poniedziałek, 17 kwietnia 2017

LISA RENEE – ZGODA, LUTY 2017 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Zgoda ukryta

Konsekwencją zgody jest uzależnienie od związanych z nią okoliczności, które rządzą osobą do tego stopnia, że ona uważa że na coś się zgodziła, chociaż nie uczyniła tego ani bezpośrednio ani nie podpisała żadnej umowy. Taka zgoda opiera na się na zachowaniu lub działaniach tej osoby w danym otoczeniu lub sytuacji. Na przykład: jeśli wiążesz się z większą instytucją, choćby edukacyjną, takie miejsce jest związane z mechanizmami społecznego porządku, które regulują zachowania jednostek. W tym przypadku zgoda oznacza, że jeśli zdecydujesz się wstąpić do takiej społeczności, musisz grać według jej zasad. Jeśli masz dostęp do społeczności UE (Wspólnoty Europejskiej) jako środowiska opartego na prawu Jedni, ukryta za nim zgoda polega na tym, że uczestnicy zgadzają się postępować według wytyczonych norm zachowania i zgadzają się z prawem Jedni. Gdyby ktoś kierujący się innymi zasadami lub odmiennymi przekonaniami, sprzecznymi z zastanymi tam zwyczajami, stał się jej członkiem, doświadczyłby dysonansu poznawczego.

Obszar luźnej interpretacji ukrytej zgody jest prawdopodobnie najbardziej manipulowany przez oszukańcze duchy chcące uzyskać zgodę od nieświadomych ludzi w sztuczny sposób. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy mają ukryte uzależnienia i tendencje eskapistyczne spowodowane nierozwiązanym bólem i traumą. Taki ktoś nie rozumie, że skoro angażuje się w niezdrowe albo negatywne zachowania, to może otworzyć własną aurę na demoniczne podczepienia i negatywne duchy nie zdając sobie z tego sprawy. Dzieje się tak, ponieważ wyraził zgodę poprzez sam fakt zaangażowania, nawet jeśli formalnie nie wyraził na to demoniczne podczepienie zgody. Niezdrowe zachowanie duchowe jest ukrytą zgodą daną światom ciemnych sił, co umożliwia im manipulowanie, kontrolowanie, podczepianie lub odsysanie energii, jednocześnie sprawiając, że czujesz się nieszczęśliwy. Taka osoba może często działać na przekór duszy lub jest ofiarą podłej jednostki ją wykorzystującej, aby zaszkodzić duszy, a to pozostawia demoniczne więzi oraz inne ciemne resztki. Najczęstsze przykłady rozmaitych duchowych podczepień i sił demonicznych podłączonych do ciała aurycznego to konflikty religijne, seksualne napaście, emocjonalne straumatyzowanie, wszelkie ofiary przemocy oraz nadmierna kontrola umysłu lub duchowe załamania. Aby zacząć uzdrawiać każde z tych duchowych nadużyć, trzeba poznać prawa intencji, zgody i kompetencji, wtedy można zacząć wyrażać świadomą zgodę, odzyskiwać własne ciało i energetycznie leczyć się z poważnych duchowych nadużyć, które spowodowały fragmentację świadomości i cała świetlistego.

Dlatego w sytuacjach osobistych powinniśmy unikać zgadzania się na coś czy wyrażania zgody przed kimś, kogo dobrze nie znamy i upewniać się, że dokładnie wszystko omówiliśmy lub wspólnie spisaliśmy. Otwarta i przejrzysta komunikacja między ludźmi pozwala utrzymać jasne intencje, co pozwala uniknąć nieporozumień odnośnie tego, na co wyrażamy zgodę.

Świadoma / poinformowana zgoda

To określenie oficjalnej zgody oraz zasady opisującej etykę biologiczną, zostało wprowadzone po II Wojnie Światowej i zastąpiło wcześniejsze postanowienia medyczne oparte na świadomym zaufaniu do decyzji lekarskich, przenosząc odpowiedzialność za decyzje i ich skutki na pacjentów. Świadoma zgoda jest związana z procesem uzyskiwania zgody przed włączeniem danej osoby w jakikolwiek rodzaj sytuacji, która miałaby wpływ na zdrowie fizyczne lub dobre samopoczucie, zwykle związanej z badaniem medycznym albo eksperymentem klinicznym. Przed takim działaniem ma miejsce poinformowanie o potencjalnym ryzyku związanym z terapią lub lekami oraz z wyrażenie świadomej zgody. Takiej formy zgody można użyć, kiedy osoba jest na tyle wykształcona, że może zrozumieć fakt i i rozważyć konsekwencje, które będą skutkiem danego postępowania. Dlatego określenie „świadoma / poinformowana zgoda” jest etyczną i prawną zasadą, w której dana osoba korzysta z prawa do zebrania większej liczby danych w celu przeprowadzeni analizy, aby lepiej zrozumieć fakty oraz konsekwencje dokonanego wyboru. Świadoma zgoda jest bezpośrednio związana z tym, że człowiek zachowuje prawo do własnego ciała, autonomii i zapobiegania nadużyciom.

Człowiek może zgodzić się na coś ze strachu, pod wpływem presji społecznej lub z powodu psychologicznych trudności z wyrażaniem prawdziwych uczuć. Może twierdzić, że rozumie skutki danego działania, lecz w rzeczywistości nie w pełni pojmuje możliwe konsekwencje. Jednak poprawnie zdefiniowana oficjalna świadoma zgoda ma trzy składniki: ujawnienie informacji w prawdomówny sposób umożliwiający podjęcie samodzielnej decyzji, zdolność intelektualną do zrozumienia informacji i stworzenie formalnych rozstrzygnięć w przypadku konsekwencji a także dobrowolne działanie bez nacisków zewnętrznych takich jak przymus, manipulacja czy oszustwo. Te trzy podstawowe zasady świadomej zgody są ważne i trzeba je zrozumieć, ponieważ są związane z punktem przełomu, który musi być osiągnięty, aby ludzka świadomość zbiorowa przebudziła się do progu akceptacji rzeczywistości o wyższej częstotliwości. Kiedy coraz więcej osób będzie rozumiało osobiste prawa związane z prawami uniwersalnymi, będą mogli wykazywać większą elastyczność i otwartość, aby uzyskać jasność dotyczącą większej niemiłej prawdy kryjącej się za wydarzeniami na świecie. Wtedy zaczną silniej odczuwać prawdziwą naturę rzeczywistości, a lęki i wyparcia z przeszłości zaczną się wyłaniać na powierzchnię wspierając zbiorowe ludzkie postulaty dotyczące pełnego ujawnienia, domagające się poznania prawdy bez względu na to, jakby była niewygodna. Kiedy ludzie wykroczą poza lęki oraz wyparcia i podniosą się do poziomu etycznego traktowania ludzkości oraz planety, będą skłonni przejąć odpowiedzialność wnioskując za prawdą, jak to jest zapisane w prawie powszechnym. To odnosi się bezpośrednio do badania dowodów i ciągłego kontrolowania poinformowanej zgody we wszystkim, co wpływa na nasz umysł, ciało i ducha, a także na nasz świat.

Poinformowana zgoda została włączona do systemów medycznych, natomiast badania naukowe prowadzone w nazistowskich Niemczech zawierały najgorsze naruszenia praw człowieka i przestępstwa przeciwko ludzkości. Jest to ważne rozróżnienie związane z przyłączeniem tworzenia kultury świadomej zgody w naszym społeczeństwie do działań związanych z agendami nazistowskiego Czarnego Słońca. Ta linia czasu istnieje, od kiedy we współpracy z niektórymi zniszczonymi planetami i pozawymiarowymi pasożytami pojawiła się bezgłośna broń cichych wojen. Te same frakcje kontrolerów są zajęte niszczeniem świadomej zgody na każdy możliwy dziś sposób i rozpraszają uwagę mas, ignorując jej głębsze znaczenie, które ma służyć oraz chronić osobistą autonomię. Kodeks norymberski został ustanowiony w 1949 roku w celu opracowania standardów, za pomocą których można było osądzić nazistowskich naukowców i lekarzy podczas procesów norymberskich. Kodeks norymberski głosi, że wszyscy, którzy biorą udział w takim eksperymencie, są zobowiązani do dobrowolnego udzielenia zgody, która jest wolna od przymusu czy oszustw. Poinformowana zgoda jest niezwykle ważnym markerem dla kierowania etycznymi przepisami niezbędnymi do utworzenia społeczeństwa opartego na humanitarnych zasadach i ma znaczenie we wszystkich segmentach społeczeństwa mających wpływ na prawa człowieka, etykę seksualną / cielesną, etykę biznesu, etykę bio-techniczną i etykę polityczną. Jest to wspomagająca częściowe ujawnianie faktów podstawowa zasada etyczna i filozofia pomagająca powstrzymać szerzącą się korupcję noszącą symptomy nadużycia, pozwalającą na kłamstwa, oszustwa czy zastraszanie.

Z uwagi na znaczenie poinformowanej zgody dla ochrony praw człowieka i jako doktryny etycznej, ma ona zastosowanie w prawach uniwersalnych, w petycjach wymagających obnażenia dokładnych zdarzeń, które mają być wyjawione ludzkiej populacji w związku z pełnym odtajnieniem. W tym czasie na planecie świadoma zgoda w tym większym kontekście nie istnieje, zaś większość globalnych zdarzeń ma na celu doprowadzenie do ogólnego zniewolenia i urzeczywistnienia ludobójczych planów jednostek pozawymiarowych. Ponieważ popyt na pełne ujawnienie wzrasta, wszyscy zainteresowani tym, aby służyć ruchowi odtajniania informacji, mogą korzystać z lepszego zrozumienia wyższych zasad świadomej zgody lub jej braku, a następnie otworzyć dialog na temat etycznych konsekwencji tego, co było i jest robione przeciwko ludzkiej rasie. W tym momencie brak świadomej zgody następujący w wyniku zatajania prawdziwych i dokładnych wydarzeń na tej planecie stanowi brutalne nadużycie, co może bezpośrednio doprowadzić do genetycznego unicestwienia wielu gatunków, jak również do wielu innych niszczycielskich skutków.

Prawo intencji i prawo zgody

Pamiętaj, że zamiar jest równoznaczny ze zgodą, oddawaniem władzy w danych okolicznościach i stworzonej strukturze. Kiedy coś tworzysz, zastanów się nad tym, jaka przyświeca temu intencja, na co wyrażana jest zgoda i komu / czemu w tej sytuacji oddawana jest władza.

Niezależnie od siły, na którą się zgodziliśmy, świadomie albo nie, zgoda jest jakością energii, która podporządkowuje ciało i świadomość prawu powszechnemu. Jakość siły duchowej będzie miała odpowiednie prawa wymiarowe, które regulują działania ducha tej jakości. Siły negatywne są w niższych wymiarach i tworzą służebność oraz niewolnictwo, podczas gdy pozytywne siły ducha chrystusowego są w najwyższych wymiarach i tworzą suwerenność oraz wolność dla duszy oraz ducha.

To, co myślimy, jest naszą intencją i będzie przyzwalać na zestrojenie z częstotliwościami sił, które generujemy, a siła, którą tworzymy, jest naszym autorytetem w strukturze, którą budujemy.

To, co budujemy zgodnie z prawem struktury jest tym, co stworzyliśmy ze zgromadzonymi lub połączonymi siłami. Taki wytwór, czy postrzegany jako materialny czy niematerialny, będzie emitował energetyczną przyczynę i skutek ma nasze ciało,umysł, świadomość oraz na wszystkie nasze życiowe doświadczenia.

Kiedy znamy zasady praw intencji, naturalnie rozwijamy zgodę na każdy rodzaj energii, siły czy struktury, z którą współdziałamy czy którą współtworzymy. Ta siła energii, zarówno pozytywna jak i negatywna, wykorzystywana jest do stworzenia struktury, która określa kompetencje, z którymi struktura ta została zbudowana. Jak długo ta struktura jest budowana z takim samym zamiarem, zgodą i znaczeniem, tak długo pozostanie zarządcą struktury.

Brak wiedzy jest najczęstszym powodem, dla którego jednostka nieświadomie współtworząca z negatywnych powodów, które są siłami ducha oszusta, staje się coraz bardziej uwikłana w te negatywne siły, co powoduje negatywne skutki wynikające z prawa przyczyny i skutku. Wiele osób nie potrafi dostrzec negatywnych sił i poziomów zwodzenia stosowanych przez ducha oszusta. Jest to luka tworzona przez struktury Obcych i ich nieorganiczne struktury AI, które manipulują ludźmi, aby współtworzyli z tymi negatywnymi siłami w celu rozwijania i rozpowszechniania negatywnych efektów na płaszczyźnie Ziemi i w innych wymiarach.

Świadome zaangażowanie

W tym i w kolejnych latach wielu z nas znajdzie się w sytuacjach, w których wymagana będzie klarowność oraz konieczne będzie podjęcie osobistej zgody - będziemy świadkami wielu różnych poziomów szkód wyrządzanych przez wieki.

Najtrudniejszym aspektem, z którym będziemy musieli się zmierzyć, będzie okazja do osobistego zobaczenia nieludzkiego traktowania, celowej brutalności i tortur, którym ludzie z różnych powodów poddawali innych – zarówno ludzi jak i inne istoty. Ile osób odmówiło spojrzenia na przypadki szkody umyślnej, ponieważ uważa, że to coś brzydkiego i ciemnego, a w milczeniu nadal przyzwalają na niewolnictwo i tortury dokonywane na ludziach, w tym na dzieciach, udając że tego nie widzą i nie rozumieją. Światowe struktury władzy, rządy tej planety zarabiają na cierpieniach i torturach dokonywanych na ludzkości. Gospodarka światowa jest uzależniona od cierpienia i niewolnictwa ludzi, ponieważ chodzi o generowanie masowych zysków opierających się na nieludzkim traktowaniu i kryminalnym postępowaniu. Wiele sklepów i organizacji zajmujących się branżą odzieżową zgłasza, że służą pomocą humanitarną, w związku z tym otrzymują ogromne sumy pieniędzy, które powinny być przyznawane ludziom potrzebującym pomocy, ale zyski dostają wielkie korporacje – z klęsk i wojen. Wielonarodowe organizacje charytatywne związane z opieką nad dziećmi są powiązane z polityką, i mają wszystko tak poukładane, że potajemnie otrzymują dochody z kręgów związanych z pedofilią.

Dlatego będziemy mieli do czynienia z dokonaniem wyboru odnośnie wyrażenia zgody na to, co znamy jako brzydką prawdę, która istnieje w skrywanych sytuacjach wpływających na nasze życie i poglądy. Dostrzeżemy więcej elementów odnoszących się do tego, co dzieje się w makrokosmosie, który wpływa bezpośrednio na nas spływając do naszych mieszkań. Czy jesteśmy gotowi zobaczyć, co tak naprawdę stoi za światowymi gospodarkami, jaki rodzaj ludzi i jakie sklepy są wykorzystywane do ciągłego czynienia krzywdy i jak ta degeneracja wpływa na każdą strukturę istniejąca na naszym świecie? Albo nie zechcemy tego wiedzieć i zanegujemy szkody, jakie to wszystko wyrządza? Ludzie są na rozdrożu, ponieważ muszą podejmować decyzje, muszą stać się bardziej etyczni, powstrzymać kłamstwa zaniedbania i żyć zgodnie z duchowym Źródłem oraz wyższymi wartościami. Podczas tego okresu będziemy zmuszeni do przypomnienia sobie naszej prawdziwej empatycznej natury, abyśmy mogli nauczyć się żyć nie szkodząc innym żyjącym na tym świecie. To jest najszybsza droga do ewoluowania i wyeliminowania energetycznej nierównowagi, to jest sposób na prawdziwą służbę innym i dążenie do okazywania szczerej życzliwości oraz nieszkodliwości.

Efekt chimery

Aby zrozumieć istotę natury tego, gdzie lokujemy naszą intencję i zgodę, oraz aby wiedzieć, jakiego rodzaju siły wibracyjne pozwalamy naszemu ciału wyrażać poprzez myśli, zachowanie i działania, wyjaśnimy efekt chimery. Międzygatunkowe hybrydy i chimery są jednostkami tworzonymi z dwóch lub więcej gatunków. Genetyczne chimery mogą być stwarzane z ludzi, kiedy ciało składające się z komórek należących do jednego odrębnego gatunku genetycznego jest mieszane w krwiobiegu z komórkami innego gatunku genetycznego. Chimery nie są hybrydami. Ich formę uzyskuje się poprzez infuzję i mieszanie komórkowych składników krwi lub komórek krwiotwórczych podczas transplantacji albo transfuzji czy bezpośredniego wstrzyknięcia do krwiobiegu, co genetycznie modyfikuje komórki ludzkiego ciała. Jest to doskonały przykład, dlaczego nie powinniśmy dopuszczać, aby komórki innego gatunku były wstrzykiwane do naszego krwiobiegu, jak to ma miejsce podczas wojskowych eksperymentów i szczepień.

Frakcje pozbawionych duszy i ciała jednostek zmiennokształtnych walczących o utrzymanie kontroli nad dostępem do Ziemi i pola energetycznego człowieka, są nazywane grupą Chimery. Te jednostki, jak wiele grup NAA, są złośliwymi pozawymiarowymi pasożytami, które oddają cześć Czarnemu Słońcu i mogą istnieć tylko wtedy, kiedy znajdą gospodarza, z którego będą odsysały energię. Wyższe szeregi grupy Chimery są używane przez smocze Czarne Słońca do administrowania lub monitorowania obszarów fantomowych, hiper-wymiarowych gniazd i pewnych sekcji czarnomagicznych sieci albo ogrodzeń z częstotliwości umieszczonych w ciele Ziemi. Niektóre z tych jednostek Chimery umieszczone w laboratoriach związanych z genetyką w podziemnych bazach wojskowych znane są z eksperymentów genetycznych, klonowania i przeskakiwania po liniach czasowych. Były pewne pozytywne siły, które pracowały nad powstrzymaniem programów klonowania grup Chimery, zwłaszcza spośród osób publicznych - obecnie wciąż toczy się o to batalia. W rezultacie zatargów grupa Chimery musiała zamieszkać w ludzkich ciałach na powierzchni Ziemi – zostali przygotowani do tego, aby mieć wystarczająco zbliżone, dopasowanie wibracyjne do przejęcia. Profil dopasowania zawiera asortyment międzygatunkowej mieszanki z krwią, orientacje sataniczne w kierunku AI lub asymilacje połączone z uwypuklaniem bardzo gwałtownych i zdeprawowanych obrazów, co wywołuje niekontrolowane gwałtowne impulsy w ich ludzkich obiektach.

Podczas tej fazy rozwoju świadomości na Ziemi następuje łączenie dualnego aspektu duchowości ciała i ucieleśniania ducha w materii. Ponieważ te siły duchowe lub inne królestwa mogą stać się cielesne przez dostęp do ludzkiego ciała w świecie fizycznym, ludzkie ciało może stać się z nimi konsubstancjalne poprzez dopasowanie rezonansu wibracyjnego. Aby być z czymś konsubstancjalnym, musi dojść do identyfikacji, połączenia i splątania na poziomie energetycznym i komórkowym. Jeśli nie dostrzegamy własnych negatywnych myśli i działań, możemy być konsubstancjalni z wibracjami negatywnych sił, nie zdając sobie z tego sprawy.

Wyjątkowo negatywne myśli uszkadzają układ nerwowy i mózg, np. podczas wyrażania wściekłości, przemocy, nienawiści, pragnienia zabicia i zniewolenia, które przyciągają nie tylko demoniczne duchy ale także pozawymiarowe pasożyty, które chcą zebrać energię wytworzoną przez to ciało. Obecnie ludzie żyjący na Ziemi są energetycznie atakowani i narażani na poziomy ekstremalnej przemocy oraz deprawacji, które są wysłane nie tylko przez media ale też przez różne aspekty popkultury. Ten program ma na celu popularyzowanie satanizmu w popkulturze, która przygotowuje tereny dla ludzi, tak aby stali się konsubstancjalni z wyjątkowo negatywnymi siłami, a także aby połączyć ich z kontrolującymi satanicznymi pasożytami chcącymi handlować ludzkimi nosicielami.

Kiedy osoba była narażona na warunki genetycznego chimeryzmu połączonego z konsekwentnym bombardowaniem ekstremalną przemocą i zepsuciem, kiedy wykazuje furiackie zachowania, to stymuluje chimeryczne pasożyty, dając im pełny dostęp do ludzkiego ciała. To znaczy, że jeśli osoba zachowuje się skrajnie negatywnie, tak że można przyrównać to do satanizmu, teraz jest możliwe, że ze względu na zgodę na wyrażanie tych sił ta osoba traci panowanie nad własnym ciałem. Następuje nieoczekiwana zamiana miejsc z satanistycznym pasożytem, który wypycha pierwotną duszę i zamieszkuje ludzie ciało. Kiedy wchodzi do ludzkiego ciała, DNA i krew są zmieniane na zawsze. To jest efekt chimery.

Zmiennokształtne chimery wyjaśniają typ ludzkiego ciała, które wydaje się być człowiekiem, ale nim nie jest, ponieważ dusza została wyrzucona lub odebrana w taki sposób, aby można było używać ciała jak wirtualnego awatara. Ponieważ ciało jest śmiertelne, ogólnie rzecz biorąc chimera musi ciągle zabijać lub karmić się czymś, co wydłuża jej zdolność do użytkowania ciała bez powodowania jej wykrycia lub rozkładu. Grupa Chimery jest niezwykle zaawansowana technologicznie, ponieważ zaprogramowała holograficzne rzeczywistości kwantowe, które niszczą kody genetyczne lub programowe. Za tymi sygnaturami chimery zdają się stać wojskowe programy badawcze związane z neuro-technologią, jak mapowanie mózgu i przesyłanie danych do umysłu w celu użycia jako broni, wykorzystywane również do modyfikacji materiału genetycznego, aby uzyskać dostęp do ludzkich ciał.

Infrastruktura naniesiona podczas mapowania mózgu i sztuczna inteligencja do rejestrowania oraz transmisji ekstremalnej przemocy a także deprawacji działa na każdy możliwy sposób dostając się do mózgu przez popkulturę w celu ułatwienia wtłaczania tam chimery. Chodzi o podżeganie do przemocy w taki sposób, żeby straumatyzować centralny układ nerwowy. Tak potraktowany człowiek zamyka się w sobie, dusza ulega fragmentacji oraz odtrąceniu a ciemna spirala wystawia go na przemoc, aby zapisać się w centralnym układzie nerwowym, mózgu a następnie degenerować i niszczyć oryginalne ludzkie DNA. Po wystąpieniu kombinacji tych czynników może dojść do przejęcia ciała, a wtedy człowiek jest podżegany do niekontrolowanych impulsów, aby dokonywać podobnych fanatycznych akcji, które widział w telewizji, filmach – jest kontrolowany umysłowo jak automat opanowany przez te pasożyty. Ostatnio sygnatura efektu chimery uwidoczniła się u pewnego mężczyzny na zachodnim wybrzeżu (USA).

Cała ta sytuacja jest bardzo złożona, a jej przedstawienie nie ma na celu zaszczepienie strachu lecz dokładne uświadomienie sposobów, za pomocą których może pojawić się efekt chimery. Unikanie praktykowania satanizmu czy angażowania się w wyjątkowo agresywne działania chronią twoje ciało przed tym pasożytnictwem, pomocne jest też zdecydowanie się na bezpośredni kontakt z wewnętrznym duchem, praktykowanie bezwarunkowej miłości, nieszkodzenia nikomu i empatii. Nadszedł czas, aby zważać na to, na co wyrażamy zgodę. Prawo Jedni zawiera niezbędne zasady zachowania, praktyki i systemy przekonań, które ludzkość musi poznać w celu osiągnięcia duchowej wolności i niezależności. To jest to, co będzie chronić ludzkie ciało i służyć całej ludzkości.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem niezależną, wolną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w świetle ścieżki serca awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu, Lisa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz