sobota, 4 maja 2019

ZMIENIAJĄCA SIĘ ARCHITEKTURA – LISA RENEE kwiecień 2019 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło strony

Szablon holograficzny i wewnętrzny Chrystus

Struktura naszego świata, konstrukcja stworzenia zawarta jest w strukturze naszej świadomości, która jest falą energii doświadczającą w materii. Dzieje się tak za pośrednictwem planu, który nie jest widoczny, ale jest wyrażany za pomocą szablonu holograficznego. Substancją wszystkich struktur świadomości rządzą prawa naturalne, a inteligentna energia organizuje Wszechświat jako matrycę czasu dla ewolucji świadomości, jak również duchowy wzorzec instruujący budowę ludzkiego ciała i wszystkich żywych rzeczy. Holograficzny szablon, w którym przejawia się materia, umieszczony jest w falach stojących, które utrzymują stały punkt w siatce ze specyficznymi zależnościami matematycznymi i geometrycznymi działającymi jako zestaw instrukcji dla energetycznych krzywych (form fal), włączanych i wyłączanych w zależności od wzorca częstotliwości.

Formy fal energetycznych tworzących szablon holograficzny, na którym manifestuje się materia, są inteligentne i świadome, co oznacza, że w hologramie istnieją istoty czujące w postaci wzorca strukturalnego, i to nie są tylko rzeczy nieożywione. Wszystko istnieje jako żywa świadoma istota, z którą możemy się komunikować na pewnym poziomie. Nasze ciało świetliste, duchowy wzorzec i holograficzny szablon mają własne życie i starają się ewoluować, ponieważ wszystkie są połączone z jednostkami świadomości Boga. Zdolność odczuwania naszych komórek istnieje w mniejszym systemie energii, a inteligencja, która bytuje w szablonie holograficznym, faktycznie czeka, aż się obudzimy i skomunikujemy, aby poprowadzić je do większego systemu energii. Nawet nasze komórki są inteligentną energią, która chce się rozwijać i wzrastać w świadomości. Duchowa odpowiedzialność polega na tym, że świadomość jest wszędzie, co oznacza, że wszystko jest świadomą istotą, która może się z nami komunikować, a wszystkie świadome istoty mogą zostać zapytane, jakie są ich preferencje w tym momencie interakcji, które najlepiej służą wzajemnym relacjom.

Ramy przejawionego stworzenia w naszym Wszechświecie zaczynają się od wiecznego boskiego Źródła lub centralnego punktu wszelkiego zjednoczenia, a rozchodząc się obniżają wibracje poprzez samo przejście, skazując świadomość na pojedynczy punkt skupienia, który tworzy intencję kreacji. Całe stworzenie, od nieprzejawionych do urzeczywistnionych form, wyłania się z energii świadomości wiecznego boskiego Źródła, i ostatecznie wszystkie te formy świadomości powrócą do centralnego punktu całego zjednoczenia, łącząc się z Wszechjednią. Zatem wieczna świadomość boskiego Źródła znajduje się w nas i wokół nas, każda żywa istota jest naturalnym przejawem jednostek inteligentnej świadomości, które istnieją we wszystkich emanachach boskiego Źródła lub Wszechjedni. Jednostki inteligentnej świadomości lub Duch Żywego Boga, który istnieje we wszystkich rzeczach, nazywany jest wewnętrznym Chrystusem, zbudowanym według Uniwersalnych Praw Naturalnych. Możemy to zrozumieć dzięki poszanowaniu całego życia i dzięki filozofiom opisanym w Prawie Jedni.

Wewnętrzny Chrystus jest osobistym boskim wzorcem energii świadomości wiecznego boskiego Źródła, z którego pochodzą wszystkie rzeczy. Prawo Jedni jest prawem rządzącym wiecznym boskim planem i energią świadomości wewnętrznego Chrystusa, a więc są one zamienne. Aby rozwinąć wieczny wzorzec wewnętrznego Chrystusa, musimy dostosować się i przestrzegać zasad Praw Naturalnych, Prawa Jedyni. Prawo Jedni opiera się na poznaniu naszego najwyższego wyrazu czyli tego, że nasza bezpośrednia relacja z Bogiem jest Miłością i ta czysta świadomość wyraża się poprzez wewnętrznego Chrystusa lub Żywego Ducha Boga. Starożytna wiedza o wewnętrznym Chrystusie, która znajduje się w naszym oryginalnym boskim wzorcu, należy do wszystkich ludzi, niezależnie od przynależności religijnej lub systemu wierzeń. Ta starożytna duchowa mądrość filozofii Prawa Jedni była powszechnie znana całej ludzkości aż do Buntu Lucyferian. Wtedy, pod koniec Kataklizmu Atlantydzkiego, planeta popadła w epokę mroku, a wszystkie pierwotne nauki duchowe wewnętrznego Chrystusa zostały wyeliminowane i sfałszowane.

Kosmiczny Chrustys, kody Krist-Krystallah

Siatka 12-to elementowego Drzewa jest pierwszym poziomem organizacji strukturalnej w warstwach nieoznaczonych, funkcjonuje jako architektura, która dokonuje wymiarowania energii świadomości i jest podstawowym szablonem holograficznym, w którym istnieją ustrukturyzowane formy morfogenetyczne. Siatka ta jest wzorcem, który ustawia stosunki równowagi energetycznej wewnątrz podstawowego ciała przejawionego, a to jest ustalane przez inteligentnego ducha wewnętrznego Chrystusa, w tak zwanym kodzie Krist Ta uniwersalna siatka Drzewa została stworzona w oparciu o zasadę płci w zewnętrznym męskim kodowaniu Krist i wewnętrznym kodowaniu Krystallah, które łączą się ze sobą, tworząc splecione wzory. Wzorce te tworzą wymiarowanie, poprzez które świadomość może przejawiać się jako zindywidualizowana forma. Holograficzne szablony Krist-Krystallah są tym, co zapoczątkowało pierwszą przyczynę dźwięku-światła, przemieniając świadomość w manifestację w uniwersalnych wymiarach czasu. Utrzymuje idealną równowagę między wewnętrzną a zewnętrzną zasadą płci, co pozwala wszystkim kreacjom mieć początki i zakończenia w wielu cyklach ewolucji.

W wyniku aktywacji Paliadorian, w szablonie ludzkiej siatki 12-elementowego Drzewa zostało przywrócone kodowanie holograficznego szablonu wewnętrznej kobiecości Krystallah, dzięki czemu może dojśc do urzeczywistnienia kompletnej formy Krist-Krystallah w postaci wewnętrznej do zewnętrznej, męskiej i żeńskiej formy plazmowej krystar. To dopasowuje się bezpośrednio do Słonecznego Logosu awatara Chrystusa i przekazuje poprawione wzorce inteligencji Prawa Płci do siatki planetarnej. W epoce mroku szablon manifestacji rdzenia siatki 12 został zniekształcony na skutek uszkodzenia sieci planetarnych i inwazji Obcych, co odwróciło zasadę płci w zbiorowym szablonie rasy ludzkiej. Odwrócenie płci to zniekształcenie stworzone przez kosmitów w szablonie planetarnym, które przyczyniło się do wielu problemów ze świadomością i konfliktów duchowych w kwestii pomieszania płci i dysforii płci.

Pierwsze fale, które mają być urzeczywistnione we właściwych wzorcach płci w kodowaniu Krist-Krystallah na tej linii wznoszenia się, są tworzone przez prototypy wznoszenia, które służą rekultywacji misji Chrystusa, jako efekt gradacji paliadoriańskiej aktywacji.

Kod Krist rządzi widmem częstotliwości i falami wymiarowymi, które są transmitowane z każdej sfery wymiarowej lub pieczęci w uniwersalnej siatce, z których każda reprezentuje wymiar czasu i matryce mentalne ułożone jako kryształ myślowy. Te krystalizacje myśli są źródłami spływających prądów energetycznych, które przepływają i łączą się między wielowymiarowymi poziomami, dzięki czemu uzyskują dostęp do różnych czasów, przestrzeni i wymiarów, dlatego też posiadają szereg doświadczeń świadomości.

Kod Krist resetuje bazową strukturę ciała świetlnego do prawidłowych stosunków matematycznych i strukturalnych linii bilansu energetycznego, a precyzyjne kąty kontrolują kierunek wirowania i dopasowują całe ciało świadomości do ustawienia neutralnego punktu w ciele przejawionym. Punkt neutralny jest punktem tworzenia, w którym boskie Źródło generuje pętlę sprzężenia zwrotnego ze zindywidualizowaną iskrą światła, a to umożliwia przywrócenie punktu zerowego do wszystkich warstw świadomości jednostki, co z kolei naturalnie buduje ciało świetlne, by pomieściło wewnetrznego Chrystusa. Kod Krist ustala poprawne proporcje matematyczne w siatce 12-elementowego Drzewa, którego naturalną funkcją jest generowanie iskry dźwiękowej wewnętrznego Chrystusa, ta zaś generuje stałe zaopatrzenie w energię i wieczną ekspresję życia. Dzięki temu w ciele nośnika żywej świadomości może być utrzymywana wieczna podaż energii z boskiego Źródła, wymieniana w centralnym punkcie ze wszystkimi stacjami tożsamości podróżującymi jednocześnie przez wiele wymiarów.

Jako świadomi i przebudzeni ludzie na ścieżce wniebowstąpienia, mamy obowiązek wiedzieć, że każdy z nas jest częścią rozszerzonego ciała Boga, i uznać, że wszystkie rzeczy powrócą do Boga, niezależnie od tego, czy zachowają wiedzę i wspomnienia komórkowe tożsamości w czasie, jako kosmiczny obywatel czy jako mniejsze jednostki świadomości kosmicznego pyłu.

Sieć Kaduceusza i fałszywy wąż Kundalini

Odkąd na linii czasu w uniwersalnej matrycy czasu została przywrócona struktura Słonecznego Logosu, osoby będące na misji chrystusowej lub na ścieżce wznoszenia w warstwach monadycznych i poza nią, aby odzyskać i urzeczywistnić słoneczne aspekty awatara Chrystusa, przechodzą przez głębokie zmiany w nadialnej strukturze ciała świetlistego. Zmiany w paśmie nadialnym są trudne do opisania, ale jeśli spojrzymy na tradycyjne azjatyckie nauki jogiczne kundalini trzech głównych kanałów oddechowych, to w pierwszych siedmiu sferach energii czakr zauważymy fałszywy narząd w postaci węża kundalini. Możemy sobie wyobrazić, że działają one w wielowymiarowych warstwach energii, prany, esencji życiowych i subtelnych energii w kanałach wewnętrznych oraz w obwodach energetycznych. Te kanały energetyczne zasilają i łączą się ze wszystkimi wewnętrznymi systemami, narządami i gruczołami, gdzie każda funkcjonująca część ciała opiera się na informacjach otrzymywanych z układu nerwowego oraz mózgu, które komunikują się z ciałem duchowym ze struktury nadialnej. Od czasu instalacji sieci Kaduceusza, kanały te wykorzystywały energie sztucznych osi czasu utworzone z powtarzających się pętli czasowych AI, sił księżycowych i magnetycznych, odwróconych wzorców płci, a teraz muszą być stopniowo demontowane, rozpuszczane, następnie ponownie konfigurowane oraz przekierowane na ścieżkę słoneczną przygotowaną w tym czasie przez krystaliczne struktury Diamentowego Słońca.

Podczas styczniowych transmisji dzięki prawu cykli Koziorożca, dostrzegliśmy kolejny etap paliadoriańskich aktywacji, w którym ciało planetarne przechodzi systematyczny demontaż sieci Kaduceuszów. Ta sieć NAA wymuszała fałszywe światło oraz księżycowe ścieżki na planecie, a zatem i w naszych własnych ciałach poprzez połaczenie ciała świetlistego z architekturą planetarną. Chociaż niektórzy z nas zdemontowali Kaduceusz fałszywego węża kundalini, teraz przekształcił się on w makrokosmos jako projekt siatki planetarnej strażników Kryształowej Gwiazdy. Systematyczny demontaż tych sieci rozproszonych na całym świecie daje efekty w skali od makro po mikro, wpływającna funkcjonowanie bioneurologii, jako że struktura nadialna również doświadcza szeregu zmian i rekonfiguracji. Wiele z tych oczyszczeń i zmian jest związanych z osobistą historią każdej jednostki z zachodnim systemem medycznym, dzięki któremu sieć Kaduceuszów jest wzmocniona przez standardową interakcję i procedury, takie jak implanty chorób wszczepiane podczas hospitalizacji.

Aby móc połączyć kropki, przypomnijmy sobie formę Kaduceusza, który symbolicznie reprezentuje filar kontrolny korporacji medycznych i farmaceutycznych, a także to, co jest promowane jako systemy opieki zdrowotnej. Kaduceusz jest tradycyjnym symbolem Hermesa i przedstawia dwa węże wijące się wokół uskrzydlonego kija. Jest często mylnie używany jako symbol medycyny zamiast laski Asklepiosa (Eskulapa), oplecionego wężem kija greckiego boga Asklepiosa, bóstwa związanego z leczeniem i medycyną. Oba te wężowe symbole są wciąż używane w czasach nowożytnych, gdzie są związane z medycyną i opieką zdrowotną.

Sieć Kaduceusza działa na odwróconym prądzie promieniowania fioletowego 7D i została pomieszana z symboliką węża, która jest powszechnie używana do opisu pola energii ludzkiej poprzez system czakr. Odwrócona plazma wytworzona przez tę obcą maszynerię jest przeznaczona do zasilania tych przepływów, aby wykiełkować nasienie demonów w ciele cienia ludzkości. Geometria Kaduceusza była przedłużeniem wykorzystywanym do zakotwiczenia ludzkiego ciała świetlnego dla wyrównania z systemami odwróconymi łączącymi się z czarną gwiazdą Abaddon i związaniem z implantami ukrzyżowania 7D oraz odpowiednimi sieciami NAA. W ten sposób wykorzystano również prądy Kelipot Czarnego Drzewa Życia, aby systematycznie nadpisywać organiczną architekturę 12-elementowej siatki Drzewa i instalować sztuczne maszyny oraz fałszywe wspomnienia w liniach czasu Ziemi. Podczas egipskich linii czasu niebieski rdzeń pionowy Tary został wykorzystany do dematerializowania części pól 2D powodujących pęknięcie świata podziemnego lub rozerwanie w czasie. Geometria Kaduceusza była fałszywą wkładką świetlną, która została zainstalowana, aby wykorzystać szczelinę świata podziemnego na polach 2D i kontrolować strumień czarnej energii w celu generowania kreacji w odwrotnej architekturze mrocznej Matki, w tak zwanych światach Łona.

Sieć Kaduceusza była instalacją, która powstała w celu uzyskania dostępu i kontrolowania gwiezdnych wrót ósmego wymiaru w efekcie szkód zadanych podczas Wojen Oriona, i późniejszych szkód generowanych przez zbiorowy umysł monadyczny 8D w uniwersalnej matrycy czasu. To wydarzenie spowodowało rozłączenie między wyższej wymiarowymi aspektami Jaźni, które istnieją w wymiarach prematerii powyżej 8D, i tożsamościami w liniach czasowych, które istniały poniżej. Wraz z odbudową monadycznej swiadomości umysłu galaktycznego 8D, trwającym oczyszczaniem metatronicznych odwróceń i związanej z nimi architektury, która ma na to wpływ, trwają prace strażników nad odzyskaniem i ponownym złożeniem duchowych esencji ciał monadycznych, wyrównaniem oraz zmianą położenia wewnątrz ludzkich ciał świetistych.

Kaduceusz jest jednym z symboli używanych w świecie codziennym do reprezentowania i egzekwowania technologii maszynerii Bestii oraz sieci ograniczających częstotliwość. Kaduceusz został zaprojektowany, aby dzielić pola płci i je odwracać, ponieważ rzutuje sekwencje odwrócone na Ziemię, skutecznie mieszając oryginalny wzór ludzkiego DNA i ognistych liter. Te wzorce odwrócenia pomagają utrzymać w miejscu obszary matrycy widmowej stref hibernacji, których NAA używają, aby pozostać w ukryciu przed tymi, którzy żyją na powierzchni planety. Sieć Kaduceusza ma za zadanie uszkadzać i wyłączać rdzeń poziomy Ziemi. Większe sieci Kaduceusza można znaleźć w niektórych większych miastach, w których osoby pracujące w sieci mogą wyczuć dużą liczbę węży pełzających po liniach lub wirach mocy, wiele razy w pobliżu głównych instytucji medycznych, w tym korporacji biotechnologicznych czy farmaceutycznych. Są one używane do zasysania lokalnych energii z siatki Ziemi i przekazywania ich przez sieć Kaduceusza, która z kolei zasila obszary fantomowe lub strefy hibernacji. Każda firma medyczna zajmująca się lekami lub szpital, który posługuje się symbolem Kaduceusza, ma związek z celowym niszczeniem układu gruczołów i uszkadzaniem ludzkiego DNA, ostatecznie zbierając energię przeznaczoną do zasilenia maszynerii Bestii. Właśnie dlatego u człowieka przyjmującego wiele leków na receptę lub innych specyfików jest tendencja do uzewnętrzniania pasożytów wyglądających na węża, które przyczepiają się do aury. Gdy o tym wiemy, możemy je usunąć, a jeśli absolutnie koniecznie musimy przyjąć takie farmaceutyki, należy je pobłogosławić i oczyścić, aby działały w harmonii z wyższą świadomością.

Teraz zdajemy sobie sprawę, że sieć Kaduceusza uruchamia specyficzne widmo częstotliwości, ale opiera się głównie na odwróconej energii fioletowego promienia 7D. Duża część tej masy energii jest uruchamiana tak, aby mogła cyrkulowac i łączyć się z galaktycznymi wrotami do Saturna jako nadajnik 7D i ma interfejsy w warstwach atomowych 1D. Jest to obszar, który NAA kontroluje w znaczacym stopniu, co ma związek z transmisją czerwonej fali 1D ofiara/kat i programowaniem myślokształtów przetrwania/strachu w całej sieci planetarnej. Wiemy również, że generowane w tych sieciach odwrócone strumienie plazmy przyczyniają się do rozwoju wszelkich form odwróconej czarnej plazmy przeznaczonej dla grup śmiertelnych demonów i mają powiązania z kiełkowaniem nasion demonów powodując czarne kwitnienie. Czarne kwitnienie to energie metatronicznego odwrócenia, które zapadają w wewnętrzny kanał pionowy, przejmują centralną kolumnę zainfekowanej, nieświadomej lub opętanej osoby i umieszczają w kompleksie serca czarne słońce - tam, gdzie powinien znajdować się szablon kryształowego serca. Oczywiście, celem Czarnych Słońc jest genetyczne zmutowanie ludzkiego DNA, aby ciała fizyczne mogły być wykorzystywane jako naczynia przechowujące świadomość czarnej plazmy.

Zmiana architektury w strukturze nadialnej

Jeśli chodzi o strukturę nadialną, Kaduceusz ma nakładkę na systemach nadialnych w kilku warstwach ludzkiego ciała świetlnego, w tym w warstwach eterycznych i matrycy duszy, a także w wierzchniej warstwie osiowych linii tonalnych, dzięki którym zakłóca prawidłowe działanie wewnętrznych kanałów pionowych. W pewnym sensie wydaje się, że sieć nadialna Kaduceusza nakłada się na podstawowe nadialne warstwy duszy ludzkiego ciała świetlnego. Ta fałszywa nakładka przekierowywała kanały energetyczne do prądu odwracającego, czyli sił księżycowych, używanych do przejęcia energii duszy. Zasadniczo nadialna sieć Kaduceusza narzucona na ludzkie ciało tworzy ścieżkę wznoszącą dla form księżycowych, czyli wspomaga zasilanie energii duszy księżycową świadomością i powiązanymi formami księżycowego łańcucha.

Niezależnie od tego, nakładka konfiguracji Kaduceusza na prąd tchnienia Ida-Pingala jest określana jako prowadzenie fałszywego światła i światła księżycowego przez jego nakładkę nadialną. Nadszedł czas, aby wyewoluować poza tę księżycową strukturę i przenieść się do nadialnych transmisji Słonecznego Logosu, płynących z tęczowych włókien plazmy łączących się z rozległą siecią Słońc Gwiazd, które mogą być również określane jako Galaktyczne lub Kosmiczne Słońca, a są to Paliadorianie ze światów Boga. Jest to długofalowy projekt ewolucji. Jak można sobie wyobrazić, rekonfiguracja i modernizacja ludzkiej struktury nadialnej ciała świetlistego i centralnego układu nerwowego nie jest na ogół czymś, co może zdarzyć się bardzo szybko, chyba że potwierdza to umowa przedurodzeniowa. Jako ludzie żyjący w świecie materialnym, musimy funkcjonować w określonym środowisku, odziedziczonym w wyniku inkarnacji na planecie Ziemi. Jednak obecna faza wydaje się być kamieniem milowym w ulepszaniu struktury nadialnej i rekonfiguracji ośrodkowego układu nerwowego, przez co możemy doświadczyć zupełnie innych, niezwykłych objawów, takich jak zmiany metaboliczne i części ciała przechodzące tymczasowo w tryb pasywny.

Ponieważ ludzka struktura nadialna traci kanały księżycowe, wpływa to na komunikację fizycznego centralnego układu nerwowego. W szczególności na nadi, które biegną od środkowej kolumny przez stożki czakr, w dół do każdej kończyny - ręki, i palca dłoni, stopy i palca stóp. Pojawia się mrowienie, które zaczyna się od stawu, na przykład od kolana w dół przez goleń do palców stóp, i od stawu łokciowego do palców dłoni. Ponieważ nowa neurologia nadialna już się przejawia i jest kalibrowana w kryształowym ciele, występuje mrowienie, gorączka, kołatanie serca i czasowe drętwienie części ciała. Energia nadialna kompleksu serca jest wysyłana bezpośrednio z ramion, spływa do każdej dłoni, po czym rozprzestrzenia się na palce – aż po ich koniuszki. Pierwotne struktury nadialne odpowiedzialne za poruszanie się w wewnętrznych sił duchowych górę po całym ciele w celu aktywacji wyższych częstotliwości znajdują się w okolicy środka gardła, wiele łączników nadialnych - od odbytnicy po usta i gardło, łączy się ze wszystkimi otworami twarzy. Centrum gardła 5D jest głównym ośrodkiem, który popycha i przesuwa aktywację kundalini, aby krążyła we wszystkich częściach ciała.

Dzieci gwiazd posiadają pewne częstotliwości, architekturę holograficzną lub określone wzorce, które powinny być aktywowane w siatce Ziemi, i dlatego, gdy następują poważne zdarzenia, takie jak demontaż sieci Kaduceusza, niektórzy z nas, jako pracownicy sieci, mogą doświadczać bardziej bezpośrednich i ostrych objawów. Problem ten nabiera tempa, dlatego warto poświęcić mu więcej uwagi i uczestniczyć w nim tak świadomie, jak to możliwe, aby wspierać zmiany zachodzące w strukturze nadalnej i ośrodkowym układzie nerwowym. To pomoże nam zredukować stres i zadbać o ciało, ponieważ w procesie bioneurologicznej kalibracji do szablonu ciała kryształowego mogą wystąpić nagłe, dziwne i niezwykłe objawy neurologiczne. Zwykle wtedy potrzebujemy więcej odpoczynku i wyluzowania. Musimy się posuwać naprzód i oceniać zapasy energii, uważając na zbyt duży wysiłek. Jednak podczas intensywnych faz kundalini możemy potrzebować rozciągać ciało i poruszać nim, aby zwiększyć cyrkulację oraz ruch energii.

Błędne postrzeganie dekonstrukcji

Większość z nas całkowicie błędnie rozumie to, co widzimy lub interpretujemy jako naturę rzeczywistości. Zmieniająca się architektura i aktywacje częstotliwości plazmy zwiększają wzmocnione polaryzacje w zewnętrznym krajobrazie, które dekonstruują części paradygmatu 3D. Jeśli spojrzymy tylko na fragmentaryczne wydarzenia planu fizycznego, brakuje nam sporej części ogólnego obrazu, w którym rozwija się inteligentny plan wznoszenia się planety. Identyfikowanie się z płaszczyzną materialną może spowodować, że tworzymy błędne wyobrażenia o tym, co jest dobre a co złe, co zwiększa podział między grupami ludzi. Gdy nabywamy więcej wiedzy na temat naturalnych cykli życia, wiemy, że aby powstało coś nowego, trzeba zdekonstruować obecną formę i jej fundament. Ten fakt dobrze obrazuje koncepcja i ewentualne doświadczenie zmartwychwstania. Aby alchemia sił zadziałała, pojawia się cud, który jest produktem ubocznym naturalnych praw Boga, dlatego chcąc się odrodzić, musimy uśmiercić ego. U wielu osób dzieje się to szybko. Śmierć ego jest śmiercią fantomową, której doświadczamy, gdy stajemy w obliczu desperacji - wewnętrznej lub zewnętrznej ciemności, a gdy stajemy w obliczu ciemności, musimy pamiętać, że ten cień nie jest prawdziwa duchową Jaźnią. Etapy śmierci ego mogą nas katapultować w ciemną noc duszy lub nawet na poziom psycho-duchowego kryzysu.

Jeśli do postrzegania rzeczywistości wykorzystujemy negatywne ego, bardzo cierpimy, a więc byłoby dobrze pozwolić temu wszystkiemu odejść. Musimy kochać i akceptować siebie za to, kim jesteśmy teraz, a nie za to, kim powinniśmy być. Jest to znaczący postęp na linii czasu wzniesienia planety, a to, co znosimy, jest bardzo złożone, ponieważ odnosi się do przekształcania wszystkiego, co kiedykolwiek znaliśmy jako Ziemianie.

Bądź na tym świecie, lecz nie z tego. Zajmij się swoim ciałem. Praktykuj miłującą dobroć, która jest duchową kryształową zasadą dostępną w tym życiu i wiedz, że jesteś pod ochroną tej miłości. Nie bój się. Wielu da się zwieść przez to, co się dzieje, tak, jakby ciemność rozwijała kontrolę nad światem. Niektórzy ludzie ulegają tej mrocznej iluzji. Jednak to, co zawsze było ukryte, musi zostać ujawnione, rozliczone a także oczyszczone i usunięte. Ludzkość dostrzeże te znaki w świecie materialnym - każdy poprzez własny poziom rozwiniętej świadomości duchowej lub poprzez kontrolowaną zbiorową narrację, która w znacznej większości ogranicza się do negatywnej retoryki ego. Podczas tej duchowej podróży trzymaj blisko serca ducha cierpliwości, wytrwaj w zbieraniu pereł prawdy i nigdy nie pozwól, aby twoje spojrzenie odchylało się od siły Miłości, którą jest Bóg.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną niezalezną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku ścieżki serca awatara Chrystusa Sofii. Bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa.

1 komentarz: