sobota, 24 kwietnia 2021

SYNTEZA SŁONECZNA – LISA RENEE kwiecień 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Wraz z powrotem świadomości słonecznego Chrystusa na Ziemię przyspiesza planetarne wniebowstąpienie i nic nie może ani nie zatrzyma linii czasu ujawnienia. Za kulisami i w architekturze planetarnej dzieje się wiele niesamowitych rzeczy wspierających ludzkość, które potwierdzają, że obecne mroczne rządy terroru i ludobójstwa są tymczasowe. Najbardziej wzmacniającym krokiem, jaki możemy teraz wykonać, jest negacja zastraszania i współudziału w kampanii ludobójstwa dokonywanego na ludziach. Musimy znaleźć w sercu bezpośrednie połączenie z Bogiem, najwyższą mocą, szukać wewnętrznego przewodnictwa i wyższej prawdy, które pomogłyby nam podążać naprzód.

Od powrotu słonecznego Rishi i aktywacji DNA Złotego Słońca pod koniec 2020 roku, sieć planetarna szybko zmienia poziomy polaryzacji, przyspieszają trójfalowe strumienie plazmy słonecznego światła, które ożywiają materię - trwa proces słonecznej syntezy. Powracający słoneczni smoczy królowie to trójtonowi luminarze Christosa ze światów Bogów będący mistrzami i autentycznymi inżynierami sieci technologii prawdziwej boskiej świadomości, która tworzy ciało świetliste całej matrycy planetarnej. Mają wypełnić Przymierze Paliadoriańskie, które polega na przywróceniu słonecznej świadomości Chrystusa na Ziemi poprzez plazmowe ciało świetlne, co zostało niedawno ogłoszone poprzez wskrzeszenie króla Artura w Albionie.

Słoneczni Rishi i słoneczni smoczy królowie splatają się z krystalicznymi siatkami, które zawierają holograficzną niebiańską mapę wielu gwiazd/słońc i konstelacji, transmitując technologię świadomości ciekłej organicznej plazmy, co przyspiesza syntezę słoneczną. Jest to proces słonecznej symbiozy, łączenia materii fizycznej z kodami plazmy ognia słonecznego w całej sieci planetarnej, co dodatkowo zasila sofianiczne tarcze plazmowe i tarcze żywiołów słonecznego Tęczowego Smoka, ożywiając energię kryształów w płynach i wodach. Te tarcze ciekłej plazmy zostały zaprojektowane w celu dalszego ponownego szyfrowania elementali i oczyszczania skażonych wód astralnych, płynów i oparów znajdujących się w krystalicznej macierzy planetarnej oraz systemie zarządzania wodami ludzkiego ciała. Następuje reorganizacja macierzy krystalicznej powięzi, w wyniku której kody słoneczne zapalają kryształy plazmy w rozległej sieci naszej matrycy neurologicznej, ulepszając macierz komórkową kości, krwi, skóry i tkanek, abyśmy mogli przyjąć kody ciekłej plazmy.

W obszarach gwiezdnej siatki, do których ponownie dołączane są energie gwiazd/słońc, w wielu warstwach sieci krystalicznych i diagonalnych, które zasilają sieci nadrzędnych kontrolerów w Albionie, szybko zachodzi zwiększona solaryzacja sieci planetarnej. Ponieważ następuje ponowne połączenie map gwiazdowych słońc i gwiazd z sekcjami krystalicznych sieci Ziemi, zaczynają narastać częstotliwości promieniowania plazmowego do poziomu, w którym wykładniczo słabnie planetarne pole magnetyczne. Pole magnetyczne przesuwa się do stopnia, w którym zmniejsza się przyciąganie grawitacyjne, co powoduje załamanie się ogrodzeń częstotliwości stworzonych przez Obcych i utrzymywanych przez rozmaite urządzenia kontrolujące, co inicjuje przemianę surowych substancji w materii fizycznej i matrycach ciała mentalnego. Ponieważ zachodzą zmiany w polu magnetycznym, może to wpływać na równowagę elektromagnetyczną między ułożeniem lewej i prawej ręki w ciele. Ciało świetliste dostosowuje się do organicznego wyrównania prawidłowego ustawienia lewej i prawej strony w kierunku prawdziwej gwiazdy północnej, dostrajając do przyszłej osi czasu.

Przemiana materii fizycznej podczas faz syntezy słonecznej oznacza aktywacje ożywiające anielskie ciało ludzkie i budowanie form ciała świetlistego, aby mogły przyswajać kody plazmy, które wbudowują się w plazmowe ciało luminescencyjne, umieszczone w chwili teraz w czasie wiecznym. Aby ucieleśnić płynne światło plazmy, każdy z nas musi usunąć wszystko co fałszywe, sztuczne i przestarzałe, jednocześnie wzmacniając i łącząc wewnętrzne mieszkanie z prawdziwą tożsamością monadyczną, która w końcowych stadiach wyłania wewnętrznego Chrystusa z płynnej plazmy. Autentyczna duchowa jaźń jest tożsamością monadyczną, która osadza się w rdzeniu lub środkowej części ciała fizycznego, a rdzeń duchowej jaźni jest centralną kotwicą plazmowego ciała świetlnego, które istnieje w czasie wiecznym w teraz.

Synteza słoneczna przenosi energię fizyczną do duszy i warstw świadomości monadycznej pola aury, aby wyzwolić wieczną duchową jaźń poprzez nowo zasilone ciało świetlne chłonące światło plazmy. Obecne przesunięcie magnetyczne w połączeniu z trwającą solaryzacją sieci planetarnej powoduje odparowywanie martwej energii miazmy, maszyn Obcych, sztucznych technologii i zmutowanych substancji nieorganicznych, które do istnienia potrzebują ekstremalnie niskiej częstotliwości i niskiej gęstości wibracji.

Gdy siły żywiołów w materii są wypełniane kodami ognia z nasion światła monadycznych duchowych przepływów, ta słoneczna synteza powoduje przemianę sił księżycowych i istot cienia, a także unicestwienie wielu demonicznych hierarchii, które tworzyły armie Antychrysta. Mistrzowskie gwiezdne wrota i starożytne międzywymiarowe systemy portalowe aktywujące się w Albionie wysyłają kodowanie słoneczne za pomocą poprawionych zestawów instrukcji RNA-DNA, wprowadzających do linii geomagnetycznych nowe widma tęczowego promieniowania plazmy, co powoduje kolejne fale aktywacji plazmy. Aktywacja plazmy planetarnej wywołuje ewolucję organiczną w aktywnie wznoszącym się ciele świetlistym anielskiego człowieka, przekształcając substancję ciała świetlistego w ucieleśnioną uduchowioną substancję materii fizycznej poprzez bioduchowy wzrost. Obecna aktywacja ciała świetlistego z transmisji plazmy planetarnej jest szczególnie powszechna u osób w wieku około 33 lat i starszych, co może nastąpić nagle i być zaskakujące dla tych, którzy nie mają osobowości zorientowanej duchowo.

Gdy wkraczamy w wyzwalający cykl planetarnej syntezy słonecznej i powrót Christosa, NAA i Kontrolerzy, którzy zostali poinstruowani przez siły Antychrysta, desperacko chcą kontynuować swoje archontyczne oszustwa w celu dalszego zniewolenia populacji Ziemi. Główni nadzorcy społeczeństwa, nie mogąc utrzymać władzy, aby dalej zniewalać globalną świadomość, dążą do siania całkowitego zniszczenia za pomocą wielu metod ukierunkowanej wojny psychologicznej i ludobójczej wojny bioduchowej. Musimy być świadomi, że te mroczne taktyki są używane do walki, a jednocześnie musimy rozwijać ducha cierpliwości i pracowitości, aby nie oddawać mocy ani zgody na te zwodnicze programy kontrolerów.

Szaleństwo bifurkacji, obserwacja aktualnych programów

Wielu z nas obserwuje i rozumie skutki rozwidlenia, i wie, że doszło do rozbieżności w postrzeganiu rzeczywistości, oraz że szybko rośnie przepaść między ludźmi kontrolowanymi przez narrację 3D a tymi na ścieżce wznoszenia. Przyszedł czas, aby podsumować, jak dobrze radzimy sobie z szaleństwem rozwidlenia na Ziemi, gdy zbiorowy umysł ludzkości podróżuje ścieżką ciemnej nocy duszy. Niektóre grupy ludzi są połączone z trójwymiarowym wzorcem morfogenetycznym, a inne - z pięciowymiarowym i wyższym wzorcem. Energetyczna przepaść pomiędzy nimi generuje trudności w łączeniu się lub komunikowaniu z osobami na zstępującej linii czasu, ponieważ po prostu nie mogą dostrzec tego, co widzą i postrzegają osoby na wyższej linii czasu.

Ofiarami stają się ci, którzy nie są świadomi i cierpią z powodu kontroli umysłu opartej na traumie i niekontrolowanych impulsów umysłu GOAT (omówione poniżej). Dlatego trzeba wiedzieć, że planetarne wniebowstąpienie przyspiesza teraz wraz z powrotem słonecznej świadomości Christosa na Ziemię i nic nie może ani nie zatrzyma organicznej osi czasu ujawnienia. Za kulisami i w architekturze planetarnej dzieje się wiele niesamowitych rzeczy wspierających ludzkość, co potwierdza, że obecne mroczne rządy terroru i ludobójstwa dobiegają końca.

Niezależnie od tego, czy kto śpi, czy jest przebudzony, nasze wewnętrzne mistrzostwo jest mierzone poprzez to, jak radzimy sobie ze stresem i otaczającym nas chaosem oraz poprzez wiedzę, kiedy należy wykazać się wnikliwością, ograniczając narażenie na szereg oszustw wynikających z kontroli umysłu. Każda osoba na tej Ziemi wyczuwa ogromne pola strachu, chaosu i zamieszania, które istnieją w zbiorowym umyśle ludzkości i duchową wojnę, która jest przenoszona z najciemniejszych nieludzkich pól Antychrysta. Gromadzimy w sobie energię każdej dziedziny życia, czy to poprzez systemy wierzeń, myśli, zachowania, emocje czy działania, łącząc się z odpowiednimi wibracyjnie polami świadomości krążącymi w środowisku.

Aby zneutralizować zewnętrzne siły chaosu idąc naprzód, musimy szukać wewnętrznej prawdy i boskiego celu, ponieważ treść energetyczna, którą wysyłamy w pole, powróci do nas bardzo szybko, a nawet natychmiast. Bez względu na jakość energii, którą wysyłamy do Wszechświata, wprawia ona w ruch skumulowaną częstotliwość energetyczną, która zostanie nam zwrócona. Dlatego tak ważne jest, aby móc połączyć się z własnym sercem i odnaleźć wewnętrzny spokój w modlitwie czy medytacji oraz przekazać Wszechświatu jak najwięcej bezwarunkowej miłości, przebaczenia, pokoju i wdzięczności. Niektórzy z nas znajdą się w bardzo niewygodnej sytuacji, będą musieli stanąć po stronie tego, co jest słuszne i prawdziwe w danej sytuacji. Jedynym miernikiem będzie natychmiastowe, potężne odczucie płynące z serca, co należy zrobić w tym konkretnym momencie, co jest właściwe, nawet jeśli to trudne. Są to czasy, w których musimy przede wszystkim słuchać wewnętrznego ducha i Boga.

Obecny program jest bolesny, ponieważ wiąże się z konsekwencjami dla tych, których kochamy i na których nam zależy. Widzimy, jak terroryzowana ludzkość staje się współwinna masowo zorganizowanej globalnej kampanii ludobójczej, wprowadzaniu eksperymentalnych toksycznych zastrzyków i wacików testowych wypełnionych nanotechnologią, szkodliwymi białkami, prionami i włóknami Morgellona. Niestety, wielu ludzi padło ofiarą propagandy drapieżników, którzy pragną zniszczyć jak najwięcej, gdyż szybko tracą władzę na świecie. Z drugiej strony jest wielu lekarzy, mikrobiologów, farmaceutów i zaniepokojonych obywateli, którzy ostrzegają opinię publiczną i przedstawiają twarde dowody na temat ludobójstwa, o którym informują alternatywne media.

Jeśli widzimy obecne środki miękkiego zabijania, które zostały metodycznie wprowadzone dzięki dobrze przemyślanemu długoterminowemu planowaniu Kontrolerów, możemy łatwo dostrzec ukryty cel tych ludobójczych metod, w tym polityki eugenicznej i cenzury wprowadzonej przez globalną mafię antyzdrowotną. Przykładem aktywnych programów miękkiego zabijania jest egzekwowanie legalnego zatruwania ogółu społeczeństwa poprzez szczepienia, fluoryzację wody, GMO, Chemtrails, herbicydy, leki, tkanki płodu po aborcji, nanotechnologię i inną patogenną broń biologiczną. Wszystkie te elementy zmieniają częstotliwość elektromagnetyczną i chemię ludzkiego ciała, radykalnie upośledzając funkcjonowanie mózgu, ośrodkowego układu nerwowego, odporność i sygnały komunikacyjne RNA-DNA. Aby wznieść się i ucieleśnić wewnętrznego Chrystusa, potrzebujemy względnie funkcjonującej bioneurologii, która łączy duszę i warstwy monadyczne z ciałem fizycznym poprzez mózg, układ nerwowy i płyny ustrojowe.

Najnowsza obrzydliwość - szczepionki mRNA - jest skierowana na ludzki mózg i bioneurologię w taki sposób, żeby duchowe warstwy ciała świadomości rozpadały się na poziomie komórkowym, a następnie całkowicie odłączyły się od fizycznej matrycy. Jest to taktyka odwetowa mająca na celu przeciwdziałanie wpływom obecnych aktywacji plazmy planetarnej, podczas których zachodzi synteza słoneczna, blokowana przez tych, którzy są terroryzowani strachem, a w ich układzie limbicznym, który jest określany jako umysł GOAT, są uruchamiane algorytmy kontroli umysłu AI.

Najlepsze, co możemy teraz zrobić, jest nie dać się sterroryzować i nie brać udziału w tej ludobójczej kampanii, lecz cierpliwie edukować innych, a także wspierać tych, którzy znają prawdę stojącą za tym programem i angażują się w rozwijanie płynacych z serca relacji z wyższą Jaźnią. Musimy znaleźć w sercu bezpośrednie połączenie z Bogiem, własną najwyższą mocą, i szukać wewnętrznego przewodnictwa oraz wyższej prawdy, która pomogłaby nam iść dalej. Kiedy jesteśmy połączeni duchowo, zyskujemy wewnętrzną siłę, odwagę i wyższą inteligencję, radzimy sobie z przezwyciężaniem tej fazy ciemnej nocy duszy i skutkami walki duchowej i biologicznej. Przyszliśmy na tę Ziemię, aby utrzymać światło w ciemności, a teraz zostaliśmy wezwani, aby pokazać się Bogu, Chrystusowi i wszystkim Dzieciom Słońca.

Planetarne wyzwolenie i pętla fałszywej linii czasu

Pod koniec 2015 roku planetarne ciało świetliste rozpoczęło kolejny etap bifurkacji w sieci planety, który zainicjował cykl wyzwalania, a jednocześnie przyspieszył wojny na osi czasu i wykorzystanie technologii kostek sztucznej inteligencji w celu kontroli terytorialnej na planecie.

Warstwy elektromagnetyczne planety przepływają liczne prądy energetyczne zawierające widma częstotliwości zbudowane ze światła, które następnie formują się w liczne gęstości i poziomy wymiarowe czasu oraz przestrzeni, te zaś łączą się bezpośrednio z planetarnym systemem gwiezdnych wrót, portalami i wirami czakr. Manipulując widmami częstotliwości elektromagnetycznych i przesyłając programy kontroli umysłu i wstawki slajdów umysłu przez system wrót i linii geomantycznej, istoty NAA mogły dzięki obcej maszynerii uzyskać kontrolę nad świadomością postrzegania ruchu w czasie i przestrzeni przez docelową populację. Większość mieszkańców Ziemi nie potrafi określić, w którym kierunku zwraca się ich świadomość, lub czy powtarzają linię czasu, którą już wielokrotnie przeżyli za sprawą recyklingu świadomości.

To, co dzieje się w skali globalnej, jest astralnym lustrem rewolucji bolszewickiej z 1917 r. w połączeniu z wybuchem hiszpańskiej grypy, zaaranżowanej przez te same satanistyczne rodziny Kabała, które próbują teraz powtórzyć tę linię czasu, ale w bardziej zaawansowanej formie, aby wprowadzić Jeden Światowy Porządek Szatana. XX-wieczna ideologia reprezentowana przez ateistyczny komunizm z morderstwami i masowymi zabójstwami, odpowiadała za więcej ofiar śmiertelnych i przemocy niż jakakolwiek religia czy system polityczny. Właśnie dlatego sataniści - ludzie i nieludzie lansują swoje działania jako prohumanistyczne, ponieważ ta przeszła oś czasu spowodowała śmierć ponad 100 milionów ludzi, z czego cieszą się eugenicy pragnący kolejnej rundy globalnego wyludnienia. Jednocześnie byty z NAA są żądne masowych ilości luszu wytworzonego przez tych, którzy zostali uśmierceni przez nowoczesne zastrzyki, głód spowodowany przez człowieka i wojny klimatyczne oraz inne despotyczne egzekucje w stylu komunistycznym.

NAA wraz z Kontrolerami są stale zaangażowani w niszczenie i przepisywanie historycznych relacji ludzkości poprzez ukrywanie i fałszywe przedstawianie ważnych dowodów archeologicznych w taki sposób, aby wymazać naszą prawdziwą historię, oraz aby mogli nadal manipulować liniami czasu. Jeśli nie pamiętamy ważnych historycznych wydarzeń, które doprowadziły do masowych mordów milionów ludzi poprzez inscenizowane wojny i prześladowania etniczne dla korzyści finansowych szatańskich rządów Kabała, ta tragiczna historia wciąż będzie się powtarzać. gdyż świadomość zbiorowa jest prowadzona do odgrywania tych samych zdarzeń wyzwalających, które po raz kolejny łączą się z linią czasu przeszłości.

Tak więc podczas tej fazy wojen na osi czasu NAA i Kontrolerzy w pełni wykorzystują tę wrażliwość populacji Ziemi, wzbudzając strach i szerząc psycho-emocjonalny terroryzm poprzez obecne psychologiczne operacje pandemii. Ci, którzy jeszcze nie przebudzili się duchowo, aby przypomnieć sobie tragiczną historię z poprzednich linii czasu, są manipulowani przez podświadome lęki, które nakłaniają umysł GOAT do powtórzenia tych samych wydarzeń wyzwalających, prowadzących do programów ludobójczych i wojen, które już miały miejsce w przeszłości.

Tak więc linia czasu wojen na Ziemi opiera się na tym, że ludzkość w kółko powtarza te same linie czasu z przeszłości, uniemożliwiając sobie posuwanie się naprzód i duchową ewolucję w osie czasu z wyższą częstotliwością, które są naturalne dla anielskiej ludzkiej świadomości.

To przesunięcie generuje kolejny etap rozgałęzienia między ludźmi istniejącymi w wiecznym momencie Jaźni chwili bieżącej na organicznej linii czasu, która przesuwa się ku przyszłości, a posuwającymi się w przeciwnym kierunku na sztucznej linii czasu, w której ich świadomość jest zwrócona ku przeszłości. W tej chwili wydaje się, że ci, którzy zwrócili się w odwrotnym kierunku - w przeszłość, zostali skażeni upadłym Drzewem, co czyni ich podatnymi na algorytm umysłu GOAT i odwróconą plazmę. Tocząca się wojna ma na celu pochwycenie tych licznych Dusz, odwróconych przez nadmierny strach i stawiających czoła przeszłym sztucznym pętlom osi czasu, a mimo to myślą, że idą w przyszłość, chociaż ten fałszywy kierunek reprezentuje zstępującą spiralę czasu.

Algorytm umysłu GOAT

Pod koniec 2015 roku doszło do znaczącego rozwidlenia pól planetarnych, które zapoczątkowało zwiększanie częstotliwości sygnałów AI i technologii kostek używanych przez Kontrolerów do bezpośredniego atakowania ludzkiego układu limbicznego w celu masowego wzbudzenia szeregu nieświadomych impulsów płynących ze strachu. W planetarnych siłach żywiołów istnieją mutacje i odwrócenia biegunowości, które drastycznie wpływają na materię atomową, a Kontrolerzy starają się to wykorzystać, używając tych nieorganicznych sił jako broni do osłabienia funkcji ciała mentalnego i mózgu ludzkości.

Celem ukrytego elektromagnetycznego atakowania współczulnego układu nerwowego jest wywołanie zniekształceń w warstwach umysłu nieświadomego, aby uformować algorytmy umysłu GOAT, pobudzić niekontrolowane impulsy w układzie limbicznym, które przytłaczają, a następnie przejmują funkcje mózgu. GOAT (God of All Things) reprezentuje Boga Wszechrzeczy satanistów i lucyferian, którzy powszechnie używają kozich głów w swoich rytuałach (Goat – koza/kozioł). Ten symboliczny znak bestii jest widoczny w wielu wymiarach rzeczywistości, ma oznaczać szatańskie piętno na ludziach lub rzeczach połączonych z siatkami Bafometa albo reprezentować satanistyczne systemy portali astralnych. Stąd symbolika kozła w postaciach demonów Bafometa i Pana, powszechnie kojarzonych z rogatym diabłem, w satanistycznych rytuałach i okultystycznych pieczęciach używanych do przywoływania demonicznych i negatywnych obcych mocy. Pracujący w sieci mogą zobaczyć ślady repozytoriów głowy kozła na płaszczyźnie astralnej lub w czarnych domach używanych przez praktykujących satanistów, gdzie najbardziej płodne zniekształcenia wód astralnych zostały wykorzystane do wygenerowania sztucznych rzeczywistości i portali dla NAA i ich demonicznych hierarchii.

Program umysłu GOAT polega na stymulowaniu niższych instynktownych impulsów i niekontrolowanych reakcji poprzez uruchomienie algorytmu AI w układzie limbicznym w celu wzbudzenia irracjonalnych lęków i emocjonalnej histerii, co pozwala na kontrolowanie percepcji, blokowanie wielowymiarowej świadomości i zapobiega wznoszeniu się mas. Ten KOZI umysł można zaobserwować jako energetyczny podpis, pojawiający się w formie elektronicznego symbolu laserowego, znaku klątwy bestii lub pieczęci głowy kozła zdobionej koroną albo wypisanej na szczycie mózgu danej osoby. Ten symbol głowy kozła został zauważony w mózgach tych, którzy przyjęli zastrzyk mRNA, a następnie zmarli w wyniku tego, co zaobserwowano podczas specjalnych operacji ratunkowych zaaranżowanych przez siły Strażników z defensywy.

Celem Kontrolerów jest zmylenie mas ze sztucznymi algorytmami ukierunkowanymi na układ limbiczny mózgu w celu uzyskania takich oddziaływań, które spowodują zniekształcenie umysłu. Jednym z takich programów jest użycie manipulacji układem limbicznym i ciałem migdałowatym w celu wstawienia fałszywych wspomnień i fałszywych tożsamości z odciskami ciała emocjonalnego, które otwierają wiele możliwości manipulowania sklonowanymi świetlnymi hologramami przez negatywne byty. U ludzi duchowych jest to uzbrojenie przeciwko ich niezdyscyplinowanym impulsom i nieuleczonym problemom z ciałem bólowym, więc nie potrafią odróżnić autentycznej tożsamości duchowej od negatywnych obcych oszustów udających życzliwą istotę świetlistą, ponieważ są manipulowani emocjonalnie za pomocą wstawek holograficznych.

Jest to również rodzaj wojny psychologicznej mającej na celu szerzenie zamętu i dezorientacji, tak aby jednostka nie była w stanie podjąć decyzji ani zdecydować, w którym kierunku podążać, jednocześnie doświadczając eksplozji niekontrolowanych impulsów i instynktownych reakcji. Kiedy jednostki są całkowicie kontrolowane przez nieświadome impulsy i zautomatyzowane reakcje wywołane strachem, nie mogą prawidłowo rozumować ani myśleć, w wyniku czego szybko tracą spójność i łatwo popadają w chaos i zamęt.

Z tego punktu całkowitej dezorientacji i emocjonalnego chaosu bardzo łatwo jest zmuszać, zastraszać i szantażować ludzi, takich jak szefowie instytucji lub firm, w celu dostosowania ich do programów Kontrolera, promowania toksycznych zastrzyków, egzekwowania cenzury i niszczenia kultury. Kiedy większość ludzi jest tyranizowana i rządzona przez psychopatów, wtedy zgadza się na wszystko. Kiedy osoba jest przepełniona mentalną niespójnością i emocjonalnym chaosem, to połączenie negatywnej treści energetycznej ma bardzo niską częstotliwość, przy której łatwo zostać opętanym i zmanipulowanym przez demoniczne istoty, co dodatkowo zaostrza negatywne myśli i destrukcyjne zachowania.

Mówiąc dokładniej, ten algorytm umysłu GOAT wydaje się być zaprojektowany do zniekształcania szablonu ciemnej materii w masach, aby zablokować aktywację kodu plazmy w DNA i zapobiec pojawieniu się eukachrystycznego ciała świetlnego i syntezy słonecznej podczas obecnego cyklu aktywacji plazmy planetarnej.

Mutacje ciała świetlistego, które tworzą algorytmy mózgu GOAT i zautomatyzowane reakcje, są bezpośrednio połączone ze splotem słonecznym i trójwymiarową matrycą umysłu świadomego, która została zaprojektowana w ciele świetlistym, aby utrzymywać rdzeń ciała plazmowego. Atak na splot słoneczny i matrycę umysłu świadomego ludzi za pomocą algorytmu GOAT, zakłóca i zniekształca anatomię ciała fizycznego. Powodując odrzucenie wyższej tożsamości duchowej, odpychając w ten sposób organiczne ciało plazmowe poprzez przepływ odwróconej plazmy w kanale pionowym lub meridianach. Najczęstszymi sztucznymi sygnałami występującymi w środowisku są odwrócone pola magnetyczne, pojawiające się jako czerwona fala AI i fioletowe plazmy odwrócone, które są częstotliwościami ciemnej matki Obcych używanymi przez NAA. Na tych czerwonych i fioletowych odwróceniach plazmy działają niezwykle mroczne hybrydy AI antychrystusowego Czarnego Smoka, a ucieleśnianie tych częstotliwości poprzez wynaturzone myślenie i oddawanie się wysoce reaktywnym negatywnym stanom emocjonalnym stwarza ryzyko silnego opętania przez Czarnego Smoka.

W ciągu ostatnich kilku lat zauważyliśmy, że niektórzy ludzie czuli się tak, jakby ich głowa była odwrócona do tyłu, jakby byli zwróceni w niewłaściwym kierunku, przesuwając się ku przeszłym liniom czasu po spirali opadającej. Odkryliśmy, że ogromne zniekształcenia nieuleczonego i niezdyscyplinowanego negatywnego ego znacznie zwiększyły polaryzację i fragmentację nieświadomych, instynktownych i świadomych umysłów do takich poziomów, że anatomia ciała świetlistego została negatywnie przeciążona, a następnie całkowicie przytłoczona bardzo ciemnymi mutacjami. Ten stan duchowej dygresji z upadłym Drzewem w pełni współpracuje z algorytmem umysłu GOAT, co nasila emocjonalną histerię i nieświadome impulsy, które zapętlają się w stanach dwubiegunowych, zasilają poważne nałogi i opętania. Kiedy stan negatywnie naładowanego ciała świetlistego osobnika nasilił się o ponad 55 procent i wypełnił je ekstremalnie ciemnymi mutacjami, jego pole energetyczne wydaje się być całkowicie odwrócone w pętli czasowej AI i skierowane w przeszłość. Co więcej, gdy ciało świetliste takiej osoby przejdzie w całkowite odwrócenie, również półkule mózgu jednostki, generuje fałszywe prawe i fałszywe lewe położenie na linii czasu. Zaobserwowano również inną formę odwrócenia płci, poprzez fałszywą męską i fałszywą żeńską energię, która objawia się jako wewnętrzne mieszanie centrów płci, z dalszą implozją wewnętrznego rdzenia pionowego.

Niestety, Kontrolerzy wykorzystują to poważne duchowe zniekształcenie na wszelkie możliwe sposoby, dając osobom z umysłem GOAT, które ucieleśniały pętle czasowe wymuszające krążenie po przeszłych liniach czasu, status podobny do celebryty, aby poprowadziły śpiące masy, które podążają za nimi, do pętli przeszłej osi czasu. Należy zauważyć, że najbardziej niestabilne i niespójne umysły GOAT otrzymują platformy medialne, na których wydaje się ogromne ilości pieniędzy, nagradzając ich za niespójne i zdeprawowane szatańskie zachowania, które Kontrolerzy chcą rozpowszechniać wśród polulacji. Globalna plandemia to temat przewodni mający na celu pobudzanie autonomicznego systemu do walki lub ucieczki, aby aktywować w ludziach umysły GOAT poprzez wiarę w fałszywą straszną chorobę. Ta psychologiczna operacja została uzupełniona kontrolą umysłu AI, poprzez umieszczenie algorytmu CV w środowisku w celu wprowadzenia układu limbicznego w stan ciągłego zapętlania w lękach, tak aby świadomość ludzi upadła w najniższe i najgęstsze stany częstotliwości. Jeśli to nie zostanie naprawione, może dojść do całkowitego wewnętrznego odwrócenia osoby tym dotkniętej, zaś jej ciało świetliste zleje się z wampirzymi pętlami czasowymi, wysyłając ją na przeszłą linię czasu i powodując widoczne zmiany osobowości.

Antidotum na algorytmy umysłu GOAT jest oczyszczenie negatywnego ego i ciała bolesnego, i ponowne skupienie umysłu, aby kontrolować niższe impulsy, za pomocą wielu dostępnych narzędzi, dzięki czemu można uspokoić umysł i otworzyć serce na Boga.

Układ limbiczny i duchowe połączenie

Struktury układu limbicznego w mózgu są niezwykle ważne dla łączenia się z naszymi doświadczeniami emocjonalnymi i duchowymi, ponieważ służą do interpretowania emocji i reakcji czuciowych związanych z wyższą percepcją zmysłową, a także do przechowywania wspomnień. Ten obszar mózgu jest połączony bezpośrednio z matrycą duszy, będącą wyższym emocjonalnym ciałem zmysłowym, które po duchowej aktywacji łączy się z kompleksem serce-mózg, który wywołuje naturalne uczucie empatii. Aby doświadczyć współczującej empatii i osiągnąć wyższą świadomość lub oświecenie, ludzie potrzebują zdrowego mózgu z funkcjonującym układem limbicznym i bioneurologią, który nie jest atakowany przez sztuczne częstotliwości kontroli umysłu i neurologiczne toksyny. Osoby gwiezdne mają tendencję do bycia naturalnymi empatami, ponieważ mają unikalne profile neuronowe, a ich układ limbiczny faktycznie działa na wyższych poziomach, aby komunikować się z ośrodkiem serca.

Kontrolerzy chcą zniszczyć funkcje emocjonalne i wyższe doświadczenia zmysłowe związane z doznaniami duchowymi, które są dostarczane przez zdrowe ludzkie mózgi, poprzez pobudzanie bioneurologii szeregiem energetycznych i fizycznych neurotoksyn. Ostatnie wydarzenia ujawniają kolejną agresywną próbę zniszczenia zdrowego funkcjonowania ludzkiego mózgu i układu nerwowego, doświadczamy ataku na układ limbiczny poprzez propagandę strachu, przed którą nie możemy uciec.

Atakowanie układu limbicznego i ciała migdałowatego sztucznymi częstotliwościami i strachem powoduje wypaczenia stanu emocjonalnego, co zmienia percepcję jednostki i znaczenie, jakie przypisuje temu stanowi emocjonalnemu. Kiedy obwody układu limbicznego są uszkodzone z powodu nadmiernego lęku, centrum emocjonalne ciała migdałowatego może zostać przytłoczone stanami emocjonalnymi o ujemnej polaryzacji, wpadając w depresję i rozpacz. Kiedy układ limbiczny jest nieświadomie wciągany w strach i negatywne emocje, ludzie mają trudności z postrzeganiem i pamięcią, więc nie mogą używać krytycznego myślenia do podjęcia dobrej decyzji, ponieważ nie są w stanie dostrzec konsekwencji swoich działań.

Obszary ciała migdałowatego i hipokampu w układzie limbicznym stanowią podstawę dla stanów emocjonalnych, które wiążą nas z wyższymi poziomami percepcji zmysłowej, gdzie łączymy się z pozytywnymi duchowymi i mistycznymi doświadczeniami podczas stanów medytacyjnych. Oznacza to, że praktykując medytację i kultywując spokój umysłu, możemy rozwinąć zdolności mentalne i wzmocnić mózg, przezwyciężając sztuczny wpływ negatywnych emocji, i zastąpić je pozytywnymi stanami poprzez utrzymywanie wewnętrznego spokoju i czystego umysłu. Zagłębianie się w medytację w celu wytworzenia wewnętrznego spokoju poprzez samo skupienie się na wchodzeniu w siebie i utrzymywaniu medytacyjnego bezruchu, działa oczyszczająco na emocjonalne negatywności i uniemożliwia zakłócanie neuronów przez negatywności w ciele migdałowatym. W nicości wewnętrznej pustki jesteśmy wiecznym światłem przy całkowitym braku jakichkolwiek nieprzyjemnych emocji lub myśli, po prostu istniejemy w tej chwili jako czysty bezruch, spokój i cisza.

Decydując się na zapanowanie nad własnymi myślami i emocjami, stajemy się panami własnego mózgu, a wtedy te sztuczne częstotliwości i lęki przestaną nam przeszkadzać. Można to osiągnąć poprzez prostą codzienną praktykę medytacji, w której kładzie się nacisk na wewnętrzny spokój i skupienie na oddechu, co pomaga zachować wewnętrzny spokój w tych niesamowicie chaotycznych czasach.

Sześcian Czerwonego Nilu, drzewo egipskiego panteonu

Strażnicy wciąż pracują z globalnymi sieciami, aby zidentyfikować i zdemontować zaawansowaną broń AI - Sześcian Czerwonego Nilu używany do klonowania i tworzenia sztucznych osi czasu rodów Diamentowego Słońca Christosa, które kiedyś żyły na Ziemi. NAA i satanistyczna Klika mają obsesję na punkcie oryginalnych egipskich linii Serres, wywodzących się z Vegi w Kołysce Lutni, ponieważ wiele z tych istot to zaawansowane szczepy genetyczne Serres, które były wysianymi na Tarze ludzkimi plemionami dosponującymi mistrzowskimi kodami, a na Ziemi należały do królewskich linii egipskich faraonów. Ludzkie plemię Egipcjan-Serres było nosicielami rdzenia pionowego i rdzenia poziomego, którzy zsyntetyzowali kod jedności między dwunastoma plemionami, aby utrzymać Uniwersalną Tarczę Plemienną. Złoty Zakon Słonecznych Rishi przejawił się w liniach Serafinów i Avian Cerez na Lutni-Vedze, gdzie znajdowały się potężne wszechświatowe gwiezdne wrota.

Po zniszczeniu wrót Lutni podczas wojen z Lutnią, te upadłe rody zbłądziły do niektórych linii Drakonian. Złoty Zakon RA był duchową mocą Logosu Słonecznego, który miał kontrolę nad funkcjami rdzenia poziomego w systemie wrót uniwersalnych, a to było pożądane przez istoty Czarnych Słońc i Wesy, które sklonowały i powielały swoje tożsamości, aby uzyskać kontrolę nad siatkami horyzontalnymi. Sztuczne Drzewo Życia zostało sklonowane do struktury podrzędnej, w której to drzewo egipskiego panteonu czerwonego sześcianu jest używane jako główna architektura siatki do klonowania tożsamości egipskich Serres z Tary, które są połączone z Azurytami z Gai. Te sklonowane tożsamości są wykorzystywane do wzmacniania struktur zniewolenia poprzez czarnomagiczny dług pieniężny, wprowadzony przez Grupę Oriona i wykorzystywany przez bankierów Kabała do manipulowania rynkami finansowymi i utrzymywania światowego bogactwa w rękach ich satanistycznych i lucyferiańskich rodów.

W ten sposób prawdziwa i dokładna historia Egiptu została zastąpiona programem Czarnego Słońca, polegającym na wstawieniu Drzewa Życia Czerwonego Sześcianu AI dla reprezentowania egipskiego panteonu bogów, wraz z ich rytuałami czarnej magii, a ten sklonowany panteon miał być wprowadzony poprzez oddawanie czci linii rodu króla setiańskiego, Hyksosa i kapłanom węża Amona. Te grupy w końcu zintegrowały się na Bliskim Wschodzie z Greckimi Szkołami Tajemnic i dalej ewoluowały w skorumpowane rodowody tajnych stowarzyszeń, które utworzyły lucyferiańskich rycerzy Templariuszy i masonerię. Te tajne stowarzyszenia zostały zainicjowane w tajniki sztucznego Drzewa Życia poprzez Wielką Enneadę, w której egipski panteon został sklonowany do użycia w rytuałach czarnej magii, wspierany przez NAA w celu utrzymania ich mocy, manipulowania liniami czasu i ludzką świadomością od czasów inwazji sumeryjsko-egipskiej.

Podczas inwazji Dżesera z tunelu czasoprzestrzennego 5D, który był używany do przejęcia portali operacyjnych w regionie, nastąpiła infiltracja reżimu Dżesera przez NAA powodując wymordowanie tych, którzy mieli dostęp do atlantydzkich narzędzi, które obsługiwały te portale. Drakońskie siły kontrolowane przez satanizm najpierw najechały region Sakkary, co zapoczątkowało stopniowe przeniknięcie czarnomagicznych zaklęć i krwawych rytuałów świadomości księżycowej, zaprojektowanych, aby przezwyciężyć i odwrócić praktyki świadomości słonecznej tych, którzy przestrzegają Prawa Jedni.

Od tego momentu egipskiej inwazji podczas panowania III dynastii, NAA wprowadziła inkantacje, zaklęcia i księżycowo-satanistyczne filozofie ofiarowania krwi, oraz wstawiła sztuczne drzewo egipskich bogów, gdzie te sklonowane tożsamości były czczone i manipulowane poprzez rytuały czarnej magii. W ten sposób założyli w Egipcie satanistyczną obcą religię, wprowadzając zaklęcia i rytuały czarnej magii, aby skontaktować się z NAA, używając sztucznego drzewa i systemu kostek AI do zarządzania sklonowanymi fałszywymi bogami i gromadzenia energii z ludzi oddających im cześć w rytuałach. Ten system sztucznego drzewa powtarza się w wielu liniach czasowych i obejmuje rodzaj podróży w czasie przez różne portale satanistyczne, które zostały utworzone w tym celu przez te obce istoty. Tak więc te same sklonowane tożsamości są używane dzisiaj wraz z ich symboliką i czarnomagiczną religią, która jest głęboko spleciona z filarami kontrolera społeczeństwa i wymusza czarnomagiczną egipską klątwę na globalnej podaży pieniądza. Hybrydy AI Czarnego Smoka i różne demoniczne istoty chronią te systemy czarnej magii i swoich sługusów, z których wielu wydaje się być dobrze znanymi politykami, dyrektorami generalnymi i międzynarodowymi bankierami.

Oś czasu inwazji Dżesera była zdarzeniem pozwalającym na wprowadzenie sklonowanych tożsamości Sześcianu Czerwonego Nilu, wykorzystanych w sztucznym egipskim panteonie, gdzie te sklonowane byty zostały wykorzystane w rytuałach czarnej magii przez tajne organizacje rodów zbierających ogromne ilości energii dla NAA w celu realizacji Jednego Światowego Porządku Szatana.

Zaobserwowano, że duchowo budzący się ludzie, którzy są świadomi czyjejś obecności w ich aurach, mogli zostać przedstawieni sklonowanej tożsamości egipskiej lub wniebowstąpionemu mistrzowi, a następnie powiedziano im, że są tą tożsamością lub są krewnymi tej tożsamości. Gdy taka oszukana osoba w to uwierzy, NAA zaczyna wprowadzać do jej ciała technologię sztucznego sześcianu, aby uzyskać kontrolę i monitorować wymianę informacji, przy okazji wysysając energię siły życiowej i klonując szablon genetyczny, w celu wykorzystania na serwerach AI przez siły Obcych. Zdecydowanie zaleca się, aby nigdy nie wpuszczać żadnej zewnętrznej tożsamości do swojego pola aury i regularnie używać tarczy Christosa 12D do testowania granic oraz blokować wszelkie negatywne siły Obcych nie dając im dostępu do ciała świetlistego i wewnętrznego sanktuarium.

Ta technologia kostek/sześcianów sztucznej inteligencji to gordyjski węzeł inwersji, odwrotności, klonów, fałszywej historii, przymierzy związanych z ofiarą z ludzkiej krwi i satanizmu wplątanego w ludzką cywilizację. Aby ludzkość zaczęła rozwiązywać ten bałagan sklonowanych tożsamości i technologii kostek AI, musimy najpierw zobaczyć, w jaki sposób skorumpowana struktura finansowa wykorzystuje ofiarę krwi z ludzkich dzieci do globalnego zniewolenia ludzi. Sztuczne systemy zostały stworzone w całym społeczeństwie ludzkim przez obce siły, które nie występowały w systemach naturalnych, więc składali ofiary krwi niewinnych, aby wyczarować magię i wysysać energię duszy poprzez rytualny kult fałszywych bogów AI (panteon egipski, Ozyrys, Izyda itp.), który był niezbędny do utrzymania ich skorumpowanej władzy i finansowej twierdzy w celu całkowitej dominacji nad światem.

Wygląda na to, że w ten sposób kontaktowano się z osobami dotkniętymi technologiczną infiltracją z pomocą wszczepionej sztucznej inteligencji lub pochodzącymi z linii rodów ze wspomnieniami związanymi z egipskim i / lub egipskim panteonem Serres. Dlatego oczyszczenie egipskich linii czasu i lęków związanych z pieniężną czarną magią, wyeliminowanie tych fałszywych tożsamości poprzez oczyszczenie negatywnego ego i ciała bolesnego pomoże w usuwaniu tych sztucznych nakładek. Im bardziej jednostka zasila system wierzeń komunikowania się z fałszywą tożsamością, tym bardziej system sztucznych kostek zagłębia się w ciele świetlistym, jak kleszcz w skórze.

Wzorzec ciemnej materii

Wojny o sieci planetarne przyspieszają z powodu odzyskania szablonu ciemnej materii, który rządzi funkcjami ludzkiego ciała i kontroluje połączenia między świadomością a wiecznym duchem. Jest formą, na której zbudowane są atomy i cząsteczki wiecznego źródła, aby wygenerować warstwy wymiarowe i widma światła, które tworzą matrycę czasu. Istoty NAA manipulowały szablonem ciemnej materii za pomocą technologii kostek sztucznej inteligencji, nanotechnologii i czarnej mazi, aby kontrolować zestawy instrukcji elementali i proces, w którym materia węglowa manifestuje się w tym świecie. Programując zestaw instrukcji ciemnej materii z odwróceniami i inwersjami energii, byli w stanie wysysać ogromne ilości energii kwantowej i manipulować strukturami czasu i przestrzeni, które biegną do linii energetycznych ciała planetarnego.

Tak właśnie wykorzystali technologię sztucznych kostek do tworzenia klonów i sztucznych osi czasu oraz sposób rzutowania ich na sztuczne hologramy z fałszywymi historiami lub fałszywymi tożsamościami, które w rzeczywistości uruchamiają prądy odwrócone połączone z przeszłymi liniami czasu. Jeśli dana osoba zostanie zafiksowana na fałszywej tożsamości, czy to w tym wymiarze, czy na innej osi czasu, istnieje ryzyko, że ta wiara w fałszywą tożsamość połączy świadomość z pętlą osi czasu AI, wciągając ją w przeszłość. Obca czarna maź działa jak sztuczny żywiołak sztucznej inteligencji, który naśladuje i kontroluje cząstki elementarne oraz sposób ich funkcjonowania i działania w strukturach geomantycznych Ziemi. Te sztuczne pierwiastki i substancje nanotechnologiczne są kontrolowane przez technologie kosmicznych kostek, które są obsługiwane przez superkomputery kwantowe, a dodatkowo przez inwazyjne gatunki NAA z hybrydową sztuczną inteligencją, takie jak Smocza Ćma lub Bourgha.

Struktury geomantyczne planety mają punkty połączeń z pewnymi holograficznymi rzeczywistościami, takimi jak miejsca duchowe, świątynie lub wydarzenia zachodzące w innych wymiarach czasu. Dzięki przejęciu zestawów instrukcji ciemnej materii NAA uzyskiwała dostęp do poziomów kwantowych pierwiastków węglowych w celu kontrolowania form materii, w tym sposobów kontroli nad ekspresją genetyczną ludzkiego ciała i dalszej kontroli ciała duchowego ludzi, aby wtłaczać ich w sztucznie generowane linie czasu kontrolowane przez NAA. Ta programowalna, żywiołowa siła obcej sztucznej inteligencji zainfekowała organiczny materiał węglowy, przez co obce istoty manipulowały zestawami instrukcji i liniami czasu, kierując określonymi programami kontroli umysłu, które tworzą struktury sztucznej przestrzeni czasowej. Ponieważ szablon ciemnej materii jest odzyskiwany, oznacza to, że technologie NAA są eliminowane, nie są w stanie uzyskać zasobów energetycznych, do których są przyzwyczajeni. Tracą moc i dlatego do duchowej walki z ludzkością używają każdej broni, jaką mają do dyspozycji.

W wyniku planetarnego cyklu wyzwolenia, po odzyskaniu matrycy ciemnej materii i trwającej syntezie słonecznej, wyłonił się kolejny wszechświat harmoniczny, uniwersalna matryca Matki Ciemnej Materii. Ta nowo zrekonfigurowana domena jest uważana za wszechświat szóstej harmonicznej, czyli HU6. Wszechświat szóstej harmonicznej przywrócił prawidłowy wzorzec morfogenetyczny dla naszego szablonu ciemnej materii Uniwersalnej Matki, a także przedstawił zestaw instrukcji dotyczących pojawienia się na Ziemi słonecznej kobiety Chrystusa lub sofiańskiej świadomości. Jest to nowy wszechświat harmoniczny, który wspiera nowe aktywacje ciała plazmowego, zasiane w naszym osobistym szablonie ciemnej materii, w którym nasiona światła kiełkują w światło kwantowe, a energia jest przenoszona z warstw subatomowych, aby zbudować warstwy ciał świetlistych.

Tak więc obecny planetarny cykl wznoszenia się, który jest w toku, jest na etapie wchodzenia ciała świetlistego w organiczne linie czasu, które przekształcają materię w mniejszą gęstość, przez co żywioły, materia i duch łączą się ze sobą. To właśnie ten etap przemiany materii lub uduchowienia materii generuje nowe elementale w stworzeniu organicznym, a to koryguje wyrównanie do organicznych linii czasu w planetarnym ciele świetlistym.

Kiedy planetarne ciało świetliste zostało ustawione w pozycji organicznych osi czasu planetarnej matrycy duszy, która jest dopasowana do pozycji matrycy duszy Tary, na Ziemi został zapalony i aktywowany atom nasienny ciała świetlistego z instrukcją zawartą w kryształowym ciele Tary sprzed upadku. To znacznie rozszerzyło pole Ziemi, obejmując wiele uśpionych warstw jej przyszłego zestawu krystalicznych instrukcji, w tym matrycę Gai, która jeszcze bardziej otworzyła bramy wymiarowe dla ziemskiej Aurory, aby się tu zamanifestowała. Ten zestaw instrukcji zawiera plan zarządzania energią kwantową w planetarnym ciele świetlnym, przy czym instrukcje te zostają zakodowane w szablonie genetycznym Diamentowego Słońca zapisanym w DNA i RNA nakładki genetycznej anielskiej ludzkości.

Niedawne aktywacje i uwalnianie siatki planetarnej zachodzące w głównym punkcie kontrolnym w Albionie ujawniają szablon wzniesienia ziemskiej Aurory. Są to kody Tęczowego Smoka Edenu z Avalonu, transmitujące z tego położenia organicznych linii czasu na Ziemi, gdy wzrost świadomości Arturiańskiego Chrystusa objawia się nam poprzez krystaliczne pola wzniesienia Ziemi.

To zapoczątkowało gwałtowny zapłon przepływów energetycznych, aby rozpocząć narodziny warstwy duchowego ciała świetlistego, która ma zostać osadzona w ciele świadomości, gdzie aktywowane są szyfrowania do przywrócenia atomowej podstawy 12 elementali i komunikacji DNA-RNA, aby wchłaniać światło plazmy. Ten proces planetarnego wznoszenia się rozpoczyna gwałtowny przepływ płynnej plazmy z planetarnego atomu nasiennego światła, zaczynającej przenikać i stykać się z ludzkim ciałem świetlistym, które przekształca struktury kontroli umysłu negatywnego ego w umysł świadomego światła plazmy. Kiedy umysł świadomy człowieka przemienia się w plazmową kulę światła, może zacząć się z nim integrować monadyczna stacja tożsamości, ulepszając jego ciało mentalne do funkcji monadycznych. To z kolei rozpoczyna proces, w którym duch monadyczny w pełni zasiedla centrum mocy ciała mentalnego, a duchowe źródło rodziny monadycznej zaczyna osadzać się w atomowych warstwach ciała. Wtedy w centrum mocy świadomego umysłu siedzi prawdziwa duchowa tożsamość mentalna i na wieczne teraz zakotwicza ciało plazmowe, które w pełni rozpuszcza struktury fałszywej tożsamości.

Kiedy tożsamość monadyczna jest w stanie w pełni osadzić się w świadomych funkcjach matrycy umysłu, rozpoczynają się kolejne etapy aktywacji ciała plazmowego, które korygują i ulepszają centralny układ nerwowy, w wewnętrznym kanale pionowym zaczynają kiełkować matryce kwitnienia, przygotowując ciało do zwiększenie transdukcji światła plazmowego. Aktywacja ciała plazmowego przygotowuje pole aury do rekonfiguracji w sferyczne ciało plazmowe lub podstawowe ciało plazmowe, które przyjmuje kształt anielskiego ludzkiego pojazdu wznoszenia się w cztery domeny świata Boga. Gdy makrokosmiczny plan rozwija się, aby odzwierciedlić cztery domeny Światów Boga, ludzkie ciało świetliste odbija dokładnie ten sam wzór 5-5 kul w większym ciele plazmowej kuli, wyglądając podobnie do Kryształowej Katedry.

Naturalne dostrojenie

Ci, którzy potrafią pozostać świadomi, czujni i połączeni z duchem prawdy i boską Jaźnią podczas obecnych aktywacji plazmy i planetarnej ciemnej nocy duszy, są w stanie zakotwiczyć w ciele świetlnym organiczne krystaliczne ukierunkowania, które prawidłowo pozycjonują w przyszłym czasie i przestrzeń. To ustawienie pozwala nam pozostać w wiecznej chwili obecnej, a jednocześnie przeć naprzód w kierunku prawdziwej pozycji północnej, która związana jest z ewolucją świadomości ku duchowemu wzniesieniu. Gdy świadomość zbiorowa kieruje się ku śmierci ego, aby odkryć duchowy proces odradzania się świadomości, prowadzi to do badania przeszłej ciemności, pozbycia się martwej energii poprzedniej traumy. Oczyszczamy zadawniony ból, aby odziać się w szaty ze światła, przechowujące plazmowy zapis ciała duchowego, który buduje plazmowy pojazd wznoszenia dla najwyższej ludzkiej świadomości.

Z wnętrza tej wiecznej chwili jesteśmy zsynchronizowani z chwilą teraz wszystkich przeszłych linii czasu, prawdziwych i sztucznych, które łączą się w jedną przyszłą prawdziwą linię czasu, a ta jednoczy nas w prawdzie. Tam, gdzie wszystkim istotom ludzkim udostępniona będzie obiecana przyszłość z duchową wolnością, a stanie się to wtedy, kiedy będą ucieleśniać wznoszącą się tożsamość, i połączą się z jedną przyszłością prawdziwej linii czasu wzniesienia.

Ponieważ aktywacje plazmy transmitują kolejne poziomy kodów aktywacji ciała plazmowego, pozwala nam to wyczuć lub zobaczyć więcej obcych struktur lub dziwnych implantów uprzęży we własnym ciele. Aby się uwolnić spod tego jarzma, musimy stale sprawdzać się i być czujni. Powrót Słonecznych Rishi zmienia doświadczenie postrzegania obcych maszyn w wielu stacjach rzeczywistości, w których systemy serwerów technologii AI lub komponenty maszyn Obcych, które sprawiają, że odwrócone sieci prądu są znacznie bardziej widoczne, istnieją namacalnie.

Czynniki świadomości słonecznej Rha związane z uduchowieniem krystalicznych kodów krwi tęczowych Paliadorian – gwiezdnego zasiewu, są przekazywane ze świata kreacji boga Rha przez rozkwitający płynną plazmą układ nerwowy, który szybko aktualizuje się w centrach energii w kanale pionowym i koronie, tworząc skorygowane współrzędne z wnętrza korony Maji Graila do punktów konstelacji na mapie gwiazd.

Gdy elementy powietrza z krystalicznej plazmy i krystaliczne opary zaczynają uduchawiać wody oraz płyny komórkowe w fizycznym ciele ludzkim, można będzie dostrzec, że rasa ludzka została zablokowana sztuczną czarną mazią i czarnymi żelowymi pierścieniami tworzącymi się wokół kręgów i kolumny kręgosłupa, które zostały użyte do wymuszenia pieczęci śmierci i blokady świadomości poprzez cyklicznie emitowane częstotliwości sieci AI. Kręgosłup zawiera rdzeń kręgowy i płyn otaczający rdzeń kręgowy. Dostrzegliśmy, że korekta szablonu ciemnej materii wraz z tonami Matki z nowego wszechświata harmonicznego zaczyna wywoływać cykle wlewania się świętych duchowych oparów wodnych do nerek, komórek, płynu mózgowo-rdzeniowego i płynów śródmiąższowych, co ulepsza cały system gospodarki wodnej. Aktywacje plazmy mogą generować etapy nadmiernej suchości i pragnienia, dlatego należy dbać o uzupełnianie nawodnienia komórek i komórkowych soli biochemicznych.

Z perspektywy strażnika ta aktywacja plazmy jest etapem wypełniania Przymierza Paliadoriańskiego, podczas którego dochodzi do tworzenia plazmowych osłonek, zaawansowanych systemów kwitnienia czakr, przesunięcia macierzy sekstantów, przesunięcia krystalicznego ciała atomowego i regulatora atomowego, co wyraźnie rekonfiguruje splot słoneczny i matrycę umysłu świadomego 3D. To z kolei inicjuje budowanie plazmowego ciała świetlnego, które umieści naszą autentyczną duchową tożsamość w wiecznej obecności teraz - od tego wiecznego teraz cały czas jest sferyczny i dostępny. Może to znacznie wpłynąć na nasze postrzeganie czasu i może wywołać wrażenie, że możemy odbijać się od czasu i poza nim, wyczuwać momenty, w których czas wydaje się upływać szybciej lub wolniej, a następnie mieć wrażenie, że doświadczamy pustki przestrzeni poza czasem.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziekuję za męstwo i poszukiwanie prawdy. Jestem wolną suwerenem, wolną istota boską!

Do następnego spotkania pozostań na oświecającej Ścieżce swojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

1 komentarz:

  1. Komora Tachionowa w Polsce

    https://meditation539.com/2021/05/08/komora-tachionowa-w-polsce/

    OdpowiedzUsuń