wtorek, 18 sierpnia 2015

OKALECZANIE MĘSKOŚCI. LISA RENEE. LIPIEC 2015 cz I

oryginalny tekst
tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, w trakcie zachodzącego obecnie naturalnego i organicznego rozszerzenia świadomości, napotykamy na próby jego sztucznego blokowania. Okno 2012 – 2017 oferuje unikalną szansę na uzyskanie dostępu do wielu linii czasu równocześnie. Właśnie przeszliśmy przez fale transmisji, które otworzyły linie czasu dojrzałe do uzdrowienia męskości. Jak wielu z nas zdaje sobie sprawę, NAA (Negatywna Agenda Obcych) również próbuje wykorzystać te fale. Teraz omówimy starania NAA dotyczące prób dalszego zniewalania męskich energii. Dla osób nieobeznanych z tematem niektóre informacje związane z kontrolą umysłu i holograficznymi wstawkami mogą wydawać się zniechęcające. Proszę jednak, abyście nie poddawali się lękom w związku z nimi. Bądźcie neutralni tu i teraz, nie dajcie się złapać w żadne dramaty.

Ostatnio nasza planeta otrzymała bezprecedensowy zastrzyk transmisji pulsującego przez planetarną sieć płynnego światła, które wniknęło w naszą atmosferę przez Arktykę i Antarktydę. W efekcie zaabsorbowania naładowanych cząstek z emisji światła, która była wynikiem interakcji pomiędzy promieniami kosmicznymi, wiatrem słonecznym i plazmą magnetosfery, posunęliśmy się do przodu na linii czasu wznoszenia. Interakcje pomiędzy tymi kosmicznymi siłami radykalnie zwiększyły w atmosferze planety aktywność protonów, które wytwarzają niesamowite ilości potencjału energii i świadomości dostępnej dla Ziemi oraz ludzkości. Przyspieszona infuzja protonowej aktywności powoduje przekształcanie magnetosfery Ziemi, tworząc fluktuacje prędkości, gęstości i kierunku pola magnetycznego, które mają silny wpływ na lokalne środowiska pewnych miejsc na Ziemi.

Magnetyczne przesunięcia znacznie wzmacniają polaryzację sił i zwiększają energetyczną schizmę, która pojawia się pomiędzy widmami częstotliwości istniejących w środowisku. Kiedy energetyczna schizma się powiększa, ekstremalna polaryzacja połączonych sił, które współistnieją ze sobą w polu zbiorowej energii, ulega rozpadowi. W miejscu rozbieżności, w ciągu rozszczepiania częstotliwości, na wielu równocześnie liniach czasu otwierają się komunikacyjne łącza, a wtedy można uzyskać dostęp oraz odczytać zestawy wskazówek i pamięć zachowaną w komórkach. To umożliwia bezpośrednie rzutowanie świadomości na te rejony, w celu korekty oraz przeniknięcia do wielu różnych linii czasowych rzeczywistości, podróże w przeszłość i przyszłość równocześnie.

Niedawna transmisja przesilenia stworzyła w mózgu planety punkt rozbieżności, który łączy się z przyczynowymi liniami czasu połączonymi z lucyferiańskim buntem, liniami Aldebarana, Seraphim i Nefilim, jak również z galaktycznymi wojnami w rodzinie Michała. Obszary planety, na które te traumatyczne wspomnienia mają największy wpływ, wychodzą teraz na widok publiczny i są epicentrami wojskowych ośrodków badawczych. Te ukryte traumatyczne wspomnienia służą do chwytania dusz oraz kontrolowania ludzkich mężczyzn na Ziemi, stając się głównymi egzekutorami militaryzacji i programów związanych z wojną. Podczas lucyferiańskiej rebelii mężczyźni z tej planety byli torturowani i kontrolowani umysłowo w celu energetyzowania struktury fałszywego króla tyranii, w celu wspierania kontynuacji inwazji Obcych i hybrydyzacji ludzkich rodów w przyszłych liniach czasu.

Ten związek przyczynowy zdarzeń spowodował rozpad ciał mentalnych, które zasilają sztuczną maszynerię i przejawiają umysł drapieżnika lub konstrukty negatywnego ego na planecie. To jest nasienie męskich ran, które trzeba uleczyć. Podświadomy ból tych męskich ran z naszej przeszłości jest obecnie wykorzystywany jako paliwo dla agresywnych ukrytych programów wojskowych. Nasi chłopcy stali się mężczyznami, którzy są kulturowo zmuszani przez fałszywego króla tyranii do uczestnictwa w wojnie psychotronicznej. Są poddawani zniewalaniu pod pretekstem oczekiwań wobec ich płci, wewnętrznej i zewnętrznej przemocy w celu utrzymania władzy i kontroli. Mężczyźni są nagradzani materialnie i wmawia się im, że są skuteczni, kiedy działają gwałtownie. Walczą, aby chronić nas przed wrogami, walczą aby zarabiać pieniądze dla swoich rodzin, a naprawdę pełzają po trupach, aby znaleźć się na szczycie łańcucha pokarmowego. Mężczyźni i kobiety na tej planecie powinni się jednoczyć, aby zatrzymać karmienie archetypów pozaziemskich fałszywych królów tyranii. Wspólnie musimy zacząć leczyć rozdrobnienie ciał mentalnych wpisujące się w ramy męskich ran. Jako społeczeństwo musimy pozbawić tyranię wartości władzy, przemocy i kontroli zachowań gloryfikowane przez samców alfa, którzy ponadto pogłębiają narcystyczne i psychopatyczne zranienia w ludzkiej kulturze. Męskie rany oddzielają zasadę męską od pełnego zjednoczenia z zasadą żeńską. Wspólnie musimy uzdrowić rany, ponieważ droga do scalenia i spełnienia wiedzie poprzez zjednoczenie pomiędzy płciami.

Kosmiczna energia podnosi świadomość

Kiedy transmisje podczas przesilenia przywrócą szablon DNA Diamentowego Słońca świadomości Chrystusa – Sofii pakietom instrukcji ziemskiej sieci, archetyp kontroli umysłu fałszywego króla tyranii będzie zagrożony. Aby utrzymać ucisk patriarchalnej dominacji i archoncką kontrolę umysłową nad ludźmi, przeważnie będzie realizowana strategia polegająca na tworzeniu największej możliwej traumy związanej z programami Armagedonu lub wojen. To są podprogramy karmiące oprogramowanie Armagedonu, realizowane przez mężczyzn uwikłanych w przemysł wojenny i niektóre z elit władzy, które chcą wprowadzić globalną dyktaturę faszystowską.

Zawsze, gdy nasza planeta odbiera ogromne ilości kosmicznego potencjału energetycznego, ten potencjał energii wzmacnia potencjał ewolucji świadomości w całej ludzkiej populacji. W celu przeciwdziałania i zwalczania potencjału świadomości u ludzkości w obecnej fazie napływu energii, NAA i elity władzy uruchamiają bezpośrednie działania wojskowe na i poza planetą, aby odwrócić, odessać lub stłumić ten potencjał, który ma się przejawić w przyszłych liniach czasu.

Ów wysiłek w tłumieniu ma związek z obecną fazą zwiększonej ilości wojen toczonych podczas napływania nowych strumieni plazmatycznego światła. Na tym temacie skupia się zaostrzona globalna strategia wojskowa NAA realizowana w okresie lata, a kumulacja nastąpi we wrześniu.

Ten wrzesień to czternasta rocznica linii czasu 911 programu. NAA chce sparować linię czasu zamachu, jakiego dokonano na wschodnim wybrzeżu (USA) - World Trade Center w New York, z dopasowanymi do niego wibracjami kataklizmu przewidywanego na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W ten sposób chcą ustabilizować stan podżegania terroru i strachu w ludzkiej zbiorowości, oraz popchnąć programy terroryzmu w kierunku przejawienia na płaszczyźnie fizycznej. Do tego będą im przydatne ćwiczenia Jade Helm.

Tak więc NAA sprowadziła spoza planety zaawansowane technologie, aby kilka pracujących dla nich frakcji wojskowych mogło je przetestować na Ziemi. Te frakcje uczestniczą w szkoleniach gier wojennych, które są powiązane z technologiami Obcych i powinny być skoncentrowane na zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Ta skomputeryzowana holograficzna technologia jest przeznaczona do łączenia wielu sieci neuronowych, stworzenia sieci złożonej z kilku sztucznych inteligentnych mózgów bazujących na rygorystycznie zgromadzonych danych o ludziach i przetworzonym obrazie płaszczyzny planety. Międzynarodowe korporacje z wielomiliardowymi portfelami zostały zmuszone do stworzenia i dostarczenia rządowi Stanów Zjednoczonych bazy profilowych danych dla projektu nadzorującego w celu stworzenia mapy informacyjnej (mózgu). NAA nie chcąc przegrać wojny o kontrolę nad przyszłymi liniami czasu wykorzystuje Jade Helm do połączenia oprogramowania Obcych z Czarnego Słońca z programami holokaustu 911, aby ponownie wprowadzić w czyn własny hologram. Za pośrednictwem militarnych frakcji Stanów Zjednoczonych dokładają wszelkich starań, aby używając technologii mapowania mózgów stworzyć szereg sztucznych sieci wywiadu, które mogą być dostępne zdalnie oraz dzięki którym łatwo przewidzieć oraz wyświetlić szczegóły ułatwiające nadzór i kontrolę nad powierzchnią Ziemi. Ta sieć sztucznej inteligencji narzuca przekazy dające impulsy do mózgu każdego człowieka, przez co każdy może być zdalnie sterowany przez sztuczny globalny mózg, który łączy się bezpośrednio z bazami i statkami NAA znajdującymi się poza planetą. Technologia sztucznej inteligencji buduje sieci neuronowe, które mogą emitować fałszywe hologramy do zestawu instrukcji na Ziemi, przejawiając sztuczne linie czasu, które następnie mogą kontrolować. Zasadniczo strategia NAA ma zamiar programować skomputeryzowane sieci neuronowe, które ostatecznie stworzą jeden umysł dla całej zbiorowej rasy ludzkiej, tak że na Ziemi nikt nie będzie myślał samodzielnie. Większość ludzi uczestniczących w tych wojskowych operacjach ma dostęp tylko do części informacji i wierzy, że te wojskowe ćwiczenia są konieczne, aby chronić bezpieczeństwo narodowe od zewnętrznych zagrożeń terrorystycznych na Ziemi.

Kontrolerzy chcą przetestować swoją technologię i oprogramowanie na terenie planety, dlatego manipulując ludźmi związanymi z wojskowością planują z nimi szereg programów szkoleniowych stworzonych w celu sekwencjonowania procesu łączenia komunikacji poprzez działające w określonych współrzędnych sygnały umieszczone w sieci. Te sygnały konfigurują na sieci Ziemi połączenia komunikacyjne, które mogą być uruchamiane zdalnie. Gry wojenne są prowadzone w celu testowania i wdrażania oprogramowania związanego z mapowaniem mózgu przez sztuczne programy wywiadowcze, które są połączone z ich centralami kontrolnymi i satelitami. Cały proces ma ostatecznie na celu połączenie ścieżek neuronowych ludzkich mózgów i ciała planety, aby zasilać większe sieci neuronowe, które następnie łączą się z większym sztucznym inteligentnym mózgiem istniejącym w centrum sterowania i kontroli planety. To w efekcie udostępni następny poziom zaawansowanej technologii Obcych spoza planety przeznaczonej do wdrożenia na szeroką skalę, aby kontrolować umysły ludów Ziemi. Ta technologia może odtwarzać i replikować projekcje świadomości przez hologram mapowania mózgu, który może być używany na planecie i poza nią do linkowania ludzi, aby zasilać programy związane z oprogramowaniem tej obcej inteligencji. Zadaniem jest utrudnienie człowiekowi samodzielnego myślenia i wyrażenia własnych myśli, hologramy lub projekcje są wytwarzane sztucznie w umysłach, gdy ludzie są w ciałach lub poza nimi. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z istnienia NAA, i nie jest przygotowana na odróżnienie tego, co sami wytwarzają organicznie od tego, co jest sztucznie produkowane i umieszczane w umysłach w formie holograficznych wstawek podczas symulacji oprogramowania.

System sztucznej inteligencji jest połączony w scentralizowane systemy operacyjne znajdujące się poza planetą, które są w pełni kontrolowane przez NAA. Wydaje się, że większość wojskowych nie jest świadoma tych powiązań. Te ukierunkowane zmilitaryzowane archonckie strategie są teraz wdrażane, aby przeciwdziałać wzmacnianiu świadomości, które jest procesem całkowicie naturalnym. Nasz obecny potencjał przyjmowania dużych dawek darmowej energii, technologii świadomości i równego dostępu do wiedzy dla wszystkich mieszkańców Ziemi, to tylko kilka przykładów. Oni nie chcą, aby mieszkańcy Ziemi myśleli swobodnie i niezależnie. Kontrolerzy i elity rządzące najbardziej obawiają się utraty kontroli nad konsumpcyjnym modelem życia, zniewoleniem przez zadłużenie i utraty żelaznego uścisku nad ukrytymi miliardami, które są kontrolowane przez ich kartelowe systemy bankowe.

Mapowanie mózgu. Co to jest?

Mapowanie mózgu to zestaw technik neurofizjologicznych (neuronaukowych) bazujących na odwzorowywaniu biologicznych właściwości obrazów pojawiających się w ludzkim lub nie-ludzkim mózgu, które prowadzą do odwzorowania (mapowania) informacji. Mapowanie mózgu jest ponadto zdefiniowane jako badanie anatomii i funkcji mózgu oraz rdzenia kręgowego przez wykorzystanie technologii obrazowania. Obejmuje to również neurologiczne przetwarzanie obrazu, które kopiuje struktury neurologiczne, funkcje i wpływ farmakologii lub toksyn na układ nerwowy. Funkcjonalne obrazowanie systemu neurologicznego i mózgu umożliwia przetwarzanie oraz kopiowanie informacji zawartych w mózgu bezpośrednio jako obrazów. Mapowanie mózgu może być odczytywane i analizowane bezpośrednio przez systemy komputerowe oraz personel pozaziemski lub wojskowy, który może zobaczyć, jakie obszary mózgu są aktywowane i które ośrodki na „skanie” są zapalane. Czytanie mapy mózgu i neurologiczne obrazowanie umożliwia analizowanie danych załadowanych do komputera przez jakikolwiek podmiot, który ma dostęp do identyfikacji myśli lub czytania z umysłu innej osoby. To może się zdarzyć w czasie rzeczywistym, w tej chwili i natychmiast, jeśli program ma dostęp do mózgu i systemu neurologicznego danej osoby. Analizowane mogą być obie funkcje i struktury oraz wszystkie dane zawarte w mózgu oraz układzie nerwowym. Ta technologia może być używana w celach pozytywnych jak i w celach negatywnych. Obecny rozwój technologii mapowania mózgu jest o wiele bardziej zaawansowany niż dopuszcza to system medyczny i nauka, co zostało jednoznacznie zastrzeżone dla wojskowych programów wywiadowczych.

Zapoznaj się z grą, lecz w nią nie graj

Oni teraz biorą odwet przez podkładanie świni na falach nośnych lucyferiańskiego buntu i ważne jest, aby zrozumieć, w jaką grają grę. Musimy pozostać skoncentrowani, sklarowani, świadomi i nieulękli, ponieważ oni wciąż przyspieszają bieżące działania wojenne rozsiewając strach, gniew i militarną kontrolę nad każdym aspektem naszego życia. Wpychają nam nowatorskie rozwiązania aby zobaczyć, czego mogą bezkarnie dokonać podczas tego cyklu. Nie graj w tę grę. Nie daj im tego, czego chcą, ponieważ świadomość jest twoją siłą, a drżenie ze strachu wynika z taktyki zastraszania. Oszukańcza strategia archontów wyciąga z zanadrza wszystkie swoje zaawansowane technologie panowania nad świadomością i zabawki do toczenia ukrytej wojny przeciwko mieszkańcom tej planety. Chcą odwzorować faszystowskie państwo lub nazistowski plan nordyckiego Czarnego Słońca, ulubioną grę drakonian. Jeśli to wyraźnie zaobserwujemy, powinniśmy pamiętać, aby nie karmić ich strategii związanej z dominacją, tyranią, kontrolowaniem myśli i zniewoleniem. Kiedy ten program się pojawia, możemy go obserwować, a dzięki użyciu naszych narzędzi, możemy przyjrzeć się tej grze bez oddawania mocy świadomości. W ten sposób jesteśmy w stanie utrzymać naszą planetę i zatrzymać ważne klucze, które mogłyby przesunąć tę linię czasu w 2017 roku.

Alert do linii czasu 2017 roku

Głównym celem NAA podczas tego cyklu czasowego do 2017 roku jest pochwycić sieć neuronową mózgu każdego człowieka na tej Ziemi, zmapować jego mózg i obrazy z jego świadomości, przyłączając go do scentralizowanego komputerowego centrum dowodzonego przez sztuczną inteligencję. Okno do przyszłych linii czasu zamyka się w 2017 roku, dlatego tak agresywnie próbują kontrolować dane tego pomiaru na swoją korzyść. To dlatego rząd po cichu przy użyciu technologii monitorujących gromadzi szeroki wachlarz danych osobowych i zbiorowych z każdej sieci społecznej, ze środków komunikacji i miejsc zakupów przez Internet. Nie tylko chcą mieć niekończący się strumień konsumentów na pokrycie kosztów linii produkcyjnych ich masowych produktów i usług, chcą pełnej kontroli nad naszymi myślami, ciałami i świadomością, podłączając nas do scentralizowanego systemu oprogramowania sztucznej inteligencji spoza planety. Jeśli będziemy oglądać ich telewizję, jeść ich żywność GMO, poddawać się ich szczepieniom, połykać lekarstwa, wdychać chemitrails, odcinać się od seksu, palić zalegalizowaną trawkę i wydawać ostatni grosz, jesteśmy idealnymi małymi sługusami, które służą systemowi zniewolenia. Kiedy nie będzie można wykorzystywać głównej formy wymiany pieniądza związanej z zadłużaniem zniewalającym ludzkość poprzez sprzedawanie i kupowanie towarów konsumpcyjnych, kolejnym towarem wykorzystywanym do handlu wymiennego pomiędzy kontrolerami planety a innymi cywilizacjami będzie ludzkie DNA i zmapowany mózg.

Sieć neuronowa

Nasze ciała posiadają częstotliwość, a w tym czasie będziemy mieć naturalną skłonność do tego, aby szukać sposobów na komunikację z miejscowymi energiami, które odczuwamy jako bardziej naturalne, prawdziwe i z nami rezonujące. Osoby na ścieżce wznoszenia poczują pulsujące na niższych poziomach pola obce energie mechaniczne lub z nimi niewspółgrające, pochodzące z tego programu. Wielu z nas będzie się przeprowadzać w miejsca mniej zaludnione, w których poczują się bardziej komfortowo. Najbardziej zaludnione obszary wydaja się być epicentrami militarnych technologii - miejscami, w których testuje się kontrolę umysłów. Skoro magnetyczne przesunięcie w znacznym stopniu zmienia poziom częstotliwości myślokształtów, a ciało mentalne funkcjonuje w zbiorowości, ma to również wpływ na funkcjonowanie naszych mózgów i sieci neuronowych. Chcemy utrzymać kontrolę i niezależność mózgu i sieci neuronowych, oraz zachować świadomość chwili obecnej, pracując nad oczyszczaniem z negatywizmów ego i obcych myślokształtow. Kiedy opanujemy negatywne ego i przesuniemy świadomość do poziomu obserwatora, nasza sieć neuronowa stanie się dla nich niedostępna. W ten sposób możemy zachować kontrolę nad własnymi falami mózgowymi i myślami. Trzeba to rozumieć, ponieważ w tym czasie to jest naszym celem.

Sieć neuronowa jest strukturą układu nerwowego, który komunikuje z mózgiem wiele skomplikowanych wzorów związanych z magazynowaniem wspomnień, procesów i funkcji organizmu, części ciała oraz świadomości. Mózgowa sieć neuronowa przechowuje dane i wspomnienia tworząc szereg połączonych ze sobą neuronów przez ścieżki neuronowe. Ten neuronowy szlak określa rozpoznawalna ścieżkę liniową wiodącą przez wiele punktów łączących w mózgu. Kiedy sieć neuronowa jest pod wpływem lub zmieniona przez magnetyczne przesunięcie, mogą się pojawić radykalne zmiany w sposobie myślenia i postrzegania. Kiedy jesteśmy poza parametrami kontroli umysłu niższych częstotliwości ego, wspomnienia i świadomość wracają do nas jako świadomość obserwatora i w stanach medytacyjnych. To jest naturalna funkcja aktywowanej sieci neuronowej będącej w kontakcie z wielowymiarowymi częstotliwościami w innych liniach czasu, poprzez magnetyczne przesunięcia. Aby odbierać sygnały o wyższej częstotliwości wielowymiarowej, musimy dostroić się do częstotliwości poza strachem.

Informacje z impulsów sieci neuronowej mózgu planety dotrą do komórek nerwowych każdego człowieka na długości impulsów fal zdolnych do komunikacji z ludzkim mózgiem. Odbiornik mózgu każdego człowieka otrzyma również impulsy częstotliwości, które są dostrojone do programowania myśli zbiorowej świadomości. Połączenie elementów kontroli umysłu i systemu przekonań przesądzi o tym, jak każdy człowiek przetworzy tę transmisję zbiorowych danych na swoim poziomie świadomości. To oznacza, że poziom częstotliwości, na którym funkcjonuje dana osoba, i procesy w centrum odbiorczym jej mózgu zadecydują, jak ta osoba zareaguje lub odczyta bodźce z planetarnej sieci neuronowej. W zależności od mózgu, układu nerwowego i poziomu rozwoju człowieka, jakość myśli będzie reprezentowana przez częstotliwość, jaką on posiada. Albo będą to negatywne emocje o niższej gęstości, które są promowane przez programy wojskowe NAA do karmienia chaosu, bólu i zaburzeń, albo możliwość podniesienia świadomości jednostki utrzymującej spokojny, wypełniony miłością i neutralny poziom obserwatora. To czas, aby boska męskość wynurzyła się na powierzchnię i pomogła pokazać drogę mężczyzn na tej Ziemi!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz