poniedziałek, 26 stycznia 2015

Lisa Renee: CZYM JEST WZNIESIENIE (cz II)

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com 
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Przyjrzymy się znaczeniu wzniesienia, i dlaczego my, istoty ludzkie żyjące na wznoszącej się planecie, będziemy doświadczać objawów fizycznych, mentalnych i emocjonalnych oraz będziemy musieli zmienić styl swojego życia.

Wzniesienie jest zmianą częstotliwości i zmianą stanu skupienia świadomości. Wzniesienie jest przeniesieniem świadomości z jednej rzeczywistości do drugiej. Ponieważ rzeczywistość jest wymiarem, to to, czego my dokonujemy, jest w istocie pełnym przesunięciem wymiaru. Aby przejść przez tę zmianę, musimy dostosować sposób myślenia i bycia do tego, co jest zgodne z celem duszy i prawdziwej boskiej istoty.

Wznoszenie jest złożoną mechaniką kwantową regulująca przepływ świadomości w czasie i przestrzeni. Świadomość jest energią, zaś energia jest inteligentną świadomością. Kiedy energia się przesuwa, to samo dzieje się ze świadomością. Jak wiemy, czas i przestrzeń na planecie Ziemi wciąż ulegają zmianie, a my przenosimy się do przyszłej linii czasu. Poprzez systematyczną ekspozycję planety na aktywacyjne częstotliwości różnych ciał gwiezdnych, ta jest transformowana do wyższych poziomów wymiarów i częstotliwości bytu. To zmusza jej wszystkich mieszkańców do przesuwania się wraz z częstotliwościami planety i dostosowywania do zmieniających się energii. Każdy człowiek posiada wkodowany unikatowy indywidualny plan i tempo ciągłego dostrajania się do częstotliwości planety. Niektórzy zestroją się z częstotliwościami, które przejawiają się na planecie, zaś inni nie. Wybór zależy od każdego z osobna i każdy sam ponosi za to odpowiedzialność. Można w tym uczestniczyć lub nie. Wszystko, czego potrzeba w procesie wznoszenia, to uczestniczenie w nim na dostępnym poziomie.

Wielu z nas zostanie poddanych kompletnemu demontażowi i usunięciu wszystkich struktur ustalających tożsamość osobowości takich jak: związki międzyludzkie, kariera i stan posiadania. Wielu ulegnie jeszcze bardziej, przechodząc przez proces duchowego koczownictwa i życia poza akceptowalną społecznie kumulacją materializmu. Można zostać pozbawionym wszystkich rzeczy i posiadłości, które mają wpływ na zniewolenie przez obiekty materialne, oraz zmuszonym do przekształcenia systemów wartości. Pojawi się nowy system paradygmatów, który ceni siłę życiową, uwalnia natomiast od systemu wartości bazującego na materializmie i okradaniu planety z zasobów ludzkich oraz materialnych.

Obecnie przechodzimy przez fazę przejściową poszerzania do poziomów doświadczania wyższej świadomości, stając się wielowymiarowymi istotami ludzkimi żyjącymi na tej planecie. Teraz ludzie muszą poznać, co to są wielowymiarowe środki, i że wiele objawów, jakich doświadczają, to przejawy wielowymiarowości. To jest koniec cyklu ludzkiej ewolucji na Ziemi, znany również pod określeniem końca kalendarza Majów, związany z końcem 2012 roku, a później z cyklem czasowym. Podczas tej fazy cyklu wznoszenia, ludzie doświadczą wielu różnorodnych objawów fizycznych, mentalnych i emocjonalnych – w miarę przesuwania do wyższych wzorców częstotliwości. Jeśli nie zna się kontekstu tych zmian na planecie i ich wpływu na życie osobiste, takie objawy mogą być niezrozumiałe, a nawet przerażające. Ważne jest, aby być poinformowanym o większych wydarzeniach na planecie, ponieważ dzięki temu proces osobistego wznoszenia i życia staje się o wiele łatwiejszy. Zamiast przyczyniać się do planetarnej eskalacji zamieszania i chaosu, można podarować sobie pokój i harmonię, dzieląc się tymi dobrodziejstwami z innymi na planecie. To jest czas, kiedy można zyskać wolność i poczucie niezależności.

PODSTAWOWE INFORMACJE O CYKLU WZNOSZENIA

Wznoszenie jest związane z wprowadzaniem częstotliwości z poziomów Światła, sił istniejących na płaszczyznach ciał duchowych (wielowymiarowych boskich Jaźni), które schodzą w materię i zakotwiczają się w fizycznej rzeczywistości. Wznoszenie jest równocześnie podnoszeniem częstotliwości wzorców energetycznych utrzymywanych w trójwymiarowej przestrzeni, które w warstwach planetarnego i ludzkiego pola bioenergetycznego aktywują zestaw instrukcji matrycy DNA. To inicjuje łańcuch zdarzeń, który powoduje całkowitą przemianę oraz transmutację różnych wzorców i programów przechowywanych w energetycznych szablonach, związanych z ewolucyjnym cyklem podróży ludzkiej Duszy. Po aktywacji te wzorce się zmieniają, przeinstalowują i oczyszczają z warstw doświadczeń zakodowanych w pamięci wszystkich komórek ciała jako energetyczne wibracje. Wtedy, w ramach procesu przebudzania, wyższa percepcja sensoryczna może działać w trybie online, i zaczynają się rozwijać nowe zmysły oraz inne postrzeganie rzeczywistości. Często ludzie mają wrażenie, że coś w ich życiu jest nie tak, są niezadowoleni lub czują, że mają specjalne zadanie, lecz nie mogą rozpoznać, co to jest. Niektórzy zaczynają postrzegać istoty z innych wymiarów, doświadczać kontaktów z „obcymi” lub komunikować się z innymi formami inteligencji, lecz nie mają punktu odniesienia do tego, co się z nimi dzieje. Inni mogą ciągle postrzegać kody numeryczne lub różne symbole. Mogą obawiać się ludzi wokół siebie myśląc, że ci potraktują ich objawy wznoszenia jak przejawy niepoczytalności lub szaleństwa. Dlatego jest oczywiste, że to, co dzieje się na planecie, musi zostać ujawnione i uświadomione szerszej publiczności.

Ponieważ każdy organizm ludzki jest wyjątkowym holograficznym projektorem świadomości, każda osoba ma własny system mentalnych przekonań bazujących na bezpośrednich doświadczeniach życiowych i socjalnych motywacjach. Większość ludzi na Ziemi jest zmuszona do używania węższej świadomości wymiarowej, jakby nosiła trójwymiarowe okulary, za pomocą których ktoś kontroluje ich postrzeganie bezpośrednie. Na planecie ma miejsce schizma w doświadczaniu osobistej i zbiorowej świadomości, nazywana oddzieloną częstotliwością. Ten rozłam zachodzi pomiędzy nieświadomością a budzeniem ludzkiej populacji. Projektor świadomości przebudzenia jest zwrócony ku postrzeganiu wyższych poziomów wymiarów, zaczynając się przesuwać w celu uzyskania wielowymiarowej istoty ludzkiej. Ci, którzy nie doświadczyli przebudzenia lub odmawiają uznania konieczności zmian przez przesunięcie paradygmatu, nie doświadczą takich samych objawów, i dlatego nie mogą się odnieść do doświadczeń tego typu. Kiedy ludzie czegoś nie rozumieją, zwykle czują się zagubieni lub zalęknieni, i z tych powodów mogą być wrogo nastawieni do osób, które doświadczyły przebudzenia. Siła drapieżcy potrzebuje do życia strachu i wykorzysta strach, aby przejąć kontrolę. Nieświadomi ludzie nie wiedzą, jak spożytkować własną energię i dostrzec myśli, które mogłyby uczynić z ich ciał narzędzia dla drapieżcy.

Wielu z nas, żyjących na planecie gwiezdnych dzieci lub z rodziny indygo, zgodziło się ukończyć poziom duchowego oczyszczania nie tylko dla siebie, lecz także dla przodków i linii genetycznego pochodzenia. To ujawnia się w formie zmagazynowanych w ciele blokad energii o niższych częstotliwościach, a także jako konfrontacja z ciemnym drapieżnikiem skrywającym się wewnątrz i w środowisku. Kiedy zaczniesz świadomie uczestniczyć w reedukacji, przeprogramowaniu myśli i zastosujesz oczyszczające zabiegi energetyczne, będziesz bardziej skuteczna / skuteczny. Kiedy uczestniczysz w swoim duchowo – energetycznym rozwoju, możesz otrzymać jeszcze większe wsparcie. Gdy masz warunki do potrzebnych intensywnych zmian, stajesz w w obliczu wewnętrznej i zewnętrznej ciemności, co jest konieczne podczas wznoszenia lub przebudzania, natomiast chaos i lęki ulegają rozpuszczeniu.

WZNIESIENIE POLEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA

Moim celem jest poinformowanie czytelnika o dynamice, z jaką mamy obecnie do czynienia, a kiedy energie przyspieszą, o dodatkowym przygotowaniu. Daję Wam wsparcie, a każdy niech wykorzysta to, co na niego podziała, poza tym świadomość będzie Was kierowała intuicyjnie. Gdy ktoś żyje w dezorientacji, z zagraconym umysłem, na ogół czuje się nieszczęśliwy. Nikt nie musi cierpieć, zwłaszcza gdy zna szczegóły procesu wznoszenia, reedukacji w celu przeprogramowania umysłu i wiele narzędzi dostępnych na tej stronie.

Te informacje nie mają nikogo zaalarmować, są przekazywane w celu wykorzystania jako narzędzie do przejęcia odpowiedzialności za siebie i za wszystkie wybory, jakie trzeba będzie podjąć. Będziemy przechodzić zmiany modyfikujące życie, które mogłyby być traumatyczne, gdybyśmy nie przygotowali ciała mentalnego i fizycznego, aby je zrozumieć. Każdy z nas będzie zobowiązany do transformacji siebie przez proces duchowej reedukacji i odzyskiwanie siebie ze stanu bycia kontrolowanym przez narcystyczne ego. Pozbywamy się indywidualnej świadomości trzeciego wymiaru (służba sobie) i przenosimy się do świadomości grupowej, która wymaga zmiany do stanu służby polegającej na wyrażaniu wewnętrznego ducha i prawdziwej Jaźni (służba wszystkim / jedności).

Kiedy jest się świadomym i poświęci się czas, aby się uzdrowić, oczyszczając się emocjonalnie i słuchając swojego ciała, które czasem potrzebuje innych technik uzdrawiania, można uniknąć lęków oraz traumy wynikających z zamieszania. Otrzymaliśmy wiele narzędzi dla naszego wzniesienia, mogących wspomóc i wesprzeć ewolucję w najprostszy możliwy sposób. Jednak jesteśmy zobowiązani do tego, aby się doszkalać i uczestniczyć w rozwoju własnej świadomości, a także korzystać z okazji, jakie zostały nam dane. Kiedy już przekształcisz się z istoty żyjącej w chaosie do stanu klarowności, Twoje życie stanie się zsynchronizowane z wewnętrznym duchem, stworzysz większy spokój, zaczniesz spełniać swoje cele, a Twoja świadomość przemieni się w światło. Strach i jego wzorce nie będą miały wpływu na podejmowane przez Ciebie decyzje. W zasadzie to uwolni Cię od przeżywania bólu związanego z niższymi wibracjami na planecie, mimo tego, że będą Cię otaczali inni ludzie nadal żyjący z tym cierpieniem. Celem jest wolność, i możemy osiągnąć duchową wolność teraz, w trakcie tego cyklu wznoszenia.

ZROZUMIENIE PROCESU WZNOSZENIA

Dlaczego zrozumienie tego procesu jest ważne?

Aby przejść przez te zmiany, trzeba się przygotować i dostosować własny sposób myślenia oraz dostroić się do celu własnej duszy, a także do istoty boskiej. Poddanie się i akceptacja to dwie główne cechy, trzeba pozwolić się im przeniknąć w celu ułatwienia sobie procesu. Kiedy usuwasz stare wzorce zachowań i myśli nie służące duszy, uświadamiasz sobie przekonania i zachowania, które istnieją w Tobie jako zaburzenia – znając je, musisz podjąć kroki, aby je zmienić lub się ich pozbyć. Ten proces wydobędzie Twoje najgłębsze lęki, przekonania i ograniczenia oraz stare wzorce bólu prowokując wydarzenia, które sprowadzą je do Twojej świadomości, tak że możesz je rozpoznać, rozwiązać i uleczyć. Niektóre z tych problemów powstały w linii rodu lub zostały odziedziczone i mogą wydawać Ci się dziwnie znajome, kiedy je sobie uświadomisz. Ważne jest, aby pamiętać, że przeżywając na tej planecie ostatni cykl ewolucyjny, nie jesteś tylko indywidualnym umysłem, lecz masz również implikacje umysłu karmicznego i zbiorowej (nie)świadomości. Możesz przeformułować fakty w umyśle na bezosobowe i oderwać je od identyfikacji z daną kwestią, która wypłynęła na powierzchnię w celu usunięcia z ciała. Doceń i uznaj swoje światło za to, że zaakceptowało zadanie związane z tym oczyszczeniem oraz za to, że nie chce go zatrzymać na własność.

Robiąc to wielokrotnie, oczyścisz ciało emocjonalne i energetyczne z długo utrzymywanych urazów, przekonań i lęków, które utrudniały Twoją zdolność do poznania prawdziwej istoty oraz wniesienia w życie większego spokoju. Gdy ciało emocjonalne jest oczyszczone ze starego bólu i urazów, następuje oczyszczanie blokad energetycznych z ciała fizycznego. Kiedy te blokady są klarowane i usuwane, ma to również wpływ na wspomnienia przechowywane w komórkach ciała, co oczyszcza Cię z blokad rodowych, które spowodowały uraz lub ze wspomnień dotyczących niezaleczonych konfliktów z linii czasowych z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

To wszystko dzieje się równocześnie we wszystkich warstwach pola bioenergetycznego, kiedy zachodzi każde z tych oczyszczeń. W rzeczywistości następuje pełne oczyszczenie i uwolnienie od bolesnych wydarzeń przechowywanych jako wzorce w ciele i rejestrze duszy oraz pamięci komórkowej. I to jest bardzo inspirujące, gdy zdajesz sobie sprawę, jaki to będzie miało wpływ na ludzkie doświadczenie, kiedy pójdziesz do przodu!

ODNALEZIENIE CELU DUSZY

Jak odnaleźć cel swojej duszy związany z wznoszeniem?

Aby przejść przez te zmiany, trzeba się przygotować i dostosować własny sposób myślenia do tego, co jest zgodne z życiem w harmonii z celem duszy i prowadzeniem przez prawdziwą boską istotę. Ego musi wznieść się z kontroli nad fizyczną osobą, a kiedy zostanie rozbrojone i gdy nastąpi emocjonalne uzdrowienie, staniesz się istotą przebudzoną – i to jest Twoje podstawowe zadanie na Ziemi. Nie można rozdzielić duchowej Jaźni od materialnej Jaźni – obie muszą być połączone i spójne.

Kiedy wchodzisz w proces przebudzania, oznacza to, że inteligentna dusza oraz jej częstotliwość zaczynają przepływać i inicjować pole inteligencji w osobistym polu energii. Kiedy to się dzieje, możesz zacząć odczuwać i postrzegać swoją rzeczywistość zupełnie inaczej. Byt nie odczuje dostosowania do duszy i boskiego celu, dopóki nie zacznie rozróżniać pomiędzy paplaniną ego a inteligencją duszy. Dusza komunikuje się w sensorycznych odczuciach, poprzez bezpośrednie poznanie, a nie przez niższe ciało mentalne. U większości ludzi na wcześniejszych etapach, to jednak skonfudowane ego mówi przez umysł na temat celu duszy, a w rzeczywistości informacje powinny pochodzić bezpośrednio od inteligencji serca / duszy. Wszyscy musimy wiedzieć, że ciałem fizycznym tak naprawdę kieruje wola boża a nie osobiste ego.

Dusza zawsze pomoże Ci komunikować się z sercem i nauczyć się się samodzielności. Jedynym sposobem, aby ego utraciło chęć kontrolowania umysłu oraz wpływania na życie i jego wyniki, jest bezpośrednia możliwość nauczenia się, jak pozwolić odejść wszystkiemu, do czego jesteś przywiązana / przywiązany i w pełni zaufać Bogu. Jednak gdy nauczysz się regulować poziom ego do jego prawdziwej duchowej natury, Twój proces wznoszenia pójdzie znacznie łatwiej, ponieważ wtedy możesz żyć w zmieniającym się środowisku bez żadnych oporów. Po dostrojeniu się do serca i zdyscyplinowaniu kontroli ego nad życiem, cel duszy stanie się jasno określony, bez najmniejszego wysiłku. On Ci się po prostu objawi, a wtedy Twoim zadaniem będzie podążanie za wskazówkami i słuchanie serca. Wiele razy te wskazówki będą sprzeczne z logiką, jednak nauczysz się je rozpoznawać i ufać, poddając się wewnętrznemu Duchowi bez wahania.

WYZWANIA ŻYCIA

Jak przetrwać wyzwania szybko zmieniającej się planety?

Fizyka kreacji zmienia się w sposób, jaki istnieje w danym czasie i przestrzeni (jako koncepcja liniowa), a ponieważ mózg jest połączony z umysłem świadomym, aby liniowo doświadczać przestrzeni / czasu, to przejście naprawdę zapętla ludzki umysł! Większość ludzi, których obecnie obserwuję, jest przez te zmiany bardzo zdezorientowana, a to całe zamieszanie jest dla nich niezmiernie bolesne. Dlatego właśnie wypracowanie osobistych ram zrozumienia tego, co się dzieje teraz na planecie, jest ważne i kluczowe na obecnym etapie rozwoju, ponieważ trzeba utrzymać wewnętrzny spokój.

Podczas wznoszenia podstawowe znaczenie dla utrzymania osobistego zdrowia psychicznego i przyswajania aspektów transformacji ma nauka języka Ducha i działanie w zgodzie z właściwym czasem! Kiedy opuszczamy mechanikę trzeciego wymiaru przenosząc się na wyższe poziomy duchowe i wymiary dla nich odpowiednie, wtedy stare zachowanie oraz sposób, w jaki dotąd żyliśmy, już nie działa i nie będzie działać w przyszłości. To nie jest wymuszane ani nie można tego kontrolować. Myśli przewodnie zachowań, które są dla nas niezbędne w tym czasie, to zdolność adaptacji i elastyczność.

Każdego dnia, najlepiej rano i wieczorem, trzeba powtarzać pewne wskazówki, ćwiczenia czy techniki, które stanowiłyby połączenie / komunikację z wewnętrznym Duchem, które należy praktykować, aż nie zacznie się być żywą medytacją. Kiedy już przeprogramujesz ciało i umysł, który będzie w swoim naturalnym stanie i będzie w nim ustabilizowany, ten stan będzie podtrzymywany mimo zewnętrznego chaosu.

Proces duchowej ewolucji jest bardzo spójny, natomiast musi nastąpić pełny demontaż starych struktur, które były utrzymywane w iluzji dotyczących Twoich kwestii bezpieczeństwa i przywiązania. Kiedy zmienisz fizykę rzeczywistości, zostaniesz poproszona / poproszony, aby zmienić postrzeganie tej materialnej iluzji, tak aby X (cokolwiek jest tym X) było równe bezpieczeństwu i stabilizacji.

Gdy pojawiają się przy Tobie siły transformacji, na ogół w następnej kolejności musisz pracować nad polerowaniem diamentu duszy. Wiedza na temat kolejnych etapów jest niezwykle przydatna, aby ułożyć swój plan ścieżki ewolucji.

1. Demontaż ego: Prawo rozpraszania struktur oznacza, że jeśli jakaś struktura stworzona w Twoim życiu (energetyczna, rodzinna, związana z domem / pracą, pieniędzmi, wierzeniami) nie współbrzmi z celem duszy, zostaje uwolniona, usunięta lub przekształcona. W tej części procesu musisz to „puścić” i poddać się wyższej Jaźni. Ego - bardziej uwrażliwione na zmiany - będzie wstrzymywać uwolnienie, które uznaje za zbyt wielką stratę. To jest czas śmierci ego wskutek jego transformacji i ponownego zrównoważenia mocy danej lub wykorzystywanej, aby żyć. Przykład: jeśli ktoś oddał swoją moc i pozwolił się zniewolić przez pieniądze z powodu potrzeby stabilizacji i bezpieczeństwa (jak większość z nas, która ma w środowisku trzeciego wymiaru wszczepioną świadomość ubóstwa), zostanie pozbawiony tej zależności. Pieniądze nie są podstawą bezpieczeństwa, lecz Duch jest. W naturalnym stanie ludzkiego bytu to Duch jest pieniędzmi i obfitością, a pieniądze są wymienne za czas, energię i inne wartości. Teraz przekształcamy nasze przekonania dotyczące pieniędzy i wartości. Jesteśmy dostosowywani do naturalnego prawa obfitości, a ono zależy od naszego dostosowania do natury duszy. Ponieważ żyjemy zgodnie z celem i prawdą, dojdziemy do poznania większej obfitości, niż możemy sobie wyobrazić.

2. Prawo harmoniki: Wszystkie struktury energetyczne wystawione na osobiste pole człowieka produkują energetyczny rezonans lub dysonans. Kiedy polaryzacja jest, jak teraz, w polu wymiarów wzmacniana, wtedy jej efekty są przez nas bardziej zauważalne. Kiedy Twoje wibracje się zmieniają i poszerzają, siła programowania ego słabnie, a to, co wibracyjnie nie pasuje do Twojej energii, rozpuszcza się, odchodzi od Ciebie lub podnosi swoją częstotliwość dostosowując się do Twojej, albo buduje silny katalizator energii powodując wybuch z Twojego hologramu! Bardziej upraszczając - ludzie, miejsca czy rzeczy albo się oddalą albo eksplodują w chaosie, opuszczając daną strefę wpływów. To odcina te współuzależniające relacje lub okoliczności od możliwości naprawy czy nadziei na odrodzenie. Przykład: utrata pracy, utrata związku.

3. Przeprogramowanie: Twoja tożsamość zostaje pozbawiona dawnych przestarzałych przekonań i nastawia się na nowe postrzeganie siebie oraz na to, jak proces indywidualizacji jest widziany przez pryzmat duszy. Zaczyna się samoaktualizacja i uwalnianie licznych poziomów prawdy, aby istota duszy otrzymała wystarczające wyjaśnienia, subtelne nauki tajemnic Jaźni oraz wiedzę, kim naprawdę jesteś. Doświadczasz szeregu ćwiczeń edukacyjnych, takich jak testy, inicjacje i inne interakcje. Uczysz się dostrzegać mowę serca (duszy) i nabywasz umiejętność odsuwania na bok mowy umysłu. Intuicja staje się coraz silniejsza. W tym okresie możesz czuć się odizolowana / odizolowany i z powodu nadmiernego rozkojarzenia możesz mieć problemy z relacjami. Przechodzisz testy, czy potrafisz nie negocjować władzy jednostki lub czy wewnętrzna Jaźń uzna kompromis i zaakceptuje nowo uświadomione prawdy. Najtrudniejsze są pierwsze trzy fazy rozwoju, kiedy następuje oczyszczanie ładunku emocjonalnego i pozostałego po nim bólu. Kiedy Twoje emocje słabną, przesuwasz się do stanu neutralnego związku z rzeczami, które kiedyś powodowały u Ciebie wielki ból. Wtedy możesz zrozumieć, dlaczego te rzeczy miały miejsce w Twoim życiu, a potem będziesz w stanie obserwować te wydarzenia z akceptacją i wyższym zrozumieniem.

4. Weryfikacja: Jednostka może zacząć przyswajać nowe prawa dotyczące energii i nowe rzeczy związane z tajemnicami wewnętrznej Jaźni, których się nauczyła i wprowadziła do swego życia. Te cechy są obecnie dopuszczone do praktycznego doświadczania w codziennych przeżyciach w ramach egzaminu. To jest okres weryfikacji duchowych prawd i ich współbrzmienia z wnętrzem. Zaczniesz zadawać wiele pytań dotyczących celu Twojego życia i jak możesz istnieć jako prawdziwa Jaźń oraz jaką ona ma rolę na świecie. Czego się nauczyłam / nauczyłem? W jaki sposób połączę moją duchową prawdę z moim światem fizycznym? Czy będę się targować lub negocjować moje wewnętrzne prawdy dla zewnętrznego komfortu? Co jeszcze muszę odpuścić, co tworzy moje ograniczenia? Czy żyję w negacji? Czy muszę usunąć więcej ograniczających przekonań i przeprogramować swoje myśli? Co rości sobie do mnie prawo, a co nie? To jest doświadczanie nauki w celu weryfikacji rezonansu z osobistymi prawdami. Ten rezonans jest światłem przewodnim duszy i wyższej duchowej inteligencji. Jednostka uczy się puszczać i obserwować ten rezonans przez wymogi zewnętrznej rzeczywistości i postrzeganie zobowiązań.

5. Integracja: Poszukiwane przez Ciebie pojęcia prawdy, które były procesem intelektualnym, TERAZ się aktywują i zakotwiczają w mądrości komórkowej. Wykształcasz w sobie wyżej-zmysłowe postrzeganie, dzięki któremu zyskujesz emocjonalne i bezpośrednie zrozumienie stając się obserwatorem. Jako obserwator możesz teraz dłużej utrzymywać stan istoty wszechwiedzącej, a nie zaślepionej. Do świadomości ciała dołącza duchowy tłumacz i system komunikacji, i możesz wyczuć stałe połączenie z grupą, ze wszystkim. Jesteś teraz makro-kosmiczną orbitą wymieniającą i dającą energię siły życiowej w dwukierunkowym receptywnym kanale, a nie kanałem w jedną stronę próbującym się podłączyć i odbierać przesył. Zaczynasz przyswajać poziom mądrości, rozumiejąc jak mądrze kierować osobistą energią. Możesz zacząć przyswajanie własnego kawałka boskiego puzzla i możesz zrozumieć swoje miejsce oraz rolę na tym świecie. Tak zaczyna się uaktywniać spajanie z celem duszy i jej planem.

6. Plan duszy i aktywacja celu: To jest okres w procesie wznoszenia, gdy cel duszy staje się bardziej wyraźny i zaczynasz przyciągać wszystkie swoje zasoby, wiedząc, co musisz robić, by służyć temu celowi. Drzwi masz otwarte i łatwo Ci przez nie przejść. Podstawowym zadaniem staje się bycie w chwili teraz i nauczenie się, kiedy się wycofać, a kiedy wkroczyć do akcji. Zaczynasz dzielić się ze światem nową autentyczną formą siebie, stojąc w obliczu własnej prawdy i mocy. Punkt mocy jest utrzymywany w stanie neutralności wobec zdarzeń zewnętrznych. W tej fazie przechodzi się kolejne testy w celu utrzymania spójności z wewnętrznym rdzeniem wszech czasów. Czy znów będziesz zasypiać za kierownicą trójwymiarowego programowania, które powie Ci coś, co jest przeciwieństwem tego, co stanowi wewnętrzną prawdę? Czy utrzymasz swoją boską moc i zaufanie, gdy Twoja wiara jest poddawana w wątpliwość? Czy uwolnisz się od jakiejkolwiek potrzeby kontroli skutków? Uwolnisz logiczny umysł od potrzeby wiedzy? Będziesz słuchać inteligencji duszy i super świadomości? Czy zachowasz i utrzymasz właściwą boską moc? Czy zaburzysz siłę ego, gdy Twoja wzrastająca dusza powiększy zasoby świata?

Ważna uwaga: Kiedy po integracji celem duszy staje się czystość i obfitość, kolejne etapy procesu są wspierane przez siły Boskie. Stajesz się świadoma / świadom siebie i władasz sobą do takiego stopnia, że - wypełniając swój cel, żyjąc zgodnie z własną prawdą – służysz światu, a wszechświat wspiera swoim planem Twoją prawdę bez względu na to, co nią jest. Dlatego, kiedy jesteś w stadium przeprogramowywania, nie zaleje Cię nadmiar obfitości. Wyzwaniem jest nie tylko radykalna zmiana wibracji, lecz to że nie masz już czego przyciągać do pola energii, aby nie rozpraszać i nie odwracać się od procesu ucieleśniania się duszy.

Samozadowolenie jest najgorszym wrogiem człowieka. Każdy musi być elastyczny, aby wykraczać poza to, co może się wydawać ograniczeniem, aby uwolnić się od tych dostrzeganych ograniczeń. TY jesteś nieograniczonym Bytem. I uczysz się siebie, a także mistrzostwa duszy na tej fizycznej płaszczyźnie TERAZ. Zwróć uwagę na lekcje swojego życia, okaż wdzięczność za miłość i wsparcie, jakie otrzymujesz i IDŹ NAPRZÓD. Nigdy się nie poddawaj i wreszcie zobacz, kim naprawdę jesteś.

Dano nam możliwość bycia przewodnikami wznoszenia dla świata, wszechświata, omniświata i boskich sfer. Zmieniamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wszystkich TERAZ. Jesteśmy zjednoczeniem tego świata zezwalającym niezliczonym formom życia w upadłych wszechświatach doświadczać żywego MATRIXA na nieskończone sposoby podłączone do jednego rozszerzającego się Źródła. To, jaka głębia leży w tych chwilach, wykracza poza nasze możliwości rozumowania. Kochaj i doceniaj to, kim jesteś jako Istota nieskończona.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz