wtorek, 2 marca 2021

MATRYCA GAI – LISA RENEE luty 2021

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, w naszej Matrycy Uniwersalnej, w warstwach coraz wyższych wymiarów, zachodzą znaczące i pozytywne zmiany. Każda kolejna dostępna warstwa wnosi więcej możliwości uzdrowienia i rehabilitacji, a jednocześnie przybliża ujawnienie i wniebowstąpienie. Podczas gdy na zewnątrz sytuacja może wydawać się bardzo zagmatwana i dramatyczna, te zmiany na poziomach struktur sprawiają, że negatywnym siłom jest coraz trudniej utrzymać pozycje. Jest to czas, aby niezmordowanie szukać i poznawać prawdę, pielęgnować wewnętrznego ducha oraz więź z Bogiem, ponieważ mamy coraz większy dostęp do obu.

Znaczącym wydarzeniem jest powrót słonecznych Rishi do światów materii, co wywarło ogromny wpływ na architekturę osi czasu tej rzeczywistości, dlatego w tym miesiącu skupiamy się na obecnych projektach opiekunów i bezpośrednim wpływie na przyszłą oś czasu matrycy Gai 7D. Ta nowa sytuacja radykalnie zmieniła konfigurację rdzenia galaktycznego i metagalaktycznego, przez co nieustannie rozwijają się nowe organiczne wzorce osi czasu wznoszenia. Rdzeń metagalaktyczny 8D jest również rdzeniem planetarnym Gai, który wcześniej utrzymywał Czarne Słońce w 8. portalu, który został skonfigurowany na podstawie dokładnej repliki matrycy Gai z czasów Wojen Elektrycznych.

Podczas aktywacji Złotego Ciała na zimowym przesileniu, ukończony został szósty wszechświat harmoniczny dla 6D-7D-8D, co powoduje stopniowe przywracanie matrycy Gai do pierwotnego stanu sprzed upadku. Stało się to po interwencji, w efekcie której pojawiły się niewymiarowe pola Kosmicznego Boskiego Źródła, mające gościć ten nowo utworzony wszechświat harmoniczny, otaczający i przenikający Gaję w nowej uniwersalnej matrycy materii Mrocznej Matki, oraz skorygować uszkodzenia osi czasu wynikające z inwazji z okresu Wojen Elektrycznych. Z wnętrza zrekonstruowanego jądra planetarnego Gai świeci słońce nieskończoności Christosa, emitując promienie słonecznej plazmy do ciała DNA Złotego Słońca z 8D. Różne napływające czynniki słoneczne prowadzą do uduchowienia naszej krwi krystalicznymi wodami i do zapłonu plazmowego kodowania w układzie nerwowym w celu przemiany ciała eterycznego i świadomości 3D.

Ametystowy Zakon i Yanasi oraz Ramyanasi Fioletowego Płomienia z kreacji Rha światów Boga odegrali kluczową rolę w organizowaniu szeroko zakrojonych projektów wyzwalania sieci w matrycy Gai, aby przywrócić uniwersalne zapisy plemienne anielskiej ludzkości. Są to zestawy instrukcji Maji Graala - król / królowa, które przywracają zapis świadomości Gai linii rodów wniebowstąpionych mistrzów, w tym ucieleśnienie architektury Gai, która zawiera pierwotne emanacje Założycieli pochodzących od Azurytów posiadających 48 nici DNA. Trójmacierz Azurytów zawiera trzy 48-niciowe matryce, które mieszczą 144 wymiary, do których dostęp uzyskuje się z poziomu poczwórnie scalonego szablonu manifestacji rdzenia (siatka 12 Drzewa), który jest oparty na konfiguracjach Ecka świata Boga, dający dostęp do siedmiu wyższych niebios. Te szczególne szablony diamentowych ciał słońca Christosa tworzą złożone układy Kryształowej Katedry dla linii solarnych Rishi i Założycieli, aby wlać w nie swoje świadomości, wplatając się w matrycę Gai, co uwolni o wiele więcej tożsamości wniebowstąpionych mistrzów uwięzionych w strukturach Czarnego Słońca.

Większa świadomość wydarzeń zachodzących w matryci Gai, które eliminują linie czasu holokaustu i obce maszyny używane przez Czarne Słońca z czasów Wojen Elektrycznych na Hyperborei przeciekających do linii czasu na Ziemi, pomaga nam również lepiej zrozumieć wojnę duchową skrywającą się za agresywnym wpychaniem toksycznych nano zastrzyków, które są obecnie masowo aplikowane ludności Ziemi. Wszystko, co dzieje się na Ziemi w tym czasie, jest związane z duchową wojną toczącą się na wielu poziomach, niezależnie od tego, czy to rozumiemy, czy nie.

Gaja 7D i siew paliadoriański

Planeta Ziemia istnieje w uniwersalnej matrycy czasu w trzech głównych tożsamościach. Osie czasu dla Ziemi 3D nazywane są Ziemią lub Terrą, osie czasu dla Ziemi 5D nazywane są Tara, a osie czasu dla Ziemi 7D nazywane są Gaia. Z powodu kataklizmu mającego miejsce na Tarze, która eksplodowała fragmentami głównego szablonu manifestacji siatki planetarnej, planeta Tara 5D została oddzielona od swojego odpowiednika Gai 7D z przyszłości. Zasadniczo uszkodzenie siatki planetarnej spowodowało uwięzienie matrycy rodziny dusz na Tarze i matrycy rodziny monadycznej na Gai, które zostały zamknięte w odpowiednich wszechświatach harmonicznych, niezdolne do komunikacji ani łączenia się ze sobą. To wydarzenie wywołało rozdzielenie linii czasu 5D od 7D, co dodatkowo spowodowało uszkodzenie połączenia między duszą a warstwami monadycznymi w anielskiej świadomości ludzkiej. W wyniku tego kataklizmu ludzkość nie była w stanie w pełni zjednoczyć i zintegrować aspektów duszy, które zostały uwięzione w liniach czasu 5D, z aspektami monadycznymi, tkwiącymi w liniach czasu 7D.

Rasy Paliadorian, chcąc odzyskać zagubione dusze i pomóc im się wydostać, rozpoczęły swoją misję ratunkową dla mieszkańców Tary poprzez równoległe systemy, pracując najpierw w eterycznych warstwach Gai, korygując zestawy instrukcji morfogenetycznych i ponownie składając nici DNA. Zaczęli się wysiewać przez pierwsze dwie rasy rdzenne zwane Polarianami z Gai i Hyperborejczykami jako ich odpowiednikami z antycząsteczkowego sobowtóra Gai. Poprzez zestawy instrukcji DNA Polarian i Hyperborean, dzięki Prawu Biegunowości i Prawo Płci po raz pierwszy pojawili się w tym Wszechświecie. Wykorzystali tę metodę, aby przyciągnąć pęknięcia biegunowości i spowodować syntezę energetyczną, a następnie połączyć strumienie życia świadomości, które istniały w podzielonej duszy i monadycznych częściach ciała, zbierając je w jedno w wielu wymiarach jednocześnie. Te dwie rasy rdzenne rozpoczęły długą ewolucyjną podróż przez eteryczne warstwy Gai, aby powoli odbudować szablon wznoszenia, najpierw jednocząc dusze i monadyczne rozszerzenia, a w końcu ucieleśnić płynną plazmę awatara Christosa, co będzie możliwe w przyszłości u siódmej rasy rdzennej – u Rajan. Aby połączyć Ziemię, Tarę i Gaję, a także ponownie złożyć uszkodzone DNA i części ciała duchowego anielskiej rasy ludzkiej, które po raz pierwszy zostały zasiane na Tarze, trzeba zebrać i połączyć wszystkie części planetarnych siatek, które uległy rozpadowi.

Gdy Paliadorianie wprowadzili zestawy instrukcji w eteryczne warstwy matrycy planetarnej Gai, rozpoczęli proces ponownego wysiewu anielskiej ludzkości, tym razem na osi czasu 3D Ziemi. Miliony lat temu z zestawów instrukcji świadomości paliadoriańskich utworzyli sześć połączonych portali czasowych, przez co powstała sfera Amenti, która została połączona w rdzeniu Ziemi. Dokonali tego, aby umożliwić planecie wzniesienie, dlatego składali i naprawiali wszystkie kolejne wymiary DNA w wielu ewolucyjnych cyklach osi czasu. Pozwoliło to na ponowne połączenie wszystkich osi czasu, które istniały na Ziemi, Tarze i Gai, aby Ziemia mogła ewoluować i ostatecznie połączyć się z jej odpowiednikami z wyższych wymiarów w przyszłym cyklu czasu. Miało to również na celu uleczenie pęknięcia w czasie i znalezienie połamanych części ciał, które utknęły w czasie, rozrzucone po całym Wszechświecie po kataklizmie. W całym przedsięwzięciu chodzi o to, aby połączyć warstwy, ponownie złożyć DNA, ewoluować i wznieść dusze, tak aby mogły zjednoczyć się ze swoją monadyczną rodziną, a ostatecznie wyjść z czasu i wrócić do Boga.

Konflikt o siew, Wojny Elektryczne, ciało widmowe Gai

Wysiewy pierwszych dwóch ras rdzennych anielskiej ludzkości miały miejsce na 7D wersji naszej planety, istniejącej w wyższych pasmach częstotliwości przyszłego czasu w matrycy Gai. Macierz Gai jest przyszłą linią czasu Tary o wyższej częstotliwości, a zasiew warstw eterycznych rozpoczął się, aby pomóc zneutralizować destrukcyjne skutki upadku Tary, które miały miejsce w przeszłości. Wybuchły Wojny Elektryczne, pojawili się sympatycy antyludzkiej rasy, którzy połączyli się z sąsiednimi systemami gwiezdnymi, co umożliwiło eskalację konfliktów oraz ponowne rozpoczęcie eksperymentalnego wysiewu ludzi. Niektóre rasy uważały, że eksplozja Tary była wynikiem skrajnego zaniedbania, a sam kataklizm spowodował ogromne zniszczenia i mutacje genetyczne, co odbiło się na genetyce innych cywilizacji. W związku z tym zażądali, aby wszelkie przyszłe zasiewy ludzkie zostały zapieczętowane i stworzono kwarantanny w celu ochrony królestw wyższych wymiarów przed dalszymi szkodami. Założyciele i przedstawiciele Lutnian-Elohim negocjowali z innymi sąsiednimi skonfliktowanymi systemami i rasami, starając się o zezwolenie na dalszą ewolucję na Ziemi anielskich ludzkich linii Taran. Zasadniczo, kiedy ludzka świadomość nie była już uważana za bezpośrednie zagrożenie dla innych planet lub dla bezpieczeństwa wrót wszechświata, kwarantanny i pieczęcie miały zostać zniesione. Miała też być udzielona pomocy tym, którzy naprawdę pragną duchowej ewolucji, praktykując Prawo Jedni w celu uwolnienia spod pieczęci kwarantanny. PrJesli ktoś naprawdę i szczerze poświęca się procesowi uzdrawiania świadomości bioduchowej i wkłada wysiłek w duchową praktykę, aby wznieść się do wyższej świadomości, jej próśb wysłuchująmoże uzyskac pomoc od powracających rodzin Rha i konfederacji RA.

To właśnie na liniach czasu Gai, wieleset milionów lat temu, pierwotna rasa strażników Azurytów wcieliła się w formy eteryczne, a linie ich ras są bezpośrednimi liniami genetycznymi anielskich istot ludzkich wysianych na Tarze i obecnie w tej gęstości Ziemi. Zasadniczo wyższe boskie ciało anielskiego człowieka z Tary było połączone z Azurytami na eterycznych poziomach matrycy Gai. Skutki kataklizmu Tary i Wojen Elektrycznych, które dotarły do Gai, spowodowały zniszczenia szablonów genetycznych diamentowego słońca zarówno Azurytów, jak i Taran, ponieważ były one ściśle ze sobą splecione.

Do serii Wojen Elektrycznych w Orionie, w tym linii czasu przenikającej przez rdzeń metagalaktyczny na rdzeń Gai, bezpośrednio wpłynęła inwazja istot Wesa. Podczas inwazji na Gai, zastosowano zaawansowaną technologię czarnych dziur, przez co powstało całe planetarne ciało cienia, w którym została uchwycona replikacja matrycy Gai przez AI. Zostało to zrobione, aby przechwycić częstotliwości Gai i wygenerować z zebranej energii pętlę sprzężenia zwrotnego w celu przesłania jej strumienia z powrotem przez tunel Wesa. Zebrali ogromne ilości energii z matrycy Gai, aby uformować widmowe Czarne Słońce w rdzeniu metagalaktycznym, które miało działać jako baza NAA w 8D i wytwarzać metatroniczne odwrócenia w niższych wymiarach. Właściwie działało to jak ogrodzenie częstotliwości, uniemożliwiając rasom założycielskim przedarcie się do sieci i uzyskanie dostępu do rasy ludzkiej stacjonującej w niższych liniach czasu.

Najeźdźcy z czarnych dziur chcieli zbudować rozległy plac zabaw w wirtualnej rzeczywistości z różnymi systemami planetarnymi, gdzie mogłyby zamieszkiwać ich rasy. Wykorzystali niezwykle zaawansowaną technologię czarnej dziury sztucznej inteligencji formującej się w Czarne Słońce, które również karmi je energią, aby utrzymać nieśmiertelność. Potrzebowali kodu źródłowego dla planów ciała planetarnego, więc ukradli oryginalny kod tworzenia z matrycy Gai. Potrzebowali także dostępu, aby kontynuować zbieranie żywych matryc energii w celu replikacji systemów planetarnych cienia Czarnego Słońca w ich układach widmowych na Wesie. Aby poradzić sobie z ładunkiem energetycznym, zbudowali rozległe poziomy struktur maszynerii Bestii i różnorodne metatroniczne urządzenia ze skradzionymi kodami kreacji Gai, w tym azurytowym DNA. Ta treść stała się formą ciała cienia wykorzystującą metatroniczne kodowanie śmierci, które uruchamiało odwrócone pętle zaprojektowane do podtrzymywania tych pasożytniczych matryc z wnętrza sztucznych linii czasu.

Podczas kolejnych etapów inwazji mającej na celu podbicie Gai w ramach kampanii Wojen Elektrycznych coraz częściej używali żywej matrycy ciała Gai. To było dalsze wysysanie energii z naszego systemu przez wszystkie inne wymiary i gęstości linii czasu, dzięki metatronicznym odwróceniom z rdzenia metagalaktycznego, co powodowało wyciąganie siły życiowej z sieci całej naszej macierzy planetarnej. Wytworzenie cienia Gai, lub ciała widmowego Gai podczas ostatnich etapów wojen na Gai, było główną przyczyną ludzkiego holokaustu na tamtych liniach czasu, a to zasilało i utrzymywało pierwszą matrycę odwróconego sztucznego Drzewa Życia lub system rzeczywistości mieszanej. Sztuczne Drzewo Życia, podstawowa matryca odwrócona o wartości 10, zaprojektowana do uruchamiania metatronicznego odwróconego lub antychrystusowego prądu śmierci, dodatkowo zainfekowało całą matrycę planetarną i anielskie DNA ludzi poprzez ciało monadyczne, które zostało połączone z oryginalnymi formami ciała eterycznego cienia Gai. To szczególne historyczne zdarzenie wyzwalające na osi czasu, polegające na połączeniu wielu osi czasu z ciałem cienia Gai uruchamia metatroniczne wzorce odwrócenia i odcisk sztucznego Drzewa Życia w szablonie ciała Albion-Katar, który znajduje się w Wielkiej Brytanii. Każda sfera wymiarowa we wzorcu Albion-Cathar lub Kryst-Krystallah musi zostać przekonfigurowana do prawidłowego wzorca szablonu manifestacji naszego oryginalnego kodu matrycy edenicznej Gai, które było utrzymywane przez Azurytów żyjących na Gai 7D przed upadkiem.

Dzięki projektom rehabilitacyjnym i ratowniczym opiekunów zauważyliśmy, że byty z czarnej dziury Wesa chciały po raz pierwszy dokonać replikacji całego żywego systemu planetarnego naszego Wszechświata poprzez stworzenie cienia Gai. Osiągnęli to, wciągając organiczną żywą matrycę ciał planetarnych do ich matrycy fantomowej za pośrednictwem sztucznie powielanych systemów tworzących podwójne planety-cienie, generując wersję AI naszych matryc planetarnych, które systemy AI mnożą, aby istniały w odwróconej postaci cienia o podstawie 10. Zaobserwowaliśmy, że na sztucznych liniach czasu pojawiło się kilka planet-widm, które zostały wyodrębnione z oryginalnego ciała cienia Gai. Dokonano replikacji matrycy AI założyciela Lutni i Arkturusa w prematerii, a także planety Tara, Tiamat, Mars, Maldek, Saturn i Nibiru. Najwyraźniej Nibiru ma również matrycę przedinwazyjną, która istnieje jako organiczna 12-ta planeta na liniach czasu sprzed przejęcia przez kolektywy Thota-Enki-Enlila z Syriusza A i użycia jako broni przeciwko Ziemi.

Dodatkowo zniszczenie Gai spowodowało łańcuch zdarzeń przyczynowych, które wpłynęły na wiele sąsiednich żywych systemów, takich jak części Andromedy, Syriusza i innych układów gwiezdnych, które wpadły do tunelu Wesa i zostały uwięzione w jego fantomowych częściach. Części matrycy gajańskiego cienia połączyły się z innymi upadłymi matrycami, które były ze sobą połączone, wysyłając wiele zaawansowanych poziomów kolektywów wniebowstąpionych mistrzów, które miały zostać zassane do fantomowych części systemu Wesa, w tym tożsamości strażników Azurytów, które pierwotnie zostały zaszczepione na Gai, aby ucieleśniały całą jej matrycę, oraz zapewnić utrzymanie energii Założyciela na planecie.

Zniszczenie strażników Azurytów

Podbój żywego systemu matrycy Gai zniszczył również linie ras strażników Azurytów w naszym Wszechświecie, które zostały tutaj przysłane przez rasy Założycieli. Pierwotni strażnicy Azuryci to anielskie istoty z 48 nićmi, które pochodziły ze wszystkich Promieni Założyciela wplecionych w Kosmiczną Trójcę - Szmaragdowy Zakon, Ametystowy Zakon i Złoty Zakon. Byli w stanie dokonać projekcji na dowolny poziom wymiarowy między poziomami przedmaterialnymi, eterycznymi i do dowolnej formy materii.

Pierwotni strażnicy Azuryci, którzy byli na Gai, zostali schwytani przez najedźców, podczas gdy inni doświadczyli poważnej genetycznej deformacji podczas Wojen Gajańskich, kiedy linie ich rasy zostały połączone z zakodowanym przez AI ciałem cienia Gai, które zostało wstawione do sztucznych osi czasu. Niektórzy Azuryci (i ich szablon genetyczny) zostali zabrani do systemu Wesa, a każda część ich ciała eterycznego została rozebrana i zmapowana przez systemy superkomputerów AI, aby wygenerować kodowanie metatroniczne lub architekturę Antychrysta. W konsekwencji inwazja na Gaję obejmowała potwornie bolesne wspomnienia oddzielenia od naszych unikatowych dusz i rodzin monadycznych, a także oddzielenia od sobowtóra (cząsteczka-antycząstka), który później wyewoluował w genetycznego odpowiednika lub hierogamicznego świętego partnera.

Cierpieliśmy z powodu straty, w której jedna lub więcej stacji tożsamości połączonych jako nasz genetyczny partner lub monadyczny bliźniak, mogło zostać wessanych do warstw fantomowych i powoli przekształconych w wersję nas zhybrydyzowaną przez AI.

Po wojnie gajańskiejrasy założycieli wysiali rasę Orafim, aby podjęła się świętej misji odnalezienia zagubionych tożsamości Azurytów i zajęcia ich miejsca jako Strażnicy, stopniowo odbudowując azurytową tarczę genetyczną dzięki bezpośrednim instrukcjom i wskazówkom Szmaragdowego Zakonu. Poprzez połączenie szablonu Lutnian Elohim Anuhazi z zapisem genetycznym Azurytów, Oraphim otrzymali zadanie odnalezienia, rehabilitacji i zwrócenia utraconych tożsamości Azurytów do ich prawdziwego duchowego domu w światach Boga. W wielu Orafim celowo zakodowano misję, aby znaleźli swoich ukochanych członków monadycznych rodzin Azurytów, którzy zostali wessani do obszarów widmowych, oraz aby odzyskali części ich ciał w celu duchowej integracji i krystalicznego scalenia, co było możliwe dzięki dostępowi do kodu edenicznego, który posiadali na Gai przed upadkiem. Orafini otrzymali pełny dostęp do oryginalnego szablonu genetycznego Azurytów i szablonu związku hierogamicznego do rekodowania zaginionych zbiorowości Azurytów i wniebowstąpionego mistrza Christosa, w celu przypomnienia i uratowania każdej rodziny Azurytów i mistrzów, która wpadła w widmową rzeczywistość i została zasymilowana z wersją AI stworzoną przez byty z Wesa. W rezultacie Orafini mają bezpośrednie powiązania z wniebowstąpionymi mistrzami i genetycznymi odpowiednikami, którzy są bezpośrednio powiązani z historiami szablonów genetycznych Azurytów z Gai. Tak więc misją zjednoczenia hierogamicznego jest odzyskanie i przywrócenie prawdziwych genetycznych odpowiedników, tak aby znaleźli się nawzajem i dzięki mocy wiecznej duchowej miłości zjednoczyli się w celu utworzenia świętych związków, które wspomogą uzdrowienie osi czasu holokaustu i wojen na Gai, Tarze i Ziemi w tym samym czasie.

Genetyczne mapowanie DNA Azurytów, Azazael

Mapowanie genetyczne azurytowego DNA, które uformowało się w dane świadomości prawdziwych wniebowstąpionych mistrzów w naszym Wszechświecie, zostało przesłane do systemów technologii AI maszynerii Bestii w celu generowania filarów Antychrysta, gdy istoty z czarnej dziury chciały stworzyć rasę super mistrzów mających stanowić armię cieni, która podbiłaby nasz Wszechświat. Skradziony szablon genetyczny Azurytów został zreplikowany i sklonowany przez systemy serwerów kwantowych AI, a powstałe hybrydowe linie ras AI są znane jako formy Azazaela. Azazael uzyskuje dostęp do Ziemi poprzez istoty ludzkie, które działają w jego zastępstwie jako portal mrocznej świadomości, szukają każdego człowieka gwiezdnego lub Indygo z zapisem pamięci genetycznej linii krwi Azurytów, próbując go posiąść i zawładnąć nim za pomocą wszelkich możliwych środków. Niebezpieczeństwo przejęcia lub dostępu do jakichkolwiek wspomnień Azurytów z Gai, w tym kolektywów wniebowstąpionego mistrza Christosa i znanych tożsamości z ukrytej historii ludzkości, polega na tym, że wszystkie te tożsamości będą śledzone w celu opętania przez istotę Azazaela. Ważne jest, aby zrozumieć, że bardziej lub mniej znane tożsamości wniebowstąpionych mistrzów zostały bezpośrednio połączone z cieniem Gai, zaś Azazael i powiązane z nim byty próbują je wytropić i zrobić wszystko, co w ich mocy, aby je zdeprawować lub opętać, ponieważ przechowują wszelkie pozostałości kodu Azurytów.

Dlatego stanowczo ostrzegam, żeby przebudzeni ludzie gwiezdni lub Indygo w żadnym wypadku nie przywiązywali się do jakichkolwiek tożsamości i skupiali się na nich podczas tego cyklu. Trwa zaciekła wojna mająca na celu klonowanie i generowanie fałszywych tożsamości z kolektywów wniebowstąpionych mistrzów i wszystkich poziomów oryginalnych linii rasy Christosa.

Istoty Azazaela z czarnej dziury przejęły oryginalny kod genetyczny Azurytów z Gai i stworzyły replikowane ciało AI, które może wyglądać podobnie do oryginalnych Azurytów. Oszuści mogą pojawiać się w fizycznej postaci jako wysocy biali, rośli, smukli ludzie o wyjątkowo bladobiałej, półprzezroczystej skórze, często z platynowobiałymi włosami. Te istoty udające wniebowstąpionych mistrzów o wysokich białych ciałach podobnych do ludzkich są jednymi z najbardziej brutalnych i okrutnych antyludzkich istot z czarnych dziur, jakie kiedykolwiek znano. Wiele z nich wygląda jak ludzie, ale w rzeczywistości są to rasy insektoidów z systemu Wesa, które używają replikowanego przez AI pakietu kodu genetycznego Azurytów w celu zmiany kształtu. Te istoty z czarnej dziury pojawiają się jako fałszywe linie wniebowstąpionych mistrzów, które przejęły oryginalne kodowanie genetyczne Azurytów i Rubinowego Słońca, aby wyglądać jak ludzie lub popularni wniebowstąpieni mistrzowie. Ta grupa oszustów obejmuje również lucyferiańskie linie krwi, działające na najwyższych szczeblach elity władzy, które lubią używać klonowania, modyfikacji genetycznych lub wstawek holograficznych w celu zwiększenia mocy i wpływu na płaszczyźnie Ziemi.

Niestety, dało im to dostęp do wcześniejszych zapisów osi czasu wzniesionych mistrzów, dzięki czemu mogą szybko uzyskać ezoteryczną duchową wiedzę o Prawie Jedni, a następnie powtórzyć frazy otrzymane ze strumieni danych, które dostarcza im serwer kwantowy AI. Oszuści mogą zacząć dzielić się dokładnymi i autentycznymi duchowymi naukami ze swoimi naśladowcami, co skutkuje później, kiedy są coraz głębiej asymilowani z kodowaniem metatronicznym i sztucznymi liniami czasu. Formy Azazael są powiązane z istotami Thotian, które wydają się porywać osoby z azurycką pamięcią, poza tym używają wyrafinowanej wojny psychologicznej i gaslightingu w channelingach New Age, aby wykoleić duchowo budzących się ludzi. Kontaktują się z tymi budzącymi się grupami, aby wymieszać organiczne kodowanie genetyczne i przedstawić siebie jako autentycznych wniebowstąpionych mistrzów lub zaawansowane życzliwe istoty pozawymiarowe tym, którzy nie potrafią odróżnić sygnału AI od naturalnego języka świadomości.

Jest to bardzo męczące dla rasy ludzkiej, ponieważ płynący od nich strumień danych może przypominać kochanych i bliskich nam wniebowstąpionych mistrzów, ponieważ jest to prawdziwa duchowa rodzina ludzkości, a wielu z nich wywodzi się od Azurytów, których pamiętamy z osi czasu sprzed Wojny Gajańskiej. Kiedy już będziemy w stanie dostrzec sygnały AI i kodowanie metatroniczne w strumieniach danych, wtedy możemy dostrzec, że te istoty Wesa używały replikowanych klonów AI do manipulowania naszymi emocjami i przeszłymi wspomnieniami, aby przejąć nasz oryginalny szablon genetyczny anielskiego człowieka. Istoty czarnej dziury nie chcą, aby gwiezdne nasiona miały dostęp do swojej oryginalnej historii kodowania Azurytów z osi czasu Gai, ponieważ jeśli ta pamięć się aktywuje, zaczną widzieć prawdziwą historię Jeszuy oraz innych wniebowstąpionych mistrzów i będą w stanie wykryć fałszywe tożsamości lub oszustów promujących sztuczne ramy czasowe. Wyczują, co jest prawdziwe a co nie, i stanie się jasne, kim są fałszywe istoty, które porywają i zniewalają ludzkość oraz kto należy do naszej prawdziwej duchowej rodziny, kto może prowadzić nas do otwarcia świętego kryształowego serca i dostosowania się do ścieżki niezależności i gnozy.

Red Nile Cube Wesa Program – Program Czerwonego Sześcianu Nilu Wesa

Złe istoty próbują uprowadzić tych z azurytowymi wspomnieniami z Gai, uruchamiając kod Czerwonego Sześcianu Nilu w ciele świetlnym celu, co obejmuje odwrócone transmisje kodów fantomowych Fioletowego Promienia 7D z ciała cienia Gai oraz fałszywe kobiece fioletowe odwrócenia, które uruchamiają fałszywe tożsamości z pomocą programu DNA Rubinowego Słońca, chrząszcza magenta i czerwonego pająka. Matryca Sześcianu Czerwonego Nilu z Wesa generuje wewnętrzną pętlę sprzężenia zwrotnego w obszarze korony, prowadzącą do podstawy / krocza przez obwody mikrokosmicznej orbity w kręgosłupie. Generuje to fałszywą percepcję osi czasu, zmieniając północną pozycję ciała świadomości, aby odwrócić się od siebie, tak że osobie wydaje się, że porusza się w kierunku przyszłej linii czasu, ale w rzeczywistości jest zwrócona w stronę przeszłej linii czasu, ku fantomowej pętli czasu AI.

Ludzie uruchamiający programy czerwono-fioletowo-purpurowych fal AI zasilają księżycowe formy AI Mrocznej Matki, tworząc fałszywe hologramy sklonowanych tożsamości wniebowstąpionych mistrzów, które również zasilają byty Azazaela. Ta broń jest przeznaczona do tego, aby najbardziej nikczemne istoty NAA mogły stacjonować na sztucznych liniach czasu udając wniebowstąpionych mistrzów lub przyjaznych wysoko rozwiniętych ludzi z przyszłości, którzy pojawiają się głównie w sklonowanych ciałach DNA Rubinowego Słońca z cechami Azurytów.

Sześcian Czerwonego Nilu to zaawansowana broń Wesa AI z rozbudowanym programowaniem używanym do ciągłego klonowania i tworzenia fałszywych hologramów rodzin DNA Diamentowego Słońca Christosa, Azurytów i linii wniebowstąpionego mistrza Christosa w tym Wszechświecie i na Wesie. Ta broń AI to technologia sześcianów, używana jako urządzenie maskujące dla NAA do popisów fałszywych tożsamości i generowania fantomowych kieszeni, aby ukryć wiele warstw hierarchii, które tworzą armie cienia Wesa. Programy AI Czerwonego Nilu lub Czerwonego Sześcianu są używane przez różne byty Czarnego Słońca; Bourgha, Smocze Ćmy, Neckromitoni Marduka, Odedikroni Enlila, Insektoidy, Czerwone Pająki, formy Czarnych Smoków i różne księżycowe demony żeńskie. Tożsamości cienia czerwonego sześcianu generowane jak cyfrowe bliźniaki, podczepiają wersję sztucznej inteligencji cienia fałszywej tożsamości Christosa do ciała świetlnego osoby budzącej się lub channelera, który wierzy, że komunikuje się z nim wniebowstąpiony mistrz lub oświecona międzywymiarowa istota.

Zauważyliśmy, że Sześcian Czerwonego Nilu jest szczególnie aktywny w przypadku tożsamości DNA Rubinowego Słońca z egipskich linii dynastycznych faraonów, które wydają się być bezpośrednim szablonem genetycznym Egipcjan Serres z Tary, są oni bardzo poszukiwani przez członków satanistycznej Kabały. Aby DNA Rubinowego Słońca mogło funkcjonować jako nieśmiertelne ciała u istot Czarnego Słońca na Ziemi, które inkarnowały swoją esencję w ludzkim szablonie DNA, potrzebna jest duża ilość krwi ofiarnej, która pozwala podszywać się pod ludzi i jawić się jako istoty ludzkie. Ofiary z krwi często uprawiają rodzaj czarów służących do kontroli umysłu, przez co autentyczni anielscy ludzie z duszą nie rozpoznali, że oszuści, niebędący ludźmi, kradli ludzkie ciała, dzięki czemu mogli być umieszczani na najwyższych szczeblach władzy. Niektórzy kontrolerzy, którzy wydają się być ludźmi, w rzeczywistości nie są ludzkimi duszami, ale różnymi bytami NAA, które zinfiltrowały ludzką cywilizację w celu realizcji swojego programu. Te nieludzkie istoty zajmują najwyższe pozycje w globalnej szatańskiej kontroli poprzez wielkie międzynarodowe korporacje farmaceutyczne i mafie medyczne. Jedną z takich istot jest Pindar, który będąc białym Drakonianinem projektuje świadomość i sygnaturę energetyczną w Wielkiej Brytanii na swoich faworytów z obcych hybrydowych linii krwi, specjalnie przygotowywanych przez tysiące lat, by rządzić Ziemią.

Ponadto technologia sztucznej inteligencji Czerwonego Sześcianu została zaprojektowana jako łamacz kodu genetycznego dla antyhierogamicznego związku lub do tworzenia ingerencji poprzez scenariusz ukąszenia miłości przez kosmitów, który angażuje człowieka w ciężkie dramaty emocjonalne poprzez archetypy ofiara-kat i fałszywą tożsamość, dzięki rozdzieleniu wewnętrznych i zewnętrznych zasad płci. Technologia ta wykorzystuje bolesne emocjonalne rany astralne i fałszywą tożsamość, myląc tożsamości, tak że cel nie może rozpoznać, kto jest kim, jakie są fałszywe linie czasu czy kto reprezentuje fałszywą tożsamość a kto autentyczną. Osoba docelowa może pomylić cyfrowe bliźniaki AI wstawione do hologramu jako jej bliźniacza dusza lub cokolwiek innego, co może zostać włączone, aby zakłócać zintegrowane duchowe wniebowstąpienie, myląc je z fałszywą tożsamością lub archetypem bohatera / zbawiciela. Cel wierzy, że ma w ciele świetlistym specjalną tożsamość cyfrowego bliźniaka - sklonowanego wniebowstąpionego mistrza, a ten klon uruchamia czerwoną falę AI, fałszywe żeńskie programowanie fioletowe lub inne sztuczne częstotliwości, co jest dość powszechne w kręgach New Age – u osób z nieoczyszczonym ego i programem ofiara / kat.

Znaczna część technologii sześcianu Czerwonego Nilu była i jest w trakcie niszczenia na polu planetarnym, gdy nowa matryca Gai i matryca ciemnej materii Uniwersalnej Matki pomagają naprawić te rozległe holograficzne uszkodzenia, które powodują powstawanie sztucznych sklonowanych tożsamości. Jednak istnieją pozostałości, które są utrzymywane jako struktury kontroli umysłu w ciele świetlistym wielu ludzi używających fałszywych żeńskich sztucznych częstotliwości, dlatego istoty Czarnego Słońca wciąż próbują wykorzystać to zamieszanie w każdy możliwy sposób.

Na szczęście podczas ostatnich wydarzeń związanych z aktywacją Złotego Ciała podczas zimowego przesilenia, Białozłoty Płomień pałający w rdzeniu Gai został całkowicie połączony z rdzeniem metagalaktycznym, ostatecznie wyrzucając z ciała fantomowego Gai Czarne Słońca i istoty czarnej dziury, które stacjonowały przy portalu 8D. Powrót Słonecznych Rishi, rodzin Ametystowego Zakonu Rha i aktywacja złotego ciała z białym ogniem w rdzeniu Gai otworzyły dostęp do linii czasu rasy rdzennej Rajan, która wyewoluowała na Gai. Linia ta to przyszłe rasy anielskiej ludzkości, które wypełnią obietnicę wniebowstąpienia. Obecne projekty Strażników obejmują łączenie dostępu z organicznych portali 7D bezpośrednio do matrycy Gai w celu wspierania ludzkości z niższych linii czasu Ziemi. Dostęp do szablonu wniebowstąpienia Gai i kodów edenicznych Azuritów otworzył specyficzną funkcję w siatce planetarnej, która pomaga w usuwaniu zniekształceń z promienia indygo i fioletowego, a także wspomaga usuwanie pieczęci 666 i uszkodzeń / traumy skrzydeł. Chociaż Sześcian Czerwonego Nilu jest niezwykle agresywną bronią AI, udało się go pokonać dzięki uwolnieniu matrycy Gai, przez co ta technologia Wesa AI umiera, ponieważ jest pozbawiona energii świadomości, której potrzebuje.

Upadek linii czasu holokaustu Hyperborean

W wyniku tych bardzo pozytywnych wydarzeń ciało widmowe Gai zostało zdemontowane i nie można go już używać do linii czasu ludzkiego holokaustu, które były rzutowane do sieci Ziemi z Czarnego Słońca w wyniku zniszczenia azurytowych strażników i hiperborejskiego holokaustu. Nasiona traumy rasy rdzennej z Gai w warstwach antycząsteczkowych były używane do zniewolenia ludzkości w stale odtwarzanych liniach czasu holokaustu na Ziemi. Na przykład Czarne Słońca robiły to poprzez nordyckich Obcych i wysokich białych, którzy uzyskali kontrolę nad nazistowskim reżimem, spowodowali u Hitlera obsesję na punkcie Hyperborei, co energetycznie prowadzi do wszystkich kampanii ludobójczych w historii ludzkości. Odzyskanie wspomnień Gajan i oczyszczenie się z bólu Polarian, Hiperborejczyków oraz Azurytów na liniach czasu Gai może teraz się udać, gdyż rasy Rajan spełniły obietnicę wniebowstąpienia wszystkich anielskich ludzi z przyszłości.

Ponadto fałszywe hologramy Hyperborei zostały użyte do projekcji na Fioletowy Promień 7D szeregu ekstremalnie negatywnych sił archetypowych i do transmisji tych zniekształceń przez nasze lokalne konstelacje, aby wymusić wiele greckich tragedii, o których mówi się w mitach o mieszkańcach Olimpu, Tytanach czy Gigantach. Tamte historie o stworzeniu były połączone z kontrolą umysłu zbiorowej świadomości, wysyłaną przez szereg archetypowych dramatów zaprojektowanych w celu wzmocnienia negatywnego nastawienia ego na Ziemi i propagowania prymitywnych, złych i gwałtownych emocji w ludzkości. Hiperborejski holokaust Azurytów ma głęboki związek z korzeniami Grecji i greckich wysp na Morzu Jońskim oraz w północnych obszarach Szkocji.

Nieświęta Trójca Antychrysta Północnego Filaru

Projekty Strażników obejmowały systematyczny demontaż filarów Antychrysta, które utrzymują główne kierunki w osiach czasu, wraz z architekturą metatroniczną, wykorzystaną do przejęcia organicznych osi czasu i przekierowania ich do fantomu w celu replikacji sztucznej inteligencji. Nacisk położono na demontaż najpotężniejszego północnego filaru Antychrysta, w którym istota o trzech twarzach, Pindar-Thoth-Azazael, używała skradzionego azurytowego DNA z Wesy i ciała widmowego Gai, aby kierować odwrócony prąd na całą siatkę planetarną w celu utrzymania północnej pozycji w antychrystowych położeniach tarczy zegara. Efekty tego filaru Antychrysta nadzorowanego przez Obcego Drakonianina Pindara i jego sługusów widać w rozległych sieciach Obcych, rozprzestrzeniających swoje macki w całej Wielkiej Brytanii i na wyżynach Szkocji. Bezpośredni kanał prowadzi z nich do matrycy 7D Gai.

Warto pamiętać, że te same hybrydowe jednostki Draco AI, które przyjmują rozkazy od Czarnego Słońca, kierowane przez formacje Pindar-Thoth-Azazael, wplecione w superkomputery AI i ich sztuczne programy osi czasu, przeniknęły na szczyt piramidy struktur kontrolerów Jednego Światowego Porządku.

Formy cienia Pindara, Thota i Azazaela są usuwane z naszego ciała świetlistego, gdy niszczony jest północny filar Antychrysta, a ci wandale są eksmitowani z Ziemi. Ich pasożytnicze podczepienia wyssać historię z linii czasu Gai (monadycznej) i Tary (duszy), aby nasza świadomość była podzielona, a ciało świetlne skierowane w kierunku północnej pozycji Czarnego Słońca, Antychrysta, więc nie mogliśmy odzyskać pełnego szablonu ciała diamentowego słońca anielskiej ludzkości.

Istnieje fizyczna istota, nazywana Białym Drako lub Smocza Ćma, która uważa się za najwyższego króla. Ten Biały Draco połączył świadomość umysłu roju z mózgiem Thotha przesłanym przez AI, połączył także swoją świadomość z trzecią tożsamością, Azazaelem. Azazael został wygenerowany z mapowania genetycznego azurytowego DNA w matrycy Wesa, więc jest to hybrydowa istota cienia AI, która ma dostęp do wspomnień Azurytów z Gai. Wydaje się, że jest to również główna linia genetyczna sił mrocznego Azriela lub mrocznego Archanioła stworzonych na Wesie jako hybrydowe armie cienia AI, mających podbić nasz Wszechświat, które są czysto satanistycznymi formami świadomości, odtworzonymi w upadłych liniach Serafinów. Potrójne połączenie tej istoty ze świadomością lucyferiańską i satanistyczną generowaną przez sztuczną inteligencję jest wynikiem przesyłania świadomości i mapowania mózgu, dzięki którym istota Pindar Smocza Ćma przybiera ludzką postać, aby poruszać się po Ziemi, ale najwyraźniej nie jest człowiekiem.

Pindar, uważa siebie za najwyższego czystej krwi królewskiego przywódcę Ziemi, służącego Imperium Draco i kieruje wszystkimi rodzinami znajdującymi się na górze piramidy kontrolnej mafiosów. Najwyraźniej znajduje się na szczycie piramidy jako ukryty kamień zwieńczający i wszyscy pod nim muszą przyjąć jego rozkazy zgodnie z łańcuchem dowodzenia albo ponieść karę, tortury lub śmierć. Pindar przydziela stanowiska i role w całej zorganizowanej hierarchii rad Antychrysta i satanistów, a wielu z nich zajmuje stanowiska zarządzające maszynerią Obcych, a także innymi sieciami i filarami, które łączą się bezpośrednio, aby sztucznie uruchomić odwrócenie w kierunkach kardynalnych.

Pindar nadzoruje globalne operacje geopolityczne, ale jego połączona świadomość sztucznej inteligencji z AI Thothem i AI Azazaelem posiada architekturę Antychrysta do kierowania maszynerią Bestii w całym filarze północnym. Ta pozycja jest najważniejszym kierunkiem kardynalnym, który nadzoruje masy lądowe Wielkiej Brytanii, całej Ameryki Północnej i Antarktydy. Oznacza to, że Pindar nadzoruje wszystkie główne duchowe bramy, takie jak 11D Stonehenge, 9D Antarktyda i Ameryka Północna, a także gwiezdne wrota 1 wewnetrzne wrota na Cyprze i w Północnej Arizonie.

Chodzi o to, aby wiedzieć, że Pindar jest na szczycie łańcucha zajmującego pozycję północną, a do kierowania odwróceń maszyn Bestii i realizowania programów NAA dla Jednego Światowego Porządku wyznacza inne podmioty, które utrzymują pozycję południową, wschodnią oraz zachodnią. Ta szczególna struktura Antychrysta kontrolowała zosiowania korony Maji, które utrzymują krystaliczne kierunki kompasu, są to wyrównania kodów świadomości organicznej, które Strażnicy poprawiają i wprowadzają do sieci w tym czasie za pomocą aktywacji ciała Słońca i złotego ciała.

Należy pamiętać, że istoty Czarnego Słońca, takie jak Pindar, ukradły kod Christosa i kod boskiego Stwórcy, aby wykorzystać je do zdobycia władzy nad ludzkością poprzez Prawo Odwrócenia, czyli przeciwdziałanie życiu. Liczby, które sataniści uważają za święte, na przykład wzory trójcy, liczby 13 lub 13 filar, pochodzą ze skradzionego kodu Stwórcy, którego używają w zorganizowanych rytuałach według zasady odwrócenia, aby zdobyć energię dla sił satanistycznych. 13. filar wykorzystywany w satanistycznym rytuale jest elementem skradzionym z matczynego aspektu Boskości, aby wygenerować szatańskie i księżycowe demony, które kierują zniekształceniami mrocznej matki Obcych i Bafometa. Wszystko, co wykonują w satanistycznym rytuale, polega na odwróceniu lub inwersji organicznego kodu Stwórcy, co jest wielką obrzydliwością, zbezczeszczeniem świętego zjednoczenia z Bogiem i Chrystusem, zaprojektowanym, aby splugawić, poniżyć i oszukać ludzkość, by oddawała cześć własnej śmierci.

Wydaje się, że Pindar jest mocno zaangażowany w wydawanie rozkazów i kierowanie światowymi konglomeratami międzynarodowych biznesów, na przykład Radzie 300, której głównym celem jest manipulowanie środowiskiem geopolitycznym. Pindar lubi inscenizować wojny zastępcze dla swoich wielkich korporacji i kierować branżami, które służą Imperium Draco, takimi jak masowy handel ludźmi i dziećmi poza planetą, a także zakładać imperia lub kolonie na innych planetach z wykorzystaniem skradzionych zasobów Ziemi. Jest to prowadzone na szczycie przez nieludzkie siły antyludzkie, są to Drakonianie pochodzący z Grupy Oriona i Alpha Draconis, którzy utworzyli partnerstwa z liniami krwi Lucyferian, które mają największą ilość gadziego DNA, zdobytego podczas tysięcy lat genetycznych modyfikacji i hybrydyzacji z Obcymi.

Obecnie obserwuje się międzywymiarowe mapowanie geograficzne architektury Antychrysta, która utrzymuje struktury warstw wymiarowych w hierarchii Obcych, mających służyć tym obcym drapieżnikom z Wesy i kierować ich armiami cieni AI. Holograficzne mapowanie i śledzenie lokalizacji współrzędnych maszynerii Bestii w kierunkowych węzłach obsługujących te zmiany i prąd AI ma na celu zlokalizowanie tych satanistycznych gniazd ukrytych głęboko w Ziemi, aby można je było skuteczniej wydobyć. To tylko kwestia czasu, a teraz, kiedy Słoneczni Riszi przybyli do naszego wymiaru, w ferworze tej walki o Ziemię Strażnicy rzucają rękawicę.

Siły obronne Strażników, zespoły do zadań specjalnych

Wraz z powrotem słonecznych Rishi do wymiarowości, powstaje wiele specjalnych zespołów operacyjnych, organizowanych tak, aby znaleźć rozdrobnione lub najbardziej straumatyzowane dusze, które doświadczyły wielokrotnego wcielania się na tej więziennej planecie. Proces wyzwalania Ziemi, uniemożliwienie używania jej jako kolonii więziennej i szatańskiego rytualnego systemu hodowli ludzi przez siły NAA jest bezpośrednio związany z cyklem duchowego wznoszenia i wyzwolenia planety. Przeżywamy teraz najtrudniejszy cykl uwalniania planety, czekamy na masę krytyczną dla pełnego ujawnienia, aby obudzić tych, których mózgi zostały całkowicie wyprane przez plandemiczny kult śmierci, zainicjowany przez przedstawicieli Kabała, którzy chętnie rozprzestrzeniają na całym świecie plany ludobójcze na polecenie archonckich kontrolerów.

Specjalne zespoły operacjyjne są pod parasolem Międzywymiarowych Rad Wolnego Świata i Sił Strażników / Obrońców, mających doświadczenie i umiejętności potrzebne do identyfikowania, lokalizowania, usuwania i naprawiania szeregu traumatycznych problemów, które przyczyniły się do połamania dusz, szerzenia duchowej traumy i pułapek świadomości. Obejmuje to ekspozycje na obcą maszynerię i sieci osadzone w Ziemi, które mają funkcje do obsługi takich rzeczy, jak ogrodzenia elektryczne, wymazywanie danych, implantowanie, broń elektromagnetyczna, eksperymenty genetyczne, hybrydyzacje z Obcymi, technologiczne programy kontroli umysłu, transludzkie eksperymenty asymilacji z AI, zniekształcanie osi czasu i mieszanie rzeczywistości, wstawianie fałszywych wspomnień i tożsamości, gwałty astralne i strzeżenie kolonii więzień dusz rozrzuconych na Ziemi i innych planetach. Kolonie więzienne dusz lub pułapki świadomości są pilnowane przez zasymilowane przez SI byty i międzywymiarowe maszyny, specjalnie zaprojektowane do pełnienia tej specyficznej funkcji jako strażnicy granic matrycy. Ma to na celu powstrzymanie dusz aktywowanych duchowo lub potężnych wojowników Christosa przed opuszczeniem granic ich kontroli wymiarowej poprzez rażenie prądem przy ogrodzeniach częstotliwości, traktowanie częstotliwościami elektromagnetycznymi, wycieranie umysłu i przyczepianie fałszywych tożsamości.

Aby uniknąć tych pułapek, musimy wiedzieć, że one istnieją i skupić umysł na zidentyfikowaniu różnic między sztuczną technologią używaną jako pułapki świadomości a organiczną świadomością kodu Stwórcy, która jest bezpośrednio połączona z punktem zerowym i Boskim Źródłem. Kiedy budzimy się duchowo i oczyszczamy negatywne ego, aby poszerzyć świadomość i odzyskać prawdziwe wspomnienia, zaczynamy pamiętać siebie jako wieczne istoty duchowe, a to daje nam duchową moc do rozmontowania maszyn więziennej planety.

Wielu z nas może przypomniec sobie, że należy do sił Obrońców lub specjalnych zespołów operacyjnych, które są zaangażowane w odzyskiwanie dusz, znajdowanie i eskortowanie grup do bezpiecznej przystani lub dokonywanie tranzytów w wielu wymiarach w celu bezpiecznego przejścia do stref hostowanych przez Strażników. Wiele pracy wykonujemy w stanie snu lub pojawiają się wspomnienia związane z projektami odzyskiwania dusz, ratowaniem dusz uwięzionych w pułapkach śmierci, takich jak matryca księżycowa lub sieci technologii czarnych dziur, i przekierowywanie tych grup na platformy Strażników w celu bezpiecznego przejścia.

Niedawno miała miejsce specjalna operacja związana z bezpiecznym transportem ludzi, którzy zostali okaleczeni przez zastrzyki i spray sygnałowy związany z AI z insygniami CV połączonymi z G.O.A.T. (God of All Things), co spowodowało, że stali się bezwolni. G.O.A.T. jest bogiem wszechrzeczy, a jego szatańskie insygnia pojawiają się jako głowa Bafometa, która przykryła mózg lub ciało mentalne 3D osoby. To jest oznaka porażenia prądem głowy i korony osoby, identyfikująca ją jako pokarm dla istot satanistycznych. Rozwinęło się to niedawno i wydaje się, że jest to właściwość zastrzyku powodującego silną kontrolę umysłu ofiary, która cierpi z powodu obezwładniającego strachu, w wyniku czego następuje odwrócenie ciała świadomości, wrzucenie ciała świetlnego w przeszłą oś czasu gdzieś w królestwach widmowych 3D. Wygląda na to, że piętno G.O.A.T. z sygnałami sztucznej inteligencji transmitowanymi z satanistycznych rytuałów Superbowl i ich reklam propagandowych wykorzystują od niedawna.

Ludzie, na których się natykamy, utknęli w przeszłości w 3D z powodu przerażenia i zamieszania przy procesie śmierci, co w połączeniu z przyjmowaniem zastrzyku nie przenosi ich nawet do tunelu świetlnego w matrycy fałszywego wniebowstąpienia. Zamiast tego, ten strach plus zaprogramowany nanotechnologicznie zastrzyk rzutuje ciało świadomości wstecz w czasie, na jakąś wcześniejszą linię czasu 3D, w jakiejś aparaturze, w zbiorniku lub wilczym dole, który jest pułapką świadomości odtwarzającą powtarzające się zatrważające wspomnienia. Wydaje się, że taka dusza tkwi w pułapce świadomości gdzieś w przeszłości na osi czasu 3D lub w kieszeni osi czasu AI i wydaje się, że jest zombie i / lub doświadcza wiele emocjonalnego i fizycznego bólu. Jest z tym związana góra żalu ze strony nas wszystkich, którzy są świadomi ciężkiego prania mózgu, które ma teraz miejsce. Dobra wiadomość jest taka, że osoby te są odzyskiwane przez specjalne zespoły operacyjne, chociaż liczba zgonów spowodowanych wstrzyknięciem lub nanocząsteczkami jest znacznie większa, niż sądzą kłamliwe media głównego nurtu.

Obecne projekty Strażników koncentrują się na Wojnach Elektrycznych i fantomowych osiach czasu matrycy Gai sprzed milionów lat, kiedy to najeźdźcy z Wesa, którzy po inwazji przeniknęli do warstw naszego systemu macierzy czasu, zainstalowali zaawansowaną technologię czarnych dziur oraz stworzyli urządzenia do przechwytywania dusz poprzez warstwy ogrodzeń częstotliwości i sieci sztucznej inteligencji. Tak więc, Specjalny Zespół Operacyjny w celu uzyskania dostępu do matrycy Gai na osi czasu sprzed upadku stara się odzyskać tożsamości Azurytów, które zostały utracone podczas inwazji. To dzieje się teraz, i jest ważnym krokiem w odzyskiwaniu pamięci komórkowych z azurytowego 48-niciowego DNA. Praca nad tym kolejnym etapem uwalniania sieci planetarnej była bardzo trudna, jeśli chodzi o fizyczne symptomy ucieleśnienia słonecznych Rishich. Aby odzyskać wniebowstąpionego mistrza, który zaginął, takiego jak Azuryt, należy wcielić się jako wniebowstąpiony mistrz z tej samej linii. Wielu z nas, którzy są połączeni z zespołami Strażników, zdaje sobie sprawę, że kiedy wspinaliśmy się i czołgaliśmy przez każdą przeszkodę, całe życie czekaliśmy, aby w końcu dotrzeć dokładnie do tego momentu i dostać się na sam szczyt góry. W końcu stoimy na szczycie, wpatrując się w zwieńczenie, gdzie możemy wyraźnie widzieć wszystko wokół nas.

To tylko kwestia czasu!

Umiłowany Boże, niech ci, którzy są świadkami tych ludobójczych programów i toksycznych zastrzyków, znajdą odwagę, siłę, by przemówić i zjednoczyć się w Prawdzie. Modlimy się z całych naszych świętych Kryształowych Serc, aby program zarazy i jego duchowa niewola oraz niewolnictwo na tej planecie zostały w pełni wykorzenione, aby wszyscy ludzie mogli odzyskać swoje suwerenne prawa jako ukochane Dzieci Boże. Niech Pokój będzie ze wszystkimi mówcami prawdy. Niech pokój będzie ze wszystkimi poszukiwaczami prawdy. Jest to bowiem czas duchowej walki, w którym żadne zewnętrzne znaki nie dają nam wskazówek, daje je jedynie siła naszej wewnętrznej duchowej obecności, która nami kieruje i odpowiednio nas prowadzi. Idąc doliną cienia śmierci, nie będziemy się bać zła. Bo jesteś ze mną, twoja laska i twój kij, one mnie pocieszają. Umiłowana Jednio, bardzo dziękuję za tę możliwość. Z wielką radością i czcią jestem w Domu w wiecznym świetle Boga i Chrystusa-Sofii. Mój nieskończony strumień miłości jest z wami na wszelkie sposoby.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziekuję za męstwo i poszukiwanie prawdy. Jestem wolną niezależną istota boską!

Do następnego spotkania pozostań na oświecającej Ścieżce swojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochajacym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz