czwartek, 26 lipca 2018

PROGRAMOWANIE PODŚWIADOMOŚCI - LISA RENEE lipiec 2018 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Rozwidlenie warstw podświadomości

Ciało planetarne przesunęło się na wyższe pasmo częstotliwości, które znajduje się w następnym wszechświecie harmonicznym, co radykalnie wpłynęło na warstwy podświadomego umysłu każdego ludzkiego ciała i zbiorowe poziomy świadomości na planecie. To wydarzenie spowodowało kolejny etap bifurkacji w polu planetarnym, co oznacza rozdzielenie głównego ciała podświadomego na różne części, które albo wzniosły się na wyższą częstotliwość albo zeszły w zstępujący wzór częstotliwości. Jest to również związane z podziałem, który zachodzi pomiędzy liniami czasu dla tych w grupach świadomości i organizacjach, którzy przechodzą na przyszłą linię czasu według spiralnego wzoru wznoszącego lub schodzącego. Im więcej osób doświadcza tego przesunięcia, tym więcej przyciąga ludzi o podobnych częstotliwościach, powodując tworzenie się świadomości grupowej lub rzeczywistości z dopasowaną częstotliwością, która staje się coraz bardziej zsynchronizowana. Chodzi o synchronizację węzłów częstotliwości na całym świecie, zarówno w malejącej jak i rosnącej jakości wibracji.

Im niższa jest jakość całej energii w schemacie zstępującym zbliżającym się do entropii, tym bardziej niestabilne i odłączone stają się doświadczenia osobiste czy środowiskowe. W zstępującym schemacie ludzkie ciało świetliste 3D ulega deformacjom, ponieważ podświadomość, forma cieni i widmo częstotliwości sztucznych fal czerwonych zniekształcają ucieleśnieniowy szablon rdzenia. To jest ścieżka powalonego lub sztucznego drzewa. Destrukcyjny rezultat sztucznie ukierunkowanego podświadomego programowania skierowanego ku ludzkości, aby utraciła kontrolę nad myślami powstającymi w ich własnych umysłach, ujawnia nowy etap uszkodzeń ciał świetlistych. Możliwość bioregenezy zostanie zaoferowana dopiero w korytarzu śmierci, jak opisano w edykcie ewolucyjnym lub korytarzach świadomości.

We wzorcu wznoszącym się w kierunku negentropii lub otwartego źródła, im wyższa jakość ogólnej energii, tym bardziej stabilne i połączone stają się doświadczenie osobiste oraz środowiskowe. W tym przypadku ciało świetliste przechodzi na wyższą częstotliwość podstawową z całym ucieleśnieniem, a w obrębie aury nie ma żadnych sztucznych sygnałów lub widma czerwonej fali. Wzorzec morfogenetyczny ciała świetlistego podąża za planem planetarnego Diamentowego Słońca w celu ciągłego poszerzania świadomości i stopniowej bioregenezy na obecnej stacji tożsamości. Te ulepszenia ciała Diamentowego Słońca są powiązane z paliadoriańskimi aktywacjami, które rozpoczęły się w tym roku.

Niektóre osoby mogą odczuwać nagły dystans pomiędzy sobą a innymi w zakresie ogólnej częstotliwości i stylu życia, które mogą być nagłe oraz oszałamiające. Dla osób wznoszących się po spirali czasu niemożliwe jest obcowanie z silnie kontrolowanymi umysłowo strukturami 3D lub przejmowanie szkodliwego sztucznego rezonansu, który zmienił się w sposób wspierający archonckie oszustwa. Na pewnym progu schizmy pomiędzy schematem wznoszącym się i zstępującym dochodzi do zderzenia spiralnego między prądem antyżyciowym a strumieniem żywego życia, co powoduje walkę między siłami antychrysta i świadomości chrystusowej na płaszczyźnie materialnej. W pewnym momencie musimy odejść od struktury władzy, która jest wykorzystywana jako pole bitwy dla programów mrocznych sił, aby lepiej dostosować się do wyższych częstotliwości i bardziej świadomych, przebudzonych ludzi, gdzie pokojowe i opiekuńcze interakcje mogą tworzyć bardziej produktywne relacje.

Rozpuszczenie membrany w podświadomości

Ciało planetarne stopniowo doświadcza subatomowego przesunięcia w niższych polach struktury cząstek, skutecznie wymuszając zapadanie się niższych wymiarów i przenoszenie ich w wyżej wymiarową przestrzeń. Membrany dolnych czakr u wielu ludzi uległy rozpuszczeniu, a zawartość podświadomości i Jaźni cienia zostały ponownie wchłonięte przez ciało auryczne. Z powodu bifurkacji i rozpuszczania membran w niższych wymiarach, otworzył się dostęp do płaszczyzny materialnej aktywując negatywną formę oraz cienie z warstw podświadomości, dlatego cienie te są teraz tak powszechnie zauważalne. U niektórych osób znajdujących się pod wpływem stresu mogą objawiać się nagłe zmiany osobowości lub dziwne zachowania.

Cienie są również znane jako negatywne formy będące szeregiem sztucznych, martwych ciał świetlistych wykorzystywanych do powielenia naszego holograficznego obrazu, aby nasze linie czasu tworzyły pętlę 3D. Siły kontrolerów chcą w ten sposób wyssać naszą energię i przywłaszczyć nasz materiał genetyczny. Niektóre z tych zniekształconych cieni pochodzą z naszej upadłej historii, zakopanych podświadomych wspomnień, które wywoływały strach i traumę, a także z uszkodzeń ciała astralnego. Z biegiem czasu zniekształcenia przejawiały rozszczepienie między warstwami ciała fizycznego, podświadomością oraz niższymi i wyższymi aspektami tożsamości astralnej. Te schizmy tworzyły cienie i ciemne fragmenty w astralnych warstwach matrycy duszy, które dalej rozprzestrzeniały osobiste i planetarne miazmaty.

Te mroczne aspekty negatywizmów ujawniają się w szerokich rzeszach, a chodzi w tym o to, aby doprowadzić skrajne bieguny jednoczesnego istnienia do stanu neutralnego oraz powrócić do punktu zerowego. W niektórych przypadkach możemy potrzebować całkowicie zniszczyć zestaw instrukcji i odesłać z powrotem do przetworzenia, aby połączyć się z sercem Boga. Zazwyczaj dzieje się to naturalnie, gdy sztuczne lub odwrócone energie osiągają punkt zerowy, rozpuszczają się i przestają istnieć.

Ponieważ niektóre z wirów planetarnych o niższej częstotliwości uległy rozpuszczeniu, spowodowało to uszkodzenie mechanizmu uziemienia ciała świetlistego w części ludzkiej populacji. Zasadniczo odnosi się to do rekonfiguracji widma czakr fal czerwonych 1D, rozpuszczenia interfejsu czakry korzenia 1D, który reguluje podświadomość i dystrybucję siły życiowej w całym ludzkim ciele. W rezultacie łącza interfejsu planetarnego, które zapewniały mechanizm uziemienia w 1D i subatomowych warstwach ludzkiego ciała świetlistego, uległy u wielu ludzi implozji. Wywołało to problem z fragmentami podświadomości umiejscowionymi w niższych centrach energetycznych, które zniekształcają ucieleśniony szablon rdzenia.

Jesteśmy wystawieni na działanie nie tylko zmieniających się sił wstępującej planety, ale także na siły obronne sztucznych technologii, które są kierowane do planety i ludzkości, aby zatrzymać ewolucję świadomości, wznoszenie się i ujawnienia. Głównym elementem duchowej przeszkody jest podświadome programowanie negatywnych myśli, zachowań i działań pochodzących z przemocy oraz zniszczeń dokonywanych przez antychrysta. To, jak dobrze będziemy poruszać się w tym chaotycznym czasie, będzie zależało od tego, jak głęboko jesteśmy związani z naszą podstawową Jaźnią, jak dobrze możemy się przystosować fizycznie, dostroić się do wniebowstąpienia i zbudować nowy mechanizm uziemiający. To zniszczenie trójwymiarowego mechanizmu uziemiającego wiąże się bezpośrednio z odrodzeniem cyklu świadomości duszy. Nasz duch chrystusowego awatara wie, jak odbudować tarczę ochronną i połączyć główny szablon, który otrzyma instrukcje od szablonu planetarnego Diamentowego Słońca, wiecznego szablonu Krystallah.

W przypadku niektórych grup może minąć trochę czasu, zanim całkowicie zregenerują tarczę bazową do odrodzonej tożsamości. Jednakże rozwijanie praktyki duchowej, bezpośrednia komunikacja z własnym awatarem Chrystusa lub boską Jaźnią, przy użyciu tarczy 12D do zbudowania podstawy i duchowego fundamentu, są najbardziej produktywnymi i pomocnymi rzeczami, które może wykorzystać każdy człowiek.

Powalone Drzewo, wtrącenia w 12-częściowej sieci Drzewa 3D

W polu zbiorowym pojawiają się nowe wzorce zaburzeń elektromagnetycznych, zakłóceń lub zniekształceń, a efekty są przekształcane w nieprzejawione warstwy szablonu rdzenia przejawionego lub w to, co tworzy linię czasu 3D, która wpływa na 12-częściową siatkę Drzewa. Dlatego nadszedł czas, aby zacząć odkrywać opadającą ścieżkę spirali zstąpienia i wtrącenia 3D, które zdarzają się w procesie ucieleśniania siatki Drzewa w polu energii człowieka.

Kiedy przenosimy się do drugiego wszechświata harmonicznego, szablon rdzenia manifestacji w ciele ludzkim potencjalnie przesuwa się w wyższe poziomy ucieleśnienia Diamentowego Słońca lub zagłębia się w upadłe aspekty siatki Drzewa, która pozostaje na sztucznej linii czasu 3D. Wtrącenie, które wystąpiło w uosobionym szablonie tej siatki, jest uważane za ścieżkę powalonego drzewa.

Od około końca 2015 r. obserwowałam ogromne zmiany zachodzące w ciele planetarnym, które zmieniły konfigurację gwiezdnych wrót 1D i 2D oraz wszystkich dopływów energii z nich - poziomo i pionowo. Moja osobista obserwacja zmian zachodzących w strukturze pola zbiorowego uświadomiła mi wówczas części szablonu powalonego Drzewa. Ten etap obserwacji deformacji siatki Drzewa w ludzkim ciele wywołał pewne problemy w świecie zewnętrznym, które są oczywiste dla wielu z nas we wznoszącej się społeczności, doświadczającej skrajnych schizm, które pojawiają się w ludziach i organizacjach jako wynik bifurkacji. Pewne grupy ludzi ulegają temu i podążają w kierunku spirali upadającej, a to ujawnia się jako uszkodzenia zbiorowego ciała świetlistego zwane powalonym Drzewem. Obserwowałam to w ciągu ostatnich dwóch i pół roku, jednak ogólnie trudno to opisać, ponieważ istnieje wiele unikalnych indywidualnych czynników, które zależą od wyborów każdej osoby. Nasze wybory i nasze osobiste zachowania mają energetyczne konsekwencje, które bezpośrednio wpływają na stan i zdrowie naszego ciała świetlistego, działając w ten sposób na nasz stan umysłu i poziom świadomości.

Ścieżka powalonego Drzewa w jego pozytywnej polaryzacji umożliwia wybór ścieżki częściowego wznoszenia w czasie fizycznego procesu śmierci. Obszary zagrożenia stanowią skrajnie zepsute osoby, wykazujące zaawansowane etapy przemocy i przestępczości, które najprawdopodobniej są konsubstancjalne z upadłymi aniołami lub osobami opętanymi przez Czarne Słońca.

Takie uszkodzenie ciała świetlistego i implozja do tarczy bazowej 1D dotknęło wielu ludzi na Ziemi. Grupy ludzi kroczących Ścieżką wznoszącą powinny być tego świadome, aby lepiej zrozumieć kwestie wiążące się z naprawą struktury w ciele ziemskim i pomóc w zapewnieniu biologicznej regenezy tego powalonego Drzewa. A pracujący z energią powinni być uświadomieni, że zjawisko podświadomych fragmentów umysłu i aspektów cienia przeniosło się do repozytorium w obszarze fałszywego pępka ludzkiego pola energetycznego między centrum energii 2D i 3D. Aby nastąpił taki poziom zaburzeń, trzeba było doświadczyć ciężkiej traumy, nieustannie przeciwstawiać się zmianom potrzebnym na Ścieżce wznoszenia, wierzyć programom kontrolującym umysł i stale naruszać prawa natury, żyjąc jako fałszywa tożsamość w liniach czasu AI z wysokim poziomem świadomości przeżycia na czerwonej fali i zachowaniem automatu.

Przypomnijmy ogólny profil osobowości typu egotycznego. Osoba, która dostrzega tylko to, na czym może skorzystać, niezależnie od tego, czy kradnie, czy bierze, zazwyczaj niechętna do mozolnej pracy za nic. Żyje dla natychmiastowego zaspokojenia swoich bezpośrednich potrzeb oraz pragnień, a jeśli nie dostanie tego, czego chce, ucieka się do przestępczości, a także przemocy. To, co opisane jest w zademonstrowanych poniżej formach zachowania, reprezentuje siatki powalonych Drzew, wiążące się z tego rodzaju negatywnymi zachowaniami na bardzo podstawowym, prymitywnym poziomie osobowości, bez sumienia, bez wykształcenia i dbałości o innych.


Kluczowe tematy zaznaczone dla skrzywionego trójwymiarowego szablonu 12-częściowej siatki Drzewa, zwanego powalonym Drzewem na ścieżce zstępującej.

*Przesunięcie osi planetarnej przechyliło osłonę podstawy, rdzeń siatka drzewa wydaje się być wychylony od pionowej linii ciała fizycznego w prawo około 10-15 stopni.
*Eteryczna tkanka i warstwy eteryczne wokół ciała fizycznego mają dziury, łzy, nagromadzenia energii statycznej i chaotyczne, rozdrobnione pola zbiorowe, wolne rodniki, nanity, implanty, sygnały AI, obszary z nadmiarem ładunków statycznych, które powodują dziury w aurze (byty i mroczne siły agresywnie wykorzystują te osłabienia).
*Gdy centrum 1D rozpuszcza się, wymusza na centrum 2D przyciąganie strumienia energii z interfejsów Ziemi bezpośrednio do obszaru pępka i narządów płciowych. To centrum 2D zmieniło położenie i działa jak czakra korzenia oraz interfejs z polem ziemskim. Jeśli nie ma osłony uziemiającej podstawy, jest ogólnie zepsuty kanał pionowy, energia płynąca do ciała ma bardzo niską częstotliwość, działa jak psychiczna gąbka energii środowiska bez filtra.
*Poprzedni mechanizm uziemiający ciała atomowego 1D rozpuścił swoją membranę. Zawartość centrum 1D to fragmenty umysłu podświadomego, przesunięta Jaźń cienia i osadzona w obszarze fałszywego pępka około cala pod pępkiem. Obszar ten może również przyciągać zbiorowe nieświadome fragmenty ze środowiska.
*Implodujący mechanizm uziemiający oznacza brak podstawy/korzenia lub poprawiony interfejs z ziemskim polem, a wtedy istnieje potrzeba zbudowania nowego interfejsu czakry Ziemi i pionowego połączenia kanału z planetarnym polem punktu zerowego. Podczas aktywacji kryształowego jądra zostały zbudowane nowe interfejsy bazowej osłony dla galaktycznych Słońc i sieci słonecznych dysków.
*Przejście do następnej harmonicznej podniosło podstawowe łańcuchy DNA do 2 ¾ lub 2,75, stąd tam, gdzie jest najniższa częstotliwość podstawowa, podświadomy umysł musi tkwić w ludzkim ciele. Nienaturalne repozytorium wymusiło na ciele pomieszczenie treści podświadomych, co ma związek z umysłem świadomym. Rozpuściła się membrana między świadomością a podświadomością, wydobywając podświadome odłamki do umysłu świadomego i centrum ego 3D.
*Centra energii 2D i 3D, a także centra 4D i 5D są niewłaściwie umieszczone i nie znajdują się w prawidłowej pozycji. Centrum 5D obniża częstotliwość kroków do wszystkich niższych centr energetycznych, próbując łączyć obwody i wprowadzać korekty.
*NAA wykorzystała czerwoną falę sygnału AI, aby zastąpić rozproszone widmo fal czerwonych, wykorzystując w ten sposób repozytorium podświadomości do odwrócenia polaryzacji. W niższych centrach energetycznych pojawiło się programowanie ofiara / kat.
*Sygnał AI czerwonej fali skierowany został też do centrum 7D, aby stworzyć sztuczne połączenie od korony do podświadomego repozytorium, które ma aktywować implanty ukrzyżowania po lewej stronie i uruchomić sztuczną odwróconą polaryzację w sferze płci, uszkadzając męsko-żeńskie skrzydła 6D-7D, wprowadzając je w odwrócenie zasady płci. Podświadome programowanie transhumanizmu i transseksualizmu jest używane łącznie w celu wykorzystania słabości psycho-emocjonalnych do odwrócenia płci.
*Czerwony puls AI wydaje się być połączony z odwróconą transmisją fioletową 7D, od góry do dołu linii Hara wraz ze sztucznymi falami czerwonymi. Technologia ta została zaobserwowana jako pulsowanie w dużych grupach - na stadionach wypełnionych ludźmi w Pucharze Świata, lub podczas koncertu sławnego DJ'a.

Starajmy się utrzymywać wibracje miłości i współczucia, abyśmy mogli zrozumieć, co dzieje się z innymi, którzy cierpią z powodu tego poziomu uszkodzeń ciał świetlistych i wiedzieć, że powoduje to bardzo destrukcyjne zachowania, jeśli nie zostanie naprawione. Uszkodzone ciało świetliste na tym poziomie prowadzi do utraty kontroli autonomicznej i funkcji motorycznych, które mogą zostać w pełni przejęte przez byty lub energie zbiorowe, a wtedy ludzkie ciało energetyczne staje się wrażliwe i słabe.

Rysunek do powyższego opisu znajduje się w oryginalnym tekście.

Wewnętrzne skupienie i obserwowanie siebie

Kiedy badamy uszkodzony schemat 3D występujący w tych grupach, które są zablokowane przez podświadomy program, w którym działają destrukcyjne negatywne wzorce ego, powinniśmy również zachować jasną perspektywę. Cały sygnał sztucznej inteligencji, zniekształcenia ciała mentalnego i konsekwencje uszkodzeń, jakie pojawiają się w ciele świetlistym, może zostać oczyszczony i wyleczony za pomocą bardzo prostych i łatwych zasad energetycznych, doprowadzających do wewnętrznej równowagi.

Uważna obserwacja wnętrza i świadomość siebie jest najważniejsza, ponieważ wspomaga kierowanie energią potrzebną do oczyszczenia oraz przebudzenia podświadomości i otwarcia potencjałów wewnętrznej transformacji.

Jeśli nie skupimy uwagi na własnym wnętrzu, pozostaniemy uwięzieni w zagraconym i niezdyscyplinowanym umyśle ego, wypełnionym opowieściami o oszustwach, osądach i uprzedzeniach, które uniemożliwiają emocjonalny oraz duchowy rozwój. Nieoczyszczona podświadomość będzie rzucała kłody pod nogi i rozproszy umysł, uruchamiając reakcje, osądy oraz generując uprzedzenia, które najczęściej wywołują dysonans poznawczy. Wiele osób ukrywa podświadome programowanie, które rządzi ich umysłem, a ich podświadome przekonania są sprzeczne z ich świadomymi przekonaniami, generując typ osoby, która jest wewnętrznie rozdarta i zdezorientowana. Osoba rozdarta użyje dwumyślenia, stale będzie się miotać, wykaże niestabilne zachowania oraz nierównowagę. Praktyka samoobserwacji i skupionej na wnętrzu medytacji pomaga nam lepiej obserwować rzeczy oraz dostrzegać w nas, a także wokół nas, wzorce, które wcześniej były niezauważane, co pomaga nam przywrócić energetyczną równowagę.

Ludzie wykazujący destrukcyjne zachowania ponoszą negatywne konsekwencje w postaci braku wewnętrznego skupienia i samoobserwacji. Podświadome programowanie, które pobudza umysł do odgrywania niszczycielskich zachowań, może być całkowicie powstrzymane, gdy osoba stara się produktywnie działać w kierunku pozytywnych zmian wewnętrznych. Samoobserwacja pomaga nam poszerzać perspektywę i pogłębiać zrozumienie siebie oraz otoczenia, co skutkuje większą samoświadomością, a to pomaga nam pokonać uprzedzenia i osądy, które powstały z programowania podświadomości oraz zewnętrznych narracji.

Poprzez skupienie na wnętrzu zyskujemy połączenie z własnym duchem, jesteśmy w pełni połączeni z Bogiem, i to jest nasz główny cel. Naszym zadaniem jest kultywacja życia wewnętrznego, rozwijanie pokoju wewnętrznego, nieustanne tworzenie warunków dla wewnętrznego krajobrazu, aby zachować równowagę, a tym samym wprowadzić się w stan spokoju i relaksu.

Kultura śmierci lansuje społeczeństwo, które jest całkowicie zestresowane, ma w umyśle podświadomym oraz świadomym spolaryzowane myśli, skupione na tym, co dzieje się na zewnątrz. A ponieważ nadal żyjemy z gonitwą myśli, automatycznie tracimy połączenie z własnymi ciałami i odłączamy się od wewnętrznego krajobrazu. Możemy uważać, że ciało jest złożone z elementów fizycznych jak i niefizycznych, z którymi możemy się komunikować i łączyć świadomie. Wewnętrzny krajobraz można odczuwać, gdy jesteśmy w pełni obecni we wnętrzu. Aby świadomie odczuć ciało wewnętrzne, musimy skupić na nim uwagę i spokojnie obserwować.

Zróbmy z tego regularną praktykę medytacyjną, ponieważ im bardziej skupimy się na wewnętrznym krajobrazie ze spokojnym i rozluźnionym umysłem, tym będziemy silniejsi, a wtedy możemy odeprzeć kontrolę umysłu i rozpuścić istniejące podświadome programy. Poszerzenie świadomości prowadzi nas do zwiększenia świadomości wewnętrznego obserwatora, a wewnętrzny obserwator łagodzi nieporozumienia i unika osądu, co powoduje głębokie zmiany wewnątrz, które dogłębnie nas odmieniają powodując osobisty emocjonalny oraz duchowy wzrost.

Relaks i płynność

W tym czasie niezwykle ważne jest nauczenie się, jak zwolnić i osiągnąć zrelaksowany stan umysłu, szczególnie podczas oczyszczania się z programów wgranych do podświadomości. Prosta prawda jest taka, że kiedy pozbędziemy się z ciała i umysłu niszczących nawyków oraz bezużytecznych rozrywek, stworzymy więcej równowagi, która naturalnie przejawi więcej łaski i lekkości.

Mózg oraz ciało mentalne znacznie lepiej funkcjonują, gdy spowalniamy, pracujemy bardziej optymalnie, gdy jesteśmy w stanie relaksu i wyciszenia, ponieważ jest to naturalny stan duchowej istoty. Wszystkie formy mentalnego niepokoju, stresu czy nadmiernej intelektualizacji powodują, że umysł przyspiesza, pojawia się zbyt wiele myśli naraz, a to przytłacza i mąci rozeznanie, powodując, że podejmujemy złe, impulsywne decyzje. Aby nawiązać kontakt z warstwami podświadomymi, jak również z warstwami super świadomości, musimy działać wolniej, osiągnąć całkowicie zrelaksowany stan medytacji i utrzymać płynny stan energii. Ciała energetyczne zachowują się jak prądy wody poruszające się w oceanie lub rzece. Możemy postarać się wyczuć wewnętrzną energię i moment, gdy napotyka ona energie zewnętrzne, możemy poruszać się po tych otaczających nas wodach, zwracając uwagę na przepływ energii. W stanie zrelaksowanej płynności płyniemy z prądem. Jeśli poruszamy się zbyt szybko i nie zwracamy uwagi na przepływ energii, możemy zostać uniesieni z nurtem silniejszych sił nagłej, nieoczekiwanej fali przypływu, a wtedy możemy doznać uszczerbku.

Dlatego ważne jest, aby nauczyć się wchodzić w prosty stan medytacyjny, gdzie stajesz się zrelaksowany i jesteś uważnym obserwatorem, który jednak nie zasypia. Oczywiście, nie uda ci się wejść w ten stan, kiedy podejmujesz ciężki wysiłek fizyczny, ale w większości przypadków możesz pozostawać w tym zrelaksowanym stanie płynności wykonując proste zadania lub wypełniając obowiązki służbowe, zwracając przy tym uwagę na to, jak płynie otaczająca cię energia. Kiedy skupiasz się na wykonywanym zadaniu równocześnie naturalnie dostosowuj się do energii, które dokonują subtelnych zmian w środowisku. Na wczesnym etapie rozwijania umiejętności medytacyjnych musimy siedzieć, odpoczywać i uczyć się obserwować przemykające myśli bez przywiązania się do nich. Gdy zauważymy wzorzec myśli, puszczamy go i przywracamy skupienie na chwili obecnej. Następnym etapem jest przystosowanie się do energii wewnątrz i na zewnątrz. Każdy z nas musi znaleźć najbardziej naturalny stan bycia dla własnego ciała, aby dobrze się czuć w przepływającej energii i nie pozwolić, by umysł zakłócał ten naturalny stan spokoju i równowagi. W takim naturalnym stanie, wewnętrzna Jaźń silnie dopasuje się do zewnętrznej Jaźni, zapewniając harmonię i pełnię między wnętrzem a tym co na zewnątrz.

Musimy także wiedzieć, jak zachować spokój, nawet jeśli jesteśmy pod wpływem silnego stresu. Stres powoduje, że ciało wchodzi w podwyższoną reaktywność z powodu uwalniania hormonów i neuroprzekaźników, a wtedy czujemy się przytłoczeni i zdenerwowani. Kiedy jesteśmy opanowani i spowalniamy, nawet w potencjalnie napiętych sytuacjach można uzyskać poczucie silnego bezruchu, które pomoże umysłowi przestać biec od jednej myśli do drugiej.

Aby robić to skutecznie, zanim skupimy się na jednej rzeczy, szczególnie w obliczu konfliktów i wyzwań, musimy mieć pokojowe nastawienie. Ogólna płynność oraz rozluźnienie zarówno umysłu, jak i ciała znacznie poprawią rozwój percepcji zmysłowej i zbudują duchowe połączenia, ułatwiając sobie rozwiązywanie problemów. Kiedy osoba jest płynna i zrelaksowana, jej odbiorniki energii są otwarte oraz bardziej podatne na wskazówki oraz twórcze rozwiązania. Słuchaj swojego ciała, traktuj je delikatnie, a gdy poczujesz napięcie, wprowadzaj korekty powracając do stanu, w którym twój rytm biologiczny będzie spokojny i otwarty. A kiedy dojdziesz do wprawy, wtedy możesz dyscyplinować swój umysł i emocje nawet w nieprzyjaznych sytuacjach społecznych. Im bardziej panujemy nad potrzebą kontrolowania wpływów zewnętrznych i uczymy się uwzględniać oraz akceptować sytuacje, nad którymi nie mamy kontroli, tym szybciej możemy się przystosować i pozostać w stanie rozluźnienia podczas rozwiązywania stresujących sytuacji.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz