poniedziałek, 6 marca 2017

ŚWIADOMOŚC UBÓSTWA – LISA RENEE cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, wielu z was może instynktownie wyczuwać, że w kolejnych latach dojdzie do załamania starych paradygmatów i systemów. Podczas bifurkacji mamy wyjątkową okazję, aby zacząć zasiew nasion dla nowego wewnętrznego cyklu. Teraz trzeba będzie zadać sobie pytanie, co naprawdę jest dla nas ważne i zbadać, co powstrzymuje nas przed życiem zgodnym z tymi wartościami. W najbliższych latach do władzy będą mogli dojść ludzie godni zaufania, którzy pomogą położyć podwaliny pod współtworzenie globalnych systemów opartych na humanitaryzmie. W tym biuletynie zgłębimy pochodzenie waluty i manipulacje, jakie są na niej dokonywane, w jaki sposób kradzione są zasoby i jak są one kierowane do anty-życia oraz jak wprowadza się programy zniewolenia, a także dlaczego świadomość ubóstwa jest jedną z preferowanych przez NAA pułapek świadomości.

Warto posiąść podstawową wiedzę na temat działania systemu monetarnego, który został zaprojektowany aby pracować jako narzędzie do łapania ludzi w pułapkę materializmu, konsumpcjonizmu i ubóstwa. System pieniężny oparty na długu używany jako obecny globalny system monetarny został sprowadzony na Ziemię przez Alfa Drakonian z grupy Oriona. Jednostki te zorganizowały się na Ziemi w to, co nazywa się Agendą Czarnego Słońca. Reptilianie Drako z grupy Oriona postrzegają siebie jako najbardziej inteligentne gatunki we Wszechświecie i wierzą, że ludzie na Ziemi pochodzą z biologicznego zasiewu, z licznych planet, które oni przejęli. Dlatego uważają, że ludzie oraz ta planeta to ich osobista własność i ustanowili globalny system zniewolenia poprzez indoktrynację waluty opartej na kredytach. Trzeba zdać sobie sprawę, że na wielu innych planetach systemy monetarne nie istnieją, a wszyscy urodzeni tam mieszkańcy są uważani za wolnych obywateli posiadających równe prawa – w tak zorganizowanym globalnie społeczeństwie mogą rozwijać się i żyć zgodnie z własnymi upodobaniami. Planeta zarządzana przez dług walutowy, na której od urodzenia trzeba płacić za schronienie, żywność i opiekę zdrowotną, jest uważana za planetę więzienną.

Dlatego, jeśli się nie posiada dokładnego rozeznania co do tego, jak funkcjonują pieniądze, waluty i gospodarka i dlaczego tak jest, nie jest się w stanie dostrzec licznych pułapek świadomości ustawianych dla zwykłych ludzi. Grupa Oriona, która ustanowiła ten skuteczny system zniewolenia ludzkości, pozostaje w ukryciu na szczycie finansowej piramidy i wciąż ma pełną kontrolę nad aktywami planety, pilnuje, aby większość ludzi była konsumowana przez lęki o przetrwanie, strach przed zagrożeniami oraz ubóstwem. Temat związany ze świadomością ubóstwa jest zaaranżowany w taki sposób, aby prześladować ludzi utrzymując ich w systemach klas lub kast, aby uczynić ich bardziej podatnymi i łatwymi do manipulowania w więzieniu świadomości istniejącym wokół Ziemi.

Świadomość ubóstwa jest bezpośrednio podłączona do systemów społecznych zniewolonej rasy. Trzeba rozumieć, że świadomość ubóstwa nie jest dla rasy ludzkiej zjawiskiem naturalnym i została specjalnie zaprojektowana, aby zawładnąć ludzkim umysłem, przez co ludzie akceptują świat niewolnictwa i wojen. Osoby, które akceptują świadomość ubóstwa jako naturalny sposób życia, stają się marionetkami wypełniającymi program zniewolenia aranżowany przez mistrzów tego teatrzyku kukiełkowego. Świadomość ubóstwa jest stworzona ze zbioru systemu wierzeń, uczuć, postaw i wartości, które ludzie powiązali z własnymi lękami o bezpieczeństwo dotyczące braku pieniędzy lub możliwości pozyskania przedmiotów materialnych mogących zapewnić poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Kiedy człowiek czuje się bezbronny, zagrożony przez wyimaginowane lub fizyczne siły, może zrobić niemal wszystko. Częstokroć, aby odzyskać poczucie osobistego bezpieczeństwa lub zabezpieczenia, może zrobić krzywdę innym lub zaangażować się w sprawy niemoralne. Osoba ze niskim poczuciem pewności siebie jest całkowicie uzależniona od walidacji ze światem zewnętrznym/materialnym, może czuć się zagrożona mentalnie przy najmniejszych zakłóceniach swej bańki rzeczywistości, a więc jest łatwa do kontrolowania umysłu. Świadomość ubóstwa jest głównym słabym punktem zakorzenionym we wszystkich ludziach poddawanych kontroli umysłu na poziomie materialnym trzeciego wymiaru, a tym samym jest wykorzystywana przez kontrolerów w każdy możliwy sposób. Łatwo jest zauważyć dogłębną degenerację niektórych ludzi skłonnych do podporządkowania tylko po to, aby zdobyć każdą kwotę pieniędzy lub zyskać poczucie bezpieczeństwa. To dlatego pułapki świadomości są ustawione na masowy wyzysk człowieka.

Generowanie strachu przez niepewność, zagrożenia i bezradność

Warto wiedzieć, że wykorzystanie świadomości ubóstwa jako formy kontroli umysłu mającej na celu manipulacje materializmem, wyzwala głęboki lęk poparty systemami przekonań związanych z osobistym bezpieczeństwem i poczuciem własnej wartości. Ludzie żyjący na Ziemi są terroryzowani przez obsesyjne myśli na temat ubóstwa i bezdomności, nawet kiedy w tym życiu to ich nie dotyczy. Może to mieć związek z innymi wcieleniami, jednak bezpośrednio łączy się z pamięcią zbiorowej nieświadomości - z uczuciem bezbronności wobec inwazji Obcych, jaka miała miejsce w Sumerze i w Egipcie. W rezultacie liczne grono ludzi żyjących dzisiaj ma patologiczną potrzebę znalezienia jakiejś wersji poczucia bezpieczeństwa i materialnej ochrony, aby poradzić sobie z nieświadomym uczuciem doświadczania terroru, który jest wynikiem całkowitej bezradności w obliczu niebezpieczeństwa. W efekcie patologii związanej z poczuciem bezpieczeństwa ludzie mają obsesje na punkcie materialnego zabezpieczenia, ale również są coraz bardziej narcystyczni, duchowo odłączeni i tracą poczucie empatii. W bardziej materialistycznych społeczeństwach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ludzie obsesyjnie kupują duże ilości towarów, aby zwiększyć poczucie własnej wartości albo aby odwrócić uwagę od faktycznych problemów. Materialiści mają tendencje do ignorowania faktu, że globalna gospodarka konsumpcyjna jest tak skonstruowana, aby eksploatować ludzkość i drenować planetarne zasoby, które są następnie przekazywane wybrańcom, jednocześnie zwiększając zniewolenie, biedę oraz cierpienie rasy ludzkiej.

Zniewalający system długu

Kontrolerzy chcą wykorzystywać poczucie zagrożenia i obawy o bezpieczeństwo osobiste, aby wywołać niepewność - aby podsycać szerzący się materializm. W celu dalszego szerzenia świadomości ubóstwa na Ziemi Grupa Oriona wprowadziła system pieniężnego długu, który przekłada się na finansowe zniewolenie i jego świadomość. To zapewniło z jednej strony - ogromne profity dla klas rządzących, z drugiej strony - propagowanie wojen i ludzkiego cierpienia. Obcy potrzebowali klasy panującej, aby realizowała ich program zniewolenia, za co jest nagradzana ogromnymi finansowymi i korporacyjnymi dochodami (monopolistycznymi) jak również dostępem do nieograniczonych rezerw gotówkowych – sprzedaż rodzaju ludzkiego została łatwo zrealizowana za sprawą chciwości.

Tak więc inżynieria społeczna ukryta za kulturą śmierci konkretnie dotyczy świadomości ubóstwa w zbiorowym umyśle nieświadomym i ma na celu działanie w sposób, który pozwoli im współuczestniczyć w popełnianiu zbrodni wobec ludzkości. Przez kontrolę umysłu używaną do wyzwalania świadomości ubóstwa oraz uzależnienia od materializmu promowanego przez wszelkie media, ludzie wciąż czują pewien poziom lęku, niepewności czy zagrożenia, a to motywuje ich do nadmiernego konsumowania i kupowania. Te same bazujące na świadomości ubóstwa systemy przekonań nadal wytwarzają wzorce przekonań wiążące się z oddzieleniem, przemocą, ignorancją, nienawiścią, prześladowaniami i wrogością pomiędzy narodami żyjącymi na planecie. Świadomość ubóstwa jest skuteczną formą promowania strategii NAA „dziel i rządź” mającej na celu utrzymanie kontroli nad zasobami przez przyporządkowywanie ludzi do systemu różnych grup zniewolenia. Na przykład: osoby które mają problem z niekontrolowanymi zakupami dóbr konsumpcyjnych i gonią za najnowszymi trendami, pochodzą z klasy podrzędnej, są niewolnikami przedmiotów materialnych trzymających ich w pułapkach świadomości. W tym czasie bardzo ważna jest umiejętność dostrzegania niskiej jakości sił, które stoją za skłanianiem do materialistycznego konsumpcjonizmu. Jeśli jesteśmy w stanie zobaczyć nieetyczne i szkodliwe motywacje szerzących się form kontroli umysłu, jesteśmy w stanie oczyścić i zneutralizować lęki związane ze świadomością ubóstwa oraz przejąć kontrolę nad własnym życiem - to jest szczególnie ważne w tym czasie.

Lęki związane z ubóstwem są zakorzenione głęboko w podświadomości i wypływają do umysłu świadomego jako myśli oraz uczucia bazujące na obawach o osobiste bezpieczeństwo, które z kolei przejawia się oraz powiela do jeszcze większych fobii. Strach prze ubóstwem materialnym był wielokrotnie programowany w podświadomości ludzi od czasów inwazji Obcych i jest stale wzmacniany - od dzieciństwa po dorosłość - w całej klasie robotniczej uwikłanej w filary kontrolne społeczeństwa. Staje się to dla tych ludzi przejawioną rzeczywistością, bez względu na to, jakiego rodzaju zasoby materialne rzeczywiście osiągają. Wiele osób żyjących w zachodnim społeczeństwie jest nauczona myśleć, że bez nadmiernej ilości rzeczy materialnych są bezwartościowi. Nie ma znaczenia, ile pieniędzy czy bogactw dana osoba posiada - te czynniki nie są aktualnie powiązane ze stanem świadomością ubóstwa. Wiele osób ma mnóstwo rzeczy materialnych, a jednak czuje głęboki niepokój popychający ich do posiadania ich jeszcze więcej. Świadomość ubóstwa jest stanem bazującym na lęku, jest zbudowana na traumie istniejącej wewnątrz umysłów duchowych bankrutów, którzy jednak nie należą do bankrutów finansowych. Wiele bardzo bogatych osób żyje w stanach świadomości ubóstwa i przewlekłego poczucia bycia nieszczęśliwym, oni nie mogą sobie poradzić z presją dotyczącą zachowania pozycji społecznej.

Zmuszanie ludzi do popierania holokaustu

Czarnomagiczny system pieniężny związany z kontrolowaniem waluty powstał, aby zarabiać na kulturze śmierci i został stworzony przez NAA w celu manipulacji, sprawowania kontroli oraz zniewalania mieszkańców Ziemi. Systemy walutowe stosowane jako środki wymiany wartości są generowane przez wachlarz pułapek antyludzkiej świadomości, które są zaprojektowane tak, aby przejawiać jeszcze więcej świadomości ubóstwa w tym stanie niezdolnym do rozeznania, co naprawdę stoi za za całkowitą globalną kontrolą waluty. Jeszcze raz: na najwyższym szczeblu kontroli nie stoi człowiek, zaś wiele ziemskich zasobów wciąż jest przekazywanych poza planetę. Przez tysiące lat Ziemia była eksploatowana i ograbiana z różnych rodzajów dóbr: z substancji mineralnych i chemicznych – bardziej lub mniej znanych - zarówno przez ludzi jak i przez obcych wydobywców. Niektóre z ogromnych pustyń i kanionów uważanych za naturalne oraz traktowane jak pomniki czy rezerwaty przyrody są w rzeczywistości dawnymi, obecnie opuszczonymi, kamieniołomami – miejscami, w których coś wydobywano z Ziemi. Nawet dziś istnieją grupy lobbingu ciemnych pieniędzy pragnące powrócić do Wielkiego Kanionu – do kopalni uranu, tak samo jak robili to Obcy w przeszłości.

Dziś umiejętność mnożenia pieniędzy i zysków, stałego zwiększania bogactwa jest przywilejem tych osób z sektora finansowego, które zarządzają gospodarką używając wszelkich metod niezbędnych do zachowania całkowitej kontroli nad płynnością i nieograniczonych praw do globalnej podaży pieniądza. Te małe grupy ludzi mają dostęp do niewiarygodnie dużych sum pieniędzy oraz aktywów płynnych, i są specjalnie zaprogramowane przez struktury kontrolne grup Oriona, aby zarabiać na ludzkim cierpieniu oraz bólu, zmuszając większość obywateli tego świata do życia w ubóstwie i płacenia za holokaust własnych współobywateli. Ważnymi narzędziami wykorzystywanymi do forsowania globalnego programu zniewolenia przez dług jest zwodnicza propaganda, zastraszanie i terroryzm, jednak w celu odniesienia sukcesu wymagany jest udział wielu sektorów korporatokracji, bankowości i światowej populacji. Sprawcy muszą ukrywać swoje mordercze zamiary przed ofiarami, które zamierzają przetrzebić i na ogół są zaangażowani w tworzenie nieludzkich praw ukrywając się przed kontrolą publiczną, zachowując się jak przestępcy doskonali.

Chcąc wydostać się poza system musimy zrozumieć, że obecny oszukańczy system manipulujący walutą został stworzony przez grupy NAA nastawione na zyski i niszczenie zasobów, aby elity rządzące mogły zniewalać społeczność Ziemi celowo rozprzestrzeniając oraz nagradzając globalne ludobójstwo. Obecna antyludzka całościowa struktura gospodarcza obróciła planetę w toksyczny nieużytek, na którym dochodzi do szybkiego niszczenia wielu gatunków. Jej mieszkańcy muszą się przebudzić i przestać zezwalać na to, aby te korporacje dokonywały masowej eksterminacji dla tych ogromnych zysków.

Świadomość ubóstwa tworzy poczucie marności

Oprawcy wykorzystują lęki związane ze świadomością ubóstwa, aby wykreować w ludziach poczucie beznadziei, ponieważ chcą ich nakłonić do pogodzenia się z tym stanem rzeczy i do współudziału w zagładzie własnego gatunku oraz niszczeniu planety. Jeśli ludzie cenią tylko pieniądze i dobra materialne, ich dusze albo życie nie mają żadnej wartości, zatem aprobują eksterminację niektórych grup. Świadomość ubóstwa jest stanem lękowym wytwarzanym przez systemy przekonań i nastawienia, które rodzą się z systemów wartości promujących materializm. To są wypaczone skojarzenia wplecione w myśli i uczucia związane z posiadaniem pieniędzy lub rzeczy materialnych. Świadomość ubóstwa nie ma nic wspólnego z ilością posiadanych pieniędzy, dóbr materialnych czy z fizycznym komfortem. Jest natomiast głęboko zakorzeniona w lękach przed represjami, niepewnością, ograniczeniami lub o fizyczne przetrwanie, ma to także związek z lękiem przed śmiercią oraz ze strachem dotyczącym naszych związków z Bogiem i Wszechświatem.

Kiedy komuś brakuje duchowego fundamentu lub ma wewnętrzne energetyczne zaburzenia osobowości albo trzech dolnych czakr, jest to często spowodowane kontrolą umysłu przez NAA narzucającą lęki dotyczące śmierci i ubóstwa. Świadomość ubóstwa jest programem kontroli umysłu kształtowanym przez inżynierię społeczną zaaranżowaną tak, aby ludzie uważali, że są bezwartościowi i że istnieją w świecie, w którym nie ma dość dóbr dla każdego. Kiedy wszyscy skupiają się na poczuciu marności ludzkiego życia oraz braku środków potrzebnych, aby pomóc wszystkim ludziom w rozwoju, to oznacza, że ktoś kradnie zasoby i gromadzi je dla siebie. Wszyscy już dostrzegają nadmiar bogactw i zasobów zgromadzonych przez elity rządzące, które wciąż wspierają struktury NAA umożliwiające im zarabianie na ludzkiej niedoli oraz utrzymywaniu klas podrzędnych i czynienie z Ziemi toksycznego wysypiska śmieci.

Kontrola umysłu działała skutecznie przez wiele pokoleń, kiedy to ludzie wierzyli, że muszą zaakceptować ubóstwo i przemoc lub że bogactwo nie jest duchowe, przy czym niektórzy nawet ślubowali ubóstwo. Poza tym szerzona na Ziemi świadomość ubóstwa ma długą historię, ciągnie się od czasów inwazji NAA i jako taka posiada nadruk miazmatyczny przekazywany z pokolenia na pokolenie. Świadomość ubóstwa to system przekonań bazujący na lęku i poczuciu niskiej wartości - dziedziczony oraz wzmacniany przez kontrolę umysłu, przy czym mózg przyjął jego wzorzec od obcych agend. Schemat powtarzalnych myślokształtów i nieświadomych przekonań dotyczących obaw o przetrwanie to wzorzec energetyczny emitujący świadomość ubóstwa wykorzystywany jako narzędzie do wyzwalania różnorakich lęków egzystencjalnych. Ludzi posiadających ten wzorzec łatwo jest doprowadzić do zamknięcia w kontrolowanym ucisku duchowym. Kiedy można dostrzec, w jaki sposób świadomość ubóstwa jest wykorzystywana jako narzędzie zbiorowego ucisku, zniewolenia i generowania irracjonalnych lęków, łatwiej jest wykryć sytuacje, w których to się dzieje i świadomie wybrać przeprogramowanie tych lęków w przejawianie bezwarunkowej miłości do siebie i innych. Nikt nie może umyślnie pozbyć się świadomości ubóstwa i lęków o przetrwanie, dopóki nie zrozumie mechanizmów ich powstawania i sposobów oddziaływania na ludzkie wnętrze.

Materializm i konsumpcjonizm

Gdy stajemy się bardziej świadomi tego, jak jest zaprojektowana świadomość ubóstwa w materialistycznych umysłach, których moc zasila mechanizmy gospodarcze światowego konsumpcjonizmu, możemy dostrzec jeden z głównych celów, którym jest utrzymanie uczuć pod stałym naciskiem i w stanie niepokoju o zdobywanie dóbr materialnych oraz o dostęp do zasobów, co utożsamia się z osobistym statusem, bezpieczeństwem i mocą. Poprzez specjalne targetowanie i szerzenie pośród społeczności świadomości ubóstwa oraz lęków mających generować niepewność, zwątpienie i rozpacz, na całym świecie napędzane jest ubóstwianie wartości materialnych. W wyniku tej socjotechniki stosowanej do gloryfikowania nadmiernego konsumowania mającego być antidotum na ubóstwo, konsumpcjonizm staje się główną religią tego świata, która jest budowana na niepewności i lękach o przeżycie, a jej celem jest zapewnienie ciągłej podaży masowo wytwarzanych produktów.

Zasilane kulturą konsumpcyjną wartości materialne gloryfikują i pomnażają narcystyczne osobowości, które mają niewiele empatii dla innych. Osoby mające tendencje do utożsamiania się z wartościami materialistycznymi, uważają że ich wartość zależy od statusu i nagromadzonego bogactwa. Dlatego będą nieustannie mierzyć innych według podobnej miary uznając ich za lepszych lub gorszych. Materializm jest wykorzystywany do utrzymywania kontroli nad systemem klasowym i hierarchicznymi strukturami władzy. Materialiści mają bardzo ambitne, pokazowe aroganckie i agresywne zachowanie, przy tym są mocno skoncentrowani na kwestii stosowności. Dlatego, aby móc gromadzić bogactwa oraz czuć się bardziej efektywni, mogą zachowywać się nieetycznie i niehumanitarnie. Na Ziemi wszystko jest tak ustawione, że jeśli ktoś chce mieć dużo bogactw i w ten sposób potwierdzić własną wartość, musi je zdobyć grając o moc w grę NAA z brokerami. Oznacza to, że tacy ludzie muszą dokonać transakcji lub podpisać faustowski pakt rezygnując z osobistej niezależności i częstokroć muszą się sprostytuować z tymi, którzy są faktycznymi kontrolerami struktur finansowych. Pierwszą rzeczą, jaką zrobią te ciemne siły, jest znalezienie punktu nacisku na ambicję danej osoby i uzyskanie kompromisu dotyczącego jej osobistej integralności oraz wykolejenie duchowego postępu, a następnie wykorzystanie nałogów i słabości poprzez psychiczny oraz emocjonalny szantaż. Osoba uzależniona ma problemy z myśleniem i jest łatwa do opętania, a więc łatwa do manipulowania przez niekontrolowane impulsy, aż stanie się tak wynaturzona, że ciało służy jej do zaspokajania fizycznych zachcianek ciemnych sił kontrolujących nałogi. Jest to główny powód, dla którego tak wielu materialistów staje się niepewnymi i zdesperowanymi ludźmi, chcącymi utrzymać władzę i bogactwa, dlatego padają ofiarą własnych uzależnień oraz słabości, co prowadzi do gwałtownego zaniżenia poziomu ich duchowości, przez co stają się jeszcze bardziej nieetyczni i zbrodniczy.

Cały obecny system ekonomiczny oparty jest na psychologii masowego marketingu konsumpcji i zakupów nadmiernych ilości produktów przez wywoływanie świadomości ubóstwa oraz materializmu. Nie ma znaczenia, co i jak kupujesz, po prostu korporacje działają tak, aby każdy kupował ich produkty, nawet jeśli nie ma pieniędzy i musi żebrać, pożyczać albo kraść.

Materialistyczna indoktrynacja ma wiele odcieni intensywności, które ujawniają się w obrębie systemu przekonań i nieświadomych zachowań danej osoby. Kiedy osoba za główny cel obrała sobie materialistyczne obiekty, łatwo zaobserwować u niej rozwój obsesyjnego myślenia, które całkowicie zawładnęło jej procesami myślowymi, postawą i zachowaniem w świecie zewnętrznym. Materializm polega na położeniu nacisku na dobra materialne i komfort fizyczny, dzięki czemu są o wiele ważniejsze od innych rzeczy, co dyskontuje wartości duchowe, etyczne czy humanitarne. Kontrolerzy nieustannie kształtują społeczność globalną w kierunku założeń związanych ze światopoglądem materialistycznym zakładając, że to co widzimy jest wszystkim i nie ma nic poza materią. Jeśli uważamy, że materializm jest jedyną prawdziwą naturą rzeczywistości, łatwo doprowadzić nas do myślenia, że dążenie do zdobycia rzeczy materialnych jest ważniejsze od wszystkiego innego. Jeśli ktoś uważa, że zdobycie materialnych rzeczy przekłada się na możność przetrwania, zrobi wszystko, co możliwe, aby uzyskać to, czego potrzebuje do szczęścia.

Jeśli sens czyjegoś życia związany jest z materializmem, nawet nie próbuje żyć moralnie i etycznie. Taki egoistyczny osobnik ma obsesję na punkcie zachłanności i dążenia do bogactw, jest bardzo podatny na zranienia a także fragmentację umysłową i duchową, ponieważ ma wynaturzony system wartości. Dlatego ta forma myślokształtu samolubstwa jest kierowana do umysłów ludzkości w celu rozprzestrzeniania korupcji, chciwości i świadomości ubóstwa w ludzkich umysłach oraz sercach, co ostatecznie szkodzi wszystkim ludziom.

Iluzja praworządności

Praworządność jest legalną zasadą głoszącą, że cały naród powinien podlegać tym samym prawom, które nie powinny być zmieniane przez osoby zajmujące stanowiska w urzędach publicznych z egoistycznych powodów czy dla zysków. Praworządność oznacza, że każdy obywatel bez względu na jego status czy zasobność kieszeni, podlega takim samym prawom zawodowym, bankowym czy politycznym. Jeśli weźmiemy pod uwagę inteligentne debaty o tym, jak materializm i konsumpcjonizm stały się wiodącą światową religią - strasznym kosztem dla tych mniej uprzywilejowanych - to łatwo zauważyć konflikt interesów, ponieważ dążenie do zysków i konsumpcjonizm nie idą w parze z praworządnością. Kiedy społeczeństwo opiera się na promowaniu kultury konsumpcyjnej za wszelką cenę, bez względu na wartość życia ludzi i życia na planecie, skutkiem są poważne korupcje, łapownictwo i przestępczość. Wszystko, co należy zrobić, aby zwrócić uwagę na brak prawnej odpowiedzialności, to podążać szlakiem ogromnych pieniędzy, wypłat, działań przestępczych. Takie wnioski może wysnuć każdy, kto uważnie spojrzy na to, co dzieje się na scenie światowej. To nie jest praworządność tylko jej iluzja stworzona przez mass media zwodniczej propagandy promującej przekonanie, że wszyscy podlegamy tym samym przepisom, które są zaprojektowane tak, aby chronić nas i ziemskie zasoby.

Jako rasa ludzi, którzy są zaprogramowani na przeżycie i świadomość ubóstwa, postrzegamy tych, którzy mają władzę i rzekomą wiedzę jako mających nas chronić, podczas gdy w szerszej perspektywy są częścią struktury, która chce nas zniszczyć. Korporacje medyczne nie oferują nam zdrowia i dobrego samopoczucia, chodzi im tylko o profity z naszych chorób. Systemy edukacyjne nie chcą nam udostępnić prawdziwej historii ani nauczyć samodzielnego myślenia, a ich dotacje pochodzą od NAA, która manipuluje historią na temat przeszłości. System bankowy nie chce wyciągnąć nas z długów czy zobowiązań, ponieważ gdy toniemy w długach, łatwo można nami manipulować. Media i prasa rzeczywiście nie chcą nam przekazywać dziennikarskich prawd, lecz zamiast tego serwują spoty reklamowe zachęcające do konsumpcji. Religia nie chce nam pozwolić rozmawiać z Bogiem bez pośrednika, a za to prezentuje długą listę zakazów i nakazów, ponieważ powinniśmy odczuwać wstyd i iść do piekła. Chodzi o to, aby społeczność Ziemi w żaden sposób nie poznała prawdy. Wszystko to zakłóca podszepty intuicji i serca. Prawa są przeznaczone dla tych, którzy są na najwyższych szczeblach władzy, którzy kierują czarnomagicznym systemem pieniężnym i rządzą gospodarką, manipulując przepływem finansów - czy to legalnie czy nielegalnie. W rzeczywistości zbyt wiele osób zarabia pieniądze w niszczycielski sposób, co skutkuje ludzkim cierpieniem i wspieraniem działań przestępczych. Gospodarka światowa bazuje na przetwarzaniu ogromnych dochodów, które są wynikiem działań przestępczych przynoszących ludzką niedolę, przemoc i niewolnictwo zamiast możliwości wykonywania pracy w celu kreowania gospodarki opartej na humanitaryzmie, która dawałaby zwrot kapitału poprzez inwestowanie w ludzi.

3 komentarze:

  1. Świetny materiał! Dziękuję za publikację!

    OdpowiedzUsuń
  2. Bardzo dziękuję za uświadomienie-- czym jest ubóstwo. Naprawdę otworzyły się oczy. Cudowny i niezbędny materiał

    OdpowiedzUsuń
  3. WIELKIE DZIĘKI ZA UŚWIADOMIENIE UBÓSTWA. CUDOWNY I NIEZBĘDNY MATERIAŁ

    OdpowiedzUsuń