wtorek, 25 grudnia 2018

LISA RENEE 12/2018 – ODRZUCANIE KŁAMSTW

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w dobie mediów społecznościowych i szalejącej propagandy większość społeczeństwa nie jest w stanie oddzielić prawdziwych obrazów od tworzonych sztucznie. Aby oszustwo zadziałało, muszą w nie wierzyć obie strony - zarówno zwodziciel, jak i zwiedziony muszą grać swoje role. W jaki sposób możemy dostrzec kłamstwa, duchową zdradę, wypaczenia rzeczywistości, blokady energetyczne oraz podczepienia mrocznych sił, które są splecione z kłamstwem? Z pozytywnego punktu widzenia, wicielona forma Beliala – jednego z głównych liderów kłamców, niedawno opuściła swoje ciało i obecnie nie jest w stanie przenieść świadomości do innej ziemskiej formy.

W każdym z nas tkwi wewnętrzny duch, który daje nam bezpośredni dostęp do prawdy. Wszyscy mamy zdolność odkrywania zakłamanych tożsamości ego, pozbycia się licznych warstw fałszywych przekonań i kłamstw, za którymi ukryta jest prawda. Kiedy napotykamy warstwy fałszu, które wytworzyły blokady energetyczne i szerzą ciemność w naszych umysłach oraz ciałach, wprowadzamy w naszą obecną świadomość prawdę. Pozwalając sobie na poznanie prawdy o tym, co spowodowało ten wewnętrzny ból, ostatecznie doświadczamy wolności mentalnej, emocjonalnej i duchowej.

Chwila obecna jest połączona z najgłębszą duchową esencją, która rozświetla warstwy świadomości. Tak oświetlona prawda wyzwala ból stworzony przez ciemność, skutecznie odrzucając kłamstwa, które spowodowały cierpienie i udrękę. Wielu z nas zostało zwiedzionych przez propagandę i subtelne formy przemocy wykorzystywane do rozprzestrzeniania tych kłamstw, a światowa populacja kupowała je w każdym kształcie oraz rozmiarze. Ta sprzedana nam wersja rzeczywistości 3D związana z kulturą śmierci jest oszustwem, jest to kłamstwo szerzone za pomocą psychologicznej i emocjonalnej manipulacji, mające utrzymać ludzkość w duchowej niewoli, powtarzaniu poprzednich cykli czasowych, które rozpoczęły się inwazją NAA, przynosząc globalne ludzkie cierpienie oraz krwawe ofiary.

Kiedy szukamy wyzwolenia, aby znaleźć prawdziwe szczęście i wolność, musimy przezwyciężyć masowe zamieszanie oraz oszustwa, wykorzystywane do manipulowania nami w tym świecie, skutecznie je odrzucając. Aby odkryć prawdę, musimy się bardzo postarać, i w pełni zaangażować się w świadomość chwili obecnej oraz poświęcić się ścieżce poszukiwania prawdy. W tych burzliwych i transformujących czasach musimy stawić czoła kłamstwom, rzucać wyzwanie tym dobrze wspieranym oraz finansowanym istotom, które chciałyby je szerzyć jeszcze intensywniej. Kontrolerzy zamierzają zniszczyć ludzki potencjał duchowy i pragną napełnić ten świat jeszcze większym wewnętrznym i zewnętrznym uciskiem, tyranią, zniszczeniem oraz mrokiem. Każdy z nas musi postarać się znaleźć najwyższy wyraz siebie, jednocześnie kultywując najgłębsze współczucie, empatię i mądrość nabytą dzięki bezpośrednim doświadczeniom, aby być przykładem życia w rzeczywistości harmonii z wyższą prawdą. Nie musimy projektować świętości ani doskonałości na podstawie z góry założonych pojęć, wszystko, co jest potrzebne, to pozytywne intencje i zobowiązanie się do bycia szczerym, troskliwym oraz miłym dla siebie czy dla innych. Staramy się wyrażać prawdę, reprezentować autentyczne Jaźnie, pokazując, jak naprawdę czujemy i jak nasycamy tym głębszym sensem naszą komunikację i słowa. Dokonujemy wyboru, chcemy wykorzenić kłamstwa, niech przestaną mieć wpływ na nasze emocje i motywacje, postrzeganie, zachowanie czy działania, wyrażamy zgodę na to, aby poznać całą prawdę.

Żyjemy w kulturze konsumpcyjnej, w której większość społeczeństwa nie jest w stanie oddzielić uczciwości i prawdy od oszustw, intryg, manipulacji czy rażących kłamstw. Nasza indywidualna umiejętność rozróżniania faktów od fikcji, dostrzegania różnicy między prawdą a kłamstwem zawartym w informacjach, na które jesteśmy narażeni poprzez wiele różnych mediów, przechodzi bezprecedensowe zagrożenie. Warstwy świadomości istot ludzkich są celowo atakowane, aby ograniczyć inteligencję społeczną, programować ego, które wytwarza wyuczoną bezradność i ślepe poleganie na fałszu, co napędza wiele struktur kontroli 3D. Kiedy ludzie są nasycani tym, co wydaje się być losowym negatywnym bodźcem zewnętrznym, przekłada się to na emocjonalnie świadomość przetrwania, doznawanie nieustannego przemieszczania się przez nawałnicę postrzeganych i rzeczywistych zagrożeń. Niestabilne i nieprzyjazne środowisko ma zagrażać zarówno świadomemu, jak i nieświadomemu postrzeganiu bezpieczeństwa osobistego, co dodatkowo zaciemnia wizję osoby podróżującej w zniekształconej wersji rzeczywistości. To zakłócenie percepcji prowadzi do tego, że wielu ludzi szuka w świecie zewnętrznym czegoś, co może posłużyć jako na mechanizm ucieczki. Większość przekazuje władzę strukturom kontrolującym w zamian za fałszywe poczucie osobistego bezpieczeństwa lub rezygnuje ze wszystkiego z powodu przytłaczającej, wyczerpującej apatii. Ci, którzy starają się utrzymać swój potężny wpływ na ludzi podatnych na wyzysk po mistrzowsku wykorzystują do tego sztukę wojenną polegającą na rozpowszechnianiu mylących informacji splataniu ich z jawnymi kłamstwami, używaniu metod nacisku w połączeniu z taktyką przytłaczania i wyczerpywania.

Hołdowanie naiwności

Tak więc celem inżynierii społecznej jest wykorzystanie podświadomości i przeniesienie uzależnienia emocjonalnego na tych, którzy zgromadzili największe bogactwo oraz moc. To sprawia, że sprawują pełną kontrole i władzę nad rozdzielaniem wszystkich zasobów dostępnych na tym świecie, jednocześnie tworząc wiele różnych podklas zmarginalizowanych i prześladowanych ludzi. Ci, którzy są dotknięci ubóstwem i czują się wykluczeni ze społeczeństwa, są szczególnie narażeni na emocjonalną eksploatację, z powodu naiwności skupiają się na nic nie znaczących tematach oraz życiu kłamstwami.

Dopóki nie poznamy samych siebie, nie będziemy umieli dostrzec głębszych i ukrytych motywacji innych. Kiedy brakuje nam samoświadomości i świadomości społecznej, jestesmy bardzo łatwowierni. Naiwność sprawia, że stajemy się podatni na manipulacje przez tych, których postrzegamy jako autorytety, za którymi stoi tajny plan związany z trzymaniem się jak największego bogactwa i mocy. Nikt, kogo można kupić lub sprzedać, nie pozostaje bezstronny. Ten brak świadomości na temat natury rzeczywistości 3D prowadzi ludzi do stawania się trybikami dzielących i szkodliwych programów, kontrolowanymi umysłowo, wspierającymi nikczemne plany kontrolerów.

Po mistrzowsku serwowane oszustwa i kłamstwa propagowane przez tych, którzy desperacko chcą utrzymać status quo oraz władzę nad światem, pogłębiają się i wykorzystują łatwowierność ludzi. Istnieje tendencja do automatycznego uwierzenia, że oszuści i aktorzy przekazują nam prawdę, a jednak tak nie jest. Wielu nieetycznych i straumatyzowanych ludzi na scenie światowej jest uzależnionych od władzy i nadal odgrywa swoje role. Jednak to kontrolerzy Live Action Role Player’s lub LARP są wykorzystywani przez NAA, aby wzmocnić nasze systemy przekonań 3D lub światopogląd poprzez karmienie nas kłamstwami. Wielu ludzi wierzy, że ci aktorzy na scenie światowej mówią prawdę lub są godni zaufania, niezależnie od długiej listy przeciwnych faktów i twardych dowodów. Większość ludzi nie chce zagłębiać się w twarde tematy i zadawać trudnych pytań, które rzucają wyzwanie ich systemom wierzeń, po to, aby zbadać szerszy obraz łączący wszystkie elementy tej rozległej układanki. Jednak poświęcenie czasu na znalezienie prawdy na temat tabu i trudnych kwestii jest dokładnie tym, czego potrzeba teraz bardziej niż kiedykolwiek.

Kontrolerzy potrafią manipulować ludźmi po mistrzowsku, ponieważ odkrywają cechy emocjonalne i ukryte podświadome pragnienia, przez co wykorzystują słabe punkty ofiar wciskając im kłamstwa, które są przedstawiane jako fakty. Tyrani, despoci i autorytarni globalni przywódcy ukrywają się za słomianymi maskami marionetkowej demokracji, zaś w rzeczywistości starają się niszczyć podstawowe zasady humanitarne. Dysponują ogromną ilością danych osobowych, przez co profilują globalną publiczność, wykorzystują inwigilację oraz szereg mistrzowskich oszustw, aby emocjonalnie wykorzystać społeczeństwo. Choć jest to trudne, musimy przyznać, że dzięki kontroli umysłu udało im się zmanipulować wielu ludzi, którzy uwierzyli w jawne kłamstwa. Ich celem jest wykorzystywanie łatwowierności ludzkich rzesz, nieustanne nawoływanie do przemocy i destrukcyjnych konfliktów. Działają zza kulis, kształtując narracje tak, by przypisać swoją winę tym grupom ludzi, których postrzegają jako groźnych. Sterowanie dezinformacją poprzez media głównego nurtu skłania do jeszcze liczniejszego stosowania wojennych taktyk, by podburzać gniew i zasiać nienawiść wśród słabszych grup społecznych. Jest to prosta wojna psychologiczna, która opiera się na szerzeniu kłamstw oraz celowej dezinformacji, aby społeczeństwo było zdezorientowane i walczyło ze sobą nawzajem.

Imperatywem tych czasów jest chęć otwartego współczującego dialogu dotyczącego kwestii trudnych tematów, zobowiązanie się do psychicznej elastyczności, poszukiwania wyższej prawdy oraz do przeprowadzenia badań, które pozwoliłyby na własne opinie, niezależnie od tego, czy są popularne lub opłacalne. Warto szukać prawdy i starać się ją odkryć, ponieważ jest to jedyny sposób na uzyskanie wiedzy niezbędnej do ujawnienia wielu szkodliwych programów, motywów kryjących się za szerzeniem dezinformacji i kłamstw. Kiedy dostrzegamy intrygi przysłonięte fasadą, starajmy się szukać szerszej prawdy co do tego, kto lub co korzysta z tych kłamstw, a następnie możemy zacząć dostrzegać, jaką cenę za te kłamstwa płaci ludzkość.

Kłamcy i oszukani

Oszustwo i kłamstwo są formą komunikacji, która dotyczy dwóch stron. Są tacy, którzy działają jako oszuści przekazujący fałszywe informacje, na ogół z ukrytym programem, i ci, którzy przyjmują te kłamliwe informacje. Ogólnie rzecz biorąc, w złożonych oszustwach występuje nierównowaga sił, gdzie rzekomy autorytet, posiadający więcej władzy lub pieniędzy, popełnia oszustwo, aby mieć strategiczną przewagę nad tymi, których zwodzi. Oszukujący celowo przekazuje fałszywe wrażenia lub informacje osobom postrzeganym jako łatwowierne, naiwne lub wrażliwe, które na tych kłamstwach oprą swoje przyszłe działania lub decyzje.

Trzeba zrozumieć, że szerzenie oszustw i kłamstw dotyczy obu stron: zwodziciela i osoby oszukiwanej - oboje muszą uczestniczyć w kłamstwie, aby doprowadzić do jego manifestacji. Kontrolerzy wymuszają na oszukanych, aby wyrazili zgodę na kłamstwa, aby nadal mogli dopuszczać się oszustw wobec społeczeństwa oraz sterować programowaniem kontroli umysłu.

Ci z nas, którzy zostali oszukani i zmanipulowani przez kłamców, powinni się przebudzić, zrozumieć swoją rolę w promowaniu kłamstw, a następnie podjąć wspólne starania, aby zmienić zachowanie. Nie można ignorować faktu, który okazał się kłamstwem, ani reagować emocjonalnie na te informacje, nie można mieć uprzedzeń je potwierdzających ani wykazywać bezradności. W przyszłości powinniśmy zdecydowanie i świadomie unikać kłamstwa oraz rozpowszechniania dezinformacji. W tym odwróconym świecie wszyscy byliśmy okłamywani i oszukiwani, byliśmy wyzyskiwani oraz zniewalani przez ludzi i nieludzi. Kiedy jesteśmy w stanie rozpoznać i przyznać, że przytrafiło się to nam wszystkim na Ziemi, i że dzieje się to teraz, wchodzimy w główny etap duchowego przebudzenia i to, co jest potrzebne do osiągnięcia masy krytycznej w ujawnianiu. Aby osiągnąć masę krytyczną, musimy także uznać i zaakceptować nasz udział w wielkim oszustwie oraz kłamstwie - znanym nam lub nieznanym. Przyznajmy, że wierzyliśmy w dezinformację, którą szerzyli ludzie wokół nas, i że żyliśmy na planecie tocząc wojnę o świadomość, która została celowo przed nami utajniona, co wiązało się z wyrachowanym wyzyskiem i ukrytą kontrolą umysłu.

Służba sobie, nagradzanie za kłamstwa

Wszyscy byliśmy karmieni dezinformacją, wierzyliśmy w te masowe oszustwa i kłamstwa dotyczące natury materialnej rzeczywistości 3D. W rzeczywistości opartej na materii, konsumpcji, i na gromadzeniu, ludzie zwykle starają się służyć sobie oraz wibracji kultury śmierci. Jako jednostki byliśmy również w przeważającej mierze uwarunkowywani przez środowisko kulturowe, działać tak jak otaczające nas osoby w celu osiągnięcia osobistych celów lub pragnień, bazujących wyłącznie na systemie wartości związanym z konsumpcją. W systemie wartości służby sobie społeczna inżynieria kultury śmierci nagradza tych, którzy działają jako odtwórcy ról, głównie jako drapieżni kłamcy i źli aktorzy świadomie oszukujący innych, bardziej podatnych na manipulację. W obecnej rzeczywistości, jeśli człowiek wzmacnia plan kontrolerów i gra w gry służby sobie, jest drapieżnym kłamcą i dezinformującym agentem, chcącym zyskać przewagę nad innymi, bywa nagradzany materialnie. Jedynym sposobem, aby przestać nagradzać kłamców, jest zobaczyć ich w akcji i zobowiązać do usunięcia kłamstw, konfrontując lub pozbywając się tych ludzi i mrocznych istot, które nadal szerzą fałsz oraz dezinformację.

Większość ludzi przyzwyczaiła się kłamać, nie pojmując wpływu i skutku, jaki wywoła w ich życiu energetyczna wibracja oszustwa. Nie chcą widzieć, jak wibracja nieuczciwości rozlewa się na zewnątrz, jak wpływa na innych, na przykład bliskich. Chociaż istnieje wiele powodów do kłamstwa, większość kłamie dla własnego dobra, aby uzyskać finansowe lub ekonomiczne korzyści, aby uciec i uniknąć konfrontacji z innymi ludźmi czy ukryć błędy związane z niekorzystnymi danymi. Większość chce wierzyć, że właściwie są uczciwi oraz prawdomówni i mogą określać limity co tego, na ile są gotowi kłamać innym, w różnych warunkach społecznych. Im więcej kłamstw jesteśmy gotowi przekazać innym, tym bardziej okłamujemy siebie, dopóki kłamstwo nie stanie się naturalne i kompulsywne do poziomu, w którym nie odczuwamy żadnego dyskomfortu emocjonalnego, kiedy w pełni świadomie angażujemy się w oszukiwanie innych.

Ludzie przyzwyczajeni do karmienia kłamstwami przez bogate i sławne elity władzy, łatwiej przełkną kolejne oszustwa. Robią wszystko, aby utrzymać fałszywe przekonania na temat rzeczywistości 3D. Kontrola umysłu jest zaprojektowana w taki sposób, że jeśli otrzymują prawdziwe informacje, ale one nie pasują do ich przekonań lub światopoglądu, całkowicie je ignorują. Pewne implanty kontroli umysłu działają jak slajdy umysłu, więc umysł prześlizguje się po niepożądanym temacie i po prostu bagatelizuje informacje tak, jakby nigdy nie zostały przekazane, a następnie szybko przenosi uwagę na coś innego. Co więcej, niektórzy ludzie mają tendencję do wyśmiewania informacji, a nawet atakowania osoby je przekazującej, postrzeganej jako zagrażającej ich systemowi przekonań.

Nie możemy już ignorować stosów kłamstw, które nas otaczają. Wspólnie możemy przebić zasłonę z astralnych murów czarnej magii, które zostały stworzone przy pomocy zaklęć oszustwa. Kiedy wyrzucamy kłamstwa z naszego życia, rozbijamy ładnie zapakowane iluzje, a ich treść wznosi się do świadomości, gdzie w końcu możemy zobaczyć większe fragmenty prawdy. Przestajemy brać udział w nagradzaniu kłamców i karaniu tych, którzy są naprawdę uczciwi. Prawda o ujawnieniu żyje w nas wszystkich i właśnie teraz można dostrzec prawdziwą naturę rzeczywistości.

Wojna duchowa

Duchowa wojna jest bitwą toczoną między światłem, które istnieje w prawdzie, a ciemnością, która istnieje w kłamstwie. Dokładna ocena rzeczywistości opiera się na poznaniu i dostrzeżeniu prawdy, co zwiększa światło, a także na właściwym patrzeniu na to, jak rzeczy wyglądają naprawdę. Kiedy rozpoznajemy prawdę, niezależnie od tego, jak niewygodna może się wydawać, widząc ją taką, jaka jest, szerzymy ducha prawdy i wzmacniamy światło wyższej świadomości. W ten sposób sprowadzamy światło do ciemności, rozjaśniamy mrok.

Szerzenie kłamstw, aby manipulować innymi, stanowi duchowe nadużycie, przez co stopniowo rujnuje i ostatecznie niszczy wszelkie związki, a także wypacza postrzeganie rzeczywistości, niszcząc klarowność oraz duchowe połączenie. Kiedy ludzie kłamią, zakłócają pola energetyczne zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Te zniekształcają rzeczywistość w ludziach, którzy wierzą kłamstwu, a tym samym i oni wpływają na fałszywą rzeczywistość. Kłamstwo jako duchowe nadużycie bezpośrednio oddziałuje na umysł i na to, jak człowiek myśli. Próbujący zmanipulować innych, by wierzyli w kłamstwa, szerzą ciemność, przez co ich myślokształty wpadają w sieci oszustwa, w wypaczonej wersji fałszywej rzeczywistości. NAA do szerzenia kłamstw wykorzystują technologię sztucznej inteligencji tworząc zniekształcone rzeczywistości, zaś ciemność tych kłamstw wypełnia ludzkie świadomości, wprowadzając w ramy czasowe zniekształconej rzeczywistości sztucznej inteligencji.

Większość ludzi, którzy są kompulsywnymi i nawykowymi kłamcami, ma zazwyczaj szereg problemów związanych z nałogami, uzależnieniami od rzeczy materialnych, negatywnych egotycznych myśli lub narkotykami i alkoholem. Uzależnienie pozwala ciemności wlać się do ciała świetlistego, zapraszając pasożytnicze istoty do ciała fizycznego poprzez chemiczne drzwi powstające w zmienionym stanie świadomości, spowodowanym przez przyjmowanie tych substancji.

Jeśli kłamstwo i rozprzestrzenianie się ciemności kontynuuje tworzenie sieci oszustw w zniekształconej rzeczywistości, ciemność wkracza w światło duszy, powodując wewnętrzne szkody i stopniowe spękania. Pękanie duszy umożliwia dostęp pasożytniczych bytów, podczepień duchów i demonicznych opętań, które łączą się z ciałem świetlistym, a następnie wykorzystują ciało do własnych celów. Ta szkoda dla ciała świetlistego będzie drastycznie oddziaływać na ducha osoby, przeszkadzać w procesie łączenia się i relacjami z sobą, z innymi i z Bogiem, wywołując odczucia rozpaczy, niedoli oraz odłączenia od życia.

Promowanie kłamstw i fałszywych przekonań generuje mnóstwo zamieszania i stresu, uniemożliwiając wyższy poziom ekspresji i celu, a ostatecznie - spełnione produktywne, dające radość bytowanie. Nawet jeśli angażujemy się w duchową wojnę i życie na więziennej planecie, możemy poświęcić się służbie innym.

Czarne Drzewo Życia, sztuczne Drzewo Życia lub Kelipot

Większość ludzi ciągle była poddawana praniu mózgu, aby ignorowali i lekceważyli energetyczną rzeczywistość świadomości zbiorowej i sił duchowych, wielu różnych czujących form bezcielesnej świadomości, które istnieją jako jakość, temat i wibracja energii. Każda z tych sił duchowych lub bezcielesnych świadomości, może zostać wyczarowana lub wywołana, aby szukać wibracyjnego dopasowania w ludzkim ciele fizycznym, w celu urzeczywistnienia na materialnej płaszczyźnie. Ciemne siły duchowe z niskiego poziomu stosują kłamstwa i manipulowanie umysłem ludzkiego nosiciela, aby wierzył, że mogą mu być pomocne. To grubiańskie kłamstwo jest osadzone w czarnomagicznym zaklęciu, związanym z duchowym wykorzystaniem człowieka.

Rytualne przywoływanie demonów i sił ciemności wiąże się z ogromnymi kosztami duchowo-energetycznymi, zapłata zostaje zwykle odebrana w postaci krwi lub tragicznej śmierci. Osoba dokonująca aktu połączenia z siłami mroku doświadczy osobistego bólu i udręki. Hierarchia sił ciemności ma wiele do zaoferowania, może przekazać wiedzę w konkretnym temacie, a kiedy istota ludzka pragnie tej wiedzy za wszelką cenę, może przyciągnąć siły mroku. Wiedza to potęga i każdy powinien rozwijać swój wewnętrzny potencjał, aby urzeczywistnić wyższy cel, jednak kiedy ludzie przekroczą linię bezpieczeństwa, wpadając w uzależniającą pogoń za mentalną mocą oraz intelektualną wiedzą, przedkładając ją ponad gnozę serca i duszy, może to mieć negatywne konsekwencje.

Aby uzyskać dostęp do tej wyższej wiedzy lub władzy, wiele rodzin lucyferycznych i satanistycznych oddaje własne dzieci oraz dzieci ich dzieci, przelewa ich krew w rytuale, aby uzyskać materialne przyjemności lub mroczną moc na płaszczyźnie materialnej. Te rytuały są prawdziwe i mają tragiczne konsekwencje, gdy osoby uzależnione od władzy oraz chciwości sprzedają swoje dusze za tymczasowe zaspokojenie, wpadając w ręce pozaziemskich oszustów, którzy zamierzają zadać ludzkości cierpienie.

Duchowych oszustów można nazwać wieloma różnymi imionami: demony, upadłe anioły, dżinowie, istoty cienia, lub prawdziwe mroczne istoty pozawymiarowe (NAA). Wszystkie te byty składają się z czystej czarnej energii, i są zorganizowane według prawa struktury. Prawo struktury istnieje w wymiarach czasu i przestrzeni, a niektóre ze zbiorów instrukcji są strukturami energetycznymi, które zostały współtsworzone pomiędzy antyżyciowymi siłami duchowymi a ludźmi na Ziemi ucieleśniającymi te ciemne siły. Ta większa struktura organizacyjna nazywana jest Czarnym Drzewem Życia lub Kelipot. Czarne Drzewo Życia jest wykorzystywane do manipulowania osiami czasu z pomocą obcych maszyn i technologii sztucznej inteligencji, a więc jest również określane jako Sztuczne Drzewo Życia.

Te ciemne siły były również rozmnażane przez tych, którzy stosują rytuały czarnej magii zgodnie z prawem struktury zawartym w zbiorze kabalistycznym Sefiry, w którym wiele satanistycznych organizacji wykorzystało podstawowy kod 10D jako zasadę w rzucaniu uroków, czarowaniu i przeprowadzaniu innych rytuałów. Drzewo życia Kabały przedstawia zniekształcony genetyczny kod bazowy 10D linii regresywnych Czarnego Słońca, licznych bytów, które pochodzą z linii Drakonian, oraz ras uchodźców z wojen Maldek i Marsa. Kabała judaizmu opiera się na naukach przekazanych przez kolektyw Jahwe z Saturna, który promuje stosowanie na najwyższych poziomach piramidy mocy saturniańskiego kultu krwi. Kabała przyniosła fragmenty inteligencji wszechświatowego Melchizedeka dając częściową wiedzę, która została przyswojona i była przechowywana w strukturze Uniwersalnego Drzewa Życia oraz dwunastu holograficznych tablic zawierających język światła, uniwersalny kod Stwórcy.

Antyżyciowe siły lucyferianizmu i satanizmu postanowiły dostosować się tylko do zasad materializmu oraz negatywnego ego, podążając przede wszystkim za ideologią, która gloryfikuje służbę sobie, moralny nihilizm, przetrwanie najsilniejszych, a także eugenikę. Aby zwiększyć swoją siłę i wpływy na innych, działają zgodnie z własnymi kaprysami oraz pragnieniami, tworząc styl życia bazujący na natychmiastowym samozadowoleniu, hedonizmie i materialnych przyjemnościach. Aby zdobyć ogromne bogactwa, władzę i przywileje, lansują styl życia stworzony na domach ego, fałszu, ofiarach krwi żywych istot, pogardy dla bliźnich i samej Ziemi. Wybierając wiarę w swoją wyższość nad tymi, o których myślą, że są słabi i głupi, żyją w kulturze śmierci, która wymusza drapieżne pasożytnictwo na żywym żywicielu, a jest nim dusza planety i żywa dusza pierwotnych mieszkańców Ziemi.

Wiele istot niskiego poziomu hierarchii ciemnych duchów pochodzi z najciemniejszej głębi martwej energii i miazmatycznego szlamu, gdzie istnieje czująca warstwa zbiorowej świadomości - w śmierci, cieniu i odwróceniu - tam z Czarnego Drzewa Życia lub Kelipot były manifestowane negatywne formy oraz cienie.

W takim miejscu istnieje prawda tej ciemnej świadomości, która stara się ujarzmić ludzkość nędzą, cierpieniem i udręką, najciemniejszym aspektom czarnej energii, które obejmują martwe światło, formy negatywne, a tym samym świat kłamstwa.

Kolejną część poprowadzimy w Duchu Prawdy, wiedzy i reedukacji. Pozbawiam Beliala możliwości infiltracji tej pracy, moich napisanych i wypowiedzianych słów. Kontynuując szczegóły tego biuletynu, za każdym razem, gdy mówię lub wypowiadam imię Belial, usuwam kolejny element struktur, urządzeń i osi czasu Beliala. Pozbawiam go możliwości wysiewania złych intencji i przywracam tej ezoterycznej wiedzy duchowe prawdy.

Synowie Beliala, król kłamców i zamętu

Synowie Beliala są nie tylko masywną formą fałszywej zbiorowej świadomości lucyferycznej, istniejącej na płaszczyźnie materialnej, ale także grupą istot, do których należą negatywni Obcy. Negatywni Obcy, ucieleśniający zasady Lucyfera, takie jak grupa Beliala, na płaszczyźnie materialnej kontaktują się i łączą się z pasującymi do nich wzorcami energetycznymi lub linią genetyczną ludzi ucieleśniających te same zbiorowe wibracje myślenia. Są to głównie istoty gadzie, które utraciły połączenie z Bogiem, odrzucając prawa naturalne, a na ich miejsce wprowadzając sztuczną rzeczywistość opartą na odwróconej saturniańskiej strukturze kabalistycznej Sefiry i Czarnego Drzewa Życia. W wyniku odłączenia się od żywej struktury, która generuje energię z otwartego źródła, w systemie entropowym ich DNA było coraz bardziej skażone i uszkodzone. Poprzez zniewolenie świadomości istot Serafim, która została uwięziona w sztucznej rzeczywistości w Czarnym Drzewie Życia (Kelipot), ci upadli aniołowie musieli również rozgrywać program buntu Lucyfera jako Synowie Beliala. I tak, odegrali swoją część mrocznej świadomości w stworzeniu, narzuconą przez zepsute struktury sieci planetarnej, a te uszkodzenia w liniach czasu spowodowały masowe mutacje planetarnego DNA i wojny o genetykę oraz linie krwi, które nadal są wymuszane.

Konflikt ten był wykorzystywany przez źródła spoza planety, takie jak ucieleśnione istoty gadzie, Anunaki i smocze hybrydy, które rozumiały, co się dzieje, a wielu z tych negatywnych Obcych połączyło siły, aby uzyskać kontrolę nad zasobami Ziemi. W rezultacie, Synowie Beliala są z natury pasożytami i od tysięcy lat wykorzystują ludzkość oraz wiele innych żywych istot jako źródło pożywienia w swoich sztucznie stworzonych rzeczywistościach. Żywią się ofiarami krwi i negatywną energią emocjonalną lub energią lusz, chcąc uniknąć reinkarnacji, odmawiając uwięzienia w niższych wymiarach, aby uniknąć utraty tożsamości, która nastąpiłaby w procesie naturalnej śmierci, który zachodzi na Ziemi z powodu tych genetycznych mutacji. Z tych względów grupy te wykorzystywały zaawansowaną sztuczną technologię do otwierania tuneli czasoprzestrzennych, które zostały połączone razem w linie czasu AI, aby stworzyć moc wymaganą do próby wciągnięcia ciała Ziemi do systemu czarnej dziury, prowadzącego do macierzy fantomowej, gdzie one istnieją. Jeśli im się to uda, mogą uzyskać całkowitą kontrolę nad planetą i ludzkością, wraz z dostępem do energii kwantowej i wielu zasobów planety. Wiele z tych ziemskich zasobów zostało skradzionych, niektóre w postaci handlu ludźmi, skrycie zabranych pod ziemię lub aby budować kolonie na innych planetach naszego Układu Słonecznego.

Aby zebrać energię życiową żywych stworzeń, zbudowali w ciele planetarnym wiele warstw odwróceń, antyżyciowe struktury i dokonują transmisji kontroli umysłu, a wiele z tych urządzeń to struktury, które można zaklasyfikować jako siatki czarnej magii. Są to wyrafinowane układy zbierające energię i obce urządzenia zaprojektowane do zbierania, dystrybucji oraz kierowania zarówno planetarną siłą życiową, jak i energią ludzkiej duszy z całego globu. Może to zostać przeniesione przez sieć planety do określonej lokalizacji lub osoby (osób) - tam gdzie chcą, aby ta energia popłynęła w celu realizacji dowolnego planu lub programu. Jeden z podstawowych przykładów stosowania globalnej czarnej magii sterowany poprzez sieć planetarną jest wykorzystywany do kontrolowania podaży pieniądza, a także rzucania czarów na umysły ludzi, aby zasypiali, jest to rodzaj zaklęcia snu, aby kontynuować eksploatację.

Istoty kontrolujące ludzi, takie jak ciemny kabał lub grupy elit władzy, pragnące utrzymać władzę, bogactwo i kontrolę nad innymi zasobami, angażują się w różnorodne mroczne rytuały, poprzez które mogą bezpośrednio komunikować się z odpowiednimi duchami, lub samymi negatywnymi Obcymi. Cała gama ofiar i czynności ma na celu spłacenie długu energetycznego - musi nastąpić w ramach wymiany z tymi mrocznymi siłami dla władzy nad materią. Istota wyczarowana podczas takiego rytuału, jest zapraszana do przejęcia ludzkiego ciała lub wiąże się z nim, aby korzystać z energii duszy. Jednak, aby na pewien czas odroczyć ten dług krwi, kontrolerzy zabijają niewinnych ludzi inscenizując wojny lub publiczne rytuały okultystyczne oficjalnie przedstawiane jako przypadkowe zabójstwa. W ten sposób spłacają dług krwi a przy okazji szerzą strach pośród populacji. Mroczna istota nie zważa na te ofiary i może nadal używać ludzkiego ciała, aby wyrazić poziom swojej świadomości, ponieważ istnieją nieskończone ilości tych poziomów niższych duchów. Z tą samą osobą może okresowo pracować wiele mrocznych bytów, używając jej do realizacji wielu szkodliwych programów, zwykle szkodząc jej i negatywnie wpływając na jej otoczenie. Gdyby ludzie odmówili współtworzenia z tymi mrocznymi duchami, wiele z nich przestałoby istnieć. Synowie Beliala są podobni do mafijnych zbirów, którzy oszukują, składając ofertę, której trudno odmówić, manipulują emocjonalnym szantażem i bólem, aby skłonić ofiarę do odrzucenia wewnętrznej duchowej natury. Popychają ją przez zstępujący cykl powtarzających się samookaleczeń i szkodliwych działań, aż w końcu, osoba staje się mroczną opętaną skorupą, której każdy aspekt umysłu i ciała jest pod ich pełną kontrolą.

Lucyferiański program służący do otwarcia bramy do Kelipot

Aby zdobyć wiedzę na temat siatki planetarnej i bram templariuszy, trzeba zrozumieć zasady płci, matematyki, geometrii, częstotliwości oraz jakości świadomości, które ożywiają wewnętrzną strukturę utrzymującą wiele warstw zawartych w schemacie naszego świata. Jeśli grupa służąca tylko sobie może postrzegać sekcje planu zbiorowej świadomości w ciele planetarnym, jej członkowie będą postrzegać tę rzeczywistość jedynie poprzez im przydatne wibracje częstotliwości. W rezultacie, mając pewien dostęp do wyższej wiedzy w ciele planetarnym, grupa ta może poważnie nadużywać władzy i łatwo podporządkować sobie innych, którzy nie mają dostępu do tej samej wiedzy. Istnieją jednak ograniczenia w percepcji wiedzy, która opiera się na materiale genetycznym i podstawowej częstotliwości – wcielonej, jak również pozycji obserwatora pola. Każda świadomość może jedynie postrzegać i widzieć ze względną dokładnością zakres wibracji oraz częstotliwości, który sama ucieleśnia. Zakresy wyższych duchowych częstotliwości w najwyższym schemacie wymiarowym, które nie są prowadzone ani ucieleśnione, pozostają poza percepcją i na ogół są niewidoczne dla tej świadomości lub stacji tożsamości. Dlatego osoba z niższym poziomem wibracji może nie wierzyć, że te wyższe wymiary lub wzorzec częstotliwości istnieją, ponieważ nie jest w stanie ich dostrzec.

Z tego powodu wiele istot, a nawet ludzie, którzy służą sobie, mogą postrzegać jedynie Czarne Drzewo Życia, Kelipot, i jako takie mogą go użyć do uzyskania dostępu do ciemnego źródła energii, które można wyczarować z czarnych subtelnych sił i martwej energii. To jest również nazywane prądem Kelipot - jest to ujemna polaryzacja, czarna siła, miazmaty i martwe światło, które istnieją w ciemnych światach. Niektórzy rytualiści odrzucają prąd Kelipot, wierząc, że to, czego doświadczają, jest w rzeczywistości światłem, jednak jest to martwe światło lub fałszywy strumień światła, osadzony w stworzeniu z pomocą kłamstw, sztucznej maszynerii i wielu wynaturzeń.

Tak więc ogólnym celem czarnej magii i mrocznego rytuału używanego przez elity władzy jest wypaczenie wyższej wiedzy w celu uzyskania osobistych korzyści materialnych tylko dla nielicznych wybranych osób, a także wyrządzenie krzywdy oraz kradzież siły życiowej jak i zasobów, które należą do innych. Znamy to jako archetypową grę w mistrza i niewolnika. Z tego wynika, że zarówno ukryte programy lucyferyczne, czy satanistyczne, pragną otworzyć bramę do prądu Kelipot. Zaś mroczne moce, które w efekcie zdobywają, dają im władzę i moc, aby grać mistrzów na płaszczyźnie materialnej.

Jak wspomniano, kto kontaktuje się i pracuje z siłami ciemności, zawsze musi za to zapłacić, a mroczny rytualista jest gotów zrzec się własnego ciała, być opętanym lub wykorzystywanym przez te pasożytujące siły w zamian za jakąś materialną moc, wiedzę. lub hedonistyczną przyjemność. Rezygnuje z własnej duszy i zaprasza do swojego ciała ciemnego ducha, który ma wiedzę lub cechy, z pomocą których chce zdobywać doświadczenie. Oznacza to, że nie chce sam zapracować na zasługi, talenty, duszę i źródło energii, zamiast tego używa rytuału, aby wziąć coś od innych z zewnątrz lub od mrocznej istoty, i użyć tego do zdobycia wyższej wiedzy, lub do natychmiastowego zaspokojenia, które służy samolubnym motywom.

Lucyferianie w globalistycznej kabale szczególnie szanują świadomość Beliala i związane z nią rytuały, które go przywołują, ponieważ Belial jest uważany za drugiego po Lucyferze, a wiedza o Belialu sięga legend z babilońskich linii czasu oraz króla Salomona. Belial może być również uważany za pana władającego Ziemią, poprzez którego można zdobyć władzę nad planetą i płaszczyzną materialną. Dodatkowo, niektórzy mogą uwierzyć, że Brama Beliala otwiera się w Otchłań, ujawniając wiele tajemnic Wszechświata osobie, która następnie może uosabiać moc Adama Beliala, by rządzić na materialnym poziomie. Brama Beliala jest reprezentowana przez dwie wieże: białą i czarną, jasnego i ciemnego strażnika na kabalistycznym Drzewie, którzy spotykają się w portalu wirowym, otwierającym się na Daath. Wezwanie do pomocy Beliala rzekomo chroni rytuał przed zniszczeniem przez siły chaosu, które ujawniają się podczas podróży po Otchłani, odbywanej, aby otrzymać uniwersalną wiedzę. Chcąc otworzyć tę bramę i wejść do portalu, należy w rytuale użyć sigilów zapieczętowanych osobistą krwią (przymierze krwi) i poprosić Beliala, aby wszedł w przestrzeń osoby odbywającej rytuał, zapraszając ten ciemny byt do umysłu, ciała i duszy, aby przyzwyczaił ją do prądu czarnej siły Kelipot. Następnie poprzez inwokację prosi się świadomość Beliala lub króla demonów o zamanifestowanie się i przekazanie wiadomości poprzez rytualistę, ujawniając arkana wiedzy i tajemnice. Belial jest najwyższym inicjatorem ciemnej ścieżki do Kelipot w magii Drakonian, stąd znany jako król demonów, a manifestacja na ogół pojawia się jako gadzina z oczywistych powodów - kiedy posiada się wiedzę na temat NAA. Ci, którzy dążą do władania materialną mocą przez istoty Beliala, które służą NAA, przywołują te siły, by uosabiać na Ziemi żywego króla demonów, poprzez to, co jest znane jako Adam Belial.

Adam Belial, Wicker Man w mrocznym rytuale

Męskie narządy płciowe reprezentują wg numerologii piątkę (5) czyli materialne ciało stworzenia Ziemi, a ta symbolika jest wykorzystywana w rytuałach wyczarowujących Adama Beliala. Krążąca w męskim ciele energia łączy się ze wszystkimi żywiołami Ziemi, co można zobrazować w formie pięcioramiennej gwiazdy, zwanej pentagramem. W kabalistycznej zasadzie boskiego światła oraz prawdy doskonała i pełna forma pięcioramiennej gwiazdy symbolizuje ciało jako Adam Kadmon. Adam Kadmon ma dostęp do królestw światła, wymiarów zamieszkałych przez życzliwe, kochające, pozytywne i prawdomówne duchy.

W zasadzie mroku i kłamstw, przeciwieństwa światła, fizyczne ciało powstaje w męskiej zasadzie Adama Beliala, w którego materialnej formie są umieszczane jego wola i niegodziwość, aby służyć jego samolubnym pragnieniom. Adam Belial uzyskuje dostęp do królestw mroku, królestw wymiarowych zamieszkałych przez antyżycie lub złe duchy, demony, trucizny, a także wypełnionych negatywnymi formami ciał, łuskami lub skorupami martwej energii. Współgrają z niedoskonałymi ludzkimi pragnieniami, wcielonymi w ciało i używanymi do samolubnego zaspokojenia, do przejęcia mocy, władzy królewskiej i siły, przez co można zdobyć cudze skarby oraz bogactwa. W ten sposób stara się naśladować Boskiego Ojca, kradnąc jego wiedzę i wykorzystując ją przeciwko niemu oraz jego kreacjom, wywołując zamieszanie w mózgach i umysłach ludzi. Kontrolując umysły używa archetypu fałszywego króla tyranii, aby uciskac boskie stworzenia. Poprzez strukturę zasady Beliala może on dostrzec, co pragnie stworzyć czakra korony (umysł planetarny) i dzielić stworzenia poprzez odwracanie płci, aby przeciwdziałać ich naturalnej formie manifestacji. Jego żeński odpowiednik jest połączony z duchem nierządu lub prostytucji, szerząc seksualne zniewolenie, mizoginię i program erotyczny. W niektórych kręgach rytualnych, przywoływanie świadomości i ciemnych duchów Adama Beliala od osoby pragnącej bogactw lub utajnionej wiedzy, wymaga się ofiar, z których jedna związana jest z formą Wicker Man – Wiklinowym Człowiekiem.

Podczas wojen galijskich, kampanii militarnych prowadzonych przez Juliusza Cezara, udokumentował on, że ludy celtyckie w Europie Środkowej używały wielkich wiklinowych kukieł ofiarnych, które podpalano. Jest to przedstawienie konkretnej osoby w postaci rzeźby lub innego trójwymiarowego wyobrażenia. W dzisiejszych czasach, wiklinowy człowiek jest przywoływany symbolicznie jako część niektórych neopogańskich ceremonii, bez ofiary z człowieka, ale poprzez spalenie jego kukły. Chociaż wielu ludzi nie uczestniczy w paleniu wiklinowego człowieka w celach satanistycznych, to przez wiele wieków miały miejsce takie satanistyczne rytuały, w szczególności w celu składania ofiar z ludzi by wyczarować ciemne duchy połączone z główną zasadą Adama Beliala.

Dla satanistycznego rytuału lub wyczarowania Adama Beliala, ciemna siła, którą chcą zbierać od innych i ucieleśniać, to antyżyciowe odwrócenie męskiej zasady rdzenia poziomego, która istnieje w organicznej kryształowej strukturze, wyższych poziomych warstwach łączących się bezpośrednio z ciałem metatronicznym macierzy czasu 8D i 9D. Zasadniczo otwarcie Daath doprowadziłoby bezpośrednio do Czarnej Gwiazdy Abaddon, jak opisano w Objawieniu 9:11. Rytuał obejmuje przejęcie naturalnego ciała Słońca i DNA Rubinowego Słońca świadomości Michała-Nefilima, za pomocą części/iskierki męskiego ciała słonecznego do rozpalenia tego procesu na polu planetarnym przez sztuczne i naturalne bramy 11:11. Aby móc uzyskać dostęp do tych bram, nie mogą podtrzymywać energii siły życiowej w sobie, więc wykorzystują krwawe ofiary, aby ukraść energię potrzebną do próby przeniesienia się na wyższe płaszczyzny i przez gwiezdne wrota. Ta zasada Adama Beliala działa jako strażnik bliźniaczych wież, który otwiera portal, reprezentujący ostateczny dostęp do kompletnych tajemnic Daath, gdzie są wszystkie ukryte słowa stworzenia i wiedza tajemna, przechowywana we wszystkich dziesięciu sferach Sefiry.

Najwyraźniej istnieje przekonanie, że rytuał otwiera portal Daath, kompleks serca i fizyczne komory serca wypełnione siłą życiową, która rzekomo wywyższa duszę nad te ofiarowane i ukradzione, w imieniu tych, którzy są pozbawieni duszy. Dla tych z nas, którzy wiedzą, że to Synowie Beliala stoją za nowym światowym porządkiem i linią czasu 911, staje się jasne, że ludzkość była trzymana w niewoli w skali globalnej, by doświadczyć wyszukanej aranżacji lucyferiańskiego rytuału Adama Beliala, który zniszczył bliźniacze wieże i zabił wielu niewinnych ludzi w celu ofiarowania ich krwi dla ludzi pozbawionych dusz.

Opisany program jest związany z jedną z frakcji NAA, która próbuje zmusić planetę do służenia wielorakim planom gatunków dokonujących inwazji poprzez narzucanie sztucznie powielanych pól czasowych, odwracanie systemów i generowanie fałszywej rzeczywistości opartej na mistrzowskich kłamstwach, oszustwach oraz iluzjach. Te kłamstwa są wyrafinowaną taktyką stosowaną w wojnie psychologiczno-emocjonalnej, toczonej przeciwko zasadzie życia wiecznego - prawdziwym istotom ludzkim - uważane za sakrament ich lucyferycznej religii. Zboczona klasa lucyferiańskich kapłanów wierzy w swiętość zwodzenia i oszukiwania słabszych ludzi, manipulowania nimi, by służyli ich planom.

Ludzkość jest coraz bardziej nasycona mrocznym rytualnym symbolizmem. Globaliści elit władzy przeniknęli i zinfiltrowali każdy filar społeczny, aby utopić nas w znakach oraz symbolach lucyferycznych czy satanistycznych, przeznaczonych do rzucania czarów, dlatego karmią ludzi kłamstwami. Nie możemy obawiać się wiedzy duchowej i uczciwej prawdy, ani zaprzeczyć faktowi, że wielu z rządzących praktykuje mroczne rytuały oraz składanie ofiar z krwi i obnosi się z tym wszystkim poprzez mainstreamowe media.

Jest to kolejny przykład tego, dlaczego warto umieć odróżnić to, na co patrzymy, szukać popełnianych oszustw i decydować się na negowanie kłamstw, prosząc o ujawnienie prawdy. Dopóki wierzymy w kłamstwa i dopóki wyrażamy zgodę na oszukiwanie przez elity władzy oraz NAA, dajemy im pozwolenie na kontynuowanie wojen, wykonywanie krwawych rytuałów a także prowadzenie antyludzkich programów.

Odrzucenie kłamstw Beliala

Niedawno na Ziemi doszło do doniosłego wydarzenia, ponieważ wcielona zasada jednego z głównych wodzów Adama Beliala opuściła ciało i obecnie nie jest w stanie przenieść świadomości do innej ziemskiej formy, jak to było zaplanowane. Ten człowiek, niedawno wygnany z tego świata, był kiedyś fizycznym wcieleniem duchowego wodza grupy Beliala, króla korupcji i kłamstw.

W tej chwili potwierdzamy rolę Beliala i stwierdzamy, że już nie będzie przechodził przez bramę, nie jest mile widziany na Ziemi. Pozbawiamy tego kłamcę i zwodziciela wpływu na nasze życia, nasze umysły, nasze ciała i nasze przekonania.

Opowiadamy się za prawdą, duchem prawdy i prosimy, aby nasze portale świadomości, jak również wszystkie wielowymiarowe warstwy ciał świetlistych zostały oczyszczone z programów kontroli umysłu oraz oszustw z nimi związanych, abyśmy mogli widzieć, słyszeć, czuć i rozpoznawać ducha prawdy w sobie, abyśmy mogli mieć czyste serca i być błogosławieni, abyśmy mogli żyć w prawdzie i w zgodzie z naszym najwyższym wyrazem.

Żądam, aby prawdziwe prawo duchowe unieważniło wszelkie zmanipulowane pozwolenia lub karmę, we wszystkich liniach czasu i stacjach tożsamości (wcieleniach). Proszę, aby zostały mi przywrócone wszystkie moje duchowe ciała świetliste, aby został usunięty cień, negatywne żywiołaki, bezduszne, sztuczne byty lub klony, które były wykorzystywane przez istoty Beliala do manipulowania moim umysłem i genetycznym wzorcem. Umiłowany Boże (moja boska Jaźni), przywróć moją duchową wizję, abym się w pełni obudził/a i zobaczył/a całą prawdę!

Gdy przechodzimy przez te burzliwe czasy, pamiętajmy, że przemoc nigdy nie jest dobrą odpowiedzią. Gdy następują dalsze ujawnienia, starajmy się być współczującymi obserwatorami i duchowymi rewolucjonistami, zobowiążmy się do niestosowania przemocy, znajdźmy w naszych sercach współczucie dla wszystkich.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co pomoże ci w duchowym rozwoju, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz