niedziela, 28 marca 2021

WSKRZESZENIE ARTURA I CIAŁA ŚWIETLISTEGO ALBIONU – LISA marzec 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino

Po odzyskaniu matrycy Gai przechodzimy dalej, do zmian i objawień zachodzących na poziomie pola, które można opisać jako ożywienie projektu wznoszenia, mające ponownie zjednoczyć całe stworzenie z Boskim Źródłem. Nadchodzą zmiany – od sposobów zasilania struktur geomantycznych po wewnętrzne inicjacje. To zapoczątkowuje powrót na Ziemię życzliwego i prawowitego słonecznego króla Christosa, ukochanego króla Maji Graala Artura, który stanie się obrońcą świętej Matki i sofianicznego Graala, stanowiącego zasadę Kosmicznego Serca Ziemi.

Podczas tej fazy planetarnego wyzwolenia ludzkość stoi u progu masowego, globalnego przebudzenia, w którym terytorium Wielkiej Brytanii odgrywa skomplikowaną i ważną rolę. Znajdujące się w Aveyon naturalne 11-wymiarowe wrota otwierają się na wrota Lutni. Aveyon jest bramą świętego Ojca, obecności Słonecznego Rishi z Ametystowego Zakonu, która manifestuje się w tym królestwie poprzez Szmaragdowy Kryształ Albionu. Kiedy ciało świetliste Albionu zostanie aktywowane przez Kosmiczne Serce Szmaragdowego Zakonu i w pełni przebudzone przez Ametystowy Zakon, Anglia, Szkocja, Irlandia i Francja będą pierwszymi obszarami, które zostaną dostosowane do osi czasu króla Artura. W Albionie nastąpi jego wskrzeszenie. Ta faza na linii czasu wniebowstąpienia budzi ze stazy istoty pogrzebane głęboko w ziemi, i sprowadza fale oceaniczne Boskiego Źródła oraz tęczowe promienie Chrystusa-Sofii, które wlewają się do ziemskich siatek. Ciało świetliste Albionu jest szablonem Diamentowego Słońca duszy ludzkości z Tary jako wcielonej męsko-żeńskiej tożsamości Christosa i zawiera zestaw instrukcji Paliadoriańskiego Przymierza, stanowiących przyszły zapis i przeznaczenie całej populacji, mającej powrócić do pierwotnego duchowego Domu. Głęboko w centrum RA w punkcie ciszy każdego anielskiego ludzkiego ciała świetlistego znajduje się wewnętrzna Gwiazda-Słońce.

Wiemy już, że przebudzenie Artura w Albionie jest tym, dzieki czemu powraca święty Ojciec i Kosmiczna Świadomość Christosa, aby zamanifestować się na planecie. Obecne wydarzenia to głos trąb, które ogłaszają światu, że linia czasu wniebowstąpienia jest tutaj, więc możemy oczekiwać globalnego ujawnienia. Wydaje się, że globalna linia czasu, ujawnienia rozpocznie się od tematu handlu dziećmi i praktyk składania ofiar z dzieci, dokonywanych przez satanistyczne istoty rządzące tym światem, zarówno ludzkie, jak i nieludzkie.

Aby zrozumieć, czym jest ciało świetliste Albionu, będziemy musieli dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda struktura siatki planetarnej i że jej nieodłącznym zadaniem było ponowne złożenie utraconego DNA Diamentowego Słońca poprzez wspieranie ras rdzennych ludzkich plemion z kolejnych rund ewolucyjnych, a także, co pomogło zebrać zniszczone fragmenty Tary, Gai i Lutni, a następnie ponownie połączyć je w całość. Ten proces nazywamy duchowym wzniesieniem i jest on głównym celem, dla którego inkarnowaliśmy na tej planecie, aby przesunąć linie czasu pierwszej inwazji NAA na planetę Gaję i naprawić zniszczenia, które nastąpiły na hiperborejskiej linii czasu. Głównym kontrolerem planetarnej sieci jest ciało świetlne Albionu, a cała sieć i oczyszczanie energii, które wykonujemy, mają na celu sklarowanie i zintegrowanie siebie, a także wydobycie obcych maszyn z Albionu, tak aby mógł wykonać swój inteligentny plan, wspierać planetę oraz połączyć nas bezpośrednio z Bogiem.

Struktury geomantyczne w Albionie

Sieć planetarna posiada wiele warstw geomantycznych planów, zawierających geometrie żywej świadomości, które rządzą kierunkiem przejawiania się energii w materii, przestrzeni i czasie. Te matematyczne geometrie to programy, które pełnią określone funkcje w każdej warstwie wielowymiarowych zestawów instrukcji, zawierają wiele widzialnych i niewidzialnych pasm częstotliwości światła i dźwięku, tworząc plecionki prądu elektromagnetycznego. Struktury geomantyczne planety formują złożony wielowymiarowy energetycznie hologram ze światła, reprezentujący interfejs świadomości zbiorowej w sieci krystalicznej, która poprzez wiele połączeń daje dostęp do rzeczywistości holograficznych w wielu różnych miejscach i przestrzeniach, na planecie i poza nią.

Te holograficzne sfery światła i dźwięku mogą pojawiać się jako ruchome węzły, tarcze energetyczne, symbole światła i pewne artefakty, takie jak bryły platońskie, które łączą się z siecią planetarną i konstelacjami, otwierając wrota świadomości inteligentnej energii niebiańskiej w wielu wymiarach. Wiele z tych portali przesyła komórkowe wspomnienia faktycznych wydarzeń historycznych na planecie, które łączą się bezpośrednio ze starożytnymi repozytoriami wiedzy w Halach Amenti. Te pływające węzły i symbole działają jak małe systemy portalowe, które otwierają się na zarejestrowaną historię całej ludzkości zapisaną w holograficznych wzorcach światła i dźwięku, tworząc wspomnienia komórkowe istniejące w czasie wielowymiarowym. Jednym z naszych największych wyzwań podczas wyzwolenia planety jest rozpoczęcie składania w całość prawdziwej ukrytej historii ludzkości, odróżnienie fałszywej historii od prawdziwej i zrozumienie, że nasza planeta została najechana przez nieludzi, którzy wymazali nam wspomnienia i dokładną historię, aby nas zniewolić i kontrolować naszą planetę.

Każde święte miejsce lub planetarne wrota to fizyczny nośnik energii dla tych węzłów energii, umożliwiający wielowymiarowy dostęp do świata sił archetypowych i wzorców Słońca-Gwiazdy lub zaznaczają coś w architekturze planetarnej, co jest niewidoczne dla podstawowych zmysłów 3D. Architektura energetyczna istnieje w sekcji wzorca pola wewnątrz swego rodzaju pajęczyny przypominającej włókna plazmy w warstwach geometrii światła i dźwięku, które są zorganizowane w złożone wzory, pełniąc wiele funkcji wspomagających wzmocnienie świadomości i duchową inicjację. Kiedy spotykamy pewne grupy ludzi, te systemy portalowe mogą łączyć się z naszą świadomością i tworzyć święte duchowe wizje, odczuwane jako eteryczne świątynie światła, zakodowane symbole lub drzwi świadomości, które przekazują szereg inteligentnych informacji do odszyfrowania, przy okazji wspomagając rozwój świadomości.

Odkrywanie tych starożytnych przekazów zapisanych w masach lądowych jest ważne dla świadomości, ponieważ zawierają one uniwersalne i wieczne prawdy o duchowym przebudzeniu ludzkości. Powracamy do tego, aby rozwiązać lub uzupełnić te archetypy, ponieważ są one głęboko osadzone w ludzkiej psychice, która łączy się ze świadomymi aspektami Ziemi.

Dzięki przygotowanej i przebudzonej świadomości możliwe jest wchodzenie w interakcję z Albionem poprzez te eteryczne świątynie, portale, kamienne kręgi, istoty w stazie i rzeczywistości w innych wymiarach czasoprzestrzeni, poprzez rodzaj zdalnej podróży w czasie, która dociera do organicznych osi czasu i rzeczywistości wirtualnej, gdy obserwator znajdzie się się w niezwykle spokojnym i medytacyjnym stanie. Dostęp do tych poziomów można uzyskać na poziomie fal mózgowych wyższej świadomości poprzez czyste serce i stan wewnętrznego obserwatora oddanego cnotom Chrystusa. W tym stanie można doświadczać wrażeń i odzyskiwać informacje, które zostały zapisane na liniach mocy w danym konkretnym miejscu i położeniu geograficznym. Jest wielu eterycznych strażników działających jako przewodnicy w świecie duchowym, którzy chronią bramy świadomości i wspierają krystaliczne sieci żywej świadomości planety.

Niektóre obszary pełniące role lokalnych pól Albionu na danym terenie są zarządzane przez uśpione istoty, a wiele z nich to prawdziwi królowie Graala Maji, którzy są Słonecznymi Złotymi Smokami wysłanymi tutaj przez Boga, aby ucieleśnić i zachować dla planety kosmicznego Chrystusa-Sofię, męsko-żeńską architekturę ciała świetlistego Albionu. Większość ciała świetlistego Albionu na planecie pozostanie nieaktywna i uśpiona, dopóki nie zniknie z nich obca maszyneria i program sztucznej inteligencji, oraz dopóki serca i wyższe umysły ludzkości nie zaczną budzić się duchowo, aby zadbać o poziom świadomości i ciała duchowe. Albion można zdefiniować jako nie przebudzone ciało Kosmicznego Christosa, które pozostaje w stazie do czasu, gdy zacznie się wypełniać wniebowstąpienie ludzkości, kiedy wystarczająca liczba ludzi się obudzi, a ich serca i duchy zaczną wołać i prosić o prawdę.

Poza tym, siatka planetarna jest żyjącym starożytnym systemem mapowania konstelacji i gwiazd, które zawierają wiele widm energii świadomości wypełnionych inteligentnymi wzorami geometrycznymi kodu stworzenia Wszechświata, a ta niebiańska inteligencja jest wyrażana w całości z wnętrza Kosmicznej Trójcy lub przez słonecznego Riszi. który otacza i tworzy ciało świetliste Albionu. Zatem Albion jest żywym, świetlnym ucieleśnieniem kosmicznych strumieni inteligencji istniejących wewnątrz planetarnego ciała świetlistego, które zawiera architekturę Boskiego Świata Słonecznych Złotych Smoków, Paliadoriańskich Smoczych Królów i prawdziwego wzorca świadomości Kosmicznego Chrystusa, utrzymywanej w geometrycznym Tesserakcie archetypowej matrycy Boskości 144 000. Albion jest ciałem świetlnym zaprojektowanym przez Boga, zainstalowanym na Ziemi, i zawierającym całość wielowymiarowych zestawów instrukcji morfogenetycznych, które obejmują oryginalną ideę, wyrażającą się poprzez świętego Ojca, świętą Matkę i świętego Chrystusa-Sofię – tego, kto przekazuje boski plan wznoszącej się świadomości ludzkości, która ewoluuje w ramach czasowych Uniwersalnego Stworzenia.

Przebudzenie Albionu to inicjacja wewnętrznego Chrystusa

Budzący się Albion przemienia aktywowane ciało świetlne planety w Słoneczny Logos, dzięki czemu aspekt świętego Ojca Słonecznego Rishi w końcu budzi śpiącego króla Artura, aby mógł wyrazić boską męskość Chrystusa poprzez archetyp miłościwego wojownika. Jego działania są potrzebne, aby przywrócić dobroczynne królestwo światu. Albion posiada najważniejszy klucz do zrozumienia celu ewolucji ludzkiej świadomości i duchowego wniebowstąpienia, jak stać się wtajemniczonym Kosmicznym Chrystusem, namaszczonym przez świętego Ojca i świętą Matkę, wyrażającym boską wolę i wcielonym jako wolna, suwerenna istota boska. Kluczem do zrozumienia boskiego celu ludzkości i ostatecznej misji na Ziemi są wiedza i alchemia trzymane w alembiku Albionu w celu współtworzenia kosmicznej inteligencji Christosa za pomocą tęczowych kręgów płynnego plazmowego światła. Budzący się Albion i Artur, chcący znaleźć ukochanego odpowiednika, potrójną słoneczną boginię Ginewrę (Brygidę), Meri-Scotię i Marię Sophię, opowiada nam, jak ludzkość została tutaj sprowadzona z gwiazd w bliźniaczych aspektach i dlaczego Boski Umysł zdecydował się wyrazić w ten sposób.

Dzięki wielowymiarowej świadomości oraz kontaktowi z planetarną świadomością przychodzą nowe doświadczenia, upadają wszystkie dogmaty i religie, a poprzez inicjację Słonecznego Logosu zupełnie innego znaczenia nabiera właściwy kontekst i prawdziwe znaczenie stanu wewnętrznego Chrystusa. Dzięki temu doświadczeniu gnozy można zrozumieć, że Chrystus jest czymś więcej niż religijną opowiastką o Jezusie, ponieważ Chrystus jest kosmicznym tytułem, który uosabia całkowitą duchową wolność. To święte namaszczenie jest dane tylko jako dar od Boga poprzez poznanie i miłowanie obecności Boga głęboko w sercu.

Potencjał wewnętrznego Chrystusa istnieje w każdym człowieku, dlatego każda anielska istota ludzka na Ziemi może faktycznie doświadczyć prawdziwej kosmicznej świadomości Chrystusa za sprawą osobistych intencji, zgody i autorytetu. Planetarna świadomość zbiorowa jest głęboko osadzona w wiecznym ciele Diamentowego Słońca Christosa, bez potrzeby jakichkolwiek zorganizowanych religii, kościołów, papieży czy księży.

Trzymanie światła w ciemności

Podczas tej fazy cyklu wznoszenia, terytoria Wielkiej Brytanii i całej Irlandii stają się coraz ważniejsze w urzeczywistnianiu wyzwolenia planety, dzięki zachodzącej tam aktywacji holograficznych zapisów geograficznych i świadomości, które budzą główne elementy sterujące ogólną strukturą Albionu. Dzięki połączeniu Ametystowego Zakonu i świętego Ojca z 11-wymiarowym epicentrum ciała świetlistego Albionu, które znajduje się w północno-zachodniej części Wielkiej Brytanii w pobliżu granic Szkocji, zachodzi teraz planetarna aktywacja słonecznego Rishi.

Ciało świetliste Albionu istnieje w ciele planetarnym jako sfera wewnątrz sfer i jest dokładną holograficzną repliką oryginalnego 12-pasmowego DNA anielskiego człowieka, pierwszym wyrazem boskiej istoty ludzkiej, która jest zarejestrowana w świetle i dźwięku w ciele planetarnym. Masywna architektura ciała świetlnego Albionu otacza Ziemię i jest rzutowana przez holograficzne fraktale w każdej warstwie wymiarowej - od wewnętrznej do zewnętrznej oraz pomiędzy nimi – aż do naszych komórek. Można to dostrzec jak obraz odbity w sali lustrzanej. Albion i Katarzy reprezentują dwoistość zasady świętego Ojca i świętej Matki w przywracaniu świętych rdzeni – poziomego i pionowego, święty Duch splatający się z materią w świętym małżeństwie Hieros Gamos. Zmartwychwstały Christos-Sophia jest wyrażany poprzez anielskie ciało ludzkie, które urzeczywistniło się na Ziemi poprzez naprawione wzorce morfogenetyczne syntetyzujące w Albionie bieguny w zjednoczoną kosmiczną świadomość.

Albion zawiera androgyniczny szablon anielskiego ludzkiego diamentowego słońca, stworzony z dwunastu sfer Uniwersalnego Drzewa Życia, które podczas upadku Gai zostało pogrzebane i uśpione w niższych wymiarach pól Ziemi, czekając na ponowne wzbudzenie podczas uniwersalnego cyklu wniebowstąpienia. Niedawno, wraz z uwolnieniem rdzenia planetarnego Gai i w miarę odzyskiwania trójmacierzy azurytowego DNA oraz tożsamości Christosa ze stanu upadłego i widmowego, architektura ciała świetlistego Albionu, która łączy się z Gaią, połączyła się teraz z Tarą i Ziemią, co pobudza i rozświetla wielowymiarowe warstwy holograficznej wersji Albionu.

Posiadacze świadomości ciała świetlistego Albionu i kosmicznego Christosa tej holograficznej architektury zostali podczas mrocznych czasów umieszczeni w najniższej wibracji gęstości Ziemi i tam spali, dopóki nie powróciły rodziny Kryształowej Gwiazdy, aby ich obudzić podczas cyklu wzniesienia. To 12 prawdziwych królów Graala Maji i wybrani członkowie rodziny Christosa, strażnicy, po których wróciliśmy, budząc Albion na Ziemi, Tarze i Gai, aby upewnić się, że będą w stanie w pełni się przebudzić, pomóc w planetarnym wniebowstąpieniu, a następnie powrócić do swojego duchowego domu w Boskich Światach.

Chrystusowe istoty w stazie

W każdej z dwunastu sfer ciał świetlistych w Albionie trwa najwyższa istota, czyli król Christos Maji Grail dla konkretnej sfery wymiarowej. Jest to potężny uśpiony byt, który ma w sobie boski cel, jakim jest najwyższe spełnienie się ludzkości – zjednoczenia rdzenia poziomego i rdzenia pionowego Chrystusa-Sofii w każdym z 12 plemion, które może zostać osiągnięte dzięki wewnętrznemu Chrystusowi, który istnieje w każdym człowieku. Te istoty chrystusowe pozostają w stanie uśpienia nie tylko wewnątrz ciała świetlistego Albionu, one istnieją także pod ziemią lub ukryte w głębokich jaskiniach i kanałach lawowych. Pod skorupą ziemską czeka 13 smoczych istot, które są tu od wieków jako strażnicy linii mocy, gotowe obudzić się i chronić chrystusowe Dziecię, gdy pęknie Złote Smocze Jajo. Śpią w Ziemi, dopóki planetarna świadomość zbiorowa nie osiągnie poziomu świadomości wyższego wymiaru i samoświadomości, kiedy nastąpi punkt krytyczny globalnego przebudzenia. Wygląda na to, że wskrzeszenie Artura pobudzi kolejne globalne przebudzenia tych istot.

Wiemy już, że istnieją wysoko rozwinięte istoty chrystusowe, które zapadły w głęboki sen od czasu buntu lucyferiańskiego i trwały w nim przez ciemne wieki, w taki sposób, żeby ich chrystusowe świadomości mogły zostać wykorzystane do ratowania Ziemi przed zniszczeniem spowodowanym przesunięciem biegunów w 2012 roku i później. Kosmiczne Istoty Christosa ucieleśniają swoje kreacje, ich ciała są ich wytworem, tak więc Albion jest odbiciem ich połączonych świadomości, tworząc złożone struktury, które urzeczywistniają zwarty, wielowymiarowy system planetarny. 12 królów Graala Maji nigdy nie opuściło planety, kiedy ich piękne królestwa zostały podbite i najechane przez NAA, pozostali tutaj w stazie, kiedy ich ludzkie plemiona i obywatele byli masakrowani. Byli z nami przez cały ten czas w ukryciu i spali podczas najciemniejszych wojen z Antychrystem. Jednocześnie zdawali sobie sprawę, że nie mogą istnieć w swoim organicznym stanie krystalicznego przebudzenia, ponieważ po inwazji NAA częstotliwość planetarna gwałtownie spadła, a częstotliwość podstawowa nie była wystarczająco wysoka, aby utrzymać ich niezwykle wysoki poziom świadomości i ogromne pola aury. Jeśli pozostawali połączeni z planetarnym ciałem świetlistym, tak jak chcieli, jedynym sposobem na pozostanie obecnym w tej niskiej gęstości było uśpienie i odmowa użycia w pułapkach świadomości maszyn obcych lub reinkarnacji. Aby to zrobić, polegali na nas, przedstawicielach strażników i gwiezdnych nasion Christosa, którzy o nich nie zapomnieli, a kiedy nadchodzi właściwy czas, aby pomóc im obudzić się w Albionie, będziemy współpracować w celu pokonania obcego zagrożenia na naszej planecie.

Gdy planeta ewoluuje przez epoki astrologiczne i kolejne cykle czasowe, aby podnieść podstawową częstotliwość planetarną i zgromadzić DNA Diamentowego Słońca, aktywowana jest najwyższa istota, czyli król Christos Maji Graila, który istnieje w uśpieniu w tej wymiarowej sferze Ziemi., aby urzeczywistnić się materii, aby ucieleśnić te przymioty świadomości i przekazać je. Ci z nas, którzy są gwiezdnymi nasionami wysłanymi tutaj na tych liniach czasu, będą odbiorcami tych atrybutów świadomości Christosa, w zależności od poziomu wtajemniczenia duchowego, ponieważ każdy z nas dąży do bycia najwyższą autentyczną istotą, która służy chrystusowej misji najlepiej jak potrafi.

Manifestacje Słonecznego Logosu Jeszuy i Marii w epoce żelaza przejawiały się jako ucieleśnione 8-wymiarowe formy hierogamiczne, później uśpiły swoje ciała świetliste, aby Strażnicy Chrystusa obudzili je podczas końcowej fazy cyklu wznoszenia, która trwa teraz. Po aktywacji Albionu oraz kryształowego serca świętego Ojca Szmaragdowego Zakonu wznoszącego się do świadomości arturiańskiego Christosa, nadszedł czas na wskrzeszenie 11-wymiarowych ziemskich rdzeni - poziomego i pionowego, i zawezwanie ich do działania.

Słoneczny smoczy król z Albionu i król Maji Graila powstają jako król królów Chrystus, aby przywrócić utracone chrystusowe królestwo Boga. Teraz budzi się w Wielkiej Brytanii, aby rozpocząć globalne przebudzenie chrystusowych istot będących w stazie, przywracając w ten sposób zbawczego boskiego męskiego wojownika Christosa, aby przywrócił na planecie kosmiczną sprawiedliwość. Budząc się w ciele planetarnym, przypomina sobie całą historię, wydarzenia i linie czasu, pamięta każdy szczegół życia i natury, który ucieleśnia i zachowuje dokładną pamięć komórkową, zapisaną w ludzkim anielskim DNA. Kiedy budzi się i powraca święty Ojciec, by ucieleśnić swoje dzieło, nic nie jest stracone ani zapomniane.

Tak wygląda boski plan świętego Ojca w miłosiernym działaniu – on chce przywrócić równowagę i jedność w wiecznym świetle świadomości Kosmicznego Chrystusa, dzięki któremu cała ludzkość jest połączona z Logosem Słonecznym i systemami gwiezdnymi wewnątrz ciała świetlistego Albionu. Pochodzimy z gwiazd, bo jesteśmy gwiazdami. Ma to głębokie znaczenie powrotu na Ziemię dobrotliwego i prawowitego słonecznego króla Chrystusa, przywrócenia ukochanego króla Maji Graala Artura, wskrzeszonego namaszczonego Chrystusa, który staje się obrońcą świętej Matki i sofijnego Graala, która jest zasadą Kosmicznego Serca Ziemi.

Legenda o Arturze

Legendy o królu Arturze to starożytne archetypowe wspomnienia o początkach ludzkości, które sięgają do galaktycznej historii Lutni i Gai, ponieważ te szczególne wspomnienia zostały wszczepione bezpośrednio w ciało świetlne Albionu w Wielkiej Brytanii. Na terenie Zjednoczonego Królestwa w jednym centralnym miejscu znajduje się zarówno męska architektura skrzydeł planetarnych 6D króla Magi Graala, jak i żeńska architektura skrzydeł planetarnych 7D króla Maji Graila, najwyraźniej posiadająca cechy struktury geomantycznej, wyjątkowej i niepodobnej do innych miejsc na planecie. Dlatego część Albionu, znajdująca się na terytorium tego wyspiarskiego kraju, działa jako potężne gniazdo globalnego przebudzenia i przesunięcia osi czasu. Budzący się Albion utrzymuje ważny klucz, który zapewnia zjednoczenie pomiędzy rdzeniami – poziomym i pionowym - na planecie, i jest metaforycznym świętym Graalem, który zapowiada przejście do kolejnego wszechświata harmonicznego i otwiera oś czasu Złotego Wieku Wniebowstąpienia.

Król Artur jest bliźniaczym bratem Jeszuy Chrystusa, jednak jego celem zgodnym z boskim planem jako powracającego michałowego patriarchy jest wyrażenie się jako król wojownik, który podnosi Excalibur Drzewa Życia, aby bronić świętej Matki i całe niewinne życie w królestwie. Król Artur to zasada właściwego działania, która daje nam moralną odwagę, by stanąć w obronie tego, o czym wiemy, że jest prawdą, i chronić innych przed krzywdą spowodowaną złem umyślnie wyrządzonym przez fałszywego króla tyranii. Król Artur był prawdziwym człowiekiem, który żył na tej planecie w VI wieku i był związany z wykonywaniem chrystusowej misji strażnika Szmaragdowego Zakonu jako jedenastowymiarowy nosciel obu rdzeni planety - struktury chroniącej wrota Graala 11D w Albionie.

Kosmiczne ciało świadomości króla Artura jest bezpośrednio połączone z rodziną Michała, który jest także strażnikiem 11-wymiarowych bram Aveyon-Avalon z inwazji NAA, więc może on być uważany za patriarchę genetyki ptasich istot michałowych i wspomnień Serafinów z całego czasu. Te bramy obejmują Pewsey Vale, Ireland’s Eye i St. Ives Bay w Kornwalii. Kornwalia jest szczególnie ważna ze względu na położenie punktu Graala i bliskie sąsiedztwo 12D bramy Łuku Matki, która mieści w sobie wspomnienia Szmaragdowego Zakonu i wiedzę o gwiezdnych wrotach Lutni - Aramateny. Powrót osi czasu króla Artura reprezentuje pojawienie się na planecie autentycznej świadomości Kosmicznego Chrystusa dzięki powrotowi Szmaragdowego Zakonu, rozświetlającego warstwy męskiego ciała świetlistego Albionu promieniami Szmaragdowego świętego Ojca i kryształami szmaragdu. Jest kosmiczną istotą wysłaną tutaj przez świętego Ojca, aby w pełni wyrazić swoją obecność na tym świecie podczas planetarnego wyzwolenia, jako chrystusowy król Artur, który pozostał w stazie, aż ciało świetliste Albionu w końcu obudziło się na planecie podczas cyklu wznoszenia.

W wyniku niedawnych aktywacji paliadoriańskich i naprawienia hal kosmicznych rejestrów Szmaragdowego Zakonu, które zostały uszkodzone wskutek skradzionych tłumaczeń dysków holograficznych używanych w liniach czasu AI do budowania mutacji szachownicy, udało się odzyskać uniwersalne ciało organicznej świadomości króla Artura. Misja Artura w czasie spiralnym polega na ucieleśnieniu Graala 11D, protektora kodów hierogamicznego Edenu i Avalonu, kodów „Filar Mocy” uniwersalnego rdzenia poziomego i rdzenia pionowego oraz powrót Szmaragdowego Zakonu przez budzący się Albion. W nazwie król Artur (Arthur) znajduje się słowo Kathar, które bezpośrednio łączy się z Katarami i 12-częściową siatką Drzewa Kathara, co ilustruje jego boski cel, jego niezwykłą męską siłę Chrystusa odradzającą się na Ziemi, aby odzyskać żeńskie esencje sofianiczne i w pełni ucieleśniać eoniczną parę Christos-Sophia, która poprowadzi nas do Złotego Wieku.

Fabularyzowane historyczne opowieści o pełnym dramatów związku króla Artura z żoną Ginewrą opisujące romantyczną tragedię pełną niewierności seksualnej i zdrad zostały celowo zniekształcone przez istoty z Nibiru, aby zniweczyć i poniżać kochającą hierogamiczną więź, która istniała między nimi. Żona króla Artura nie była kochanką Lancelota, podobnie jak żona Jeszuy, Maria Magdalena Zofia, nie była prostytutką, ale były to głęboko kochające się pary, głęboko zjednoczone w duchowym małżeństwie i hierogamicznej więzi, dzięki której służyły misji chrystusowej.

Od połowy do końca szóstego wieku Federacja Galaktyczna i różne frakcje NAA spiskowały, chcąc skraść atlantydzkie artefakty, które były używane jako narzędzia 11. gwiezdnych wrót przez zespoły Artura, Ginewry i Templariuszy. Artur i Ginewra pochodzą z linii celtyckich druidów, są bezpośrednimi potomkami pradawnych królów Maji Graala ludzkich plemion z Tary, czyli strażników Christosa, którzy pozostali w stanie spoczynku w ciele świetlistym Albionu i są w trakcie regeneracji swoich polamanych części. W odzyskiwaniu części ciała Christosa pomagają trójfazowe transmisje promienia Kunda lub tęczowych kręgów słonecznych Rishich, które zalewają niektóre obszary Albionu, generując całkowicie nowy zestaw krystalicznej geometrii.

Tęczowe Okrągłe Stoły lub promień Kunda

W matrycy energii źródło Boga wyraża się najpierw jako dźwięk, w postaci żyjącego prądu pola dźwiękowego promienia Kunda. Wewnątrz tego promienia tworzą się żywe promienie światła Uniwersalnej Trójcy, które nazywamy Troistym Płomieniem Założycielskim Słonecznego Rishi lub Breneau. Słoneczny Rishi powrócił do światów zwymiarowanych, aby bezpośrednio wspierać rasy Strażników oraz wprowadzać prądy promienia Kunda do systemu siatki planetarnej podczas planetarnego cyklu wyzwalania.

Ezoterycznie, termin „tęczowe kręgi” lub „ tęczowy Okrągły Stół” odnosi się do przepływu tęczowego prądu Diamentowego Słońca lub promienia Kunda do wrót planetarnych oraz sieci Ziemi, aby przywrócić równowagę i harmonię w systemach planetarnych. Aby chronić Ziemię, rycerze Templariusze Chrystusa udawali się do planetarnych gwiezdnych wrót i centrów mocy dysponujacych planetarnymi strukturami geomantycznymi i eterycznymi świątyniami światła, gdzie komunikowali się z kryształowymi siłami, które im pokazywały, gdzie mają stworzyć „Okrągły Stół”. W celu uruchomienia tęczowego strumienia promienia Kunda i ochrony danego obszaru przed intruzami na wielowymiarowych poziomach, w miejscu wrót lub w geomantycznej sieci energetycznej zbierało się trzech do dwunastu templariuszy. Transmisja prądu promienia Kunda do sieci planetarnej wspiera harmonizację planety, przywracanie częstotliwości Christosa i dostrojenie do organicznych osi czasu planetarnego wniebowstąpienia.

Gdy w ludzkim ciele świetlistym dojdzie do aktywacji wszystkich dziewięciu wymiarów częstotliwości kundalini, które złączą się w sercu, następuje przemiana do płynnego światła plazmy, co aktywuje świadomość awatara Christosa na wyższych polach tęczy znanych jako promień Kunda. W tej następnej fazie, dzięki tęczowym okrągłym stołom, instalowaniu królewskich łuków i kosmicznych rdzeni świętego Ojca, dochodzi do przebudzenia Albionu, co katalizuje globalną linię czasu przebudzenia i ujawnienia.

DNA Rubinowego Słońca

Król Artur był wcielony z 10-niciowym DNA Rubinowego Słońca, które ma pomóc przywrócić żeńskie kody sofianicznego szafiru w czakrze Słonecznej Gwiazdy, która znajduje się około 15,24 cm nad koroną. Ta część ciała świetlistego Diamentowego Słońca została na tej planecie uszkodzona podczas hybrydyzacji Nephilim i kiedy w ludzkie ciało zostały wtłoczone esencje Drakonian. Słoneczna Gwiazda jest utrzymywana przez kod żeńskiego rdzenia kryształowej róży serca i jest odpowiedzialna za otrzymywanie komunikatów bezpośrednio od naszego chrytusowego awatara. Wcielenie króla Artura przywróciło komunikację szafirowej Słonecznej Gwiazdy z naszym awatarem i wsparło powrót do ciała świetlistego Albionu skorygowanej formy diamentowego słońca uniwersalnego Hu-man, diamentowego słońca pięciogwiazdowego szablonu Adama, utraconej po egipsko-sumeryjskiej inwazji.

Linia DNA Graala Rubinowego Słońca jest również określana jako dzieci Indygo i zawiera hybrydowy szablon DNA Diamentowego Słońca, który jest efektem hybrydyzacji pomiędzy genami Nephilim i Elohim. Elohim są bezpośrednio połączeni z liniami Matki; ponieważ DNA Rubinowego Słońca ma bezpośredni związek z powrotem i naprawą prawdziwej świadomości Matki w naszym DNA-RNA. Przedstawiciele Strażników, tacy jak król Artur i jego drużyna Templariuszy, a także strażnik Echnaton, zdecydowali się wcielić w szablon DNA Rubinowego Słońca, kiedy przybyli na Ziemię, aby pomóc odzyskać i przywrócić ogniste litery i kody wektorów czasu skradzione konkretnie z linii Graala Matki.

Synowie Beliala zaprojektowali ciała z szablonem DNA opartym na oryginalnym szablonie DNA Rubinowego Słońca, w celu przejęcia linii Graala stworzonej przez zastępy Strażników, ponieważ chcieli uszkodzić linie Matki i wprowadzić do kolejnych wcieleń świadomość upadłych aniołów. Poprzez DNA Rubinowego Słońca stworzyli 11. odwróconą nić DNA, w której mogłaby zamieszkiwać ich linia świadomości. Chcąc uzyskać kontrolę nad 11-wymiarowymi gwiezdnymi wrotami, hybrydy upadłych aniołów Annunaki przywłaszczyły sobie szablon DNA Rubinowego Słońca, aby powstrzymać powrót przez Albion świadomości Chrystusa-Sofii, króla Artura i jego odpowiednika, potrójnej Słonecznej Bogini.

W drugim wszechświecie harmonicznym DNA Rubinowego Słońca uległo dalszej mutacji poprzez 9-niciowe DNA Drako-Annunaki. Te linie ras były używane do infiltracji linii krwi elit władzy lub Illuminati w celu wcielenia upadłych aniołów na płaszczyźnie Ziemi, które posłużyłyby NAA do uzyskania pełnej dominacji nad planetą i zniewolenia jej oraz jej mieszkańców. Dowiedzieliśmy się, że zostało to zaprojektowane tak, aby zatrzymać księżycową przemianę w ciele buddycznym zasady żeńskiej, zapobiegając pojawieniu się kobiecej świadomości słonecznej na planecie, na której król Artur, strażnik Katarów, odgrywa bardzo szczególną rolę w dokonywaniu alchemii dla ''solaryzacji” Sofii i jej chrystusowym rytuale.

Bliźniacze Słoneczne Serce w Sercu Szmaragdowego Kryształu

W Albionie, w środkowej Wielkiej Brytanii została umieszczona Paliadoriańska Tęczowa Tarcza Króla i Królowej Smoków, aby zjednoczyć potrójne słoneczne archetypy Arthura-Michaela-Jeszuy i Ginewry-Meri-Scotii-Sophii w bliźniaczym kryształowym sercu trzymanym w szmaragdowej kryształowej tarczy. To zjednoczenie dokonane między trójcą Słonecznego Logosu męskich i żeńskich archetypów Christosa przygotowuje planetę do instalacji i aktywacji Szmaragdowego Kryształu w centrum wyższego serca, co oznacza powrót na planetę Kosmicznego Serca Szmaragdowego Zakonu i związanego z nim 48-niciowego DNA. Źródło tego wiecznego światła połączonego z królestwami Boga jest poza jakimkolwiek opisem, dlatego każda osoba znajduje się na własnej duchowej ścieżce, aby aktywować sekretną wewnętrzną komorę serca i zbliżyć się do tej ogromnej duchowej mocy z poziomu jej najwyższych cnót prawdy lub przymiotów Christosa, mających złagodzić ogromnie wysoką częstotliwość świadomości, którą zawiera. Zostało to ezoterycznie opisane przez mistrzów wschodnich tradycji, takich jak mistrz serc Ramana Maharishi jako serce w sercu oraz źródło ostatecznej boskiej świadomości.

Serce ze Szmaragdowego Kryształu jest powiązane z kosmicznym archetypem niebiańskiego Jeruzalem, świętym świętych, istniejącym w Kryształowej Katedrze - mieszkaniu Christosa, który jest najświętszym duchem Bożym. Jest to sekretna i ukryta komnata w ośrodku wyższego serca, która istnieje w centrum bliźniaczej czakry serca mężczyzny i kobiety, i jest aktywowana w celu uzyskania połączenia czystej świadomości z Wiecznym Światłem Boga. Kiedy serce się rozwija, wewnętrzny szmaragd zaczyna iskrzyć i promieniować ze źródła miłości w tobie, które rozpozna źródło miłości istniejące w innych, święty duch iskrzy i ponownie połączy się ze świętym Ojcem wewnątrz.

Avebury Henge (Kompleks Avebury)

Avebury Henge i kamienne kręgi znajdujące się w sercu Wiltshire, mają największą liczbę kamieni w Wielkiej Brytanii, i mimo że wiele oryginalnych kamieni zostało stamtąd zabranych, ich energetyczne zadanie nadal jest realizowane, a dodatkowo dopełnia geomantyczny cel tego świętego miejsca. Potężne stojące kamienie o różnych kształtach mają od 2.7 do 6.1 m wysokości, są to megality strzeżone przez istotę ziemskiego smoka.

To jest wyjątkowe starożytne święte miejsce o ogromnej mocy, posiadające ważną hierogamiczną architekturę zaprojektowaną przez Elohimów z rodu Matki Niebieskiego Promienia, aby obudzić ciało świetlne Albionu na całym świecie. Działa jako punkt przesyłowy z kosmicznego pępka kosmicznej monady świętego Ojca do Szmaragdowego Promienia arturiańskiego Chrystusa-Sofii, aby obudzili się w ciele świetlistym Albionu jako koronowany król i królowa. Od niedawna, wraz z odzyskaniem matrycy Gai, słońca chrystusowej nieskończoności w portalu 8D przygotowują linie geomantyczne wschód-zachód na zalanie ich tęczowymi promieniami Słonecznego Logosu, dodatkowo przygotowując szablon DNA Szmaragdowego Zakonu. Aktywacja szablonu Szmaragdowego Zakonu w pępku Avebury jest bezpośrednio związana z odzyskaniem świadomości Matki Sofianicznej - jej aspektu potrójnej słonecznej Bogini, odpowiednika króla Artura, który budzi się, aby odzyskać swoje części, skradzione i sklonowane oraz przetransmutować siły księżycowe, którymi została związana. To święte miejsce jest przez cały czas dowodem ich świętego małżeństwa i hierogamicznej jedności.

To święte miejsce jest punktem połączenia z liniami wszechświatowej Kundalini Byka-Smoka przesuwającymi się na planecie na wschód i zachód, które łączą się bezpośrednio z Logosem Słonecznym, dając pionowe połączenie do jednej z czterech Gwiazd Królewskich - Aldebarana, gwiazdy Strażnika Wschodu. rządzonej przez Michaela.

Avebury Henge jest też starożytnym zegarem słonecznym, który działa energetycznie jak gigantyczny zegar kosmiczny, resetując osie czasu w sieci planetarnej. Jego działanie jako kosmicznego zegara jest funkcją głównego zegara czasu, który zapewnia dostęp do wspomnień w organicznych liniach czasu zapisanej historii ludzkości, sięgającej wstecz do Hyperborei, która łączy się z rdzeniem metagalaktycznym. Kosmiczna trójca Słonecznego Rishi dopełnia na tym obszarze swoją tarczę z plecionki fal, tworząc połączenie z Avebury Henge, przelewając archetypowe siły Niebieskiego Ojca i Niebiańskiej Matki, aby zjednoczyć się z nami wszystkimi, odżywić i wspierać Kosmicznego Syna i Córkę. Dzieci Słońca wznoszą się poza tyranię ciemności pod boskim panowaniem i kierownictwem nowej pary eonicznej, Christos-Sophia, która jest ukoronowana przez Urana i reprezentowana przez arturiańską hierogamiczną jedność, generuje doskonałą równowagę energetyczną między zasadą męską i żeńską na Ziemi, co oznacza powtórne przyjście Chrystusa.

Z Avebury Henge połączony jest Syriusz i Kanopus przez spiralne transmisje DNA przeplecionej złotej i srebrnej energii złączonej męskości i kobiecości, której zadaniem jest doprowadzenie tego splecionego srebrno-złotego strumienia do linii Michała-Marii w celu kreacji kryształowego bliźniaczego serca i księżycowej przemiany. Srebrno-złote energie płyną do tego świętego miejsca, grając Musica Universalis, która łączy się z harfą króla Artura z Lutni, aby dopełnić linie Michała-Marii i rezonować z tą muzyką.

Glastonbury

Avebury jest odbiciem świętego małżeństwa Chrystusa, większe takie centrum znajduje się w Glastonbury, ale ten obszar pozostaje zablokowany przez nadmierną ilość ekstremalnie niskich częstotliwości astralnych związanych z przejęciem przez New Age, co sprawia, że komunikowanie się z wyższymi częstotliwościami jest tam bardzo trudne. Glastonbury stało się pożywką dla pasożytniczych energii, kiedy stało się sławne, ponieważ astralne szkodniki znalazły tam pożywkę w masowym zamieszaniu związanym z turystyką, co umniejsza jego starożytną moc jako świętego miejsca.

Tak więc Glastonbury jest popularne w społeczności New Age i jest znane z legend związanych z królem Arturem, ponieważ powszechnie mówi się, że ten obszar jest miejscem jego pochówku. Lokalizacja była mocno związana z esseńskimi naukami Chrystusa praktykowanymi w starożytności przez ludność celtycką, zanim Kościół rzymski to zniszczył, i od tego czasu służy siłom Antychrysta do szerzenia zamieszania. Glastonbury zostało zdegradowane do repozytorium sekwencji snów zbiorowej świadomości z płaszczyzny astralnej, które zostały umieszczone jako sztuczne obrazy holograficzne i klony fałszywego światła, co wzmacniają jeszcze popularne książki, filmy i inne media, animowane w astralnej wirtualnej rzeczywistości. Tak więc żyje tu głęboka wyobraźnia i historie dramatów arturiańskich, ale są one przeważnie wypaczone, aby pasowały do oczu patrzącego i tego, co on chce zobaczyć w odbiciu astralnych zwierciadeł złudzeń. To, czym chcielibyśmy, aby był i czym w rzeczywistości jest, to dwie bardzo różne rzeczy. Glastonbury to dobre studium przypadku astralnych mirażów generowanych przez zbiorową świadomość, zakochaną w tym, co reprezentuje Artur.

Tintagel i Ursa Major (Wielka Niedźwiedzica)

Tintagel to małe miasteczko na zachodnim krańcu Kornwalii, położone w widocznym miejscu, ponieważ region ten znajduje się blisko ważnego systemu bram, który działa jako główny węzeł obsługujący wszystkie bramy Trójcy. Przez wrota Trójcy, przez Wodny Portal przechodzi wiele osób, które w tym czasie potrzebują bezpiecznego przejścia, kiedy upuszczą ciało, a nie są w stanie wytrzymać wyższych częstotliwości. Krajobraz Tintagel jest połączony siatką z gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy, ma bezposrednie połączenia z bramą Polarian. Brama Polarian jest scalona z większą siecią hostingu wznoszenia, która otwiera się na przejście z Drogi Mlecznej do Andromedy, gdzie wznosząca się Ziemia znajduje się w matrycy Aquaelle.

Niektórzy dosłownie twierdzą, że król Artur został poczęty i narodzony w Tintagel, w rzeczywistości wskazuje na duchowe sposoby, dzięki którym Logos Słoneczny rodzi się na Ziemi, gdy przychodzi z gwiazd. Tintagel posiada niebiańską częstotliwość tego energetyzującego słonecznego strumienia gwiazd, który jest połączony ze Słonecznym Riszim i arturiańskim Chrystusem, zaś Tintagel nie jest miejscem poczęcia i narodzin jego fizycznej istoty.

Król Artur reprezentuje aspekt krystalicznej świadomości lub Logosu Słonecznego, z którym można połączyć się poprzez ten archetyp na Ziemi. Miejsce narodzin Artura reprezentuje narodziny Złotego Dziecka Chrystusowego, w którym wrażliwy poszukiwacz duchowy może obcować z obecnością słonecznego anioła. Ta słoneczna obecność może być celowo nakierowana na ożywienie i energetyzację wewnętrznego przebudzenia i ciała Albionu.

Poprzez strumienie słonecznych gwiazd, które zawierają instrukcje ustawione dla ciała buddycznego 11. czakry, Tintagel reprezentuje również zasadę Ciemnej Uniwersalnej Matki, której przeznaczeniem jest duchowa przemiana księżycowych form, oraz transmogryfikacja przez ogień światła słonecznego zasady świętego Ojca. Tak więc Tintagel posiada ważny element do przemiany księżycowej formy, hierogamiczną ścieżkę otwierania buddycznego jajka, w którym król Artur jest naturalnym strażnikiem.

Cumbria, zamek Pendragon i kamienne kręgi

Około 22 000 lat temu grupy intruzów NAA odszukały linie rodów Celtów i Druidów, aby przeprowadzić ludobójczą kampanię na terenie Zjednoczonego Królestwa w celu wykorzenienia nauk Melchizedeka Christosa, historii Atlantydy i rozpowszechniania fałszywych zapisów o rodach Celtów i Druidów. Aby zniszczyć dokładne zapisy gwiezdnego pochodzenia i historyczne artefakty ludzkości, uśmiercono lub wymazano pierwotne starożytne języki celtyckie powiązane z oryginalnymi 12 plemionami esseńskimi, po czym usunięto kody żywego światła, które były wypowiadane i wyrażane przez te linie króla Maji Graila.

Linie rodów Celtów i Druidów sięgają starożytnego Egiptu i Izraela, gdzie język ojczysty znajduje się w egipskich hieroglifach używających Khumric jako języka bazowego. Język walijski Khumry jest częścią dziedzictwa należącego do ziem Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, czy pochodzi z Walii, Anglii, Kornwalii, Szkocji czy Irlandii Północnej. Jednak kontrolerzy uczynili zapisy z historii Egiptu tak chaotycznymi i zagmatwanymi, jak to tylko możliwe, aby zachować kontrolowaną narrację i uniemozliwić zrozumienie, że egipskie linie czasu i piramidy w Gizie są pozostałością technologii starożytnych budowniczych z Atlantydy. Kiedy te rody mędrców Graala uciekły z Bliskiego Wschodu, osiedliły się w Wielkiej Brytanii i Etrurii w środkowych Włoszech, zabierając ze sobą swój język celtycki. Z biegiem czasu w Wielkiej Brytanii język Khumric używany w regionie walijskim połączył się z innymi dialektami. Cumbric, pochodzący z regionu Cumbria, jest blisko spokrewniony z językiem walijskim i podobno wymarł około XIII wieku. To, co pozostało w regionie, nie powinno być mylone z oryginalnym Khumric-Cumbric, ale obecnie nazywa się go dialektem kumbryjskim, a jego historia ma związek z językiem celtyckim.

Ziarno języka celtyckiego i pokrewnych dialektów aktywuje komórkową pamięć genetyki Diamentowego Słońca i archetypowych sił Christos-Sophia budzących się na tym terenie. Są to bezpośrednie linie rodów Christosa i język ojczysty hierogamicznego połączenia króla Artura i królowej Ginewry. Celtowie i Druidzi pozostawili wiedzę i mądrość w kamiennych kręgach, które zbudowali, aby zachować oryginalny język i kody Esseńczyków, dla tych z przyszłości, którzy będą ich potrzebować, aby obudzić Albion. Przekazali swoją świadomość eterycznej kryształowej czaszce, a następnie przelali ją do kamieni, które zostały wypełnione tym kryształowym strumieniem inteligencji. W Kumbrii jest ponad 50 znanych kamiennych kręgów, które w tym czasie stają się coraz bardziej aktywne. Osoba poszukująca czystego serca i prawdy, medytująca w kluczowych obszarach kamiennych kręgów z zamiarem połączenia swojej świadomości z eterycznym umysłem obecnym w kamieniach, może przekazać informacje i pamięć tym, którzy mają zestrojone częstotliwości i chcą służyć planecie.

Hrabstwo Cumbria w północno-zachodniej Anglii i przy szkockich granicach ma cechy, które są ważne dla przywrócenia ziemiom słowa-logosu świętego Ojca lub głosu prawowitego króla Chrystusa. Ten obszar działa podobnie do centrum gardła 5D, które jest połączone z ciałem świetlistym Albionu, znajdującym się w tym regionie. Zamek Pendragon znajduje się w Cumbrii, wznosi się nad rzeką Eden i według legendy został zbudowany przez Uthera Pendragona, ojca króla Artura. Rzeczywiście, ten zamek zawiera wiele warstw struktur geomantycznych w kilku wymiarach związanych z historią 12 plemion esseńskich i celtyckich linii związanych z królem Arturem, które mają połączenia świadomości ze światami wewnętrznymi i halami Amenti.

Dodatkowo, zamek ma cztero-filarowe centrum Kryształowej Katedry do sprowadzania tęczowych kręgów, które zawiera portal komunikacyjny wiodący do ukrytych monadycznych istot Słonecznego Złotego Smoka, które się budzą, jak ukochany królu Artur. Wewnątrz tego centrum została umieszczona stanica, służąca do pilnowania tego regionu dla osi czasu króla Artura 5D, delikatnie oświetlając siatkę, gdy ludzkość bytowała w mrocznym wieku, w burzliwych czasach wypełnionych energiczną i duchową ciemnością.

Ostatnio, poprzez portal 5D Albionu (aktywne centrum gardła) można komunikować się z budzącą się świadomością króla Artura, która manifestuje się bezpośrednio poprzez Szmaragdowy Promień ciała świetlistego. Przedstawia się jako boska świadomość świętego Ojca we wszystkich częściach stworzenia, zapamiętanych jednocześnie wszystkich upadłych i nieupadłych aspektach na wszystkich osiach czasu w wiecznej chwili, aby odzyskać i zjednoczyć całą swoją świadomość i odzyskać królestwo. Jego arturiańska istota pojawia się jako forma nałożona na potężny, krystaliczny wodospad Szmaragdowego Promienia, który tworzy słup pionowego rdzenia, wydający się być cielesnym naczyniem Boga, stworzonym w Albionie w celu utrzymania jego ogromnej boskiej świadomości na planecie.

Jajo Słonecznego Złotego Smoka zostało ponownie osadzone w kilku miejscach w Albionie, aby na siatce planetarnej wykluło się chrystusowe Złote Dziecko, i aby chronić autentyczną świadomość arturiańskiego Christosa. Dwunastu Rycerzy to części energetycznych tożsamości w konstelacjach, które mają różne atrybuty, i służą zjednoczeniu, a jednocześnie wspierają zakotwiczenie planetarnej Kryształowej Katedry. Jeden z głównych filarów Kryształowej Katedry, zbudowany w celu utrzymania Kosmicznej Świadomości Chrystusa na planecie, znajduje się w Norwegii, ponieważ łączy się bezpośrednio ze świętym Drzewem Życia, które karmi ziemskie duchy w królestwach przyrody.

Norwegia, święte Drzewo Życia i kody Edenu

Siły opiekunów wykryły urządzenia czarnych dziur NAA, które zostały użyte do zniszczenia naturalnej sieci planetarnej i funkcji rdzenia męskiego. Te maszyny Obcych sterowały filarami Antychrysta w Norwegii, a teraz zostaną zdemontowane i usunięte. Są to pomniejsze filary łączące się w jeden masywny filar, które przejęły planetarny system rdzeni, tworzący sieć linii geomantycznych z rozległymi warstwami wbudowanych maszyn Obcych, które rozciągają się na północny kraniec szkockiego portalu Hyperborean, następnie dalej, na kraje skandynawskie. Na końcowym etapie podłączone są do matrycy czarngo sześcianu w Mekce. Uruchamiają sieci odwrócone AI używane przez siły Czarnego Słońca NAA do wysysania siły życiowej z planety i jako narzędzia do utrzymywania globalnego zniewolenia świadomości.

W pobliżu Oslo zidentyfikowano główny filar technologii Antychrysta, a lokalizacja ta wydaje się być wybrana do wykorzystania kilku różnych organicznych systemów portalowych i odwróconych linii geomantycznych połączonych bezpośrednio z liniami czasu hiperborejskiego i Azurytów z Gai. Jest to główna sieć filarów NAA, która kontroluje globalną cyrkulację prądu Kelipot, prądu odwróconego biegnącego w obwodzie anubiańskiego czarnego serca, szczególnie poprzez przechwytywanie energii seksualnej lusz od ludzkości.

Demontaż filaru norweskiego ujawnił ogromną ilość miazmy z seksualnej niedoli i programowania magii seksualnej, które wylały się do sieci, co jasno pokazało, że ta sieć została użyta do przejęcia planetarnego Drzewa Życia jako antyhierogamiczna technologia odwrócenia płci. Miała rozpowszechniać antychrześcijańskie wersje rytuałów czarnej magii seksualnej, symbolizujące postacie hermafrodyty z kaduceuszem, symboliką bliźniaczego węża, która jest reprezentatywna dla męskich i żeńskich demonów, Czarnej Królowej Lilith i Samaela Czarnego lub Azazaela, którzy współtworzą siły Bafometa.

Centra energii seksualnej rezonują z maszynerią wysysającą czerpiącą z portali 2D i 4D sieci planetarnej, czyli ta sieć obejmowała macki i sztuczne rozdarcia czasu we wrotach Gizy, Sarasocie na Florydzie i Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Przechwytywana energia jest zbierana w zbiornikach-cysternach, a następnie kierowana w miejsca przeznaczone do wywołania destrukcyjnych globalnych wydarzeń, co obecnie ulega nasileniu w celu rozprzestrzeniania programów zarazy i terroryzowania mas do poddania się NAA.

W górach Rondane w Norwegii znajdują się starożytne kody edeńskie z Hyperborei 7D, zestrojone z gwiezdnymi wrotami 11D z buddycznego ciała Słonecznego Logosu, mieszczącego w sobie strukturę geomantyczną, która zachowuje krystaliczną doskonałość świętego Drzewa Życia, czyli Yggdrasil. Yggdrasil to boska struktura oryginalnego świętego Drzewa ze Złotego Wieku Hyperborei, która utrzymuje bliźniaczy aspekt mężczyzny i kobiety, zjednoczonych jako Christos-Sophia. To święte, kryształowe, holograficzne Drzewo Życia jest splecione z terenami Norwegii i łączy rozległe gałęzie wielu hierarchii anielskich dewów królestw Natury Ziemi. Architektura świętego Drzewa jest połączona z kodowaniem edeńskim, które zostało zaprojektowane jako krystaliczna struktura wspomagająca przywracanie równowagi energetycznej ziem, odżywianie wód planety i ochraniająca duchy, które żyją w wielu różnych królestwach Natury na planecie.

Druidzi Maji Graala i celtyckie rody wyznaczone na strażników mające w sobie zakodowaną mądrość i starożytna wiedzę gromadzili się na ceremoniach wokół świętych drzew. Wymieniali ofiary miłości, a następnie otrzymywali wskazówki i informacje od świętego drzewa - o uzdrawiających właściwościach żywiołów, duchów natury lub stanu świata przyrody. Tak więc te sieci portali w Norwegii były niezwykle ważne, ponieważ mają wspomóc przygotowania do następnego etapu przebudzenia wyższego serca Albionu, a także powrotu częstotliwości Słonecznego Logosu Chrystusa przez archetypowe siły króla Artura i królowej Ginewry, które ukazują tworzące się skrzydła i hierogamiczny szablon zjednoczonej świadomości męskiej i żeńskiej.

Aby wypaczyć naturalne królestwo i zniekształcić zasady płci, zapobiec wewnętrznemu zjednoczeniu mężczyzn i kobiet, maszyneria sztucznej inteligencji w tej filarowej sieci sklonowała wiele rejestrów Założycieli i planów ze Złotego Wieku Hyperborei, w tym tożsamości wniebowstąpionych mistrzów lub Azurytów, które zostały uwięzione i wykorzystywane jako źródło zasilania do uruchamiania tej odwróconej sieci. Dowiedzieliśmy się, że ta przeciwdziałająca życiu architektura blokowała przebudzenie chrysusowych istot w stazie i duchów anielskich w Albionie, odcinając Koronę, ponieważ ta sieć zniekształcała hiperboreańskie połączenia Fioletowego Promienia 7D w matrycy Gai, uszkadzając kody rdzeni. W norweskim systemie portalowym istnieją rozległe wzory konstelacji gwiazd, które wpisują się w holograficzną geografię łączącą częstotliwości gwiazd niebieskich i ich wzorce z liniami geomantycznymi Ziemi. Jedna linia geomantyczna miała połączenie z Corona Borealis - Koroną Północną, która wydawała się być używana przez filar Antychrysta do blokowania czakry korony 7D przed otwarciem w ciele świetlnym Albionu w Wielkiej Brytanii. Odpowiada to obecnym masowym operacjom psychologicznym, które rozgłaszają propagandę używając słowa „corona” (korona), aby wzbudzić masowy strach w populacji, która podświadomie odrzuca duchową zgodę na otwarcie czakry korony.

Inna z jego głównych funkcji było odwrócenie autentycznego filaru norweskiej kryształowej katedry poprzez uruchomienie odwróconych i sklonowanych hologramów hiperborejskiego holokaustu, przy wykorzystaniu inwazji na Gaję, a następnie wstawieniu fantomu ciała Gai, umieszczonego w rdzeniu metagalaktycznym 8D.

Rodziny świętego Ojca z Ametystowego Zakonu Rha ze światów Boga przewodziły atakowi, w wyniku którego ta obca sieć Antychrysta z fałszywą architekturą rdzeni upadła wraz z liniami zasilającymi kilka wrót. Księga Praw świętego Ojca, łuki królewskie i tarcze paliadoriańskiego króla Smoków są na miejscu, aby pomóc zharmonizować i uzdrowić te ziemie oraz przywrócić prawowitą Koronę. Ludzkość może zacząć doświadczać autentycznej częstotliwości rdzenia Ojca, emanującej przez święte Drzewo Życia z Gai, które jest ważnym aspektem holograficznego kryształu światła w Ogrodzie Edenu, którego wzorzec musiał zostać poprawiony, aby obudzić ciało swietliste Albionu.

To są czasy najgorsze, ale i najlepsze, musimy ochraniać nasze święte kryształowe serca i być wiecznymi płomieniami utrzymującymi światło w ciemności. Jeśli uda nam się znaleźć wewnętrzny duchowy kompas, który wskazuje kochające serce, będziemy mogli znaleźć to, co nadaje nam prawdziwy cel i sens życia, odkryjemy, że zbieramy wewnętrzne skarby wielkiej duchowej nagrody. Jeśli wszystko, co możemy zobaczyć, to antychrystyczne gry zwodzenia, iluzji i przerażającego strachu, pogrążymy się w polu nienawiści i poniesiemy klęskę – to będzie nasz wewnętrzny Armagedon. Wybór należy do każdego z nas, a naszym obowiązkiem jest kultywowanie i rozwijanie serca i wewnętrznego ducha, rozwijanie etyki cnoty, abyśmy mogli być tak czyści i kochający, jak tylko możemy - każdej chwili. W Albionie budzi się król Artur i nic nie może powstrzymać powtórnego przyjścia Chrystusa na planetę.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziekuję za męstwo i poszukiwanie prawdy. Jestem wolną niezależną istota boską!

Do następnego spotkania pozostań na oświecającej Ścieżce swojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Antyfona: Salve Regina, „Średniowieczna pieśń Templariuszy”

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, nasze życie, nasza słodyczy i nadziejo nasza. Do Ciebie wołamy, biedne wygnane dzieci Ewy; do Ciebie wysyłamy nasze westchnienia, żaląc się i płacząc w tej dolinie łez. Zwróć więc, Orędowniczko Miłosierdzia, Twoje miłosierne oczy ku nam; a po tym naszym wygnaniu pokaż nam błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. O Łaskawa, o Kochająca, o słodka Dziewico Maryjo. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy stali się godnymi obietnicy Chrystusa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz