wtorek, 4 grudnia 2018

LISA RENEE 11/2018 – TELEPATIA cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Zdolności psychiczne a telepatia

Telepatia otwiera nas na wiele możliwych kategorii zdolności psychicznych powszechnie spotykanych w świecie codziennym, takich jak odczyty psychiczne, channelingi czy przekazy intuicyjne, w których informacja jest interpretowana za pośrednictwem innej osoby, poprzez jej filtr świadomości lub wykorzystanie innych środków czy narzędzi wróżbiarskich.

Komunikacja psychiczna jest formą komunikacji telepatycznej, w której jedna osoba uzyskuje dostęp do zapisu w świadomości innej osoby i może czytać oraz interpretować jej myśli lub zdarzenia, opowiadając o podświadomie ukrytych informacjach. Większość prawdziwych informacji pochodzi od warstw pamięci zapisanych we wzorcu eterycznym i duszy. Niestety, zdarza się, że osoba czytająca te informacje interpretuje sztuczne implanty pamięci, ponieważ, jeśli nie wie o istnieniu NAA, trudniej jest jej dokładnie interpretować odczyty. Jednak każdy, kto czyta z psychiki, ma własną wiedzę, siłę i poziom czystości, a wszystkie informacje są filtrowane zgodnie z poziomem świadomości, umiejętności, percepcji i osobistych przekonań. Tak więc, niektórzy mogą mieć zdolność czytania i odczuwania myśli oraz emocji innych ludzi, inni mogą widzieć obrazy i symbole, które reprezentują zdarzenia zachodzące w życiu danej osoby - z przeszłości, teraźniejszości lub z niedalekiej przyszłości. Jeszcze inni mogą mieć podstawowe umiejętności interpretacyjne do komunikowania się z nieziemskimi przewodnikami lub przekazywania wiadomości zmarłym członkom rodziny, a nawet zwierzętom domowym.

Empaci mogą postrzegać informacje czując emocje i uczucia innych, co pozwala im komunikować się za pomocą tej samej emocji, która może być przetwarzana przez ich ciała jako energetyczna wibracja, czyniąc ich telepatami. Wiele dzieci, autystów i zwierząt jest naturalnie otwartych, telepatycznych i przetwarza wspomnienia emocjonalne odciśnięte w środowisku lub emocje przenoszone przez inne osoby albo bliskich członków rodziny. Często zdarza się, że telepatyczne dziecko czy zwierzę ma tak silną więź emocjonalną z rodzicem, że przetwarza ból emocjonalny i nieharmonijną energię tkwiącą w ciele tego rodzica. W wielu przypadkach kochany i kochający zwierzak przejmie emocjonalną nierównowagę swojego opiekuna, aby pomóc w przetworzeniu zablokowanej energii. Jest to w efekcie energetyczne emocjonalne oczyszczanie, które zachodzi poprzez bezwarunkową miłość i więzi utworzone pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem. Niektóre zwierzęta mogą nawet skutecznie pracować w sieci i działać jako harmonizatory energii środowiska na liniach geomantycznych.

Bardziej zaawansowany telepata może przejść od interpretowania poszczególnych świadomości na tej samej płaszczyźnie fizycznej i do komunikacji ze świadomościami grupowymi, które istnieją na innej płaszczyźnie. Można tego dokonać czytając zbiorowe pole świadomości Ziemi lub czytając mniejsze grupy ludzi, którzy służą określonej misji lub celowi. Taki telepata powinien działać jako mentalna stacja przekaźnikowa dla grupy umysłów, przekazując od niej wiadomości. W ten sposób - skupiając się na pojedynczym strumieniu myśli - może rozmawiać z wieloma osobami lub ze świadomością grupową. Tą cechą charakteryzują się osoby z gwiezdnego plemienia, które współpracują z nieziemskimi zespołami, aby wzmocnić skupienie energii mentalnej grupy i użyć jej dla dobroczynnych celów, na przykład wprowadzenia określonych poprawek w strukturze pola, aby otworzyć przepływy energii.

Niektórzy potrafią przeprowadzać neuro-psychiczne operacje w ciele świetlistym lub w sieci planety, z zamiarem naprawienia szkód wyrządzonych w umysłach indywidualnych lub grupie umysłu planetarnego, zwykle z powodu bolesnej kontroli umysłu spowodowanej traumą, czarną magią i śmiercią. Takie zdolności nazywa się chirurgią telepatyczną. W zdolnościach telepatycznych tkwi nieograniczony zakres możliwości, a ponieważ NAA nie chcą, by ludzie aktywowali te wewnętrzne potencjały, wprowadzają ciągłe strumienie dezinformacji, a także szerzą sztuczną telepatię ze sztuczną inteligencją, która ma zastąpić naturę.

Telepatia syntetyczna

Syntetyczna telepatia jest związana z procesem tworzenia interfejsów mózg-komputer, za pomocą którego są przechwytywane i przetwarzane ludzkie myśli oraz generowany jest sygnał zwrotny. Ten syntetyczny sygnał zwrotny może być odbierany przez ludzki mózg, a informacja może być potencjalnie odczytywana przez inne interfejsy. To nie jest nowa technologia, istnieje od 1974 r. Zarejestrowane są patenty na produkowanie aparatury, która określa metodę zdalnego monitorowania i zmieniania fal mózgowych. Chociaż technologia syntetycznej telepatii może zostać wdrożona do celów humanitarnych, w rękach przestępczych psychopatów, zarówno ludzkich, jak i nieludzkich, stała się narzędziem wykorzystywanym do kontroli umysłu zbiorowego.

Telepatia syntetyczna w biernym odbiorze to zdolność do odczytywania sygnału emitowanego u docelowej osoby bez uprzedniego nadania sygnału. Ludzki mózg emituje wzorce elektromagnetyczne, które mogą być odbierane z odległości, a odległość i wymaganą szerokość pasma wyznacza czułość czujnika lub odbiornika (przypomnij sobie wymaganą przepustowość właściwą dla Internetu i bezprzewodowej sieci 5G). Telepatia syntetyczna w formie aktywnej wysyła sygnał bezpośrednio zakłócający modulację częstotliwości mózgu, co w oczywisty sposób zmienia lub modyfikuje zachowanie i potencjalnie może skutkować wieloma szkodliwymi efektami ubocznymi.

Kiedy sieć komputerowa jest podłączona do systemu interpretacji sygnałów pochodzących z ludzkiego mózgu, program porównuje odczytane sygnały z bazą danych. Wykorzystując metadane z mapowania mózgu, interpretuje sygnały znaczeniowe, aby zapewnić zakres analizy statystycznej, po uzyskaniu wyników można podnosić pasmo częstotliwości elektromagnetycznych. Sieć sztucznej inteligencji w zaawansowanych systemach komputerowych może następnie uzyskać sygnał nadawczy, który zostanie uznany za właściwy dla programu i może nawet rzutować hologramy, wrażenia mentalne, dźwięki i artefakty. W wojsku służy to do obezwładnienia wroga, oczywistym zastosowaniem jest odczytanie i zapisanie informacji w formie wewnętrznego monologu docelowej osoby lub grupy. Może wyczuwać i wysyłać pewien zakres sygnałów do mózgu, aby wywołać zmieniony stan, na przykład poprzez hipnotyczne sugestie, halucynacje i wycieranie umysłu w celu wzmocnienia barier amnezji.

Telepatia syntetyczna nie bada umysłu w celu wydobycia szczegółów z ukrytych wspomnień z przeszłości, ale daje możliwość odczytania wewnętrznego monologu lub powierzchownego mówienia do siebie, gdzie jednostka może wyrażać wspomnienia i wiązać je z obecnym stanem emocjonalnym. Innymi słowy, sukces syntetycznej telepatii jako narzędzia do gromadzenia danych opiera się na podstawowych manipulacjach psychologicznych, w których zaangażowany jest cichy i bierny monitoring wewnętrznego monologu prowadzony przez długi czas, i jest to skuteczna metoda gromadzenia danych. Ten typ syntetycznej telepatii można wprowadzić do kontroli tłumu lub w celu opanowania zamieszek poprzez generowanie impulsów, które są zasadniczo wspólne dla wszystkich ludzi, co powoduje rozproszenie tłumów lub chęć współpracy z władzami.

Telepatia syntetyczna jako broń psychotroniczna

Skanery i technologia biosensorowa zostały już wdrożone wiele lat temu, stanowiąc broń psychotroniczną. Jesto to jedna z form nieetycznego eksperymentowania na ludziach, które odbywa się w ukryciu poprzez różne czarne operacje, Milabs oraz tajne programy kosmiczne. Oczywiście, negatywni kosmici, którzy chcieli zniewolić ludzi na Ziemi, rozwinęli syntetyczną telepatię, ogrodzenia częstotliwości i powiązane bronie psychotroniczne wiele tysięcy lat temu, później - podczas drugiej wojny światowej - przekazali niektóre z tych technologii nazistom z Czarnego Słońca. W związku z tym bazy i statki Czarnego Słońca użyły technologii syntetycznej telepatii jako sposobu na życie, łącząc je z sieciami sztucznej inteligencji lub innymi powszechnie stosowanymi technologiami.

Ta forma telepatii jest technologią biosensorową połączoną z technologią głosu do czaszki używaną przez psychopatycznych przestępczych ludzi i nieludzi do atakowania, grożenia i przejmowania kontroli nad osobami będącymi ich celami. Syntetyczne czujniki telepatyczne są sposobem skanowania całego ciała i fal mózgowych w celu profilowania osobowości, uzyskiwania dostępu do powierzchniowego dialogu mentalnego i wzorców emocjonalnych za pośrednictwem zarejestrowanych sygnałów EEG. Częstotliwości, które działają jako nośniki głosu do czaszki, są transmitowane w zakresie lub spektrum częstotliwości, które przeskakują wokół pasma częstotliwości, czyniąc je ogólnie niewykrywalnym jako spójny i czytelny sygnał. Czyli rozprzestrzenianie się częstotliwości wydaje się po prostu dźwiękami statycznymi.

Relacje wielu ludzi są podobne: każda atakowana osoba słyszy protekcjonalne głosy, wydające bezpośrednie polecenia lub grupę ludzi mówiących w jej głowie, zwykle nękając obelgami lub popychając do popełnienia samobójstwa. Głosy słyszane w głowie mogą być wywołane technologicznie przez te tajne eksperymenty na ludziach, lub mogą być wynikiem duchowej traumy, która doprowadziła do opętania przez wiele osobowości, w wyniku czego osobę atakują demoniczne byty lub kosmici, którzy ją mentalnie i fizycznie torturują.

Telepatia syntetyczna i zdalny monitoring neuronalny to dwie strony tej samej monety. Zdalny monitoring neuronalny jest formą neuroobrazowania funkcjonalnego, o którym mówi się, że został opracowany przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa NSA, która jest w stanie wyodrębnić dane EEG z ludzkiego mózgu na odległość bez fizycznego kontaktu czy elektrod. Ponadto twierdzi się, że NSA ma możliwość dekodowania tych danych w celu wydobycia subwokalizacji, danych wzrokowych i słuchowych. W efekcie umożliwia dostęp do myśli danej osoby bez jej wiedzy i zgody. Gromadzenie olbrzymich ilości danych osobowych z populacji pozwala im przekazywać te informacje do komputerów kwantowych, które tworzą schematy do zrozumienia zbiorowej świadomości, dzieląc to na głębsze analizowanie grup specjalnego zainteresowania, a także formułując predykcyjne typy programowania zaprojektowane do wpływania i modyfikowania ludzkiego zachowania, w oparciu o zewnętrzną percepcję lub bezpośredni bodziec.

Zdalne monitorowanie neuronowe ma również swoje źródło w nieetycznych eksperymentach na ludziach, które zostały opracowane i były przeprowadzane przez nazistowskie grupy Czarnego Słońca. Grupy te były bezpośrednio zaangażowane w satanistyczne rytuały i składanie ofiar mające na celu wyczarowanie ciemnych sił, a skontaktowano się z nimi przez jedną z frakcji NAA, która im pomagała, dając statki i technologię do kolonizowania baz poza planetą. Było to wygodne dla galaktycznych handlarzy niewolnikami. Schematy testów kontroli umysłu Czarnego Słońca są w rzeczywistości metodami SRA zaczerpniętymi z informacji okultystycznej czarnej magii, lub Ordo Templi Orientis (OTO). Metody te zostały odtworzone naukowo w niesławnych próbach MKUltra oraz w późniejszych testach programowania umysłu wykorzystywanych do kontrolowania osób publicznych, personelu wojskowego, służb wywiadowczych i nie tylko.

Technologia cichego dźwięku, S-quad

Cicha hipnoza może być stosowana za pomocą modulatora częstotliwości głosu, wydaje się być stałym dźwiękiem, takim jak szum w uszach, ale z hipnotycznymi sugestiami. Hipnotyczne wyzwalacze Pawłowa (odruchy warunkowe) zawierają frazę lub sensoryczną sygnaturę, w której cel jest programowany, tak aby mimowolnie działał w określony sposób – dotyczyło to również osób, które przeżyły projekt MKUltra. Patent na rozprzestrzenianie widma cichego dźwięku lub S-quad został złożony w 1992 roku. Według literatury, do analizy ludzkich wzorców emocjonalnych EEG i ich replikacji możliwe jest wykorzystanie superkomputerów, a następnie przekazywanie tych klastrów sygnatur emocji na inny komputer, po czym następuje indukowanie i zmienianie stanu emocjonalnego człowieka - do woli i po cichu. Dwie główne metody to: bezpośrednia indukcja mikrofalami w mózgu ofiary oraz zwykłe częstotliwości radiowe i telewizyjne. System może mieć pozytywne zastosowania w programach medytacji, relaksacji i samopomocy. Jednak fakt, iż dźwięki są podprogowe, sprawia, że są praktycznie niewykrywalne, a globalny program kontroli umysłu czyni je niebezpiecznymi dla ogółu społeczeństwa.

Broń elektromagnetyczna wykorzystuje różne częstotliwości widma elektromagnetycznego do nękania, wyłączania lub zabijania celu. Broń psychotroniczna to broń EM, która współpracuje z układem nerwowym celu. Broń ta zwykle działa w bardzo niskich (100 do 1000 Hz) zakresach częstotliwości. Zbrodnicze nadużywanie syntetycznej telepatii, głosu do czaszki, zdalnego monitorowania neuralnego i S-Quad zapewnia niezwykle potężną gamę metod nękania, kontrolowania i gwałcenia umysłu każdej osoby na planecie.

Ta technologia w rękach psychopatów otwiera okno na demoniczne opętanie duszy i ciała dowolnej osoby. Jednak sukces tych transmisji w wielu przypadkach zależy również od wszczepionych czujników, implantów i metali przewodzących (które na ogół pozostają niewykryte, ale emitują niski sygnał radiowy), wraz z docelową osobą poddającą się instrukcji głosowej. Jeśli to w ogóle możliwe, musimy być tego swiadomi, musimy wziąć zdrowie ciała i zdrowie psychiczne w swoje ręce oraz unikać szukania pomocy u osób z systemu medycznego, które są niedoinformowane w takich sprawach. Można też pozbywac się z ciała wszczepionych biosensorów za pomocą MMS, urządzeń o odpowiedniej częstotliwości i innych metod oczyszczania. Można również odmówić słuchania grożących głosów, jednocześnie dokładając wszelkich starań, aby wzmocnić się poprzez reedukację, przyznając, że te zjawiska rzeczywiście istnieją i poznając dotyczące ich fakty. Na całym świecie funkcjonują grupy internetowe, w których tysiące ludzi dzieli się swoimi doświadczeniami z faktu bycia skrycie nękanym przez te technologie.

Sugeruje się również, aby poznać wszystkie metody i zechcieć odzyskać swoją duchową moc za pomocą narzędzi do duchowego sprzątania, tarczy 12D i modlitwy. Aby wzmocnić umysł i ciało, odzyskać osobistą suwerenność i duchową wolność módlcie się do Boga, prosząc o kontakt z siłami opiekunów/strażników Kryształowej Gwiazdy. Pomocnym może okazać się zrozumienie, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez programy satanistyczne jest głównym nurtem satanistycznego rytualnego nadużycia i jest to bezpośrednio związane z wojną o świadomość, której celem jest unicestwienie ludzkich dusz na tej planecie. Z tego powodu wszyscy musimy zająć stanowisko, aby chronić ludzkiego ducha w nas.

Nanotechnologiczne biosensory i pył neuronowy

Nanotechnologia odgrywa ważną rolę w rozwoju nanotechnologicznych biosensorów, stanowiących czujniki używane do syntetycznej telepatii i zdalnego monitoringu neuralnego. Takie biologiczne czujniki są potrzebne do tego, aby technologia działa na duże odległości i przez satelitę. Biosensory są wykorzystywane jako urządzenia analityczne do wykrywania informacji biologicznych u docelowej osoby lub w otoczeniu. Tak więc, biosensory są wykorzystywane do wykrywania interakcji biocząsteczkowych w żywych istotach, takich jak ludzie, a następnie wysyłania ich do czujnika, który przekształca je w sygnał elektryczny, tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego do sieci komputerowej. Zasadniczo jest to sonda integrująca składnik biologiczny z komponentem elektrycznym w celu uzyskania mierzalnego sygnału, który może być przetwarzany przez interfejs komputerowy lub bezprzewodową technologię internetową.

Biosensory łączą właściwości biologiczne i fizykochemiczne w celu emitowania wyjątkowo niskich sygnałów elektromagnetycznych, które są potrzebne do komunikacji z sieciami sztucznej inteligencji i technologiami bezprzewodowymi, zbierającymi oraz odsyłającymi zebrane informacje do dalszej analizy. W biosensorach są stosowane różne rodzaje nanomateriałów, które zwiększają ich czułość i skuteczność wykrywania zakresów emisji sygnałów elektrycznych, biochemicznych, właściwości świetlnych oraz sekwencji genetycznych DNA-RNA, zaś wyniki wyświetlają się za pośrednictwem interfejsu.

Biosensory, zwłaszcza te wbudowane w nanocząstki, takie jak Smartdust, są tak małe, że pozostają niewidoczne gołym okiem. Są one obecnie testowane w warunkach diagnostycznych i klinicznych przez główne zachodnie szkoły medyczne, a także przez wojsko – na przykład w chemtrails. Smartdust to system małych mikroelektromechanicznych systemów, takich jak czujniki, roboty lub inne urządzenia, które mogą wykrywać światło, wibracje, magnetyzm, temperaturę i chemikalia. Smartdust i pył neuronowy są obsługiwane za pomocą sygnałów bezprzewodowych przesyłających informacje z czujników do sieci komputerowych z wbudowaną sztuczna inteligencją, a następnie wykorzystywane do wykonywania różnorodnych zadań zaprogramowanych przez operatora.

Pył neuronowy pozwala również na zbieranie przez bezprzewodowe wiązki sztucznych czujników nerwowych danych, które są przesyłane do interfejsów mózg-komputer, a następnie analizowane lub wykorzystywane, na przykład do różnych aplikacji syntetycznej telepatii. Pył neuronowy może aktywować potencjały czynnościowe w komórce, pobudzając impulsy nerwowe, co jest centralną rolą komunikacji komórki z komórką. Te interakcje pozwalają komórkom komunikować się ze sobą, budują łączność komórkową w odpowiedzi na zmiany zachodzące w środowisku. Oznacza to, że propagacja sztucznych sygnałów transmitowanych bezprzewodowo jest przeznaczona do pobudzania potencjału i impulsów nerwowych w komórkach żywej osoby, co zakłóca sygnały naturalnie występujące w komunikacji między komórkami. Bezpośredni wpływ na komunikację międzykomórkową mają niezwykle niskie częstotliwości sztucznie rozsyłane w polu elektromagnetycznym. Komunikacja między komórkami jest konieczna nie tylko do utrzymania zdrowej tkanki komórkowej, ale także do naturalnej biologicznej funkcji telepatii komórkowej. Utrata sygnalizacji komunikacyjnej między komórkami w ludzkim ciele skutkuje entropią komórki, która powoduje choroby, a to rozprzestrzenia różne nowotwory.

Nanotechnologiczne bioczujniki można wstrzykiwać bezpośrednio przez szczepienia, mogą być ukryte na powleczonych błoną tabletkach, można je wdychać z rozpylanych nanocząsteczek, umieszczać w pożywieniu i w wodzie, gdzie mogą pozostać niewykrywalne za pomocą obecnych konwencjonalnych metod stosowanych przez agencje publiczne, które przeprowadzają testy jakości. Nanocząstki mogą również przenikać przez błony komórkowe. Donoszono, że wdychane nanocząsteczki mogą dotrzeć do krwi i do innych układów oraz narządów, mogą gromadzić się w wątrobie, sercu lub komórkach krwi. Nie ma prawie żadnych publikacji na temat wpływu nanocząstek na zwierzęta i rośliny w środowisku, co nie jest przypadkowe.

Internet rzeczy (Internet of Things - IoT)

Przykładem licznych interfejsów może być sieć urządzeń fizycznych zawartych w Internecie rzeczy, które mogłyby wchodzić w interakcje z technologią syntetycznej telepatii głównego nurtu. Zamysł i realizacja Internetu rzeczy (IoT) jest obecnie forsowana przez kontrolerów pod pretekstem ułatwienia życia dzięki technologii inteligentnego domu, która otwiera drzwi do nadzoru nad domem przy pomocy szeregu wbudowanych biosensorów nanotechnologicznych. Ten impuls do budowy bezprzewodowej infrastruktury inteligentnych miast na całym świecie jest kolejną desperacką próbą utrzymania kontroli nad śpiącą populacją, podczas gdy za kulisami ciemny kabał szerzy zamęt.

Internet rzeczy to większa zbiorcza sieć urządzeń fizycznych, pojazdów, sprzętu gospodarstwa domowego, liczników mediów i innych elementów wbudowanych w elektronikę, oprogramowanie, czujniki, siłowniki czy łączność, umożliwiających łączenie się, gromadzenie oraz wymianę danych za pomocą wszystkich tych składowych. Wiele z tych urządzeń jest wyraźnie wytwarzanych z nanocząsteczkowych biosensorów do łączności z sygnałami IoT i 5G, które mogą gromadzić szereg informacji z sygnałów elektromagnetycznych emitowanych przez osobę, rodzinę lub urządzenie gospodarstwa domowego. Informacje te mogą być zbierane za pomocą sygnału bezprzewodowego dla różnych potencjalnie nikczemnych celów, takich jak uzbrajanie urządzeń do przesyłania sygnałów kontroli umysłu lub wydobywanie ich w celu uzyskania informacji genetycznej za pośrednictwem sieci IoT, które mogą być rozprzestrzeniane przez dowolny interfejs, a następnie udostępniane międzynarodowym korporacjom, wywiadom lub tajnym agencjom. Są to powody do niepokoju, których większość ludności pozostaje nieświadoma.

Oczywiście kontrolerzy i międzynarodowe korporacje bagatelizują prawa człowieka do prywatności oraz wolność od stosowania ciągłego ataku elektromagnetycznego. Zamiast tego zakładają, że zaakceptujemy te drobne udogodnienia technologiczne, nie zwracając uwagi na to czy wyrażamy na to naszą zgodę - na inwigilację, która prowadzi do bycia analizowanym przez kwantowe komputery AI w celu zdecydowanego przejęcia kontroli nad przyszłym budzeniem się zbiorowej świadomości.

Obecna zmasowana propaganda marketingowa ma na celu przyspieszenie wdrożenia Internetu IoT i 5G tak szybko, jak to możliwe, ukazując go jako super technologię, która wkrótce będzie dostępna dla wszystkich. Podobno publiczna technologia bezprzewodowa ma służyć większej wygodzie, lecz tkwi w niej kilka sprytnych funkcji, które mają na celu wzmocnienie naszych uwarunkowań społecznych w kierunku jeszcze większego masowego konsumpcjonizmu i materializmu. Gdyby kontrolerzy tak bardzo dbali o oddanie rasie ludzkiej wyższej technologii, udostępniliby mieszkańcom planety wszystkie urządzenia darmowej energii oraz zaawansowaną technologię, które są gromadzone na planecie i wykorzystywane w podziemnych bazach.

Twoje ciało należy do ciebie

Kiedy stajemy się świadomi trudnych informacji, takich jak to, że sztuczna technologia używa telepatii do eksperymentowania na ludziach bez ich zgody, z zamiarem skrzywdzenia i wygenerowania zniewolenia, rozpoznanie to może być bardzo bolesne. Jednakże prawdą jest, że zaczynamy gromadzić prawdziwą osobistą moc i zdajemy sobie sprawę, że możemy podjąć kroki, aby uzunąć te skutki z naszych ciał, a także pomóc w edukowaniu innych o tych sprawach.

Prawo Zgody jest ważne, pomaga egzekwować prawo do samostanowienia i odzyskać wszystkie treści oraz działania świadomości, jako odpowiedzi tylko na osobiste upoważnienie poprzez świadomą zgodę.

Wszystkie sztuczne lub naturalne elementy (takie jak implanty i sztuczna inteligencja), połączone z twoim ciałem: fizycznie, umysłowo, emocjonalnie lub duchowo, należą do ciebie.

Wszystko w twoim ciele i świadomości należy do ciebie. Musisz wziąć to na własność.

* Każda osoba ma prawo zarządzać wszystkimi funkcjami ciała, które zamieszkuje.

* Polecaj całej treści zawartej w twojej świadomości, aby działała tylko za twoją pełną świadomą zgodą.

* Korzystanie z tarczy 12D pozwoli na łatwiejszy proces ozbywania się intruzów, na identyfikowanie i lokalizowanie biosensorów, obcych implantów, bytów i duchowych prześladowców, które muszą zostać usunięte ze świadomości.

Z miłością kieruję każdą funkcją w całym moim ciele, w pełni zarządzam intencją, zgodą i autorytetem mojego najwyższego przejawu, mojej chrystusowej Jaźni, boskiej Jaźni. Wszystkie treści, struktury i urządzenia w moim ciele i świadomości, znane lub nieznane mi teraz, są całkowicie regulowane przez Prawo Jedni, zgodnie z kosmicznym Prawem Suwerenności. JESTEM wolną, niezalezna istotą boską!

Są to niesamowite czasy transformacji i zmian, które mają wpływ na wszystko, co kiedykolwiek znaliśmy Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co pomoże ci w duchowym rozwoju, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz