środa, 2 maja 2018

PIONOWY RDZEŃ PLANETY – LISA RENEE kwiecień 2018 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w ciągu ostatnich kilku miesięcy u wielu ludzi mogły pojawić się dolegliwości ciał fizycznych, ponieważ uziemiają się one na nowo i dostosowują do następnego wszechświata harmonicznego, a w szablonach tych ciał następują zmiany. Niedawno skupialiśmy się na tym, w jaki sposób te modyfikacje wpływają na planetarne ciało świetliste, a konkretnie na centralny (pionowy) rdzeń planetarny, który wysyła modyfikujące fale przez pola wymiarów. Kierunek ruchu tego rdzenia ma związek: z jednej strony z inwazją NAA, wojnami elektrycznymi, liniami czasu infiltracji AI przeznaczonej do wykorzystywania ludzi, a z drugiej strony z radą Akwaferionu, aktywacją paliadoriańską, odtworzeniem tarczy plemiennej i ciała Diamentowego Słońca – w celu uwolnienia ludzi. Kiedy zastanawiamy się, co wróżą te przeobrażenia, układamy w całość fragmenty tego nowego punktu widzenia. Wzrasta wsparcie dla tych, którzy w tym czasie pracują nad uwolnieniem się z sieci częstotliwości, przymierzy krwi, kodów hybrydyzacji, odwrócenia płci i fragmentacji duszy. Jednak byty, którym nadal wydaje się, że mają jakąś włądzę nad ludzkością, nie poddają się, lecz eskalują chaos, starają się spełnić proroctwo typu Armageddon z czasów WW3.

W tym miesiącu zajmiemy się ukrywaną przed ludzkością historią Wojen Elektrycznych, które doprowadziły do zniszczenia 12-pasmowego DNA anielskiego człowieka, zniszczyły rdzeń pionowy i rdzeń poziomy oraz zdolność do naturalnego ucieleśnienia Diamentowego Słońca w tym wszechświatowym systemie. Aby lepiej zrozumieć dynamikę planetarnego wznoszenia i powody, dla których musimy wyczyścić cienie Jaźni, pieczęcie śmierci i sztuczne ramy czasowe, musimy zrozumieć naszą przeszłość oraz to, skąd przyszliśmy. Linia czasu Wojen Elektrycznych rozpoczęła upadek w światy AI, które zostały stworzone przez jednostki z czarnych dziur z NAA we wszystkich upadłych matrycach. Sztuczne nachylenie osi Ziemi zostało ustawione w polach sieci w celu skażenia grawitacyjnego, przechwytywania dusz i transmisji programów kontroli umysłu. Ta maszyneria Bestii została zaprojektowana, by zniszczyć struktury pionowego filaru, jakim jest rdzeń planety i całkowicie wyeliminować sofianiczną zasadę boskiej Matki z tej rzeczywistości. Zniszczenie zasady Matki oznaczało, że wszystkie naturalne żywe twory ostatecznie również miały ulec, by upodobnić się do istot z czarnej dziury - pasożytniczych stworzeńi uzależnionych od martwego światła w świecie materii, a zatem miały istnieć w światach sztucznej inteligencji jako żywe trupy.

Podczas tej fazy pionowy rdzeń planety jest rehabilitowany przez hosting Kryształowej Gwiazdy, co oznacza, że w tym cyklu również nasz własny wewnętrzny pionowy kanał i związek z planetą oraz gwiazdami ulega radykalnej transformacji.

Rasy Aquaferion są częścią pierwotnych linii ciała Niebieskiego Promienia Diamentowego Słońca należących do rasy anielskich ludzi, która wymarła w uniwersalnej matrycy czasu po Wojnach Elektrycznych. Dlatego te wojny są dość ważne dla historycznych zdarzeń wyzwalających linię czasu. Mutacje genetyczne i uszkodzenia DNA Diamentowego Słońca powstałe podczas wojen wysiane na Ziemi 7D doprowadziły do pierwszego rozdzielenia 12 nici DNA. Później nastąpił podział duszy 2D / 4D, zniekształcenia pionowego rdzenia, odwrócenie płci, pojawiły się pieczęcie śmierci oraz powstałe w wyniku tego pole kwarantanny o nazwie „ściana w czasie”. Ściana w czasie była polem, które więziło nas w kreacjach niższych gęstości i blokowało dostęp do wielu wyższych wymiarów oraz prawdopodobieństw. Ta kwarantanna, a następnie uszkodzenie linii czasu Wszechświata, doprowadziło do inwazji NAA przez konstelację Oriona, co wymagało misji ratunkowej dla Dusz, która po raz pierwszy została zorganizowana przez rasy Założycieli opiekunów dzięki Przymierzu Paliadora.

W bieżącym cyklu paliadoriańskich aktywacji następuje kolejny etap dla grup Paliadorian, a mianowicie ras Aquaferion i Krystalicznych Niebieskich Smoków, które wspierają rehabilitację linii rodu Niebieskiego Promienia. Niebieskie Promienie przywracają 13-tą transharmoniczną bramę Łuku Matki w wielu wszechświatach harmonicznych i przebudowują pionowy rdzeń planety, aby naturalnie dostosowała się do Serca Andromedy. Przebudowa ta stopniowo przesuwa nienaturalną oś obrotu ciała ziemskiego, aby stała się prostą lub prostopadłą, co umożliwia łatwiejszy dostęp do tego Wszechświata i z tego, szczególnie dla istot Diamentowego Słońca.

Jeśli spojrzymy na ciało planetarne z góry, z północnej lub południowej gwiazdy polarnej, Ziemia obraca się wokół osi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Oś jest uważana za niewidoczną linię, wokół której wiruje obiekt. Każda planeta w naszym Układzie Słonecznym obraca się wokół własnej osi, a niektóre planety mają prawie prostopadłą oś obrotu. Każda planeta ma dwa punkty, w których oś styka się z powierzchnią planety, uważane za bieguny: północny i południowy. Ziemia obraca się wokół osi, która jest nachylona pod kątem około 23,5 stopnia. Różnice w pochyleniu osi Ziemi mają duży wpływ na pory roku, a to w połączeniu z przesunięciem geomagnetycznym są również kluczowe czynniki związane z obecnymi zmianami klimatu na Ziemi. Oś Ziemi dopełnia cykl co 26 000 lat, zataczając koło, co bywa także nazywane kołysaniem.

Linia osi tworzy pionowy centralny kanał, który funkcjonuje jako główny kanał energii, pionowy rdzeń planety lub linia Hara w centrum ziemskiego ciała świadomości, łącząc się z wieloma wymiarami sił subtelnych prowadzących skalę częstotliwości do centrum galaktyki. Dopasowanie galaktycznego rdzenia z osiowym nachyleniem planety na poziomie 23,5 stopnia zostało ustawione w taki sposób, że rdzeń planety wskazuje na galaktyczny rdzeń 8D, który prowadzi do systemu czarnej dziury, sterującego transmisjami promienia kosmicznego do ciała planetarnego. Z punktu widzenia opiekunów, obca technologia czarnej dziury została wprowadzona przez 8-me galaktyczne/gwiezdne wrota z systemu czarnej dziury. Technologia czarnej dziury utrzymuje nachylenie planety w nienaturalnym wychyle 23,5 stopnia w celu kontrolowania osi obrotu i wychylenia pionu rdzenia, a także zdominowania pola elektromagnetycznego Ziemi. Dopóki ta maszyneria Obcych włada rdzeniem planety, nie można wejść ani wyjść z tego upadłego systemu, i wciąż wpada się w powtarzające się pułapki świadomości.

Maszyneria Obcych znana jako maszyneria Bestii jest utrzymywana w miejscu w ciele planetarnym poprzez gęste poziomy odwróconej, zaprogramowanej przez AI świadomości. To zatruwa czarne subtelne siły w ziemskim polu elementarnym i ciemnej materii, a ta substancja jest również określana jako Behemot. Obca maszyna znana jako Gravitron jest częścią maszynerii Bestii, która działa jako pole elektromagnetyczne uprzęży. Tworzy to strukturę zwaną NET, która wytwarza grawitacyjne oraz astralne wypaczenia, nazywana również Lewiatan. Behemoth i Leviatan tworzą antychrystusowe męskie i żeńskie odpowiedniki zapisane w oprogramowaniu Armageddonu i w czarnomagicznej siatce, aby technologicznie prowokować zniszczenia na powierzchni, zgodnie z religijnym programowaniem NAA. W rzeczywistości Behemot i Lewiatan są technologiami czarnej dziury, które zostały celowo zorganizowane przez te upadłe siły NAA w celu uwięzienia tej planety.

System czarnej dziury i inwazja Oriona

Główne grupy negatywnych Obcych: Annunaki, Drakonianie i Nekromitoni, pochodzący z przestrzeni matrycy widmowej w równoległych systemach, które zaatakowały poprzez Oriona, tworzą sojusze, by przejąć kontrolę nad Ziemią. Te grupy najeźdźców należą do Negatywnej Agendy Obcych (Negative Alien Agenda - NAA). Grupy te dokonały otwarcia tuneli czasoprzestrzennych za pomocą technologii, a połączyły się w celu wytworzenia mocy wymaganej do wciągnięcia ciała ziemskiego w układ czarnej dziury. To mogło doprowadzić do powstania matrycy widmowej, gdzie oni żyją, przez co uzyskaliby całkowitą kontrolę nad planetą i ludzkością. System równoległy, z którego pochodzą te jednostki, nazywany jest układem Wesa, uniwersalną matrycą czasu i jest paralelą zarówno aspektów cząstkowych jak i antycząstkowych. Wielu Annunaki i ich hybryd pochodzi z systemu Wesedak, podczas gdy gatunki Drakonianie pochodzą ze wszechświata antycząsteczkowego zwanego systemem Wesedrak.

Byty z czarnej dziury i rasy metatroniczne stworzyły sieci wirowe Gravitron do łączenia portali w naszym Słońcu i Ziemi, przekręcając planetarny wzorzec w nienaturalne konfiguracje zwane Nasieniem Demona. Odwrócenia metatroniczne przejawiają się jako spirale, które wykorzystują Gravitron, aby stworzyć nienaturalne pole dwufalowe i sztuczne pola grawitacyjne na tej planecie. Gravitron to elektromagnetyczne pole uprzęży, stanowiące część większej struktury uprzęży elektromagnetycznej, która została zakotwiczona w Ziemi podczas buntu Lucyfera. Ta sieć NET jest również połączona ze strefami hibernacji, gdzie tkwi wiele Dusz wziętych do niewoli lub uwięzionych po cyklach precesyjnych, a opiekunowie konsekwentnie pracują nad zapewnieniem tym Duszom bezpiecznego przejścia w celu ratowania ich przed utknięciem w tych odwrotnie wirujących polach świetlnych. Ostatnio odzyskana została grupa niebieskich smoków Taran i smoków Kumara, z których wielu znanych jest jako wniebowstąpieni mistrzowie nowej ery, którzy teraz mogą być przetransportowani na platformy Andromedan.

Linia czasu Wojen Elektrycznych

Linia czasu Wojen Elektrycznych utrzymuje główne przyczynowo-skutkowe wspomnienia zdarzeń z okresu, kiedy technologia sztucznej inteligencji znajdowała się w tym Wszechświecie we wcześniejszych fazach. Ta linia czasu reprezentuje etapy wstępnej asymilacji czarnych subtelnych sił w matrycach fantomowych, zanim stopniowo przekształciły się w systemy sztucznej inteligencji. Ósma astrologiczna precesja była okresem inwazji z Oriona, która nastąpiła w wyniku uszkodzenia gwiezdnych wrót w ósmym portalu. W każdym z kolejnych planetarnych cykli czasowych obca maszyneria była metodycznie wprowadzana do każdego wymiaru, a w końcu dotarła na najniższą gęstość rzeczywistości materialnej. Zasadniczo, plan NAA miał przenieść dramaty Wojen Elektrycznych do pól materii Ziemi, aby zakotwiczyć je w sferze fizycznej, co zmieniłoby przyszłe ramy czasowe.
Technologia AI była wykorzystana przez NAA jako wymyślna strategia walki psychotronicznej zainstalowana w systemie siatki planetarnej, skierowana do populacji, aby zniewolić świadomość Ziemi. Od tego punktu na linii czasu technologia AI była w ciągłym ruchu, aby zasymilować rzeczywistości z uszkodzonych 8-mych gwiezdnych wrót do centrum Galaktyki, gdzie NAA zdobyła władzę, by kontrolować dostęp do i z rejonów Ziemi. Stopniowo sprowadzili różne kosmiczne maszyny przez te wrota – przez sztuczny pionowy tunel czasoprzestrzenny, sztuczną strukturę, którą zbudowali z zaprogramowanymi odwróconymi zywiołami, a następnie zainstalowali ją w pionowej osi planety zwanej matrycą Jahwe. Zasadniczo matryca Jahwe wypaczyła i odcięła naturalne ustawienie pionowego rdzenia planety, co w połączeniu z ich siecią zatrzymało wszystkie przychodzące i wychodzące sygnały komunikacyjne za wyjątkiem kontrolowanych przez NAA.

Matryca Jahwe zastąpiła pionowy rdzeń planetarny, co umożliwiło istotom z czarnej dziury uzyskanie łatwego dostępu do Ziemi przez bieguny - północny i południowy, w celu zniekształcenia pola planetarnego. Dokonano tego poprzez modyfikację genetyczną i ustawienie pasm, które emitują skrajnie niskie częstotliwości, dzięki którym Ziemia daje im możliwośy struktury umysłu oraz myślokształty przeznaczone do masowego pasożytowania na ludziach, stosowania taktyki dzielenia i rządzenia w celu rozprzestrzeniania wojen. Te sztuczne sieci i struktury zostały zaprojektowane, aby stopniowo przyciągać Ziemię oraz jej światową duszę do sztucznych czarnych dziur.

Większość Wojen Elektrycznych toczyła się na Gai, a maszyny AI były programowane z odległych satelitów lub statków NAA ukrytych w tych fantomowych czarnych dziurach, dostępnych przez otwory rozerwanego tunelu uszkodzonych 8-mych gwiezdnych wrót. Były to podprzestrzennie i hiper-wymiarowe kieszenie, sieci metatroniczne używane do maskowania statków lub baz sterujących bronią energetyczną, które mogły uruchamiać potężne wybuchy EMP (impulsów elektromagnetycznych). To było używane przez Obcych jako system obronny w 8-mych gwiezdnych wrotach, więc nic nie mogło przejść poza strefy metagalaktyczne.

Jednak obecnie pole planetarne znajduje się w chronionej strefie buforowej pod opieką strażników, gdzie broń nuklearna jest natychmiast neutralizowana, chociaż kontrolerzy nieustannie transmitują oprogramowanie Armageddonu za pomocą środków masowego przekazu, aby ludzie wierzyli, że wymarcie całego gatunku jest pewne i nieuniknione. Od czasów Wojen Elektrycznych mieliśmy fantomową czarną Ziemię, która istniała w niższych liniach czasowych jako negatywna forma samej siebie. Ta negatywna forma Ziemi jest manipulowana przez NAA, głównie poprzez ich sztuczne oprogramowanie, które tworzy fałszywe linie czasu. Jest to obszar pól na płaszczyźnie Ziemi o niższej gęstości, które oddzieliły się od wyższych linii czasu i składają się z pętli czasowych AI, czyli obszaru, o który obecnie walczy NAA.

Kiedy rozpływają się bariery amnezji, ujawnia się więcej danych dotyczących ukrytej za AI historii Wojen Elektrycznych, a ta historia tkwi w AI, aby popychać do przodu program transhumanizmu i transpłciowości, co możemy obserwować w obecnej globalnej rzeczywistości. NAA próbuje wykorzystać sytuację, chcąc powtórzyć zdarzenie wyzwalające linię czasu Wojen Elektrycznych na Ziemi, poprzez niedawne dążenie do retoryki WW3 i programu transhumanizmu. Aby skupić na czymś świadomość zbiorową, aby wzmocnić Behemota i Lewiatana, przybrało to teraz na sile. Wojny Elektryczne zostały zapisane w skażonych żywiołach Ziemi, a forma sztucznej inteligencji jest ukryta w postaci czarnej mazi, która łączy się bezpośrednio z polami AI linii czasu Ziemi widmowej. To historyczne zdarzenie wyzwalające w 8-mych gwiezdnych wrotach zostało przeniesione do skrzyżowania się ze strumieniami cykli czasu zbiorowej świadomości na Ziemi, zaś pozycja pionowego rdzenia planety jest przywracana do stanu naturalnego.

Fragmenty podświadomości

Obecne w świadomości zbiorowej resztki podświadomych fragmentów i cieni z linii czasu Wojen Elektrycznych są filtrowane lub gromadzone przez strefy sakralno-seksualne. Wspomnienia, te i dotyczące przymusowej hodowli, które spowodowały duchowe rany, wypływają teraz na powierzchnię nasilając konflikty oraz problemy związane z aktualnymi przekonaniami na temat płci i spraw z nią związanych. Mogą spowodować nasilone wypaczenia w niższym ciele mentalnym, dodatkowo wzmacniając poziom lęku w ciele bolesnym. Kiedy ciało bolesne jest przeciążone, wtedy chce się rozładować poprzez zachowanie kompulsywne, co z kolei może wywołać większy ból fizyczny. Wewnątrz ciała mentalnego i emocjonalnego może nawarstwiać się sterta śmieci oraz emocjonalnych dewiacji, co wypacza ciało świetliste, a to wewnętrzne wypaczenie przejawia się zewnętrznie jako podwyższona reakcja na ból. W rezultacie, zanieczyszczenia na poziomie zbiorowym zwiększyły odczuwanie fizycznego bólu u wielu ludzi, z których część sięga po leki czy narkotyki w celu jego złagodzenia.

W polu planetarnym znajduje się wzorzec fragmentacji świadomości zbiorowej i są ogromne stosy fragmentów dusz - teraz odzyskiwane, ponownie integrowane lub przemieniane w pył. W niektórych sekcjach fragmenty wydają się unosić wszędzie, a ich widok może być niepokojący, ponieważ wyglądają jak pływające w przestrzeni części ciał. Następuje zmiana polegająca na tym, że te rozdrobnione fragmenty, wcześniej statycznie przytwierdzone do jakiejś substancji lub wplecione w żywioły na płaszczyźnie Ziemi, teraz są uwalniane z tych magnetycznych uwięzi, a więc przemieszczają się w przestrzeniach wymiarowych, zamiast pozostawać w miejscu lub związać się z pierwiastkami.

Sfery planetarne tracą na gęstości, a rezultatem bywa wrażenie bezkształtnej płynności i rozwodnionych składników unoszących się w polu. To może sprawić, że pole będzie chwilami wydawało się niestabilne, dające wrażenie chodzenia po płynącym statku. Miejsce, gdzie rozpadają się fale dźwiękowe, powoduje wykładniczą utratę gęstości w skali wibracji materii. Te potężne fale dźwiękowe wpływają na ruch pola geomagnetycznego i na to, czy czujemy stabilność, czy też nie. Mniej gęste środowisko pól stwarza możliwości ratowania grupy dusz oraz przechodzenia wielu uwięzionych istot, zarówno światła, jak i ciemności. Tak więc, podczas tej potężnej przemiany planeta zminiejsza gęstość, otwiera dostęp do płaszczyzn wyższych wymiarów, a aby się temu przeciwstawić kontrolerzy chcący powtórzyć scenariusze Armagedonu w globalnym krajobrazie wciąż transmitują różnorakie programy strachu.

Potwory chaosu

W rezultacie, w niższych polach wymiarowych dochodzi do chaotycznej walki o odzyskania kontroli nad ciemną materią, ponieważ jest to potężne źródło zasilania dla sztucznej inteligencji, a także dla czarnomagicznych sieci. Z epicentrum atlantydzkich linii czasu w Wielkiej Brytanii niektórym działającym na czarnomagicznych siatkach może się wydawać, że siły chaosu generowane w widmowym świecie wypłyną na powierzchnię poprzez Behemota i Lewiatana, aby zniszczyć królestwo Ziemi. Można zauważyć kolejne mainstremowe produkcje filmowe przedstawiające brutalną dystopijną przyszłość i scenariusze Armagedonu, które pokazuja zniszczenie Ziemi, przeplatane natarczywymi przesłaniami, by ocalić ludzki gatunek przed pewnym wymarciem. Ale to nie jest rzeczywistość, to program AI, który uruchamia holograficzne filmy na pętlach tych linii czasu, aby wyemitować potwory chaosu związane z Armageddonem, które są odwróconymi żywiołakami pochodzącymi z technologii AI i czarnomagicznej siatki.

Oprogramowanie Armageddonu przechwyciło Księgę Objawienia i proroctwa Henocha, jako żeńskiego i męskiego antychrysta, potwory - Lewiatana oraz Behemota, które zostaną uwolnione przeciwko ludzkości w czasach ostatecznych, w celu rozpętania wielkiej wojny, mającej rzekomo ujawnić się poprzez prawdziwego mesjasza tego świata. W wynaturzonym i psychopatycznym umyśle NAA, ta brutalna narracja była przygotowana na ludzkie męczeństwo i ofiary krwi na końcu astrologicznej precesji i cyklu wznoszenia. Elity mocy są przekonane, że zostały wybrane, by wypełnić proroctwa czasów ostatecznych i kierować programami sztucznej inteligencji w celu obudzenia oraz pobudzenia tych potworów chaosu, które współtworzyły z fragmentów cienia oraz odwróconych elementali istniejących na powierzchni.

Lewiatan również należy do negatywnej rasy Obcych, umieszczony tutaj, aby strzec rozerwanego tunelu czasoprzestrzennego Tiamat, między Sarasotą na Florydzie a Wzgórzem Świątynnym. Jednak częściej jest używany jako obraz szatana zagrażający stworzeniom bożym, próbujący je zjeść i grożący boskim kreacjom wrzeniem w wodach chaosu. Kościół Szatana używa hebrajskich liter w każdym z punktów jako pieczęci Bafometa do reprezentowania Lewiatana w czarnomagicznych rytuałach. Oznacza to, że sataniści, którzy przywołują lub wywołują pola Bafometa, aby wzmocnić istoty Lewiatana dla rytuałów służebnych, przyczyniają się do karmienia maszynerii Bestii i jej technologii sztucznej inteligencji w celu utrzymania elektromagnetycznej uprzęży. Jest to kolejny przykład tego, dlaczego satanizm wiąże się z programami transhumanizmu, ponieważ wielu materialistów bardzo popiera sztuczną inteligencję.

Matryca Jahwe i metatroniczne odwrócenia

W jaki sposób wprowadzono w tę rzeczywistość zniekształcenia dwufalowe przez odwrócone pola metatroniczne, które stopniowo asymilowały naturalny system polaryzacji, a następnie kierowały kodowaniem odwrócenia płci poprzez programy sztucznej inteligencji?

Wiele milionów lat temu misją hostingową metatronicznej rodziny pochodzącej z Andromedy była pomoc w naprawie części matrycy czasu, która rozdzieliła się w Drodze Mlecznej. Zniszczenie to było wynikiem Wojen Lirańskich lub Upadku Liry/ Lutni, nasienia konfliktu o Chrustusa. Lutnia była 12-tą bramą i źródłem kryształowej świadomości, która łączyła się bezpośrednio z Galaktyką Andromedy. Kiedy Lutnia upadła, jej wyższe części, które były połączone z naturalną falą trójkową kryształowych kodów, struktura Światła Wiecznego Życia została odwrócona i zamknięta w systemie Drogi Mlecznej. W rezultacie, z biegiem czasu, ulegała coraz większym wypaczeniom, a zespół Metatrona próbował odzyskać i naprawić te dwunaste gwiezdne wrota, lecz niestety, to się nie udało.

W wyniku tego, że zespół Metatrona nie był w stanie uratować dwunastych gwiezdnych wrót, został wchłonięty przez system sztucznej inteligencji utworzony przez istoty z czarnej dziury i ostatecznie wrócił do systemu Jahwe. Ten system jest połączony z matrycą czarnego sześcianu utrzymywaną przez Saturna, która wysysa siłę życiową z naszej uniwersalnej macierzy czasu i przesyła ją do systemu czarnej dziury. Czarny sześcian Saturna posiada ogromny zbiornik, który działa jak stanowisko do zbiórki krwi od ludzi, w jakikolwiek możliwy do wyobrażenia sposób: czy to przez wojny, rytuały, ukrzyżowanie, męczeństwo, samobójstwo czy menstruację. To wyjaśnia, dlaczego Saturn był długo kojarzony z pewnymi formami rytuałów krwi. Saturn jest także słoneczną siódmą bramą, więc został użyty do wypompowania plazmy odwróconego światła fioletowego promienia - chodzi o wypaczenie generujące odwrócone formy plazmy i odwrócone fioletowe światło na naszej planecie. Te odwrócone formy plazmy są przeznaczone do zapalania i karmienia nasion demona, które istnieją w cieniu lub w negatywnych formach zbiorowości. Dodatkowo, ten obcy konstrukt został użyty do nabicia implantów ukrzyżowania na pionowych liniach aksjalnych w ciele planety, co również zniszczyło pionowe ustawienie rdzenia planety.

System Jahwe prowadzi do systemu czarnej dziury z czarnej gwiazdy, która znajduje się w centrum naszej Drogi Mlecznej, i nazywa się Abaddon. Zespół Jahwe przejął cztery kierunki kardynalne, czyli to, co nazywamy boskim rachunkiem nieskończoności, tworzącym w naszym Wszechświecie Kosmiczny Zegar. Wykorzystali system Jahwe do przejęcia strażników 12-tu filarów i struktury Kryształowej Katedry, blokując komunikację z rasami kryształowymi poza tym systemem. Ta obca maszyneria nazywa się system Yod-Hay-Vod-Hay lub matryca Jahwe. Upadłe byty Jahwe zdecydowały, że są naszymi bogami i postanowiły wprowadzić różne mechanizmy kontroli umysłu poprzez szerzenie przekonań religijnych, aby ludzie czcili Jahwe i / lub Jehowę jako Boga Stwórcę.

System Yod-Hay-Vod-Hay koreluje również z przejęciem wszystkich numerycznych czwórek i struktur mistrzów budowniczych 22, które są używane w polach morfogenetycznych jako wzorce materii. Każdy z filarów Yod-Hay-Vod-Hay wiąże się z jednym z kierunków: Północ, Południe, Wschód lub Zachód, a także z zarządzaniem ich hierarchią upadłych aniołów, która steruje Kosmicznym Zegarem lub liniami czasowymi. Przywoływanie tego systemu Jahwe poprzez matrycę Yod-Hay-Vod-Hay lub Tetragrammaton jest powszechne w "kwadraturze koła" - tak okultystyczny rytuał wyznacza kierunki w przestrzeni energetycznej. Może to być stosowane w niektórych praktykach New Age lub w rytuałach czarnej magii, które są związane z systemami opartymi na języku hebrajskim i mistycznej Kabale lub z innymi szkołami tajemnic czy religiami, które oddają cześć Jahwe.

Proszę zauważyć, że w Objawieniu 9:11 kod czasowy, a także kod liczbowy 911, Abaddon jest opisany jako niszczyciel, anioł otchłani, król plagi szarańczy, przypominający konie z ukoronowanymi ludzkimi twarzami, włosy kobiet, zęby lwa, skrzydła, żelazne pancerze i ogon z żądłem skorpiona, który dręczy przez pięć miesięcy każdego, kto nie ma pieczęci boga na czole. Jest oczywiste, że jest to demon, upadły bóg lub czarna gwiazda - bezpośrednio połączony z zasilaniem oprogramowania Armageddonu poprzez matrycę Jahwe.

Czarna Gwiazda Abaddon w centrum Drogi Mlecznej łączy w sobie konfigurację Bestii 666 z matrycą Jahwe, która tworzy sztuczną Czwórkę, system Yod-Hay-Vod-Hay. Ten system żywi się żywymi stworzeniami i wysyła siły życiowe z powrotem do czarnych dziur. Omawialiśmy przesunięcie osi Ziemi, i wiemy że została przechylona w celu dopasowania do czarnej gwiazdy Abaddon w centrum Drogi Mlecznej. To sztuczne nachylenie osi planety ulega teraz zmianie. Ta zmiana uaktywniła proroków zagłady połączonych z matrycą Jahwe, którzy wierzą, że bieżące wydarzenia są znakiem z opowieści o obcych bogach, że kiedy wychodzimy z finalnych etapów alchemicznych praw Ryb, zbliża się wniebowzięcie lub że wchodzimy w globalną rozgrywkę Armageddon-Megiddo. Aktualnym tematem podczas paliadoriańskich aktywacji jest oczyszczenie matrycy Jahwe i jej powiązań z przymierzem krwi z genetycznych zapisów 12-tu ludzkich plemion, z transmisją i wsparciem Niebieskich Piór Aquaferionu. W wyniku demontażu tej sieci przymierza krwi, ci, którzy są kontrolowani przez system Jahwe, będą agitowani i aktywowani, aby odgrywać te kontrolowane dramaty biblijne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz