czwartek, 12 maja 2016

PLAZMA - LISA RENEE kwiecień 2016 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Nierozwiązane konflikty są duchowymi barierami

Napływ dawek fal plazmy wnikających w planetę powoduje wyłanianie się wielu rodzajów zbiorowej miazmy ludzkiej rasy poukrywanych w ciele bolesnym. Przede wszystkim wyłania się to w postaci wzorców seksualnej niedoli, seksualnych wynaturzeń, kwestii płci, znieważania i obopólnych relacji. Wszystkie nierozwiązane konflikty emocjonalne są barierami dla duchowego wzrostu i poszerzania świadomości. Tak więc, te emocjonalne konflikty ukryte w ciałach muszą być dobrowolnie rozpatrywane w celu podjęcia osobistej odpowiedzialności za nasze zachowania, postawy i przekonania. Wzięcie odpowiedzialności za osobiste problemy to pierwszy etap emocjonalnego rozwoju, który prowadzi do duchowego rozwoju. Jeśli nadal będziemy obwiniać innych za nasze problemy i nieszczęścia, nie będziemy w stanie rozwiązać konfliktów emocjonalnych i takich, które blokują naszą duchową ewolucję.

W związku z tym pojawia się rozłam pomiędzy tymi ludźmi w związkach, którzy są otwarci i chętni do rozwiązania emocjonalnych konfliktów, co daje szanse na dalszy rozwój, a tymi, którzy odmawiają przejęcia osobistej odpowiedzialności za tworzenie tych emocjonalnych konfliktów oraz blokują własny rozwój duchowy. To przejawia się jako ogromne pomieszanie i możliwość wybuchu w każdej relacji, która skrywa emocjonalne problemy, niezdrowe lub niewłaściwe wzorce albo nieświadome reakcje odpowiedzialne za tworzenie klimatu napięć w relacjach. Musimy nauczyć się świadomie uczestniczyć we wszystkich interakcjach, we wszystkich relacjach, zwłaszcza w intymnych, abyśmy mogli usunąć duchowe zatory i kontynuować emocjonalny rozwój.

Większość dysfunkcyjnych wzorców emocjonalnych powstaje we wczesnym dzieciństwie, zaś w życiu dorosłym objawia się jako niezagojone urazy i rany, które pochodzą od piętna fałszywych rodziców. Fałszywy rodzic reprezentuje dezorientację związaną z tym, jak dziecko rozwija wyobrażenia na temat zachowań, które powinien wykazywać wobec nas biologiczny ojciec lub matka, na przykład: bezwarunkowe kochanie, opiekuńczość, emocjonalna pielęgnacja. W rzeczywistości może się okazać, że żadna z tych biologicznych lub emocjonalnych potrzeb nie została przez nich spełniona. Być może rola rodzica została jakoś znacząco wypaczona. Poprzez narcystyczne zranienie lub inną formę nadużycia doznaną w dzieciństwie, te same wzorce nadużyć są powtarzane w naszych najbardziej intymnych relacjach w okresie dorosłości – w małżeństwach lub wspólnym życiu. Częstokroć nie widzimy tych dysfunkcyjnych wzorców odgrywanych w biologicznej rodzinie, dopóki nasze relacje nie chylą się ku upadkowi.

W zależności od stopnia rodzicielskiej dysfunkcji doświadczanej w dzieciństwie, pojęcia miłości, seksu i potrzeb emocjonalnych mogą być mylone z niewłaściwymi zachowaniami, gdzie nie istnieją osobiste granice. Związki, które w dzieciństwie były uwłaczające, bolesne lub narcystyczne, w dorosłym życiu nadal są otwartymi ranami - aż do rozwiązania / skorygowania konfliktu. Jeśli nie naprawi się dysfunkcji, dygresje wzorca nadużyć nadal przesądzają o zachowaniach w związkach i mają wpływ na wszelkie relacje z innymi. Dopóki osoba kontynuuje dysfunkcyjny wzorzec, dopóty będzie czuła oddzielenie, bycie nie kochaną, będzie angażowała się w relacje, które ją ranią i nie będzie zdolna do komunikowania się oraz egzekwowania osobistych granic w emocjonalnych potrzebach. To spowoduje wiele nieudanych i nieszczęśliwych związków, w których partnerzy będą poszukiwać mechanizmów radzenia sobie z nimi poza małżeństwem albo taki związek ulegnie rozpadowi.

Największym zadaniem ludzkości podczas cyklu wznoszenia jest leczenie osobistych emocjonalnych urazów związanych ze sprawami seksualnymi i płciowością, co jest ściśle związane z archetypem fałszywych rodziców.

Uzdrowienie kwestii fałszywych rodziców

Jeśli poobserwujemy siebie z miłością i współczuciem, możemy odkryć wiele informacji, które w sobie skrywamy. Zbierzemy szczegółowe dane dotyczące głębszych motywacji lub programów związanych z naszymi relacjami, i to może nas zaskoczyć a nawet zszokować. Możemy zauważyć różnorakie automatyczne reakcje umysłu i ciała, emocjonalne punkty spustowe lub systemy przekonań. Pamiętajmy, że w tym czasie zbiorowe pola planety są bardzo niestabilne i intensywne energetycznie. To jest faza, w której musimy nauczyć się kochać siebie bezwarunkowo i przebywać tylko w towarzystwie tych osób, które są w stanie dzielić z nami miłującą troskę. Musimy nauczyć się bezwarunkowo kochać, akceptować i szanować wszystkie aspekty siebie.

Istnieją grupy osób, które mają otwarte serca i decydują się okazywać więcej miłosierdzia oraz spokoju. Są też inne grupy osób, które nieświadomie zamykają serca wraz z emocjonalnym bólem i cierpieniem, co skutkuje większym chaosem, liczniejszymi przejawami negatywizmu oraz stresu w ich życiu. Kiedy te różne poziomy wyborów wypływają w relacjach intymnych takich jak małżeństwa lub partnerstwa, mogą pojawić się bardzo wybuchowe, emocjonalne i bolesne konflikty. Wiele osób będących przed procesem przebudzenia wybiera partnerów lub małżonków, którzy wprowadzają do ich relacji związane z nimi wzorce karmiczne lub emocje doświadczonego w dzieciństwie bólu, który pochodzi od fałszywych rodziców. Teraz planeta oczyszcza się ze zbiorowego cielesnego bólu, a jeśli mieliśmy trudne relacje z fałszywymi rodzicami, będziemy pod intensywną presją, aby rozwiązać ten emocjonalny konflikt i dokonać różnych wyborów na przyszłość. Musimy znaleźć emocjonalną blokadę, która działa jako bariera powstrzymująca nas przed dalszym duchowym wzrostem, lub zakończyć daną relację. Kończenie niezdrowych relacji w krótkim czasie może być trudne, jednak w dłuższej perspektywie przysłuży się dalszemu rozwojowi i poczuciu szczęścia.

Ludzie, którzy są w tym czasie prowadzeni przez podświadomość lub ból ciała, mogą nie mieć za wielkiej kontroli nad reakcjami i impulsami. Nie rozumieją pojęcia fałszywych rodziców lub nakładek seksualnej niedoli działających w otoczeniu i u innych ludzi. W rezultacie pozostaną nieświadomi i będą odgrywać impulsywne zachowania związane z fałszywymi rodzicami we własnych związkach, a te dysfunkcyjne wzorce będą się jeszcze bardziej pogłębiać. Wszystkie związane z relacjami kwestie, które są skrywane, muszą ujrzeć światło dzienne - muszą być zaobserwowane w celu uzdrowienia oraz energetycznego przemienienia. Większość ludzi nie potrafi się właściwie komunikować z innymi i ich uczuciami. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o tematy związane z relacjami intymnymi i seksualnością.

To daje okazje do rozwijania umiejętności lepszej współczującej komunikacji i jej doskonalenia. Komunikacja bez przemocy jest bardzo wydajną metodą nauczenia się, jak z niej korzystać na każdym poziomie życia. Kiedy angażujemy się w coś życzliwie i z miłością, jednocześnie akceptując siebie, musimy się jeszcze nauczyć bezpośredniej komunikacji w emocjonalnym zestrojeniu z tym, jak naprawdę się czujemy. Efektem naszej emocjonalnej klarowności jest nasz emocjonalny rozwój i większa spójność z własną istotą.

W tym okresie mamy okazję do poszerzenia świadomości i uprzytomnienia sobie, że naszymi prawdziwymi rodzicami są Rodzice Boscy, którzy podczas cyklu wznoszenia wzywają nas do Domu. Kiedy głęboko wewnątrz swego kryształowego serca odnajdziesz iskrę Boga, zrozumiesz, jak możesz się uwolnić od tych uwłaczających ci fałszywych rodziców i wszelkiego pochodzącego od nich emocjonalnego bólu. Kiedy przejmiesz odpowiedzialność za siebie jako własnego prawdziwego rodzica, całkowicie i bezwarunkowo odpuszczasz swoim rodzicom biologicznym, a uczysz się bycia rodzicem dla swego wewnętrznego dziecka. Jesteśmy matkami, ojcami i dziećmi. Stając się kochającym rodzicem, możesz zrozumieć proces wewnętrznego doskonalenia siebie. Będąc stanowczym lecz kochającym rodzicem, możesz powstrzymać wewnętrzne dziecko przed popadaniem w amok związany z ciałem fizycznym, odzwierciedlający wszystkie jego zachcianki i kaprysy. Jeśli dziecko nie czuje właściwego rodzicielstwa i kochającej dyscypliny, może skrzywdzić samo siebie. Kiedy jesteś w stanie kochać siebie i być dla siebie odpowiednim rodzicem, twoje ciało staje się ukochanym przyjacielem i bezpiecznym miejscem. Kiedy kochamy siebie, nasze intymne związki ulegają przekształceniu, a my przechodzimy do zdrowszego stanu bytu, ponieważ możemy stworzyć przepełnione większą miłością i spokojne relacje z innymi.

Żeńskie płyny seksualne

Kobiety znajdujące się na ścieżce wznoszenia nie powinny odbywać z mężczyznami stosunków seksualnych, które w jakiejkolwiek formie mogłyby wiązać się z seksualnym wykorzystaniem, i jest to bardzo ważna kwestia. Przy obecnych zawirowaniach, kiedy w tematach dotyczących bliskich relacji międzyludzkich wyłaniają się karmiczne wzorce, kobiety doświadczające wzniesienia będą gwałtownie przesuwane poza negatywne okoliczności, które byłyby związane z takimi nadużyciami. Inteligencja ciał duchowych kobiet chroni ich ciała świetliste przed wnikaniem jakichkolwiek negatywności, które mogłyby się pojawiać wskutek nieodpowiednich seksualnych praktyk. Wykorzystywana seksualnie kobieta przejmuje od partnera negatywną energię astralną, która zbiera się w jej ciele świetlistym blokując lub zagrażając duchowemu postępowi. Kobieta, która przyjmuje taką negatywną energię astralną od przypadkowego lub agresywnego partnera, ryzykuje niezwykle silnym namnażaniem energii astralnej, co może prowadzić do przejmowania od niego energii ciemnego zawładnięcia. Może do tego dochodzić również w przypadkach, gdy partnerzy są rozdzieleni duchowo i emocjonalnie, lecz mają w sobie skumulowane wieloletnie cierpienie, ból lub poczucie nieszczęśliwości. W niektórych przypadkach ciemne siły wykorzystują to u przechodzących przez proces wznoszenia kobiet z gwiezdnych ras w celu drastycznego obniżenia ich osobistych częstotliwości, przechwytywania ich źródeł światła, a następnie użycia ich ciał jako ciemnych magazynów.

Jest niezwykle ważne, aby wszystkie kobiety przechodzące przez proces wznoszenia chroniły swoje narządy płciowe i traktowały ciała z pietyzmem i szacunkiem – jak świątynie Boga.

Z bieżącymi aktywacjami światła plazmy wielowymiarowa anatomia żeńskich organów płciowych i płynów seksualnych jest przenoszona na taki poziom, na którym będą płodnymi generatorami światła. Wznoszące się istoty żeńskie inicjowane do wyższych częstotliwości światła plazmy, zaczną zauważać zmiany zachodzące w ich narządach płciowych, cyklach i płynach. Płyny są aktywowane do potężnych chemicznych mieszanin reagujących na połączenie w trakcie aktu płciowego, aby wygenerować jeszcze więcej światła. Gdy kobieta jest zdolna bezwarunkowo kochać siebie, utrzymuje osobistą moc i szacunek do własnego ciała, płyny aktywowane podczas orgazmu zwiększają zawartość jej duszy – Ducha w ciele. Jednocześnie dzięki przepełnionemu miłością zjednoczeniu i partner przyciąga do ciała więcej duszy – Ducha.

To źródło mocy może mocno wspierać obopólne duchowe wzrastanie i dzielenie błogich stanów z ukochanym partnerem. Lecz jeśli postępujesz z ciałem lekkomyślnie, ta moc może być wykorzystywana i używana przeciwko tobie. Kiedy kroczysz ścieżką wznoszenia, musisz dokonywać wyborów, dzięki którym oczyścisz się z bolesnych seksualnych doświadczeń z przeszłości i uwolnisz od skumulowanego astralnego bagażu. Z nowymi plazmowymi energiami uczymy się, jak ewoluuje ludzka seksualność, by stać się tym, do czego została zaaranżowana – korzystnym dla Ducha doświadczeniem, dzięki któremu wypełnia nas miłość.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuje za odwagę i bycie poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną wolna istotą boską!

Do następnego spotkania (-)

Z kochającym sercem Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz