wtorek, 14 kwietnia 2015

LISA RENEE – TRANSFIGURACJA / 12 luty 2015 I część

oryginalny tekst: http://www.isabeaux.net/
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, do wnętrza naszych komórek jest przesyłana energia Źródła, aby wzbudzić w naszych ciałach swoisty ferment, powodując boską iluminację osobowości. Wewnętrzna błona mitochondrialna jest silniej aktywowana, zwiększając tym samym zdolność do produkcji ATP, co wytwarza wewnątrz komórek światło. To koresponduje z przemienianiem ciała fizycznego lub integracją ego / osobowości z wewnętrzną obecnością światła. Kiedy wewnętrzne światło prześwietla historię zapisu umysłowych poczynań ego, można to przyrównać do oświetlenia jasną latarką szkieletów ukrytych w schowku. Jeśli nie zdawałaś/zdawałeś sobie sprawy, że te szkielety były tam ukryte, widząc to teraz, możesz doświadczyć szoku i bólu. Jednak te siły transformacji ciała mentalnego mają cię otworzyć na nowe wymiary świadomości, które zestrajają się z nami na poziomie boskiej gnozy. Gnoza oznacza duchową wiedzę w sensie mistycznego oświecenia lub głębokiego wglądu we własną duchową tożsamość.

Na Ścieżce wznoszenia rozwijamy się przez wiele etapów ewolucji, które pomagają nam dotrzeć do wyższych mistycznych poziomów i wyższej wiedzy. To nie jest liniowe i nie może być wyjaśnione lub udowodnione za pomocą metod akceptowalnych przez naukowców głównego nurtu. Funkcja aktywacji duszy / Ducha jest dostępna przez wyższą percepcję zmysłową, co wynika z głębokich i silnych uczuć wtajemniczonej świadomości. Gdy raz to zaczniemy, nie możemy tego zatrzymać ani cofnąć się do ponownego stanu niewiedzy. Fakt wiedzy zmienia nasze przyzwolenie. Gdy jesteśmy świadomi i zdajemy sobie sprawę z sił na nas działających, musimy dokonać wyboru odnośnie tego, co zrobimy z naszym życiem. Jeśli mamy wiedzę i nadal dokonujemy wyborów opartych na strachu, będziemy cierpieć. Wybory, których dokonujemy posiadając wewnętrzną wiedzę, zmieniają wszystko, co kiedykolwiek było związane z naszą tożsamością. Jesteśmy przenoszeni ze sfery niewiedzy na ołtarz wiary i zaufania, co powoduje w nas moralne i duchowe rozterki.

To jest psychiczno - duchowy kryzys lub ciemna noc duszy. Teraz jesteśmy prowadzeni, żeby wiedzieć rzeczy wcześniej ukryte przed polem widzenia i widzieć je takimi, jakie są. Jest to dla niektórych zachęta do duchowej inicjacji, a dla pozostałych wtajemniczonych będzie to oznaczać wpadnięcie z deszczu pod rynnę. Skoro widzimy rzeczy takimi, jakie są naprawdę, jesteśmy zmuszani do podjęcia twardszych decyzji i potencjalnego doświadczenia wielu życiowych zmian. Musimy uwolnić się od przywiązań i negatywnych nawyków, które mogliśmy wykorzystywać jako mechanizm do radzenia sobie z wyzwaniami. Czyścimy to, co było kulą u nogi i trzymało nas w negacji, strachu przed zmianą, a tworzymy nowe, wyzwalające i zdrowe zachowania duchowe. To pozwala nam przygotować grunt pod kolejne poziomy samopoznania i nasze przyszłe duchowe misje.

Transfiguracja odpowiada żywiołowi słonecznego Ognia, który wypala formy cienia w centrach niższych czakr. Siły księżycowe podłączone do Ciemnej Matki, niższe formy cienia, zaczynają wznosić się w ciele w celu strawienia w przemieniającym słonecznym Ogniu. Nowe poziomy wewnątrzkomórkowego światła oświetlają odbicia cieni ciała, a my jesteśmy w stanie je wyczuć, co wcześniej nie było możliwe.

Transfiguracja definiuje wiele różnych gradacji doświadczania wznoszenia. Cienie zostaną wydobyte z pamięci komórkowej ciała, aby je zobaczyć. Określając to ogólnie, dostrzeżemy cień unoszący się w rejonie ciała, w którym jest przytwierdzona jego pamięć - fizycznie, mentalnie, emocjonalnie lub duchowo. Jesteśmy świadkami wzrastania cienia i wszelkich negatywnych emocji oraz bólu, który jest z nim związany w naszej pamięci, tożsamości oraz liniach czasowych. Cień jest po to, aby nauczyć się, jak nad nim zapanować i nie bać się go, a kiedy wyłania się z głębi do świadomości, pokazuje nam dokładnie, gdzie trzeba coś uleczyć. Pasma cienia osłabiają ciało świetliste, które musi zostać wzmocnione poprzez duchowe otwarcie i oddaną medytację z wewnętrzną obecnością światła.

Transfiguracja ma w trakcie całego procesu wznoszenia wiele kulminacyjnych momentów, które wnoszą chwile głębokiej jasności i gruntowną wiedzę, w celu jej wykorzystania w jakiejś formie. To pozwala organizmowi służyć za naczynie do ucieleśniania światła i ułatwia inteligentny przekaz światła do środowiska i innych. To wewnętrzne światło informuje wtajemniczony umysł o bezpośrednim istnieniu świadomości chrystusowej, nawet jeśli ten stan nie został w pełni osiągnięty. Transfiguracja przynosi wiedzę, która nigdy nie może być cofnięta. Co osoba robi z tą nową wiedzą, to jej wybór. W chwili, kiedy wkraczamy w nieznaną dziedzinę, nowo otrzymana wiedza podlega połączeniu z naszym ciałem komórkowym. Do jej wykorzystania dojdziemy w przyszłości, z wiedzą że był to kamień milowy niezbędny do kontynuacji poszerzania świadomości.

Jajo słoneczne, buddyczne i kosmiczne

Kiedy pozwolimy, aby nasze ego się rozpadło i całkowicie zaprzestało nad nami kontroli, uwolni się nasza prawdziwa duchowa natura. Ciało ludzkie jest zaprojektowane jako replika wszechświata i jest uśpione w mikrokosmicznym jaju, dopóki się nie obudzi i nie zacznie łączyć się z makrokosmicznym jajem wszechświata. Ciało ludzkie jest osadzone w w wielu wymiarach niewidzialnych światów, które tworzą nasze mikrokosmiczne jajo lub powłokę ciała aurycznego. Kiedy budzimy się duchowo podczas kolejnych etapów monadycznych aktywacji, nasze mikrokosmiczne jaja wchodzą w koniunkcję z makrokosmicznym jajem. To ma miejsce dzięki monadycznej duchowej inicjacji, a wtedy dzieje się coś niesamowitego: zaczynamy widzieć światy dotąd niewidzialne. Kiedy ego jest wyeliminowane i zgładzone, zaczynamy przebijać się przez warstwy aury do kosmicznego jaja. Kiedy dokona się połączenie z naszymi prawdziwymi świętymi Boskimi rodzicami, jesteśmy pobłogosławieni ich hierogamicznym zjednoczeniem lub świętym małżeństwem, które owocuje słonecznym jajem i złotym zarodkiem wewnątrz aury.

Złoty zarodek powstaje wewnątrz ciała ludzkiego i kiełkuje w kompleksie hara, aby odtworzyć naszą tożsamość w kosmicznej świadomości Chrystusa. Ma to też związek ze słonecznym sakrum, które uzdrawia księżycową zasadę kobiecości. To słoneczne jajo przechowuje w aurze złoty zarodek, który stopniowo przeradza się w złote dziecko chrystusowej świadomości w ludzkim ciele.

Gdy złoty zarodek wszczepia się w słoneczne jajo, zaczyna się zbierać odbite światło księżycowe i jego liczne formy cienia - w tym, co jest nazywane jajem buddycznym. To jest kuliste repozytorium ciała dla zgromadzonych szeregów księżycowych linii rodowych i różnorodnych form księżycowych, które dotychczas były częścią monadycznej rodziny. Ponieważ w niższych sferach kreacji Bogini Matka była doświadczana jako siła księżycowa, to zwiastuje transfigurację zasady Matki do słonecznej kobiecości. Aspekt słonecznej kobiecości Bogini Matki w ciele chrystusowym jest jej córką, Sofią.

To jest trzeci poziom świętego małżeństwa nazywany Hieros Gamos w naszym modelu wznoszenia, hydroplazmatyczne płynne światło wzniesionej i wcielonej zasady Christosa – Sofii (chrystusowo – soficznej).

Trzeci poziom triad: unia Hieros Gamos lub Christos – Sofia:

Etap 1 – jajo słoneczne (10D, bliźniacza monada lub genetyczny ekwiwalent zintegrowanej iluminacji światła słonecznego).

Etap 2 - jajo buddyczne (11D, bliźniacza monada lub genetyczny odpowiednik zintegrowanego odbitego światła księżycowego).

Etap 3 – jajo kosmiczne – Christos – Sofia w ucieleśnionej formie (12D, bliźniacza monada lub genetyczny ekwiwalent zsyntetyzowanego światła słoneczno – księżycowego, które po zintegrowaniu ucieleśnia awatara Kosmicznego Christosa płynnego światła tęczy Aurora. Powstaje dwupłciowa połączona para z podwójnym diamentowym ciałem słonecznym i hierogamiczną koroną).

Czyszczenie księżycowych sznurów i magnetycznych nadruków

Kiedy w niższym centrum energetycznym rodzi się złote dziecko, słoneczny Ogień pochłania części cienia istniejące w jaju buddycznym. Te elementy cienia zawierają negatywne formy, tożsamości fałszywego ego oraz ich wspomnienia, które istnieją w podstawie, czakrze sakralnej i splocie słonecznym. Cała konstrukcja rdzenia ciała i dawnego ego może poczuć się, jakby przejechał po niej czołg. W bieżącym etapie transmisji galaktycznego prawa alchemii (Koziorożec, zasada fermentacji pomnażającej) niszczenie starej struktury wewnętrznej jest szczególnie silne. Eteryczne sznury, struktury magnetyczne, nadruki i maszyneria do kontroli umysłu z sił księżycowych są odłączane od manipulowania dolnymi czakrami.

Wiele z tych ziemskich struktur kontroli umysłu było utrzymywanych w miejscu przez magnetyczne odbicie transmitowane z Księżyca - sztucznego satelity. Siły Oriona z Saturna używały Księżyca jako przyczółka do transmitowania na Ziemię energii księżycowych. Przez wiele tysiącleci wykorzystywali do tego - jako narzędzia - księżycowe sznury linii rodowych. Te księżycowe linie rodowe były właściwie odpowiedzialne za przekazywaną do Ziemi kontrolę umysłu, aby tworzyć separację płci, cierpienia na tle seksualnym i mizoginię (http://pl.wikipedia.org/wiki/Mizoginia).

Żeńska zasada matki i ciało instynktowne – emocjonalne w nas, musi być skonfigurowane i wypełnione promiennym światłem słonecznego Ognia. Główne centra energetyczne poddawane wpływom tego poziomu transmisji kontroli umysłu to ośrodki ego – czakry: pierwsza, druga i trzecia. Teraz, skoro te poziomy księżycowych sznurów są klarowane lub trawione w płomieniu transfiguracji, to przesuwa całą platformę naszej podstawowej tożsamości. Niektórzy przy tym mogą czuć się zdezorientowani i zdestabilizowani w sensie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa. Kiedy czujemy, że nasze poczucie tożsamości zostało zniszczone, umysł może wpaść w panikę i można czuć zagrożenie osobistego bezpieczeństwa.

Transfiguracja tożsamości może być bolesna i można poczuć, że serce zostało złamane, kiedy pęka i otwiera się złote jajo, które następnie zaczyna konsumować księżycowe i astralne tożsamości. Czasami, podczas pękania jaja czeka nas duża zmiana sytuacji lub życia, co powoduje intensywne zmiany emocjonalne. Możemy zobaczyć różne oblicza tożsamości, które mogą pojawiać się nam (w przebłyskach) z różnych linii czasowych: przed oczami, w snach lub na wewnętrznych ekranach wizyjnych. To są monadyczne pasma duchowej tożsamości z innych linii czasowych łączących swoje świadome wspomnienia w jaju aury. Natężenie emocjonalnego filtra działa jak duchowy katalizator potrzebny do przełamania i otwarcia gęstości ciała fizycznego, aby zaakceptować nowe poziomy światła oraz podwyższonej świadomości.

To jest czas, aby bardzo ostrożnie obchodzić się z ciałem i zwracać uwagę na środowisko. Jeśli jesteśmy na emocjonalnej huśtawce bólu i mentalnego rozkojarzenia, może to prowadzić do wypadków czy obrażeń. Czasami, jeśli nasze ego nie chce odpuścić, katalizator nas spowalnia, dlatego ciągle zdarzają się nam wypadki i urazy. To jest czas na głęboką refleksję i wewnętrzną ciszę, gdyż w tym okresie to wychodzi na zewnątrz, a my uczymy się puszczać wewnętrzną stymulacje oraz mentalną paplaninę ego.

Kiedy nie rozumiemy, co się z nami dzieje, możemy zniżyć się do okropnego cierpienia i bólu. W tym stanie jesteśmy zmuszeni podjąć wyzwania i zmierzyć się z wewnętrznymi demonami, które ukazują się w słonecznym świetle, więc możemy je oraz siebie uwolnić. Nie możemy pozwolić, aby kontrolował nas strach.

Rozpoznawanie natury sił duchowych

Kiedy na powierzchnię wydostają się przyczepione do nas siły sataniczne i lucyferyczne, kwestionując naszą wiarę i autorytet Boskiego Ducha, możemy się od nich uwolnić. Podczas procesu wyzwalania od niższych energii, te mogą się nam pokazywać na wiele sposobów. Czasem mogą działać przez ziemskie energie w postaci istot ludzkich, by można było je ujrzeć. Kiedy przejawiają się w formach i sytuacjach, niestety, większość ludzi nie potrafi rozpoznać, czemu się przyglądają. Ludzie przeważnie nie zdają sobie sprawy, że są takie ciemne duchy, które są im przypisane w pewnych celach przez ludzi i nieludzi, którzy je przywołują. Żyjemy w świecie wielowymiarowym z różnymi rodzajami sił duchowych, jakich nawet sobie nie wyobrażamy. Istnieją duchy nienawiści, duchy gwałtu, duchy ubóstwa i duchy pedofilii. Nie chcemy się z tymi duchami komunikować, chyba że posiadamy kwalifikacje do ich usuwania. Większość z tych zbiorowych sił duchowych była kiedyś ludźmi, którzy przez jakiś czas byli świadomie przywiązani do tematu, w którym wielokrotnie uczestniczyli. Ważne jest, aby zrozumieć że absolutnie wszystko na świecie ma jakiś rodzaj świadomości lub ducha. Kiedy obserwujemy takie masowe działania na świecie, to znaczy że jest to rodzaj świadomego ducha, a zatem działania. Tam gdzie są ciemne duchy, tam są i duchy świetliste. Te niższe duchy są manipulowane i uosabiane przez ludzi. Taka jest natura świadomości, więc ważne jest, aby dostrzec naturę sił duchowych.

Zazwyczaj, jeśli nie chce nam się spojrzeć w głąb siebie, dostaniemy zewnętrzne lekcje wzrostu i niezbędnych zmian. Jeśli jesteśmy przywiązani do starych sposobów życia i rzeczy materialnych, możemy odrzucać zmiany, a to powoduje, że cierpimy. Jeśli stale odmawiamy emocjonalnego i duchowego rozwoju, doświadczymy wielu rzeczy, które będą zwiększać presję, abyśmy się zmienili. To może przybrać formę choroby, urazów, wypadków lub możemy napotykać liczne przeciwności i wyzwania. Wiele z tych okoliczności rzeczywiście zmusza nas, abyśmy stanęli oko w oko ze swoimi wewnętrznymi demonami, skoro te przejawiają się na Ziemi. W celu wyzwolenia się od nich musimy zobaczyć, czym one są, i uwolnić się spod ich kontroli. Wyzwalamy się przywołując ducha pokory, skłaniając się ku Boskiemu Duchowi i oddając nasze osobiste brzemię Boskiej woli, aby służyć wyższemu Boskiemu planowi.

Chodzi o to, by dostrzec co to jest, nazwać to i rozpoznać to jako duchowego oszusta, oraz znać różnicę pomiędzy wiecznym światłem Boga a siłami ciemności i cienia. Podczas tej fazy transfiguracji, wielu z nas zmierzy się z wewnętrznymi demonami desperacji, demonami uzależnień, strachu i agonii. Niektórzy z nas spotkają te demony na płaszczyźnie Ziemi i wybawią się od tych tworów, uwalniając się od uwięzi i powracając do serca świętej Matki. Poprzez transmogryfikację (zdolność do zmiany kształtu lub formy) księżycowych sił ciemnej Matki połączoną ze słonecznym Ogniem (przez połączenie z kosmicznym jajem), dotychczasowa świadoma inteligencja wszechświata uruchamia pamięć świadomości sprzed separacji. Kosmiczne jajo mieści zapis pierwotnych czasów tworzenia, sprzed „upadku ludzkości” do materialnych wcieleń. Kiedy przebijamy kosmiczne jajo, doświadczamy zjednoczenia ze wszelkim stworzeniem sprzed separacji, jakie miało miejsce przed otoczeniem się murem czasu. Upadek jest zapomnieniem o ludzkiej duchowej boskiej naturze, zapomnieniem o naszym bezpośrednim związku z wszechświatem, planetą i wzajemnych połączeniach pomiędzy wszelkim życiem.

Złote dziecko i geomancja

Kiedy w dalszych etapach procesu duchowego wznoszenia rodzimy się na poziomie złotego zarodka, ciało zaczyna przygotowywać się do przybliżających się narodzin złotego dziecka lub kosmicznej chrystusowej świadomości. Ten poziom świadomości wie, że Ziemia posiada w geomantycznych strukturach nadruk żywej holograficznej rzeczywistości naszego wielowymiarowego wszechświata. Konstrukcja planety jest wszechświatowym holograficznym szablonem, który może uzyskać dostęp do pewnych cech wielowymiarowej świadomości na jego geograficznej powierzchni. Złote dzieci (święci Synowie i Córki Słońca), wyewoluowali w naturalny sposób do studium formy geomancji i geomantycznej struktury poprzez platformę jedności świadomości, od której były oddzielone. Geomancja jest badaniem energetycznych ciał kosmicznych, słonecznych, gwiezdnych i planetarnych, oraz tego, w jaki sposób te zbiorowe siły energetyczne są konfigurowane w naszej świadomości ciała a także w planecie, jak również jak wygląda praktyka interakcji i komunikacji z tą żywą inteligentną matrycą energetyczną.

Złote dziecko postrzega te skomplikowane energetyczne konfiguracje między Kosmosem a ciałem planety. NAA próbowało uszkodzić ludzki układ neurologiczny, wymazać wspomnienia i zamknąć tę wyższą wiedzę za pomocą metod kontroli umysłu i wiktymizacji. Jednak, gdy osoba z chrystusową świadomością poświęci się służbie dla planety i ludzkości, tak ucieleśniona świadomość naprowadza na te kwestie szerszą publiczność. Wiele z tych istot to dzieci gwiezdne i indygo, które przyszły na Ziemię, aby pamiętać i aby wykonać tę geomantyczną pracę oraz zakotwiczyć kosmiczne energie na świecie na końcu cyklu wznoszenia.

Geomancja była mylona z praktykami okultystycznymi - jako uproszczone wróżbiarstwo wykorzystujące wzory w glebie lub dokonywanie niektórych form wróżenia czy rytuałów, które są mylone z praktykowaniem czarnej magii. To zostało celowo wypaczone przez NAA, aby usunąć tę geomantyczną wiedzę z Ziemi. Sztandarowe dziecko NAA, Aleister Crowley, który opublikował wiele prac okultystycznych na temat geomancji i dywinacji, zatracił wiele prawd o tym procesie. Geomancja została zepsuta przez służby ukierunkowane na siebie, przez osoby mające egoistyczno-maniakalne motywacje dotyczące samozadowolenia i ziemskiej władzy. Gdy geomancja jest odtwarzana przez ludzi zmotywowanych chciwością i żądzą władzy, dochodzi do okradania reszty populacji z zasobów energetycznych, co się nazywa modelem konsumpcyjnym. Model konsumpcyjny jest formą pasożytnictwa i służy do tworzenia niższych duchów materialnych, podobnych do tych przywoływanych przez satanizm.

Powszechne wyobrażenia dotyczące geomancji wiążą ją z materiałem na filmy fantasy lub związane z innymi nierealnymi historiami. Zasadniczo, każdy kto uważa że zbiorowa świadomość i inteligentna energia istnieje na Ziemi i w naturze, jest powszechnie uznawany za wariata, który ma urojenia. Aby doświadczyć geomantycznej rzeczywistości, trzeba wiedzieć, że wszystko co żyje, posiada świadomość - rośliny, zwierzęta i Ziemia to są świadome żywe istoty. Jeśli myślimy o nich jak o czymś martwym lub jak o obiektach nieożywionych, odgradzamy się od bólu czy chorób, jakie tworzymy na Ziemi. Ta wiedza jest wyśmiewana i ukrywana w celu utrzymania ludzi w stanie oddzielenia od Ziemi. Chodzi o to, aby powstrzymać poszerzanie ludzkiej duchowej świadomości, a w niektórych świętych miejscach legalnie przeszkadza się grupom ludzi w modlitwach, śpiewaniu czy medytacjach. Na przykład w wielu egipskich świątyniach taka duchowa aktywność nie jest mile widziana i za jej praktykowanie można zostać wyrzuconym z terenu. Odbywanie medytacji w niektórych historycznych miejscach może bardzo rozeźlić niektórych turystów i strażników - tak jakby ich umysły były przez kogoś kontrolowane - myślących, że tacy medytujący ludzie są szaleni.

W ramach służenia rodzinie Kosmicznego Chrystusa dowiadujemy się, że to pole ezoterycznej i duchowej energii jest sposobem na uziemienie siedmiu wyższych Niebios na ziemskiej płaszczyźnie, umożliwiając planetarnej świadomości i rasie ludzkiej przejście procesu wznoszenia. Dla chrystusowej świadomości fakt życia w holograficznej rzeczywistości staje się żywą, oddychającą częścią codziennej rzeczywistości na Ziemi. Jesteśmy tutaj, aby zjednoczyć sfery niebiańskie z Ziemią, w ten sposób możemy podróżować fizycznie lub duchowo do tych miejsc. Kiedy zrezygnujemy z ego, jesteśmy w stanie komunikować się i współpracować z różnymi geomantycznymi strukturami, siłami duchowymi, bytami i holograficzną geografią. Zdajemy sobie sprawę, że przez konsekwentną współpracę z tymi poziomami świadomości wspomagamy aktywację boskości na planecie. Poprzez uznanie naszego połączenia z wszelkim życiem i ze wszechświatem, konieczne wyzwolenie naszej rdzennej duchowej natury uznajemy jako cel wszystkich istot ludzkich.

Kiedy osiągamy ten poziom samorealizacji, planetarny Logos będzie komunikować się z naszą świadomością i pomoże skierować nas do konkretnej lokalizacji geograficznej oraz struktury geomantycznej. Przez bezpośrednie oddziaływanie i medytacje w tych świętych miejscach na Ziemi oraz w wielu różnych punktach węzłowych na ciele planety, a także bezpośrednią pracę z konfiguracjami energii w naszych ciałach, możemy odblokować naszą świadomość z uwięzi lub ucisku. Te święte miejsca są stworzonymi przez naszych przodków - z których wielu pochodziło spoza Ziemi - geomantycznymi markerami, które mają pomóc nam pamiętać, kim jesteśmy jako istoty duchowe. Wiele z tych miejsc to węzły dla międzygalaktycznych sieci, które umożliwiają międzygalaktyczne połączenia komunikacyjne do innych wymiarów czasu i przestrzeni. Kontempluj je wyobrażając je sobie jak internetową sieć www. Wyobraź sobie, że przemieszczasz się po sieci i że widzisz, jak różne dane są programowane, gromadzone i rozpowszechniane. To da ci wyraźny przykład, jak te sieci świadomości faktycznie pracują na Ziemi.

Koniec części I

1 komentarz: