czwartek, 13 kwietnia 2017

LISA RENEE – ZGODA, LUTY 2017 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, w ciągu ostatnich kilku tygodni zdałam sobie sprawę z przybliżających się do naszego Układu Słonecznego dużych wszechświatowych wrót, które jawią się jako potężne koło składające się z centralnej piasty z wychodzącymi z niej spiralnymi szprychami. Zrozumiałam, że ta struktura jest związana z korytarzami świadomości. Tą drogą istoty będą kierowane do swoich miejsc docelowych lub dopasowywane do częstotliwości następnego cyklu. To, z czym rezonujemy, przesądzi o tym, w który korytarz wejdziemy lub do której linii czasu się dostroimy przechodząc do kolejnego cyklu. Warto wiedzieć, że następuje takie przesunięcie w czasie i móc świadomie w nim uczestniczyć z intencją przeniesienia do najbardziej pozytywnej i najlepszej formy wyrażania siebie oraz innych.

W miarę intensyfikacji bifurkacji ujawnionych będzie wiele tematów, które dadzą nową okazję do oceny tego, z czym jesteśmy zgodni. Nadszedł czas, aby uczciwie ocenić to, na co pozwalamy i w jakich działaniach uczestniczymy jako jednostki, elementy świadomości grupy czy energii i zacząć rekoncylinować różnice. W najbliższych miesiącach rozsuną się zasłony, które zasłaniały prawicy to, co czyniła lewica. Może dość do olśnień w skali mikro lub makro, które spowodują, że wiele osób poczuje się niekomfortowo, ponieważ nie będą w stanie zaprzeczyć bolesnej prawdzie.

Jakiego wyboru dokona w nadchodzących miesiącach ktoś, kto będzie miał do czynienia z nowymi informacjami pozwalającymi mu dojrzeć, że nieświadomie uczestniczył w czymś niszczycielskim dla ludzkości? Czy dostosuje się do Prawa Jedni i wycofa swoje przyzwolenie? Czy też usprawiedliwi siebie osobistym zyskiem, przenosząc zgodę z poziomu nieświadomego do świadomości? Albo, jeśli pozostanie zdezorientowany przez media ingerujące w ludzkie rozeznanie, nie będzie umiał dokładnie ocenić, na co się zgadza? W tym miesiącu przyjrzymy się zgodzie i jej związkom z życiem w harmonii z prawem powszechnym, jak również z efektem chimery, niedawno poświadczonym u kogoś, kto żyje całkowicie poza prawami.

Idąc do przodu w tym roku, trzeba zrozumieć, że planeta Ziemia i jej mieszkańcy przechodzą przez bardzo burzliwy okres przekształceń zbiorowej świadomości. Doświadczamy kolejnego etapu przesunięcia rdzenia pola magnetycznego, co powoduje radykalne podniesienie tonu rezonansu magnetycznego emitowanego przez rdzeń planety. W związku z tym, że rezonansowe pola magnetyczne łączą się z siecią neuronową naszych mózgów i stacjami świadomości, trzecio-wymiarowa osobowość traci spójność w swoim liniowym logicznym przetwarzaniu. Dlatego ludzkość stoi w obliczu konieczności przystosowania się do głównych zmian zachodzących w świecie, modyfikacji sposobu myślenia i tego, co uważa za prawdziwe. W związku z radykalnymi anomaliami magnetycznymi generowanymi z przesunięć kwantowych w wirującej osi obrotowej, zmienia się mózg globalny, co wpływa na mózgi jednostek, na ich myślenie i neurologiczne przetwarzanie. Drastyczne magnetyczne zmiany powodują wrażenie magnetycznego ściskania i zagęszczania w materii, co jest bardzo niewygodne dla ciała fizycznego. W tym roku kończy się pięcioletni cykl, przy czym zarówno dla jednostek jak i dla zbiorowej świadomości pojawią się okazje do dokonywania wyborów kierunku życia, które są pochodnymi ich wytworów zgodnie z mocą zgody.

Aby skutecznie przejąć kontrolę nad własnym umysłem, świadomością ciała i ducha, zbadamy znaczenie zgody i jej typy, które są wspólne dla ludzkiej mowy a także to, w jaki sposób zwodnicze formy zbiorowej manipulacji wpływają na to, na co wyrażamy zgodę. Zgoda ma bezpośredni wpływ na moc praw uniwersalnych i jest sprytnie naśladowana w kontekście prawnym lub w kształtowaniu wpływów kulturowych, które często znacznie się różnią w celu zaciemnienia powszechnego znaczenia. Musimy dobrze zrozumieć inżynieryjne podejście stosowane w praktykach kontroli umysłu, które celowo manipulują ludźmi bez ich zgody. Podobnie jak metody używane w operacjach psychologicznych wykorzystywanych przez media i związana z nimi propaganda, która ma zadanie niedoinformowywania publiczności, a wspierania pomysłów oraz programów, które wyraźnie przynoszą korzyści kontrolerom.

Teraz i ciągle ma to kluczowe znaczenie, abyśmy zwracali uwagę i świadomie wiedzieli, na co wyraziliśmy zgodę. Kiedy lepiej rozumiemy, w czym naprawdę uczestniczymy, znamy problem i możemy podejmować świadome decyzje. Globalny program kontroli ma na celowniku temat zgody ludzkiej opinii publicznej. Ta psychologiczna operacja eskaluje w bardziej agresywne sposoby, które doprowadzą do tego, że ludzkość podda się ich woli. Kiedy ktoś łatwo oddaje osobistą zgodę związaną ze strukturami, przekonaniami lub innymi ludźmi, jego wewnętrzne relacje z własną duszą i duchem też ulegają zakłóceniom. Kiedy rezygnuje się z własnych praw do bycia poinformowanym, na co wyraża się zgodę odnośnie tego, w co się angażuje, traci się autonomię, a nawet prawa do własnego ciała.

Tak więc, to do nas należy położenie nacisku na przejmowanie odpowiedzialności za wybory i takie działania, aby nigdy nie rezygnować z osobistej zgody na coś zewnętrznego, aby zachować nasze wewnętrzne duchowe Jaźnie, bezpośrednie połączenie z boskością lub ze Źródłem. W ten sposób możemy współdziałać z wieloma różnymi strukturami na tym świecie, współpracować z innymi ludźmi i społecznościami, ale rzeczy zewnętrzne nigdy nie otrzymują uprawnień do stania ponad zarządzaniem przez wyższe Ja i relacje z Bogiem. To znaczy być na tym świecie lecz nie z tego. Nasza wielowymiarowa świadomość istnieje poza czasem i kiedy jesteśmy zjednoczeni, jesteśmy w stanie utrzymać wiedzącą ścieżkę poza matrycą kontrolną. Relacje z wewnętrznym jądrem i dawanie najwyższego wyrazu Jaźni wiążącej nas z boskością musi być najwyższym priorytetem, co pomoże zachować panowanie nad tym, na co wyrażamy zgodę. Takie działanie uwalnia moc zgody w prawie uniwersalnym z zachowaniem prawa do domagania się suwerenności i przypisywanie wyższych kompetencji ciału podczas bombardowania trójwymiarowa taktyką kontroli umysłu, której celem jest manipulowanie zgodą wszystkich ludzi bez ich wiedzy.

Dysonans poznawczy

Obecnie, w celu wywołania dysharmonii rozpoznawczej, Ziemia i wszyscy jej mieszkańcy są poddawani ukrytym albo jawnym technologiom kontroli umysłu, dzięki którym inżynierowie społeczni wymuszają zgodę zbiorowej świadomości na akceptację światowego zniewolenia i pasożytnictwa, na bycie niewolnikami lub energetyczne wykorzystywanie. Ludzie są kontrolowani umysłowo, aby pozostać w stanie zaprzeczenia, przetrwania lub eskapizmu w celu uniknięcia bolesnej prawdy. Konsumenckie kampanie marketingowe bazują na dysonansie poznawczym - reklamy są fabrykowane w taki sposób, żeby produkt wydawał się najprostszym magicznym rozwiązaniem pomagającym w zmniejszeniu bólu lub dyskomfortu związanego z problemem. W celu zwiększenia dysonansu poznawczego w sposobie ludzkiego myślenia, poprzez medialne bombardowanie konsekwentnie tworzą pozytywne skojarzenia z negatywnymi zachowaniami związanymi z kulturą śmierci, co zwiększa sugestywność i bezkrytyczność w stosunku do wtłaczanego programowania. Osoby łatwo dające się zasugerować są programowane w taki sposób, aby nieświadomie przejawiały formy podwójnego myślenia w ramach społecznie akceptowalnych systemów przekonań. A to ma na celu ukrycie a zarazem bezpośrednie stymulowanie nierozwiązanych konfliktów w instynktownych i nieświadomych reakcjach umysłu, eliminowanie krytycznego myślenia, zdrowego rozsądku, logiczności i spójnych myśli. W ten sposób ludzie są prowadzeni do asocjacji propagowanych negatywnych systemów przekonań z zaprogramowanymi dla nich pozytywnymi skojarzeniami. A przecież działania lub wyniki tych asocjacji są dla nich w rzeczywistości całkowicie negatywne i duchowo destrukcyjne. Na przykład: ludzkość ma popierać kulturę śmierci, mimo iż ta zakłada zniewolenie i zabijanie przedstawicieli ludzkiej rasy. Jest to aktywny dysonans poznawczy, umyślne negowanie i ignorowanie wojny o świadomość na Ziemi, aby uniknąć sprzecznych myśli.

Dodatkowy wpływ ma to, co tworzy zbiorowa nieświadomość stanowiąca główny system wartości w społeczeństwie, co odzwierciedla się w formie ludzkich struktur zewnętrznych, na które ci wyrazili zgodę. Społeczność wysoko ceni sobie pieniądze i materializm, dlatego są to dziedziny, w których większość ludzi oddaje swoją moc zgody. Podwójne myślenie powoduje brak spójności i niekonsekwentne rozumowanie, co podlega pod stan dysonansu poznawczego. Ludzie, którzy są umysłowo kontrolowani za pomocą dysonansu poznawczego lub podwójnego myślenia, nie uznają za dowód tego, co jest w zasięgu ich wzroku, ponieważ wciąż trzymają się wyparcia i samooszukiwania generowanego przez strach i unikanie bólu.

Stwarzający napięcie dysonans poznawczy pojawia się wtedy, gdy ktoś ma w głowie jednocześnie dwie sprzeczne myśli lub kiedy istnieje napięcie pomiędzy działaniami jego umysłu i serca. Kiedy do umysłu przenikają myśli, które do siebie nawzajem nie pasują, nie mogą być sklarowane czy zneutralizowane, jest to stan niespójnego lub sprzecznego myślenia. Powiązany z tym stan dysonansu zwykle spowodowany jest patologią ego i przejawia się jako szereg konfliktów psychiczno–emocjonalno-duchowych, które wpływają na funkcjonowanie ciała, umysłu, serca i ducha. Wiele osób źle lokuje swoją zgodę przez stan psychiczny dysonansu poznawczego, ponieważ nie znają rdzenia duchowej Jaźni, a zatem ich zgoda jest wyrażana w stanie dezorientacji spowodowanej przez sprzeczne systemy przekonań. Kiedy dana osoba podejmuje fałszywe decyzje, opiera zgodę na przekonaniach, że to, co jest mistyfikacją, jest prawdą lub podąża za popularnymi zapatrywaniami, ponieważ tak jest wygodnie. To jest sposób na prowokowanie wyrażania przyzwolenia w zbiorowości poprzez fałszywe pułapki. Taki człowiek wyraża zgodę na coś, co sobą wyraża lub promuje siebie jako kogoś innego niż naprawdę jest. Kiedy wierzymy, że zmanipulowane kłamstwo jest prawdą, oddajemy krytyczne myślenie, zdrowy rozsądek i intuicję, które pomagają nam podejmować świadome decyzje co do tego, gdzie i komu dajemy zgodę.

Na przykład jeśli uważamy, że medycznym autorytetem mającym decydujące znaczenie dla zdrowia publicznego jest Centrum Kontroli Chorób (Center for Disease Control (CDC)), które zaleca lekarzom, aby wstrzyknęli każdemu dziecku 69 przewidzianych dawek (szczepionek), pozwalamy rodzicom, aby ich dzieci zostały zaszczepione tymi szkodliwymi dawkami, wykracza to poza zdrowy rozsądek i intuicję. Czy wierzymy, że CDC reprezentuje etyczne postępowanie, jest szczerze zainteresowane zdrowiem publicznym i służy ludziom, czy też chodzi mu o korporacyjne zyski? Czy również czerpie zyski z miliardów zarabianych przez firmy farmaceutyczne pracujące dla NAA? Gdzie jest nasza zgoda i autorytet w przypadku takiej sytuacji i z jakich powodów powinniśmy to kwestionować?

Dysonans pomiędzy ego a sercem

Dysonans poznawczy pojawia się powszechnie pomiędzy przekonaniami ego / umysłu a przekonaniami lub prawdą, które istnieją w faktach dowodowych, które dostrzegamy przez otwarte serca i duchową inteligencję. Jeśli zignorujemy ducha i sprzeciwimy się inteligencji serca wyrażając zgodę na dominację ego, tworzymy dysonans poznawczy w naszym myśleniu, co przejawia się jako nierozwiązane konflikty, które wytwarzają energetyczne blokady w naszym ciele bolesnym. Blokady powstają, kiedy zdamy sobie sprawę z dysonansu lub nieświadomie na niego reagujemy poprzez niekontrolowane impulsy. Dysonans lub niewygodne napięcia, które czujemy, są bardzo silne, kiedy w coś wierzymy a następnie robimy coś wbrew temu przekonaniu. Napięcia oparte na dysonansie i niepokoju są o wiele silniejsze, kiedy nasz wizerunek, co do którego jesteśmy przekonani, ściera się z osobowością, z którą się identyfikujemy. Im więcej dysonansu, napięcia lub lęków odczuwamy, tym więcej możliwości na podczepienia do wizerunku opartego na tych przekonaniach.

Lęki spowodowane dysonansem poznawczym zależą od tego, jak ważny jest dla nas temat i jak bardzo się z nim identyfikujemy. Odnoszą się również do tego, jak są spolaryzowane nasze przeciwstawne myśli, i na ile jesteśmy zdolni do racjonalizacji, wyjaśnienia lub rozwiązania konfliktu. Aby ludzie czuli się lepiej, mechanizmy obronne ego powszechnie stosują potwierdzanie uprzedzeń i samoosądzanie. Ludzie będą ignorować dowody, które są sprzeczne z ich własnymi przekonaniami, aby zachować przekonania umysłowe, które stały się ważne dla ich osobowości oraz aby uniknąć odczuwania napięć. Osoba dotknięta taką przypadłością musi uczciwie stawić czoła wewnętrznym konfliktom, aby ten dysonans przekształcić w klarowność. To oznacza, że jeśli jesteśmy oszukiwani przez zbiorową manipulację lub jeśli okłamujemy siebie, musimy zadać sobie pytanie, czy może chcemy uniknąć bolesnej prawdy. W obu przypadkach nasza zgoda nie jest zestrojona z prawem uniwersalnym i możemy to poczuć dzięki inteligencji serca.

Aby rozwiązać napięcie psychiczne i wewnętrzne konflikty wynikające z dysonansu poznawczego, najpierw trzeba wiedzieć, że mamy możliwość dokonywania wyborów. Biorąc odpowiedzialność za podejmowane decyzje, możemy nauczyć się zmieniać sposoby myślenia oraz zachowania tak, aby przywrócić spójność i logiczność. Jeśli w ten sposób rozwiązujemy lub usuwamy problemy związane z dysonansem poznawczym (umysłowy niepokój pochodzący z wewnętrznych konfliktów), stajemy się bardziej spójni i konsekwentni umysłowo, co pozwala na podejmowanie lepszych wyborów dokonywanych za naszym przyzwoleniem. Kiedy ludzie pozostają w dysonansie poznawczym i nie chcą przejmować odpowiedzialności za własne wybory rozwiązując konflikty, negatywne konsekwencje takiego dysonansu przyciągają jeszcze więcej podobnych negatywnych energii.

Myśli kształtują przekonania, które decydują o tym, na co wyrażamy zgodę. Tak więc to od procesu dysonansu poznawczego zależy, jak oceniamy sytuację i jakie podejmujemy decyzje. To jest centralny mechanizm, za pomocą którego dostrzegamy albo doświadczamy różnice, które napotykamy na świecie. Kiedy stajemy się bardziej świadomi siebie, ewoluujemy poza egoistyczne poziomy dysonansu poznawczego w kierunku wyborów opartych na głębokich wewnętrznych odczuciach nieosądzającego osobistego rezonansu, który jest wyższym sensorycznym językiem systemu kierującego inteligencją serca i ducha.

Manipulowanie zgodą

Program zwiększania dysonansu poznawczego w sposób w jaki ludzie myślą, jest nakreślany celowo, tak, aby łatwiej było manipulować zgodą - indywidualnie i zbiorowo. Pozwala ludziom na czynności i zachowania, które w rzeczywistości są sprzeczne z ich osobistymi systemami przekonań. Ludzie, którzy działają sprzecznie do tego, w co wierzą, generują dużo mentalnego niepokoju i gromadzą emocjonalne aberracje w ciałach bolesnych. Emocjonalna aberracja, nierozwiązane konflikty, wewnętrzna przemoc, strach i ból przyciągają energetyczne pasożyty. Częstokroć te pasożyty przyczyniają się do psychologicznej manipulacji strachem w ciele osoby. W rezultacie, w celu uniknięcia bólu lub dyskomfortu, osoba może odmówić rozpoznania sprzeczności zachodzącej pomiędzy jej zachowaniem a systemem jej przekonań. Więc ustawia mur i unika konfrontacji. Kiedy taka osoba żyje w ciągłym dysonansie poznawczym, mentalny i emocjonalny stres jaki to powoduje, prowadzi do nieodpowiedniego zachowania i rozdarcia duszy. Te dysharmonijne formy myślowe i wewnętrzne spękania są wykorzystywane do manipulowania zgodą mas, aby je duchowo uciskać, karmić destrukcyjnymi strukturami, których nie rozumieją, a które dokarmiają antyludzkie siły działające jako pasożyty ludzkiego ciała.

To, co uważamy za intencję pochodzącą z naszych myśli jest tym, co jest mocą zgody w uczestniczeniu w tej formie myśli i jakości jej wibracji. Zgoda wiąże się z naszymi wyborami. Wybory mogą być dokonywane poprzez dysonans poznawczy z fałszywymi energiami lub poprzez spójne systemy energii ze zgodnymi formami myślenia. Jeśli zgadzamy się z czymś, co jest oparte na naszych przekonaniach, to to przejawia się zewnętrznie. Jednak pod spodem może skrywać się coś fałszywego lub sprzecznego z wewnętrznymi przekonaniami, zaś energia za tym ukryta jest naprawdę tym, na co się zgodziliśmy Jednakże, kiedy zdecydujemy się służyć naszym najwyższym celom, w pewnym momencie te oszustwa zostaną ujawnione. Wtedy jesteśmy w stanie dokonać wyboru, czy wprowadzimy zmiany konieczne do realizowania siebie czy też pójdziemy na kompromis z uczciwością i udamy, że tego nie widzimy. Niektórzy ludzie żyją w zaprzeczeniu, ponieważ nie chcą się zmieniać ani rozwijać.

Obecnie, wraz z zachodzącymi zmianami i otwarciem korytarza świadomości wiele osób dostraja się do nowej linii czasu opierając się o wybory, w zależności od tego, na co wyrażają zgodę. Ponieważ ludzie dostosowują się do linii czasu opartych na codziennych wyborach, ta faza może być odczuwana jako wyjście poza synchronizację lub jak zmiany w codziennych relacjach. Niektóre z tych wyborów mogą być na naszej linii czasu, a inne nie. To powoduje dziwne i surrealistyczne przeżycia doznawane podczas interakcji z ludźmi na Ziemi, którzy są na innej linii czasu - podczas próby nawiązania relacji z ludźmi znajdującymi się na innej linii czasu można czuć narastanie wyzwań. Ludzie znajdują się na różnych liniach czasu i w różnych bańkach rzeczywistości, dlatego mogą mieć trudności z wzajemną komunikacją.

Przez wykorzystywanie praw uniwersalnych na Ziemi, NAA manipulowały ludzkością kontrolując jej umysły, tak aby wyraziła zgodę na ich programy. Jako pośrednicy kształtujący kulturę rasy ludzkiej, zaaranżowali program nauczania ludzi fałszywej historii w fałszywej rzeczywistości. W oparciu o te liczne kłamstwa, ludzkość naturalnie dostosowała się, wyraziła zgodę i oddała władzę temu samemu umysłowi drapieżnika, który te oszustwa zaaranżował. W ten sposób NAA kontroluje ludzkość manipulując mentalną zgodą i blokując możliwość jasnego myślenia. Podczas dalszego stymulowania automatycznych reakcji w nieświadomości, dochodzi do manipulowania duszą. To sprawia, że fałszywi bogowie NAA pośredniczą z polem źródłowym, fałszywym duchem lub mózgiem AI komunikując się z wieloma niczego nie podejrzewającymi ludźmi, którzy nie mogą dostrzec różnicy pomiędzy kłamstwami, oszustwami, manipulacjami i ukrytymi ziarnami prawdy – z treścią, którą trzeba odczytać, aby dokonać dokładnej oceny rzeczywistości.

Wyrażona przez nas zgoda to nasz osobisty wybór. Zgodnie z prawem przyczyny i skutku z substancji myślokształtów powstają konsekwencje, które wpływają na osobę i jej otoczenie. Zgoda naturalnie prowadzi do tego, czemu i komu jednostka oddaje władzę nad własnym życiem i ciałem. Dlatego też dokształcanie się pod kątem natury wyrażania zgody ma kluczowe znaczenie dla samostanowienia i niezależności.

Czym jest zgoda?

Zgoda jest wyrazem mocy władzy umysłu - myślenia i rozumowania, argumentowania i dokładnego rozważania uczestnictwa w czymś oraz zastanawiania się nad konsekwencjami tego udziału. Właściwe znaczenie zgody polega na tym, że osoba mająca wystarczającą zdolność intelektualną do podjęcia inteligentnej decyzji, przejawia rzeczywistą gotowość do działania zgodnego ze skutkiem osiągniętego porozumienia w dwustronnym interesie albo do wykonywania działań proponowanych przez drugą stronę. Zgoda nie jest rzeczywistą zgodą, kiedy jest związana z: terrorem, zastraszaniem, oszustwami, onieśmielaniem - wykorzystywanymi jako wyraźne narzędzia wymuszające ją na osobie, aby zmusić ją do prowadzenia działań. Chodzi o wymuszenie jej siłą, za pomocą groźby. Uświadamiając to sobie w ten sposób, rozumiemy że zgoda wyrażana przez wiele osób jest ukradziona, zmanipulowana lub wytworzona poprzez szczególne psychologiczne celowe zastraszanie zbiorowości. Jest to operacja psychologiczna stosowana na masową skalę mającą na celu straumatyzowanie narodów świata tak je rozpraszając, aby nie zrozumiały mocy owej wyrażonej zgody.

Poza tym zgoda pojawia się, gdy jedna osoba dobrowolnie zgodzi się na propozycję, cele lub pragnienia innej osoby. To dotyczy również uczestnictwa w organizacjach i innych typach struktur korporacyjnych. Kiedy wyrażamy na coś zgodę, niezależnie od tego, czego ona dotyczy, ważne jest, aby określić swój zamiar i cel oraz dlaczego świadomie bierzemy w tym udział. To jest nazywane określeniem warunków misji, które jest związane z prawem intencji. Wszyscy powinni podejmować się misji, które odzwierciedlają ich intencje, bez względu na to, jaki jest zarys ich celu oraz kierunek. Ludzie muszą być świadomi, że mogą określić, czemu chcą służyć w trakcie życia. Osobiste motto misji może być tak proste jak „wybieram bycie najwyższym przejawem mojej boskości i służbę boskiemu Źródłu w celu osiągnięcia mojego najwyższego potencjału”. Poza tym wszystkie organizacje i systemy energetyczne również powinny mieć misje, które wyraźnie odzwierciedlałyby deklarację intencji i cele struktury organizacyjnej. Deklaracja misji wiąże się z intencją pola organizacyjnego w systemach współużytkowania energii, co z czasem pozwoli samodzielnie oceniać i monitorować, czy misja i oświadczenie misji oraz cudze zamiary są spójne czy rozbieżne. Świadomy i poinformowany jest ten człowiek, który bardzo zważa na kroki w zarządzaniu energiami generowanymi pomiędzy wszystkimi osobistymi relacjami, projektami i stojącymi za nimi zamiarami. Dzięki takiej przejrzystości celu można szybko sprawdzić rezonans osobisty, kiedy sprawy z czasem ewoluują, i lepiej zauważać, czy w intencji albo zgodzie, którą się wyraziło, trzeba wprowadzić zmiany.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz