poniedziałek, 5 października 2020

AMETYSTOWY ZAKON I NOSICIELE FIOLETOWEGO PŁOMIENIA, Lisa Renee wrzesień 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, od początku cyklu paliadoriańskich aktywacji w tym uniwersalnym systemie zaszły znaczące zmiany w podstawowym szablonie manifestacji i podstawowej architekturze 12. Można to najlepiej opisać jako ekspansję, ponieważ Stwórca, Boskie Źródło udostępnia kilka ścieżek wznoszących z naszej matrycy czasu, które prowadzą bezpośrednio do najwyższych niezależnych rzeczywistości istniejących w boskich światach. Poprzez dodanie trójwymiarowych warstw wbudowanych w naszą uniwersalną matrycę czasu, nasz system zintegrował trzy odblokowane korytarze, które zawierają kolejną harmoniczną warstwę wszechświata, rozszerzającą się do 16D, 17D i 18D - bezwymiarowych pól świadomości kosmicznego Założyciela, Boga, Źródła.

Zasadniczo oznacza to, że cała uniwersalna matryca czasu, nasz system Drogi Mlecznej, przeniósł się do domeny wyższych częstotliwości bezwymiarowych warstw kosmicznych pola boskiego Źródła – na bezpieczny plan wzniesienia. Cała uniwersalna matryca czasu znajduje się w zagnieżdżonej matrycy holograficznej następnych warstw harmonicznych Wszechświata, które zawierają boski plan kosmicznego Krysta-Krystallaha pochodzący ze światów Boga. Tożsamość osobistego Christosa zrekonfiguruje sferyczne ciało plazmowe w celu dostrojenia Merkaby do portalu do następnego etapu wzrastania świadomości lub doświadczania kreacyjnego podczas cyklu wznoszenia. Większość grup Dusz na Ziemi, które kontynuują podróż związaną z rozwojem świadomości poza obecnym życiem na poziomie 5D i wymagają bezpośredniej reedukacji w kierunku mechaniki wniebowstąpienia oraz służby innym w celu odprogramowania z AI, będzie prowadzona poprzez korytarze świadomości przez własną duchową rodzinę.

Konfiguracja osobistego ciała świetlistego i pojazdu wznoszącego podczas nawigacji po matrycy holograficznej przez rdzeń Stworzenia oparta na genetycznej, duchowej linii i wyborze dokonanym przez jaźń Awatara, prowadzi z powrotem do korytarzy światów Boga. Niektóre gwiezdne nasiona powrócą do domu, do pierwotnej, matrycy starożytnych chrystusowych budowniczych Szmaragdowego Przymierza, podczas gdy inni mogą zdecydować się na eksplorację innych matryc tworzenia rodziny kosmicznego Christosa - możliwości są rzeczywiście nieograniczone.

Rozszerzenie na te trzy nowe pasma tworzenia pola kosmicznego boskiego Źródła zostało teraz zintegrowane z matrycą czasu naszego Wszechświata, co umożliwia bezpośredni kontakt i komunikację z wieloma duchowymi rodzinami chrystusowymi, które rezydują w kilku różnych matrycach kreacji znajdujących się w światach Boga. Triada pól źródłowych 16D, 17D i 18D została zakotwiczona na planecie poprzez gwiezdne wrota i organiczne systemy kwitnienia czakr, które są przejściami portalowymi ze światów Boga i są środkami, przez które siły Boga manifestują Trójcę boskiego świata w tej gęstości.

To dało wspaniałą okazję do ponownego połączenia z kreacjami światów boga Rha z Ametysowego Zakonu oraz istotami Yanas i Ramyanas Fioletowego Płomienia. Kolektywy chrystusowego Ametystowego Zakonu Rha są również nazywane Ametystowymi Smoczymi Królami, którzy kontaktują się z liniami Ametystowego Zakonu poprzez naszą uniwersalną matrycę czasu, aby rozpocząć przesyłanie kryształów boskich nasion Fioletowego Płomienia i wspierać leczenie zasady świętego Ojca w matrycy kryształowego serca systemu planetarnego. Ta dyspensacja kodów Fioletowego Słońca pochodzi od zjednoczonych kreacji kosmicznego świętego Ojca i kosmicznej świętej Matki ze światów Boga, co da wszystkim liniom genetycznym naszej matrycy czasu możliwość rehabilitacji przez wiele ścieżek wzniesienia. Kolejny poziom wsparcia dla przejść portalu hostującego w kontinuum czasu trans - korytarzy, przez które możemy nawigować z powrotem do naszej prawdziwej rodziny, duchowego źródła i domu generuje kodowanie światła słonecznego.

Wraz z ponownym zjednoczeniem dokonanym za pomocą owych istot z Ametystowego Zakonu, ostatnio został zrehabilitowany szablon tego zakonu 15D dla nosicieli Fioletowego Płomienia dzięki przekazom kodu Fioletowego Słońca lub Ametystowego Słońca, przez co posiadacze Fioletowego Płomienia ucieleśniają poprawioną męską zasadę rdzenia poziomego. Miało to znaczący wpływ na cały system przepływu Fioletowego Promienia i wprowadziło poprawki architektoniczne do niektórych upadłych linii czasu, dzięki czemu stało się wreszcie możliwe odzyskanie tożsamości króla Maji Graala, która zaginęła podczas kataklizmu. To wydarzenie ukazuje wagę skupienia się na zrównaniu wyższego centrum serca zasady męskiej i połączenie z ciałem świetlistym Korony Fioletowego Płomienia Maji bezpośrednio ze świętym Ojcem. Pozwala to warstwom serca-mózgu i ciała emocjonalnego łączyć się bezpośrednio z matrycą monadyczną duszy, a następnie aktywować stały atom nasienny, aby urzeczywistnić nową pętlę sprzężenia zwrotnego oraz połączenie z polem Źródła. Ma to na celu przywrócenie wyższej świadomości opartej na sercu dobroczynnych królów Maji Graala, aby obudzili się do chrystusowej misji i pomogli w syntezie oryginalnej genetyki 12 plemion w święte małżeństwo z Bogiem, jednocząc uniwersalną tarczę plemienną pod ich kierownictwem. Dyspensacja łaski świętego Ojca dla tych, których błogosławi, aby bronili wszelkiego życia na Ziemi w jego imieniu, obejmuje emanację Berła Bożej Mocy Christos-Sophia i Kosmicznej Ametystowej Korony Maji, która nosi duchowy podpis tego Ametystowego Zakonu.

W warstwach piątego wymiaru pojawia się wiele innych zmian, przy czym wydaje się, że kontrolę nad radami 5D przejęły istoty Yanas Fioletowego Płomienia z Ametystowego Zakonu w celu wyegzekwowania boskiego planu świętego Ojca, biorąc pod uwagę szkodliwe działania frakcji nieuczciwych jednostek NAA. Dla wielu oznacza to podniesienie zasłony ciemnej ignorancji i dokładny przegląd życia, zdolność do ujawnienia prawdy, świadomej percepcji i doświadczenia treści tego, co zostało współtsworzone w unikalnej sygnaturze energetycznej każdej istoty. Wszystkie upadłe istoty, które zdecydują się na rehabilitację, staną twarzą w twarz ze swoim prawdziwym boskim Stwórcą, doświadczą skutków i konsekwencji, jakie te decyzje i kreacje wywarły na innych, postrzegając je jako prawdziwe relacje zapisane w przechowywanych wspomnieniach w ich własnej świadomości. Kiedy jesteśmy w obecności naszego prawdziwego kosmicznego boskiego Rodzica, nie mogą współistnieć oszustwa, kłamstwa i manipulacje – przejawia się doskonała miłość, pokój i prawda. Jedyne, co pozostaje, to absolutna prawda o prawdziwej tożsamości, a także intencje, przekonania, motywacje i boski cel. Czego nauczyliśmy się podróżując po upadłej matrycy systemu Drogi Mlecznej?

Ametystowy Zakon

Podążając za genetyczną dominacją linii anielsko-ludzkiej, przywracamy nas do Troistego Płomienia Założyciela ras Słonecznych Rishi Breneau, do których należy Zakon Ametystowy. Zakon ten po raz pierwszy zamanifestował swoją zbiorową świadomość w naszym holograficznym Wszechświecie poprzez formy wodne – jako walenie, wieloryby i morświny, które następnie wcieliły się w oryginalne formy hominidów z azurytowym 48-pasmowym DNA. Te pierwsze azurytowe formy Zakonu Ametystowego są znane jako Braharama i zostały stworzone, aby naprawić uszkodzoną matrycę czasu za pomocą kodów dźwiękowych oraz działać pośród międzywymiarowych Rad Wolnego Świata. Orafimowie Braharama zostali stworzeni na planetach, tam gdzie zasiano wodne formy życia, i gdzie walenie Orafim mogły służyć jako strażnicy oceanów, otrzymywać transmisje prądów tęczowych promieni Ametystowego Zakonu. Wiele waleni Oraphim, które zostały wysiane w Syriuszu B, wcieliło się w oceanach Ziemi, aby pomóc w naprawie struktury ciała dźwiękowego ponieważ mogli utrzymywać odpowiednie energie podczas cyklu wzniesienia. Istnieje wiele linii czasu kreacji, w których w celu współpracy połączyły się: Szmaragdowy Zakon, niebieskie istoty z Syriusza, ludzie Maharaji i Ametystowy Zakon Braharama, aby przywrócić hierogamiczny szablon jedności wymagany do uzdrowienia ściany w czasie, poprzez duchowe uzdrowienie zasad męskich i żeńskich, wcielonych w androgynicznej formie azurytowo-orafimskiej.

Oraphim Braharama stworzyli wiele odmian wielorybów i delfinów, których zadaniem jest przekazywanie kodów dźwiękowych, mogących przywracać naturalny wzorzec w rdzennym szablonie manifestacji stworzenia. Zakon Ametystowy przesyła wzorce częstotliwości i kody dźwiękowe do przedstawicieli rodziny waleni pływających w oceanach, aby pomóc w utrzymaniu równowagi elektromagnetycznej oraz równowagi płci w całej biosferze planetarnej. Polowania na te walenie są często inicjowane przez przedstawicieli mrocznej agendy upadłych istot próbujących manipulować ludźmi, powstrzymać bezpośrednie transmisje pochodzące od Założycieli, aby odzyskać kontrolę nad kodami dźwiękowymi lub wzorcami impulsów dźwiękowych przesyłanych przez walenie do kryształowego jądra Ziemi.

Słoneczne istoty Rishi to pierwsza triada manifestacji światła, składają się na kosmiczną Trójcę, której trzecia manifestacja świetlna widma magenta-fioletu jest zbiorczo określana jako Ametystowy Zakon, noszący triadyczny kod i kosmiczną zasadę świętego Ojca dla systemu naszego Wszechświata. Linie rodów kosmicznego ojca Ametystowego Zakonu zsyłający swoją świadomość w dół przez strumień Fioletowego Płomienia, składają się z istot waleniowatych (cetaceanie), ptasich ludzi pegazów, a także wodnych linii Braharama, które po raz pierwszy zostały zasiane w czwartym harmonicznym wszechświecie na Lutni-Aveyon poprzez uniwersalne gwiezdne wrota 11. Te pradawne linie rodowe zostały po raz pierwszy wcielone w matrycy Lutni i należały do jednego z trzech rodów królewskich, będących genetycznymi strażnikami czasu tęczowego promienia dla całej matrycy czasu uniwersalnego. Ametystowy Zakon Breneau pochodzi z 15-wymiarowego poziomu zasady świętego Ojca od świętej kosmicznej Trójcy i posiada ogniste litery odpowiadające trzeciemu poziomowi indywidualizacji boskiego Źródła. Obecnie Ojciec Uniwersalny wplata się w pole Kosmicznego Ojca Boskiego Źródła, które jest pierwszym aspektem indywidualizacji w boskich światach. Ametystowy Zakon zasiał triadyczne rody Maji Graala Rama i Ur na Ziemi 3D oraz na Tarze 5D podczas trzeciego wysiewu, wiele z nich jest powiązanych z obecnie żyjącymi na Ziemi liniami dzieci indygo, które noszą kod Fioletowego Słońca. Linie rodów Ametystowego Zakonu posiadają w swoim szablonie genetycznym klucze główne, które po otrzymaniu połączenia z kodowaniem 15-wymiarowym pozwalają im otwierać i prawidłowo wyrównywać poziomy wymiarowe z punktu Grual 5 do punktu Grual 8. Ta aktywacja ma znaczący wpływ na osie czasu 5D, kiedy zamki gęstości zostały otwarte poprzez transmisje kodu Yana-Immanuel jednocześnie we wszystkich czterech warstwach wszechświata harmonicznego, w których Ametystowy Zakon Yanas był w stanie bezpośrednio wejść do naszej fizycznej rzeczywistości.

Z powodu przeniknięcia hybryd Annunaki i upadłych istot anielskich do 11-wymiarowych gwiezdnych wrót, to dawne wydarzenie zaowocowało mutacją szachownicy i wielowymiarowymi eksperymentami mieszania z maszynerią sztucznej inteligencji. W rezultacie zasada świętego Ojca została przejęta przez zstępujące odwrócenia na liniach czasu, co przejawiało się w wielu oszukańczych wersjach upadłych bytów dokonujących nadużyć władzy poprzez archetypy fałszywego króla tyranii. Istoty NAA wykorzystały te zniszczenia w matrycy czasu i przedstawiły siebie jako fałszywy bóg ojciec Obcych, stworzyli zorganizowaną religię, która wymuszała oddawanie czci, składania krwawych ofiar i zbawienia od grzechu pierworodnego. Ponieważ w naszych liniach czasu pojawiają się już gwiezdne nasiona reprezentujące linie rodów Ametystowego Zakonu świętego Ojca pracujące w sieciach planetarnych, jest tylko kwestią czasu, aż upadłe istoty stracą moc kontrolowania manifestacji na planetarnych liniach czasu.

Nosiciele fioletowego płomienia

Podczas cyklu wznoszenia, na Ziemię przybyły istoty z linii Ametystowego Zakonu świętego Ojca wcielając się jako nosiciele Fioletowego Płomienia, wraz z ognistymi literami i wyższymi pieczęciami DNA potrzebnymi do przywrócenia prawdziwych życzliwych królów Maji Graala na Ziemi. Posiadacze Fioletowego Płomienia ucieleśniają potencjał wypełniania Księgi Praw świętego Ojca i służą w portalach jako zespoły pomagające grupom Dusz bytujacych w niższych gęstościach skorygować ich aspekty Fioletowego Promienia, odzyskać pierwotną tożsamość eteryczną z linii czasu Gai. Strażnicy Fioletowego Płomienia stopniowo ucieleśniają kompletne planetarne banki pamięci komórkowej, które są przechowywane w polu krystalicznej matrycy ziemskich paraleli i przyszłej Ziemi - Gai, a kiedy są duchowo aktywowani, uzyskują dostęp do linii czasu 15D, które łączą się ze wszystkimi portalami uniwersalnej macierzy czasu. Kiedy wystarczająca liczba nosicieli Fioletowego Płomienia ucieleśni skorygowane sekwencje ognistych liter w wyniku korekt i aktywacji plazmy fioletowej fali, spowodują zrównanie z rdzeniem metagalaktycznym oraz duże zmiany w architekturze planetarnej, naprawę odwróceń spowodowanych przez maszyny Obcych, które wcześniej zniekształcały planetarny prąd fioletowego promienia 7D.

Posiadacze Fioletowego Płomienia wcielili się, aby wywołać aktywację plazmowych transfuzji fioletowych fal w całej sieci planetarnej i wśród populacji świata. Podczas tej fazy przebudzenia wiele osób zacznie zauważać w obszarach wznoszących naszej rzeczywistości gwałtowne narastanie barw fioletowego promienia i widma magenta-fioletowego prądu częstotliwości, jak również formy Yanas Fioletowego Płomienia, któe komunikują się i pracują z nowymi żywiołakami Ziemi. To nowe dewy żywiołów narodzone na polach źródłowych boskich światów i sofianicznych tarczach plazmowych strumienia Matki, który przenika przez dwanaście filarów Reuche.

Ta istniejąca od niedawna sytuacja spowodowała aktywowanie uśpionych szósto-wymiarowych nici DNA w populacji dzieci indygo w każdym wieku biologicznym. Ostatnio na polu planetarnym doszło do odwetu i kontrataku mającego na celu stłumienie aktywacji indygo, specjalnie zaprojektowanego do namierzania i wykolejenia budzących się grup indygo za pomocą zniekształceń Niebieskiego Miecza i technologii odwrócenia Michaela-Mary. Wiele osób z grupy na tym szczególnym etapie - dzieci w wieku szkolnym lub studenckim - nadal jest celem. Te grupy Dusz, które inkarnowały po 2005 roku jako posiadacze energii do uruchamiania poprawionych szósto-wymiarowych widm częstotliwości indygo, były i są celem technologii splitterów zaprojektowanej w celu uszkodzenia ich sygnału DNA i rozwoju trzeciego oka. Sugeruje się, aby rodzice stosowali rano i wieczorem tarcze 12D i kalibrację rodzic-dziecko, w celu wzmocnienia ciała świetlistego dzieci, jeśli niedawne poruszenie siatką wyraźnie zwiększyło niepokój.

Strażnicy Niebieskiego Płomienia i Fioletowego Płomienia posiadają w mitochondriach genetyczną konfigurację krystalicznego genu, zawierającą cały odcisk 12 nici DNA. Ma to na celu pomóc Paliadorianom w naprawach siatki planetarnej, niezbędnej do korygowania upadłych i sztucznych osi czasu oraz pozostania na boskim planie Ojca Kosmicznego dla umożliwienia planetarnego wznoszenia. Strażnicy Płomieni działają jako genetyczni strażnicy czasu, planetarne banki pamięci, takie jak hale zapisów, i mogą przekazywać informacje, które mają zostać zakodowane w sieci planetarnej, a następnie te dane stają się dostępne dla każdego na Ziemi, kto może przetłumaczyć owe informacje. Strażnicy Niebieskiego Płomienia pozyskują z oryginalnych linii duchowych Matki Kosmicznej, podczas gdy Strażnicy Fioletowego Płomienia pochodzą z oryginalnych linii Ojca Kosmicznego. Rody Matki i Ojca ostatecznie łączą się, by zjednoczyć się tworząc Jednię, a dzięki wcielonej zasadzie świętej sofianicznej Matki wyłania się prawdziwa zasada świętego Ojca, gdyż zjednoczeni razem dają początek nowym polom Kosmicznej Świadomości Chrystusa-Sofii w Jednym Boskim Ciele.

Sieć świętej Niebieskiej Krowy

Sieć planetarna świętej Niebieskiej Krowy pojawiła się w świadomości dzięki niedawnej działalności Ametystowego Zakonu podczas napraw realizowanych w sieciach planetarnych, i ma związek z działaniem 12 podstawowych oraz nowych żywiołaków ze światów Boga. Mają pokonać bieżące problemy, które generują uszkodzenia związane z odwróceniem sieci, z siecią Smoczej Ćmy. Po naprawie dwóch atlantydzkich tuneli czasoprzestrzennych, które były wykorzystywane do infiltracji i kontroli nad siecią świętej Niebieskiej Krowy, te upadłe istoty zostały eksmitowane, a Ametystowy Zakon przywrócił im cel służenia rodzinie Christosa. Zarejestrowano, że uszkodzenia świętej Niebieskiej Krowy z atlantydzkiej linii czasu było związane z wytwarzaniem różnych upadłych bytów RA, wiele z 6D. Niektóre z upadłych świadomości RA są kierowane do antychrystusowej matrycy kreacji, co nie jest karą, ale formą reedukacji i samodoskonalenia. Wydaje się, że ma to na celu utworzenie pośrednich stacji tranzytowych, na których aspekty upadłej świadomości nie sklasyfikowane jako wandale, mogą nauczyć się, jak się regenerować i rozwijać, poprzez wyciąganie wniosków i ponoszenie konsekwencji własnych wyborów. Będą odpowiedzialni za znalezienie fragmentów swojej rodziny dusz RA i pracę nad uzdrowieniem utraconych części ciała duchowego. Na obecnym etapie rozwoju wysłanie ich na trójfalowe chrystusowe pole kreacji byłoby bolesne i traumatyczne.

W ostatnich miesiącach wojna duchowa na Ziemi była zaciekła, toczyła się o siatkę Smoczej Ćmy kierującą odwrócony prąd dziesiątego wymiaru i dostarczającą lusz i inne zasoby zasilające agendy Czarnego Słońca, grupy Drakonian i despotyczne narody, wykorzystywane do walki. Program Smoczej Ćmy wspiera scenariusz Armageddonu w globalnym wymuszonym techno-totalitaryzmie i nakazuje szczepienia niszczące anielskie ludzkie DNA. Wierzą, że ich Smocza Sieć zostanie całkowicie aktywowana dzięki spustoszeniom, przemocy i zniszczeniu powierzchni Ziemi. Naciskają, aby działo się to przez ciemną ignorancję tych, którzy dopuszczają się aktów terroryzmu i podżegają do bezładnego niszczenia na zewnętrznych polach. Inicjują celowe zaburzanie równowagi w ekosystemach poprzez spalanie chronionych rezerwatów przyrody i lasów oraz celowe niszczenie zasobów i naturalnego piękna planety. Wiele gatunków w królestwach naturalnych jest zdolnych do zakotwiczenia się w kodach wyższej częstotliwości, co podnosi siatkę do węzłów wznoszących, dlatego dziesiątkując naturalne królestwo na niektórych obszarach, starają się uczynić ziemię jałową i niezdolną do tego.

Święta Niebieska Krowa została odzyskana, a następnie aktywowana dzięki temu, że powrócił Ametystowy Zakon i poprawiono sekwencje ognistych liter 5D-6D-7D, które przynieśli ze sobą. Zostało ujawnione, że ludzie z Niebieskiego Syriusza i Ametystowy Zakon połączyli siły, aby zbudować tę planetarną sieć, która będzie obsługiwać prąd o bazie 12, aby chronić bliźniacze serce Michaela-Marii, ich świętą jedność, oraz aby chronić siatki Azji i Indii przed przejęciem przez sieć Smoczej Ćmy. Niebiescy Syrianie noszą ogniste litery 6D Płomienia Niebieskiego - indygo, aby zbudować męskie skrzydło Michaela, podczas gdy Ametystowy Zakon posiada ogniste litery 7D Fioletowego Płomienia, aby zbudować żeńskie skrzydło Maryi, które prowokuje oczyszczenie i usunięcie implantów ukrzyżowania występujących po lewej stronie ludzkiego ciała świetlistego na 7. linii aksjonalnej. W wyniku tych silnych transmisji skorygowanych widm częstotliwości promienia 6D indygo i 7D fioletowego, następuje wzrost wsparcia dla wyższych częstotliwości w celu wywołania zjednoczonej duchowej inicjacji Michała-Marii, co jest nazywane budowaniem skrzydeł.

Budowanie skrzydeł może objawiać się lekkim lub umiarkowanym bólem fizycznym, zmieniającą się strukturą kości, co wpływa na górną część pleców, łopatki, zamrożone ramię, obojczyki, podstawę szyi oraz dużą sztywność stawów, przy tym resetowana i kalibrowana jest cała struktura rdzenia, w tym samym czasie ciało świetlne uwalnia blokady spowodowane traumą. Zamrożone ramię jest bardzo częste u nosicieli Fioletowego Płomienia z rodowodem rodziny Michała, w których jedna strona ramienia doświadcza urazu i utraty pełnego zakresu ruchu, a następnie, gdy ta strona goi się, proces pojawia się po drugiej stronie.

W ten sposób, przez sekwencję wydarzeń prowadzących do powrotu Ametystowego Zakonu przez 5D, została przywrócona do swojego wyższego funkcjonowania i celu święta Niebieska Siatka, co umożliwia międzyplanetarną komunikację z innymi rasami Szmaragdowego Przymierza, które wspierają misję Christosa i planetarne wniebowstąpienie.

Poprawianie kodów płomienia Ametystowego Zakonu

W trakcie szczytu magnetycznego cyklu nastąpiło otwarcie przejścia kontinuum czasu z wnętrza równoległej Ziemi oraz zakotwiczenie sofianicznej tarczy plazmowej i rozkwitem świętej Matki w ziemskim ciele. Wraz z wieloma innymi wcześniejszymi oczyszczeniami dokonanymi w celu uwolnienia kataklizmu atlantydzkiego spod manipulacji NAA na osiach czasu AI, uzyskano dostęp i odzyskano ogniste litery, które miały wyzwalacze osi czasu w wielu wersjach Ziemi i Tary. Aby Ametystowy Zakon mógł zaistnieć w tej materialnej płaszczyźnie, trzeba było odzyskać kody płomieni Zakonu i DNA ognistych liter z wydarzeń wyzwalających na osi czasu tamtego kataklizmu, co pomogło skorygować główny szablon 36D kreacji kosmicznego Ametystowego Zakonu.

Skradzione kody Fioletowego Płomienia zostały użyte do odwróceń dla wcieleń hybrydowych upadłych aniołów Annunaki, były to duplikaty lub holograficznie sklonowane ciała z szablonu DNA Rubinowego Słońca, wykorzystywane do kontrolowania osi czasu związanych z Atlantydą. Jest to bardzo ważne dla grupy Beliala, ponieważ kontrola nad kataklizmem atlantydzkim powoduje wielokrotne odtwarzanie tej katastrofy na liniach czasu AI, a także umożliwia kontrolę nad ciałem planetarnego Logosu, magnetosferą 7D, żywiołakami Ziemi i tym, co uruchamia oprogramowania Armageddon. Wychodzimy z mrocznego wieku, który utrzymywał się dzięki spiskowi z Atlantydy i kłamstwom tych, którzy byli lojalni wobec Lucyferiańskiego Przymierza, więc sukces NAA jest całkowicie zależny od kontrolowania tych osi czasu i tłumienia wiedzy, że te historyczne wydarzenia miały miejsce.

Korekta kodów płomienia i ognistych liter Ametystowego Zakonu ma bezpośredni związek z kodem dźwiękowym waleni, wielorybów i morświnów oraz z tymi duchowymi rodzinami, które ucieleśniają rodowody świętego Ojca, posiadają kody serca Fioletowego Słońca. Są to diamentowe kryształowe serca powiązane bezpośrednio z zasadą świętego Ojca Ametystowego Zakonu, które zawierają specjalne kody płomienia rdzenia poziomego, przekazujące kody kontrolne do rdzenia kryształu Ziemi i kryształowych generatorów. To są prawdziwi Merlinowie, którzy z natury znają zasady alchemii, pochodzą z kosmicznego łona Pola Kreatrycy, nadzorując naturalne substancje podlegające oczyszczaniu zgodnie z Prawem Alchemii, aby osiągnąć ostateczny stan doskonałości Magnum Opus. Czarodzieje zapomnianej tradycji Christos Maji posiadają sofianiczne szafirowo-fioletowe kody serca, które emitują swoje kochające dźwięki do Ziemi. Zostali przygotowani, aby chronić równowagę ekologiczną naturalnego królestwa, zaś wszystkie żyjące istoty na planecie reagują na siły duchowej miłości zawarte w ich języku serca Fioletowego Słońca. Osoby posiadające kod Fioletowego Słońca będą miały bardzo silną więź duchową i będą czuły miłość do królestw Ziemi, są wrażliwe na dźwięki i będą czuły się zmuszone do zrobienia wszystkiego, co w ich mocy, aby pomóc uzdrowić planetę. Po duchowej aktywacji przypomną sobie wewnętrznego Merlina, który przekaże im, że mogą bezpośrednio komunikować się z żywiołakami, duchami wróżek i dewów żyjącymi w naturze.

Gdy ten ametystowy szablon jest przywracany, łączy się ze swoim odpowiednikiem czyli szablonem Szmaragdowego Zakonu, który jest powiązany z budowaniem struktur szablonu hierogamicznego i świętego związku pary eonicznej - Christos-Sophia. Przez cykle, traumy i ból oddzielenia męskiego i żeńskiego odpowiednika, zniekształcenia czarnego serca upadłych istot generowały głębokie blokady w centrum serca. Duchowe uzdrawianie stale usuwa te bolesne blokady, które mają wpływ na kompleks kryształowego serca, co ma również znaczenie we wszystkich kwestiach związanych z Fioletowym Promieniem 7D, w tym na osi czasu Gai. Te główne wydarzenia przyczyniły się dodatkowo do oczyszczenia z implantu Korony Cierniowej, który działa na odwróconym prądzie 7D i zniekształca środek korony. Zespoły Strażników zostały szczególnie zmotywowane do usunięcia tego implantu z planetarnych pól morfogenetycznych, tak aby wszystkie Dusze rodzące się w tym czasie na Ziemi miały prawidłową północną i wewnętrzną pozycję rdzenia pionowego, wyrównaną koronę Fioletowego Promienia i duchowe połączenie z kosmicznym zegarem kierującym ich ciało świetliste w kierunku wniebowstąpienia.

Korona cierniowa

Korona cierniowa ma za zadanie zniekształcać naturalne obwody energetyczne i widmo promieni fioletowych korony, zamykania szyszynki (jak w klatce), blokowania i zakłócania duchowej komunikacji z wyższymi wymiarami, najpierw odbieraną w centrum korony i odbiornikach energii, które są za uszami. Korona cierniowa jest częścią implantów ukrzyżowania umieszczonych w ciele planetarnym podczas inwazji na magnetosferę 7D i siatce Jehowy, tak więc każdy inkarnowany na tej planecie urodził się z takim zniewalającym urządzeniem. Implant stanowi dodatkowe ogrodzenie częstotliwości, aby ludzkość nie była w stanie komunikować się duchowo ani uzyskiwać dostępu do wyższych ciał duchowych. Blokuje pionowy kanał komunikacyjny wokół głowy, czaszki i korony.

W ostatnich tygodniach obca maszyneria osadzona w sieci jehowiańskiej Gołębicy, która transmitowała energię korony cierniowej i działała w naszym systemie sieci planetarnej w odwróconym fioletowym promieniowaniu, była spalana w świetle słonecznym i zamieniana w pył. Ponieważ obecnie w tym wymiarze działa rodzina Ametystowego Zakonu i przejawia się obecność świętego Ojca, obca lub fałszywa sieć 7D nie może tam nadal istnieć.

Szyszynka jest połączona z żeńską stroną siódmej linii aksjonalnej i siódmą czakrą, dlatego jest bardzo wrażliwa na częstotliwości ultrafioletowe i fioletowe. Po rozpuszczeniu lub usunięciu blokady szyszynki i implantów ukrzyżowania na tej siódmej linii prowadzącej do szyszynki, miejsce korony 7D zajmą dziesiąte linie aksjonalne i czakra gwiazdy słonecznej, więc skorygowany wzór korony ostatecznie połączy się z matrycą awatara, pod warunkiem dopasowania do Kryształowej Gwiazdy lub Christosa. Stworzy to triadę między połączeniem 6D z przysadką, połączeniem 7D z szyszynką i połączeniami 9D z gruczołami podwzgórzowymi w centrum mózgu. Tak skorygowana konfiguracja korony może wyglądać jak bladozłote halo nad głową.

Zazwyczaj NAA używa publicznie punktów orientacyjnych, symboli satanistycznych, posągów i obelisków w głównych miastach na całym świecie jako prętów uziemiających do transmisji elektromagnetycznych, które budują i utrzymują implant korony cierniowej oraz rozprzestrzeniają inną broń używaną przeciwko człowiekowi. Niektóre miasta były wykorzystywane do rozmaitych negatywnych planów bazując na lokalnych systemach sieci i jakości zbiorowej świadomości ludzi tam zamieszkujących. W dużym mieście metropolitalnym mogą istnieć niezależne urządzenia podłączone do kilku sieci zwrotnych lub czarnych portali, lub łączące miasta siostrzane, aby wygenerować w sieci tak zwany bezbożny sojusz. Zazwyczaj ten bezbożny sojusz zachodzi we wzorach trójkowych, a takie trzy główne lokalizacje miejskie będą utrzymywać satanistyczną architekturę czarnego domu, taką jak odwrócone pięciokątne linie energetyczne, śmierć wynikająca z ukrzyżowania z energią Chrystusa - te połączone negatywne siły wykorzystywane są do wprowadzenia na ten obszar odwróconych prądów i niskiej częstotliwości wzorców kontroli umysłu.

Tereny Nowego Jorku, związane z niedawnym odwetem za powrót Matki Zofii, stały się krystalicznie jasne, jednak kontrolerzy wciąż manipulują za pomocą brutalnych zbrodni, niestabilności gospodarczej i ludzkiego cierpienia. Statua Wolności reprezentuje konstytucję Stanów Zjednoczonych i wszystko to, czego Antychryst nienawidzi, co dotyczy ochrony i służenia prawom człowieka zgodnie z prawem naturalnym. Do przeniesienia odwróconej korony cierniowej 7D do sieci zostałą użyta zbezczeszczona kobieca forma, której posąg jest energetyczną reprezentacją groteskowych gorgon z głowami meduz, wypełniających energetyczny obraz wężami i demonicznymi gargulcami, użyty międzywymiarowo. Ta sieć odwrócenia pochodzi prosto z systemu czarnych dziur i tak długo, jak obszar ten jest zarządzany przez siły satanistyczne, które roszczą sobie do niego prawo, trudno jest utrzymać go w czystości, ponieważ antychrysty wciąż szukają sposobów na wysyłanie transmisji implantu korony cierniowej. Mamy wiele takich bezbożnych dużych miast sojuszniczych, które przekazują energetyczne śmieci przez fale radiowe, a większość miejscowej ludności nie zdaje sobie sprawy, że tak się dzieje. Gdy to zrozumiemy, jako pracownicy sieci o wiele łatwiej możemy usunąć te odwrócone sieci i brudne energie, które ponownie zaczęły być przesyłane, dlatego musimy pozostać świadomi i uważni.

Powrót Ametystowego Zakonu i przekodowanie kodów Fioletowego Płomienia powinno z czasem ogromnie pomóc naszej planecie, ponieważ ludzkość właśnie rozpoczyna nową erę dostępu do potężnych płomieni Fioletowego Promienia z poprawionymi sekwencjami ognistych liter - dzięki dobroduszności naszego prawdziwego Kosmicznego Ojca. Utrudnia to utrzymanie sieci Jehowy, historycznie działającej jako główna obca sieć, która umożliwia odwrócenie Fioletowego Promienia i wprowadza implanty ukrzyżowania w ciało planetarne.

Demontaż sieci Jehowy


Istnieją sieci intruzów zaprojektowane specjalnie przez Obcych, które uruchamiają systemy odwrócone lub prąd zwrotny w systemach sieciowych i są utrzymywane przez grupy NAA. Jedna z takich sieci jest nazywana siecią Jehowian lub sieć Gołębicy, o której wiadomo, że jest zarządzana i utrzymywana głównie przez podmioty należące do Federacji Galaktycznej.

Ta szczególna sieć ma przede wszystkim odwracać prąd 7D w formację odwróconej spirali, która działa jak kolec lub pręt wbijający się w planetę, aby przytrzymać implanty ukrzyżowania i koronę cierniową, wprowadzone do ciała planetarnego w celu ukrzyżowania wewnętrznego Ducha Chrystusa. Ta sieć NAA łączy się z Siecią Feniksa, kolejną siecią NAA. Zawiera ona odwrócenie Fioletowego Promienia 7D związanego z kontrolą Logosu Planetarnego, dzięki czemu umożliwia kontrolę nad magnetosferą ultrafioletową. Część tej architektury wykorzystuje makrokosmiczną wersję implantów ukrzyżowania w ciele planetarnym, które są wbijane głównie w siedem prętów umiejscowionych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. To właśnie sprawia, że sieć Jehowy jest synonimem planetarnych implantów ukrzyżowania, korony cierniowej i związanej z nimi architektury Antychrysta, która utrzymuje je na miejscu. Główna kontrola tej sieci jest zaaranżowana z ziemskiej osi czasu Tary 5D sterowanej przez sztuczną inteligencję i skierowana na obecną oś czasu na planecie Ziemia.

Sieć Jehowy biegnie wzdłuż równoległych ziemskich linii geomantycznych i działa na odwróconym prądzie 7D, 9D i 11D, tworząc odwrotny obrót planety. Może wysyłać precyzyjne impulsy poddźwiękowe do celów i być używana jako broń energetyczna. Sieć Jehowy / Sieć Gołebicy ma dodatkowo siedem implantów ukrzyżowania lub pieczęci Jehowy, które są ogromnymi pylonowymi prętami selenitowymi umieszczonymi w siatkach ziemskich w wybranych punktach na wschodnim wybrzeżu Ameryki, odpowiadających siedmiu z dwunastu pieczęci gwiezdnych wrót. Te implanty ukrzyżowania nazywane są hiperwymiarowymi iglicami, które są stożkowymi skupiskami fal skalarnych fali stojącej, manifestującymi się w rdzeniach pionowych. Sieć Jehowy wykorzystuje technologię impulsu trąbkowego i łączy się z Ziemią za pośrednictwem tych hiperwymiarowych prętów oraz z matrycą fantomową. Zaczęło to w pełni działać po powstaniu tunelu czasoprzestrzennego Sieci Feniksa około 10 500 pne. Skutkiem tych pylonów jest tworzenie pęknięć i rozdarć w ścianie czasu między Ziemią a obszarami widmowymi, a także powstaniem siedmiu kanałów do odsysania energii. Mogą być również używane jako nadajniki o bardzo niskiej częstotliwości, przesyłające przez pole hiperwymiarowe do obszarów fantomowych całe obiekty, a nawet ludzi. Te obce sieci mają ograniczony okres trwałości i tracą moc, w miarę jak wzrastają Paliadorianie i wracają na Ziemię prawdziwi Strażnicy Christosa, na przykład Ametystowy Zakon.

Ciało rządzące w 5D zaktualizowano do wzorca Ametystowego Zakonu

Pierwotnie wyznaczone grupy Strażników, połączone z Radami piątego wymiaru stacjonującymi w drugim wszechświecie harmonicznym, od dawna stwarzały problemy i były podzielone z powodu infiltracji kilku linii genetycznych przez NAA, niezdolne do współpracy w toczących się sporach terytorialnych i misjach rehabilitacyjnych. Niektóre z gałęzi Annunaki Rubinowego Zakonu, te związane z liniami czasu Atlantydy i z Dowództwem Ashtar oraz Federacją Galaktyczną, kiedyś się zbuntowały. Wichrzyciele złamali kilka umów ze Strażnikami, ponieważ chcąc zabezpieczyć własne interesy, zawarli strategiczne sojusze z innymi frakcjami. Wiele z tych połączonych grup było odpowiedzialnych za manipulacje i modyfikacje genetyczne ludzkiego anielskiego DNA od czasów buntu lucyferiańskiego, gdyż spowodowali uszkodzenia szablonu DNA Diamentowego Słońca i dokonali mutacji upadłych istot anielskich, co przyczyniło się do nadmiernej przemocy i wojen w populacji na powierzchni.

Do niedawna, ze względu na ogrodzenia częstotliwości i dwufalowe uszkodzenia architektoniczne na liniach czasu, nie było autentycznej i kompletnej obecności tożsamości Kosmicznego Założyciela, która byłaby w stanie wyrazić w formie i zamanifestować się w niższych wymiarach. Pod ich nieobecność działało bezkarnie wiele nieuczciwych jednostek podszywających się pod Strażników Założycieli, popełniając zbrodnie przeciwko ludzkości, takie jak zacieranie śladów galaktycznego handlu ludźmi. W rezultacie nie było bezpośredniej obecności Założyciela, który miałby moc podtrzymywania praw naturalnych w naszym wszechświecie harmonicznym, a zatem nie było bezpośrednich konsekwencji szkodliwych działań podejmowanych przez te nieuczciwe istoty. To nałożenie miazmy na ludzką rasę w celu wytworzenia niewolników świadomości i zwolnienia z przestrzegania praw naturalnych ma się radykalnie zmienić.

Łańcuch dowodzenia i komitet rady zarządzającej w 5D przechodzą obecnie wiele zmian, w których przywództwo przejmują przedstawiciele Ametystowego Zakonu i Yanasów Fioletowego Płomienia, dążąc do umów 5-wymiarowej bioregenezy i rehabilitacji genetycznej, z kolejnym poziomem nadzoru prowadzonego przez Międzywymiarowe Rady Wolnego Świata.

Ze względu na przynależność ludzkiej tarczy plemiennej i pokrewieństwo genetyczne z 11. gwiezdnymi wrotami oraz późniejszą infiltrację, która stworzyła mutację szachownicy, wielu przedstawicieli Ametystowego Zakonu zostało wyznaczonych do bezpośredniej rehabilitacji i przeniesienia hybryd linii rasy Annunaki oraz upadłych aniołów, z linii czasu związanych z NAA. Upadłe linie 11D z Aveyon-Avalon stały się hybrydowymi liniami upadłych Serafinów i upadłych Annunaki-Elohim, są także zwiąane z hybrydyzacją z upadłymi liniami Drakonian. Ametystowy Zakon 15D i Yanasi z Fioletowego Płomienia do niedawna nie byli w stanie w pełni być obecni w warstwach piątego wymiaru, a zatem wydaje się, że ustanawiają naturalne prawa Kosmicznego Porządku, gdzie nie ma miejsca na sprzeciw czy ustępstwa.

Teraz w warstwach piątego wymiaru manifestują swój autorytet bezpośrednie ucieleśnienia kosmicznego świętego Ojca, chrystusowego Założyciela, działającego w Ametystowym Zakonie. Autentyczności i mocy kosmicznej obecności świętego Ojca w Ametystowym Zakonie nie można zanegować ani jej zaprzeczyć, ponieważ jest to w pełni widoczne dla wszystkich, którzy obecnie doświadczają powrotu kolektywu świętego Zakonu Wniebowstąpionego Mistrza Christosa i sił kosmicznego boskiego Założyciela.

Mutacja genetyczna mająca wywołać przemoc

Wrogie siły NAA mszczą się na wszelkie możliwe sposoby, siejąc zniszczenie poprzez marionetki z ciemnych portali i tych, którzy są opętani przez duchy Antychrysta. Bardzo agresywnie szerzą się formy podżegania do podziałów i przemocy. Desperacko starają się utrzymać globalną kontrolę dzięki wojnie duchowej i taktyce marksistowskich przewrotów, dążą do obalania rządów poprzez podżeganie do rewolucji. Ataki globalistów są kierowane do tych, którzy nie są świadomi i śpią, a jednocześnie są pobudzani do popełniania aktów przemocy. Agresorzy znajdują sposoby na stymulowanie mutacji genetycznej wywołującej agresję, która jest wynikiem ukrytej historii ludzkości związanej z hybrydyzacją z Obcymi i ich technologią kontroli umysłu.

Aby rasa ludzka mogła ewoluować w kierunku wyższego boskiego planu i doświadczyć duchowego wzniesienia, potrzebuje syntezy i integracji ciała mentalnego, logicznej świadomości oraz wyższych cech emocjonalnej percepcji. Z powodu międzywymiarowej interferencji różnych istot nieludzkich, a następnie działań NAA waszej rzeczywistości, inwazja ta przejawiała się jako zniekształcenia elektryczne w ciele planetarnym, które zakłócały wzorzec matrycy ludzkiej duszy podczas interakcji z fizycznym ludzkim ciałem. Kodowanie aktywacji duszy i jego sekwencje ognistych liter powinny manifestować się się jako mapa drogowa dla duszy, aby mogła wcielić się bezpośrednio w ciele fizycznym. Gdyby ludzkość nie została zinwigilowana przez zewnętrzne siły nieludzkie, matryca duszy połączyłaby się naturalnie z warstwami fizycznymi i mentalnymi, tworząc osobowość nasyconą duszą, dając bezpośrednie doświadczenie poznania i odczuwania świadomości duszy z wnętrza. To jest stan bycia prawdziwego człowieka, bezpośrednie ucieleśnienie duszy w formie przejawiające się jako autentyczna Jaźń.

Kiedy Ziemia została zaatakowana przez te nieludzkie siły, ścieżka dla kodu duszy i sekwencji ognistych liter została zakłócona i uszkodzona. Odbiorniki energii i struktury nadialne nie były w stanie odpowiednio filtrować i przetwarzać energii uwalnianej przez duszę, w której nagromadzona nienormalna energia zaczęła formować się w ciało cienia i bólu. Ten kumulujący się cień stał się miazmatyczną martwą energią gromadzącą się w ośrodku serca i świadomości, co doprowadziło do agresywnych, gwałtownych reakcji emocjonalnych, które nieustannie stymulują wzorce walki i ucieczki. Proces hormonalny reakcji emocjonalnych organizmu stał się niezrównoważony, generując bardziej automatyczne reakcje i niekontrolowane impulsy jako sposób na uwolnienie nagromadzonych niekorzystnych emocji i napięcia. Te zniekształcenia ostatecznie doprowadziły do mutacji rasy ludzkiej, do skłonności do doświadczania wewnętrznej i zewnętrznej przemocy, która była dalej przekazywana genetycznie potomstwu i zwiększała negatywne cechy rasy. Ta skłonność do wyrażania przemocy spowodowana nagromadzeniem emocji stała się pułapką, z powodu której automatycznie przejawialiśmy autodestrukcyjne nawyki, jednocześnie nie byliśmy zdolni do syntetyzowania i usuwania impulsów energetycznych docierających do organizmu. Przejawia się to jako rozdrobnenie/połamanie psychiczne oraz niewłaściwe i chaotyczne reakcje emocjonalne, które zniekształcają postrzeganie rzeczywistości.

Z biegiem czasu ci z NAA odkryli, że celując w tę mutację w warstwach podświadomości za pośrednictwem transmisji kontroli umysłu, mogli stymulować zwiększoną przemoc w zbiorowej świadomości w celu zbierania loosh i promowania programów 911-Armageddon. Było to specjalne programowanie w kierunku patriarchalnej dominacji, ingerowania w ewolucję świadomości, aby ludzie skupiali się na ciemnej ignorancji, żyjąc w świecie skrajnej dwoistości i polaryzacji, w której kontrolują nas chaotyczne siły podświadomości i zbiorowej nieświadomości.

Biorąc pod uwagę ich preferencje do dominacji nad światem poprzez militaryzację społeczeństwa, celowali w samce alfa, aby przygotować i nagradzać ich za odegranie archetypowych sił fałszywego króla tyranii i kontrolera, wygenerować nierównowagę i odwrócenie męskiej polaryzacji. Wcześniej powodowało to, że niektórzy mężczyźni byli bardzo podatni na wewnętrzne doznania emocjonalne przekształcające się w zaostrzone impulsy prowadzące do częstszego wyrażania przemocy, szczególnie w stosunku do kobiet, rywali i podczas podbojów seksualnych. Ta mutacja służyła do odcięcia wewnętrznych aspektów żeńskich i zasad duchowych, a także kompleksu serca, zahamowania rozwoju emocjonalnego, czy wyższej percepcji zmysłowej i intuicji.

Poza tymi mutacjami i zniekształceniami ciała emocjonalnego istnieją spójne wzorce emocjonalne oryginalnej matrycy duszy, które zawierają zgodny i inteligentny układ sekwencji emocjonalnego kodowania.

Aby stać się w pełni świadomym człowiekiem, istotą urzeczywistnioną duchowo, należy zająć się aspektami męskimi. Zrozum, że warto oczyścić i uleczyć emocjonalne aspekty swojej istoty. W tym celu musisz być w stanie kontaktować się i komunikować bezpośrednio ze swoją duszą, wyższą jaźnią, a następnie potencjalnie rozpoznać wewnętrzny aspekt kobiecy. Używanie narkotyków jako skrótu do uwolnienia lub ucieczki od odczuwania głębokich lub bolesnych emocji, tłumienie lub zaprzeczanie emocjom, obawa przed dyskomfortem odczuwania emocji nie będzie wspierać uzdrawiania emocjonalnego. To tak naprawdę generuje więcej odbiegających od normy i chaotycznych pozostałości emocjonalnych czy miazmatycznych szczątków w niższych ośrodkach emocjonalnych oraz obszarze sakralnym.

Ametystowy Zakon powracający obecnie do naszej gęstości reprezentuje kolejny poziom duchowego uzdrawiania dostępnego dla emocjonalnych zniekształceń i blokad serca zapisanych w męskiej zasadzie. Święty Ojciec skupia świadomość poprzez strażników Fioletowego Płomienia, którzy dokonują uzdrawiania poprzez serce i naprawiają ciało emocjonalne oraz odwrócenia zasady męskiej. Dokonują również leczenia powiązanych z tym nieludzkich mutacji genetycznych, które przejawiały skłonność ludzi do popełniania aktów autodestrukcyjnej przemocy wobec własnego gatunku i planety.

Ostatnie wydarzenia 911

Niedawno doświadczyliśmy nasilenia się chaosu i satanistycznych planów, które naciskają na wojny na osi czasu 911. Data 11.09.2001 roku była silnym wydarzeniem wyzwalającym powtarzanym w rocznym cyklu i jest związana z globalnym rytuałem Adama Beliala. Jest wykorzystywana przez antyludzkie siły, aby wywołać jak najwięcej zniszczeń i chaosu w siatkach planetarnych. Oś czasu 911 jest również znana jako program kontroli umysłu Armageddon i obejmuje broń psychotroniczną oraz broń biologiczną używaną do tłumienia i kontrolowania ludzkiej świadomości, poprzez zbieranie energii świadomości zbiorowej w celu propagowania sztucznie generowanych fałszywych osi czasu dla rzeczywistości 3D. Tak więc, biorąc pod uwagę cykl roczny, ta faza jest zwykle traktowana jako zdarzenie wyzwalające, które katalizuje różne tragiczne sytuacje na osi czasu, aby zmaksymalizować ludzkie cierpienie - katastrofy, kataklizmy pogodowe, wydarzenia pod fałszywą flagą i inne podobne sytuacje. Niestety, stało się to ewidentne podczas niedawnych tragicznych pożarów lasu na północno-zachodnim wybrzeżu oraz w innych miejscach, gdzie wandale spalający zasoby naturalne i niektóre obszary dużych miast, są chronieni przez siły szatańskie. Zasadniczo destrukcja energetyczna pojawia się w polu energii jako punkt wprowadzenia satanistycznych sił, a grupa Czarnego Słońca przejmuje kontrolę wyładowujac tak złość.

Wielu współczujących i troskliwych ludzi, ludzi gwiezdnych i pracowników światła modliło się i wspierało zachodnie wybrzeże i północno-zachodnią masę lądową, tam gdzie siły szatańskie zdobyły władzę u rządów lokalnych poprzez okultystyczne rytuały. Postarali się szerzyć przemoc za pomocą bandytów i pomnażać demoniczne energie, powodując masowe zniszczenia na tych obszarach. Ci z nas, którzy są w terenie, zdali sobie sprawę, że te siły Antychrysta są wściekłe z powodu powrotu tarcz plazmowych Matki Zofii i żeńskiego szablonu Słonecznego Chrystusa, które zostały zaprojektowane wyraźnie w celu zwiększenia duchowej ochrony królestw natury. Zaatakowali agresywnie naturalne królestwo, a także ludzkość, co było niesamowicie bolesnym doświadczeniem dla strażników sieci Ziemi. Wiele z tych międzywymiarowych upadłych istot i odradzających się stworzeń cienia szaleje w amoku na polach, gdzie pożary szerzą się najbardziej. Rzesze demonicznych hierarchii, istoty cieni wyglądające jak Frankenstein, zostały wygenerowane przez czerwona falę AI jako rodzaj armii upadłych istot, z których wiele wydostało się z podziemnych tuneli. Te hierarchie cieni wydają się działać jako pierwsza warstwa obrony w imieniu samych obcych istot, które używają stworzeń cienia do ataku i zmylenia widzów uniemożliwiając ich zlokalizowanie. Ta aktywność była śledzona w kilku miejscach, w tym w podziemnych bazach wodnych i satelitach, szczególnie w głównych miastach na zachodnim wybrzeżu, od Los Angeles po Vancouver. Siły Strażników utrzymują ciągłą obronę na tych obszarach, a Ametystowy Zakon zajmuje centralne miejsce w obronie obszarów gorących punktów za pomocą tarcz Smoczej Tęczy i naprawia kolejne pęknięcia tuneli czasoprzestrzennych nad Oregonem.

Zazwyczaj z poziomu 3D obszary, które są celem zorganizowanej destrukcji, służą generowaniu dochodowych wydarzeń katastroficznych szeregu organizacji pozarządowych powiązanych z kontrolerami. Jest to związane ze stosowaniem globalnych strategii geopolitycznych za pomocą taktyk zastraszania, takich jak kolorowa rewolucja, które mają na celu podzielenie i podbicie konkretnego obszaru, niezależnie od tego, czy jest to suwerenne państwo, stan czy duże miasto. Globaliści z elit władzy nie rozróżniają granic terytorialnych między narodami, działają szantażując rządzących, instalują swoich ludzi z wypranymi mózgami i destabilizują każdy wybrany przez siebie obszar dla własnych korzyści kosztem i cierpieniem klasy robotniczej – poza uprzywilejowaną. Ta taktyka polega na celowym osłabianiu potężnych państw i atakowaniu wpływami kulturowymi, infiltracji od wewnątrz, w celu podporządkowania rządu i jego obywateli ich centrum władzy, w którym pozbawieni twarzy urzędnicy działają na rzecz egzekwowania bezwzględnych praw i wymuszają całkowitą dominację nad światowymi zasobami. Globalistyczny zamach stanu w krajach zachodnich, który jest zorganizowany i finansowany z góry, jest kolejnym aspektem fizycznej reprezentacji duchowej wojny, która toczy się na Ziemi.

Wielu z nas, jako gwiezdne nasiona i Indygo, wcieliło się na Ziemi ze świętą misją ucieleśnienia poprawionych sekwencji ognistych liter w szablonie DNA Diamentowego Słońca, i wysyłają ich poprawione instrukcje do planetarnych siatek Ziemi. Oryginalny szablon ludzkiego anielskiego DNA zawiera prawidłową konfigurację ognistych liter i kodów wektorów czasu, które odpowiadają aktywacji częstotliwości siły życiowej z wyższych wymiarów, aby wprowadzić kod do sieci planetarnej. To wspiera duchowe uzdrowienie i integrację uniwersalnej tarczy plemiennej. Właściwie wszystkie organiczne formy życia na planecie odgrywają określoną rolę, poprzez wcielenie, zakotwiczenie części sekwencji ognistych liter, które pomagają ostatecznie ewoluować i wznieść się w sfery świadomości planetarnej na linii czasu. Transmisja plazmatycznych kodów świetlnych w celu korygowania sekwencji ognistych liter wspomaga ciało planetarne w przywracaniu równowagi elektromagnetycznej i wyrównaniu z siatkami ukośnymi, co pomaga przesunąć linie czasu do wydarzenia globalnego wzniesienia i ujawnienia.

Każdy z nas ma do odegrania ważną rolę na planecie, ma wspierać boski plan ewolucji ludzkości w kierunku wydarzeń ujawnienia. Być może twoją rolą jest okazywanie miłości i uprzejmości oraz szerzenie duchowej miłości na Ziemi, pełne ucieleśnienie najwyższego duchowego źródła lub oczyszczenie z form cienia i kontroli nad umysłem. Duchowe wniebowstąpienie nie jest efektowne, wymaga poświęcenia się procesowi odnajdywania siebie i oczyszczania miazmatu poprzez pracę z cieniem, bycie całkowicie uczciwym wobec siebie i innych oraz próby otwarcia płatków kryształowego serca tak szeroko, jak to tylko możliwe, aby pozwolić czystej boskiej miłości na poprowadzenie przez labirynt zamętu i ciemności. Trzymaj się kursu, nie słuchaj demonicznych głosów i echa powtarzającego kontrolowaną narrację tyranów i łobuzów, świat się nie kończy. Dobroczynne siły Boskiego Źródła i Chrystusa-Sofii odzyskują tę Ziemię, a wniebowstąpienie jest zapewnione dla wszystkich, to tylko kwestia czasu.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca swojego Awatara Christosa Sofii. Proszę, bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz