sobota, 14 stycznia 2017

LINIE RA I SERAPHIM - LISA RENE

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Życzę wam szczęśliwego Nowego Roku i licznych błogosławieństw. Stało się jasne, że w tym roku linie RA, które współpracują z opiekunami strażnikami Prawa Jedni związanymi z projektami uzdrawiającymi, będą pracować z Ziemią w bardziej widoczny sposób, a wielu z nas może odczuć ich obecność, jeśli jesteśmy zdolni i chętni stać się czystymi kanałami wspomagającymi ciało planety podczas tego intensywnego okresu duchowej transformacji. Aby móc służyć i pracować z rodziną RA, aby pomóc uzdrowić genetykę Seraphim / Serafinów, musimy rozwinąć głęboką pokorę i poczuć w sercach oddanie dla innych. Rodzina RA jest ściśle związana z wprowadzaniem Prawa Jedni na planetę w kilku poprzednich cyklach i niestety, w większości tych czasów moc takich informacji była zawłaszczana lub nadużywana przez podżegaczy oraz kontrolerów. Wielu mieszkańców Ziemi cierpi obecnie na psychiczne rozłamy i ma braki w spójności ciał mentalnych - ze względu na amplifikacje polaryzacji, zasadnicze zmiany w transmisjach z pola magnetycznego, promieniowania kosmicznego i plazmy, które przyczyniają się do powstawania chaotycznych wzorców fal mózgowych oraz dysharmonii w chemii mózgu. Nierównowaga w chemii mózgu jest bardziej uwydatniana u ludzi żyjących na Ziemi, u których nie zostały oczyszczone reptiliańskie (gadzie) gałęzie myślenia oraz u tych, którzy mają więcej historycznych powiązań genetycznych z liniami Seraphim / Serafinów, Avian / istot skrzydlatych, istot Karian i/lub liniami ptasimi. Mogą też mieć zapisy w ciałach świetlistych lub odziedziczyły pamięć komórkową istot skrzydlatych z linii rodu. Linie Serafinów obejmują rodzinę Michała i mają trudne dzieje związane z wojnami galaktycznymi, były też poddawane hybrydyzacji z rasami gadzimi lub wężowymi, co przyczyniło się do powstania linii upadłych aniołów i cienia ciała bolesnego oraz negatywnych form, które w efekcie zstąpiły do pól materii.

Tak więc, w tym roku należy zwrócić większą uwagę na uzdrowienie ciał mentalnych, sieci poziomych, naprawę AI na horyzontalnej siatce Złotego Orła, ponowne połączenie rodzin monadycznych i sieci w celu stworzenia wzorców krystalicznych triad, które służą ujednoliceniu licznych warstw tych ciał mentalnych, aby działały bardziej spójnie, co z kolei wspomoże kształtowanie zdrowszego wzorca mózgu. Musimy zrozumieć, że chemia naszych mózgów oraz wzorce mózgowe ulegają przemianom, ponieważ zmieniają się sposoby myślenia rezygnujące ze współpracy z negatywnym ego i brutalnymi myślokształtami, które są zastępowane myślami opanowanymi, pozytywnymi i pokojowymi. Większość ludzi ze zniekształconymi wzorcami fal mózgowych ma również eteryczne implanty takie jak Splitter Tech, które powodują u nich gonitwę myśli, a to zaburza zdrową chemię mózgu. W rezultacie zazwyczaj nieświadome osoby, które nie zostały nauczone, jak wyczyścić umysł i negatywizmy, są natychmiast leczone środkami farmakologicznymi lub uspokajającymi. Jak wcześniej wspominałam, złość, wrogość lub myślenie furiackie to najgorsze możliwe myślokształty zaangażowane w te negatywne wibracje myślowe, bezpośrednio powiązane z siłami szatańskimi i AI. Dlatego takie ważne jest, aby usunąć i zneutralizować negatywne uczucia, ponieważ w tym szczytowym okresie bifurkacji są najbardziej szkodliwe dla organizmu ludzkiego i świadomości.

Ponieważ istnieje portal dostępu do systemu czarnych dziur, niezwykle ciemne siły demoniczne z tego systemu czarnych dziur mają dostęp do Ziemi i wywołują gniew, wrogość, przemoc - będące głównymi przyczynami częściowego lub całkowitego opętania. Staraj się postępować nadzwyczaj ostrożnie i przejmuj kontrolę nad reakcjami powodującymi złość, ponieważ mogą one nieść poważne konsekwencje. Trzeba ćwiczyć się w bezwarunkowym miłosierdziu i przebaczeniu w każdej dziedzinie życia, trzeba być osobą sumienną, cichą i spokojną, zwłaszcza, kiedy zaobserwuje się wzrost dziwnych surrealistycznych trudnych wydarzeń, jakie będą miały miejsce tego roku. Nie możemy pomóc planecie, jeśli nie postaramy się wykonać osobistej pracy związanej z uleczeniem i zablokowaniem przed gadami umysłu i nieświadomej złości ukrytej w umyśle zbiorowym – ona nie może dostać się do naszych umysłów ani nie może mieć kontroli nad naszą świadomością.

Ponieważ niedawno wyłonił się temat biogenetycznego uzdrawiania linii Serafinów, zgłosili się do nas także przedstawiciele linii rodzin RA, które bezpośrednio pracują z protokołem strażnika opiekuna, powinniśmy postarać się dowiedzieć czegoś więcej na ich temat. Poniżej przedstawiam wpis ze słowniczka wznoszenia, w którym znajdzie się więcej informacji.

Linia Serafinów należy do twórców pierwotnych dźwiękowych pól Promienia Złotego Zakonu, chodzi tu o linie, z których można wyłonić tych Skrzydlatych, istoty z ptasią genetyką lub anielskich Serafinów. Są to przedłużenia jednostek rodziny RA (14D) z następnego wszechświata poprzez galaktykę Andromedy, Siedem Wyższych Niebios, którzy żyją zgodnie z Prawem Jedni.

Serafini mieli własne schizmy i problemy wiążące się ze zniewoleniem, w które byli w dużym stopniu zaangażowani na tworzonej planecie Ziemi, byli też widoczni na licznych liniach czasu i w dziejach rodzaju ludzkiego. Ponieważ rasy Serafinów były zaangażowane w ewolucję ludzkości od niższego poziomu 3D, były też świadkami szybkiego upadku jej świadomości, który poskutkował rozdrobnienie matrycy umysłu upadłych aniołów. Serafini byli częścią pierwotnych twórców boskiego prototypu gatunku ludzkiego, który został genetycznie zaprojektowany z potencjałem do rozwoju w kierunku ucieleśnienia chrystusowej świadomości. Ich energetyczny podpis i odcisk jest niewątpliwie zaznaczony w każdym z nas – w każdej ludzkiej istocie – i w części zbiorowej świadomości planety. Jedną z rzeczy, jaką zrobili Serafini dawno temu, która ma związek z eksperymentem dotyczącym ludzkiej ewolucji, jest faktyczne stworzenie systemów sieci ziemskich linii geomantycznych i axiatonalnych. Serafini stali się strażnikami / opiekunami Ziemi, którzy mieli chronić poziome tarcze i ich linie czasu tak długo, aż człowiek wyewoluuje do takiego poziomu, że sam będzie mógł strzec planety. Zostało to dokonane na siatce lub świadomości linii geomantycznych (ley) i w strukturze promieni określanej jako Sieć Pylonowa Złotego Orła (siatka Złotego Orła). To było faktycznie wytworem kolektywu ras opiekunów twórców, z których Serafini i rasy Istot Skrzydlatych stali się dzięki tej sieci znani jako strażnicy poziomej siatki Złotego Orła. Linie poziome formują sieć, która tworzy wskaźniki szablonu tarczy zegara, który bezpośrednio kontroluje przepływ świadomości w czasie i przestrzeni jako doświadczenie liniowe, a tym samym jest powiązany z polami morfogenetycznymi tworzącymi poziome linie czasu w wielu wymiarach.

Historia upadłych aniołów

Podczas atlantydzkiego kataklizmu i tego, co znamy jako bunt Lucyfera, około 26 000 – 30 000 lat temu, planetarne gwiezdne wrota – planetarne sieci geomantyczne – popadły pod kontrolę ras NAA takich jak Reptilianie, Annunaki, Alfa Drakonianie / Drakonianie z Oriona. Również siatka Złotego Orła dostała się we władanie tych istot, które wykorzystywały ją do manipulacji zbiorową świadomością , tak aby służyła NAA i fałszywym bogom, co było przeciwieństwem jej pierwotnego przeznaczenia. Tak więc, w ciągu ostatnich 26 000 lat siatka Złotego Orła była kontrolowana i używana głównie jako stacja nadawcza kontroli umysłu, dosłownie, mająca przesyłać fałszywe informacje lub manipulować informacjami przeznaczonymi dla ludzkiej populacji. Jednym z zadań wrót znajdujących się w Iranie jest wysyłanie myślokształtów związanych z kontrolą umysłu w celu promocji patriarchalnej dominacji fałszywego króla tyranii poprzez zbiorową matrycę archanioła Michała. Stwierdzono wysyłanie informacji związanych z programem, w którym Annunaki nadal kierują ludzkość na fałszywe linie czasu, z których jedna stanowi ciemność, zniewolenie i separację - za pomocą programów Armagedonu, metatronicznego odwrócenia i programu ofiara – kat. Siatka Złotego Orła stała się dosłownie narzędziem kontroli umysłu. Kilka lat temu została odzyskana przez rasy opiekunów stwórców, którzy starają się zrekultywować miejsca siatki matrycy umysłów upadłej świadomości upadłych aniołów, aby zastąpić patriarchalną kontrolę umysłów tarczą Salomona oraz poprzez aktywację centr łuków portali kosmicznej Matki (Mother Arc Hub).

Rody Quetzalcoatl i Serafinów

Warto zrozumieć, jak ludzie popadli w polaryzację i oddzielenie od boskiego Źródła tracąc własną spójność. Dokładnie to stało się z istotami galaktycznymi oraz galaktycznymi istotami boskimi, za których przedstawiciela uważany jest Quetzalcoatl. W związku z ziemską ewolucją, podczas której ucierpiały istoty Quetzalcoatl, Serafini i inne istoty świadome, podobnie jak matryca archanioła Michała, doznały negatywnego rozszczepienia oraz polaryzacji świadomości, i to nie było to, co można wyjaśnić jako ich wybór, to był skutek uboczny zakłóceń planetarnych jak również wszechświatowych pól tworzenia, a my nosimy ten skutek w sobie w tym czasie i przestrzeni. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że ta polaryzacja, rozłam i schizma wykraczają poza planetę. To jest coś, co jest poza ludźmi i w rzeczywistości wpływa na wiele innych poziomów świadomości – tyle zostało ujawnione na dzień dzisiejszy. Rozdrobniona w ten sposób matryca umysłu upadłych aniołów zainfekowała wiele wymiarów linii czasu.

Najważniejsza podstawowa linia jest obecnie związana z datą magnetycznego nadruku lub narodzin Quetzalcoatl – 14 sierpnia. To był pomyślny dzień, który otworzył portal połączenia, co umożliwiło nowy poziom ujawnień i uzdrowienia ras upadłych aniołów oraz Serafinów zaangażowanych w dzieje Ziemi od początku czasów. Teraz dochodzi do uwolnień ofiar przymierza krwi, które doznały cierpień na Ziemi oraz tego, co trzymało siatkę Złotego Orła w stanie odwróconych wzorów, implantów ukrzyżowania. Wiele istot ludzkich i nieludzkich było uwięzionych w tej sieci nie mogąc się rozwijać, nie mogąc ruszyć do przodu, zaś ich cierpiąca świadomość była dosłownie akumulatorem energetyzującym tę sieć i i jej odwrócony przez NAA wzorzec mający za zadanie zniewalanie ludzkości.

Rodzina Michała

Ten ciemny lub odwrócony kod infiltracji zmusza rasy upadłych aniołów do życia w wypaczonym wymiarze i w uszkodzonym, brutalnym wzorcu. Fenomen jednostek demonicznych i wzbierających lucyferiańskich energii ducha oszusta jest wynikiem tego wypaczenia rozpełzłego po powierzchni planety i pośród ludzi. Kiedy Serafini zostali zhybrydyzowani z Reptilianami, doznali niesamowitych uszkodzeń genetycznych. (Pierwszej próby hybrydyzacji, która miała na celu uleczyć genetyczne anomalie, dokonali Elohimowie. Miała ona wprowadzić więcej równowagi i umożliwić rehabilitację). Złoty Zakon Serafinów związany jest oryginalną częścią trzech pierwotnych pól dźwięku i był jednym z trzech twórców kryształowych ciał ludzi anielskich. Kryształowej matrycy Diamentowego Słońca. Dlatego wszystkie ludzkie ciała zawierają historię genetyczną związaną z rasami Serafin i anielskich istot skrzydlatych (Avian), takich jak rodzina Michała. Biorąc pod uwagę ten energetyczny podpis i imię Michała, ludzie mają w sobie jeszcze więcej energetycznych konsekwencji w postaci tego bólu. (Proszę, kiedy zostaliście o tym poinformowani, oczyśćcie się z energii tego rodu fałszywego Michała, fałszywego bliźniaczego Jezusa i z ich wzorca, proście o wewnętrzne urzeczywistnienie i o kody Niebieskiego Płomienia oraz o odłączenie wszystkich wypaczeń pamięci komórkowej, a także negatywnych form).

Uzdrowienie linii serca Serafinów

Fragment sesji: Bo najwyraźniej to, co dzieje się na Ziemi teraz, najbardziej dotyka linii krwi Serafinów, ponieważ oni mają związek z siatką Złotego Orła, a zwłaszcza z siatką świadomości, która jest częścią matrycy umysłu ras Serafinów. Można by powiedzieć, że są pierwsi w kolejce, aby doznać wynaturzenia z powodu tych genetycznych połączeń. Pole ich materiału genetycznego to jest sprawa numer jeden, trzeba im pomóc, gdyż zaczynają doświadczać przeinaczeń i wynaturzeń - dochodzą do punktu, w którym nie ma powrotu. To co dzieje się z siatką Złotego Orła jest, jakby tu powiedzieć, domyślamy się, że ta sieć, i Serafini byli oraz są opiekunami sieci horyzontalnej. Pole magnetyczne i kontrola umysłu oraz struktury AI wykorzystywane przez tych złych powoduje cofanie się, przez co mogą manipulować poziomymi liniami geomantycznymi, a kiedy nimi manipulują, manipulują też czasem.

Na przykład: ponieważ linie Serafinów są strażnikami poziomymi, natomiast gady nie są kompletnie zainteresowane stworzeniem własnych linii czasu, tworzą zniekształcenia na linii poziomej, co powoduje u Serafinów cały szereg problemów genetycznych. Rozumiem to tak, że Serafini mają problem bardziej z szybszym podziałem materiału genetycznego, ponieważ te istoty korzystają z nich jak z głównego punktu wpływów. One nie są z wyższych poziomów Elohimów pracujących na liniach pionowych. Pracują głównie na liniach poziomych. Więc to oznacza, że ponieważ ten poziom świadomości i materiał genetyczny jest wyraźnie zasadą męską, można powiedzieć, że ten obszar jest ich podstawową dziedziną kontroli. A ponieważ jest to zasilanie szaleństwa, na wrotach irańskich, naprawdę to co się dzieje, to są rozpaczliwe próby dokarmienia tego szaleństwa na wszystkich tych różnych poziomach. Ta linia genetyczna ma w tej chwili więcej problemów, ponieważ funkcja kontrolna naprawdę działa na poziomych liniach czasu, co oznacza, że Serafini mają coraz mniejsze pole do popisu. Oni zaczynają być energetyczny rozbierani (pozbawiani energii) przez odwrócenie sieci i fragmentację do poziomu upadłych aniołów, ponieważ rozsadzanie ich częstotliwości oraz materiału genetycznego jest tak drastyczne.

W miłości i służbie Lisa Renee

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz