poniedziałek, 13 marca 2017

ŚWIADOMOŚC UBÓSTWA – LISA RENEE cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Zalegalizowane złodziejstwo

Większość ludzi czuje, że coś jest nie tak z gospodarką światową i systemem monetarnym. Wiadomo, że bardzo ścisła grupa ludzi inkasuje ogromne zyski i posiada niewyobrażalne bogactwa, podczas gdy większość cierpi z ubóstwa. Każda społeczność żyjąca na Ziemi stworzyła sobie pieniądze mające stanowić ekwiwalent należności, ale to zwykli ludzie sprawiają, że waluta ma jakąś wartość. Poświęcając czas i energię, wykorzystując pomysły i talenty powodujemy, że przekształcają się one w wymienną wartość reprezentowaną przez pieniądze. Jednak praca jest traktowana jak spłata biorącego się z nikąd ogromnego długu, który został stworzony przez bankierów usiłujących utrzymać pracującego człowieka i jego dzieci na swoich usługach. System amerykański zakłada zwiększanie długu lub zwiększanie wydatków, co w pewnym momencie spowoduje gospodarcze załamanie. Forsowanie załamania gospodarczego bazującego na fałszywym systemie monetarnym nie jest czymś, czego powinniśmy się obawiać, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że to będzie konieczne, aby w świadomości ludzi mogły zajść zmiany. Teraz, w 2017 roku, może pojawić się okazja do tego, aby godni zaufania ludzie doszli do władzy i aby pomogli stworzyć podstawy współtworzenia globalnego systemu gospodarczego opartego na humanitaryzmie, który naprawdę wesprze swoich obywateli i w nich zainwestuje. Potrzebujemy więcej przywódców, którzy nie gonią za większymi pieniędzmi i nie są materialistami, lecz naprawdę rozumieją, że tworzenie osobistego bogactwa zaczyna się wraz z rozwojem wewnętrznej samowystarczalności. W pierwszej kolejności trzeba wesprzeć ludzi. Dlatego musi pojawić się nowa globalna waluta lub fundusze walutowe, które będą poza zasięgiem władania osób odpowiedzialnych za zalegalizowaną kradzież, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich setek lat.

Elity władzy będące właścicielem największych banków na świecie a także akcjonariusze będący w posiadaniu rezerw federalnych, odbierają bogactwa ludziom pracującym, przekazują zarządom, następnie przelewają z powrotem do sektora bankowego z dużym zyskiem. Rezerwa federalna nie jest agencją federalną ani nie jest związana z rządem centralnym, ponieważ ma korporacyjnych udziałowców, którzy otrzymują dywidendy. Rezerwa federalna jest prywatną korporacją. Stworzyła szalbierski system, który prowokuje znaczne różnice pomiędzy bogatymi a klasą robotniczą, to jest forma finansowego zniewolenia wykorzystywanego do okradania ludności z dóbr. System walutowy bazujący na długu daje siłę i korzyści twórcom zalegalizowanej kradzieży w przebraniu systemu ekonomicznego. System jest zaprojektowany tak, żeby przenosić siłę nabywczą do banków i rządu, pozostawiając osoby pracujące z ciężarem długu. Chodzi o to, aby podczas cyklu kontrolowanego kryzysu gospodarczego konfiskować skumulowane bogactwa narodu / społeczeństw i przelewać je do kieszeni tych, którzy mają władzę. Dzieje się tak, kiedy bankierzy obcinają podaż gotówki i przejmują na własność różne firmy oraz aktywa, które muszą być szybko wyprzedane. Ludzie cierpią a zasoby lokalnych społeczności są zasysane, po czym są przekazywane do centralnego systemu zasilając kilka potężnych konglomeratów korporacyjnych.

Kiedy informujemy i uświadamiamy rzesze ludzi, w jaki sposób można zdemontować ten oszukańczy mechanizm, kiedy wiemy jak on działa, stajemy się największym zagrożeniem dla przetrwania tego skorumpowanego systemu monetarnego. System opiera się na przeświadczeniu, że większość ludzi nie ma pojęcia, jak on działa. Jednak musimy także zrozumieć ludzi stojących za tym systemem, którzy korzystają z czarnej magii utrzymując waluty w obiegu. Strutura jest wspierana przez tych z NAA, którzy za wszelką cenę chcą zatrzymać ludzi w kajdanach służby i niewolnictwa.

Czarnomagiczne pieniądze

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że papierowy dolar amerykański jest drukowany z ukrytymi ezoterycznymi symbolami, które są połączone energetycznie z gwiezdnymi wrotami na czwartym i jedenastym poziomie oraz ze starożytnymi egipskimi liniami czasu, z punktem inwazji Obcych 5500 lat temu. Chodzi o oddawanie hołdu Słońcu Lucyferiańskiego Beliala, podnosząc go do systemu monetarnego, jako prekursora lub właściciela rasy ludzkiej. To oznacza proroctwo lub obietnicę, że pod koniec cyklu czasowego wrócą na Ziemię, aby odzyskać tych, którzy im się podporządkowują i aby zabrać ich na swoją planetę. Jedenastowymiarowe gwiezdne wrota znajdują się w Wielkiej Brytanii - tam, gdzie jest ulokowana scentralizowana globalna kontrola finansowa, dlatego są związana z tematem oznaczeń zakodowanych w papierowych pieniądzach.

Wiele z tych oznakowań drukowanych w kilku wersjach waluty jest przypisywanych symbolom masońskim. Loże masońskie są łączone z wieloma z nich i z magicznymi formułami z późniejszej Ordo Templi Orientis (OTO) nauk Aleistera Crowleya. Pieniądz papierowy – jednodolarówka – jest jednostką magicznej energii, która jest magicznym talizmanem. Dolar amerykański został stworzony, aby zdominować rynek finansowy poprzez aktywację jednostki magicznej energii powołanej przez tych, którzy chcieli zawładnąć światowym bogactwem poprzez magiczne połączenie z siecią Totha, siatką czarnej magii. Te informacje zostały skolacjonowane ze zorganizowanym systemem czarnej magii na przełomie XIX i XX wieku przez Aleistera Crowleya. Podczas zdalnej sesji z mentorami i opiekunami dowiedzieliśmy się, że był on kluczową postacią współpracującą z NAA – począwszy od szaraków po jednostkę zwana Aiwass z Kairu, co miało miejsce w kwietniu 1904 roku.

Język Thotian – Annunaki oparty na języku enochiańskim, oryginalnym kodzie kreacyjnym Boga, dano Crowleyowi na przełomie XIX i XX wieku, aby jako człowiek zajmujący się czarna magią mógł dostosować go do fizycznych królestw Ziemi, dzięki czemu można było kontynuować wojnę bractw Atlantów i ich atlantydzkiej konspiracji w tym systemie rzeczywistości. Crowley był manipulowany przez włąsne ogromne ego, patriarchalną wyższość, chciwość, egoizm i maniakalne dewiacje seksualne, jednak tym z NAA chodziło o zainstalowanie rozległego systemu linii geomantycznych. Jest to równoznaczne z wprowadzeniem podstawowych struktur używanych przez siły szatańskie, które poruszają odwrócone energie robiąc z nich czarnomagiczne sieci. Zainstalowano je w Wielkiej Brytanii (w miejscu ostatniej kolonii Atlantów powstałej około 11.5 tys. lat temu). Działano w porozumieniu z mentorami szefów rządów, wspomagających specjalną operację wprowadzającą program Czarnego Słońca i sił synów Beliala, którzy zostali przeszkoleni przez tajne brytyjskie służby specjalne. Crowley był operatorem wykorzystywanym do kierowania psychologiczno – duchową walką, kontrolującym umysł Hitlera w celu urzeczywistnienia programów Czarnego Słońca, a za współpracę otrzymał dużo ziemskiej władzy w wielu wymiarach. Był jednym z pierwszych agentów wywiadu, który dawał pierwszeństwo czarnym operacjom pozwalającym rozwijać zdolności psioniczne pomieszane z czarną magią w celu zdalnego uśmiercania celów.

Zatem Crowley został wykorzystany do zainstalowania i pomocy w uruchomieniu serii portali oraz sieci, które umożliwiały Drakonianom dostęp do pola planetarnego a także systemu czarnomagicznych sieci zbiorowej świadomości, w efekcie czego od 1912 roku w Stanach Zjednoczonych podaż pieniądza zaczęła być pod ich kontrolą. Członkowie zarządu rezerwy federalnej i ci, którzy uruchomili czarnomagiczny system pieniężny, to właściwie czarownicy. Ustanowili prawne sposoby, aby wyczarować bogactwa z niczego i decydować, w jaki sposób dowolnie je dystrybuować, kontrolować za ich pomocą światową gospodarkę według własnych życzeń. Z czasem to odwrócenie podaży pieniądza zsumowało się do namnożenia chaotycznych i negatywnych wzorców aktywowanych przez egipskie klątwy pieniądza. Wielu z was widziało, co może zrobić z człowiekiem silna miłość do pieniądza i chciwość. Manipulacja czarną magią w podaży pieniądza i wyczarowywanie świata sił dla własnych korzyści, bez bez względu na skutki dla innych i bez ich zgody, zaaranżowano w celu zwiększenia światowego niewolnictwa i wprowadzenia sił Antychrysta. Zatem ten, kto stosuje takie zagrywki i kontrolę potrzebną do gromadzenia ogromnych bogactw, łatwo może popaść we władanie tych ciemnych sił, a następnie grać rolę w służbie NAA.

Klątwa pieniądza

Za każdym razem, kiedy dotykamy pieniędzy lub je wymieniamy, mamy do czynienia z egipską klątwą i anty-ludzką czarną magią, która jest zaprojektowana jako pułapka świadomości w materializmie. Urodziliśmy się w strukturze opartej na długu, która została zniewolona przez coś starożytnego, co było skrywane przed wszystkimi, choć jest wszędzie, a my nie możemy od tego uciec, ponieważ to jest wplecione we wszystkie filary społeczeństwa. Obecnie ludzie nie mają wielu możliwości, aby w pełni oderwać się od przymusu płacenia za podstawowe potrzeby, więc pierwszym krokiem w kierunku wzmocnienia własnej pozycji musi być dokładne zrozumienie, co to jest ta oparta na długu waluta, w jakim celu istnieje, a następnie nie zgadzać się z jej pochodzeniem.

Egipskie nakładki reprezentujące pełną skalę inwazji Obcych, która zapoczątkowała fałszywie zapisaną historię ludzkości są zakodowane w wartości pieniężnego długu. To jest wprowadzone na giełdzie, działa w systemie bankowym oraz we wszystkim, co musimy opłacać: czynsz, rachunki, wszelkie zobowiązania związane z długiem, który kieruje nas energetycznie do bezpośredniego punktu naszego zniewolenia, które rozpoczęło się wraz z egipską klątwą. Podstawowa siła energii, która jest odbierana ludziom, aby utrzymać władzę w rękach tych małych grup elit władzy stojących za plecami głównych struktur finansowych, jest czerpana ze stale bijącego źródła magicznej mocy, z inwazji NAA i egipskich linii czasu. Im więcej karmicznych spalin i klątw czarnej magii jest w obiegu, tym więcej ludzi jest wykorzystywanych w strukturach tego finansowego zniewolenia.

Zatem waluta globalna jest tak zaprojektowana, żeby ci, którzy wykorzystują wzorce Antychrysta mogli zebrać ogromne zyski odebrane tym, którzy służą innym. Jednak trzeba pamiętać, że system kontroli od 2012 roku nie jest już tak silny, a wiele czarnomagicznych walut nie ma już dawnej mocy, ponieważ traci kontrolę nad ziemskim terytorium. Kiedy zrozumiemy ten system pieniężny oraz to, jak on działa, możemy uwolnić się od czarnej magii i jej negatywnych skutków bez przenikania przez jego konstrukcję. Najpierw musimy porzucić wszelkie oparte na strachu motywacje, które służą materializmowi i pieniądzom jako bogowi oraz pokładać zaufanie w duchowej służbie a także związkom z naturalnymi boskimi prawami. Gdy pozwalamy kierować się sercem, wiemy że produktem ubocznym naszej specjalnej służby prawom natury będzie tworzenie dobrobytu. Nie urodziliśmy się ze świadomością ubóstwa, tylko zostaliśmy zaprogramowani tak, aby stać się niewolnikami i ją przyjąć. Nasza duchowa Jaźń jest na pierwszym miejscu, a my musimy żyć w zgodzie ze sobą w celu uwolnienia się od strachu przed śmiercią i programu zniewolenia przez świadomość ubóstwa.

Znaczenie uczciwej wymiany wartości

Kiedy rozwijamy się do nowego paradygmatu i zaczynamy rozumieć ukryte znaczenie obiegu pieniądza oraz systemów płatniczych, przesuwamy się w kierunku nowego modelu gospodarczego. Aby skutecznie się rozwijał, będziemy musieli zacząć praktykować go w naszym codziennym życiu. Jest mało prawdopodobne, by pojęcie waluty przestało istnieć w obecnych czasach na Ziemi, więc musimy myśleć o formie pieniędzy, która by satysfakcjonowała ludzkość zachęcając do skutecznego działania, zdobywania wiedzy i utrwalania prawości przy jednoczesnym wspieraniu planety i podkreślaniu największej wartości, jaką jest samo życie. Za kulisami zaczynają wchodzić w grę alternatywne waluty, które będą mogły zapewnić globalną stabilizację gospodarki narodów, chociaż konflikty wewnątrz klik dotyczące utraty terytorium i władzy przybierają na sile.

Pieniądze i waluty mają reprezentować pewne wartości, zarówno na poziomach energetycznych jak i realnych. Jednak papier lub moneta nie ma żadnej wartości poza tą, którą reprezentuje dla danej społeczności. Waluta lub pieniądze przekładają się na pewne materialne wytwory, usługi lub dokonania, które poświęcający energię i czas odbiorca zapłaty wygenerował w zamian za ich równowartość. Pieniądze reprezentują łączną wartość usług oraz wkładu i powinny zapewnić dostatek dla całej społeczności. Musimy szerzyć wartości i służbę innym, aby utrzymać obieg energii pieniędzy wymieniając się nimi z innymi, co również przyczynia się do ogólnego dobrobytu społeczności - na różne sposoby. Gdy cenimy ludzi, cenimy wartość ich pracy, usługi lub produktu, który podlega wymianie. Zapłata powinna reprezentować godziwe wynagrodzenie za dane dzieło. Otrzymane pieniądze odzwierciedlają wartość naszej pracy, czasu, energii, talentu i wkładu. Gdy wydasz pieniądze, honorujesz wartość innej osoby, która coś stworzyła. Wymienianie się pieniędzmi powoduje wymianę energii między ludźmi i systemami energii. Aby to mogło funkcjonować sprawiedliwie, trzeba działać etycznie i wiarygodnie, dbając o sprawiedliwy podział środków pomiędzy wszystkie zaangażowane strony, dokonany na podstawie czasu oraz wysiłku. Sprawiedliwość systemu oznacza, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy wartością zależną od działań - naszych czy innej osoby. Wszyscy ludzie są składnikami całościowego systemu energii, który ma być w równym stopniu ceniony za ich wkład, a to jest potrzebne, aby wszystko mogło dobrze funkcjonować. Społeczność albo systemy energii w organizacjach mają ze sobą współpracować oraz godziwie wymieniać się wartościami, aby rozwijać dobrostan grupy i być dostępnym dla tych, którzy to cenią i uczestniczą w tym z innymi.

W obecnym systemie monetarnym bazującym na długu większość ludzi nie ceni siebie nawzajem. Nie cenią ani nie mają uznania dla innych czy dla ich ciężkiej pracy czy dla czasu i wysiłku poświęconego na stworzenie czegoś. Gdy ktoś nie ceni wartości poświęconej energii albo czasu czy starań innych, staje się wampirem energetycznym, który wysysa energię i wstrzymuje jej obieg. System energii, na przykład w organizacjach mających zbyt wielu członków będących wampirami energetycznymi lub odmawiających udziału w czynnościach grupy, w którym grupa nie posiada systemu wymiany wartości / usług lub nie chce angażować się w uczciwą wymianę wartości, dozna całkowitego drenażu energii, który ostatecznie spowoduje zniszczenie takiej organizacji. Przez ludzi, którzy nie chcą dołączyć do przepływu energii, organizacja lub usługa staje się nieobsługiwalna. Dlatego tak ważne jest, aby pozbyć się energetycznych wampirów lub zaznajomić ich z tematem świadomości ubóstwa, aby mogli wiedzieć, jak być kompetentnym i produktywnym członkiem społeczności.

Kiedy ludzie rozwiną się emocjonalnie, uaktywnią poczucie własnej wartości i zaczną cenić cudzy czas, poświęconą energię oraz starania. Ma to zasadnicze znaczenie dla zrozumienia działania każdej społeczności. W rzeczywistości trzeciego wymiaru dawanie ludziom z obecnym przeciętnym stanem umysłowym czegoś za darmo jest katastrofalne, ponieważ powoduje wysysanie cennych zasobów i jest nieproduktywne. Kluczowym tematem do przepracowania przez ludzkość jest nauczenie jej doceniać ludzkie życie i zasoby naturalne, jak również godziwą wymianę wartości, co przyniesie pożytek całej społeczności. Aby przesunąć model gospodarczy, musimy zwracać uwagę na to, o co ludzie zabiegają, a nie dawać im rzeczy, które są im zbędne. Wielu polityków będących u władzy żyje w całkowitym oderwaniu od tego, czego ludzie naprawdę potrzebują, aby urzeczywistnić podwyższony standard życia. Kiedy zorientujemy się na służbę całości i zaczniemy kultywować nasze talenty, a także działać z poziomu serca, troszcząc się o innych oraz o siebie samych, naturalnym produktem ubocznym będzie przejawianie większego dobrobytu i szczęścia.

Jak kwitnąć w Nowej Energii

Aby w przyszłości odnieść sukces, musimy zmienić osobiste wartości na sposób, w którym będziemy mogli wymieniać się naszą energią oraz walutą, musimy postarać się zdemontować u siebie stare, opanowane przez system ekonomiczny, struktury anty-życia. Mamy możność wyregulowania waluty nadając jej prawdziwą wartość i skierowania jej na ścieżki, które pomogą wspierać siły życiowe, spokój i dobrobyt. Nawet jeśli słabo szacujemy własną wartość (mamy w kieszeni tylko grosze), musimy cenić siebie oraz innych bez urazy czy cienia goryczy. Musimy nauczyć się wytrzymałości i dyscypliny utrzymując stan nieustraszoności w chwili teraz oraz nie gromadząc różnych rzeczy z lęku spowodowanego świadomością ubóstwa. To doświadczenie poczucia finansowej niepewności, chociaż może być przerażające, uczy nas kierowania się ku wnętrzu i pielęgnowania duchowego zjednoczenia, dzięki czemu przemy do przodu - do pierwszego rzędu. Jeśli poprzez utrzymywanie wewnętrznego spokoju zapanujemy nad stanem niepewności, możemy usłyszeć wskazówki i być prowadzeni w odpowiednim kierunku. Kiedy opóźniające się spełnienie uczy ego, że to nie ono nas kontroluje, potrzebujemy dozy cierpliwości.

Podczas tej fazy transformacji pojawią się i będą rozwijane nowe formy waluty. Niedawne zmiany w nowej strukturze energetycznej - od końca 2012 roku - będą wreszcie wspierały zrównoważoną wymianę energii u tych ludzi, którzy szczerze wspierają towary i usługi szanujące wartości humanitarne. Musimy lepiej rozumieć korupcję i szatańskie rytuały wykorzystywane do kontrolowania przepływu pieniądza na świecie oraz świadomie pozbyć się ich panowania nad nami. Uczenie się błogosławienia siebie i pieniędzy, jednocześnie zmieniając ich znaczenie, jest silnym sposobem, aby zacząć pozytywnie zmieniać dystrybucję środków pieniężnych, które posiadamy.

Istnieją pewne podstawowe zasady pomagające zrozumieć posuwanie się do przodu w nauce, z których możesz skorzystać, gdy zdecydujesz się służyć duchowym wartościom i skupisz się na służbie innym. Nawet wtedy, gdy coś może wyglądać ponuro i wydaje się niemożliwe do wykonania zewnętrznie. Czasami czujesz, że wypalasz się podczas pracy, wtedy możesz spędzać wolny czas na poszerzaniu wewnętrznej wiedzy i odzyskiwaniu poczucia klarowności. Pierwsze kroki w pozbywaniu się lęków związanych ze świadomością ubóstwa i oczyszczaniem z poczucia uzależnienia od materializmu, mogą zająć nieco czasu. Uświadomienie sobie, gdzie są słabe punkty związane ze świadomością ubóstwa jest pierwszym posunięciem w kierunku nauczenia się, jak być silnym w obliczu tych obaw, a następnym będzie wydostanie się poza nie. Jeśli czasowo nie otrzymujesz dochodów, zastanów się, jak możesz stworzyć przychód poprzez wymianę z innymi, ponieważ to siła życiowa ma w sobie wartość. Skup się i przeanalizuj wszystkie myślokształty związane z ubóstwem, potraktuj je jak coś obcego - jako reptiliańską kontrolę umysłu mającą na celu uczynienie z nas rasy niewolników. Przesłoń te myśli uczuciami i inspiracjami wolności, kreatywności oraz niewykorzystanych potencjałów, które są wewnętrznymi stymulatorami siły życiowej wyrażanej przez umysł, ciało i ducha.

Oto kilka wskazówek, o których należy pamiętać podczas oszacowywania wymiany wartości pieniężnych w nowej strukturze energetycznej:

We wszystkich relacjach zawodowych i osobistych staraj się stworzyć przejrzystą formę wymiany wartości i celów.

Szanuj wszystkie transakcje przebiegające według scenariusza „wygrany – wygrany” zamiast „zwycięzca – przegrany”.

Przy każdej transakcji, nawet jeśli są to rachunki, nie bój się, że tracisz pieniądze.

Rozwiń lepsze możliwości komunikacyjne oraz otwórz się na wyrazisty dialog związany z wymianą i oczekiwaniami, które mogłyby być omówione przez zaangażowane strony wcześniej.

Zapłata musi odzwierciedlać 100% wartości transakcji. Doceniaj tych, którzy ci płacą lub tych, którym ty płacisz za towary czy usługi.

Kontakty związane z wymianą wartości utrzymuj tylko z tymi, którzy naprawdę cenią ciebie i twoje usługi.

Pobłogosław i uświęć wszystkie zasoby, jakie posiadasz, zrozum ich wartość dla życia. Okazuj wdzięczność.

Jeśli płatność jest przyjmowana z negatywną energią lub traci na wartości, pobłogosław transakcję, tak jakby zapłata pokrywała 100% wartości i uwolnij negatywne więzi, które mogły powstać pomiędzy wymieniającymi się stronami. Sposób wymiany oparty na świadomości ubóstwa był powszechny w przeszłości i mógł polegać na wampirycznych ofertach, sprzedawaniu duszy dla pieniędzy, oszustwach czy wysysających energię manipulacjach, które nie są już tolerowane. Nabywanie produktu bez przekonania albo wykonywanie pracy, która nie jest dostosowana do poziomu rozwoju osobistego oraz duchowego, będą odczuwane jako martwa energia. Jeśli będziemy ją tolerowali, poniesiemy energetyczne konsekwencje. Nasza codzienna praktyka związana z przeszacowywaniem osobistych priorytetów jest równoznaczna z osiąganiem zdrowego poczucia własnej wartości przez dostrojenie się do wartościowych celów i inspiracji duszy. Dobra wiadomość jest taka, że mamy ciągłe wsparcie od Wszechświata, który pomaga nam dokonywać tych głębokich zmian w taki sposób, aby rezultat był dla nas jak najbardziej przyjazny. Musimy zrozumieć, że poproszono nas, abyśmy podnieśli poprzeczkę. W tym roku przekształcanie starego porządku przyspiesza, co wpłynie na podaż pieniądza i struktury ekonomiczne. Nie pozwól się zastraszyć, pozostań czujna / czujny, kiedy przechodzimy przez ciemną noc na świecie, wiedząc, że jest to niezbędny element transformacji. Przewartościuj swoje priorytety i przewartościuj siebie.

Kiedy sytuacja robi się trudna, skup się na czterech filarach

Rok 2017 będzie rokiem intensywnym a nawet burzliwym. W efekcie być może będziemy musieli mieć grubszą skórę, jednak musimy zachować miękkość serca i praktykować współczucie oraz empatię. Biorąc pod uwagę wszystkie te różne wyzwania, przed którymi stoimy dziś jako część rodzaju ludzkiego, rozumiemy, że nie mamy realnej kontroli nad środowiskiem zewnętrznym i jego przejawami. Czyli że aby docenić wewnętrzne części nas samych jako elementy najbardziej kluczowe, dzięki którym możemy poczuć i utrwalić poczucie szczęścia, musimy zmienić wszystkie nasze priorytety. To znaczy, że to, co możemy kontrolować jest tym, w jaki sposób myślimy i do czego dążymy. Poczucie szczęścia zależy od naszych osobistych postaw. Bez względu na to, kim jesteśmy i jaki poziom rozwoju duchowego osiągnęliśmy, wszyscy możemy odnieść się do tych filarów, aby pamiętać jak odnaleźć szczęście widząc lub przeżywając osobiste albo globalne zawirowania.

Cztery filary wspomagające poczucie szczęścia:

ROZWÓJ: skupienie się na rozwoju osobistym wiodące ku duchowej autentyczności i zmianom doświadczeń życiowych wspomagających rozwój.

KONEKSJE: dbanie o sensowne relacje z innymi ludźmi oraz pielęgnowanie głębokich związków.

WDZIĘCZNOŚĆ: praktykowanie uznania i wdzięczności za to, co mamy na co dzień.

SŁUŻBA: pełnienie służby i własny wkład dla większej całości czynią różnicę.

Poczucie szczęścia i wdzięczności jest postawą, którą możemy okazywać każdego dnia. W dzisiejszym świecie mamy do zrobienia wiele rzeczy, które mogą być trudne i bolesne. Nie musimy się przez to czuć nieszczęśliwi, nawet kiedy widzimy większy obraz rzeczywistości. W miarę poszerzania świadomości i stopnia osobistego rozwoju, zaczynamy doświadczać uczuć związanych z wszelkim życiem, a wtedy możemy poczuć wdzięczność za to, że możemy coś zmienić w sposobie czynienia służby dla całości.

Powolnie i skutecznie do celu

Oby każdy z nas skorzystał z tej mądrości oraz rozeznania i oby naprawdę poczuł, gdzie w życiu można dokonać zmian. Wydaje mi się, że w tym i przyszłym roku będzie więcej możliwości wymiany wartości, które zwiększą jakość oraz wartość naszego życia, nawet wtedy, gdy uważamy to za okres burzliwy. Mamy wsparcie i możemy być doceniani w sposób, jaki wcześniej nie był możliwy. Mimo, iż na to nie wygląda, teraz mamy do dyspozycji więcej siły życiowej. Zaś okazywanie wdzięczności za to, co mamy, stanowi element wymiany i pomaga mnożyć wartości wnoszone przez nas do życia.

Aby nie paść ofiarą teoretyków głoszących, że świat się rozpada, musimy się zdyscyplinować. Będzie dużo hałasu i zamieszania. Nie możemy pozwolić się zahipnotyzować. Służba innym pod koniec 2017 roku zacznie się przejawiać w prawie struktury. Zrozum, że dobrodziejstw wystarczy dla wszystkich i zapamiętaj, że ważne jest, jak patrzysz na świat. Kiedy wiesz, gdzie ukryte są macki i pułapki świadomości, to możesz uniknąć pułapek strachu oraz dramatów, niezależnie od tego, co robisz, aby wygenerować dochód. Żyjąc zgodnie z prawem Jedni i służąc innym pomagamy Wszechświatowi przywrócić nam te zasoby, które zostały schwytane w pułapki świadomości. Musimy cenić siebie i zachować skupienie na duchu, a współpracując z siłami duchowymi, nie powinniśmy stawiać żadnych warunków, w jaki sposób co ma się rozegrać. Nic nigdy nie dzieje się tak, jak tego oczekujemy, a najbardziej stosowne opcje często pojawiają się na ostatni dzwonek.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Módlmy się o pokój na Ziemi w 2017 roku. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

1 komentarz: