sobota, 31 stycznia 2015

LISA RENEE: O PROCESIE WZNOSZENIA (cz III)

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

GWIEZDNE PLEMIĘ I INDYGO

Kim są gwiezdne rasy i dzieci Indygo?

Zasadniczo jest to grupa dusz z przyszłości i rozszerzeń monad, które inkarnowały się w środowisku planetarnych pól świadomości ludzi z trzeciego wymiaru u schyłku cyklu ewolucji planety, aby pomóc zakończyć recykling ludzkich dusz na planach astralnych. Każda z takich istot wciela się z konkretnym planem, w szczególności z powodu genetyki – ponieważ posiada częstotliwość potrzebną, aby wesprzeć aktualizację zestawu instrukcji dla wznoszącej się Ziemi. Aby wznieść zbiorowe pole świadomości ludzkości, pole planetarne musiało aktywować częstotliwości potrzebne do naprawy i rehabilitacji uszkodzeń DNA, uszkodzeń wymiarów oraz linii czasu, które są skutkiem negatywnej pozaziemskiej manipulacji. Gwiezdny zasiew to wcielone istoty ludzkie żyjące w środowisku trzeciego wymiaru z pozaziemską tożsamością matrycy duszy, wnoszące na tę planetę częstotliwości z innych systemów planetarnych lub ciał gwiezdnych. To może być zdefiniowane jako mnogie wzorce częstotliwości, posiadające jedną lub więcej sił alchemicznych, które pochodzą z innych planet, galaktyk, konstelacji lub wszechświatów. Wzorzec częstotliwości gwiezdnych dzieci jest genetycznie nadrukowany pakietem instrukcji DNA przypisanym do szóstego wymiaru i wyżej, zakresu ich osobistego wzorca ciała świetlistego. Gwiezdne dzieci mogą mieć niezliczone wzorce złożonych mieszanych częstotliwości i zapisów wszystkich genetycznych historii, które mają służyć wszechświatowemu tworzeniu pomostu do dwunastowymiarowego zjednoczenia inteligencji pomiędzy wszystkimi formami życia i ich materiałem genetycznym. Członkowie jednego gwiezdnego plemienia przyszli na Ziemię, aby naprawić ich uszkodzone DNA z przyszłości, podczas gdy inni są tutaj aby uzdrawiać zbiorowe planetarne DNA i uszkodzenia DNA w ludzkim ciele świetlistym.

Opiekunowie to grupa dusz Indygo z szóstego wymiaru – rodzina dusz niebieskiego promienia Indygo i typy Indygo, które zostały rozmieszczone na Ziemi, i mają specyficzne doświadczenia związane z określonym etapem procesu wznoszenia.

Na przestrzeni całej historii ludzkości odnotowano szeroki wachlarz materiału genetycznego wniesionego przez różne rodziny gwiezdne tworzące liczne odmiany gwiezdnych dzieci na Ziemi. Dalsza hybrydyzacja i genetyczne ulepszenia doprowadziły do idealnego prototypu przeznaczonego na nasienie rasy ludzkiej. Doskonały kod genetyczny stworzony przez te hybrydyzacje jest określany jako linia przekazu Indygo Graala. Ta linia posiada konstrukcję DNA z pełną transmutacją formy biologicznej i / lub jednocześnie, będąc w biologicznej formie, ma 12-to wymiarową świadomość. Ta linia Indygo to podstawowa linia Graala lub linia chrystusowego Graala pośród ludzkich ras. Absolutnie cała ludzka biologia ma potencjał, aby dostać genetycznego przyspieszenia, dokonać ewolucyjnego postępu, który pozwoli zregenerować szablon 12 pasm DNA. Jednym z głównych celów linii Indygo Graala jest regeneracja i aktywacja w rasie ludzkiej uśpionych lub uszkodzonych matryc DNA.

Wiele gwiezdnych dzieci lub Indygo odpowiada za to, aby aktywować i utrzymać wyższe częstotliwości węzłów komunikacyjnych na ziemskiej płaszczyźnie, by ułatwić częstotliwościom niezbędnym do aktywacji komórkowej przenikać ludzką rasę podczas cyklu wznoszenia. Wiele z tych grup Indygo to Indygo Platinium, które miały reaktywować platynowe częstotliwość 12-go wymiaru w ciele planetarnym i linii sieci. Ta została ustanowiona i ponownie podłączona na Ziemi na początku roku 2000. Wiele z tych Indygo będzie się dalej aktywować i rozwijać w celu przejmowania bardziej widocznych ról na świecie jako zarządcy planety, podczas zmiany paradygmatu na nowy.

NARASTANIE ŚWIATŁA

Wyjaśnianie procesu akrecji światła w osobistym polu aury.

Wznoszenie do coraz wyżej wibrujących pól Światła jest procesem szczególnym, i obejmuje trzy podstawowe poziomy ciała ludzkiego. To ciąg inicjacji, akrecji i aktywacji. Kiedy zainicjowano Cię do wyżej wymiarowych pól Światła, Twoja aura uzyskuje dostęp do połączenia z właściwościami tych częstotliwości na danej płaszczyźnie wymiarów. Kiedy pole aury łączy się z polem częstotliwości wymiaru, zaczyna się akrecja lub absorpcja tych szczególnych częstotliwości przez osobiste pole aury. Kiedy pole aury osoby zostanie wypełnione do granic jego możliwości, w ciele jest magazynowana i na stałe zakotwicza nowa częstotliwość Światła. Po tym zakotwiczeniu oktawy częstotliwości niektóre pieczęcie czakramów ulegają rozpuszczeniu, a wtedy następuje aktywacja.

Ta aktywacja służy stymulacji DNA, tworząc w ten sposób nowe struktury neurologiczne do postrzegania tych wyżej wibrujących pól Światła. Te wyżej wibrujące pola są również wymiarami, z których jest jednocześnie doświadczany wyższy aspekt Jaźni. Następnie łączysz się z tym aspektem wyższej Jaźni i stajesz się wyższą Jaźnią połączoną z fizyczną osobowością. Ego jest zdemontowane, a zarządcą ciała fizycznego staje się świadomość obserwatora. Jeśli podlegasz akrecji światła, możesz doświadczyć wachlarza objawów wznoszenia – fizycznych, mentalnych, emocjonalnych lub duchowo – energetycznych.

Następnie w ciele ulegnie transmutacji polaryzacja sprzecznych sił zbiorowej ludzkiej świadomości. Przy określonych wartościach progowych częstotliwości, zachodzi silne wzmocnienie zarówno ciemności jak i światła, a wtedy, jeśli chcesz rozpuścić ciemność, wybierasz zarządzanie Światłem, co oznacza wybór władania ciałem fizycznym. Taki wybór zawsze jest pozostawiony jednostce. Nawet jeśli osoba jest manipulowana przez strach i negatywizmy, zawsze ma w zasięgu ręki możliwość wyboru. Osoba dokonująca wyborów, chcąc odzyskać niezależność, wybiera wyższość woli Boskiej nad własną wolą. Aby dostać wszystko, należy wszystko oddać.

Ten cykl trwa i potrwa jeszcze przez wiele przyszłych etapów ewolucji duszy – tu na Ziemi i poza nią. Jednak wznoszenie stanowi ważne wyróżnienie pośród cykli ewolucyjnych. Planetarne wzniesienie oznacza, że jeśli jednostka zdecyduje się wziąć w nim udział, staje się potencjalnie wyzwolona od cykli narodzin w trzecim wymiarze zniewalania i cierpienia.

W tym kluczowym okresie na planie fizycznym trzeciego wymiaru inkarnowało się więcej istot o wyższej świadomości niż kiedykolwiek wcześniej. Uwzględniając to, że posiadają pewien wyższy poziom fizycznego mistrzostwa, są tu na planecie, aby służyć ludzkości. Ci wzniesieni mistrzowie wybrali wcielenie się na Ziemi w tych czasach, aby służyć i pracować dla oświecenia ludzkości. Wiele z tych wzniesionych Dusz obecnie narodzonych na Ziemi, to wolontariusze wysłani przez gwiezdne plemię lub rasę Indygo. Wykształcili swoje ciała duchowe by służyć innym, i obiecali, że nie pozostawią żadnej ciepiącej duszy w duchowej ciemności. To jest jeden z głównych dogmatów prawa Jedni. Te pełne miłości i współczucia istoty bywały przez wieki nazywane przez czcicieli wschodniego mistycyzmu Boddhisattvami.

PRZECIĄŻONE NERWY?

Wyjaśnienie, dlaczego proces akrecji światła może przeciążać ciało fizyczne i układ nerwowy. Co można z tym zrobić?

Jesteś polem elektromagnetycznym, wielowymiarową istotą Światła. Tak myśl o swoim polu energii i planetarnym polu energii, wizualizując je wraz ze wszystkimi zbiorowymi polami energii wielu innych obiektów, ludzi i planety. Wygląda to jak ogromna warstwa sieci, z warstwami naładowanych elektrycznie cząstek pola energetycznego kolorowych widm fal światła – wszystko połączone i działające na siebie nawzajem. Gdybyśmy mogli to dostrzec, widzielibyśmy miliony odcieni barw, częstotliwości i oktaw przepływających w wirujących wzorcach utrzymywanych w parametrach matrycy sieci wymiarów, nadającej im formę na planie czasu i przestrzeni.

Możesz zwizualizować osobistą baterię ciała elektromagnetycznego znaną jako aura, która składa się z wielu rozległych warstw subtelnych ciał energetycznych - osobiste pole EM. Możesz przyjrzeć się ciału planetarnemu z licznymi warstwami – to jest planetarne pole EM, i tak dalej, i tak dalej... postępując ze wszystkimi obiektami i istotami.

Każda z tych naładowanych elektrycznie cząstek, każde z tych pól EM, ciągle emituje (lub pochłania) fotoniczne fluidy, które są powszechnie znane jako Światło!! Więc w jaki sposób Światło jest związane z polem elektromagnetycznym?

Fale elektromagnetyczne (EM) są falami Światła, które można obserwować podczas emisji ładunków elektrycznych (poprzez wyładowania elektrostatyczne) poddawanych przyspieszeniu ze źródła, z którego są wysyłane. Tak, to prowadzi nas dalej w zrozumieniu procesu promieniowania elektromagnetycznego. Podobnie funkcjonuje fala rozsiewana w przestrzeni z elementami elektrycznymi i magnetycznymi (które są emitowane podczas naszej duchowej inicjacji i aktywacji wznoszenia). Można to przyrównać do przemieszczania się światła przez światłowody lub energii elektrycznej wędrującej po kablu koncentrycznym. W przypadku ludzi ta energia elektryczna wędruje do ich osobistych pól EM, co skutkuje promieniowaniem elektromagnetycznym przenoszącym energię i dynamikę, która może być dostępna, kiedy z nimi współdziała, i jest prowadzona przez elektromagnetyczną baterię ciała, a następnie wchłaniana przez komórki ciała fizycznego. Z materii opartej na węglu przekształcamy się w formę o mniejszej gęstości materii bazującej na krzemie. Dzieje się to w niewiarygodnie szybkim i przyspieszonym tempie, kiedy jesteśmy wystawieni na działanie tych nowych energii. Nigdy wcześniej nie czuliśmy ani nie doświadczaliśmy w tej rzeczywistości tego, co dzieje się teraz!

Będąc w dołku wielu z nas czuje się, jakby byli czymś upojeni. Nerwowi, wyczerpani, zlasowani – objawy podobne do ostrej ekspozycji na potężne aktywacje gwiezdne mają wpływ na nasz mózg i system neurologiczny. Zrozumienie tej dynamiki może Ci pomóc radzić sobie z tym i nie bać się. Niestety, żyjemy w takiej rzeczywistości, że kiedy pójdziesz do lekarza i powiesz, że masz grypopodobne niedomagania związane z EMF i kundalini, prawdopodobnie popatrzy na Ciebie dziwnym wzrokiem. Dlatego poniżej podaję pewne formy samopomocy.

Nadmierne narażenie na pole elektromagnetyczne – objawy:

1. Stan upojenia, zawroty głowy, dezorientacja, utrata kontroli nad czasem lub luki w linii czasu, brzęczenie lub buczenie w uszach, wrażenie bycia poza ciałem, odczucie przędzenia lub wibracji w ciele przy zamkniętych (lub otwartych) oczach, lekkie poczucie bycia pijanym, niemożność skupienia myśli, nagłe impulsy gorąca lub ciepła, niewyraźne widzenie, widzenie plam lub błysków światła, bóle głowy (czaszki lub z tyłu szyi, trzecie oko – szyszynka), skłonność do drzemek lub spania ze zmęczenia bez żadnego powodu. Półkule mózgowe (prawa – lewa, przód – tył) i sieć neurologiczna jest w trybie regulacji i ponownej kalibracji. Można też odczuwać dziwne rodzaje stresu neurologicznego. To są częste objawy.

2. Dyskomfort w rejonach splotu słonecznego, przewlekłe nudności, problemy z trawieniem, zastoje w wątrobie, dziwne odczucia w jelitach, zmiana nawyków żywieniowych (uczucie wygłodnienia i jedzenie więcej lub mniej), zmiany smaku, zwiększenie masy ciała lub uczucie wzdęcia. Pewne bóle mięśniowe zazwyczaj występujące po przejściu przez pierwszy poziom czucia się upojonym i zakręconym (głowa). Objawy związane z bólem pojawiają się głównie w niższych partiach ciała jak kość krzyżowa, nogi, mięśnie nóg niżej. Wiele tych objawów spowodowana jest zaniżaniem gęstości i uwalnianiem dawnych problemów.

3. Łagodne upadki lub wypadki, utrata równowagi, uderzenie głową lub palcami kilka razy z rzędu w krótkich odstępach czasu. Czasem Duch wykorzystuje tę drogę do odtworzenia i reorganizacji jakiegoś uporczywego rejonu twojego pola aurycznego. Kiedy następnym razem się przewrócisz, pozdrów ten zespół wsparcia w ewolucji! Nie przejmuj się tym. Czasem Twoi pomocnicy biją Cię po głowie, abyś się uspokoiła, odpoczęła i posłuchała wnętrza.

Sugestie dotyczące wsparcia EMF:

UWAGA: By zorientować się, jakie dawki i suplementy są dla Ciebie korzystne, możesz zrobić test mięśni lub skorzystać z wahadełka – jeśli potrafisz. Może w Twoim przypadku trzeba użyć bardzo wysokich dawek, a później bardzo mocno je ograniczyć albo wystarczą Ci dawki minimalne. Słuchaj swego wewnętrznego przewodnictwa i konsultuj się z zespołem wspomagającym Twoje wznoszenie: z uzdrowicielami i pomocnikami. Suplementy mogą być przydatne, lecz proponuję używać ich w miarę potrzeb i wskazówek (bez nadużywania).

Wsparcie dla systemu nerwowego:

zestaw witamin B-Complex

5 HTP – przyjmować 100 – 200 mg dziennie

Planetary Formulas, Mylein Sheath Support

Egzogenne (niezbędne nienasycone) kwasy tłuszczowe – pełne spektrum Omega 3-6-9 (olej z kryla)

Neuro-Optimizer, Jarrow Formulas

MHP – pobudzanie czynności wydzielniczej komórek – złoty pakiet

Linia produktów Masters Of Wellness, Lightning Storm – podjęzykowo

Esencje kwiatowe:

Hyland FES - YES (Krwawnik na rozwiązanie problemów środowiskowych) nie tylko optymalizuje zdrowie fizyczne kompensując skażenia EMF, również wzmacnia

Esencje Bacha (Rescue Remedy) – używać w każdej chwili, kiedy czujesz się przytłoczona, dobre na sen (dobre też dla psa)

Esencje Perelandra – Rose Essences II

Esencje kwiatowe jakiegokolwiek rodzaju są bardzo pomocne dla eterycznego nadi. Skonsultuj się ze specjalistą, aby dobrał Ci osobisty napar EMF

Homeopatia:

Uzdrowiciel ziołowy – krople RadiAlgin (alginian sodu)

Krople Liquid Dulse


Hyland Homeopathic Bioplasma – sole tkankowe

Kąpiel:

1 szklanka soli morskiej
1 szklanka sody oczyszczonej
100 g soli Epson

Alginian sodu – kapsułki 2 x dziennie

Etap 1. Pierwszego dnia kąpiel w wannie z gorącą wodą (tak gorąca, jaką możesz wytrzymać) wypełnioną 1 szklanką sody oczyszczonej i 1 szklanką soli morskiej przez 20 minut (nie dłużej). Pij dużo oczyszczającej wody przed, w trakcie i po kąpieli.

Etap 2. Następnego dnia kąpiel w wannie z gorąca wodą (jak wyżej) wypełnioną 2 funtami ( 1 kg) soli Epson przez 20 minut (nie dłużej). Pij dużo oczyszczającej wody przed, w trakcie i po kąpieli.

Uwaga: Jeśli nie czujesz się na siłach zrobić drugiej kąpieli nazajutrz, odczekaj z nią 2 – 3 dni, aż wchłoną się minerały.

Pomoc ze strony natury i kryształów:

- Stój w wodzie morskiej nad oceanem lub w jakiejkolwiek dostępnej. Pomocz, obmyj nią nogi / stopy. .

- Spaceruj lub wędruj pośród przyrody, znajdź miejsce,w którym możesz pomedytować i dostroić swoją energię do nowej planetarnej energii siły życiowej.

- Użyj kryształu lub znajdź nowy kryształ, połóż go na szyszynce i tarczycy. Przeprowadź kryształową terapię.

- Biogeneza – kryształ bio-tłumacz. Połóż go wierzchołkiem w górę na czole i poproś, aby skalibrował Twoje półkule mózgowe: przód - tył, lewa – prawa, z boską doskonałością i równowagą.

Inne źródła wysokiej częstotliwości:

David Favor w Radicalhealth.com. Doskonała zdrowa żywność, uszczęśliwiająca czekolada i suplementy wysokiej jakości.

Dalkoiya at ascendedvitality.com/ pomoc w rozwiązywaniu problemów w domu i pracy.


KTO TO JEST SZLIFIERZ GENETYCZNEJ ŚCIEŻKI

Szlifierz genetycznej ścieżki to wcielona dusza, która zawarła specjalną umowę związaną z pracą nad różnymi poziomami oczyszczania i uwalniania starych wzorców z komórek ciała i zapisów historii przechowywanych w ludzkim DNA jako wzorce, oraz w konsekwencji, z pracą na sieci planetarnej. Podkreślam, „wcielony” oznacza, że taki człowiek, aby wykonać tę szczególną pracę dla dobra planetarnej zbiorowości, co jest niezwykle ważną misją w tych czasach wznoszenia, musi przebywać w ludzkim ciele. Taka umowa może mieć wiele poziomów, a każda dusza może wymagać innych zabiegów. Jednak, chcę podkreślić, że w tym czasie aktywnych jest, i to bardzo agresywnie, wielu pracowników Światła. Mogą pracować na poziomie harmonizowania planetarnych drobnoustrojów, w szczególności może tu chodzić o wirusy dziedziczone zgodnie z ludzką biologią w liniach rodów.

Jakiś czas temu podczas sesji z moim przewodnikiem, ten mnie poinformował, że na planecie miały być wprowadzone (i odkryte) nowe szczepy wirusów. Wyjaśnił, że cel miał być związany z ewolucją, ponieważ te wirusy miały wypalić i sklarować stare wzorce chorobowe w liniach karmicznych i rodowych. Najwyraźniej te wynaturzenia zostały stworzone przez strach i systemy wierzeń, a z czasem uległy wkodowaniu w ludzkie DNA i doprowadziły do różnych form wad lub braku równowagi. Wzorce tych wypaczeń były następnie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rozmiar dziedziczonych wynaturzonych lub wadliwych form DNA mógł powodować rozprzestrzenianie pierwotnej postaci choroby. Choroba i jej wzorzec mógł niektóre pokolenia omijać. Jednak przejawiał się w następnych pokoleniach, w zmienionej postaci lub w mutacji DNA. Ta dziedziczna choroba genetyczna jest znana w homeopatii lub duchowym języku jako miazma (http://pl.wikipedia.org/wiki/Miazma_homeopatyczna).

Na planecie i w ludzkim DNA wciąż pozostaje wiele wzorców tej miazmy. Teraz, kiedy nastał czas energetycznego przyspieszenia, szala zaczyna się przechylać. Mamy sporo możliwości, aby naprawdę oczyścić i przekształcić wiele dawnych wzorców energetycznych ludzkości, w tym choroby i martwe wzorce miazmy. Wielu pracowników Światła bardzo się stara je usunąć, nie chodzi tylko o linie genetyczne, robią to dla samej planety. Jesteśmy świadkami ogromnych wstrząsów wymuszających transformację i restrukturyzację licznych zaburzeń równowagi w całym naszym społeczeństwie, które szerzy pośród ludzkości fizyczne, mentalne i emocjonalne oraz duchowe choroby. Pracownicy Światła i genetyczni szlifierze zeszli na Ziemię, aby wspomóc alchemiczną transmutację miazmatycznych wzorców oraz martwych zapisów światła w komórkach, odnowę materiału genetycznego ludzkiej biologii na wznoszącej się Ziemi. Udział w tych kontraktach jest naturalną formą wymiany pomiędzy siłami polaryzacji, jest również drogą prowadzącą do ucieleśnienia i możliwego uaktywnienia szablonu zmartwychwstania utrzymywanego w krzemowej matrycy dwunastowymiarowego wzorca Chrystusowego. Genetyczni szlifierze czyszczą poziom zniekształceń genetycznego zapisu i generowanej przez niego miazmy, aby stworzyć ścieżkę instruktażową, z którą pojawi się szablon zmartwychwstania dla tej planety i dla rasy ludzkiej. Genetyczny szlifierz może wybrać jedno wcześniejsze wcielenie związane z jedną wadą genetyczną (lub więcej) DNA jego rodziny, aby usunąć to wypaczenie linii krwi, usuwając w ten sposób zakłócenie strumienia życia, przysługując się większej grupie ludzi, co ostatecznie przysłuży się wzniesieniu ludzkości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz