poniedziałek, 15 grudnia 2014

KONSUBSTANCJALNOŚĆ ISTOT Lisa Renee 11 listopad 2014 (cz I)

Drodzy przyjaciele na Ścieżce

Planeta weszła w kolejną głęboką fazę opus magnum (wikipedia.org/wiki/Magnum_opus) praw galaktycznego Zodiaku, transmitowanego ze Słońca, które jest obecnie pod wpływem konstelacji Wagi. Faza przenoszenia alchemicznych sił dla wsparcia rozwoju świadomości to coś, czego planeta nigdy wcześniej nie doświadczyła. Weszliśmy w stadium rozwoju, które zmienia relacje pomiędzy duchem a ciałem fizycznym - ta faza jest znana w alchemii jako sublimacja. Podobnie jak w laboratorium ciało stałe sublimuje w gaz, tak i w tym przypadku następuje uwznioślenie ciał i dusz. Chemiczny proces sublimacji jest przeprowadzany, aby oczyścić bazową substancję z niepożądanych elementów. Produktem tego procesu będzie coś, co można określić jako konsubstancjalność. To alchemiczne zjawisko, podczas którego istota miesza się z inną substancją i dopasowuje do nowych częstotliwości, tworząc nowy rodzaj stworzenia, nowy ziemski kompozyt..

Konsubstancjalność była wykorzystywana przez esseńczyków i gnostyków do opisywania kolejnych faz przemian w duchowej alchemii. Ze względu na przejrzystość i kontekst termin ten został użyty po raz pierwszy przed pierwszym Soborem Nicejskim (przez rzymskiego cesarza Konstantyna I w roku 325). W tekstach gnostyckich słowo to jest używane w następujących znaczeniach:

* Identyfikacja substancji pomiędzy czymś wyprodukowanym a wygenerowanym.
* Identyfikacja substancji pomiędzy rzeczami uzyskanymi z tej samej substancji.
* Identyfikacja substancji tworzonej przez boskie partnerstwo mitycznych par.
Jeżeli użyjemy kontekstu słowa konsubstancjalność do określenia świadomości jako inteligentnej energii, która stara się przejawić w świecie kwantowym, znaczenie słowa ulegnie zmianie. Ta faza ewolucji świadomości łączy dwoisty aspekt uduchowienia ciała i ucieleśnienia ducha w świecie materii. Wiele różnych sił planetarnych upada, natomiast planeta wznosi się dzięki skali harmonicznej i otwiera się dla wyższych wymiarów przyszłych linii czasowych. Ponieważ te siły Ducha mogą być pochwycone przez ludzkie ciało, ludzkie ciało może być przez nie korygowane i z nimi konsubstancjalne. Być konsubstancjalnym z czymś oznacza być z nim identyfikowanym, związanym i splecionym. Jeśli nie jesteśmy świadomi swoich myśli i czynów, możemy tworzyć konsubstancjalność z nieznanymi siłami, których byśmy sobie nie życzyli. Można wybrać bycie konsubstancjalnym ze świadomością chrystusową, ucieleśniając przez to trójcę świętą: Ojca, Matkę i Syna / Córkę w postaci świętego Ducha. Jednak to ucieleśnienie może nie być uznane przez większość populacji Ziemi.

Wielu ludziom na Ziemi obojętny jest ich duchowy rozwój lub nie są zdolni do postrzegania sił świata jako czegoś, co włada umysłem. Ponieważ są podatni na konsubstancjalność (takich samych substancji w świadomości), stają się oszustami duchowych mocy. Chodzi o opisanie identyfikacji z samą substancją, która jest wprowadzana do fizyczności przez ludzkie ciało jako świadomość.

Jeśli osoba lub grupa identyfikuje własne ego / osobowość z tym rodzajem sił zbiorowych, jednoczy się z nimi i zestraja się ze świadomością grupową oraz z mentalnym wzorcem własnego ciała. Dlatego osoba lub grupa osób staje się głównym motorem tej siły lub formy świadomości i egzekwuje tą jakość umysłu.

W tym czasie, niezależnie od tego, z jaką siłą byśmy się nie utożsamiali, to potencjalnie ustalamy konsubstancjalność. Nasze podstawowe ciała będą w kolejności wznoszącej lub upadającej podlegać alchemicznym zmianom, które będą miały wpływ na przesunięcie świadomości. Jeśli umysł zidentyfikuje się z fałszywym duchem, ciało będzie z nim konsubstancjalne i ucieleśni jego moc. To utwardzi serce a ostatecznie – zamknie umysł. Jeśli umysł zidentyfikuje się z wewnętrznym duchem chrystusowym, ciało będzie z tym konsubstancjalne i samoistnie się oczyści, aby ucieleśnić tę siłę. To złagodzi serce i otworzy umysł na wyższą świadomość.

Rozsądek kontra szaleństwo

Ostatnie fale gwiezdnych wybuchów i skumulowanych rozbłysków słonecznych mają wpływ na pole magnetyczne, globalny umysł i świadomość zbiorową. Zatem na indywidualny ludzki umysł działa szereg różnych czynników, które albo reorganizują myśli do spójnego zintegrowanego schematu (rozsądek) albo zwijają myśli w kłębek rozproszonego i fragmentarycznego chaosu. Ten cykl prowadzi do punktu wyboru myślokształtu utrzymującego zdrowy rozsądek lub szaleństwo – na coś trzeba się zdecydować. Postawa umysłu, jaką ktoś wybiera, doprowadza do osobistego wzorca energetycznego oddziaływania. W zależności od posiadanych myślokształtów jest się chronionym albo bombardowanym przez zbiorowe zachowanie, które przejawia się za sprawą zbiorowych sił środowiska. Osobisty stan umysłu zdecyduje, czy te zbiorowe siły chaosu będą miały wpływ czy nie. A czy Ty możesz utrzymać stan spokoju pośród chaosu? Jeśli wybierzesz duchowo zdrowe zachowanie, myśli i postawę, twoja postawa mentalna będzie otwarta i elastyczna - zostanie zdefiniowana jako rozsądna.

Obłęd będzie definiowany jako zamknięcie w zautomatyzowanych i duchowo sztywnych przekonaniach, niewłaściwych zachowaniach, myślach i postawie. Sztywność psychiczna doprowadzi do załamań psychicznych i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, co objawi się w różnych poziomach dysocjacji i może prowadzić do załamania psychicznego. Załamanie nerwowe wynika z ekstremalnego stresu pourazowego lub bólu, jaki pojawia się w ciele, mózgu i układzie nerwowym.

W związku z ostatnimi zmianami dotyczącymi prawa struktury, oraz z rozwidleniem czasu, świadomość zbiorowa jest kierowana tak, aby dostosowywać się do różnych stacji na linii czasu. Te stacje spowodują kolejne koniunkcje w określonych korytarzach czasu. To będzie poważne wyzwanie dla powierzchni naszej planety, a także dla całej ludzkości. Na poziomach świadomości indywidualnych, zbiorowych i planetarnych zachodzi konwersja zestawów instrukcji z informacjami do długoterminowego przechowania w komórkach i w DNA. Długotrwałe informacje i zapisy w komórkach są ekwiwalentem pamięci. Wszystkie wspomnienia, z którymi my jako ludzie się utożsamiamy - dotyczące rasy, religii, historii czy czegokolwiek innego, czym mogłyby być nasze zbiorowe przekonania - doświadczają przemian. Chcąc w działającym mózgu sięgnąć do pamięci krótkotrwałej, rzeczywiście sięgamy do zapisów zachowań nagromadzonych w rozległym zbiorze komórek nerwowych ciała i związanych z nimi cząsteczek.

Z tego względu ta faza stymuluje duże przesunięcie w naszych wspomnieniach i we wszystkich możliwościach warunkujących funkcje mózgu. Funkcja mózgu ma ścisły związek z ośrodkowym układem nerwowym i szlakami neuronalnymi. I stan zdrowia psychicznego każdego z nas zależy od tego, jak dobrze mózg może współpracować z nerwami. To jest czas, aby pozostawać w stanie świadomości, który utrzyma umysł i nerwy zdrowe oraz silne.

Wojna pomiędzy umysłem a mózgiem

Niedawno, w trakcie bitwy o świadomość na Ziemi, zetknęliśmy się z wytworami antyludzkiej architektury lub programem antychrystusowym. Zasadniczym celem tego programu jest doprowadzenie ludzkiego umysłu do stanu, w którym staje się on skomputeryzowaną maszyną posiadającą sztuczną inteligencję zaprogramowaną na możliwość kontrolowania spoza planety. To wyjaśnia szybko rosnącą popularność transhumanizmu – chodzi o stworzenie ludzi ze sztuczną cyborgiczną świadomością.

Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w trzech niższych centrach energetycznych, które tworzą triadę egotycznych poziomów funkcjonowania, wszystkie elementy związane z aktywnością mózgu, funkcjami ciała mentalnego i zarejestrowane przez nie wspomnienia całego czasu: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – są podświetlane teraz. Większość z nas, którzy idą ścieżką świadomości, dzięki bezpośrednim doświadczeniom ma pewność, że umysł nie może być zredukowany do funkcji zaledwie mechanicznej. Chociaż większość obecnych neurologów i NAA skłonna jest wierzyć choćby w taką opinię: „Ludzki mózg jest maszyną, która sama stanowi o naszych działaniach, najbardziej prywatnych myślach, przekonaniach. Wszystkie nasze działania są produktami aktywności naszego mózgu.” - którą wygłosił brytyjski neurobiolog, sir Colin Blakemore.

Oczywiście, powyższe stwierdzenie całkowicie ignoruje świadomą inteligencję naszych ciał duchowych jako źródła tego, co przesyła te częstotliwości informacji do mózgu. To jest podobne do fal radiowych transmitowanych przez stację nadawczą i odbieranych przez tuner lub odbiornik. Zakres działania odbiorników, jaki mają nasze szlaki neuronalne i nerwowe synapsy mózgu, determinuje czy świadoma inteligencja może być odbierana przez mózg. Ponieważ większość ludzi nie wie, jak komunikować się z własną duszą, ich energie wyższej inteligencji nie są rozszyfrowywane przez ich mózgi. To dlatego NAA dokłada wszelkich starań, aby uszkodzić systemy nerwowe, wprowadzić zakłócające częstotliwości i spowodować dysfunkcje w mózgach ludzi żyjących na Ziemi poprzez chemitrails, szereg trucizn, pasożyty i medykamenty.

Gdybyśmy odłączyli się od duszy, nie bylibyśmy zdolni uzyskać dostępu do świadomych wspomnień, które są przechowywane w naszych zapisach komórkowych. Kiedy jesteśmy złączeni z duszą, stajemy się świadomością ciała, pamięcią powłoki, która sama w sobie egzystowałaby bez biologiczne inteligentnego rozszerzenia energii. Problem, z jakim mamy do czynienia, to celowa degradacja ludzkiej świadomości. Kiedy nastąpiłaby dysocjacja duchowych dziejów, fragmenty ciała mentalnego sprowadziłyby ludzką inteligencję do prymitywnej podświadomości zwierzęcej. W podręcznikach historii powiedziano ludziom, że są wolnymi obywatelami, że kiedy funkcjonują przez mózg, są genialnie inteligentni, i że ludzkość jest na szczycie technologicznych odkryć. To jest wielkie oszustwo i bezczelne kłamstwo. Wszystko, co ludziom zostało, to ciała fizyczne, które są teraz powłoką dla sił nimi władających – armia niewolników, którzy utracili swoje prawdziwe człowieczeństwo i połączenie z życiem kosmicznym.

Zakres polaryzacji się zwiększa i trwa zmasowana świadoma walka o to, kto obejmie kontrolę nad ludzkim umysłem. W zasadzie ludzkość toczy wojnę o kontrolę nad własnym umysłem, zaś druga strona chce nam uniemożliwić odzyskanie naszych wspomnień. Czy nasze umysły są kontrolowane i programowane, aby wprowadzać do nich mentalne przekonania związane ze zniewoleniem i cierpieniem, które prowadzi do obłędu? Albo, czy będziemy w stanie odzyskać pełną poczytalność i zachować wspomnienia, kiedy wybierzemy świadome uczestniczenie w uwalnianiu własnych umysłów, aby osiągnąć wyzwolenie? To jest dzisiaj największym wyzwaniem dla mieszkańców Ziemi. Wszystko zależy od tego, co się wybierze, aby móc pozostać elastycznym i otwartym mentalnie, przenosząc punkt kontroli z egotycznego umysłu do miłującego i współczującego serca. Wrażliwość wyższej, świadomej inteligencji, której punkt kontrolny leży w sercu, daje inteligencję mającą na celu odzyskanie i używanie dostępu do wszystkich wspomnień ze wszystkich czasów.

Wartości humanitarne

Niedawno nasza planeta przesunęła się do wymiaru, w którym są aktywne prawa duszy z zasadami mentalnymi polegającymi na służeniu innym, co stanowi częstotliwość matrycy świadomości zbiorowej Duszy. Wiele osób wymaga ponownego przyswojenia humanitarnych wartości, którymi zarządza ten wymiar. Humanitaryzm to postawa służebna wobec innych ze zdolnością do empatii i współczucia dla innych, mająca na celu świadczenia na rzecz innej osoby, grupy osób lub planety.

Aby przywrócić zrozumienie wartości humanitarnych, trzeba nauczyć się empatii i współczucia. Empatia polega na zrozumieniu uczuć i zdolności do odczuwania stanu emocjonalnego innych. Sposób wyrażania emocji jest charakterystyczny dla czyjegoś osobistego doświadczenia, są to zatem emocje charakterystyczne dla innych, mających podobne doświadczenia. Zdolność do wyobrażenia sobie siebie jako innej osoby, wczucia się w jej położenie i możność poczucia tego, co ta osoba może czuć w danych okolicznościach (znaleźć się w jej skórze), jest procesem twórczym, który rozwija współczucie.

Empatia wyraźnie różni się od współczucia, litości i przywiązania do negatywnych dramatów emocjonalnych, które działają jak infekcje wirusowe. Zasadą empatii jest odczuwanie współczucia i troski o innych oraz życzenie, aby widzieć innych w lepszym stanie lub żyjących szczęśliwiej, spełniających swój potencjał. Litość jest poczuciem, że ktoś ma kłopoty i potrzebuje pomocy, oraz że nie może rozwiązać swojego problemu samodzielnie, można to porównać do użalania się nad kimś. Emocjonalna zaraza jest wtedy, gdy ktoś (zwłaszcza dziecko, zbiorowe szaleństwo, przywódca bandy, świadomość zbiorowa) bezwiednie przyciąga emocje, które emitują inni. To podświadomy umysł rezonuje z emocjonalnym stanem i reaguje instynktownie.

Emocjonalna zaraza może być niebezpieczna. Kiedy ktoś przechodzi załamanie psychiczne, popada w nieujarzmione stany emocjonalne, automatyczne impulsy ciała bolesnego, które mogą wybuchnąć jako spontaniczna przemoc. Celem rozwoju duchowego jest bycie w pełni obecnym i świadomym mentalnych / emocjonalnych stanów oraz świadome wybieranie swojego stanu psycho-emocjonalnego, kontrolując w ten sposób impulsy i własną świadomość.

Brak empatii

Kontrolerów z NAA najlepiej można określić jako osobowości psychopatyczne cechujące się luźnym profilem osobowości z brakiem empatii, uczuć i skrupułów. Typy narcystyczne i psychopaci raczej nie mają wyrzutów sumienia z powodu szkód, zniszczeń i zabójstw, jakich dokonują na innych ludziach - charakteryzują się niemożnością odczuwania, doświadczania stanów emocjonalnych czy dostrzegania tego, że jakaś forma życia lub osoba może coś czuć. Brak empatii jest spowodowany mutacją w DNA gatunku, który został odłączony od duszy / Ducha, i cierpi z powodu uszkodzeń genetycznych i oddzielenia duszy.

Większość negatywnych obcych i ludzi będących na służbie NAA nie jest w stanie odczuwać, doświadczać czy wyrażać wyższych uczuć, takich jak emocjonalne i empatyczne stany miłosierdzia i współczucia. W zasadzie ci, którzy nie posiadają empatii, podobnie jak cały podstępny system wartości archontów, stają się łatwymi do zaprogramowania maszynami do zabijania, które nie mają wyrzutów sumienia z powodu swoich czynów, i nie dbają o konsekwencje swoich działań. Chcą kształtować i tworzyć jak najwięcej ludzi z brakiem empatii, jak to możliwe.

Negatywni obcy, chcąc kontrolować planetę, za pomocą technologii kontroli umysłu zakodowali w nich genetyczne mutacje, które na tle zbiorowej świadomości ludzkości przejawiają się jako poważny brak empatii. Planeta ma być ich agendą. Główny mechanizm kontroli umysłu służy do egzekwowania na ziemskiej populacji cyklu ofiara / prześladowca. W ten sposób ludzkość jest bezustannie zaabsorbowana wiarą w wewnętrzną lub zewnętrzną przemoc, albo też odgrywa rolę ofiary czy kata.

Odłączona dusza = brak ciała emocjonalnego

Z genetycznego poziomu szablonów ciała, brak empatii wynika z braku ciała emocjonalnego. Wyższe uczucia i ciało emocjonalno – sensoryczne odgrywają główna rolę w matrycy duszy. Istoty z odłączonym ciałem duchowym – ludzie lub nie–ludzie – nie potrafią odczuwać inaczej jak poprzez drugą czakrę wspomagającą instynkty. Ta czakra funkcjonuje jako umysł instynktowny i tym samym staje się substytutem instynktownych poziomów, które są wyrażane w pewnym typie postrzegania stanu emocjonalnego. W rzeczywistości ten instynktowny umysł znany także jako ciało bolesne, nie jest ciałem emocjonalnym. Został zmutowany przed uszkodzeniem duszy i stał się zniekształconym centrum wynaturzonych miazmatycznych energii i instynktów, które są nieprawidłowo rozumiane jako „emocje”. Te stany nie są emocjami generowanymi przez Jaźń, to są stany instynktowne wchłaniane przez zbiorową nieświadomość. Ludzkie ciało, które jest odłączone od duszy, jest jak pusta skorupa magazynująca podstawowe instynkty.

Trudno przeżyć prawdziwe stany miłości czy pełnego spektrum emocji, jeśli nie można się połączyć z duchową matrycą ciała. Albo dopóki nie jest się w stanie doznać miłości i otwartego centrum serca (4 czakra) od istoty inkarnowanej z połączeniem pomiędzy duszą a duchem. Wielu utraciło połączenie z duszą u zarania doświadczeń ekstremalnej traumy i cierpienia, SRA, nadużyć, gwałtu przeżytego w dzieciństwie, molestowania itp. To nadużywanie rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie pod wpływem oszukańczych strategii zachowawczych archontów z NAA, którzy aktywują w ziemskiej populacji powtarzające się cykle ofiara – kat. Kiedy człowiek za młodu (najwcześniej jak to możliwe) jest ciągle prześladowany, sam wyrasta na prześladowcę. To wymusza odtwarzanie tego wzorca nadużycia, tworząc więcej narcyzów, psychopatów oraz ludzi z traumatycznymi urazami, którzy izolują się od innych ludzi, i którzy nie są empatyczni. Tacy wyizolowani ludzie są podatni na kontrolę umysłu i zawładnięcia.

Centrum serca jest punktem podłączenia duszy. Niektórzy są bardziej niż inni genetycznie predysponowani do zdolności odczuwania i mają otwarte serca. Ci, których genetyka pozwala na pełne odczuwanie i miłość oraz na doświadczanie wyższych stanów emocjonalnych to ci, którzy zachowali swoje wewnętrzne atomy nasienne chrystusowego ducha. Osoby, które nie są zdolne do miłości i odczuwania empatii, w końcu tworzą czarny umysł, który przejawia się w czarnym sercu.

Czarny umysł prowadzi do czarnego serca

Na Ziemi żyje liczne grono ludzi, którzy uwolnili się spod wpływu czarnych magów i starają się zrehabilitować, doskonaląc siłę miłości zgodnie z prawem potrzeby służenia innym. Częścią ich doświadczeń jest odnalezienie w sobie ducha pokory przez niesienie pomocy służąc planecie i ludziom, odrzucając własne korzyści i wymagania ego. W taki sposób, z sercami wypełnionymi miłością do bliźnich i Boga, pragną się zrehabilitować. Kluczem zawsze jest czystość SERCA! Ten fakt nigdy nie zostanie zepsuty, nawet w obliczu niewiarygodnej technologii sztucznej inteligencji i różnych sposobów kontrolowania umysłów przez NAA generowanych przez te technologie. Technologia świadomości może zostać użyta do zniszczenia ludzkości lub pomocy dla ludzkości, wybór jest w każdym z nas i zależy od czystej intencji opartej na sercu. To nie może być sfałszowane - albo to jest albo tego nie ma.

Technologia usuwająca ze świadomości miłość od i do Boga oraz do wszystkich stworzeń bożych, związana jest z nadużywanie mocy i tworzy czarne serce. Czarne serce mieści się na czakrze astralnej, kiedy ta jest zablokowana, czarna i obraca się w odwrotnym kierunku, co jest nazywane „ciemnym kwitnieniem”. Czy to tylko niektóre z zachowań i działań, które mogą przejawiać czarne serca? Oto co prowadzi do jego późniejszego ciemnego kwitnienia – w ciele jednostki, ciele zbiorowym, grupy duchowej lub wspólnoty społecznej, tak że staje się zawirusowane:

* Chciwość, skąpstwo, pogarda dla innych, osądzanie, dyskryminacja, elitarne przekonania.

* Przedkładanie służenia sobie nad służbę dla całości (cudzym kosztem).

* Chęć czynienia szkody, zastraszania lub groźby, nadużywanie mocy kontroli.

* Irracjonalne obawy o osobiste bezpieczeństwo, co wskazuje na brak wiary w Boga lub brak bezpośredniego połączenia, wywołując ciągłe poczucie ubóstwa.

* Uzależnienie od następujących środków: narkotyki, alkohol, obżarstwo, seks, papierosy. Wszelkie substancje, które pozwalają na stałe kontrolowanie poprzez uzależnienia, i skutkują utratą kontroli nad impulsami ciała.

* Kradzież, kłamstwo, oszustwo, akty zaprzeczenia dopuszczające fałsz i dające fałszywe wrażenia, poszukiwanie sławy i osobistej gloryfikacji.

* Emocjonalne dramaty i histeria powtarzane przez nieuleczone programy: ofiara – kat.

* Przywiązanie do nabywania mocy lub materialnego zbytku, dla których zaprzedaje się swą duszę lub etykę.

* Wiara, że jest się zbawicielem, mesjaszem lub guru, albo że jest się odpowiedzialnym za akt uzdrowienia, nauki czy modalności, albo też że jest się wyjątkowym i ważniejszym od innych.

* Ciągłe przywiązanie do rzeczy materialnych związanych z trzecim wymiarem i czyichś wytworów w taki sposób, że ma się wrażenie, że jest się absolutnym twórcą tych przedmiotów ponad bogami i prawami kosmicznymi.

* Podejrzliwość, paranoja, oszustwa, i desperackie trzymanie się rzeczy, które trzeba puścić i oddać – za sprawą strachu lub osobistego terroru.

* Każdy rodzaj krzywdy lub nadużyć wyrządzonych sobie lub innym, zwłaszcza z powodów rytualnych, pod wpływem wzburzenia czy chęci samoukarania.

* Obwinianie karmy lub przeszłych wcieleń za nieodpowiedzialne działania w życiu obecnym, samemu nie rozumiejąc tych zachowań.

* Zastrzeganie sobie prawa do części ciała duchowego, zastraszanie i karanie innych, którzy mają wiedzę pochodzącą z prawa uniwersalnego, a zatem należącą do wszystkich istot. (Jak możemy kontrolować prawa autorskie świadomości chrystusowej, Buddy czy Boga?)

* Terror lub strach o siebie, bliskich czy członków rodziny, wszechobecny niepokój lub uraz, co prowadzi do dysocjacji i zaniku empatii.

* Duma - „Zrobiłem wszystkie te rzeczy i muszę być za to nagrodzony, a także – na kredyt - za wszystko, co mam zrobić” lub „Jestem ponad to i jestem lepszy od innych ludzi”. Takie zdradzieckie zachowania prowadzą do własnego upadku, co opisano w „Domu ego”.

* Nadużywanie energii i zasobów powierzonych na mocy duchowego zarządzania i przywództwa, które reprezentuje Chrystusa. Brak zasobów, które są zawsze brane na własność. Prawo własności i posiadania rzeczy materialnych są fabrykacją i iluzją materializmu związanego z trzecim wymiarem. Sataniści wierzą w moc materialną jako pierwszy i jedyny priorytet.

To są wszystkie negatywne sygnały ostrzegawcze ze strony ego, które powinny być natychmiast naprawione / skorygowane w zależności od rodzaju wirusa. Jeśli czujemy, że często wyrażamy gniew, nienawiść lub nie przebaczamy innym, żyjemy w silnym stresie i tracimy kontrolę nad impulsami (takie jak w powyższych przykładach), nasz umysł popada w niebezpieczne stany. Niebezpiecznie jest też, kiedy umysł staje się sztywny i zamknięty. To inicjuje niekorzystne przemiany. Zauważ przejawy (AD) archonckiego oszustwa i zastosuj antidotum zachowania GSF przekształcając psychicznie sztywne zachowanie w zachowanie umysłu o otwartych i zdrowych duchowo poglądach. (po więcej informacji sięgnij do „zachowania GSF”).

źródło: energeticsynthesis.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz