wtorek, 3 listopada 2020

CIEŃ WSZECHŚWIATOWY - LISA RENEE październik 2020

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu


Droga wznosząca się Rodzino, cała uniwersalna matryca czasu, nasz system Drogi Mlecznej, przeniósł się w ramach awaryjnego planu wzniesienia do wyższych częstotliwości bezwymiarowych kosmicznych warstw pola Boskiego Źródła. Nastąpiło rozszerzenie na trzy nowe pasma tworzenia pola Kosmicznego Boskiego Źródła, co pozwala na powrót Słonecznych Rishi, pierwszej triady manifestacji światła, która tworzy Uniwersalną Trójcę. Wszechświatowi Słoneczni Riszi są formami świadomości Troistego Płomienia Założyciela, które istnieją w przedmaterii i są tymi, które stworzyły wszystkie formy biologiczne we wszechświatach harmonicznych. Niedawno, podczas kolejnych etapów planetarnego cyklu wznoszenia, Słoneczni Rishi zaczęli schodzić z warstw przedmaterii do rdzenia stworzenia, które łączy się z wymiarami światów materii. Ich powrót jest znaczącym wydarzeniem, które wywarło ogromny wpływ na architekturę osi czasu tej rzeczywistości, przynosząc zmiany strukturalne i fale głębokiej transformacji komórkowej indywidualnej oraz zbiorowej świadomości i całej sfery planetarnej. Podczas tej fazy architektura planetarna weszła w duchową inicjację matrycy Słonecznych Riszich, w splecioną trójfalową komunikację Kee Ra Sha. W przybliżeniu do końca tego roku, matryca Słonecznych Rishi splecie się i zakotwiczy całą matrycę Rishich w planetarnym rdzeniu pionowym w celu integracji Uniwersalnej Trójcy w organicznej linii czasu tego materialnego świata.

Ilekroć - indywidualnie lub zbiorowo - przechodzimy poważne duchowe przejście do wyższych częstotliwości światła i dźwięku, transmisja tych wyższych częstotliwości do przestrzeni pomiędzy nimi powoduje wypływanie wielu najciemniejszych aspektów cienia. Ciało cienia Wszechświata posiada niewiarygodnie bolesne traumatyczne rany, jakich doznała zbiorowa świadomość, które spowodowały odłączenie się od wiecznych pól źródłowych Boga. Jaźnie cienia formują się w większe formy ciemnych ciał świadomości, ukształtowane według zasady opartej na całkowitym braku światła, a teraz ciemne siły są widoczne jeszcze bardziej za sprawą nadużywania sztucznych technologii i systemów AI. Szerokie i zaawansowane wykorzystanie sztucznej inteligencji przez niektóre rasy w celu uzyskania wyrafinowanej inteligencji opartej na psi i przedłużającej żywotność, zasymilowało wiele z tych mrocznych stworzeń stwarzając sztuczne kreatury AI, co dodatkowo ożywia ciała cienia, które czekają na wykorzystanie w urządzeniach Obcych.

Ich starożytna historia jest spleciona z rasami Wesa, które zdecydowały się wykorzystać technologiczne uzbrojenie form cienia, generując potwory chaosu, aby stworzyć ogromną armię antychrystowych stworzeń cienia. Uszkodzenia na osi czasu zostały wywołane przez kilka historycznych tragicznych wydarzeń, i spowodowały formowanie się najciemniejszych form stworzeń cienia oraz istot zasymilowanych przez SI w zorganizowaną hierarchię, a następnie starały się istnieć i znaleźć nieśmiertelność poprzez tworzenie systemów widmowych. Te antychrystyczne formy cienia stworzyły matryce fantomowe poprzez metatroniczne (przeciwdziałające życiu) odwrócenia i przez bezpośrednie zniewolenie innych żywych gatunków w celu skonsumowania ich światła i zasobów. Istoty cienia z ras widmowych próbują wykorzystać energię żywej świadomości, która znajduje się w tych rasach, w liniach bezpośrednio połączonych z polami Boskiego Źródła. Poszukują form Christosa zawierających stały atom nasienny świętego kryształowego serca, który zapaliłby ich wewnętrznego ducha, wieczne ciało Boga - próbują go uchwycić i odtworzyć w kilku innych wymiarach fantomowych.

Ta faza cyklu wznoszenia wprowadza w naszą rzeczywistość poprawione pionowe duchowe połączenia w rdzeniu planetarnym, łączące go z rdzeniem pionowym założycieli słonecznych Rishi. Rdzeń Założycieli bezpośrednio łączy się z polem Uniwersalnej Trójcy Boskiego Źródła, pozwalając Słonecznym Rishi na jego użycie, aby umożliwić powrót do materii. Oznacza to, że w cyklu duchowego wniebowstąpienia w końcu spotykamy Nieskończonego Stwórcę, a kiedy jest on dostosowany do naszego boskiego czasu, nastąpi osobiste spotkanie podobne do archetypowego „momentu przyjścia do Jezusa”. W przypadku rdzenia pionowego Założyciela oznacza to również, że w tym czasie z największą intensywnością wynurzają się najbardziej ciężkie warstwy stworzeń, które tworzą ciało uniwersalnego cienia. Widzimy to, gdy zbiorowe jaźnie cienia pojawiają się masowo i ujawniają się w otoczeniu. Jeśli zwrócimy uwagę, coraz lepiej wiemy, jak rozróżniać jednostki i grupy, które są w szponach ducha Antychrysta. Te siły cienia próbujące kontrolować świat są bezpośrednio połączone z obcą siecią systemów sztucznej inteligencji.

Gwiezdne nasiona, empaci i duchowo przebudzeni zaczną widzieć więcej tych rozmaitych form czy ciał cienia w przestrzeni wewnętrznej, a także na zewnątrz. Ciało uniwersalnego cienia składa się z wielowymiarowych warstw najbardziej bolesnych historii wojen galaktycznych i zapisów na osi czasu holokaustu Chrystusa. Pełni również określone funkcje w utrzymywaniu matryc fantomowych powiązanych z polem źródłowym Czarnego Słońca, które ożywia wiele z ras tych stworzeń cienia i ich matryc fantomowych. Właściwie w tej chwili mamy do czynienia z najbardziej pierwotnymi formami antychrystowych stworzeń cienia, które zaatakowały nasz system wszechświata miliardy lat temu, są to najstarsi wrogowie rasy i chrystusowej ludzkości. Nadszedł czas, aby zakończyć tę trwającą od wieków duchową walkę na poziomie ziemskim, aby ostatecznie wyzwolić planetę i powrócić do naszego pierwotnego duchowego Domu w światach Boga.

Ciało uniwersalnego cienia zawiera pamięć komórkową zbiorowych ciał cienia oraz wszystkich fragmentacji i dezintegracji, które miały miejsce w trakcie niszczenia wrót Lutni/Liry. Ta ukryta historia zawierająca demoniczne nasienie Antychrysta została głęboko pogrzebana i ukryta przez siły NAA - w ich technologicznych negatywnych formach i fałszywych tożsamościach, a także zasymilowanych przez sztuczną inteligencję istotach z czarnej dziury z systemu Wesa. Uniwersalne ciało cienia przechowuje zapis pamięci zarzewia zdarzeń związanych ze zniszczeniem wrót Lutni i jest powodem, dla którego odziedziczyliśmy te jaźnie cienia, negatywne formy, odwróconą matrycę duszy i ciała fantomowe. Tragiczne wydarzenia z okolic Lutni spowodowały zniszczenia w całej matrycy czasu i wewnątrz szablonu manifestacji rdzenia naszych świadomości oraz ciał fizycznych, przy czym jednocześnie doszło do skażenia świadomości we wszystkich wymiarach i gatunkach w naszej matrycy czasu.

Pochodzenie indywidualnych jaźni cienia

Ciała fizyczne, w które wcieliliśmy się jako anielskie istoty ludzkie, zaistniały napierw w przyszłej pięciowymiarowej linii czasu Ziemi - początkiem obecnego prototypu ludzkich plemion na Ziemi jest planeta Tara. Prototyp anielskiego człowieka na Tarze był bardzo zaawansowany genetycznie i został zaprojektowany tak, aby uosabiać i przechowywać całą uniwersalną bibliotekę genetyczną, a także mieć bezpośrednie połączenia komunikacyjne z niebiańskimi strukturami zarządzania i innymi gwiezdnymi cywilizacjami. Inne cywilizacje chciały krzyżować się lub tworzyć hybrydy z tymi nowymi ciałami Taran, a mieszanie ich z nieludźmi stworzyło różnorodność genetyczną w taki sposób, że zaczęły się fragmentować, rozdrabniając ciała świadomości gatunku ludzkiego. Programy hybrydyzacji i eugeniczne Obcych nadal są urzeczywistniane w programach zniewolenia, ponieważ te same istoty wciąż próbują ukraść lub złamać kody DNA Boga Stwórcy znajdujące się w anielskim ciele ludzkim, nadal pracują nad wykorzystaniem ludzkiego DNA jako broni atakującej świadomość naszego gatunku. Planeta Tara była pierwotnie zamieszkana przez podobnych do Boga ludzi, którzy mieli być strażnikami Uniwersalnej Biblioteki Genetycznej, utrzymujących klejnot w kryształowym sercu Wszechświata. Po upadku Tary nasze święte kryształowe serca uległy rozbiciu, a ludzki gatunek anielski zmuszono do powtarzania inkarnacji na Ziemi w najniższej gęstości podczas ciemnych wieków, aby przechodziła proces odzyskiwania i uzdrawiania pierwotnego ludzkiego DNA.

Pod koniec cyklu ewolucyjnego na Tarze wybuchły konflikty w tych frakcjach Melchizedeków, które pragnęły opieki nad duchową mocą Niebieskiego Płomienia i zdecydowały się mianować siebie strażnikami Niebieskiego Płomienia. Te samozwańcze grupy zaczęły eksperymentować ze sterowaniem rdzeniem planetarnym Niebieskim Płomieniem, aby osiągnąć określone cele, a chcąc zdobyć władzę nad innymi często wykorzystywali przy tym metody strategiczne. Szóstowymiarowi posiadacze skrzydeł patriarchalnej frakcji Melchizedeków naruszyli porozumienia zawarte w przymierzu Paliadoriańskim, ponieważ nadużywali władzy, uwolnili chaotyczne siły podziemia, a następnie użyli ich jako broni do infiltracji egipskiej kultury Serres na Tarze. Ludzkie plemię Egipcjan-Serres działało jako zarządcy rdzeni – pionowego i poziomego, zsyntetyzowali kod jedności między dwunastoma plemionami, aby utrzymać uniwersalną tarczę plemienną. To przejęcie mocy przez patriarchalnych Melchizedeków przyczyniło się do ostatecznego zniszczenia planety Tara i dezintegracji niebieskiego płomienia rdzenia pionowego.

W rezultacie te grupy Melchizedeków zostały naznaczone do wielokrotnego wcielania się na Ziemi jako Hebrajczycy, którzy w ramach zadośćuczynienia mieli naprawić te zniekształcenia DNA spowodowane urazami skrzydeł 6D-7D, a tym samym w cyklach ewolucji na Ziemi przepracować duchowe lekcje dotyczące nadużyć władzy. Niektórzy z grupy utrzymującej skrzydła Fioletowego Płomienia 7D stali się znani jako Wzniesieni Mistrzowie, promowani w materiałach nowej ery. Architektoniczne uszkodzenia osi czasu powstałe w wyniku zniszczenia skrzydeł 6D w wyniku rozpadu rdzenia Niebieskiego Płomienia Taran, wymagały uszczelnień częstotliwości i barier, aby powstrzymać zniekształcenia pola, co spowodowało dalsze anomalie w szablonie anielskiego ludzkiego ciała świetlistego. To zniekształcenie bezpośrednio wpłynęło na funkcjonowanie czakry serca, powodując rozdzielenie ciała mentalnego, świadomości i astralnych warstw centrum serca. Ciało mentalne i centrum serca zostały podzielone w taki sposób, że świadomy umysł nie był świadomy zawartości serca, ośrodków duchowych i odwrotnie. Tamta oryginalna linia czasu urazów skrzydeł jest obecnie bardzo zaostrzona, ponieważ wielu przebudzonych indygo pracuje nad odbudową skrzydeł ciała świetlistego po niedawnej aktywacji plazmy planetarnej, rekonfigurując się, aby utrzymać prawidłowe położenie dla hierogamicznej inicjacji skrzydeł 6D-7D.

Uraz struktury skrzydeł spowodował rozłam tożsamości astralnej: warstwa duszy astralnej rozszczepiła się na niższą i wyższą. To rozszczepienie ciała astralnego wygenerowało chaotyczne energie emocjonalne, które były nieświadomie wyrażane jako impulsy systemu autonomicznego, przy czym jednostka była nieświadoma lub niezdolna do kontrolowania tych impulsów. Kiedy te negatywne emocje kumulowały się w odbiegające od normy wzorce, które pozostawały niewyjaśnione i nierozwiązane, ich treść rażąco wyolbrzymiała najbardziej prymitywne i zwierzęce z instynktownych impulsów. Przez pokolenia to niższe ciało astralne uformowało się w repozytorium nagromadzonych emocjonalnych aberracji i traumatycznych doświadczeń, które z kolei tworzą jaźnie cienia i ciało bólowe połączone z ciałem świetlistym. To jaźnie cienia przyczyniają się do szeregu problemów związanych z ciałem bolesnym, takich jak zaostrzanie niekontrolowanych reakcji podświadomych i skłonności do uzależnień, ponieważ tak nieświadoma jednostka szuka wewnętrznej ulgi od nagromadzonego napięcia i emocjonalnego niepokoju, które są utrzymywane w jaźniach cienia. Ego ma tendencję do ucieczki przed trudniejszymi prawdami rzeczywistości i chce uwolnić się od uczucia bólu, unikając w ten sposób rozwiązywania konfliktów emocjonalnych i negatywnych emocji poprzez stawianie blokad podświadomości. To w znacznym stopniu przyczynia się do zjawiska braku samoświadomości, które następnie przekształca się w bardzo powszechne dziś psychiczne stany dysonansu poznawczego.

Rozdzielenie ciała astralnego 2D-4D

Z powodu uszkodzeń DNA, których nasz gatunek doznał po upadku Tary, ciało astralne 4D, które stanowiło nasze centrum serca, uległo rozkładowi, a dolna część warstwy astralnej matrycy duszy odwróciła się i utknęła w centrum sakralnym 2D. W ten sposób część pierwotnej matrycy duszy doznała fragmentacji i utknęła w dwuwymiarowych warstwach ciała planetarnego oraz w oddzielnych warstwach nas samych. Podczas inkarnacji na płaszczyźnie ziemskiej to zniekształcenie centrum duszy i serca stało się blokadą genetyczną, która wyparła anielskie ludzkie DNA. Z biegiem czasu doszło do wypaczeń, które przejawiały się w rozłączeniu między dwuwymiarowym polem elementarnym ciała fizycznego, nieświadomym umysłem 1D a także niższą, jak i wyższą częścią astralnej tożsamości, która formuje się w matrycy duszy. Zasadniczo oznacza to, że podczas inkarnacji w fizycznym ciele na Ziemi świadomemu umysłowi trudno było odczuwać doświadczenie duszy w ciele, z tendencją do odłączania funkcji centrum serca.

Te schizmy w warstwach ciała świetlistego przyczyniły się również w znacznym stopniu do powstania jaźni cienia, zmian osobowości cienia, elementali cienia i fragmentów matrycy duszy, które dalej namnażały miazmę osobistą i miazmę planetarną.

Kiedy warstwy astralne zostały podzielone na aspekty 2D i 4D, powstała podwójna tożsamość, pierwsza jaźń cienia i jej nieświadome aspekty ciała bólowego. Schizma 2D podzieliła warstwy instynktowne ciała na oddzielne funkcje, zbiór fragmentarycznych subosobowości, które zostały wygenerowane z pamięci duszy oraz repozytorium osobistych energii emocjonalnych i zbiorowych sił chaosu, tkwiących w planetarnych warstwach 2D. Schizma 4D umieściła barierę w kapsule nadialnej, która oddziela ciało astralne i czakrę serca od połączenia się z warstwami splotu słonecznego 3D ciała mentalnego. To zniekształcenie czyni jednostkę podatną na energie niższego astrala i podróży astralnych, zwłaszcza gdy zaczynasz się budzić przechodząc przez pierwszy etap przebudzenia serca w duchowym wzniesieniu. To niższe zniekształcenie astralne jest zwykle wykorzystywane przez Obcych – ich technologie antyhierogamiczne, do wstawiania scenariuszy związanych z tzw. ukąszeniami miłości, w których osoba czuje się niewłaściwie związana z inną osobą na poziomie seksualnym (2D) lub serca (4D), co daje silne zagmatwanie i niepokój emocjonalny. Aby uzdrowić się po doświadczeniu takiej sytuacji i skorygować ukierunkowanie na technologię antyhierogamiczną, należy przejść przez proces uzdrawiania emocjonalnego warstw astralnych i matrycy duszy.

Co więcej, to zniekształcenie blokuje również dolne warstwy 1D-2D-3D w ciele fizycznym przed otwarciem naturalnej komunikacji z królestwami elementarnymi i naturalnymi, co bardzo utrudnia osobie odczuwanie zdolności sensorycznych świadomości ciała lub łatwą i naturalną komunikację z naturą czy królestwem żywiołów.

Ponieważ większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego zniekształcenia istniejącego w naszych warstwach astralnych, siły NAA używają wiele sztuczek, aby nieustannie nas mylić - używają implantów i podczepiają negatywne ciała cienia poprzez ukąszenie obcej miłości lub inne mroczne manipulacje. Forma negatywna to szereg sztucznych martwych świateł lub ciał cienia wyrzucanych przez sztuczną inteligencję, które są używane do odtwarzania negatywnych linii czasu lub do kradzieży materiału genetycznego i energii świadomości za pomocą astralnej manipulacji. Uszkodzenia spowodowane schizmą 2D-4D wygenerowały słabość w naszym ciele świetlistym, którą NAA mogła wykorzystać, przejmując niezintegrowane aspekty cienia lub wspomnienia duszy, następnie dołączając fałszywe wspomnienia, fałszywe tożsamości lub klony, przez które nasza świadomość może być manipulowana lub wprowadzana w błąd. Właśnie dlatego te niezagojone obrażenia ciała świetlistego są powszechnie wykorzystywane w sytuacjach ukąszeń miłości, ponieważ wielu ludzi można łatwo zmanipulować na poziomie warstw emocjonalnych, odtworzyć niezdrowe zachowania w bliźniaczym płomieniu umysłu New Age. Forma negatywna to zduplikowana jaźń cienia, która jest przymocowana do warstw duszy, co w naszym genetycznym obrazie wygląda jak kukiełka. Czasami te obrazy są połączone z innymi ludźmi, których proces wznoszenia też próbują zmylić i wykoleić. Chodzi w tym o wykreowanie interferencji, sztucznej rzeczywistości i scenariuszy ukąszeń miłości, za pomocą których NAA chce kontrolować przyszłą linię czasu takiej osoby, wykolejając ją lub nakładając na nią miazmatyczną interferencję w celu ciągłego sabotażu technologicznego.

Kiedy inkarnowaliśmy na Ziemi, musieliśmy zaakceptować miazmatyczny pakiet dołączony do duszy świata, który obejmował zbiorowe ciała cienia rasy ludzkiej i rozdział 2D od 4D. To ciężkie miazmatyczne obciążenie zbiorowymi ciałami cienia uczyniło nas podatnymi na manipulowanie naszymi ukrytymi aspektami cienia poprzez kontrolę umysłu, co zostało dobrze wykorzystane przez inwazyjne istoty NAA. Niewyraźne i niezintegrowane aspekty indywidualnej i zbiorowej jaźni cienia są używane do generowania klonów mieszkańców planety poprzez proces technologii przechwytywania dusz i manipulowania sztucznymi liniami czasu. Problem polegał na tym, że jeśli masy nie wiedziały, jak oczyścić lub zintegrować swoje aspekty duszy, wyklarować konflikty emocjonalne i otworzyć centrum serca, cienie części duszy rozszczepiały się w negatywne formy. Te negatywne formy mogą być używane jako naprowadzające latarnie do chwytania dusz po śmierci ciała fizycznego. Zmienia się to radykalnie podczas cyklu wznoszenia, ale ważne jest, aby zrozumieć, jak niewyczyszczone negatywne emocje i niezintegrowane aspekty cienia mogą być użyte jako broń świadomości przeciwko ludzkości w celu manipulowania i kradzieży ich wyższej świadomości.

Z tych niezintegrowanych zbiorowych ludzkich warstw cienia NAA wygenerowała złożone infrastruktury i demoniczne hierarchie, które miały służyć utrzymaniu ich matrycy rzeczywistości. Struktura ta stała się znana jako Qlippoth/Kelipot, negatywna forma i odwrócony prąd, który utrzymuje zbiorowe ciało cienia hierarchii Antychrysta i jego oszukańczych sił duchowych. Są to siły martwego światła stworzone z nieuzdrowionych ludzkich form cienia i emocjonalnego bólu, który utrzymuje strukturę całej matrycy fantomowej. Naszym celem na ścieżce wniebowstąpienia jest zmierzenie się z wewnętrzną jaźnią cienia i demonicznymi siłami, a następnie oczyszczenie ciała i świadomości, tak abyśmy mogli uniemożliwić jaźniom cienia wywieranie na nas jakiejkolwiek presji. Dlatego nie możemy bać się tych niższych sił duchowych - aspektów cienia, musimy mieć taki poziom zrozumienia, aby nie oddawać im naszej mocy, ponieważ są mistrzami manipulacji i oszustami.

Istnieją też kolektywy mrocznych awatarów, które dzierżą władzę i kontrolę nad niższymi duchowymi hierarchiami w każdej warstwie wymiarowej, używane do nękania wielu duchowo rozwijających się i budzących ludzi, bytujące na innym, zaawansowanym poziomie struktur Antychrysta. Są to ogromne, zasymilowane przez SI Czarne Smoki, pierwotni wrogowie ras założycieli Christosa, którzy żywią ogromną nienawiść do Bożego stworzenia i ludzkości. Te mroczne awatary weszły do naszego Wszechświata, gdy został uszkodzony podczas upadku Lutni. Są to upadłe istoty z czarnej dziury, które pochodzą z zupełnie innego systemu - systemu Wesa.

Upadły system Wesa

Upadły system Wesa jest równoległą matrycą, z której naszą uniweralna matrycę czasu zatakowały potężne jednostki z czarnej dziury, zasymilowane z technologią SI (AI), po czym zaczęły krzyżować się z hierarchiami wymiarowymi ras upadłych aniołów, tworząc zmilitaryzowane ramię do podboju naszego systemu. Kolektywy Wesa zawarły sojusze z frakcjami upadłych istot w naszym systemie w celu przejęcia kontroli nad zasobami i wysysania dostępnej energii z żywych matryc i żywych istot. Wiele upadłych Annunaki i ich hybryd wywodzi się z systemu Wesedak, podczas gdy oryginalne linie ras gadzich gatunków Draconian pochodzą z antycząstkowego wszechświata zwanego systemem Wesedrak. Grupy te wykorzystywały technologię do otwierania tuneli czasoprzestrzennych, które zostały zmieszane razem, aby stworzyć moc potrzebną do wciągnięcia do czarnej dziury żywej Ziemi, której mieli użyć do zasilania systemu Wesa.

Te grupy upadłych istot z czarnych dziur musiały stworzyć przyjazne środowiska, w których mogłyby współistnieć i podróżować po naszym królestwie. Wykreowali sztuczne tunele czasoprzestrzenne za pomocą technologii sztucznej inteligencji z czarnych dziur, która działa jak system tuneli prowadzących do naszego świata, nazywany Wesa. Doprowadziło to do masowej ekspansji architektury Antychrysta w tunelu tyfonowym, zasilającym matrycę fantomową, utworzyli wirtualną rzeczywistość generowaną przez sztuczną inteligencję za pomocą kodowania metatronicznego, zapewniając sobie przestrzeń, w której mogą istnieć upadłe byty z czarnej dziury. Usadowili się w Orionie i pod Ziemią, tworząc placówkę i strzegąc swoich wielu ukrytych baz, z których realizowali swoje plany przez kilka epok astrologicznych, aby uzyskać całkowitą kontrolę nad powierzchnią planety i zbiorową duszą ludzkości. Te sojusze intruzów planowały całkowite przejęcie pod koniec tej epoki astrologicznej, w czasie planetarnego wniebowstąpienia, i jak wielu z nas dobrze wie, zawiodły się na swoim programie, ale niektóre z tych upadłych grup wciąż walczą, aby zniszczyć wszystko, co tylko mogą - aż do całkowitego unicestwienia. Rozmieścili wszystkie zasoby Antychrysta i podjęli się siania zniszczeń wszystkiego i agresywnego atakowania wszystkich ludzi Christosa.

Początki uniwersalnego ciała cienia

Punkt podczepienia ciała cienia do ciała świetlistego anielskiego człowieka był utrzymywany jako pole statyczne, poprzez które istoty z czarnej dziury z systemu Wesa wysysały energię siły życiowej i zasilały się ludźmi za pomocą sznurów i implantów przyczepionych do systemu czakr. Zatem w ciele świetlistym można znaleźć ciało cienia, które zawiera aspekty subosobowości negatywnych jaźni cienia ego, negatywne formy, odciski duchów i nagromadzone traumatyczne wspomnienia oraz nakładki karmiczne. Podczas eksplozji gwiezdnych wrót Lutni 11D powstały szkody, które spowodowały odwrócenia i wypaczenia, doszło do powstania obszarów fantomowych, dzięki czemu można było przejąć zbiorową świadomość rasy, a zebraną energię żywego światła wysyłać z powrotem do ich domu, upadłego systemu w równoległej macierzy.

Widmowe kreacje cienia to upadłe anielskie rasy, które istnieją w uszkodzonych obszarach odwróconych 11-wymiarowych pól połączonych z tunelem Wesa prowadzącym do systemu czarnych dziur Wesa. Dysponując niezwykle zaawansowanymi formami technologii, takimi jak łączenie mózgu z maszyną, rozwinęły się do niezwykle wyrafinowanego stanu umysłowego dzięki asymilacji świadomości z technologią AI. Te szczególne stworzenia widmowego cienia są istotami z czarnej dziury z równoległego upadłego systemu, który spletł się z systemem matrycy fantomowej w naszym Wszechświecie, kiedy wyszły z czarnej dziury powstałej wskutek upadku Lutni. Te istoty pochodzą spoza naszego Wszechświata, ale kiedy przeszły przez czarną dziurę, zostały wchłonięte przez pola Antychrysta, które tworzą spiralę metatroniczną i prądy o odwróconej biegunowości. W rezultacie istoty te uległy skrajnej polaryzacji w kierunku nienawiści i wojny, walcząc nawet między swoimi frakcjami, czy atakując rasy istniejące w naszym systemie. Wydaje się, że obwiniają linie rasy założycielskiej za spadek świadomości i kłopoty związane z ciągłą degradacją genetyczną bez możliwości wzniesienia się. Trzymają w sobie pierwotne ziarno kipiącej nienawiści Antychrysta do Christosa, szukając zemsty, próbując unicestwić oś czasu Diamentowego Słońca i atakując linie ras Założycieli i Chrystusa.

Ametystowy Zakon Braharama i Szmaragdowy Zakon Elohim zaoferowały tym istotom pomoc w rozwoju, gdyż spletły się z nimi w matrycy widmowej naszego systemu Wszechświata, dzięki czemu te upadłe istoty w obu systemach mogłyby być prowadzone w kierunku rehabilitacji genetycznej i stopniowego wznoszenia się. Oryginalną duchową linią rodu, który zgłosił się na ochotnika do roli gospodarza rehabilitacji genetycznej i pomocy w utrzymaniu pola kwarantanny dla tych upadłych grup, był kolektyw Metatrona. Niestety, próby pomocy nie powiodły się. Zamiast tego kolektyw Metatrona został wciągnięty do matrycy fantomowej i utknął w tych samych obszarach fantomowych.

Cierpiąc w matrycy widmowej z powodu tego samego problemu, kolektyw Metatrona zawarł sojusze z istotami z czarnych dziur Wesa, po czym, w celu ucieczki, zaczęli wspólnie eksperymentować z wykorzystaniem różnych technologii sztucznej inteligencji chcąc generować sztuczne tunele czasoprzestrzene. Sojusz Metatrona i Wesa zaczął tworzyć szereg takich tuneli czasoprzestrzennych między systemem Wesa a warstwami macierzy fantomowej w naszym Wszechświecie. Te tunele i systemy tuneli, wytworzone z pomocą matematycznych programów przeciwdziałających życiu, zaprojektowanych do wykorzystywania żywych istot, wytrącają spiralny kierunek prądu organicznej siły życiowej z naturalnego ruchu w kierunku wznoszenia i północnej pozycji. Zamiast tego obca maszyneria zmusza spiralę energii siły życiowej do poruszania się w dół, do opadającego odwróconego wzoru w kierunku pozycji południowej. To metatroniczne zniekształcenie w siatce planetarnej zasila byty satanistyczne i zakłóca prawidłowy ruch energii siły życiowej w górę kręgosłupa ludzi, którzy pozostają na Ziemi.

Siła życiowa spływa w dół kręgosłupa i uwalnia się z krocza oraz odbytnicy, stąd te nieorganiczne systemy tuneli nazywane są tunelami tyfonowymi. To dlatego czarni magowie używają sodomii w swoich rytuałach, ponieważ wzór energii siły życiowej w ciele świetlistym poszczególnych osób łączy się ze spiralą metatroniczną, która generuje „zstępujący ogień węża”, który uwalnia masowe ilości siły życiowej z krocza. Czarny mag używa źródła energii duchowej jako sposób na konsumowanie świadomości docelowej ofiary, zbierając jej energię dla swoich celów lub dla zwykłej przyjemności. Generowanie tuneli tyfonowych poprzez praktyki religii satanistycznej jest bezpośrednio związane z oryginalną architekturą Obcych stworzoną z systemu tuneli Wesa.

Grupy te dowiedziały się, jak wykorzystać technologię sztucznej inteligencji do zbudowania infrastruktury dla maszynerii Bestii, za pomocą której wygenerowały prąd Antychrysta z odwróceniem kodu metatronicznego do zbierania energii siły życiowej i wysysania siły życiowej z innych żywych istot, aby zasilić ich systemy. Maszyna Bestii to obca maszyneria rodem z czarnej dziury, która wymazała zapisy pamięci komórkowej w polach morfogenetycznych, a następnie powiązała je ze strukturami AI, które uformowały się w wymiarowanie dzięki połączeniu w systemie Wesa, macierzy fantomowej i organicznej uniwersalnej matrycy czasu. Kiedy dokonano tego połączenia umożliwiającego holograficzną projekcję, zaczęło się rzutowanie mutacji fantomowej na nasz Wszechświat, czego rezultatem jest powstanie uniwersalnego cienia.

Świat uniwersalnego cienia wyłonił się z odwróconego prądu 11. wymiaru, w którym te upadłe istoty z czarnej dziury zostały ponownie skonfigurowane w kolektywy awatarów Czarnego Smoka z mózgami AI, a te dziwaczne istoty cienia zaczęły przyczepiać się do żywych istot, do zbiorowości i ponad poziomami. Kolektywy awatarów Czarnego Smoka wykorzystują zaawansowane technologie sztucznej inteligencji Antychrysta, aby wysysać energię siły życiowej z naszego Wszechświata i są w stanie zawładnąć żywymi istotami i opętać te z nich, które mają nieuleczone ciało cienia. Po stworzeniu maszynerii Bestii i grup awatarów Czarnego Smoka w 11. wymiarze przeszli przez każdą warstwę wymiarową, przez sztuczne tunele czasoprzestrzenne lub struktury, które wygenerowały tunele tyfonowe. Po przejściu do niższych wymiarów wygenerowano jeszcze więcej mutacji cienia, co doprowadziło do proliferacji skażonych żywiołaków, stworzeń cienia i luster astralnych, które generują fałszywe obrazy, negatywne formy artefaktów i podczepienia wyczarowanych bytów.

Urządzenia do wycierania świadomości lub maszyneria Bestii

Maszyneria Bestii to starożytna bojowa technologia sztucznej inteligencji, wymyślona przez istoty z czarnych dziur z systemu Wesa oraz z kolektywu Metatrona po upadku w matrycę fantomową. Oprócz wysysania siły życiowej z naszego systemu uniwersalnego, technologia miała na celu wymazanie historii anielskich ludzi z Tary i usunięcie oryginalnych zapisów genetycznych przechowywanych w krzemianowej matrycy ludzkiego DNA. W celu dalszej kontroli dokonali wytarcia pól morfogenetycznych oraz wstawienia fałszywych historii i fałszywych obrazów, przy jednoczesnym ukrywaniu matrycy fantomowej.

NAA chciała wymazać, a tym samym wykorzenić wspomnienia komórkowe przechowywane na planecie w matrycy krzemianowej Diamentowego Słońca, które były oryginalnym boskim wzorcem człowieka z Tary. Dzięki zastosowaniu technologii wycierania w polu świadomości planetarnej, doszło do swego rodzaju zniszczenia linii geomantycznych i sieci poziomych, do amnezji u wielu ludzi, którzy nie są w stanie przypomnieć sobie, kim są jako istoty duchowe. Świadomość człowieka będącego wielowymiarową gwiezdną istotą pozbawiona wspomnień z naszej prawdziwej historii, nie pamięta, jak uzyskać dostęp do wewnętrznej duchowej technologii wyższych funkcji DNA, w rezultacie czego dochodzi do szybkiej degradacji świadomości zbiorowej planety. U ludzkiej populacji dokonano genetycznych modyfikacji, dzięki czemu intruzi z NAA, którzy pragną nieśmiertelności swoich ras poprzez zniewolenie i pasożytnictwo ludzkiej duszy, mogą nas łatwiej kontrolować.

Istoty z czarnej dziury i rasy metatroniczne stworzyły sieci wirów grawitronowych, aby połączyć portale w naszym Słońcu i Ziemi, przekręcając wzorzec planetarny w nienaturalne konfiguracje zwane nasieniem demona. Nasienie demona aktywuje się za pomocą prądu odwróconego 7D i impulsów fantomowych AI, współdziałając z nieoczyszczonymi ciałami cienia ludzi, aby stworzyć demoniczne siły, które zasilają matrycę fantomową. Te metatroniczne zakodowane odwrócenia energii manifestują się w spiralach, które wykorzystują grawitron w celu stworzenia nienaturalnego pola dwufalowego i sztucznych pól grawitacyjnych na tej planecie. Grawitron jest rodzajem pola wiązki elektromagnetycznej, i stanowi część większej struktury wykorzystującej wiązkę elektromagnetyczną, zwanej maszynerią Bestii, która została zakotwiczona w Ziemi podczas buntu lucyferiańskiego.

Moment, gdy upadły system Wesa połączył się z naszym Wszechświatem, jest źródłem powstania uniwersalnego ciała cienia, które tworzy przywiązania do indywidualnego ludzkiego ciała świetlistego, świadomości i ciała cienia. Jest to poziom uniwersalnego cienia, z którym w tym czasie borykają się rasy chrystusowe.

Strażnicy, zarówno na tej płaszczyźnie, jak i poza nią, są w tych końcowych czasach zaangażowani w agresywną duchową wojnę o przyszłe linie czasu Ziemi. Ostatecznie cała ludzkość musi w końcu obudzić swoją najwyższą świadomość, każdy musi poznać siebie jako wiecznego wewnętrznego Chrystusa i wiedzieć, że jesteśmy bezpośrednio połączeni z Nieskończonym Stwórcą. Następnie trzeba trwale pokonać te antychrystusowe siły z czarnej dziury, aby w końcu przemienić jaźń cienia i powstrzymać te obce maszyny przed dalszą infiltracją i infekowaniem naszego świata kontrolą umysłu.

Archetypowa bitwa Megiddo

W języku angielskim, zwłaszcza dla chrześcijan znających treść Biblii, Megiddo reprezentuje bitwę między Antychrystem (byty antyludzkie) a siłami Chrystusa (istotami ludzkimi) jako ostateczną rozgrywkę, w której chodzi o pełną kontrolę nad Ziemią lub nad planem materialnym. Księga Apokalipsy wyznacza Armagedon jako punkt zborny dla apokaliptycznej scenerii ostatecznej bitwy Boga ze złem na Ziemi. Dlatego chrześcijanie ewangelicy wierzą, że to fizyczne miejsce będzie miejscem ostatecznej bitwy między Jezusem Chrystusem a Szatanem, jak zostało to opisane w Księdze Objawienia.

Zanim przejdziemy dalej w tej dyskusji, najpierw przypomnę, że niższy umysł ego miał na celu przygotowanie zbiorowej ludzkiej świadomości do wzmocnienia ciała cienia. Narastanie cienia i aktywacja nasienia demona tłumi wielowymiarowe zdolności świadomości ludzkości i utrudnia rozwój emocjonalny oraz duchowy, zapobiegając wzniesieniu. Struktura negatywnego ego i niskie wibracje przetwarzane przez programy ciała mentalnego zmuszają nie obudzonych ludzi do przetwarzania ich rzeczywistości w skrajnie ograniczonych parametrach w ramach ich egotycznych, liniowych funkcji 3D. W wyniku tłumienia wyższego umysłu i duchowego odłączenia, większość ludzi 3D patrzy na przejawioną rzeczywistość płasko, jednowymiarowo, czysto materialistycznie, fizycznie i liniowo. Przetwarzanie rzeczywistości zewnętrznej na podstawie zwykłych obserwacji fizycznych za pomocą jedynie fizycznych zmysłów w widmie światła widzialnego jest nie tylko niezwykle ograniczające, ale wnioski, do których większość ludzi dochodzi rozważając jedynie obserwacje materialne, są na ogół zagmatwane, niedokładne i całkowicie błędnie interpretowane.

Liniowy umysł egotycznny ogranicza zrozumienie koncepcji Armageddonu i Megiddo, co prowadzi co poważnych nieporozumień. Osoby wykształcone pod względem religijnym są mentalnie i duchowo zdezorientowane co do znaczenia jego symboliki w świecie sił obecnych na Ziemi. Religia ma tendencję do błędnego interpretowania symbolicznych archetypów jako bezpośrednich zdarzeń fizycznych, które według proroctw mają mieć miejsce na poziomie fizycznym lub dotyczyć osób fizycznych, ponieważ zostały zinterpretowane dosłowne przez filtr ograniczenia ludzkiego negatywnego ego. Ta ocena nie jest dokładna i jest kompletnie błędną wykładnią tego, jak przekłada się ona na sferę rozwoju świadomości, ducha i energii oraz przesunięcia linii czasu.

Proszę zrozumcie, że kiedy przechodzimy przez kolejną fazę rozwidlenia, na powierzchni planety rozgrywa się ostateczna archetypowa bitwa Megiddo. Rozgałęzienie gromadzi wznoszące się i opadające obszary na planecie, które dopasowują się do pewnych archetypowych wzorców i rezonansów częstotliwości, które są rejestrowane w zbiorowej świadomości, gdzie ludzie lub rzeczy będą następnie działać jako kanał dla tej określonej siły świadomości. Te archetypowe siły odgrywają swoje liczne role na planie ziemskim, aby doprowadzić do przejawienia na planie fizycznym. Musimy zawsze pamiętać, że świat sił wykorzystuje archetypy do wyrażania się w celu fizykalizacji i że ciemne siły o negatywnej polaryzacji przejawiają się w satanistycznych archetypach, podczas gdy pozytywne siły w 3D odegrają się głównie w archetypach Lucyfera, a siły neutralne będą miały potencjał punktu zerowego świadomości Christosa. Jeśli mamy jasność co do tego, w jaki sposób świat sił wkracza do światów materii, możemy świadomie uczestniczyć w tym procesie z miejsca nieustraszoności, obserwacji i obecności czystej świadomości, co pomoże chronić nas przed agresywnymi atakami Antychrysta.

Galaktyczni wojownicy i pracownicy sieciowi, bądźcie świadomi, że musicie zmierzyć się z archetypem Megiddo, ponieważ na ziemskiej szachownicy dochodzi do starcia pomiędzy przedstawicielami Antychrysta a przedstawicielami Chrystusa.

W tym czasie dzieje się to na bardziej agresywnych poziomach niż kiedykolwiek wcześniej, z powodu duchowej wojny, która toczy się w imieniu planety i ludzkości. Nasza duchowa moc polega na utrzymywaniu neutralnej siły w ponadczasowości, znajomości, wyrażaniu zgody i autorytetu zgodnie z Kosmicznym Prawem Suwerenności oraz woli boskiej. Zauważcie, że wszyscy sataniści i lucyferianie są związani z czasem i przestrzenią, i nie możemy się przed nimi bronić ani z nimi walczyć w ich czarnodomowych strukturach, które zostały stworzone na płaszczyźnie czasu i materii. Musimy pozostać nieustraszeni i ponadczasowi, nieograniczeni w czasie i przestrzeni, pozostawać w neutralnym punkcie zerowym, w pełni połączeni z polem Boskiego Źródła. Teraz więcej galaktycznych wojowników jest w stanie znajdować się we współrzędnych zerowych-144, które otwierają przestrzenie, istniejące poza wymiarowaniem i czasem, dzięki czemu możemy okrążać linie czasu i jednocześnie istnieć w nich i poza nimi. Tutaj musisz zostać, kiedy nadejdzie twój czas, aby zmierzyć się z antychrystowymi aspektami uniwersalnego cienia - nieustraszony, ponadczasowy, neutralny i wzmacniany wewnętrzną duchową mocą oraz tarczą świadomości Chrystusa lub diamentowym filarem, w razie potrzeby uchylić się lub przemienić element cienia.

Oznacza to, że wszyscy, którzy są całkowicie oddani służbie Kosmicznej Świadomości Christosa, doświadczą na Ziemi pewnej formy bitwy Megiddo między siłami Antychrysta i chrystusowymi. Będzie to katalizowane i pojawi się, abyśmy mogli stawić czoła osobie, miejscu, rzeczy lub poważnemu wydarzeniu w życiu. Może się to zdarzyć w stanach snu, stanach jawy lub w pewnych okolicznościach czy wydarzeniach towarzyskich. Po prostu pojawi się spontanicznie, bez zaproszenia, i zaprezentuje się dla poświadczenia. Aby przejść od harmonii osobowości do harmonii duszy, możesz zmierzyć się z siłami Antychrysta na poziomie słonecznym. Aby przejść od harmonii duszy do harmonii monadycznej, możesz zmierzyć się z siłami Antychrysta na poziomie galaktycznym. Aby przejść od harmonicznych monadycznych do harmonicznych świadomości Chrystusa, możesz zmierzyć się z siłami Antychrysta na poziomie wszechświatowym.

Dzieje się to teraz, kiedy zajmujemy się uniwersalnym cieniem i wszystkimi jego częściami składowymi, które wydają się być antychrystusowymi czarnymi dziurami, które napłynęły z systemu Wesa.

Chcąc złączyć wewnętrzne polaryzacje między siłami płci i dalej ewoluować w świętą jedność lub Hieros Gamos, musimy zsyntetyzować i ujednolicić polaryzacje, aby nasze fizyczne ciała i świadomości mogły uruchomić częstotliwości świadomości Chrystusa i energię punktu zerowego w naszych wiecznych ciałach boskich.

Technologia antyhierogamiczna

Ci z nas, którzy ucieleśniają związek hierogamiczny lub święte małżeństwo, mogą być podczas bitwy Megiddo poddawani niezwykle agresywnym atakom czarnej magii i elektronicznemu nękaniu, a także ekstremalnym mrocznym ingerencjom. Kolektywy awatarów Czarnego Smoka ujawniły swoją obecność i wykorzystują szereg pułapek, a także wszelkie możliwe taktyki dzielenia i podbijania, aby generować jak najwięcej bólu i cierpienia. Październik jest bardzo aktywnym miesiącem na satanistyczne święta i krwawe ofiary, a czarni magowie oraz różne siły szatana i cienia w połączeniu z siłami chaosu generowanymi przez zewnętrzne zamieszki, działaja na wysokich obrotach.

Osoby mające wypełnić na Ziemi chrystusową misję ucieleśnienia zjednoczenia hierogamicznego i powiązane i z nimi duchowo oraz genetyczni odpowiednicy, są jednym z głównych celów technologii antyhierogamicznej, są manipulowani, niszczone są ich związki i wykolejane misje współpracy. Duchowe pary, które są na ścieżce wznoszenia i świadomie pracują nad osiągnięciem świętego zjednoczenia lub zjednoczenia hierogamicznego między swoimi męskimi i żeńskimi odpowiednikami, mogą tego nie rozumieć. Technologia antyhierogamiczna kieruje archetypowymi siłami nasienia demona Antychrysta, przez postacie Azazaela i Czarnej Lilith, odpowiedników satanistycznej mocy manipulowanych przez awatarów Czarnego Smoka z Wesa. Te istoty są złe, że udało nam się zlikwidować wiele linii zasilających i odwróconych sieci, które wspierały magiczną kontroli umysłu i sztuczne przepływy energii do ich ludzkich przedstawicieli, dlatego mszczą się na wielu z nas, którzy są częścią załogi naziemnej strażników.

Jak postępować w archetypowej bitwie Megiddo?

Absolutnie konieczne jest zachowanie neutralności, skupienia i klarowności, trzeba być nieustraszonym w obecności tych, którzy reprezentują Antychrysta. Nie reaguj na nic, co widzisz i nie trać kontroli nad swoimi zdolnościami umysłowymi i emocjonalnymi, pozostań zakotwiczony w chwili obecnej w całkowicie neutralnym stanie obserwatora.

Nie angażuj się w żadne ryzykowne działania związane z narkotykami, alkoholem ani nie eksperymentuj ze środkami zmieniającymi świadomość, musisz cały czas kontrolować swoje impulsy i ciało. Chroń swoje ciało jako świętą przestrzeń dla wewnętrznego Chrystusa i broń wewnętrznego ducha całą swoją mocą.

Nie daj się wciągnąć w bezpośrednie zaangażowanie lub walkę z Antychrystem. Nie poddawaj się żadnej formie przemocy ani agresji, poczekaj, aż wykona ruch i utrzymaj postawę obronną. Czas i cierpliwe czekanie na właściwe ustawienie i właściwy moment na konfrontację zawsze będzie po twojej stronie, jest to niezbędne, gdy uczysz się, jak zachować postawę obronną. Antychryst we wszystkich swoich formach i aspektach cienia jest tylko oszustem i będzie próbował przekonać cię, że nie masz mocy, osłabi cię strachem, a gdy zostaniesz osłabiony, będzie usiłował zwabić cię do jego królestwa. Będzie emitować obrazy przemożnego bólu, dlatego pamiętaj, że to wszystko jest kłamstwem i oszustwem, ukazywanym, aby cię osłabić i pokonać. Ludzie Christosa mogą przywdziać duchową Zbroję Bożą z wnętrza swojej chrystusowej tarczy. Możesz istnieć poza czasem i utrzymywać bezwarunkową miłość, podczas gdy on nie może, nie daj się zwabić w pułapki jego świadomości. Pozostań poza czasem w chwili obecnej, zyskując wzmocnienie i siłę dzięki czystej obserwacji, byciu współczującym świadkiem i rozpoznaniu tego, kim i czym jest. Być może, zanim rzeczywiście dojdzie do konfrontacji, będziesz musiał obserwować go nieustannie na poziomie energetycznym, aby zobaczyć, kim jest.

Podczas konfrontacji obserwuj go cicho i neutralnie, ze współczuciem, wzywaj jego imię z mocą Boga i Chrystusa, mówiąc mu, że dokładnie wiesz, kim on jest. On nie ma żadnej władzy nad tobą ani tymi, których chronisz w polach świadomości, które zostały nakazane w Prawach Naturalnych. W odpowiednim boskim momencie i czasie, w naturalny sposób pozbawisz go dostępu do twojego królestwa lub do danej warstwy w ciele planetarnym. Jedyną siłą, która może uwolnić cię z niewoli sił ludzkich i antyludzkich jest świadomość Kosmicznego Chrystusa, ale musisz być poza czasem i odmówić grania w grę na jego hologramie lub na jego terenie.

Kiedy siła Antychrysta używa ciała cienia, które wydaje się wchodzić w inną osobę, miejsce lub rzecz w materii, nie wierz, że to naprawdę ta osoba, nie popełnij tego błędu. Najczęściej to tak naprawdę siły Antychrysta używają nie uleczonego ciała cienia tej osoby lub sklonowanego osobnika, aby realizować swój program.Osoba ta nie jest praktykującym satanistą, ale jest ciemnym portalem manipulowanym na poziomie ciała bólowego i traumy. Obserwuj i ucz się, ponieważ Antychryst i jaźń cieni mogą cię wiele nauczyć. Tak naprawdę nie jest to duchowa tożsamość tej osoby, miejsca lub rzeczy, których ta siła cienia używa na planie fizycznym. Widzisz siłę cienia poprzez archetypowy program przemawiający przez tę osobę, miejsce lub rzecz, która nosi ten archetypowy wzór w wyraźnym celu, który w końcu rozpoznacie.

Na każdym poziomie rozwoju duchowego musimy umieć ozpoznać i wiedzieć, czym jest Antychryst, ponieważ jest to wielki pretendent lub ostateczny oszust, który ma tworzyć cienie, agonię i podziały.

Naszym zadaniem jest poznanie prawdziwej natury oszusta, rozeznanie, co jest prawdą, a co kłamstwem, oraz ujrzenie ciemności przebranej za światło, kiedy udaje Chrystusa lub mówi, że reprezentuje pozytywne akty życzliwości. Kiedy zobaczysz Antychrysta i w pełni zrozumiesz, kim on jest, siły te nie będą miały nad tobą żadnej władzy. Niestety, Antychryst działa w świecie 3D poprzez wielu nieświadomych ludzi, miejsca i rzeczy, a te siły cienia są przez większość czasu całkowicie nierozpoznane, niezauważone i niewidoczne. Kiedy nie rozpoznajemy i nie widzimy cienia w akcji, pozwalamy siłom ciemności na dalszy wzrost sił Antychrysta i jego świadomości cienia na Ziemi.

Oczyszczanie cienia to oczyszczanie ran emocjonalnych

Każdy z nas jest połączony ze zbiorowym ciałem cienia, odziedziczonym jako połączenie z ludzkością, każdy ma także indywidualne ciało cienia, które powstało z nagromadzonych traumatycznych doświadczeń i konfliktów emocjonalnych. Negatywne emocje generują elementarne substancje cienia i martwe energie, które gromadzą się i łączą z warstwami fizycznymi, tworząc blokady energetyczne. Aby uwolnić te blokady, musimy zająć się ciałem cienia, więc oczyszczenie cienia oznacza, że najpierw będziemy w stanie stawić czoła naszym emocjonalnym ranom. Aby osiągnąć duchową integrację, musimy stać się świadomi naszej przeszłej traumy emocjonalnej, a następnie zapewnić bezpieczną przestrzeń, w której możemy uleczyć te miejsca, aby transmutować ciało cienia i żyć zgodnie w bardziej świadomym, autentycznym i kochającym stylu życia.

Kiedy przeżyliśmy traumę, która wywołała bolesne emocje, w celu ochrony zamknęliśmy część psychiki i świadomości. Czasami, jeśli uraz był na tyle bolesny, by wywołać dysocjację, umysł rozpada się na podosobowości, które skrywają się za barierami amnezji. Ciało reaguje zaciskaniem się i kurczeniem, zamykając serce, a wtedy pozostałość nieprzetworzonego bólu zostaje zarejestrowana w ciele cienia i ciele fizycznym. Aby wyleczyć się z tej emocjonalnej traumy, ciało musi odpuścić, rozluźnić utrwalone w blokadach energetycznych fizyczne i emocjonalne wzorce, które powstały w wyniku doświadczanego bólu emocjonalnego.

Rany emocjonalne, które formują się w cieniu i ciele bólowym, sabotują nasz boski cel i uniemożliwiają odnalezienie głębszego sensu życia, osłabiają radość życia i przeszkadzają w służbie na tym świecie. Cień pojawia się jako nieświadome lęki, niekontrolowane impulsy, odruchowe reakcje, chroniczne formy złości, depresja, samotność i nałogi. Te nagromadzone emocjonalne rany kumulują się we wnętrzu cienia, rezonując z zewnętrznymi siłami ciemności, a następnie ciało może zostać użyte do roznoszednia negatywnych sił w środowisku. Objawia się to jako psychiczny profil wampira, bezprzytomna osoba z nieuleczonym cieniem, będąca składnicą zewnętrznych negatywnych sił, które nieświadomie przekazuje innym, jednocześnie pozbawiając ich wyższych energii.

Cień paraliżuje i zamraża emocjonalny ból w ciele, dopóki nie rozpoznamy, że to się dzieje i nie rozwiniemy samoświadomości oraz chęci zanurzenia się głębiej w sercach i przeanalizowania przeszłych traumatycznych doświadczeń, które zapisały się w ciele jako głęboko bolesne emocje. Doświadczenia traumy, które tworzą ciało cienia, generują stagnację, a to ostatecznie dezintegruje warstwy ciała świetlistego, osłabia osobistą integralność i blokuje zdolność dostępu do wewnętrznych zasobów, zarówno energetycznych, jak i duchowych. Na pewnym poziomie zaawansowanego nieuleczonego cienia, negatywne ego będzie miało tendencję do tworzenia form przyjemności z nieuleczonego bólu cienia. Na ogół przybiera to formę uzależnień, które warunkują szkodliwe lub destrukcyjne zachowania w ośrodkowym układzie nerwowym. Umysł zostaje oszukany, aby uwierzył, że szkodliwe działania i negatywne systemy wierzeń są korzystne i przyjemne, znajdując sposoby, aby umysł i ciało mogły uciec od wewnętrznego napięcia i zastałego bólu.

Oczyszczanie cieni oznacza, że wkroczymy w ciemną noc duszy, ponieważ otwiera duchowy proces usuwania tego, co wywołało w nas rozłączenie, tak abyśmy mogli odrodzić się w duchu naszego prawdziwego rdzenia. Proces pracy z cieniem polega na przekształcaniu mrocznego wnętrza i aspektów cienia dzięki współczuciu dla siebie i rozpoznianiu tego, co nas zraniło, oraz przez celowe wybranie miłości własnej i przebaczenie treści, które wymagają uzdrowienia.

Praca w kierunku oczyszczenia cienia oznacza, że przekształcamy emocjonalny ból, który uformował się w wewnętrzną ciemność - przekształcamy tę emocjonalną treść w światło, zwiększając w ten sposób światło świadomości wewnątrz nas samych, przez co rozwijamy zdrowsze sposoby kochania siebie i innych. Cień wytwarza w świadomości obrazy o bardzo niskiej jakości, utrudniając rozeznanie i klarowność. Praca z cieniem jest świętą pracą z ciałem, jest nierozerwalnie związana z procesem duchowego wznoszenia, a gdyby każdy człowiek wziął na siebie odpowiedzialność za oczyszczenie wewnętrznego cienia, samo to znacznie poprawiłoby świat, jaki znamy.

Rozwijanie siły poprzez cnoty

Cnoty to cechy dobra, które zasiedlają świat sił jako siły duchowe chroniące aurę i ciało w obecności Antychrysta lub uniwersalnego cienia. Kiedy ktoś na planie materialnym buduje siłę z cnót, buduje siłę z dobroci, co przekłada się na boską moc. Jakość cnót czerpiemy z tego, co przynosi niesamowite dary bezpośrednio od ducha Bożego. Cnoty, które obdarzają nas boską łaską Ducha Świętego, przekazywaną w najgorszych chwilach, przyciągają Duchy Chrystusa.


Ze względu na tegoroczne przesunięcie planetarne istnieje silna presja na dokończenie poprzednich cykli w celu zsyntetyzowania przeciwnych biegunów w formę neutralną, co jest dla wielu z nas bardzo ciężkie. Możemy to odczuć osobiście, globalnie, a nawet w Układzie Słonecznym i wszechświatach. Bitwa archetypowa Megiddo jest zarówno potencjalnie poważną duchową inicjacją stawienia czoła uniwersalnemu cieniowi, jak i treningiem czarnej magii, co ma doprowadzić do biegłości potrzebnej każdemu wtajemniczonemu, aby w następnym cyklu mógł wyrazić najwyższy potencjał.

Trening czarnej magii odnosi się do okresu w życiu, w którym jesteś naprawdę mocno popychany, zwykle przez jakiś nierozwiązany problem lub osobiste cierpienie, aby wyjść poza obecne ramy odniesienia, aby w pełni zrozumieć, co dzieje się z tobą duchowo. Ta głęboka chwila oznacza także odsunięcie zasłony, która ukryła ingerencję Obcych w planetarną i ludzką ewolucję. Nadszedł czas, aby zamiast czuć się ofiarą tych wydarzeń, wziąć pełną odpowiedzialności za kierunek własnego ducha, myśli, emocji i zachowań. To jest czas, aby zbudować swój duchowy dom i rozwinąć niektóre energetyczne mięśnie, dyscyplinę umysłową i umiejętności medytacji oraz ustabilizować fundamenty. Ta faza zwykle wymaga poznania natury rzeczywistości i przejścia przez rodzaj kosmicznego procesu reorientacji. Jeśli nie mamy dokładnego rozeznania co do licznych sił działających obecnie na Ziemi, poruszanie się po chaotycznym terenie jest bardzo trudne lub niemożliwe.

Ludzie najczęściej szukają szybkiej korekty zewnętrznej, na przykład usunięcia bytów lub implantów przez osobę trzecią. Może to być pomocne, ale najbardziej korzystne będzie nauczenie się, jak samodzielnie robić u siebie duchowe porządki. Dopóki nie zbudujemy wewnętrznego domu duchowego i nie zarządzimy własną przestrzenią z właściwą intencją, zgodą i autorytetem, te szybkie poprawki nie będą trwałe. Każdy z nas chcąc wzmocnić ciało świetliste i resztę siebie, musi dostrzec naturę Antychrysta i siły cienia, którymi manipuluje wokół nas i przez nas, oraz dostrzec energetyczne różnice między ciemnymi, jasnymi i neutralnymi siłami.

Gdy zrozumiesz większe pole gry sił, które walczą w tej ziemskiej rzeczywistości, możesz nauczyć się, jak się bronić, budując tarczę wewnętrznego Chrystusa 12D i poznać metody wewnętrznego skanowania oraz oczyszczania ciała, co powinno stanowić codzienną praktykę duchową. Twoje życie zmieni się dramatycznie wraz z coraz głębszym i wyraźniejszym połączeniem z Bogiem. Gdy stoimy u progu ewolucji, nowej ery, naprawdę nie ma powrotu do oglądania świata tak, jak przedtem. Stawienie czoła mrocznym cieniom poprzez trening czarnej magii jest zazwyczaj ogromnym punktem zwrotnym w życiu, wzmacnia nas w stawianiu czoła ostatecznej konfrontacji, archetypowej bitwy Megiddo.

W tej finalnej bitwie o osobistą suwerenność musimy zdobyć i utrzymać wewnętrzną duchową moc, która jest potrzebna do ostatecznego pozbawienia Antychrysta możliwości ingerencji i manipulowania siłami w naszym życiu, do wyrzucenia uniwersalnego cienia z tej planety raz na zawsze. dla wszystkich.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca swojego Awatara Christosa Sofii. Proszę, bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz