czwartek, 30 maja 2019

ŚWIĘTE KRYSZTAŁOWE SERCE – LISA RENEE maj 2019

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino. Siły miłości są jednym z Wiecznym Duchem Boga, który rezyduje w naszych świętych kryształowych sercach i są najsilniejszymi dostępnymi na tej planecie siłami uzdrawiającymi oraz harmonizującymi. Kiedy otwieramy nasze kryształowe serce, zaczynamy pracować z duchowymi mocami, takimi jak współczucie, empatia, przebaczanie i hojność wobec innych - świadomymi żywymi siłami. Kryształowe serce działa jak energetyczna brama dla wyższych ciał duchowych i otwiera wszystkie wyższe centra częstotliwości, które istnieją w głowie, koronie oraz poza nią, do warstw morfogenetycznych, w których znajdują się plany. Ci z nas, którzy budzą święte kryształowe serce, tworzą na wewnętrznych kanałach pionowych i w systemie siatki planetarnej nowe konfiguracje siatek krystalicznych kwiatów lotosowego serca. W tym czasie bardziej niż kiedykolwiek ważne jest chronienie świętych serc.

Wiedza jest mocą, gdy jest właściwie stosowana w rozwoju osobistym, i kiedy jest wykorzystywana w dążeniu do pozytywnych zmian oraz wewnętrznej duchowej transformacji. Kiedy zdobyta wiedza jest stosowana w kontekście empirycznym, aby mogła się wynurzyć mądrość wiedzy komórkowej, zaczyna reprezentować wolną świadomość. Niemniej jednak, ciągłe pragnienie zdobywania wiedzy może również powodować rozpraszanie umysłowe, przez co blokuje się zdolność do pełnego doświadczania życia i relacji z innymi. Nadmierne poleganie na intelekcie i ciągłe szukanie odpowiedzi w świecie zewnętrznym, przy jednoczesnym ignorowaniu szeptów świętego kryształowego serca, odwraca uwagę od odkrywania wrodzonej mądrości, wewnętrznej prawdy.

W tym czasie niezwykle ważne jest badanie i zrozumienie działania świętego kryształowego serca - czystego serca, które mieści w sobie uczucia i język, z pomocą którego komunikujemy się bezpośrednio z Bogiem i które obdarowuje doświadczaniem bezwarunkowej miłości oraz pokoju. Kiedy rozpoznajemy podpis energii wokół nas i możemy odczuć coś głębiej, z większą świadomością, wtedy przejawia się w nas święty rezonans serca. Energie odczuwane instynktownie są wyższymi funkcjami kompleksu serca i są sposobem, w jaki serce, jako organ postrzegania, powinno funkcjonować we wszystkich ludziach.

Dlatego najważniejszym układem narządów i składnikiem duchowego ciała świetlistego każdej osoby na Ziemi jest święty kompleks kryształowego serca, który działa, aby otrzymywać i przekazywać wszechkierunkowe siły miłości, przez które rodzi się wewnętrzna mądrość wiedzy komórkowej. Każdy z nas ma wewnętrzny kompas, czyli system duchowego kierowania, opierający się na siłach miłości płynących z kompleksu serca. Nasze święte kryształowe serce prowadzi nas do bezpiecznej przystani i będzie najlepszym wyborem, jeśli uda nam się uspokoić umysł i rzeczywiście go słuchać. Kryzys, przed którym stoi ludzkość, to kryzys świadomości, który wynika z braku miłości i z zamkniętych serc, a także z braku samoświadomości, by wiedzieć, co głęboko motywuje nasze zachowania. Poprzez otwarcie świętego kryształowego serca, zyskujemy również szerszą wiedzę o zdrowiu, utrzymujemy równowagę energetyczną, która służy jako siła uzdrawiająca, przekazywana, aby stać się prawdziwymi czynnikami duchowego uzdrawiania na tym świecie.

Siły miłości są jednym z Wiecznym Duchem Boga, który rezyduje w świętym kryształowym sercu i są bezzwględnie najsilniejszymi siłami uzdrawiającymi oraz harmonizującymi dostępnymi na tej planecie. Kiedy odnajdziemy prawdziwą miłość, która wypływa z wnętrza Jaźni, we wnętrzu ciała świetlistego aktywuje się kompleks kryształowego serca, po czym przyciągamy i ucieleśniamy najwyższe cechy inteligencji duszy-ducha.

Ciało ziemskie funkcjonuje jako kompleks świętego kryształowego serca dla całego Układu Słonecznego i dlatego tak ważne jest teraz, aby ludzkość świadomie pracowała nad otwarciem swoich serc, co pomoże wznieść całą planetę, podnieść świadomość nawet na światach, które istnieją poza nią. Podczas cyklu wznoszenia się, gdy ludzkość podnosi i rozszerza zbiorową świadomość, wywiera to wpływ na sąsiednie światy i inne gatunki. Otwarcie kryształowego serca oznacza poświęcenie siebie, aby nauczyć się być Miłością, kochać siebie, kochać innych, kochać Ziemię i jej stworzenia. Grupy dusz, które wcielają się na Ziemi, otrzymują planetarny odcisk DNA, który zawiera unikalne konfiguracje serca indywidualnch ciał świetlnych, zbudowanych na szablonie diamentowego słońca i zawierają zasadę kosmicznego serca Kristosa. Fizyczne DNA zmodyfikowane w niższych wymiarach przez hybrydyzacje Obcych poprzez bezpośrednią fizyczną manipulację genetyczną, można skorygować. Kompleks serca może połączyć się z wyższą inteligencją duchową i przełamać te zniekształcenia poprzez uduchowienie ciała emocjonalnego. Dotyczy to DNA wszystkich gadów i ssaków, nawet jeśli reprezentują diametralnie przeciwne zasady. Potencjał ten pozostaje uśpiony do chwili, aż jednostka zdecyduje się ewoluować w kierunku przebudzenia i miłości, poszukując znaczącego związku z Wszechjednią. Zasada serca Kosmicznego Kristosa opiera się na płci, generując wewnętrzny i zewnętrzny płomień serca, męski i żeński kompleks serca, który jednoczy się, by połączyć się w Jedność. Można to osiągnąć poprzez biologiczny proces duchowego wznoszenia się na Ziemi, który naturalnie przekształca się w wewnętrzny płomień serca, łącząc zasady płci, krążąc i generując siły wszechkierunkowej miłości poprzez zjednoczenie hierogamiczne.

Podczas duchowych inicjacji, które w trakcie przesunięcia następują szybciej, najbardziej krytycznym aspektem przebudzenia jest nauczenie się, jak otworzyć kryształowe serce i oswoić się z poszerzającym się spektrum emocji, rozwiązując konflikty emocjonalne. Kiedy otwieramy kryształowe serce, zaczynamy pracować z duchowymi mocami, które same w sobie są świadomymi żywymi siłami, takimi jak oparte na sercu cechy odczuwania i wyrażania współczucia, empatii, przebaczenia oraz hojności wobec innych.

Kompleks serce – mózg

Kryształowe serce działa jak energetyczna brama wyższych ciał duchowych i otwiera wszystkie wyższe centra częstotliwości, które istnieją wewnątrz głowy, korony oraz poza nią, do warstw morfogenetycznych, w których znajdują się plany. Kiedy zaczniemy aktywować kompleks kryształowego serca, zaczniemy rozpoznawać inteligencję charakterystyczną dla mózgu-serca, funkcjonującą jako odczuwająco-myślący aspekt świadomości, który zaczyna rozwijać bezpośrednią komórkową wiedzę wynikającą z doświadczeń. Rozwinięty kompleks serce-mózg udoskonala szereg wyższych zmysłów, co pozwala na odczytywanie sygnatur energii i dekodowanie inteligentnych informacji w polu poprzez odczuwanie ich w sercu.

Kompleks serce-mózg jest strukturą, którą można najlepiej zdefiniować jako oryginalny, organiczny projekt i funkcja zbiorowej ludzkiej duszy oraz matrycy monady, a także połaczenia jej pamięci komórkowej z siecią planetarnej świadomości serca. Cała siatka planetarna zawiera krystaliczną pamięć komórkową, zakodowaną informację, którą można zinterpretować i odczuć w przebudzonym krystalicznym sercu. Ten kompleks serce-mózg jest częścią układu nerwowego ciała planetarnego, a jego komórki nerwowe bezpośrednio przekazują i przechodzą przez poszczególne zmysły ludzkiego ciała. Kompleks serce-mózg jest kierowany przez odbiorniki i nadajniki energetyczne, poprzez poziomy czuciowe i uczuciowe świadomości o wyższej częstotliwości. W efekcie funkcja serce-mózg jest syntezą odczuć zmysłowych i inteligencji niewerbalnej, czyli telepatii komórkowej, która również uierunkowuje świadomość obserwatora w ciałach duchowo-energetycznych.

Ta specyficzna brama świadomości jest żeńską zasadą energetyczną, ale jej funkcje w sieci kryształowego serca ciała planetarnego zostały zamknięte, uszkodzone i zablokowane, dlatego zamknęły serce zbiorowej świadomości podczas ostatniego mrocznego cyklu. Pierwotny astralny kompleks serca Ziemi jest widmem światła czwartego wymiaru, fali zielonej i łączy się bezpośrednio z wyższym mózgiem planety, logosem planetarnym, który jest ultrafioletowym pasmem światła. Te obszary ziemskiego mózgu były specjalnie przeznaczone do wszczepiania obcych maszyn, instalowania fałszywej sieci świadomości chrystusowej, aby zablokować te specyficzne funkcje kryształowego serca u większości ludzkości. Aby odbudować diamentową sieć kryształowych serc, muszą zostać przesunięte linie geomantyczne, ciała wymiarowe i związane z nimi struktury, robiąc miejsce dla nowej struktury co pomoże aktywować siatki diamentowe. Oto, co się teraz dzieje: wyburzenie blokad i sztucznych struktur siatki, które utrzymują zniekształcenia w warstwach osobowości, usuwanie uszkodzeń i produktów odpadowych wytworzonych przez miazmaty, które zablokowały 45-stopniową pozycję kąta siatek diamentowych. Wszelkie śmieci i podobne treści tych uszkodzonych obszarów siatki są rozbijane na mniejsze jednostki świadomości, które są ponownie asymilowane lub przekształcane. Rezultatem jest zapadnięcie się fałszywych linii czasu i rozpuszczenie membran czakr, co znacznie pogarsza funkcjonowanie matrycy osobowości 3D.

Zatem kobieca zasada w myślącym aspekcie kryształowego serca zawiera o wiele więcej duchowej inteligencji i rozszerzonej świadomości niż na niższej płaszczyźnie astralnej czy poziomach trójwymiarowych, które tworzą matrycę osobowości ego. Nasze silne instynktowne pragnienia i myśli dotyczące potrzeb oraz pragnień pochodzą z niższej płaszczyzny astralnej i są pełne mrzonek oraz iluzji. Te substancje myślowe rozwijają się w ustalone wzorce systemów przekonań, które zostają zamknięte w ciele mentalnym, co wpływa na osobowość i nawyki, które tworzą naszą wersję rzeczywistości. Myśli i obrazy każdej osoby, które są tworzone przez umysł ego, odzwierciedlają się w wielowymiarowych zbiorowych warstwach świadomości, które składają się na strukturę ludzkiej i planetarnej anatomii. Lustrzane odbicia między myślokształtami ciał mentalnych odciskają się jako wzory w ciałach fizycznych i duchowych. Te mentalne zniekształcenia blokują wyżej wymiarowe aspekty duchowej świadomości, które stopniowo ucieleśniają się w naturalnym cyklu biologicznego procesu wznoszenia.

Matryca osobowości blokuje Kryształowe Serce

W wyniku zniekształceń planetarnych spowodowanych nadużywaniem technologicznej kontroli umysłu nakierowanej na matrycę osobowości ludzkości, te nagromadzone zaburzenia psychiczne i destrukcyjne zachowania wpływają na ludzki odcisk genetyczny, który blokuje naturalne zestrojenie duszy oraz duchową integrację z fizycznym ciałem wielu ludzi na Ziemi. Przy oryginalnym ludzkim odcisku DNA, od urodzenia do 12 roku życia, dziecko przechodzi proces akrecji i absorbowania całego spektrum częstotliwości linii czasu 3D, które jednocześnie aktywują i montują nici DNA 1D-2D-3D. Po osiągnięciu wieku biologicznego 12 lat, dziecko wchodzi w proces integracji duszy, w którym otwiera się serce i zaczyna ucieleśnianie duszy. Z powodu blokady ludzkiego odcisku genetycznego wpływającego na proces integracji duszy, wiele osób tkwi w niższych warstwach matrycy osobowości, bez otwarcia serca. Blokada serca hamuje ciało emocjonalne, tworząc tendencję do cofania umysłu do poziomu rozwoju duchowego 12-letniego dziecka, zwłaszcza gdy myśli oparte są na strachu i pojawia się silny stres.

Ponieważ planetarne wznoszenie wiąże się z początkiem pierwszego dużego cyklu ekspansji, który reprezentuje przesunięcie do następnego wszechświata harmonicznego, na poziomie mikrokosmicznym reprezentuje to proces integracji duszy, dotyczący każdego człowieka na Ziemi. Napływające do planety częstotliwości wpływają na całą sieć i na częstotliwość świadomości duszy. Te częstotliwości mogą wywierać ogromny nacisk na nieprzygotowane ciało mentalne i fizyczne, generując rodzaj przyduszania umysłu oraz ciała. Jeśli osoba opiera sie przede wszystkim na inteligencji osobowości, to przenoszone częstotliwości duszy i wyższe znacznie zwiększą nacisk na psychikę oraz pogorszenie stanu zdrowia. Może to dodatkowo zwiększyć blokadę energetyczną w ciele świetlnym, które, jeśli nie zostanie skorygowane, może zacząć przejawiać choroby lub może dojść do śmierci fizycznej. Kompleks kryształowego serca działa jak ogromny zawór upuszczający ciśnienie. Jeśli jednostka zacznie otwierać serce i wyrażać więcej miłości, życzliwości, wdzięczności, te częstotliwości miłości oparte na sercu mogą współtworzyć cudowne uzdrowienia.

Programowanie ciała mentalnego osadzone w trzech warstwach ego, matrycy osobowości, cierpi z powodu rozbicia, a nawet zmiażdżenia przez ciśnienie generowane z częstotliwości duszy i plazmy. W niektórych środowiskach intelektualnych i akademickich może to spowodować załamania psychiczne. W tym stanie matryca osobowości i ciało podlegają stopniowemu zwiększaniu zagęszczenia molekularnego w polu ludzkiej energii, co powoli rozpuszcza niższe częstotliwości ego, jak również sztuczne i niezwykle niszczące negatywne aspekty osobowości. Aby przystosować się do planetarnych zmian, jednostka musi nauczyć się otwierać centrum serca i zgłębiać sens życia dzięki doświadczaniu miłości własnej i miłującej dobroci. Ego musi podporządkować się rozwojowi cech wyższego serca, zastępując ufność w dogmaty lub przekonania dotyczące natury rzeczywistości, utworzone przez intelekt matrycy osobowości. Proces ten nazywany jest śmiercią ego lub ciemną nocą duszy, i wtedy ego musi oddać stery, pozwalając na otwarcie centrum serca, aby wezwać inteligencję duszy.

Tarcza osierdzia serca

Osierdzie jest podwójną błoną z tkanki łącznej w kształcie worka, który mieści w sobie fizyczny narząd serca i korzenie wszystkich dużych naczyń, które przenoszą krew do i z serca.

Osierdzie wydziela płyn osierdziowy, którego funkcje są podobne do funkcji płynu mózgowo-rdzeniowego. Osierdzie pomaga chronić narząd, ale jego duchowa funkcja pozwala duchowej esencji podróżowac po kanałach i otwierać bezpośrednią komunikację z Boskim Źródłem. Gdy centrum kryształowego serca rozwija się, by uosabiać ducha monady, otwiera się na kwitnące wewnętrzne gwiezdne wrota, przez które ciało świadomości może podróżować w czasie.

Osierdzie jest energetyczną osłoną, która okrywa kompleks serca i chroni wyższe serce przed nadmiernie niszczącymi emocjami, chroni też dostęp do duszy i ciała duchowego. Wokół osierdzia może też istnieć gęsta blokada energii mentalnych zniekształceń stworzona przez negatywne wzorce ego i kontroli umysłu. Ta blokada rozpuszcza się, gdy zacznie się otwierać centrum serca, a ten etap wiąże sę z procesem integracji duszy, gdy dusza ponownie wprowadza się do kompleksu serca, co można odczuwać fjako ból fizyczny i co może być niszczące emocjonalnie. Ten etap procesu integracji duszy wybija w tych blokadach świetliste otwory, mogą temu również towarzyszyć bolesne doświadczenia, tna przykład zakończenie ważnej relacji. Niektórzy ludzie mogą odczuwać ten etap tak, jakby ich fizyczne serce rzeczywiście pękało.

Kanał osierdzia łączy obwody energetyczne między fizycznym aktem seksualnym a doświadczeniem emocjonalnym podczas i po aktywności seksualnej, w związku z czym emocjonalne zniszczenie czy złamanie serca może być wywołane podczas interakcji z partnerami seksualnymi. Jeśli kanał osierdzia pozostaje zablokowany, utrudnia zmysłowe doznania miłości płynącej z serca, generowanej przez otwarte serce. Angażując się w seks bez miłości, zakłócamy więź emocjonalną i połączenie serc między kochankami, zwiększając energetyczne blokady wokół osierdzia. Zasadniczo przydusza to klatkę piersiową, przyczyniając się do paraliżu emocji i zdolności czuciowych u osób uprawiających seks bez połączenia z sercem lub bez miłości. Dlatego zwykle w destrukcyjnych wzorcach relacji przejawia się problem z osierdziem, który może spowodować zamknąięcie ośrodka serca i może dalej eskalować w lęk przed intymnością, a nawet perwersję seksualną.

Gdy doświadczamy ziemskiego życia, w pewnym momencie stykamy się z bólem emocjonalnym, a rezultat takiego cierpienia wywołanego przez negatywne emocje generuje negatywne wibracje. Te negatywne wibracje kumulują się z czasem, a kiedy pozostają niezagojone, dochodzi do blokowania ciała emocjonalnego / duszy, która nie może wyrażać się przez centrum serca, utrudniając dopływ sił miłości i sił Bożych do naszego życia. Osierdzie ma silny wpływ na jakość psychiki i emocji, co kształtuje interpretację miłości lub strachu, która zależy od tego, czy kompleks serca jest otwarty czy zamknięty.

Miłość własna, samoakceptacja, wyrażanie siebie, a także praktykowanie dobroci wobec innych, duchowo uzdrawia serce, umysł i ciało oraz pozwala, aby przez kanał osierdzia przepływało więcej miłości i radości. Otwarcie kanałów serca i osierdzia jest najważniejszą bramą, która wspiera nas w znajdowaniu wewnętrznego spokoju oraz odnowy, nawet gdy trwa czas wielkich przemian i duchowego kryzysu.

Kwiaty kryształowego lotosu serca

Ci z nas, u których budzi się święte kryształowe serce, budują nowe siatki krystalicznych kwiatów serca w wewnętrznych kanałach pionowych i w systemie siatki planetarnej. Kwiaty kryształowego lotosu serca zastępują połączenia maszyn sztucznej inteligencji z obszarami fantomowymi i zamienają przestarzałe funkcje systemu czakr 3D. Są to portale energetyczne punktu zerowego, które istniały na innych płaszczyznach wymiarowych, gdzie funkcjonowały jako systemy diamentowego serca i przemieszczały energię wyższej świadomości duchowej w sieciach diagonalnych - systemy te są teraz wprowadzane do tej rzeczywistości. Wcześniej te kwiaty lotosu i ich sieci nie były dostępne na Ziemi, ponieważ były połączone z wyższymi płaszczyznami kreacyjnymi, które uruchamiają pętle sprzężenia zwrotnego z punktem zerowym. Krystaliczne kwiaty lotosowego serca rozkwitają na ziemskim ciele niczym eteryczny ogród pięknych kwiatów z częstotliwościami światła oraz dźwięku wypełnionymi bukietem inspirujących zapachów. Zmiany zachodzące w wyniku powstającej sieci tych krystalicznych kwiatów wpływają na królestwo roślin i fizyczne kwiaty na Ziemi, co można obserwować w tym czasie choćby na gatunkach róż. Krystaliczna struktura różanego serca ma szczególne znaczenie na osi czasu Jeszuy, jako powracająca na zaatakowaną Ziemię obietnica przywrócenia świadomości Chystusa-Sofii w tym upadłym Wszechświecie, która sięga początków kosmicznych ras Kristos z Andromedy. Nowa eteryczna sieć kryształowych kwiatów lotosu pochodzi z kompleksu świętego serca Kryształowej Róży eonicznej pary. Służy to również do odmładzania układów narządów ludzkich poprzez dostrojenie ich do skorygowanych proporcji, które ewoluują w kolejne etapy ciała świetlnego diamentowego słońca.

Gdy duchowy wtajemniczona osoba pracuje nad oczyszczeniem swojego umysłu, ciała i narządów płciowych z programów seksualnej niedoli oraz odwrócenia płci, podnosząc niższe impulsy i instynktowne pragnienia do serca, organy rozrodcze działają na wyższym poziomie energetycznym, dzięki czemu mogą współtworzyć te nowe kwiaty lotosu serca. Ta nowa planetarna konfiguracja zmienia sposób, w jaki energia świadomości męsko-żeńskiej rodzi się w świecie materii, ponieważ prawa naturalne są konstruowane zgodnie z zasadami wiecznej miłości - jako podstawa reprodukcji całego życia.

Kompleks grasicy

Kompleks grasicy znajduje się w wyższym centrum serca, na szczycie mostka, skąd można uzyskać dostęp do Gwiazdy Duszy, aby aktywować i uosabiać wszystkie trzy warstwy tożsamości duszy. Gwiazda Duszy jest maleńką niebiesko-białą iskrą światła na centralnym kanale pionowym, która – przy otwartym wyższym sercu - otworzy dostęp między warstwami duszy i warstwami monadycznymi. Napływające częstotliwości duszy planety są kierowane do tego szczególnego centrum wyższego serca, aktywując cały kompleks grasicy, co przyciąga warstwy duszy, po czym rozpoczyna się duchowe połączenie z warstwami monadycznymi. Kompleks grasicy reguluje zmiany w metabolizmie, przesuwa funkcje w układzie hormonalnym i zaczyna oczyszczać krew z pomocą krystalicznych formacji w komórkach krwi. Kompleks grasicy (ósma czakra) działa bezpośrednio w zespole wzgórza (dziewiąta czakra), aby wzbudzić stały atom nasienny, który aktywuje się tworząc oddychający krystaliczny lotos lub serce róży. Ta aktywacja w kompleksie grasicy jest pierwszym etapem wznoszącej się świadomości, która przenosi się do pól morfogenetycznych, gdzie znajdują się plany, i w rezultacie jednostka staje się bardziej świadoma innych tożsamości i żyć jako wieczna istota. Kompleks grasicy reguluje zmiany funkcji metabolicznych, zaś jeśli otwarcie centrum serca jest blokowane przez ciało mentalne, może się to przejawiać szeregiem problemów fizycznych, które nagle wpływają na układ metaboliczny, gruczoł grasicy i funkcje serca.

Alta major i kompleks grasicy

Według strażników centrum Alta Major znajduje się u podstawy czaszki, gdzie szyja styka się z czaszką. Uważa się, że jest to układ wzgórza, dziewiąta czakra morfogenetyczna, która bezpośrednio koresponduje z rdzeniem przedłużonym i daje dostęp do uniwersalnego prądu Antahkarana. Z powodu umieszczenia go w głowie określa się go również jako Usta Boga lub Bogini. To centrum energetyczne w ciele świetlnym bezpośrednio reguluje wiele aspektów funkcji mózgu i gruczołów, a obwody łączą się z centrum Hara, które reprezentuje miejsce, gdzie tożsamość monadyczna zakotwicza się w ciele fizycznym.

Aby utrzymać połączenie oraz komunikację z wyższym centrum serca znajdującym się w gruczole grasicy, i aby zbudować konfigurację oddechu kryształowego lotosu w świętym kryształowym sercu, muszą zostać połączone, a następnie podtrzymane trzy główne centra energii w głowie. Te trzy centra energii działają jako trójca i składają się z trzech głównych gruczołów mózgowych: podwzgórze, przysadka i szyszynka. Obwody energetyczne między nimi istnieją od czubka głowy, do środka czoła lub górnej środkowej linii włosów, a następnie do podstawy czaszki. Ten obwód komunikuje się z warstwami świadomości monadycznej, przenosząc wibracje z informacjami w dół do ciała, a następnie wzorzec planu duchowego jest wyrażany przez centrum gardła i głos. Obwód ten umożliwia uświadomienie sobie głębokiej ekspresji serca w sferze ziemskiej poprzez wniesienie osobistej duchowej misji lub boskiej intencji do sfery fizycznej.

Centrum Alta Major jest niezwykle wrażliwym portalem wyższej świadomości, który ostrzega nas przed negatywnymi energiami, bytami lub toksycznymi wpływami środowiskowymi. Jako wrażliwy portal świadomości, który łączy się bezpośrednio z mózgiem i kompleksem wyższego serca, jest bardzo wyczulony na różnorakie implanty, ataki psychiczne i brak zestrojenia. Kiedy centrum Alta Major jest nieharmonijne, zakłóca funkcjonowanie mózgu, komunikację z poziomu serca i wyższą percepcję zmysłową. Blokada w tym rejonie ciała może skutkować szeregiem fizycznych dolegliwości i blokad duchowych, ca co najważniejsze: odpychaniem pełnego ucieleśnienia monady i uniemożliwieniem aktywacji stałego atomu nasiennego w kompleksie wyższego serca.

Centrum Alta Major jest połączone z kością atlas/dźwigacz lub C1, która jest pierwszym kręgiem szyjnym - podobnym do pierścienia na styku czaszki i szyi. Atlas wspiera ciężar czaszki, ma fasety, które pozwalają głowie poruszać się w górę i w dół i są odpowiedzialne za prawidłową pracę kręgosłupa. Drugi krąg szyjny nazywany obrotnikiem lub C2, znajdujący się tuż pod atlasem, umożliwia głowie ruch z boku na bok. Razem Atlas i Axis określa się jako górny odcinek kręgosłupa szyjnego. Dźwigacz i obrotnik są ważne neurologicznie, ponieważ pień mózgu rozciąga się aż do obrotnika, który kontroluje i koordynuje praktycznie wszystkie funkcje życiowe ciała.
Jeśli to ważne połączenie jest zablokowane, źle ustawione lub posiada implant, blokuje zespół wzgórza i otwór 9. czakry - bramę duchową rdzenia, przez którą może ucieleśnić się monadyczna tożsamość, a świadomość może uzyskać dostęp do wyższych wymiarów. Większość ludzi na Ziemi uległa rozmaitym urazom fizycznym i emocjonalnym, do których przyczyniły się założone implanty i energetyczne pasożyty mające zapobiec ucieleśnienie duszy i monady. Jest to bezpośrednio związane z kręgiem C1, dyslokacją C2 z tyłu czaszki i kręgosłupa, wraz z powikłaniami spowodowanymi przez nieusunięte implanty ukrzyżowania. Dzięki latom badań i skutecznego usuwania tych implantów z własnego ciała, uważam, że dyslokacja tych kręgów jest elementem osabiającym ciało, który umożliwia pasożytom energetycznymm osadzanie się, blokując proces ucieleśniania naturalnej duchowości.

Jest to powszechna nakładka - obcy implant, który celowo przemieścił C1 oraz C2, i wydaje się być to związane z ukrytą historią genetycznej manipulacji Annunaki na Ziemi będącej skutkiem Lucyferiańskiej Rebelii i wojen Michała. W niektórych przypadkach ludzie mogą pozbyć się tego przy pomocy sesji eterycznej lub poprzez dokonanie fizycznej korekty.

Proces regulacji nazywany jest nastawianiem Atlasu, którego dokonuje wykwalifikowany chiropraktyk za pomocą specyficznego narzędzia pochodzącego ze Szwajcarii, które nazywa się Profilax. To narzędzie wyglada jak mały młotek, za pomocą którego dokonuje się ześrodkowania czaszki z drugim kręgiem, tak aby szyja była idealnie wyważona. Naturalnie istnieje wiele kontrowersji wokół tej procedury, więc jest to coś, co należy głęboko rozważyć, co wymaga dociekania, badań i osobistego rozeznania.

Podstawowe ludzkie zmysły

Zmysły pozwalają człowiekowi na fizyczne odbieranie informacji z otoczenia - na świadomą percepcję i doświadczanie fizyczności. Jak tradycyjnie uznaje się w narracji 3D, ludzie mają pięć podstawowych zmysłów, którymi są: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Ponadto uzgodnio, że większość ludzi ma pewien stopień zdolności sensorycznych do rozpoznawania temperatury, równowagi, wibracji, ruchów własnych i pozycji ciała, a także doświadcza odczuć wewnętrznej stymulacji, takich jak uczucie głodu lub pragnienia. Możliwości pięciu głównych zmysłów mają znacznie szerszy zakres niż to, co się powszechnie przyjmuje lub co można zidentyfikować poprzez analizę przy użyciu metod naukowych. W wymiarach niższej częstotliwości dotyczy to większości ludzkości i osób zestrojonych z macierzą osobowości. W ramach wzorca instrukcji dla drugiego wymiaru planety, istnieje tarcza planetarna, informująca wzorzec organów postrzegania, które istnieją w ludzkich ciałach fizycznych. Podstawowe zmysły są doświadczane jako rezultat dwuwymiarowych warstw pola magnetycznego, które wysyła fale dźwiękowe odbierane przez odbiorniki energii ludzkiego ciała świetlnego. Są one przetwarzane jako wibracja elektryczna, która informuje specyficzne aspekty narządów czuciowych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Kiedy rozpoczynamy proces integracji duszy, wraz z wyższymi zmysłami przychodzą struktury duszy i wyższych ciał duchowych, które wykraczają poza zmysły oparte na matrycy osobowości i niższych wymiarach. Wyższe zmysły są bezpośrednio połączone z niższymi zmysłami i poszerzają percepcję o poziomy wyższego wymiaru lub warstw duchowych. W wyniku blokad, głównie tych, które zamykają centrum serca, blokuje to również odbiorniki energii w strukturach nadialnych, uniemożliwiając odbieranie impulsów z wyższych ciał duchowych. Aspekty wyższej świadomości zrekompensują to naturalnymi sposobami, doprowadzając świadomość do wyższych wymiarów doświadczeń lub kierując uwagę osoby na analizę snów lub empatycznych, intuicyjnych wrażeń.

Wyższa percepcja zmysłowa

Istnieje wiele wyższych zmysłów, które nie są uznawane za normalne cechy duchowo przebudzonej istoty ludzkiej, a te wyższe zmysły mogą się uaktywnić, gdy osoba przyswaja wyższe częstotliwości duchowe. Osoby, które przejawiają te wyższe zmysły, nie są szczególnie uzdolnione, po prostu uzewnętrzniają potencjały aktywowanego DNA ludzkości wcześniej niż inni. Wyższa percepcja zmysłowa i wszystkie zmysły są sterowane przez struktury DNA, a ci, którzy aktywowali centrum serca i mają niewiele zniekształceń w osobistym planie, będą mieli większą swobodę w aktywowaniu tych uśpionych zdolności. Jeśli osoba odmawia uznania, że wyższe zdolności postrzegania istnieją jako coś naturalnego, lub jeśli nie pasuje to do jej systemu przekonań, wtedy całkowicie wyłącza te zdolności. W miarę jak planeta przechodzi w następną harmoniczną, populacja Ziemi jest poddawana napływającym wzorcom częstotliwości duszy 4D-5D-6D, które aktywują nowy zestaw wyższych zdolności sensorycznych. Niestety, kontrolerzy chcąc zwalczyć możliwość pojawienia się tych wyższych zmysłów, narażają populację na różnorakie formy i strategie kontroli umysłu wdrażane przez programy wymuszonych szczepień oraz rozpylanie smug chemicznych.

Wszystkie nasze podstawowe i wyższe zmysły są bezpośrednio splecione oraz połączone w anatomiczną strukturę ciała świetlnego i nie działają niezależnie. Odbiorniki energii podstawowych zdolności sensorycznych umieszczane są w kompletnej triadzie warstw, formując poziome ciała mentalne, które tworzą podstawę wewnętrznej struktury ciał świetlnych. Odbiorniki energii zostały zablokowane, gdy po inwazji sumeryjsko-egipskiej odłączone zostało ludzkie DNA, co uniemożliwiło przenoszenie i wymianę impulsów energetycznych oraz danych na strukturę nadialną i centralny układ nerwowy. Kiedy postaramy się otworzyć serce i uzdrowić ciało duchowe, będziemy w stanie usunąć blokady nadialne i stopniowo uleczyć kod genetyczny, a następnie rozwinąć wyższe funkcje sensoryczne.

Oprócz podstawowych zmysłów, które są naturalnymi funkcjami ludzkiego DNA w wymiarach niższych częstotliwości, kiedy przesuwamy się w górę skali częstotliwości do płaszczyzny duszy, monady, awatara i riszi, z dostępem do płaszczyzny każdego wymiaru, uaktywniamy dodatkowe wyższe zmysły. Niektóre z tych wyższych zmysłów będą doświadczane podczas snu lub w stanie czuwania na innych płaszczyznach rzeczywistości, a inne mogą być nawet ucieleśnione fizycznie. W wyniku przejścia do wszechświata harmonicznego duszy, głównym wyższym zmysłem, z którym możemy się zetknąć, jest telepatia komórkowa, umożliwiająca wewnętrzne bezpośrednie czytanie i wyczuwanie sygnatur energii. Telepatia komórkowa jest połączona z warstwami macierzy duszy - ta zdolność zmysłowa zostaje włączona, kiedy dusza jest w pełni ucieleśniona. Ponieważ ciało duszy jest ściśle związane z ludzkim sercem i jest prawdziwym ciałem emocjonalnym, jeśli jednostka jest gotowa otworzyć i uzdrowić swoje serce, samoistnie przyciągnie to częstotliwości duszy oraz umiejętność telepatii komórkowej.

Dla tych, którzy uzyskują dostęp do płaszczyzn monadycznych lub ucieleśniają swoją matrycę monadyczną, transmutacja umożliwia zmianę formy i transmigrację. Ponadto może dokonywać transmigracji własnej świadomości w zakresie wykrywania i zdalnego widzenia innych wymiarów oraz rzeczywistości, może też zacząć w naturalny sposób tam się pojawiać. Należy zauważyć, że bezcielesne istoty NAA stacjonujące w płaszczyznach monadycznych również wykorzystują te szczególne zdolności zmysłowe zwane zdolnościami psionicznymi, które aktywowały za pomocą środków czysto mentalnych. Zdolności psioniczne są z pewnością znacznie wyższymi zmysłami ciała mentalnego niż te, które są dostępne dla większości ziemskich ludzi w tym czasie, jednakże są pozbawione energii serca. Z tego powodu mają znacznie bardziej ograniczone możliwości niż to, co istnieje w wyższych potencjałach aktywacji oryginalnego ludzkiego DNA.

Kiedy zaczynamy uzyskiwać dostęp do płaszczyzn awatara lub ucieleśniać diamentową matrycę słońca Chrystusa, transfiguracja pozwala na pojawienie się wielu emulacji holograficznych w kilku miejscach na raz, dzięki czemu pojaia się naturalna zdolność do bilokacji. Transfiguracja pozwala także na uczynienie ciała świadomości niezwykle małym lub bardzo dużym, aby uzyskać wgląd w bardzo małe lub duże obiekty. Na przykład, pomniejsz się i zobacz atomy węgla oraz fulereny, lub stań się bardzo duży, aby obejrzeć całą planetę. Zdolność do transfiguracji jest dowolna i jest związana z zaangażowaniem w bycie GSF oraz zdobyciem kosmicznego obywatelstwa, które oferuje pełną duchową wolność podróżowania w czasie i poza czas oraz do innych Wszechświatów.

Niezwykle rzadkie w tym czasie na Ziemi, płaszczyzny rishi pozwalają świadomości płomienia założyciela w dowolnym momencie wchodzić i wychodzić z wymiarowania. Jest to poziom istnienia jako ciało słonecznego płomienia, zdolne do tworzenia dowolnej liczby form i wchodzenia, a następnie opuszczania rzeczywistości w czasie i poza czasem.

Ochrona naszych świętych serc

W tym czasie, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, aby codziennie starać się chronić święte serca, pozostając otwartymi, czując, doświadczając i wymieniając uczucia miłości. Oznacza to, że we wszystkim, o czym decydujemy, w każdej chwili, nigdy nie zapominamy, żeby przez nasze serca płynęły miłość i współczucie. Ta cecha oparta na sercu jest wyraźnie cechą anielsko-ludzką, jest to nasze święte kryształowe serce, które określa, co to naprawdę znaczy być uduchowionym i wiecznym człowiekiem. Uświadomić sobie, że gdy napotykamy przeciwności losu, nie odłączamy żadnej części ciała od sił miłości, od dawania, przyjmowania czy wymiany miłości, współczucia oraz empatii do życia. Musimy skupić się na tych wyższych cechach miłości i zrozumienia, jakich doświadczamy w codziennym życiu, i zidentyfikować to, co możemy dawać, aby wymieniać bezwarunkową miłość i dobroć z innymi ludźmi.

Podczas tej burzliwej fazy musimy dostrzec, że wiele kontrolujących ciemnych sił jest zdesperowanych, i że mogą wykorzystać każde traumatyczne doświadczenie lub program strachu, za pomocą którego będą manipulować wydarzeniami w celu wynaturzenia, zdrady i złamania serca człowieka. Metody, za pomocą których planują skazić ludzkie serce, to próba zastraszenia i zmuszenia ludzi do nieświadomego wpadania w pułapki, gdzie manipuluje się ich osobistą zgodą. Celowe wprowadzanie w błąd przez oszukiwanie, gaslighting i manipulowanie ludźmi w celu wywoływania lęku o zdrady i porzucenie, dodatkowo wyzwalające archetypy ofiara-kat, które mogą prowadzić do przejęcia przez podczepienia mrocznych duchów. Za każdym razem, gdy wchodzimy w interakcję ze światem trzeciego wymiaru i filarami kontrolera społeczeństwa, istnieje możliwość manipulacji i ataku. Wiele razy to, co jest nam pokazywane jawnie, ma odwracać uwagę od większego ukrytego programu, który ma być pułapką świadomości. To, co wielu z nas widzi w mediach głównego nurtu, nie jest prawdziwe. Gdzieś pod spodem skrywają się oszustwa mające na celu manipulowanie masami, aby wyrażały zgodę na niewiadomo co, zgadzały się na szkodliwy odwrócony system, martwą energię lub karmienie antyludzkich programów.

Trwa bezpośredni atak na ludzkie serca, który staje się coraz bardziej agresywny w dążeniu do całkowitego unicestwienia. My wszyscy, którzy jesteśmy oddani i świadomi służenia naszemu duchowemu źródłu, wiemy, że element świętego kryształowego serca toczy duchową walkę. Zdajemy sobie sprawę, że centrum serca jest odpowiedzialne za głębokie uczucia emocjonalne, które pozwalają nam aktywować wyższe zmysły i komunikować się bezpośrednio z naszymi ciałami duchowymi oraz Bogiem. Pod żadnym pozorem nie pozwolimy, by cokolwiek szkodziło naszym świętym sercom lub odebrało nam człowieczeństwo, które jest miłością, dobrocią, współczuciem i empatią, jaką mamy dla siebie nawzajem, dla tej Ziemi oraz dla stworzeń tej Ziemi. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić nasze święte kryształowe serca przed atakiem zewnętrznych ciemnych sił i nieetycznych ludzi, którzy podżegają do wszelkich form zdrady, zwłaszcza duchowej zdrady i do złamania serca.

Wiedząc, w jaki sposób neutralizujemy duchowe plany zdrady dotyczące przejęcia kontroli nad naszą psychiką, widzimy, jak te programy wyraźnie rozgrywają się w archetypowych dramatach, rozpoznajemy programy strachu działający w poszczególnych osobach, grupach lub strukturach. Jednocześnie musimy się kontrolować i zobowiązać do wyeliminowania wszelkich form oszustwa lub współpracy z oszustami. Rozwijanie integralności osobistej poprzez bycie autentycznym i przejrzystym dla innych, oraz proszenie o ustalanie wzajemnych porozumień, tak aby nie osądzać i być miłym. Kiedy możemy rozpoznać występki lub gierki ego, które są wzmacniane przez innych, wtedy możemy zacząć rozpoznawać prawdziwe plany ukryte w strukturze. Kiedy widzimy uruchomiony program strachu, wted nie może on automatycznie manipulować naszą podświadomością, ponieważ został zidentyfikowany, a z tej perspektywy widzimy, że jego celem jest wzbudzanie strachu i podziałów. Odmów bycia agentem chaosu, pobudzania strachu lub podziałów, kropka. Jest to jedna z najważniejszych koncepcji wojny psychologicznej, która pomaga nam zrozumieć, dlaczego strażnicy kładą taki nacisk na dostrzeganie ciemności, pułapek świadomości, postrzeganie mrocznych planów dzielenia i zdobywania. Ponieważ gdy zobaczysz taktykę, nie oddasz jej swojej mocy - w tej sytuacji ciemna energia nie ma nad tobą władzy, nie może tobą manipulować.

Duch zdrady

NAA wykorzystały ducha zdrady w celu atakowania ludzkich serc, aby ludzie łamali swoje serca oraz aby nie mieli do siebie nawzajem zaufania. Duch zdrady jest jednym z najważniejszych narzędzi do prowadzenia wojny psycho-emocjonalnej. Zdrada jest spowodowana lękiem genetycznie zakorzenionym w zasadzie żeńskiej i pochodzi z traumatycznych doświadczeń holokaustu Lemurian, a jeszcze wcześniej – z okresu wojen galaktycznych prowadzonych przez Lutnian. Tamte tragiczne wydarzenia stworzyły ten szczególny wzorzec strachu przed zdradą w pamięci komórkowej matrycy planetarnej i w konsekwencji, w pamięci zbiorowej ludzkości. Te wzorce strachu były zapisywane w różnych warstwach pól energetycznych zbiorowej pamięci nieświadomej, pozostawiając trwały ślad w wielu indywidualnych warstwach świadomości, które brały udział w tamtych zdarzeniach. Traumatyczne zapisy historii holokaustu z innych linii czasu zostały usunięte z umysłu świadomego, ale są zapisane w matrycy energii i komórkach każdej żywej istoty.

Co więcej, nasiona tego strachu zostały wykorzystane przez brutalne religie NAA w celu sfabrykowania narracji fałszywego Chrystusa, w której cykl życia istoty ludzkiej miał być poddany manipulacjom przez negatywne archetypy i kontrolę umysłu, w celu zaprogramowania śmierci komórkowej. Kontrola umysłu ma na celu powtórzenie tych samych wątków zdrady, porzucenia i śmierci u każdej istoty ludzkiej przez wszystkie ziemskie reinkarnacje. Te archetypowe siły, które składają się na fabułę zdrady, są wzmocnione w wersji chrześcijańskich religii NAA, gdzie te same siły zdrady wpływają na podświadome wzorce jednostki.

Duch zdrady jest wymuszany jako strach wynikający z ukrzyżowania Chrystusa, która jest pokrętną formą ofiarowania ludzkiej krwi, powodującą złamanie serca i odrzucenie prawdziwych zasad duchowych. Roczny cykl kultu religijnego dotyczącego narodzin, ukrzyżowania, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest oparty na duchu zdrady, który jest też związany z duchem oszustwa. Ci, którzy nas zdradzają, są także zwodzicielami, a niszczącym skutkiem zdrady i kłamstw jest to, że niszczą nasze poczucie rzeczywistości, zaufanie do innych, przez co tracimy niewinność. Kiedy doświadczamy zmieniającego życie wydarzenia, którego katalizatorem są oszustwa i zdrada, doznajemy złamania serca i szkód emocjonalnych, łatwo wpadając w rolę ofiary-kata, gdzie możemy być jeszcze bardziej manipulowani. Ustanowienie tego powtarzającego się cyklu zdrady powoduje poważne szkody emocjonalne, które zamykają ludzkie serca, niszczona jest integralność i osobiste zaufanie, a następnie niszczony jest charakter moralny, cnoty i etyka.

Tak więc duch zdrady związany jest z bolesnym strachem ukrytym w zbiorowej świadomości, odczuwany, gdy zostaje się oszukanym, a następnie zdradzonym przez tych, którym ufałeś i kochałeś najbardziej. To naruszenie zaufania i więzi. Akt zdrady tworzy układ negatywnych zachowań, myśli i uczuć zarówno u ofiar, jak i sprawców. Duchowa zdrada jest jednym z najbardziej toksycznych i szkodliwych emocjonalnie lęków, ponieważ zdrada pochodzi od tego, co reprezentowało Boga, ducha lub świętość. Aby zniszczyć kryształowe centrum serca istoty ludzkiej, NAA celuje w duchową zdradę i traumę zdrady, skłaniając jednostkę do odrzucenia Boga, duchowych zasad i człowieczeństwa, aby zwabić ofiary w mroczne programy czy opętanie. Te metody zwbudzania traumy zdrady w wyraźnym celu łamania ludzkich serc są wykorzystywane w masowej kontroli umysłu, takich jak programowanie seksualnej niedoli, i systematycznie przeprowadzanie satanistycznych rytuałów - na wszystkich poziomach.

Uzdrawianie serca

Ochrona i uzdrowienie serca może u każdego przebiegać odmiennie, jednak aby przywrócić przepływ miłości i osiągnąć dobry poziom energii, warto poświęcić uwagę przekazom płynącym z serca. Ludzkie serce jest harmonizatorem energii i naturalnie przywraca równowagę w ciele, jednak trzeba się nauczyć, jak zrównoważyć odczuwanie serca z systemami wierzeń umysłu. Odczuwanie serca oznacza, że zwracamy uwagę na wewnętrzne odczucia, emocje i potrzeby, wyczuwając naturalne rytmy i odkrywając głębsze wymiary wielowymiarowego serca. Kiedy serce jest zamknięte, jest to zazwyczaj skutek wcześniejszej traumy i bólu, których doświadczalismy w dzieciństwie i które nosiliśmy jako miazmaty, często z innych wcieleń. Aby otworzyć serce, będziemy musieli być gotowi stawić czoła każdemu skrywanemu, nierozwiązanemu bólowi, cieniowi, może to dotyczyć emocji takich jak smutek, żal i rozpacz.

Jak wcześniej wspominałam, kiedy zaczniemy przełamywać barierę energetyczną, która otaczała nasze osierdzie i serce, poczujemy głębię ran duszy, zdrady, porzucenia i bólu. To kwintesencja ciemnej nocy duszy. Jednak warto pamiętać, kiedy przechodzicie przez ten trudny etap uzdrawiania serca, wynurzacie się z tego wszystkiego, co było niewypowiedziane i niewysłuchane, i że tamte uczucia oraz głęboko zakorzeniony żal przerodzi się w duchową siłę oraz odnowę, które będą tego warte. Praktykowanie współczucia wobec siebie i przebaczenie innym, praca nad empatią, to sposoby rozwijania cech opartych na sercu, które pomagają pracować z intensywnymi emocjami. Są to początkowe etapy duchowego uzdrawiania i otwarcia serc. Możemy odkryć akceptację siebie, znaleźć radość, poczuć szacunek i czerpać przyjemność z najprostszych rzeczy w życiu. Oto kilka czynników, które pomogą nam stworzyć spokojną oazę dla siebie, nawet gdy będziemy narażeni na siły chaosu podczas zmian zachodzących na planecie.

*Zajęcie się hałasem mentalnym: nadmierna paplanina mentalna, negatywna rozmowa ze sobą i rozgrywanie archetypów dramatu, generuje nierównowagę w całym ciele oraz energetycznie blokuje serce. Aby odzyskać równowagę energetyczną we wszystkich czterech głównych układach ciała, musimy być w stanie siedzieć w spokoju i wyciszyć myśli. Zaczyna się od poznania negatywnego ego i nauczenia się, jak kontrolować impulsy i wyciszać umysł: poprzez medytację lub oddech. Aby uleczyć i otworzyć święte serce, musimy oczyścić negatywne ego, zredukować hałas mentalny i zewnętrzne zakłócenia.

*Przebaczenie: Aby oczyścić osłonę osierdzia i związane z nią blokady energetyczne wokół kompleksu serca, prawdopodobnie będziemy musieli wybaczyć sobie i innym. Przebaczenie innej osobie lub okoliczności jest najhojniejszym darem dla siebie. Kiedy wybaczamy innym postrzegane wykroczenia, uwalniamy się od więzów, uwikłań i sznurów, które manifestują bolesne wzorce, takie jak osądy, traumę czy gniew.

Puszczanie: Dla wielu ludzi, którzy przechodzą głębokie, szokujące lub trudne emocjonalnie wyzwania, takie jak kończenie związków, może to prowadzić do głębokich negatywnych emocji, takich jak gniew, trauma czy gorycz, które blokują posuwanie się naprzód w życiu. Ból takich wydarzeń może zmusić nas do cierpienia z powodu złamanego serca, które zarówno fizycznie, jak i energetycznie powoduje zamknięcie serca. Jeśli możemy spojrzeć na życie jak na lekcje, w których uczymy się, jak wzmacniać ducha, uczucie złamanego serca daje możliwość zbadania wymiarów wewnętrznej Jaźni. Życie i poddanie się chwili bieżącej, powoduje nieosądzanie i pozbycie się oczekiwań innych. Niech wszystko odpłynie.

*Wnikliwość: Jeśli postępujemy lekkomyślnie, podejmując szybkie i niedbałe decyzje oparte na niższych impulsach, przeszkadza to w podejmowaniu dobrych decyzji, osłabiając umiejętnośc rozpoznawania. Trzeba rozwijac się duchowo, aby móc dostrzec, co do nas pasuje, bez osądu i bez troski o to, co mogą myśleć inni. Gdy pozwolisz sobie być tym, kim naprawdę jesteś, czyli ucieleśnieniem prawdy duszy, pozwolisz innym być dokładnie tym, kim muszą być.

*Zrób inwentaryzację: Kiedy czujemy się niezadowoleni z obecnych życiowych warunków, nadszedł czas, aby przywrócić równowagę energetyczną poprzez inwentaryzację. Co teraz robisz w życiu, co w tej chwili przynosi ci sensowne relacje, spełnienie i uczucie radości? Jeśli oczekujemy, ze inni dadzą nam na coś pozwolenie, lub, aby doświadczyć miłości i szczęścia, polegamy na relacjach lub wydarzeniach zewnętrznych, to nas to zawiedzie. Kiedy skupiamy się tylko na tym, żeby czerpać szczęście z zewnatrz, odziała to tymczasowo, poza tym wtedy nie słuchamy prawdziwych przekazów, które płyną z naszych serc.

*Stwórz priorytety: Kiedy już zajmiemy się inwentaryzacją i zaczynamy słuchać serca w celu uzyskania większej jasności co do tego, jak stworzyć sensowne więzi i przyjmować więcej miłości, będziemy chcieli zastosować naszą nową odkrytą świadomość, współtworzyć zdrowszy styl życia i bardziej zrównoważone relacje. Jeśli jesteśmy zbyt poważni i zbyt często zapracowani, bez filuterii i humoru, również stwarzamy nierównowagę, która zamyka nasze serce. Musimy ponownie ocenić zobowiązania, zmniejszyć stres i postarać się usunąć wszelkie obszary, w których zobowiązania lub negatywne interakcje nie wspierają już naturalnego przepływu energii.

Kiedy jesteśmy w energetycznej równowadze ze sobą, jesteśmy w równowadze z duchową Jaźnią, sercem i przestajemy odczuwać wokół siebie zamieszanie lub cierpienie. To jest droga do odzyskania zdrowia i spokoju. Módlmy się, aby wszystkie ludzkie serca zostały uzdrowione i znalazły wewnętrzny spokój.

Prosimy ukochanego wewnętrznego Chrystusa, boską Jaźń, strażników i rodzinę, o pomoc w utrzymywaniu stanu bezwarunkowej miłości, współczucia, empatii i prawdziwej troski o całą ludzkość i życie na tej planecie, o wszystko, co dzieje się w tych czasach. Niech na tę Ziemię powróci Boski plan i niech wesprze wszystkich naszych braci oraz siostry, niech uleczy i otworzy ich serca, aby naprawdę mogli doświadczyć doskonałej miłości i pokoju, jakim jest Bóg.

Proszę, weź tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do tego czasu pozostańcie w świetlistej ścieżce swojego serca Awatar Christos Sophia. Bądź uprzejmy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

1 komentarz: