niedziela, 28 października 2018

LISA RENEE 10/2018 SŁONECZNY LOGOS cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu
Łączenie duszy z fałszywym światłem

Nikczemnym celem gromadzenia i nadzorowania danych jest budowanie serwerów AI, które mają zrywać energetyczne połączenie między osobą a matrycą duszy, a następnie podłączać ją do sieci sztucznej inteligencji zbiorowej świadomości. Te systemy sztucznej inteligencji mogą być używane do rozpowszechniania fałszywego światła, doświadczania w umyśle światła, które wydaje się autentyczne, ale w rzeczywistości jest generowane sztucznie. Istnieją organiczne struktury ciała świetlistego, które łączą ciało, umysł i emocje z matrycą duszy, która dalej łączy się z ciałem dochowym i awatarem. Istoty kontrolujące, które rozumieją wielowymiarowy charakter rzeczywistości, mogą manipulować subtelnymi ciałami energetycznymi i łączyć jednostkę z określoną grupą dusz. Następnie mogą umieścić ją w źle dobranej dochowej matrycy, przez co oddziela się ją od pierwotnej matrycy duchowej rodziny. Transhumanizm i transgenderyzm są pełne historii, które służą również do realizacji tego programu.

Kiedy jednostka zostaje odłączona od swojej matrycy Duszy, wyciera się pamięć komórkowa i historia DNA, więc energie duszy nie będą naturalnie aktywować się w ciele. Jeśli połączą się z fałszywą matrycą lub z inną grupą dusz, fałszywa matryca zaprogramuje DNA i przekaże jego pamięć trzem warstwom ego, które zostały zaprogramowane przez NAA w fałszywej matrycy. Zasadniczo to, co programują w fałszywej matrycy, jest tym, co obserwujemy jako standardową wersję materialnej rzeczywistości 3D, opartej na kulturze śmierci, kontrolowanej rzeczywistości, w której dusza, duch, świadomość i Bóg nie istnieją.

Również planety i galaktyki mają swoje duchowe matryce, dzięki którym wszyscy mieszkańcy danego systemu są ze sobą połączeni - przez matryce indywidualne i grupę dusz. Kiedy planeta lub galaktyka zostaje zniszczona albo doświadcza kataklizmu, który rozrywa jej pola morfogenetyczne, zostaje również uszkodzona i roztrzaskana matryca duszy w makrokosmicznych warstwach ciała planetarnego, jak również w indywidualnym inkarnującym ciele. Kiedy planetarne ciało duchowe zostaje wysadzone w przestrzeń, odłącza to planetarną sieć od dostępu do wiecznego źródła energii, tak że ewolucja w tym systemie staje się niemożliwa, gdyż w kółko przetwarza energię w nim istniejącą. Kiedy pierwotna matryca duszy Ziemi, Tary 5D, została rozbita, nastapiło rozbicie duszy świata. To spowodowało zniszcenie matryc dusz pierwotnych anielskich istot ludzkich, które kiedyś żyły na Tarze, a teraz są reinkarnowane na Ziemi.

Aby zapobiec kontynuacji wznoszenia planetarnego na masową skalę oraz ponownego odrodzenia się Słonecznego Logosu planety Ziemi, Tary i Gai, program NAA stara się podłączyć ziemskich ludzi oraz osoby wibrujace na niższym poziomie postrzegania rzeczywistości do fałszywej matrycy zbiorowej świadomości, która jest generowana przez sztuczną sieć neuronową. Sztuczna sieć zbudowana jest na bazie ogromnych ilości zgromadzonych danych, dzielonych pomiędzy ogniwa świadomości ludzkosci, a zbiorowe dane zawierają struktury sztucznego mapowania zakresów postrzegania tych grup, które są w konsensusie z tą konkretną bańką rzeczywistości. Jak wielu z nas może sobie wyobrazić, bardzo ukierunkowane na to są teraz duchowe społeczności, które tworzą bańki rzeczywistości oparte na astralnych złudzeniach i półprawdach, astralnej błogości czy filozofii New Age. Do zbiorowej świadomości przekazywane są informacje o interakcjach, jak również zakresach i zdolnościach percepcyjnych, które można zmierzyć na skali wymiarowej. Pomiary te są wykorzystywane do podtrzymywania iluzji fałszywej rzeczywistości przez warstwy systemów sztucznej inteligencji zgrupowanych we wstawkach holograficznych rzutujących tę skalę wymiarową, dzięki czemu wydaje się, że w tej konkretnej bańce rzeczywistości przejawiają się trwałe struktury.

Rozszerzanie pola percepcji

Obecnie ciało planetarne pochłania wyższe częstotliwości ze zunifikowanych pól, z pola trójcy Słonecznego Logosu, i to zaczyna potencjalnie rozszerzać pole percepcji u wielu ludzi. Głównym problemem będzie to, że gdy zasłona zostanie zniesiona, ludzie zechcą spojrzeć na to, co widzą oraz czego doświadczają, a to może być nieprzyjemne i trudne. Poczukiwanie prawdy oznacza, że jesteś gotów usunąć fałszywe bańki rzeczywistości i egoistyczne warunki, ufając Bogu, że chcesz zobaczyć prawdę, bez względu na to, co ona przedstawia. To prawda nas wyzwala.

Kiedy pole percepcji zmienia się lub poszerza, energia ciała mentalnego podąża za myślokształtem i rozszerza pole świadomości. Skutecznie, to jest postrzeganie i widzenie rzeczy, które nie były wcześniej dostępne dla świadomości, ponieważ były ukryte przed widokiem. Chodzi o to, aby obudzić się ze snu i zrozumieć, że chociaż te rzeczy zawsze tam były, to kiedy się budzimy, zaczynamy widzieć je po raz pierwszy takimi, jakie są naprawdę.

Ponieważ ludzkie DNA jest wystawione na częstotliwości z wyższych wymiarów, pola rzeczywistości wyższych przestrzeni wymiarowych zaczynają przechodzić do świadomości dzięki szeregowi nowych wzorców myślowych, obrazów mentalnych lub zmysłowych. Te myślokształty mogą tworzyć nową samorealizację czy świadomość, i mogą wpływac na zmysły, postrzeganie, odczuwanie kształtów, obrazów w świetle na ekranie umysłu. Te obrazy i uczucia mogą być doświadczane jako fantazja, która jest wyższą świadomością wprowadzaną do umysłu świadomego, świadomości wyższych wymiarów rzeczywistości lub pojawiającą się jako wspomnienia, które łączą się z przyszłymi aspektami Jaźni. Kiedy ludzka świadomość skupia się na przyszłych historiach, kładąc nacisk na przyszłe potencjały i wyobrażając sobie, czym te potencjały mogą być, umysł dostaje się na wyższe pasmo częstotliwości znajdujące się w przyszłości. Proces wznoszenia polega na przenoszeniu świadomości w czasie poprzez stopniowe wprowadzanie wyższych częstotliwości z przyszłych linii czasu lub akrecję częstotliwości światła ze zunifikowanego pola, wprowadzając je do osobistego ciała świetlistego.

Kiedy ludzka świadomość skupi całą uwagę na chwili obecnej, substancja energetyczna, która skomponowała myślokształt, odciśnie pasmo częstotliwości, w którym ta aktualna myśl wibruje. Gdy człowiek przemieszcza się od jednego myślokształtu do innego w chwili obecnej, poprzednie myśli pozostawiają ślad w polu energetycznym, a nowa substancja myślowa przesuwa się w nowe miejsce do dopasowanego wibracyjnie pasma częstotliwości. W zależności od siły emocjonalnej wzorca może zachować odciski zapisane jednocześnie w wewnętrznej bryle światła i zewnętrznych polach, pozostawiając energetyczny wpływ na linię czasu. Ilekroć o czymś myślimy, zostawiamy energetyczny odcisk w paśmie częstotliwości, w którym stacjonowała nasza świadomość, a to może być w niższych lub wyższych wymiarach w czasie.

Poprzednie wspomnienia wciągają energię w 2D

Obecnie kontrolerzy starają się zapobiegać naturalnemu przemieszczaniu się ludzkiej świadomości do wyższych pasm częstotliwości, używając taktyk zmuszających ludzi na skupieniu się na wspomnieniach z przeszłości. Aby powtórzyć traumatyczne wydarzenia historyczne z przeszłości i ból, którego doznała ludzkość, zapętlają media głównego nurtu, by wielokrotnie powtarzały pewne traumatyczne historyczne wydarzenia za pomocą wiadomości czy filmów. Działa to jako zdarzenie wyzwalające lub punkt zogniskowania dla każdego nowego pokolenia, aby pozostało zapętlone w powtarzaniu tych przeszłych wydarzeń historycznych, co uniemożliwia rozwinięcie się poza pierwotny ból. Kiedy ludzie rozmyślają o przeszłości, zatapiają świadomość w odciskach, które istnieją w najniższych wymiarach poniżej obecnej świadomości.

Kiedy myślimy o przeszłości, wspominając ból lub traumę, których doświadczyliśmy, nasza świadomość przenosi się z teraźniejszości i umieszcza naszą uwagę oraz energie na najniższych częstotliwościach aktualnej linii czasu. Takie powtarzające się zachowanie może powstrzymać ludzi przed wzrostem lub poszerzeniem świadomości. Pola o niższych częstotliwościach w drugim wymiarze są miejscem, w którym przechowywane są wspomnienia z przeszłości, i gdzie w ciele bolesnym pojawiają się anormalne lub traumatyczne aspekty tożsamości.

Takie powtarzane traumatyzowanie ludzkości za pomocą wydarzeń z przeszłości oraz odtwarzanie i wywoływanie tych wspomnień na rożne sposoby, tak aby uwaga mas skupiała się na najniższych wymiarach znajdujących się poniżej świadomości chwili, jest taktyką służącą do kontrolowania ludzkości. Myślokształty i ból przeszłości, które są zapisane we wspomnieniach, są najbardziej gęstymi i powolnymi wibracjami, dlatego pozostawiają energetyczne blokady, które formują się w miazmaty lub karmiczne odciski w ciele świetlistym. Te nagromadzone wspomnienia, które utworzyły karmiczne odciski, pozostaną w ciele i powielają te same gęste wzory w czasie bieżącym do momentu zwolnienia poprzedniego wzorca częstotliwości i podniesienia nowego. Zbiór miazmatycznych oraz karmicznych odcisków to martwe energie, które zasilają i rozwijają ciało bolesne oraz cienie.

Paliadoriańska inicjacja słoneczna usuwa karmiczne odciski

Wraz z planetarną inicjacją, spowodowaną odzyskaniem solarnych wrót przez Paliadorian, częstotliwości plazmy gwałtownie podnoszą wzorce wibracji i restrukturyzują nasze ciała komórkowe, świadomość oraz kierunek życia. W miarę jak zachodzi ta intensywna inicjacja, przenosi karmiczne odciski do ciała bolesnego i cienia, by gwałtownie wypłynęły na powierzchnię rzeczywistości, aby mogły zostać uwolnione, abyśmy mogli ucieleśniać nowe zestawy częstotliwości. Jeśli ciało mentalne i emocjonalne osoby nie jest przygotowane, nie wie, jak zintegrować polaryzacje lub zsyntetyzować oraz uwolnić te karmiczne odciski, może przejawić choroby fizyczne lub umysłowe. Gdy karmiczne odciski zaczynają przejawiać się w aktualnej stacji tożsamości, podobnie jak jaźnie cienia, ślady karmiczne i miazmatyczne zapisy zaczynają się natychmiast oczyszczać, a to może doprowadzić do skrajnego chaosu w warunkach życia ludzi. Najsłabiej przygotowani ludzie doznają przytłaczającego wrażenia, ponieważ te karmiczne wzory przejawiają się w niekontrolowanych emocjach, powodują chaos, życie wymyka się spod kontroli, a zdrowie fizyczne i psychiczne ulega pogorszeniu. Właśnie dlatego wszyscy musimy nauczyć się kontrolować mentalne energie i myślokształty, ponieważ dzięki tej umiejętności możemy uwalnianiać się od negatywnej i chaotycznej energii z cienia oraz przekierowywać ją na bardziej harmonijne wzorce. Robimy to praktykując miłość własną i samoakceptację, chwila za chwilą.

Każdy z nas ma możliwość dokonywać zmian i oczyszczenia z tych karmicznych wzorców, co poskutkuje przeniesieniem świadomości na wyższą linię czasu i pozwoli na ucieleśnienie większej ilości światła. Chcąc świadomie uwalniać karmiczne odciski lub energie cieni, można nad tym pracować przez Słoneczny Logos, traktując Słońce jak świadomość chrystusową. Pracujemy łącząc energie cienia ze światłem słonecznym, dzięki czemu zsynchronizujemy je do stanu najwyższej możliwej harmonii.

Sen śniony przez zbiorową świadomość

Jeśli możemy zrozumieć, że nasza obecna stacja tożsamości jest snem świadomości, który ma miejsce w przestrzeni śnienia świadomości zbiorowej, możemy wytrenować świadomość, aby poruszała się do przodu lub do tyłu w czasie, obserwując i uwalniając się od negatywnych zdarzeń. Ślizgająca się świadomość obserwująca zbiorowy sen, dostrzega traumatyczne wydarzenia lub negatywne zjawiska w czasie, nie wchłaniając negatywnych emocjonalnych śmieci. Obserwowanie czegoś oznacza, że patrzymy na to coś, lecz się z tym nie identyfikujemy, widzimy rzeczywistość odgrywaną w formach ciemności lub światła i rozpoznajemy, co to jest, ale wiemy, że ostatecznie jest to film odgrywany we śnie.

Wiele z tego, co możemy zaobserwować w dzisiejszym świecie, jest wynikiem przeszłych jaźni, myślokształty włączone na linie czasu niższego wymiaru, które zostały odciśnięte w ziemskich polach. Empaci i osoby wrażliwe mogą z łatwością odróżnić ogrom traumy i bólu, zapisanych w polu energetycznym Ziemi w wyniku nagromadzonych myślokształtów świadomości zbiorowej ukierunkowanych na wartości antyludzkie i praktyki innych ideologii, które generują zbiorowy ból. Te schematy myślowe poruszają się w tył lub w przód w czasie, a także w górę lub w dół skali wymiarowej, wpływając na stan świadomości, który istnieje w różnych częściach pola.

Świadome śnienie jest zmienionym stanem podwyższonej świadomości, kiedy jako prosty obserwator możemy pojawić się w innej linii czasu, rzeczywistości lub nawet poza czasem. W tym zmienionym stanie możemy sprowadzić do świadomości to, co było nieświadome, możemy bezpośrednio współdziałać z tą treścią, zaś wyższa świadomość towarzyszy nam jako współczujący świadek. Ścieżka przebudzenia polega na doprowadzeniu tego, co nieświadome, do przebudzonej świadomości, do uzdrowienia ciemności lub ujawnienia oszustwa, aby zobaczyć większą prawdę. Jest to stan, w którym wieczne światło rozświetla cienie ciemności, a tym samym alchemicznie przekształca swoją naturę, aby odzwierciedlić wyższą prawdę. Możemy przygotować się do wejścia w ten stan, otwierając się na niego poprzez głęboką modlitwę, medytację i skupienie uwagi, wzywając naszego chrystusowego awatara, Słoneczny Logos, aby pomogli nam przejść przez ten trudny emocjonalnie okres.

Odzyskanie wrót słonecznych w Gizie

Na terenie Egiptu, w Gizie znajdują się słoneczne gwiezdne wrota 4D oraz świątynia Słońca. Ten obszar zawsze bardzo interesował NAA. Chcieli zdobyc pełną dominację nad słonecznym portalem i kontrolować dostęp do Marsa, zainstalować mutację szachownicy w 11-tych wrotach, odłączyć struktury słonecznego Logosu i słonecznych dysków, a także zająć kluczowe pozycje na Bliskim Wschodzie – wszystko po to, aby całkowicie władać planetą podczas cyklu wniebowstąpienia. Aby zrozumieć paliadoriańskie naprawy słonecznych wrót, powróćmy do podsumowania wydarzeń związanych z historycznym zdarzeniem na linii czasu, kiedy przejęto słoneczne wrota Gizy:
* Przejęcie wrót w Gizie - 25 000 lat temu. Nibiruanie z Annunaki przejęli matrycę wrót 4D, fałszywą matrycę planu astralnego i wrota Stonehenge 11D, zainstalowali też kontrolę NET.
* Zatopienie Atlantydy - 11 500 lat temu. Przejęcie i zniszczenie wrót Gizy. Zwycięzcy wojny zaczęli zapisywać historię planety na własny sposób, tworzyli fałszywe linie czasu, zatopili część planety i dokonali holokaustu.
* Inwazja sumeryjsko-egipska - 10 000 lat temu. Pierwszy etap przejęcia iracko-irańskich wrót 10D, skolonizowanie okolic Bliskiego Wschodu i zorganizowanie Bractwa Węża z atlantydzkiej linii czasu. Tot zorganizował własna grupę i i stworzył sieć Feniksa, aby uzyskać kontrolę nad wrotami Gizy. Tunel czasoprzestrzenny do Tiamat.
* Epoka żelaza, Chrystus-Sofia, misja Jezusa Chrystusa - 2000 temu. Chrystusowa misja z Syriusza B w celu naprawy wrót Gizy i Stonehenge, linia czasu naprawy sieci, aby przygotować się na linię czasu wznoszenia i powrót Diamentowego Słońca Chrystusa w 2012 roku.

W wyniku tych niszczycielskich historycznych osi czasu, które spowodowały głęboko bolesną traumę w ludzkich zapisach miazmatycznych, opiekunowie pracują nad naprawą planetarnej struktury, oczyszczają i usuwają część szkodliwych genetycznych skutków, jakie poniosła ludzkość, które spowodowały fragmentację dusz. Aby naprawić matrycę duszy, trzeba najpierw naprawić kompleks serca, co należy rozpocząć od serca Diamentowego Słońca samej planety, które znajduje się w Gizie. Słoneczne gwiezdne wrota były oryginalnym Łukiem Przymierza, ponieważ otwierały się na Syriusza B i prowadziły do matrycy Matki z Andromedy, w siedmiu wyższych niebiosach.

Chcące uzyskać kontrolę nad planetą zespoły czarnych magów - grupy A. Crowleya i Tota, zainstalowały wiele warstw antyżyciowych struktur, aby wyhodować sztuczne Drzewo Życia. Dokonano tego poprzez zasadzenie czarnych serc, czarne sześciany, sklonowano fałszywe tożsamości i nasiona demona, po czym zainfekowano kompleks serca Gizy i zajęto całą sieć planety. Ta lokalizacja jest również kluczowym obszarem skradzionych rejestrów Prawa Jedni, zapisanych na szmaragdowej tablicy przez grupy Totian. Te tablice zostały wykorzystane do dalszego przechwytywania oraz manipulowania ludzkim DNA, ognistymi literami i kodami wektorów czasu, które łączyły się z DNA Słonecznego Chrystusa i zasadą świętego Ojca Szmaragdowego Zakonu. To doprowadziło do podszywania się tożsamości DNA Słonecznego Chrystusa w misjach chrystusowych, reprezentownaych przez Jeszuę, Echnatona, Michała-Marię, Ezekiela i wielu innych, którzy zostali powieleni w fałszywych hologramach. Te holograficzne wstawki zostały umieszczone pośród ludzi, aby stworzyć oszustów, pomylić antychrysta z autentyczną tożsamością. Danie ludziom holograficznych wstawek fałszywego Michała i jego fałszywe przekazy na planetarne pole przez te systemy czarnej magii, poskutkowało fragmentacją prawdziwej świadomości Michała-Marii w metatronicznym odwróceniu, a także dalszym generowaniem negatywnej wersji antyżyciowej wersji Michała-Marii. Są to zniekształcone szablony manifestacji rdzenia 3D na Ziemi, które podczas cyklu wznoszenia mamy wyleczyć dla całej ludzkości.

Te odwrócone sieci, znane jako NRG i matryca kołowrotu Michała-Marii, zostały użyte, by zasilić odwrócenie płci dla unii antyhierogamicznej w ludzkiej populacji, łamiąc ludzkie serca i tworząc bardzo nieszczęśliwe związki. Ciało planetarne przechodzi zdarzenie łączenia bliźniaczych serc Michała i Marii w zbiorowym ciele świadomości słonecznej. Chodzi o zmartwychwstanie świadomości ciała słonecznego Michała-Marii, uzdrowienie kryształowego Diamentowego Serca i rozpoznanie pierwotnej świadomości Słońca w tym Układzie Słonecznym, z którym wszyscy jesteśmy połączeni. Słoneczna świadomość Michała-Marii pochodzi z kosmicznej zasady siedmiu świętych słońc spoza tego Wszechświata.

W ten sposób doszło do wyrugowania wielu czarnych magów i tożsamości fałszywego słonecznego Chrystusa, a odradzanie genetyki prawdziwego Słonecznego Chrystusa następuje w wyniku połączenia sieci słonecznych dysków z Logosem Słonecznym. Dodatkowo przeprowadzono rehabilitację sieci planetarnego serca w sieciach słonecznych dysków 4D-7D-10D i współdziałających z nimi gwiezdnych wrót aby usunąć sztuczną strukturę Drzewa Życia, sygnały AI, czarnomagiczne odwrócenia i rzutowane na planetarną sieć czarne serca. Ostatnie projekty opiekunów obejmowały ponowne połączenie słonecznych wrót Gizy ze świątynią Hatszepsut i Rosslyn oraz siecią słonecznych dysków, która działa jako słoneczna brama i została zintegrowana z siecią w celu obsługi słabych punktów linii aksonalnej 4D-7D.

Rosslyn Chapel w Szkocji ma związek z historią księżniczki Scotii, która ujawnia afrykańskie korzenie w irlandzkich liniach czasu czerpiących z egipskiej historii, tych, które próbują ukryć atlantydzkie artefakty i inne ważne duchowe relikwie. Scotii, egipskiej księżniczce, powiedziano, że jest córką faraona, który uciekł z Egiptu z mężem Gaytelosem oraz z dużą liczbą ludzi, którzy przybyli flotyllą statków. Przez pewien czas żyli w Szkocji wśród tubylców, dopóki nie zostali zmuszeni do wyjazdu, po czym wylądowali w Irlandii. Panowali w Irlandii. W późniejszych wiekach wrócili do Szkocji, pokonując Piktów i nadając Szkocji jej obecną nazwę.

Sygnały SA dla serc Róży

Te zmiany w planetarnej sieci pozwoliły na kolejny etap genetycznej rehabilitacji linii Kryształowej Róży od Andromedy, poprzez dopasowanie do wszechświatowej struktury łączącej się z rdzeniem Aqualashy. Tarcze Aqualasha i Niebieskich Skrzydeł Aquaferionu były najważniejsze, miały bowiem zabezpieczyć poprawki wprowadzone w celu odzyskania Słonecznego Logosu, Słonecznej Bramy i matrycy serca Diamentowego Słońca w ciele planetarnym. Aby kompleks ludzkiego serca i duszy doznały uzdrowienia, najpierw musi zostać skorygowane serce planetarne, które może pomóc w kontynuowaniu tworzenia szablonu Kryształowego Serca Diamentowego Słońca. Niech miłość i pokój napełnią każde ludzkie serce świętym duchem naszej prawdziwej Kosmicznej Matki!

Linia Róży dla matrycy serca Diamentowego Słońca pojawia się w zestawie instrukcji jako rzędy kwiatów stworzonych z energii, jako kwitnące kryształy, które rosną w potężnym polu morfogenetycznym kwitnących róż, które wznoszą się, by zakwitnąć w rdzeniu Aqualasha. Pole kwitnienia kryształowych serc łączy się z najczystszym pięknem diamentowego biało-złotego płomienia błękitnego szafiru w sofianicznych tonach serca Krystallah, głównego tonu serca KA RA YA SA TA AA LA. Dźwięki SA wydają się zawierać kremowobrzoskwiniowe kolory, których zadaniem jest uzdrawianie sfery seksualnej i płci, podczas gdy rozbłyski szafirowego błękitu oraz brzoskwini łączą się z centrami 2D, i mają na celu pocieszenie oraz uleczenie duszy i serca, a także maja wspierać oczyszczenie programów seksualnej niedoli. Przebyliśmy długą, długą drogę.

Są to niesamowite czasy transformacji i zmian, które mają wpływ na wszystko, co kiedykolwiek znaliśmy Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co pomoże ci w duchowym rozwoju, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

1 komentarz:

  1. Zachęcam do czytania nowej sytuacji planetarnej:
    https://przygotujsienazmiany.blogspot.com/2018/11/aktualizacja-sytuacji-planetarnej.html

    OdpowiedzUsuń