piątek, 26 grudnia 2014

KONSUBSTANCJALNOŚĆ ISTOT Lisa Renee 11 listopad 2014 (cz II)

Studium kodeksu moralnego

Natomiast budujące i bardzo potrzebne jest studiowanie kodeksu moralnego, przekazywanie duchowych prawd i życie zgodnie z duchową etyką. Wiele nadużyć może przejść niezauważonych z powodu wypaczonego sposobu myślenia zaprogramowanego w trzeciowymiarowej rzeczywistości narcystycznego społeczeństwa. Kontrolowanie zachowań jest naszym osobistym obowiązkiem i nie ma znaczenia, jaki wzorzec zaawansowania świadomości ktoś posiada. Jeśli część naszych ran ego nie została wyczyszczona i uzdrowiona, wciąż będziemy zainfekowani i te rany zostaną wykorzystane przeciwko nam. To staje się jeszcze ważniejsze, kiedy duchowa inteligencja Światła, świadomość chrystusowa przekazuje silniejszą duchową moc i duchowe zasoby. Im więcej duchowej i świadomej mocy ucieleśniamy, tym więcej odpowiedzialności ponosimy za bycie istotami etycznymi, moralnymi, przejrzystymi, uczciwymi i postępującymi zgodnie z pierwotną intencją oraz upoważnieniem do boskiej służby oraz służby dla innych.

Zadanie polega na tym, aby każdego dnia dawać od siebie wszystko, co w naszej mocy. Kiedy żyjemy na poziomie serca, codziennie zadajemy sobie pytanie, co możemy zrobić, aby usłużyć Bogu i innym? Nie musimy mieć wszystkich rozwiązań. Celem światowego humanizmu, służenia filozofii humanitarnej - takich jak prawo jedności - jest usunąć ego z pozycji zarządcy. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy poddawani procesowi popadania w tworzenie czarnego umysłu i jeszcze czarniejszego serca. Musimy zwracać uwagę na etykę bazującą na chrześcijaństwie, jednak bez tych wszystkich dogmatów, sztywności umysłowej, osądzającego ego, które są zawarte w zorganizowanej religii. Jednak to właśnie w tej przestrzeni nasze mentalne i behawioralne wytyczne są naprawdę wyjaśniane. Co zrobiłby chrześcijanin żyjący zgodnie z zasadami chrystusowymi? Jak myśli i zachowuje się humanitarysta? Jakie w danym momencie mam obowiązki, aby pozostać wiernym swojemu sercu, żyć etycznie i w harmonii z życiem?

Takie etyczne myślenie i cnotliwe zachowanie będzie cię ostatecznie chronić

Nie mogę wystarczająco dobitnie podkreślić znaczenia kultywowania etyki i cnót jako form duchowej mocy ochronnej w tym czasie na Ziemi. Brak etyki, nierzetelność i niemoralne zachowania u poważnie zranionych ludzi, którzy mają głodne mocy ego, wydają się być ziejącą dziurą w wielu duchowych naukach mających liczne luki z powodu ukrytych tajemnic. Sztywne umysły i serca takich ludzi są czarne od przewinień. Takie czarne serca lub czarne kwitnienia są wykorzystywane przez sztuczną inteligencję z NAA, która używa kontroli umysłu, aby robić z ludzi bezmyślne służalcze roboty. Czarny umysł negatywnego ego niszczy wszystko na swojej drodze.

Ci z nas, którzy są powołani do tej wiedzy, zostali tu zawezwani, aby wesprzeć chrystusową misję na Ziemi. Zostało nam powierzone zadanie, abyśmy poszerzyli zdolność postrzegania i abyśmy się nauczyli, jak pomóc przywrócić na planecie ludzką i chrystusową świadomość, umożliwiając ciału posiadanie struktury typu open source, w którym mieszka Duch Chrystusowy.

Wybawieniem jest miłujące serce

Czy to oznacza, że organizacje religijne lub inni, którzy są nieświadomi tej sztucznej inteligencji i technologii obcych – wszyscy reprezentują ciemne kwitnienie z czarnymi sercami? Czy wszystkie wzniesienia do piątego wymiaru przestrzeni astralnej to przejawy ciemnego kwitnienia? Nie, oczywiście że nie. Jednak wyzwanie polega na tym, aby w sercu wiedzieć, że czyni się wszystko, co najlepsze i spędza się czas rozwijając osobiste miłujące relacje z Bogiem i ze sobą? Kiedy mamy świadomość siebie, rozwijamy sumienie, które mówi nam bardzo wyraźnie, co powinno być osobistą duchową etyką. To nie opiera się na strachu, poczuciu wstydu czy winy, lecz oznacza bycie osobą prawdziwie humanitarną, troszczącą się o dobro planety i ludzi. Jeśli dostajemy do miłującej świadomości otwartego serca narzędzia do regeneracji ciała i do naprawienia DNA przez akty oczyszczenia i miłości, to jest jasne, że ponosimy głęboką moralną odpowiedzialność za siebie i planetę. Nie możemy zapominać o tym ani o roli serca, kiedy może nam się przydarzyć odczucie grozy lub terroru psychicznego, gdy jesteśmy narażeni na atak NAA. Nie możemy poddać się tyranii, manipulacji i grze strachu.

Czysta miłość przebija wszystko, kropka. Kiedy ktoś otrzymuje więcej informacji, gdy odzyskuje świadomość i inteligencję, już nie może utracić kochającego, czułego i otwartego serca. Nasze czyste i przepełnione miłością serca są naszym jedynym ratunkiem.

Ludzki mózg

Funkcje fizjologiczne mózgu są wykonywane przez złożone zestawy wzorców elektrycznych i procesów neuro-chemicznych, dokonywanych za pomocą różnych sygnałów impulsowych. Niektóre z tych impulsów mogą być sygnałami dla mózgu pochodzącymi od częstotliwości sił środowiskowych i zewnętrznych, lub sygnały mózgu mogą zostać wytworzone przez własne częstotliwości myśli. Niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, że stan częstotliwości własnej mózgu jest tym, co zmienia i przesuwa własny stan świadomości. Gdy medytujemy i uspokajamy umysł, zmieniamy częstotliwości mózgu i możemy zmienić częstotliwości w całym ciele.

Ludzki mózg składa się z neuronów, komórek glejowych (które otaczają i chronią neurony) i naczyń krwionośnych. Kora mózgowa jest prawie symetrycznie podzielona na dwie półkule: lewą (męską) i prawą (żeńską), które są lustrzanymi odbiciami siebie. Obie półkule są połączone przez ciało modzelowate (spoidło wielkie mózgu – corpus callosum) dużą wiązką nerwów na szczycie. Ukrytym zadaniem czakry korony jest aktywacja ciała modzelowatego, połączenie lewej i prawej półkuli mózgu w jedną zunifikowaną funkcję sygnalizacyjną - neurologiczną i synaptyczną. Kiedy mózg jest zjednoczony pod względem wibracyjnego wzorca myślowego (żeńskie uczucia kreatywne łączą się z męskimi rozumowymi dla równowagi myśli), w mózgu zaczyna się łączyć energia prawej strony (męskiej) i lewej (żeńskiej) całego ciała. Ten proces neurologicznego jednoczenia / unifikacji mózgu, powoduje, że w umyśle i świadomości zaczyna zachodzić równoważenie cech męskich i żeńskich. Ta aktywacja wyższej inteligencji jest procesem, który łączy wszystkie warstwy złożonej matrycy ludzkiego ciała poprzez zjednoczoną świadomość płci męskiej i żeńskiej. Gdy mężczyzna i kobieta są w nas zunifikowani, jesteśmy w stanie połączyć się ze świadomością oraz komunikować z poziomem inteligencji nieznanej nauce.

Neurony to podstawowe elementy układu nerwowego. W ludzkim mózgu istnieje około stu miliardów neuronów połączonych za pomocą ponad stu trylionów synaps. Neurony są zasadniczo elektryczne, włączają i wyłączają przełączniki, które działają w sposób podobny do małych tranzystorków znajdujących się w komputerowych układach scalonych. Informacje są przekazywane pomiędzy neuronami przez chemiczne synapsy, które uwalniają neuroprzekaźniki, które działają na inne neurony. Większość neuronów jest przyłączona za pomocą synaps do kilku tysięcy innych neuronów, wytwarzając w mózgu obwody elektryczne umożliwiające nawiązywanie połączeń z szeregiem sieci neuronów.Te sygnały pomiędzy neuronami pojawiają się za pośrednictwem synaps lub wyspecjalizowanych połączeń z innymi komórkami. Neurony można łączyć ze sobą w celu utworzenia sieci neuronowych. Kluczem do funkcji nerwowych w centralnym układzie nerwowym jest sposób sygnalizacji synaptycznej, która jest po części elektryczna a po części chemiczna. Kiedy sygnalizacja synaptyczna zostaje przerwana za sprawą toksycznych częstotliwości elektrycznych (jak kontrola umysłu z pomocą technologii o niskiej pulsacji EMF czy szkodliwego promieniowania) lub poprzez wprowadzenie do wnętrza toksycznych substancji chemicznych (t. j. rtęci i aluminium ze szczepionek czy chemitrails) synapsy nie będą sygnalizować. Kiedy synapsy przestaną działać i / lub są zatrute, neuron w końcu umiera. Gdy umierają neurony, u ludzi pojawiają się choroby motoryczne i mózgowe takie jak choroba Alzheimera i ALS (http://www.padaczka-epilepsja.pl/als/ ). Czy kiedykolwiek po szczepionce przydarzył ci się ból głowy? To było odczucie ze strony układu immunologicznego, który starał się wstrzymać wchłanianie substancji chemicznych przez neurony mózgowe.

Zmienianie synaps

Neuroplastyczność, znana również jako plastyczność mózgu (elastyczność), jest określeniem ogólnym, które obejmuje zarówno synaptyczną elastyczność (połączenia neuronów) i niesynaptyczną elastyczność (modyfikacja potencjału czynnościowego) dla wzmocnienia lub zmiany sygnalizacji synaptycznej neuronów. Plastyczność lub elastyczność mózgu wpływa na siłę i działanie połączeń oraz szlaków nerwowych. Synaptyczna elastyczność odgrywa dużą rolę w zdolności danej osoby do aktywowania wyższych funkcji uczenia się i dostępu do funkcji pamięci w mózgu.

To odnosi się także do modyfikacji w szlakach nerwowych i synapsach. Chodzi o zmiany w zachowaniu człowieka, środowiska, procesów nerwowych, myślenia, emocji a także przekształceń wynikających z przeobrażeń w świadomości. Znaczące zmiany w myśleniu i reagowaniu na różnego rodzaju bodźce mogą głęboko przemienić wzorzec aktywacji neuronów w odpowiedzi na sposób, w jaki osoba postrzega i doświadcza rzeczywistość.

To oznacza, że nasze bezpośrednie doświadczenia zmieniają strukturę mózgu zarówno fizycznie (anatomia) jak i pod względem organizacji funkcjonalnej ( fizjologia).

Mózg może i dokonuje zmian czy wzmocnień w odpowiedzi na różne poziomy, jakie wybieramy do postrzegania i myślenia o naszych doświadczeniach oraz innych rodzajach percepcji. Jeśli będziemy rozwijać mentalną sztywność, doprowadzi to do stwardnienia naszych serc i staniemy się wyjątkowo mało elastyczni pod względem mentalnym, zwłaszcza gdy się starzejemy. Struktura naszego mózgu może zostać zmodyfikowana przez to, na czym skupiamy uwagę i to, co wybieramy jako priorytety (podnosząc ich wartość).

Tak więc, nasz mózg uczy się przez doświadczanie i jest w pełni zdolny do ponownego programowania, samodzielnie włączając synapsy i zwiększając aktywność neuronalną - zwiększanie elastyczności mózgu rozwija nas umysłowo.

Ćwiczenie i otwieranie umysłu

Posiadanie otwartego umysłu oznacza bycie chłonnym na nowe pomysły, wiedzę i umiejętność dostosowywania się do zmian. Otwartość umysłowa odnosi się również do sposobu, w jaki ludzie zbliżają się do poglądów i wiedzy innych. Kiedy jesteśmy umysłowo otwarci, wiemy że inni powinni mieć prawo do wyrażania swoich poglądów, i że wartość wiedzy innych powinna być uznawana. Kiedy nie czujemy się zagrożeni ani nie obawiamy się punktu widzenia innych, nasze ciało i mózg pozostają otwarte, chłonne i zrelaksowane. Staramy się o dialog i o utrzymanie wolnego społeczeństwa informacyjnego, które dzieli się wiedzą w celach humanitarnych. Celem jest pozostawanie mentalnie otwartym i elastycznym z empatycznym, miłującym i współczującym sercem, oraz umożliwianie innym ludziom wypowiadanie się - bez podżegania i tolerowania przemocy. Oto kilka wskazówek na utrzymanie elastycznego i otwartego umysłu, ważnych, aby zachować otwarte serce. Pamiętaj, że otwarty umysł równa się otwartemu sercu.

Modlitwa i medytacja

Modlitwa i medytacja podłącza nas do wyższej inteligencji i ma pozytywny wpływ na uspokojenie umysłu. Modlitwa skupia się na pozytywnych emocjach takich jak miłość, wdzięczność i współczucie, które pozwalają na przejawianie się dobra w życiu naszym i tych, za których się modlimy. Medytacja zmniejsza niepokój, stres i depresję pomagając odnaleźć oraz odnaleźć stan spokoju. Bycie świadomym usprawnia elastyczność mentalną, elastyczność mózgu i utrzymuje neurony mózgu aktywne. Duchowe koncentrowanie się na pokoju, modlitwie i kontemplacji Boga / wszechświata pomaga utrzymać zaufanie do życia, wiary i relaksuje każdą część ciała.

Wdzięczność

Utrzymywanie i umacnianie pozytywnych rzeczy, które dzieją się teraz. Odczuwanie i wyrażanie wdzięczności dla ludzi, rzeczy i doświadczeń, które są pozytywne lub mają podłączenie (srebrną linkę) do wyższego nauczania. Wzmacnianie własnego zaangażowania poprzez wyrażanie miłości, dobroci, wdzięczności i zachowywanie się tak etycznie, jak zachowałby się Chrystus.

Lepsze zrozumienie innych ludzi

Może być pomocne, kiedy słucha się wypowiedzi osób, których światopogląd różni się od naszego – czasem ktoś może podważyć lub zaburzyć nasz sposób myślenia. Istnieje ogromna gama języków, kultur, i systemów wierzeń, które definiują różne punkty widzenia na Ziemi. Kiedy ktoś jest w stanie zrozumieć innych ludzi patrząc z ich perspektywy, wykazuje się większą empatią od nich. Może zrozumieć ich sposób odczuwania. To pomaga wyrażać współczucie dla ludzi, a nie grupować ich w statystykach, krajach, religiach czy jakimś innym systemie klasyfikacji. Kiedy klasyfikujemy ludzi, zaczynamy się oddzielać od faktu, że to są istoty ludzkie, nasi bracia i siostry, którzy mają prawo do spokojnego życia na tej Ziemi.

Uczenie się czegoś nowego

Studiowanie, jak badać własne wzory uczenia się, dając sobie czas i przestrzeń na refleksję. Zauważanie stałego bombardowania przez zewnętrzne formy odwracania uwagi. Twórcze umysły mogą potrzebować izolacji od wzorów podawanych przez społeczeństwo i odkrywania odpowiedzi w najbardziej nieprzewidywalnych miejscach. Lub w ciszy medytacji. Nie należy się bać nauki czegoś nowego, co wymaga koncentracji czy głębszego poznania własnej świadomości. Trzeba ciągle być na bieżąco i na jawie, w gotowości, aby widzieć, co dzieje się wokół. Trzeba się interesować wyższym sposobem uczenia się poszerzania własnego umysłu i świadomości.

Ufanie sobie

Należy pamiętać, że słaba samoocena i brak zaufania do własnych umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów, może zamknąć umysł i utwardzić serce. Nie można czuć onieśmielenia przed wiedzą i kompetencją innych ludzi, którzy krytykują i spychają w dół. Należy wiedzieć, że każdy jest istotą godną, cenną i kochaną, trzeba stać twardo, budując podstawy poczucia własnej wartości i skuteczności, wiedząc że można na sobie polegać, jeśli nadejdą trudniejsze czasy. Większość obaw, które rozpatrujemy, nigdy się nie ziści. Jeśli skupimy się na budowaniu właściwych relacji i zaakceptujemy oraz pokochamy siebie, zbudujemy zaufanie i wiarę w siebie. Budowanie zaufania do siebie i budowanie wiary w Boga to są dwie relacje, jakich naprawdę potrzebujemy! Wszystko inne ułoży się za sprawą tych dwóch relacji i poddaniu się ego.

Wybaczenie

Najkorzystniejszą rzeczą, jaką można zrobić dla siebie jest wybaczenie drugiej osobie czy okolicznościom. Kiedy wybacza się innym ich występki, uwalnia się od zaangażowania i więzi, które powodują przejawianie się bolesnych wzorców takich jak osądzanie, uraz czy gniew. Kiedy ktoś jest zły, wyraża bardzo destrukcyjną emocję zwiększającą niepokój, szkodzi mózgowi i zamyka serce. Wybaczenie sobie bycie zagniewanym to najważniejsze działanie, jakie trzeba podjąć w oczyszczaniu więzi sabotujących siebie w związku z byciem ofiarą. Znaczenie przebaczenia można wytłumaczyć jako przeniesienie do obecnego stanu zastępując nim rozwodzenie się nad bolesną i raniącą przeszłością. Jest to niezwykle korzystne dla osiągnięcia stanów otwartego umysłu i swobodniejszego myślenia, aby przejść do przodu.

Świadomość równowagi

Trzeba wiedzieć, że każdy jest wielowymiarową istotą duchową posiadającą ciało, umysł, emocje i ducha. Jakie obszary twojej wielowymiarowej istoty potrzebują większej uwagi? Utrzymanie otwartego umysłu wymaga, aby stale poszerzać świadomość siebie, a także wciąż rozwijać nowe zainteresowania i pozostawać otwartym na nowe działania i pomysły. Lecz są chwile, kiedy potrzeba relaksu - w takiej sytuacji warto przejść do mentalnego wyciszenia. Tak więc jako osoba zrównoważona i zdrowa musisz starać się umiejętnie przenosić ze stanu wypoczynku i aktywności, oraz na odwrót, w celu uzyskania pozytywnych wyników obu.

Proponowane zalecenia dla suwerenności mózgu i układu nerwowego

* Otwórz swoją ochronną dwunastowymiarową tarczę.
* Ustabilizuj się wewnętrznie i otwórz pole wirowe, jeśli to praktykujesz. Możesz wezwać kryształowych gwiezdnych strażników lub istoty stróżujące sprzymierzone z twoim boskim celem.
* Gdy uważasz, że tarcza i twoje wnętrze jest ustabilizowane w zadowalającym stopniu, mów do swojego ciała, mózgu i układu nerwowego te słowa:
* „Moje ciało, mówię do ciebie jako inteligencja i mówię do ciebie z miłością. Jestem odpowiedzialna za naszą bosko suwerenną wolność i nic temu nie zagraża. Będę dbać o ciebie z całego serca!” Poświęć chwilę, aby poczuć, jak to połączenie ożywa. Następnie mów dalej: „Teraz polecam mojemu mózgowi i centralnemu układowi nerwowemu:
* Akceptuję tylko wiadomości które są zgodne z prawdą i są zintegrowane z moją najwyższą świadomością w Chrystusie.
* Akceptuję tylko wiadomości, które wspierają moje wyższe dobro i Boski plan w Boskiej suwerennej wolności.
* Zezwalam, aby mojej boskiej Jaźni służyło tylko to, co wspiera moje najwyższe dobro i Boski suwerenny cel.
* Teraz usuwam wszystkie wiadomości, które nie są zintegrowane lub są szkodliwą sztuczną inteligencją.
* Wszelkie niezgodne ze mną, natrętne lub sztuczne wiadomości, skrypty lub zakazane impulsy są usuwane teraz.
* Ponieważ Jam Jest suwerenną i wolną istotą boską, to ja zarządzam całym moim sercem, umysłem i mocą, by służyć mojej boskiej Jaźni.
* Moje ukochane ciało, dziękuję ci i tak jest. Zamykam i zakańczam moje połączenie z miłością i wdzięcznością. Dziękuję!”

Proszę, weź tylko to, co jest przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję ci za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym niezależnym prawem w akcji. Jestem bogiem, niezależnym, wolnym!

Do następnego spotkania pozostań na jasnej ścieżce serca twojego chrystusowego awatara. Kochaj siebie i innych.


Z miłującym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz