sobota, 22 sierpnia 2015

OKALECZANIE MĘSKOŚCI. LISA RENEE. LIPIEC 2015 cz II

oryginalny tekst
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Uzdrowienie męskości

Droga do uzdrowienia męskości wiedzie najpierw przez zrozumienie, że wszyscy ludzie są formami energii o zasadzie męskiej lub żeńskiej. Nie ma sposobu, aby zatrzymać podstawową przejawioną energię świadomości, lecz kiedy jesteśmy zdezorientowani, łatwo odrzucić zasadę, co powoduje najsilniejsze wewnętrzne cierpienia. Istoty w męskim ciele mają widoczną zasadę męską, a ciało jest odzwierciedleniem tej energetycznej zasady. Jednak wewnątrz męskiego ciała jest ukryta zasada żeńska. Tak więc mężczyzna musi znaleźć mniej widoczny składnik siebie i nauczyć się komunikować z wewnętrzną kobietą. Jeśli nie rozumie tej żeńskiej wewnętrznej zasady, nie może się z nią wyraźnie komunikować, odczuwa ból i cierpi wewnętrznie. Zasada żeńska jest potrzebna do komunikowania się z uczuciami, zdolnością odczuwania, świadomością i wspiera pionowe połączenie z siłami duchowymi. Bez zrozumienia roli męskiej i żeńskiej oraz traktowania ich jako równych sobie, nie da się być duchową pełnią

Ten brak zrozumienia jest przyczyną szerokiego rozłamu / separacji pomiędzy płciami. Oto co agenda NAA osiągnęła przez wepchnięcie archetypu fałszywego króla tyranii do umysłów, które są wykorzystywane do egzekwowania patriarchalnej dominacji „dziel i rządź” na Ziemi. Jeśli wierzymy w definicję męskiej zasady i w to że fałszywy król tyranii jest prawdziwy, zasilamy archetyp płci oraz reguły panujące w systemach społecznych, które zostały ukształtowane kulturowo przez umysł drapieżcy z NAA akceptowalny jako normalny standard dla mężczyzn. Aby zmienić męski archetyp, trzeba zrozumieć, że przyjęliśmy i egzekwowaliśmy w naszym stylu życia archetyp fałszywego króla tyranii. A wtedy dążymy do zastopowania zasilania i nagradzania tych zachowań u mężczyzn i kobiet. Zaczynamy modelować różne zachowania i współczujące style komunikacji, które kultywują otwarte dzielenie się emocjami. Zaczynamy uwalniać wszystkie poziomy oczekiwań wobec ról każdej z płci.

Ponieważ zasada męska została uwarunkowana społecznie i jest kontrolowana w kierunku przejawiania zbyt umysłowego lub intelektualnego stanu istnienia, często się zdarza, że mężczyźni odrzucają doświadczanie wewnętrznej traumy i uczuć. Są społecznie zaprogramowani do odrzucania wewnętrznej traumy oraz wyłączania głębokich uczuć i przetwarzania emocji. Są karani, jeśli wykazują zbyt wiele emocji lub jeśli nie chcą być zahipnotyzowani w uzależniających stanach posiadających moc samców alfa. Tak więc, wielu mężczyzn nie wie, jak uzyskać dostęp do uczuć płynących z głębi serca, a choćby zacząć opisywać, co czują. Mogą być całkowicie nieświadomi tego, co można odczuwać poza podstawowymi potrzebami przetrwania i instynktownymi reakcjami jak gniew, pożądanie, głód i przemoc.

Wyłączanie serca tworzy przemoc

Program fałszywego króla tyranii służy całkowitemu wyłączeniu serca, a tym samym blokowaniu dostępu do wyrażania głębokich uczuć u chłopców i mężczyzn. Kiedy wyłączymy odczuwanie emocji i zdolności zmysłowe, które nie są uważane za cechy męskie, kultywujemy u chłopców korzystanie z przemocy, co w wieku dorosłym zaowocuje brutalnością. To jest owocny grunt zasiewany przez fałszywego króla tyranii, a tym samym przez siły szatańskie na Ziemi. Jeśli nie pomoże się chłopcom szanować i akceptować ich wewnętrznej zasady żeńskiej respektując ich emocje i intuicyjne zdolności sensoryczne, wtedy jak dorosną, staną się odłączonymi brutalnymi mężczyznami. Przemoc może być odgrywana i wyrażana wewnętrznie oraz na zewnątrz. Jednak celowe zamykanie nienormalnych nagromadzonych emocji oraz nie pozwalanie sobie na ich wyrażanie w końcu przejawia się jako perwersja i przemoc.

Mężczyźni nie potrafiący przetwarzać negatywnych emocji lub nie mogący znaleźć ujścia dla uzdrawiającego wewnętrznego napięcia czy traumy, angażują się w nałogi i destrukcyjne związki. To utrwala destrukcyjny cykl, który systematycznie tłumi napięcia emocjonalne i gromadzi coraz większe ilości nieprawidłowej emocjonalnej energii tworząc punkt zapalny, którego temperatura w końcu grozi wewnętrzną eksplozją. Gdy u mężczyzny następuje wybuch emocjonalnego napięcia, może go to popychać do bardzo destrukcyjnych, szkodliwych działań, w trakcie których traci kontrolę nad własnym ciałem i umysłem. Gdy emocjonalne odchylenia przeważają, ciemne siły mogą nim łatwo nim manipulować i go wykorzystywać. Gdy mężczyzna przez lata kumuluje w ciele złość i agresję, które nie mają ujścia, traci kontrolę nad umysłem i emocjami, łatwo stając się automatem. Odzwierciedla to większość tragicznych wydarzeń, podczas których mężczyzna wykorzystuje broń zabijając grupę przypadkowych ludzi lub członków własnej rodziny. Statystyki wskazują na mężczyzn, którzy nie radzą sobie ze stresem i ciśnieniem, w końcu znajdują ulgę w wybuchach napięcia. Nie potrafią poradzić sobie z rozproszeniem emocjonalnego napięcia czy stresu w inny sposób. To skutek tego, że ciągle byli narażani na traumatyczne doświadczenia, które nie miały potencjału, aby przejść przez proces związany z rozładowaniem emocji. Wszystkie traumatyczne doświadczenia są przechowywane w ciele emocjonalnym, aż się je rozwiąże lub uwolni. To jest umyślne tworzenie w mężczyznach tykających bomb zegarowych, w których bezpieczniki w końcu są gotowe, aby wybuchnąć przy najmniejszym prowokacji. Celem NAA jest doprowadzenie mężczyzn do absolutnych granic wytrzymałości, aby podejmowali gwałtowne działania, które obejmują zabijanie i krzywdzenie tak wielu ludzi, jak to możliwe bez odczuwania wyrzutów sumienia czy empatii oraz desperackie zabijanie siebie (myśli samobójcze). Kiedy mężczyzna przez całe swoje życie był tak torturowany i nie znalazł ujścia lub uzdrowienia dzięki zasadzie żeńskiej, ma udręczoną oraz porozrywaną duszę.

Gdy nie chcemy robić emocjonalnego przetwarzania lub głębiej spojrzeć w uczucia, ignorujemy treść naszej podświadomości. Gdy jesteśmy w emocjonalnym punkcie zwrotnym nagromadzonych napięć, zawartość podświadomości eksploduje przedostając się do świadomości powierzchniowej i może przejąć kontrolę nad umysłem świadomym i ciałem. Czasem możemy zaobserwować osobnika, który był przy zdrowych zmysłach i funkcjonował normalnie, aż pewnego dnia coś się w nim przełączyło i wpadł w szał zabijania. Ktoś może powiedzieć: „Co się z nim stało, był takim miłym i rozsądnym człowiekiem”. Kiedy ktoś przekroczy punkt krytyczny, łatwo może dojść do drastycznej eksplozji emocji. To jest dokładnie to, czego oczekuje od mężczyzn fałszywy król tyranii i zachodnie standardy socjalne. Mężczyźni są wykorzystywani do tworzenia chaosu, zniszczeń oraz przemocy w chwili załamania i emocjonalnego rozdzielenia. Od mężczyzn oczekuje się, aby dokarmiali system mocy i kontroli lub dokonywali całkowitej autodestrukcji w aktach przemocy. Kobiety są wykorzystywane w inny sposób - wymuszają system nagradzania poprzez seks z mężczyznami, którzy są posłuszni systemowi władzy i kontroli.

Profil fałszywego króla tyranii

W systemie społecznym opartym na władzy i kontroli, gdzie nie ma szacunku dla życia, metody egzekwowania tego systemu są stosowane poprzez groźby, zastraszanie i przemoc. Tacy ludzie wchodząc w role ofiar i ich katów, przyjmują archetyp fałszywego króla tyranii - szczególnie mężczyźni, którzy chcą być na pozycji alfa, a nie chcą być upokarzanymi przez innych ofiarami. Więc przyjmują postawy, w których muszą prześladować innych. To jest archoncki sposób na kontrolowanie mężczyzn na planecie, żeby świadomie i podświadomie byli tyranami. Ta gra toczy się na każdym poziomie społecznym, w relacjach osobistych, w rodzinach, strukturach społecznych, organizacjach i na niwie zawodowej. Ważne jest, aby zrozumieć, że to jest program Obcych przeniesiony na naszą planetę i jest egzekwowany przez patriarchalną dominującą kontrolę umysłu służącą temu, aby podbijać Ziemię i dzielić się jej zasobami. Myślokształty fałszywego króla tyranii i jego wytwory w postaci umysłu drapieżcy, nie pochodzą z tej planety (są nieorganiczne dla ludzkiej rasy, i zostały tutaj zainstalowane podczas buntu Lucyfera. Co oznacza profil fałszywego króla tyranii dla przeciętnego mężczyzny żyjącego na tej planecie?
 • Moc i kontrola – egoistyczne zachowania służące temu, aby uniknąć osobistej wiktymizacji, prześladowań lub upokorzeń społecznych, zawodowych czy w związkach. Inaczej nazywa się to umysłem drapieżcy.
 • Wyłączanie uczuć bazujących na sercu, zaprzeczanie traumie i emocjonalnym procesom przetwarzania doświadczeń w celu realizowania władzy i kontroli lub męskiego programu samca alfa. To są okaleczenia narcystyczne.
 • Bezwzględna taktyka manipulacji, kontroli lub dominacji w środowisku zawodowym lub rodzinnym, aby wyegzekwować potrzeby i pragnienia ego osiągane w oparciu o role związane z oczekiwaniami wobec płci lub osobistej narracji (czyli to co robi prawdziwy mężczyzna). To jest służenie sobie.
 • Negowanie lub minimalizowanie uczuć, intuicji lub obaw kobiet czy innych osób, aby uniknąć osobistej odpowiedzialności. Odrzucanie osobistej inteligencji lub wyższej percepcji sensorycznej jako śmiesznej i głupiej.
 • Korzystanie z męskich przywilejów do definiowania ról męskich i kobiecych, poziom zapewniający egzekwowanie mizoginii, zachowywanie się jak „pan na zamku”. Nienawiść generowana poprzez odrzucenie wewnętrznej kobiecości, mizoginii.
 • Niemożność sterowania napięciami emocjonalnymi lub otwartego komunikowania się z osobistymi odczuciami, niemożność uczestniczenia w dialogach. Fałszywy król tyranii nie pozwala sobie na rozmawianie z ludźmi, mówi do nich (lub odwrotnie). Jest niezdolny do bliskiego współdziałania, unika dialogów z obawy przed zranieniem.
 • Skłonność do zewnętrznej i wewnętrznej przemocy, kiedy pojawia się wybuch napięcia, a także gierki związane z umysłową lub emocjonalna przemocą. To prowadzi do potencjalnej przemocy seksualnej i fizycznej. Objawy głębokiej niepewności, wymuszanie kontroli i przewagi nad innymi. 
 • Techniki zastraszania, gróźb i prześladowań, aby ludzie się bali. Wywołanie lęku przed potencjalną krzywdą lub użyciem brutalnej siły, jeśli ktoś działa nie po myśli. Męski wzorzec samca alfa, który zastrasza psychicznie innych.
 • Traktowanie niektórych grup ludzi jak osób z niższej klasy, kobiet jak służki niezdolne do samodzielnego myślenia. Taka osoba wierzy, że jest mądrzejsza lub lepsza niż większość ludzi w pomieszczeniu. System rang i kast to reptiliański hierarchiczny system przekonań.
 • Izolowanie, oszukiwanie oraz wykorzystywanie techniki „dziel i rządź”, aby wyeliminować osoby, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osobistej władzy lub kontroli nad sytuacją. Bezwzględne przekonanie o potrzebie wygrywania, nie zaś bycia nieudacznikiem, przywiązanie do idei poczucia własnej wartości.


Ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli mężczyzna z takim problemem czuje się niepewnie w swojej makrokosmicznej pozycji na niwie zawodowej lub szerszej, ma tendencje do przejawiania tych zachowań w domu i rodzinie. Wielu mężczyzn czując się bezsilnie w jakiejś dziedzinie życia, chcąc poczuć się bardziej męskimi, uprawia pozamałżeński seks. Inni mężczyźni wierzą, że aby być silnym człowiekiem, trzeba mieć harem lub uprawiać seks. To są zachowania wymuszane przez kontrolę umysłu króla tyranii wspierające program seksualnej niedoli.

To jest tak przemyślane, żeby rozdzielić zasadę męską od żeńskiej, więc te zasady wewnętrznie i zewnętrznie nie mogą być doprowadzone do energetycznej równowagi i prawdziwego zjednoczenia. Z im większą liczbą ludzi mamy seks w tym samym czasie, tym trudniej jest nam zjednoczyć wewnętrznie zasady męską i żeńską, i znaleźć jej zrównoważone wyrażenie. Gdy skupiamy się na naszym partnerze lub współmałżonku jako odbiciu nas samych – lustrzanym przeciwieństwie, możemy wybrać kochanie siebie i swego lustrzanego odbicia. Ta intencja pomaga nam zjednoczyć się z naszym prawdziwym duchowym odpowiednikiem. Ta ścieżka świętego mariażu musi pojawić się wewnętrznie w naszej własnej kobiecie i mężczyźnie, zanim będziemy mogli w pełni wyrazić to na zewnątrz.

Mężczyźni – co powinni wiedzieć

Twój umysł może być najlepszym atutem lub najgorszym wrogiem. Nie każda twoja myśl jest ważna. Skup uwagę na tym, co robisz w danej chwili. Naucz się obserwować myśli bez ich oceniania, potrzeby kontrolowania czy rozwiązywania problemu. Nie musisz rozwiązywać problemu, masz dokonać właściwego wyboru celu. Kiedy podejmujesz właściwą decyzję dla siebie, podejmujesz właściwą decyzję dla innych. Skąd wiesz, które myśli mają na coś wpływ? Zwróć uwagę i obserwuj, gdzie jesteś teraz. Zamiast wpływać na myśli, lub próbować przewidywać co może się stać, dokonaj wyboru, aby dostroić się do najlepszej części siebie - teraz. Umocnij się w tym, że wiara w najlepsze części swoich możliwości, to wiara w najlepsze części siebie. Jeśli raz dokonasz wyboru, aby ignorować głośne transmisje ego, wtedy łatwiej uda ci się to następnym razem. Pozwól sobie na pogłębienie zdolności sensorycznych i pozwól na to, co jest możliwe bez potrzeby działania lub rozwiązywania problemu. Gdy twój umysł skacze od tematu do tematu, a myśli bardzo szybko wędrują od przeszłości do przyszłości, masz słabą koncentrację, słabą pamięć i nie skupiasz świadomości na chwili obecnej. Tak marnujesz swoją cenną życiową siłę i brniesz w ślepy zaułek. Energia kontroli wyczerpie cię i odniesiesz skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ to cię odwiedzie od rzeczywistego miejsca i uczucia spokoju.

Naucz się sztuki poddawania się

Poddanie się jest tym, co umożliwia naturalny przepływ wyrażany w celu rozwiązania życiowych problemów. Zadaniem ego nie jest rozwiązywanie problemów światowych. Problemy możemy rozwiązywać, gdy rezygnujemy z walki z naturalnym biegiem życia. Poddanie oznacza zaprzestanie walki ze sobą. Przestańcie walczyć ze wszechświatem i naturalnym biegiem rzeczy, przecząc rzeczywistości. Poddanie się nie oznacza bezczynności. To uczenie się, kiedy trzeba coś zrobić, a kiedy poddać się naturalnemu biegowi życia.
 • Czego się boisz, co mogłoby się stać, gdy zrezygnujesz z kontroli i poddasz się? Określ lęk napędzający reakcję kontrolną i sprawdź, czy jest on naprawdę ważny. Spójrz w twarz temu lękowi, znajdź sposób na jego wyrażenie i pozwól mu odejść, niech popłynie wraz ze strumieniem życia. * Jeśli kontrolujesz coś lub kogoś poza sobą, to nie będzie prowadzić do niczego dobrego.
 • Poddanie się da lepsze rezultaty, bo poczujesz znacznie mniejsze napięcie, zmęczenie i niepokój.
 • Zaakceptuj siebie, innych i świat takimi, jakimi są teraz. Poddanie się nie znaczy wygranej czy przegranej, to jest przyjmowanie tego co jest. * Jakość skupienia utrzymuje w chwili obecnej, a nie w skutkach przyszłych wydarzeń.
 • Gdy teraźniejszość jest jasna, najbardziej naturalny przepływ świadomości będzie miał dostęp do okoliczności. Jeśli nie dążysz do podpowiedzi, poczekaj, posłuchaj i zauważ, kiedy masz podjąć działania. Medytuj.
 • Kiedy łapiesz się na myśleniu o przeszłości lub przyszłości, twój umysł może być kontrolowany i odbiega od prawdziwego przeznaczenia. Nie podejmiesz dobrej decyzji pod wpływem lęku lub kontrolując sytuację.
 • Czasami nie dostaniesz żadnego impulsu do działania przed upływem 11 godzin. Okaż cierpliwość, to oszczędzi twoją energię i pozwoli ufać w przepływ życia.
 • Dołącz do procesu decyzyjnego aspekt żeński i partnerstwo.
 • Bądź świadom archetypów fałszywego króla tyranii i zatrzymaj wpływ tych sił na twoje zachowanie oraz poczucie własnej wartości. Twoja wartość nie równa się twojej wartości materialnej.

Kobiety – co powinny wiedzieć

Twoje emocje mogą cię przytłoczyć złożonością lub poprowadzić do najwyższej intuicji. Przyjmij, że twoja intuicja jest niesłychanie dokładna i naturalna. To zupełnie normalne zjawisko. W naturalny sposób wiesz więcej, niż kiedykolwiek myślałaś że wiesz. Naucz się ufać tym wewnętrznym uczuciom nie reagując na nie ani nie myśląc, co inni na to powiedzą. Jeśli na nie reagujesz, możesz czytać pomiędzy wierszami i subtelnymi energiami, kierując myśli i zachowanie do najlepszego wyniku. Pokornie wiedz, że jesteś kluczem do odblokowania samoświadomości i świadomości. Wyrażanie emocji pozwala nam tworzyć bliskie, wyraziste i uzdrawiające więzi, które rozwijają nas duchowo. Uczucia są sposobem świadomości i ducha na komunikowanie się z nami, więc są drzwiami do komunikowania się z duszą, duchem i Bogiem. Kiedy uczymy się komunikować z boskim duchem z poziomu serca, jesteśmy wiecznie chronieni. Bądź otwarta i chętna do rozpoczęcia dialogu z wewnętrzną męskością, aby wyrazić swoje autentyczne uczucia. Porozmawiaj ze swoim prawdziwym sercem i nigdy nie karz szczerości, kiedy jej używasz.
 • Aby zwiększyć świadomość siebie i swoją empatię, zwróć uwagę na to co czujesz i na uczucia innych.
 • Nie dopuść, aby twoim życiem rządziły emocje, zestrój się ze stanem emocji, wykorzystaj te informacje i pomyśl, zanim coś zrobisz. Naucz się regulować i zarządzać silnymi emocjami bez ich tłumienia.
 • Nie przerzucaj lęków na swoją męskość w celu rozwiązania, sama nimi rozporządzaj i je klaruj.
 • Bądź odpowiedzialna za duchową i emocjonalną moc, jaką posiadasz, nie manipuluj tą mocą.
 • Zauważaj napięcia u siebie i innych, pomagając im bezpiecznie wyrażać uczucia, aby się otworzyli i uwolnili od stresu. Nie bierz wszystkiego do siebie.
 • Naucz się wyrażać emocje swobodnie oraz pozwól na to innym.
 • Nazwij po imieniu programy umysłowe, dramaty lub oszustwa, kiedy są wykorzystywane do manipulowania i zapobiegaj im w swoim życiu.
 • Używaj formy otwartego wyrażania uczuć i pokaż swemu męskiemu partnerowi, że wyrażanie głębokich emocji jest dobre. Pozwól, aby emocje twojego partnera różniły się od twoich.
 • Bądź świadoma programu ziemskiej kontroli umysłowej związanej z mizoginią i nie przyswajaj tej nienawiści.
 • Zrozum, że z powodu mizoginii każdy na tej Ziemi rozpaczliwie chce znaleźć swą duchową matkę. Jesteś zmuszona do poruszania się po tych ranach i projekcjach. Seksualność jest miejscem, gdzie te rany są powtórnie inscenizowane.

Doskonała równowaga = unia hierogamiczna

Zarówno mężczyźni jak i kobiety, obie płcie żyjące na tej Ziemi, są pod wpływem tych sił i archetypów. Szukając wewnętrznej równowagi poprzez idealne zjednoczenie siły męskiej z żeńską, świadomość upodabnia się do Boga przez hierogamiczną jedność wewnętrznego Chrystusa – Sofii. To jest przedstawiane w duchowej alchemii połączonych biegunów, hierogamicznego związku boga i bogini, istoty doskonałej. Naszym prawdziwym przeznaczeniem jest doprowadzenie siebie do stanu idealnej równowagi i połączenie / zjednoczenie zasady męskiej z żeńską. Gdy wchodzimy w akt seksualny, naśladujemy ten proces w różnym stopniu świadomości. Wkraczamy do świątyni, unii polaryzacji, aby utworzyć jedność. Ponieważ jesteśmy ignorantami i jesteśmy poddawani programowi NAA związanemu z wykorzystywaniem seksualnym na Ziemi, jesteśmy zredukowani do archetypu znajdującego się pod umysłową kontrolą pewnej formy fałszywego króla tyranii (mężczyźni) oraz do kodu księżniczki (kobiety). Właśnie dlatego doskonała wewnętrzna równowaga jest zaburzona przez energie pożądliwości, zazdrości, dumy, arogancji, samolubstwa, pożądanie zwierząt lub inne żądania ego. Kiedy myślimy o negatywnym umyśle egocentrycznym, pozwalamy mieszkać w nas duchowi – oszustowi i nie jesteśmy już czystymi świątyniami do obcowania z siłami boskimi. Nasze wewnętrzne świątynie są zdeprawowane do poziomu burdelu. NAA stworzyła systemy, w których mężczyźni i kobiety na Ziemi są ograniczani do prostytuowania się - prostytucja dla pieniędzy, prostytucja dla seksu, dla rzeczy materialnych oraz dla władzy i kontroli. Przez to wszystko jesteśmy oszukiwani i sprzedajemy swoje dusze. Mężczyźni i kobiety na Ziemi są jedyna siłą, która może powstrzymać kontynuowanie tego oszustwa, a zacząć trzeba od prawdziwego pokochania siebie. Mamy niepowtarzalną okazję do tego, aby pozytywnie wpłynąć na przyszłe linie czasu, jakie mogą się przejawić na Ziemi, kiedy staramy się leczyć, harmonizować i jednoczyć zasady płci w sobie samych i w ludzkości w tych obecnych czasach.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuje za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym suwerennym prawem przejawionym. Jestem boska, niezawisła, wolna!

Do następnego spotkania na ścieżce oświecenia serca awatara Chrystus - Sofia.

Z miłością w sercu Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz