poniedziałek, 21 stycznia 2019

LISA RENEE - DOPASOWANIE DO PRAW NATURALNYCH styczeń 2019 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
Źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, obecnie doświadczamy kolejnego poziomu rozrachunków lub wyjaśniania zasad, według których żyjemy, a nie pasujące do nas elementy życia mogą być coraz bardziej wyolbrzymiane. Ponieważ bifurkacja tworzy większy dystans między granicami polaryzacji, łatwiej dostrzec to, co dotąd było skrywane. Dzieje się to na poziomie mikro i makro: dotyczy poszczególnych osób, rodzin, organizacji oraz większych instytucji, a także głównych filarów społeczeństwa. Dzięki temu możemy łatwiej zidentyfikować niedopasowane do nas wzorce, co daje nam możliwość pogłębienia zrozumienia Praw Naturalnych. Z tego powodu szczegółowo omówimy trzynaście zasad Praw Naturalnych, dzięki czemu będziemy umieli dokładnie ocenić świat sił wokół nas, a w nim to, co może być trudne lub pogmatwane.

Weszliśmy w kolejną fazę cyklu planetarnego wzniesienia, dlatego każdy musi doprowadzić swoje światy wewnętrzne do zgodności z Prawami Naturalnymi, lub stanie w obliczu narastających negatywnych konsekwencji działań w światach zewnętrznych. Na najbardziej podstawowym poziomie Prawa Naturalne rozumiemy jak nastepuje: kiedy żyjemy w prawdzie i harmonii z samym sobą oraz innymi, żyjemy w prawdzie i harmonii z uniwersalnymi Prawami Naturalnymi, co bardzo podnosi jakość życia. Bez względu na to, czy posiadamy wiedzę o tych naturalnych prawach czy jesteśmy ich nieświadomi, wpływają one na nas wszystkich jednakowo, ponieważ w końcowym cyklu czasowym każdy z nas pozostaje odpowiedzialny za własne wybory i działania podejmowane w ciągu życia. Każdy jest odpowiedzialny za własne myśli, działania i zachowanie, niezależnie od tego, czy w to wierzy, czy nie. W ten sposób nasze duchowe wniebowstąpienie i przyszły bieg życia są ustalane w oparciu o dokonane przez nas wybory, a większość naszej wewnętrznej pracy polega na szukaniu prawdy w tym, jak możemy najlepiej dostosować się do wewnętrznego ducha, który naturalnie dopasowuje się do tych praw, aby urzeczywistnić naszą duchową misję i zoptymalizować duchowe ucieleśnienie na planecie.

W rezultacie wielu ludzi doświadcza silnych zewnętrznych nacisków, spowodowanych wibracyjną przepaścią istniejącą między wewnętrznym światem sił subtelnych i zewnętrznym - sił materialnych. Pojawiające się naciski mogą demontować zewnętrzną rzeczywistość lub przedstawiać ją jako zespół problemów, które prowadzą do świadomego podejmowania wyborów, które albo dopasują nas do najwyższego poziomu ekspresji, albo skutkują jeszcze większym niedopasowaniem. W ten sposób każdy musi dogłębnie analizować wybory, które podejmuje, aby były najbardziej zgodne z Prawami Naturalnymi, i odkryć miejsca, gdzie tkwi nieuświadomione cierpienie wywołane niedopasowaniem.

Kiedy nasz wewnętrzny świat nie jest zgodny ze światem zewnętrznym, w którym żyjemy lub który współtworzymy, to niedopasowanie generuje spektrum częstotliwości spiral krzyżowych, które mogą mieć silny wpływ energetyczny. Krzyżowe spirale są generowane z obecności sił opozycji, które są współtworzone przez skrajne bieguny pól świadomości zbiorowej. Te przeciwstawne siły przecinają się, a gdy pojawia się duże przesunięcie, w pewnym momencie następuje rozładowanie. Niedopasowanie można współtworzyć z braku świadomości w sytuacjach lub w sobie, albo podczas interakcji z innymi i ich strukturami kontrolnymi, gdzie wygenerowane zakrzywienia mogą mieć destrukcyjny efekt, mogący powodować wrzenie. Może to trwać do momentu, w którym osoba będzie mogła ustalić, gdzie występuje dysharmonia, wtedy może podjąć kroki w celu usunięcia niespójnych czynników, ucząc się, jak dostosować się do Praw Naturalnych.

Te skrajne polaryzacje mogą być współtworzone nieświadomie wewnątrz ciała lub z ciemnymi siłami, które są generowane w środowiskowej energii zbiorowej nieświadomości. Kiedy te chaotyczne siły nieświadomości są zagrożone lub przecinają się z niezwykle wysoką częstotliwością, która jest w zgodzie z prawami naturalnymi, może to powodować powstawanie spiral krzyżowych, które szybko zawalają projekty lub ciągną ludzi i rzeczy w przeciwne strony. Typowym przykładem zwiększonej zmienności, która przedstawia się jako spirale krzyżowe w środowisku, jest to, że fale radiowe sztucznej inteligencji spotykają się z wewnętrznymi siłami duchowymi, co generuje falę trójkową organicznej ciekłej plazmy. Sztuczna inteligencja nie jest zestrojona z prawami naturalnymi, a tym samym wpływa na ciała jednostkowe i planetarne, generując zmienność oraz siły chaosu, co objawia się na polach zbiorowej świadomości jako namnażanie czarnych sił subtelnych, blokady miazmatyczne i choroby. Amplifikacja tych spiral zwiększa chaotyczne siły w środowisku, co sprzyja zwiększonej zmienności, entropii i niestabilności energetycznej w tych systemach energii oraz ich środowiskach.

Wydarzenie bifurkacji wzmocniło zjawisko powstawania spiral krzyżowych w środowisku, w świadomości zbiorowej i w strukturach energetycznych, w oparciu o system energii oraz prawa, według których zorganizowano i zaplanowano tę strukturę. Szczególnie uderza to w rzesze ludzi nieświadomych praw uniwersalnych, którzy nie potrafili dostosować się do nieprzyjaznych struktur, nie rozumiejąc nieodłącznego konfliktu w postaci energetycznych konsekwencji. Jeśli siły zewnętrzne nie są zestrojone z ukrytymi lub wewnętrznymi siłami, niespójność między nimi generuje szereg sił chaosu i zmienności. W ten sposób spirale krzyżowe przejawiają się między skrajnymi polaryzacjami, które mogą współistnieć w tej samej przestrzeni chwilowo, odzwierciedlając różnice wibracyjne, istniejące pomiędzy warstwą wewnętrzną a zewnętrzną. Kiedy te siły opozycyjne spotykają się w materii lub przejawią się w zewnętrznym krajobrazie, to albo zaczynaja się dopasowywać do praw naturalnych albo pozostaja w stanie niedostrojonym.

W rezultacie coraz ważniejsze staje się, aby świat wewnętrzny, fizyczny, mentalny, emocjonalny i duchowy został doprowadzony do stanu pasującego do zachowań oraz działań widocznych w świecie zewnętrznym, aby można było odzwierciedlić prawdziwą tożsamość w świecie zewnętrznym.

Poszukiwanie zosiowania z prawdą

Jeśli zaczniemy głębiej zastanawiać się nad powodami, dla których kontrolerzy i NAA pracują tak ciężko, aby ograniczyć nasze postrzeganie rzeczywistości w świecie zewnętrznym, poprzez kontrolowanie myślokształtów i przekonań, które utrzymujemy w umysłach, wtedy dostrzegamy, że opinia publiczna pozostajie zdezorientowana i nie jest w stanie rozpoznać, gdzie tkwi prawda, nawet gdy jest na widoku. Jak możemy dostosować się do wewnętrznego ducha, prawdy i Praw Naturalnych, skoro nasze postrzeganie zostało całkowicie ograniczone, skoro wierzymy w fałszywą wersję rzeczywistości? Jest to przykład tego, w jaki sposób wykorzystuje się taktyki dzielenia i podbijania do zarządzania inteligencją, kontrolą percepcji i bezpośrednimi zbiorowymi poziomami świadomości.

Siły archontów NAA pragną kontrolować królestwa planety Ziemi, utrzymując zbiorową duszę ludzkości pogrążoną w mrocznej ignorancji i nieświadomości tego, jak działa rzeczywistość, co powoduje niedopasowanie oraz kontrolę posrzegania rzeczywistości. W ten sposób ingerują w każdą jednostkę, która budzi się i chce szukać oraz dostosowywać się do prawdy zawartej w Prawach Naturalnych, aby osiągnąć samorealizację, pokój i duchową wolność. Gdziekolwiek dokonuje się wielki postęp duchowy, te ciemne hierarchie zrobią wszystko, co mogą, aby wtrącać się, manipulować, kłamać i próbować wzbudzać strach oraz zwątpienie w poszukiwacza prawdy.

Kiedy lepiej rozumiemy wojnę o świadomość i to, że szukanie prawdy w Prawach Naturalnych oraz duchowe przebudzenie jest atakowane przez niezliczone mroczne siły, wówczas mamy właściwy kontekst. Ten kontekst pozwala nam stworzyć warunki do zachowania spokoju i zneutralizować wszelkie osobiste lub zewnętrzne wstrząsy.

Punkt duchowej mocy w obliczu wszelkiego rodzaju przeciwności znajduje się w punkcie zerowym, gdzie tkwi też zdolność do współczującego obserwowania i pozostawania w doskonałej równowadze energetycznej lub stanie spokoju. Jest to szczególnie ważne dla osób na ścieżce wznoszenia - dla poszukiwaczy prawdy, którzy powinni wiedzieć, że wszyscy doświadczymy jakiejś formy interferencji, mrocznej manipulacji lub ataku psychicznego. Kiedy on nadejdzie, musimy rozwinąć wewnętrzną duchową siłę, zachować spokój, jednocześnie wiedząc, że deklarujemy zgodę na zestrojenie z Bogiem lub z najwyższą formą wyrażania prawdy.

Aby uzyskać duchową moc i dokładną ocenę zdarzeń, które toczą się wokół nas, musimy najpierw rozpoznać kłamstwa, ukryte za warstwą mroku. Musimy być pewni siebie, oczyścić wszelkie negatywne wynaturzenia ego, odmawiając jednocześnie współistnienia z tymi ciemnymi siłami.

Poszukiwanie duchowej prawdy jest ścieżką gnozy, poprzez doświadczanie Praw Naturalnych związanych z zasadami świadomości, które rządzą naszą rzeczywistością. Prawdy duchowej nie da się dokładnie zdefiniować, ona musi być bezpośrednio doświadczona i przeżyta przez każdego z osobna. Jednak podstawą postrzegania prawdy w tej sprawie jest po prostu zrozumienie, że jest ona tym, czym jest - dokładną oceną wydarzeń, które miały miejsce wokół nas w przeszłości lub w czasie teraźniejszym. Aby lepiej zrozumieć prawdę, musimy dokładnie dostrzec bieżące wydarzenia i zrozumieć, że prawda jest pierwsza. Oznacza to, że musimy wiedzieć lub widzieć, kiedy jesteśmy okłamywani w celu zaciemnienia rzeczywistych wydarzeń.

Szerszą prawdę czerpie się z mądrości doskonałego zrozumienia wiedzy odnośnie tego, co istnieje. Prawda jest dokładniej postrzegana z obiektywnej i neutralnej pozycj faktów, które pozostają bezstronne wobec osobistych opinii lub emocjonalnych przywiązań, wobec chęci lub konieczności kontrolowania wydarzeń. Zamiast tego pozwalamy, by była taka, jaka jest, patrzmy na nią z neutralnej, bezstronnej i otwartej perspektywy. Prawda tkwi w sercu oraz duszy każdego człowieka, i to w badaniu zawartości serca czy wyższej świadomości można znaleźć ducha prawdy. Każdy z nas musi kierować się własną prawdą, która tkwi głęboko w sercu, żadna inna osoba nie ma prawa zmusić kogoś do działania zgodnie z jej wersją prawdy. Jest to naruszenie praw naturalnych, a wtedy poniesie się konsekwencje. Kiedy podejmujemy zobowiązanie do poszukiwania prawdy, prawda, którą odkrywamy, naturalnie otwiera nas na duchowe przebudzenie i dostosowanie do Praw Naturalnych, które rządzą rzeczywistością oraz świadomością.

Kiedy rozwinęliśmy wyższą świadomość, mamy zdolność dostrzegania makrokosmicznych wzorców w otoczeniu, co pomaga nam precyzyjnie oceniać wydarzenia jako prawdę albo nieprawdę. Przez oczyszczanie negatywnego ego i oczekiwań co do wyniku, mamy zdolność dostrzegania tego, co faktycznie się dzieje. Rozpoznanie wzoru i znaczenia z nim związanego, pozwala dostrzec większy obraz, połączyć kropki. Zdobywanie wyższej świadomości, w której decydujemy się żyć w prawdzie, oznacza, że zdajemy sobie sprawę z dokładnych wydarzeń i tego, co faktycznie dzieje się wokół nas. Chcemy widzieć wydarzenia takimi, jakimi są naprawdę, a nie takimi, jakimi chcemy, aby były. Odwrotnie, osoba z niską częstotliwością negatywnej świadomości ego, nie zobaczy tych samych wzorów makrokosmosu w środowisku ani ich nie zrozumie, a zatem niedokładnie pojmie zachodzące wokół niej zdarzenia. Jest to sposób kontrolowania percepcji rzesz, poprzez sterowanie zachowaniem tak, aby uwierzyły w iluzje, na których opierają swoje decyzje - celowo kształtowane poprzez kontrolę umysłu.

Nasza wewnętrzna praca na drodze do przebudzenia, do uzyskania dostępu do wyższych poziomów prawdy, polega na rozpoznaniu, gdzie rządzą nami mechanizmy ego związane z bólem i złudzeniami. Celem duchowym jest uzyskanie dokładnej oceny wydarzeń, co pomaga nam dostosować postrzeganie do faktycznych wydarzeń mających miejsce wokół nas.

Podstawa Prawa Naturalnego stanowi Prawo Duchowe

Dajemy tu podstawy wyższej prawdy, abyście mogli lepiej zrozumieć, że żyjemy w matrycy energetycznej. Ta energetyczna matryca formuje się w materialną rzeczywistość, opierającą się na Prawach Naturalnych, które są inteligentnie interaktywne ze wszystkimi poziomami królestw duchowo-energetycznych. Oznacza to, że naszym stworzeniem rządzą naturalne prawa duchowe oraz idące za nimi konsekwencje zachowań, które nie są związane ze sztuczną inteligencją i nie zostały stworzone przez istoty ludzkie na Ziemi lub przez NAA. Na ścieżce poszukiwania prawdy możemy natknąć się na objawienie gnostyczne, że wszystkie aspekty świadomości istnieją w warunkach, które rządzą tymi Prawami Naturalnymi.

Są to prawa duchowo-energetyczne, których nie można zmienić tylko dlatego, że tak chcemy lub o nich nie wiedmy. Nasza fizyczna rzeczywistość jest współtworzona przez naszą świadomość chwila po chwili - we współpracy z tymi prawami duchowo-energetycznymi. W rezultacie objawia się to tak, że jesteśmy połączeni z tymi prawami stale, gdy świadomość podróżuje w materii i czasie. Jeśli jesteśmy nieświadomi i brakuje nam wiedzy, że takie prawa istnieją, wówczas jesteśmy w stanie ciemnej ignorancji. Stan, w którym nasze manifestacje ciągle są niedopasowane, zabiera nas z wyższej ścieżki. Niedopasowanie oznacza, że urzeczywistniamy to, czego nie chcemy tworzyć, lub że jesteśmy odłączeni od prawdy. Nasz świat jest wtedy zainfekowany karmicznymi zaburzeniami równowagi, które generują cykle osobistego cierpienia i powtarzające się reinkarnacje w królestwo niższych stworzeń.

Podstawową koncepcję dostosowania do Prawa Naturalnego najlepiej zrozumieć jako prawdziwą cześć oddawaną boskiej iskrze i świadomości, która jest obecna we wszelkim życiu. Wszystkie istoty żyjące, w tym ludzkie, podlegają prawom naturalnym, a te prawa są rozliczane pod koniec cyklu ewolucji. Kiedy poświęcamy czas na studiowanie i lepsze zrozumienie, w jaki sposób te zasady świadomości działają, jak rządzą strukturami energetycznymi w naszych ciałach świetlnych i jak działają w strukturze tego, co przejawiamy, możemy się do nich dostosować i współtworzyć w dużo bardziej harmonijny, wyrazisty, artystyczny sposób.

Gnostycyzm Esseńczyków

Z punktu widzenia strażnika, prawdziwy starożytny gnostycyzm pochodzi z linii Esseńczyków, chrystusowych Templariuszy, którzy przynieśli linie rodu Graala, króla Maji przez gwiezdne wrota, aby utworzyć 12 plemion. W każdej z tych linii powinna się zachować jedna sekcja zapisu genotypu kodu DNA, zawierająca inteligentne informacje z zapisów Kosmicznego Prawa Jedni, pochodzące z krystalicznych wszechświatów znajdujących się w światach Boga. Każda z pierwotnych linii 12 plemion Esseńczyków została zasiana przez planetarny system gwiezdnych wrót i pomogła ucieleśnić konkretne kody DNA, które miały zostać zaszczepione i zintegrowane w sieci planetarnej, aby stopniowo wspierać duchowe wznoszenie. Był to plan ewolucyjny mający na celu odzyskanie zagubionych i połamanych grup ludzkich dusz, naprawy i aktywacji nieaktywnego DNA (co było wynikiem wybuchu Tary), a następnie wojen z innymi gatunkami, które spowodowały Lucyferiańską Rebelię i kataklizm Atlantydzki.

Od czasu ustanowienia Przymierza Lucyfera na Ziemi trwa nieustanna walka o tę wiedzę, za którą starożytni strażnicy mądrości byli konsekwentnie ścigani i mordowani. Główne wydarzenie wyzwalające tę linię czasu rozpoczęło się od inwazji 9 500 lat temu, gdy grupy NAA i Illuminati podjęli próbę stworzenia super rasy genetycznych elit. Umieścili ukradzione DNA Rubinowego Słońca w wybranych liniach rodów, które przekształciły się w masonerię, templariuszy, różokrzyżowców, jezuitów i inne tajne stowarzyszenia, utrzymujące w sekrecie różne gałęzie hermetycznej wiedzy ezoterycznej, która jest używana przede wszystkim dla własnej korzyści. W historycznych liniach czasu celowali w linię Graala z 2-gich wrót, których porywali lub eliminowali, ponieważ ta grupa dusz jest genetycznie związana z rodziną Michała pochodzącą z Aldebarana. Są naturalnymi strażnikami wschodniej sieci, a także otwierają dostęp do Złotych Wrót. Te szczególne linie krwi Nefilim/Michała są oryginalnymi liniami genetycznymi ciał DNA Rubinowego Słońca na Ziemi, które grupy NAA porywały i modyfikowały jako ciała-gospodarze dla różnych inwazyjnych grup Oriona i nordyckich.

Grupy totiańskie przejęły elementy esseńskiej wiedzy na temat Prawa Jedni i stworzyły hermetyczne tradycje, które zostały przedstawione jako niechrześcijańskie linie gnostycyzmu zwane Corpus Hermetica. Tajne stowarzyszenia nadal tworzyły się wokół tradycji hermetycznej w szkołach tajemnic, które były wykorzystywane do ukrywania starożytnej wiedzy przed zwykłymi ludźmi, którzy zamiast tego otrzymywali zupełnie inne informacje w formie religijnej indoktrynacji. Aby ukryć początki i misję esseńskich chrystusowych templariuszy, NAA silnie wpłynęła na korektę świętych tekstów podczas Soboru w Nicei. Wywarło to wpływ na inne religie świata, zamieniło autentyczne informacje gnostyczne, spowodowało celowe rozprzestrzenianie brutalnych religii opartych na satanistycznej ofierze krwi, świętych wojnach i czczeniu obcych fałszywych bogów ojców.

Później Aleister Crowley i kulty satanistyczne włączyły część tej wiedzy - takiej jak informacje o gnostyckiej mszy - do rytuałów czarnej magii. Szatańskie kulty koncentrują się na tych samych zasadach z ważnym zastrzeżeniem, ponieważ pierwszym prawem satanistów jest Prawo Odwrócenia, w którym ofiara krwi była potrzebna do podtrzymania sił przeciwdziałających życiu. Odwrócili wszystkie prawa a także zasady, ponieważ potrzebował tego czarownik wymuszający władzę nad innymi w tym materialnym świecie.

W wyniku ludobójczych planów pozostałe grupy Esseńczyków zeszły do podziemia, a wiedza została ukryta i nadal jest przekazywana w tajemnicy, na przykład w ramach sekty Katarów. Niektóre z tych pozostałych zapisów odnalazły się w Nag Hammadi, do których obywatele mają ograniczony dostęp. Biblioteka Nag Hammadi (Nadż Hamadi) to zbiór trzynastu starożytnych ksiąg zwanych kodeksami, które zawierają ponad pięćdziesiąt tekstów, odkrytych w Górnym Egipcie w 1945 roku. To niezwykle ważne odkrycie obejmuje dużo pierwotnych ewangelii gnostyckich, tekstów uważanych za całkowicie zniszczone. Odkrycie i tłumaczenie biblioteki Nag Hammadi, początkowo ukończonej w latach 70. XX wieku, znacznie przewartościowuje definicję natury gnostycyzmu w stosunku do autentycznej historii prawdziwego chrześcijaństwa.

Hermetyzm wywodzi się z totańskich przeinaczeń i jest szkołą idei oraz systemów, które koncentrują się na dążeniu do gnozy, do bezpośredniej wiedzy i doświadczeń dotyczących wewnętrznego objawienia duchowych tajemnic. Jednak, podobnie jak w przypadku całej wiedzy i narzędzi, mogą być wykorzystywane w negatywnej polaryzacji - dla siebie lub w pozytywnej - służby dla innych. Ze względu na polaryzację, którą wybieramy i tego, jak używamy Praw Naturalnych do współtworzenia, będziemy bezpośrednio inicjować sposób wyrażania się treści zgodnie z intencją. Wybrana polaryzacja i jej wyrażenie będą miały wewnętrzny i zewnętrzny skutek, zobaczymy wyniki, które sami stworzyliśmy. Jeśli jesteśmy duchowymi adeptami i poszukiwaczami prawdy na ścieżce Prawa Jedni, nasza miłość przełoży je na czystą, harmonijną wiedzę, posłuży naszej suwerenności i duchowej wolności, przejawimy więcej dobroci i naturalnego porządku. Jeśli znajdziemy się na ścieżce służenia sobie, szukając mocy w materii, nasz lęk przełoży się na ignorancję, która współbrzmi z chaosem i kontrolą, a wtedy przejawiamy więcej chaosu i zła. Kiedy mamy jasność co do Praw Naturalnych i obserwujemy kontrolerów, widzimy wykorzystywane przez ludzkie i nieludzkie frakcje ukryte technologie w negatywny sposób.

Trzynaście zasad Praw Naturalnych

Możemy żyć świadomie dostosowując się do Praw Naturalnych, które będą wspierać naszą ścieżkę gnostycznego objawienia podczas cyklu wznoszenia, będą wspomagać aktualizacje naszego celu i misji na Ziemi. Kluczem do wszystkiego jest wybór miłości jako stałego przewodnika, ponieważ czyste serce i wewnętrzny duch poprowadzą nas przez te tajemnice, abyśmy mogli prawdziwie poznać siebie. Rozważ to i zastanów się nad tym, co te prawa oznaczają w twoim życiu, i zauważ, kiedy one działają. Warto zdecydować się na pracę z tymi Prawami w polaryzacji miłości, aby pozytywnie wpływały na urzeczywistnienie oraz osiągnięcie najwyższego celu i aby pobudzały szerzenie miłości oraz dobroci na planecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz