wykonują prace społeczne, spotykają się i mają różne świadome doświadczenia. Jest to poziom, gdzie inteligencja naszej wyższej świadomości uczy się, jak dokonywać bilokacji, gdy ciało śpi.

Translokacja: Drugim etapem jest translokacja. Ten poziom jest możliwy do osiągnięcia, gdy świadomość jest w stanie przekształcić część swoich atomów w światło, czyli ciało fizyczne może przemienić się w światło. W poprzednim etapie ciało pozostawało tu, na Ziemi, a osoba dokonywała projekcji swojej świadomości na zewnątrz, przenosiła ją gdzieś indziej, obserwowała coś, a następnie powracała do ciała. Teraz, na etapie translokacji, w ciele pojawia się pewna część atomów, które są przemieniane w światło – czasowo. Tak, że człowiek może przemieścić się i odwiedzić jakieś miejsce zabierając ze sobą w podróż część swoich atomów lub ciało. Podczas translokacji osoba jest wciąż zakodowana lub połączona do swojej lokalizacji w czasoprzestrzeni, tam gdzie się fizycznie urodziła. Na przykład: powiedzmy, że ciało przemienia się światło, a osoba podróżuje na inną planetę. Ludzie z tej planety będą wiedzieć, że ta osoba pochodzi z Ziemi, gdyż posiada lokalizację czasoprzestrzeni, z której pochodzi, gdzie się narodziła. Tożsamość tej osoby wciąż utrzymuje kodowanie sekwencji transdukcji narodzin, która ujawnia energetycznie, że taki człowiek pochodzi z Ziemi. To znaczy, że część takiej osoby wciąż jest genetycznie połączona z Ziemią, a jej energetyczny podpis ujawnia lokalizację jej pochodzenia. Translokacja oznacza, że możemy przekształcić część ciała fizycznego, a następnie podróżować w różne miejsca, lecz wciąż posiadamy energetyczny odcisk naszych rodziców oraz planety, na której się wcieliliśmy.

Transmigracja: To jest trzeci i ostatni etap rozwijania do w pełni wolnej świadomości. Może to przypominać proces translokacji, jednak osoba nie musi już powracać na Ziemię. Teraz może podróżować po całym Kosmosie – wszędzie tam, gdzie zdecyduje się zawędrować – bez ograniczeń. (Jednakże, jeśli uda się na inną planetę, będzie musiała poddać się prawom istniejącym na tej planecie.) To jest status posiadania kosmicznej tożsamości i stan istoty obywatela Kosmosu. Kilka razy w historii Ziemi jej mieszkańcom udało się tego dokonać, jednak obecnie mutacje planetarnej miazmy mogą to bardzo mocno utrudniać, chociaż może w przyszłości będzie to łatwiejsze. Transmigracja jest jednym ze sposobów na opisanie tego, co znaczy być wolnym. Kiedy przesyłamy nasze ciało świadomości na zewnątrz, nie musimy wracać z powrotem ani nie musimy się tu po raz kolejny wcielać. Aby móc osiągnąć pełną transmigrację ciała fizycznego i świadomości, musimy uwolnić się od miazmatycznych zapisów zawartych w komórkach, które odziedziczyliśmy. To są komórki związane z pochodzeniem, które są zapisywane w ciele fizycznym przy urodzeniu, i są spadkiem po biologicznych rodzicach. Powstały w chromosomach podczas życia płodowego z połączenia żeńskich i męskich komórek rodziców. Taka komórka staje się częścią nasienia ciała fizycznego, w które się wcielamy. Gdy się od niej uwalniamy, zostaje ona usunięta z organizmu, po protu wyparowuje. W tym punkcie transmigracji osoba staje się obywatelem Kosmosu. Może posiadać ziemskie wspomnienia, lecz nie jest to konieczne. Trzeci etap to coś, co jest bardzo wyjątkowe, niepowtarzalne i specyficzne dla ciała Diamentowego Słońca i krystalicznej świadomości chcącej uzyskać pełną suwerenność i duchową wolność.

Element Ziemi ulega przekształceniu

W wyniku zmian strukturalnych, które mają wpływ na formowanie ciała Ziemi, żywioł planety i jej substancja, będąca surowcem dla form materii, również ulegają przekształceniu. Wszystkie elementy planety podlegają przemianom, przy czym jej ciało jest specyficznie związane z funkcjami śledziony, przez co wpływa na obecną transformację ciała emocjonalnego i produkcję krwi w ciele fizycznym. Śledziona reguluje transport i przemienia to, co spożywamy, na energię, która buduje oraz chroni krew. Krew panuje nad zapisem naszych wzorców świadomości. Jako taka, jest bezpośrednio związana z głównymi przesunięciami, które zachodzą pomiędzy wyższą świadomością, i sposób, w jaki to przekłada się na ciało fizyczne.

Rany Chrystusa są karmiczną miazmą krwi zapisaną w ciele planety i w zbiorowym ludzkim ciele z ukrzyżowania implantów, które zostały wstawione holograficznie do mózgu planetarnego. Te wkładki wykradły planecie siłę życiową i spowodowały ukrzyżowanie części ludzkich ciał należących do naszego Ducha. Planetarnymi wkładkami został zainfekowany fragment ludzkiego ciała po lewej stronie klatki piersiowej, w którym mieści się śledziona – tam na poziomie siedmiowymiarowej linii axiatonalnej są w niej implanty. Te fałszywe historie dotyczą modelu zbawienia poprzez ukrzyżowanie bóstwa i wstawki holograficzne, i powstały, aby szerzyć zorganizowane religie, kiedy zaatakowany został planetarny zbiorowy umysł. Tak wygląda temat zorganizowanych religii. Chodzi w nich o zniewolenie ludzkości i recykling dusz oraz ofiarę z krwi, którą jest faktycznie historia ukrzyżowania. Obecny etap ewolucji wywiera wpływ na uwalnianie lub wynurzanie się tych zapisów i ich historii, z ludzkiej krwi, w wyniku czego następuje detoksykacja oraz zmiany w obrębie krwi i - potencjalnie – uwolnienie od implantu w śledzionie.

Implanty ukryte w śledzionie usypiały ją i uniemożliwiały regenerację czerwonych krwinek oraz ochronę białych krwinek, które zapisują duchowe wspomnienia oraz historię świadomości. Wyższą funkcją śledziony jest ochrona i uduchowienie krwi, jej odżywienie, a także krążenie tej duchowej esencji we współpracy z sercem. Poszczególne organy ciała komunikują się ze sobą poprzez krew. Śledziona odpowiada za usuwanie starych czerwonych krwinek i wytwarzanie oraz przechowywanie białych krwinek, które czyszczą krew z infekcji. Śledziona jest bezpośrednio związana z gojeniem się tkanek, naprawą czyszczeniem komórek, utrzymywaniem silnych i odżywionych mięśni oraz zarządzaniem reakcjami immunologicznymi w całym naszym ciele. Śledzionę można przyrównać do dużego węzła chłonnego, który skupia się na oczyszczaniu krwi i wspieraniu odporności na ataki intruzów. Choroby krwi i związane z nimi problemy z oczyszczeniem ran Chrystusa, kiedy wynurzają się z pamięci komórkowej, mogą być połączone z oczyszczaniem i usuwaniem zatorów po ukrzyżowaniu, a to może się przejawiać w ciele fizycznym. Wszystko, co jest związane z ochrona i oczyszczaniem krwi jest w tym czasie szczególnie ważne. Pięć głównych narządów – patrząc na to zgodnie z medycyną chińską- wątroba, płuca, śledziona, nerki, serce – mogą wymagać szczególnej troski.

Powiązania śledziony z żołądkiem

Nierównowaga pomiędzy powyższymi może u ludzi żyjących na Ziemi eskalować do wielu różnorodnych problemów fizycznych i emocjonalnych, a ich ciała oraz poczucie tożsamości w relacjach z żywiołami Ziemi, podlegają znaczącym wahaniom i przemianom. Kiedy wypadamy z równowagi i harmonii z żywiołami Ziemi, czujemy się bardzo wyczerpani, odwodnieni oraz niezadowoleni. Tradycyjna medycyna chińska uważa śledzionę za jeden z najważniejszych narządów ciała. Gdy weźmiemy pod uwagę wyższe funkcje śledziony, której zadaniem jest oczyszczanie, ochrona i uduchowienie naszej krwi, oraz to, że została ukrzyżowana w elemencie Ziemi przez NAA w celu zastopowania należących do niej funkcji, wtedy to ma bezpośrednią wymowę i duchowe znaczenie. Zastanowienie się nad tymi związkami, sprawdzenie, czy w ciele jest odpowiedni rezonans, może być pomocne w odkryciu sposobów na lepsze wsparcie fizjologicznych zmian, które zachodzą na planecie oraz mają wpływ na element Ziemi w ludzkich ciałach.

Zmienia się również nasza dieta i inne formy konsumpcji oraz z zarządzania energią, a niektórzy z nas mogą czuć ból lub nadwrażliwość w rejonie splotu słonecznego – mogą mieć trudności z trawieniem pożywienia, co wiąże się z nietrawieniem rzeczywistości oraz niezdolnością do przetworzenia intensywnych emocji. Ma to wpływ na żołądek oraz śledzionę, które nie są zdolne do przetworzenia tego, co spożywamy, nawet gdy odżywiamy się prawidłowo i prawidłowo cyrkulują nasze siły witalne. Gdy śledziona i żołądek doznają szkody, jedzenie oraz picie ulega zastojom i nie jest przerabiane, usta tracą zdolność rozróżniania smaków, zaś kończyny stają się wiotkie i zmęczone. W rejonie żołądka oraz brzucha pojawia się dyskomfort, wzdęcia, wymioty i biegunka, a czasem nadmierne krwawienie. Wiele przewlekłych i trudnych do wyleczenia problemów zdrowotnych takich jak obrzęki, zespół przewlekłego zmęczenia, bezsenność, utrata włosów, niedobór żelaza, nieregularne miesiączki czy niepłodność mogą towarzyszyć zaburzeniom funkcji śledziony. Ten schemat jest bardzo powszechny w naszej kulturze, nie tylko ze względu na implanty ukrzyżowania śledziony, ale także ze względu na powszechną kulturę rozdzielenia. W grę wchodzą także nadmierne rozmyślania, wysoki poziom stresu i nawyki dotyczące nieregularnego jedzenia, które są wynikiem napiętych harmonogramów dnia.

Aby podczas tej fazy wspomóc funkcjonowanie organizmu, warto rozważyć metody mogące wspierać wyższe funkcje śledziony, kiedy ta się uaktywnia. Śledziona jest organem wspomagającym transport do krwi energii z tego, co jest przetwarzane w żołądku - przemienia to w odżywcze siły witalne, które organizm może wykorzystać do regeneracji i wzmocnienia. Zachodnia medycyna nie docenia wagi śledziony, natomiast klasyczna medycyna chińska postrzega śledzionę jako narząd istotny dla naszego organizmu i przyjmuje, że wszystko jest wzajemnie połączone.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną i wolną istotą boską!

Do następnego spotkania na oświecającej Ścieżce awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie samych oraz dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz