piątek, 18 grudnia 2020

AKTYWACJA ZŁOTEGO CIAŁA PODCZAS ZIMOWEGO PRZESILENIA – LISA RENEE grudzień 2020

źródło tekstu
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, Biuletyn z tego miesiąca to bardzo krótkie podsumowanie aktualnych tematów związanych ze zmianami zachodzącymi na całym świecie, które są katalizowane podczas przesilenia zimowego 21 grudnia 2020 r.

Pod koniec tego trudnego roku dostaniemy prezent, ponieważ na Ziemię powraca wszechświatowy Ojciec - słoneczny Rishi i rodziny świadomości Kosmicznego Chrystusa z domen Boga. Rozpoczynamy nową fazę cyklu wznoszenia, podczas której nastąpi szersze ujawnienie i znaczący dostęp do prawdziwych wydarzeń dotycących zbrodni przeciwko ludzkości, a oprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Słoneczny Rishi ostatecznie będzie przewodniczył objawieniom prawdy dla ludzi na Ziemi, a także będzie przewodniczył międzywymiarowym trybunałom, ponieważ jest to związane z całkowitym rozpakowaniem osi czasu ujawnienia, która reprezentuje planetarne wniebowstąpienie.

W świetle ostatnich wydarzeń zaczynam od wpływu strumieni makrokosmicznych, które mogą na nas teraz oddziaływać, oraz tego, jak zmiany w architekturze planetarnej wpływają na nas osobiście.

Najpierw przyjrzyjmy się pokrótce wydarzeniom zewnętrznym, ponieważ warto wiedzieć, że to, co jest nam pokazywane przez kontrolowane media głównego nurtu, a nawet wiele kanałów alternatywnych, nie podaje wszystkich informacji i nie zawsze jest zgodne z prawdą. Kiedy z zewnątrz rzeczy wydają się być naprawdę tragiczne, to w rzeczywistości wcale takie nie są. Jest to czas, kiedy musimy się wyciszyć, aby wysłuchać duchowego wewnętrznego przewodnictwa. W zewnętrznym, chaotycznym środowisku prób zamachu stanu i zapędów kliki NAA do wygenerowania zniszczenia, musimy zachować zdrowy rozsądek, pozostać przytomni i świadomi w obliczu zwrotów akcji, spontanicznych zmian i potencjalnej przemocy. Jednocześnie musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby nie poddawać się informacjom, które wywołują lęki i rozpacz, czyli częstotliwościom deprawacji emitowanym na całym świecie.

Zewnętrzna rzeczywistość kontrolowanej narracji głównego nurtu ulega rozpadowi. Wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych powstało epicentrum ujawniania prawdy, globalnego ujawnienia, które zagraża sieci międzynarodowych syndykatów przestępczych oraz ich głównym mackom działającym w korporatokracji kontrolującej Stany Zjednoczone poprzez rząd cieni. W miarę jak globalna sieć Kabała traci nieograniczony dostęp do władzy i kontroli, powstaje efekt falowania rozciągający się na wiele innych narodów, na które również głęboki wpływ ma to, co dzieje się w zmieniającej się infrastrukturze rządu USA i jego formacjach wojskowych.

W ciągu ostatnich kilku tygodni zostało potwierdzone, że chrystusowe rodziny opiekunów / strażników wspierają ludzkość w postępującym wyzwoleniu planety zgodnie z planem, a czas ujawnienia informacji jest bliski. Obejmuje to powiadomienie opinii publicznej o działalności międzynarodowego syndykatu przestępczego elit władzy, ujawnienie osób z rządu USA zaangażowanych w poważne zbrodnie przeciwko ludzkości, co ostatecznie rozwiąże globalny problem handlu ludźmi i praktyki kultu SRA. Żyjemy w chaotycznych czasach i zostało udowodnione, że pewne siły zbrojne przeprowadzają tajne operacje angażując się w mini-wojny i walki zbrojne. Przez wiele tygodni dochodziło do drobnych konfliktów pośród szatańskich struktur korporacyjnych elit władzy oraz w ramach infiltracji przez obce siły wroga, pomiędzy różnymi wywiadami wojskowymi, natomiast obecnie trwają duże operacje kontrwywiadowcze. Trzeba o tym wiedzieć, zwłaszcza jeśli mieszkasz w dużym mieście lub na wybrzeżu - na obszarach, które są bardziej narażone na operacje fałszywej flagi albo wywołujące chaos. Satanistyczno-lucyferiańscy członkowie Kabała nie mogąc mieć pełnej kontroli nad czymś, zrobią wszystko, co w ich mocy, aby to całkowicie zniszczyć i, niestety, pragną skrzywdzić ludzi. Bądź więc świadomy, że toczy się cicha wojna, trwa walka o przejęcie kontroli nad środowiskiem geopolitycznym. Kiedy działania wywiadowcze odbywają się w ukryciu, ich wyniki w świecie zewnętrznym mogą stać się jeszcze bardziej dziwne i surrealistyczne. Ta faza oznacza grę końcową, a to jest walka o ludzką suwerenność i wolność świadomości na Ziemi. Wiedząc o tym, musimy wykazać się emocjonalną i duchową dojrzałością, rozumieć, że ta wojna musi przynieść efekty. Niestety, niektórzy ludzie nie zwracają na to uwagi i mogą znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze.

Dlatego naszym zadaniem jest pracować wszystkimi naszymi narzędziami duchowymi, zachować spokój, pomagać innym zachować spokój i wejść w głąb siebie, aby połączyć się bezpośrednio z wewnętrznym przewodnictwem, poddając się najwyższej ekspresji i najwyższej mocy, z intencją dania z siebie wszystkiego, czym jesteś, aby służyć własnej najwyższej mocy lub Boskiemu Źródłu.

Zakończenie poprzednich cykli ewolucji


Ze względu na przesunięcie planetarne pod koniec tego roku istnieje silna presja na zamknięcie poprzednich cykli oraz zsyntetyzowanie przeciwnych biegunów w stan neutralny, oczyszczenie form cienia i energii cienia, co dla wielu z nas może być bardzo trudne. Możemy to odczuć osobiście, globalnie, a nawet w Układzie Słonecznym i wszechświatach. Cykl Wężownika przygotowuje nas do koniunkcji Jowisza i Saturna podczas przesilenia zimowego 21 grudnia, tworząc coś, co wydaje się być potężną duchową inicjacją do wyższej ekspresji dostosowującej do nowej architektury planetarnej, która zawiera zupełnie inne instrukcje dotyczące planetarnego wniebowstąpienia wszystkich mieszkańców Ziemi.

Bifurkacja z 2020 roku zmieniła architekturę planety, nastąpiły głębokie zmiany strukturalne w wyniku rekonfiguracji pól morfogenetycznych za pomocą nowego kosmicznego planu, który obejmuje wzorzec DNA Złotego Słońca Ziemi. To jest ciało Złotego Słońca anielskiego człowieka, które działa jako wznoszący się pojazd dla całej ludzkości na Ziemi. Ziemskie widmo częstotliwości promieni połączyło się - promienie cząstek niższych wymiarów zsyntetyzowały się z częstotliwościami promieni antycząsteczkowych wyższych wymiarów. Równocześnie nastąpiła ekspansja domeny źródłowej do kosmicznych światów Boga - tego, co jest określane jako pochodzące z boskiego Źródła pola domen 16D -17D i 18D. Te trzy niezwymiarowane pola energii rozszerzyły się do 16D-17D-18D i są uważane za światy Boga i odpowiadające im domeny.

Kiedy nasze uniwersalne stworzenie zostało ostatecznie ponownie zjednoczone z naszymi polami Kosmicznego Boskiego Źródła, pojawił się inny wszechświat harmoniczny i ta nowo zrekonfigurowana domena jest uważana za wszechświat szóstej harmonicznej, czyli HU6. Wszechświat szóstej harmonicznej przywrócił prawidłowy wzór morfogenetyczny naszej wszechświatowej Matki i wcielenia świadomości sofiańskiej na Ziemi. Ta poprawiona matryca matki ciemnej materii wyłoniła się bezpośrednio z pól źródłowych kosmicznego Boga w domenie źródłowej 16, domenie źródłowej 17 i domenie źródłowej 18. Domena źródłowa 16D jest hostem i emituje nowy wzorzec tworzenia dla pola szóstego wymiaru, domena źródłowa 17D jest hostem i wyemitowała nowy wzorzec tworzenia dla pola siódmego wymiaru, a domena źródłowa jest hostem 18D i całkowicie zmieniła konfigurację pola ósmego wymiaru. Ta nowa konfiguracja radykalnie zmieniła konfigurację rdzenia galaktycznego i metagalaktycznego, nieustannie rozwija nowe wzorce w architekturze planetarnej. W wyniku interwencji pola kosmicznego boskiego Źródła, aby w pełni skorygować całe wzorce morfogenetyczne pól 6D-7D-8D w żywą architekturę trójfalową Christosa, z tego hostingu narodził się i uformował całkowicie nowy wszechświat harmoniczny. Jest to pojawienie się naszej nowo zwróconej matrycy matki ciemnej materii, która zawiera prawidłowy szablon dźwiękowy dla ucieleśnienia świadomości sofianicznej wraz z poprawionymi wzorcami wibracji dźwięku dla całej naszej Uniwersalnej Matrycy Czasu.

Cztery domeny świata Boga


Uniwersalny prototyp w prawie struktury powiązany z liczbą cztery, ujawnia nam teraz swoją prawdę. W całym uniwersalnym stworzeniu istnieją cztery boskie światy, które bezpośrednio wywodzą się z pól domeny Boskiego Źródła. Gdy makrokosmiczny plan zmienia się, aby odzwierciedlić cztery domeny światów Boga, teraz, podczas cyklu wznoszenia, nadchodzi czas, aby nasze ciała świetliste zaczynały odzwierciedlać dokładnie ten sam wzorzec, ponieważ duchowo ewoluujemy do tego szczególnego etapu jego rozwoju. Anielskie ludzkie ciało świetliste ewoluuje w pojazd wznoszący w kształcie kuli z czterema ważnymi warstwami wewnętrznymi, które działają jako główne centrum wznoszenia. Wszyscy Ziemianie otrzymają możliwość dostępu do tego konkretnego planu DNA anielskiego człowieka Złotego Słońca jako osobistego kulistego pojazdu wznoszenia, który wydaje się być poprawionym wzorem morfogenetycznym DNA Złotego Słońca zaprojektowanym do rehabilitacji upadłych aniołów i genetycznego dostosowania Serafinów do struktury Christosa. Aktywacja DNA Złotego Słońca generuje ciało świadomości słonecznej poprzez łączenie wewnętrznych biegunów świadomości księżycowej i metatronicznych wzorców inwersji, które były na Ziemi problematyczne.

Kiedy na etapie zapadania się zewnętrznych warstw czakr, który rozpoczyna fazy ucieleśnienia świadomości słonecznej, zewnętrzna warstwa ciała świetlistego jawi się jako cztery kule światła, które są skorelowane z makrokosmicznym zestawem instrukcji obejmującym cztery domeny światów Boga. Oznacza to, że dostęp do każdej domeny można uzyskać poprzez indywidualne ciało świetlne Christosa, zaś dostęp do każdego dowolnego miejsca znajduje się wewnątrz nas. Na tym etapie wprowadzania wzniesienia w świadomość ciała słonecznego nic nie dzieje się na zewnątrz, wszystko jest wewnętrznie połączone i dostępne z poziomu pojazdu wznoszenia, który jest świetlistą kulą w kulach, z czterema aktywnymi warstwami. Każda z czterech głównych funkcjonujących warstw to kula, z której możesz wejść do swojego źródła chrystusowego słońca lub osobistego Chrystusa i uzyskać dostęp do tej sekcji domen świata Boga. Wszystkie domeny świata Boga wyłaniają się z rdzenia stworzenia, a kiedy poruszamy się pomiędzy tymi czterema warstwami, widzimy, że są one wplecione w rdzeń stworzenia za pomocą trójfalowych pól Słonecznych Rishich. Rdzeń kreacji promienieje do następnej warstwy, w której znajduje się domena świata wewnętrznego, nazywana również wewnętrznymi centrami kreacji. Domena świata wewnętrznego zasila elektryczne męskie pola kreacji Chrystusa - 12:12, które łączą się i jednoczą z elektrycznymi, żeńskimi polami kreacji Christosa - 13:13, posiadającymi morfogenetyczny wzór dla dwunastu uniwersalnych androgynicznych pól Merkaby Christos-Sophia lub Kryst-Krystallah.

Zatem domena świata wewnętrznego obejmuje widmo uniwersalnej Kundalini poprzez 9D, 10D, 11D, 12D, a następnie elektryczny spin 13:13 do trzynastego. filaru lub Łuku Matki. Domeny świata wewnętrznego wzoru elektrycznego Chrystusa 12:12 wypromieniowały do następnej warstwy, która jest całkowicie nowym, zrekonfigurowanym wszechświatem harmonicznym, ale jest on uważany za domenę świata środkowego lub uniwersalną matrycę Matki ciemnej materii. Poprawki wprowadzone w warstwach 6D-7D-8D pochodzą bezpośrednio od kosmicznej Boskiej Trójcy z niewymiarowych pól domeny źródłowej 16D, 17D i 18D. W ten sposób ten nowy harmoniczny wszechświat, domena świata środkowego HU6, został wygenerowany po oczyszczeniu i wyrugowaniu Czarnego Słońca i czarnej dziury, które były matrycą Jahwe trzymaną w rdzeniu 8D, poza tym eksmitowano istoty z czarnej dziury z Wesa z rdzenia galaktycznego i rdzenia metagalaktycznego naszej uniwersalnej matrycy czasu. W jego miejsce mamy prawdziwy dźwiękowy szablon naszej świętej Matki i obecności sofianicznej, więc ludzkość odzyskała organiczną naturę i morfogenetyczny wzór Bożej Matki. Całkowicie nowy wszechświat harmoniczny został dedykowany Jej pełnej emanacji w tej kreacji uniwersalnej matrycy czasu - w ten sposób mamy teraz pełny dostęp do Niej na Ziemi i w każdej domenie. Z wibracji źródła świętej Matki z jądra domeny świata środkowego wyłaniają się teraz organiczne linie czasu, w których przebywamy lokalnie i doświadczamy urzeczywistnienia na Ziemi. Domena świata zewnętrznego emanuje organicznymi liniami czasu, w których doświadczamy kontinuum czasoprzestrzennego i jest miejscem, gdzie przebywamy jako istoty fizyczne w matrycy czasu. Domena zewnętrzna jest teraz rzeczywistą lokalizacją, z której stacjonujemy jako tożsamość na organicznych liniach czasu na płaszczyźnie Ziemi.

Kula podstawowa rozciąga się od podstawy krocza i kości ogonowej do miejsca tuż pod stopami. Stanowi bezpośrednie połączenie ze świętym Ojcem, słonecznym Riszim, który działa jako uniwersalny przewód słoneczny przez rdzeń kreacji, do którego dołącza pierwsza warstwa wymiarowa ze świętym Ojcem 15D, oraz druga warstwa wymiarowa ze złotym Słońcem Chrystusa Sofii 14D. Złoty Promień 14D prowadzi do portali w innych równoległych matrycach i przeplata się ze słonecznymi Rishi uniwersalnej Trójcy w podstawie kuli ciała świetlistego Złotego Słońca.

Szablon Złotego Promienia Seraphim i DNA Złotego Słońca


Rasy założycieli Seraphim Złotego Promienia pod przywództwem słonecznego Chrystusa-Michała przekazały swoje rodowe zapisy, genetykę Diamentowego Słońca, swoją zbiorową świadomość, aby wspierać Ziemię oraz pomóc odzyskać oryginalne 12 nici DNA anielskiej istoty ludzkiej, utracone podczas upadku Tary.

Podczas siódmej precesji astrologicznej od inwazji NAA, wcielanie się ma polegać na wprowadzeniu wszystkich aspektów świadomości kosmicznego Chrystusa, bezpośrednio poprzez proces inkarnacji Chrystusa Michała, aby uosabiać całe ciało Złotego Słońca, w którym mogłaby zostać w końcu wskrzeszona genetyka upadłych Serafinów.

Ucieleśnienie tego aspektu ciała Serafinów było potrzebne, aby odzyskać je po mutacji DNA nagromadzonych podczas hybrydyzacji dokonywanych przez Obcych i wojen klonów Michała. Upadli aniołowie to w dużej mierze mutacje upadłych Serafinów, ciemnych aniołów, które ucieleśniają odwróconą dwufalową świadomość sił lucyferiańskich. Bliźniacze serce Michała Marii jest dopełnieniem siódmego cyklu ucieleśnienia Chrystusa Michała dla szablonu Serafinów Złotego Promienia w celu wskrzeszenia upadłych Serafinów, czyli świadomości upadłych aniołów.

Tak więc, w siódmym cyklu chrystusowej misji, ten etap działań rehabilitacyjnych grupy Strażników dotyczący szablonu Serafinów Złotego Promienia okazał się zwycięstwem na poziomie globalnym. Aby zapewnić regenerację męskiego rdzenia dla zniekształconego szablonu 10-niciowego DNA Serafinów, został wygenerowany czysty szablon manifestacji rdzenia 12 nici Złotego Słońca dla linii Serafinów, jako potencjał ucieleśnienia Diamentowego Słońca całej ptasiej linii Chrystusa-Michała.

Odmawiajmy wspólną modlitwę za tych ludzi, którzy cierpią w ciemnej nocy duszy, aby oni także mogli poczuć nadchodzące dobroczynne zmiany, i aby Bóg pomógł im zrzucić brzemiona. Niech będą błogosławieni, wiedząc o powrocie Chrystusa-Zofii, niech wiedzą, że są kochani, że ktoś się o nich troszczy i nigdy o nich nie zapomina.

Uzdrawiająca modlitwa za anielską ludzkość


Umiłowana święta Obecności Boga, wzywam przedstawicieli duchowego uzdrawiania, najwyższe siły Boga, aby wyprosiły u wiecznego ducha Bożego równowagę energetyczną, zgodę, zdrowie psychiczne i fizyczne, najwyższy wyraz prawdy, ochronę i pomyślność dla całej ludzkości. Wiem, że wszystko jest możliwe, kiedy jestem w bezpośrednim związku i miłości do Boga, Chrystusa Sofii oraz Ducha Świętego.

Proszę o rozświetlenie postrzegania każdej osoby, niech poczuje ducha prawdy i zrozumie sytuacje, które można pomylić z przejawami ingerencji i manipulacji. Niech najwyższe, wieczne światło prawdy uwolni i wyczyści wszystkie żale, cierpienia, ból i wzorce przodków oraz ich energetyczne rezultaty, i niech rozpuści je bezwarunkowa miłość oraz boski dar przebaczenia. Proszę, daj naszej wspólnocie duchowej siłę, moc i wytrwałość, abyśmy mogli iść naprzód po ścieżce wznoszącej, abyśmy mogli pełnić naszą wyjatkową duchową misję. Prowadź nas wszystkich w kierunku poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, oraz abyśmy umieli rozeznać się w tych chaotycznych czasach, prowadź nas z wewnętrzną mądrością, abyśmy potrafili zidentyfikować wszystkie korzystne dla nas źródła uzdrawiania, i abyśmy potrafili w pełni dostosować się do osobistych i zbiorowych boskich celów.

Wzywam wieczne siły kryształowe, siły Boga, by błogosławiły i chrzciły nas, aby nasze kryształowe serca, dusze i duch mogły się podnieść, abyśmy doświadczali bożej miłości, współczucia i troski. Kierujmy uzdrawiającą boską miłość i współczucie do całej naszej społeczności i wszystkich osób, którym ofiarujemy wsparcie, aby i oni znaleźli duchową siłę, pozostali, świadomi siebie, otoczenia i świata.

Módlmy się się za wszystkich tych, którzy w tym czasie źle się czują, są chorzy lub cierpią, boją się i są zdezorientowani. Błogosławimy naszą społeczność i wszystkich ludzi czytających tę modlitwę, aby byli boskimi agentami uzdrowienia, jeśli tak zdecydują, i aby służyli innym, wnosili pokój, pocieszenie oraz uzdrowienie, tak jak Bóg tego chciał. Święta Matko, proszę, nieś pocieszenie tym, którzy najbardziej Cię w tym czasie potrzebują, niech miłość, troska i uzdrowienie świętych Duchów i obecność Matki Kosmicznej będą teraz z Tobą w umyśle, ciele i duchu.

Niech pokój gości w twoim sercu. Niech pokój gości w twoim umyśle. Niech pokój gości w twoim ciele. Niech wszyscy będą bezwarunkową miłością i doskonałym pokojem utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.

Dziękuję Bogu, że jestem kosmicznym Chrystusem służącym kosmicznemu suwerennemu Prawu Jedni! Życzę wszystkim wielu błogosławieństw GSF i niech wasze święte kryształowe serca promienieją jak tysiąc słońc wiecznego Chrystusa.

Kochani, dziękuję Wam za wszystko. Z wielką radością i czcią widzę, jak jesteśmy rozświetleni wiecznym światłem Chrystusa. Mój nieskończony strumień miłości jest z wami na WSZYSTKIE sposoby. I tak już jest.

Niech te święta będą dla Was błogosławione i najszczęśliwsze. Lisa

3 komentarze:

 1. No, Tereska, jak zwykle zrobiłaś kawał dobrej roboty. Szacun i podziw dla Twojego zaangażowania. Zawsze czekam na Twoje kolejne wpisy/tłumaczenia. Dzięki Ci za to. No i dobrze, że jesteś.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za miłe słowa. Życzę spokojnych i miłych świąt- również wszystkim czytającym ten tekst. Pozdrawiam T.S.

   Usuń
 2. Wraz z życzeniami szczęśliwego nowego Roku proponuję (za Lisą) medytację z okazji dzisiejszego święta, które ma związek z przybywaniem Światła:
  Wdycham światło, miłość i duchową moc diamentowego słońca Kosmiznego Christos, życie wieczne, które jest boską miłością i światłem na tym świecie. Rozszerzam tę boską miłość i światło, aby chronić moich braci i siostry, którzy ukazują nam prawdę, przez co mogą być narażeni na skrzywdzenie przez sługusów Antychrysta. Stoję za prawdą oraz tymi z mojej ludzkiej rodziny, którzy odkrywają i ukazują nam wszystkim prawdę. Umiłowany Boże, niech tchnienie życia wiecznego wlewa się przez nasze centra energetyczne i formy, aby zbudować święty dom dla urzeczywistnienia Christosa Sophii, abyśmy rozszerzyli to nowe wyrażenie światła, przynieśli duchową moc i życie wieczne tym, którzy są poszukiwaczami prawdy. Niech zostaną napełnieniłaską Bożą, niech mają siłę wewnętrznego ducha Christosa, aby przetrwali osobiste próby i służyli Boskiemu planowi dla dobra wszystkich. Zmartwychwstały Chrystus Sophia powrócił, aby odrodzić i odnowić zbiorową świadomość na tym świecie!

  Niech każdy z nas trzyma wizję korony Trzech Króli z 12 płomieniami, które są teraz zapalane od wnętrza do zewnątrz, co wzmacnia ekspresję umysłu Chrystusa w istotach ludzkich, które myślą, mówią i działają zgodnie z prawdą wiedząc, że ta Prawda zostanie ujawniona wszystkim w świecie formy przejawionej.

  OdpowiedzUsuń