środa, 4 maja 2016

PLAZMA - LISA RENEE kwiecień 2016 cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
źródło tekstu

Droga wznosząca się Rodzino, plazma jest najbardziej rozpowszechnioną formą materii i obejmuje ponad 99% widzialnego Wszechświata. Plazma przenika cały Układ Słoneczny a także przestrzenie międzygwiezdne i międzygalaktyczne. Jednak niewiele osób wie, czym jest owa plazma. Kiedy na nocnym niebie obserwujemy Drogę Mleczną, gwiazdozbiory czy jasne gwiazdy, widzimy świecące kule plazmy, które są spajane przez ich własne wewnętrzne pola magnetyczne. Najbliższą widoczną z Ziemi kulą świecącej plazmy jest Słońce.

Plazma to elektromagnetyczne systemy powstałe z grup cząstek wykazujących całkowity zerowy ładunek netto we wspólnym bilansie. Plazma może być również opisana jako zjonizowany gaz istniejący wewnątrz obojętnego elektrycznie nośnika lub w grupach niezwiązanych cząstek dodatnich i ujemnych. Plazma jest wyjątkowo przewodząca i przewodzi strumienie prądu elektrycznego oraz generuje pola magnetyczne. Plazma, czwarty stan materii, jest rodzajem substancji gazowej, która składa się z jonów i wolnych elektronów. Jednak plazma jest innym stanem materii niż gaz. Plazma przejawia bardzo różne, złożone właściwości, które znacznie wykraczają poza właściwości charakterystyczne dla gazów lub innych stanów materii. Wyróżniającą się cechą plazmy jest to, że posiada zbiorowy wzorzec zachowań, które zmieniają się zależnie od pola, w oparciu o całość. Plazma jest trudna do badań, ponieważ jest niezwykle gorąca i nie posiada określonego kształtu ani objętości, chyba że jest zamknięta w pojemniku.

Plazma może powstać przez ogrzewanie gazu lub poddanie materii działaniu dużej siły albo sygnałów elektromagnetycznych. Ogrzana plazma zwiększa lub zmniejsza liczbę elektronów, które tworzą dodatnio lub ujemnie naładowane cząstki nazywane jonami. Kiedy plazma ulega ochłodzeniu, jony dodatnie i elektrony łączą się w formy atomów, które tworzą zwykły gaz. Plazma jest bardzo gorąca, a gdy stygnie, traci swój ładunek i zmienia stan.

Ludzkie ciało składa się z atomów i jonów. A zatem ludzkie ciało jest zdolne do biologicznego procesu jonizacji, który pod wpływem pewnych sił generuje plazmę. Podczas cyklu wznoszenia ciało potencjalnie ulega alchemicznemu procesowi, który generuje wewnętrzne plazmowe światło. Jest ono czynnikiem budującym strukturę eterycznego ciała świetlistego dla funkcji ciał dysponujących wyższą świadomością. Aby wygenerować wewnętrzne plazmowe światło i zbudować ciało świetliste, potrzebujemy mnóstwa energii. Aby otrzymać potrzebną ilość energii, musimy poświęcić energię osobistą i skierować świadomość na zasilanie rozwoju duchowego. Unikając trwonienia energii na świat fizyczny, możemy ją kierować na poszerzanie świadomości. W ten sposób uczymy się tworzyć energię i wymieniać ją z polami Boskiego Źródła. Kiedy medytujemy oraz cierpliwie tworzymy jej wewnętrzne zapasy, dzięki czemu możemy osiągnąć wewnętrzną równowagę, zatrzymujemy jej wycieki i utratę. Umacniamy nasze bezpośrednie połączenie z Boskim Źródłem, co pomaga nam kierować osobistą energię do iskier plazmowego światła. Kiedy następuje kontakt lub połączenie z tym plazmowym światłem, w ciele aktywuje się oryginalny krystaliczny plan przeznaczony dla ludzi, którym jest krzemianowa matryca DNA.

W fizyce plazma ogólnie nie jest uważana za ciało stałe. Jednak cząstki materii zmieszane z plazmą mogą tworzyć trwałe formy. To dzieje się właśnie z tymi ludzkimi ciałami, których posiadacze poszerzają swoją świadomość i przechodzą przez proces wznoszenia. Plazma może być wprowadzana do materii stałej przy użyciu elektromagnetycznych form ciepła i energii powstających dzięki naturalnej biologiczno - duchowej funkcji ludzkiego organizmu. Ludzkie ciało jest naturalnym rezonatorem, który reaguje na drgania harmoniczne lub wibrujące siatki energii w środowisku i z nimi współdziała. Zasadniczo oznacza to, że gdy organizm ludzki jest w stanie naturalnym, jest zdolny do utrzymania równowagi i zharmonizowania pola. Jeśli jest wytrącony z równowagi i narażony na dysharmonię lub zakłócające siły energetyczne, będzie w naturalny sposób starać się powrócić do stanu energetycznej równowagi. Jeśli ciało ma dostęp do dużej ilości energii siły życiowej, zaczyna automatycznie leczyć się samo. To znaczy, że powinniśmy zrobić wszystko co możliwe, aby powrócić do naturalnego stanu istoty - poprzez praktykowanie wyciszających stanów medytacyjnych. Uspokajamy umysł przeprogramowując myśli pochodzące od negatywnego ego i umysłowej kontroli, na jakie byliśmy narażani. Jeśli utrzymujemy świadomość chwili bieżącej, bez myślenia, jesteśmy najbardziej zbliżeni do naszej prawdziwej natury. Dopóki przedłużamy nasz naturalny stan bycia w chwili teraz, dopóty doświadczamy mocy odbudowy, co prowadzi naszą świadomość i ciało z powrotem do równowagi. Kiedy przywracamy tę równowagę, widmo fali barw i stan częstotliwości tej materii, nasze ciało fizyczne jest przesuwane do wzorców krystalicznych i przystosowuje się do bardziej złożonych barw.

Plazma po wystawieniu na działanie pól magnetycznych tworzy struktury z włókien formujących wiązania, które łączą się ze wszystkimi innymi stanami materii. Więc jako wznoszące się istoty ludzkie rozwijamy zdolność do ucieleśniania plazmowego światła, którego włókna są postrzegane jako wzajemnie przeplecione linie światła łączącego wszystko i wszystkich. Możemy doświadczyć stanu świadomości jedności.

W ten sposób możemy uzyskać stałą plazmę - jest to możliwe dzięki niesamowitemu alchemicznemu procesowi, któremu podlega wznoszące się ludzkie ciało. Kierując świadomość na zjednoczenie z ciałem, łączymy nasze cząstki z plazmatycznym światłem, na cząstkach gromadzą się elektrony i zaczynają tworzyć plazmowe struktury krystaliczne, a te budują włókna, które łączą wszystkie rzeczy i się z nimi komunikują.

Bioplazma i dusza / Duch

Wiemy już, że plazma jest najbardziej rozpowszechnioną substancją we Wszechświecie, ponieważ przenika absolutnie wszystko, co jest. Dowiedzieliśmy się, że plazma tworzy włókna jak struny, które łączą się i komunikują ze wszystkimi innymi rzeczami, oraz że to jest zależne od osiągnięcia stanu świadomości jedności. Zatem plazma jest łącznikiem, który komunikuje się z inteligentną energią wszelkiego Stworzenia. Nasza osobista wewnętrzna iskra plazmy jest zatem bezpośrednim łącznikiem z ogromnym plazmowym jądrem Wszechświata albo tym, co łączy nas z Kosmicznym Umysłem Boskiego Źródła.

Jądro / rdzeń Wszechświata jest obracającym się ogromem plazmy, z którego stwórczego wnętrza wytryskują - spiralnie i na zewnątrz - liczne mniejsze iskry plazmy światła lub jednostki świadomości. Jesteśmy słońcami, gwiazdami i iskrami tej wszechświatowej plazmy - duszami / duchami, które dokonują projekcji siebie do najniższych cząstek wymiarów, podróżując poza swoje bezpośrednie połączenia z jądrem Wszechświata lub Boskim Źródłem, a im mniej bezpośrednie są nasze łącza, tym mniej energii plazmy mogącej ładować nasze plazmatyczne duchowe ciała i świadomość mamy do dyspozycji.

Dusza i ciało duchowe (aura) są energetyzowane, wzmacniane i tworzone przez tę samą substancję jądra, z której jest stworzony Wszechświat – czyli przez plazmę. Dusza / duch jest wewnętrznym źródłem zasilającym ciało fizyczne w plazmę, które działa podobnie jak biologiczny komputer. Kiedy stopniowo stajemy się ucieleśnieniem duszy / ducha, wzorce wyższej świadomości i duchowe plany są odciskane wewnątrz naszych komórek (przechodząc przez błonę komórkową i membrany plazmy). Te wyższe nadruki świadomości energetycznie przenoszą świadomość i przekształcają w to, czym myślimy że jesteśmy. Ta nowa treść świadomości jest zapisywana w ciele fizycznym, które wpada w dawny stan energetycznej gęstości i tożsamości, odtwarzając to, co straciliśmy - tworząc nową jakość biologicznego plazmatycznego światła.

Linie przewodów zasilających wewnątrz naszych ciał mają bezpośrednie połączenia, które działają jak anteny umożliwiające podłączenie do wszechświatowego źródła zasilania plazmy, dzięki którym doładowujemy nasze osobiste energie i poszerzamy świadomość. Kiedy jesteśmy w stanie podłączyć się do tego jądra, jesteśmy w stanie zwiększyć energetyczną stabilność poprzez zwiększenie wewnętrznego węzła mocy / zasilacza. Kiedy to robimy, zwiększamy swoją moc i możemy wysyłać, odbierać i wymieniać się inteligentną energią z uniwersalnym rdzeniem zawierającym tę plazmę oraz ze wszystkimi innymi iskrami plazmy wokół nas. Jeśli nie wiemy, jak używać tego cielesnego łącznika i nie umiemy ładować się energią, mamy jej bardzo niewiele lub nasz węzeł mocy obumiera. Gdy nie mamy wystarczającej ilości mocy lub trwonimy energię, nie możemy dobrze funkcjonować na żadnym poziomie – czy to fizycznym, czy duchowym, mentalnym albo emocjonalnym. Bez odpowiedniego zasilania nie możemy współpracować ani komunikować się z innymi iskrami plazmy, również z wewnętrzną iskrą. Jeśli myślimy, że jesteśmy tylko treścią naszych głośnych myśli i mentalnego systemu wierzeń albo gdy jesteśmy przekonani, że jesteśmy tylko fizycznym bytem, tracimy możliwość bezpośredniego połączenia z podtrzymującym energię uniwersalnym Boskim Źródłem. Ogólnie rzecz biorąc, gdy znajdziemy się w tym zubożonym stanie, będziemy czuć się bardzo niezadowoleni a nawet nieszczęśliwi, a nasz umysł będzie szukać zewnętrznych rzeczy, aby odciągnąć nas od tego wewnętrznego uczucia pustki lub smutku. Wiele osób, które są w ten sposób odłączone, popada w ciężkie uzależnienia od tego, co na zewnątrz.

Dlatego musimy nauczyć się tworzyć osobiste węzły mocy oraz oszczędzać energię w celu aktywacji biologicznego interfejsu (łącznika) dla przyciągnięcia większej ilości plazmy. Możemy zwiększyć ilości plazmatycznej energii, która napływa do nas z uniwersalnego jądra, kiedy otworzymy bezpośredni interfejs do podłączenia. Obecnie mamy do dyspozycji nowy zasilacz plazmowy, który na powierzchni i w głębi Ziemi jest generowany przez Aqualinowe Słońce (Aqualine Sun). Możemy dostroić się do zasilania z plazmowego światła, kiedy skupimy świadomość i uwagę na tym źródle plazmy lub skoncentrujemy się na budowaniu ciała świetlistego. Aby połączyć się bezpośrednio z boskim lub wszechświatowym zasilaczem, zbuduj centralny kanał pionowy do bezpośredniego interfejsu i wydłuż antenę. Praktykuj codzienne medytacje, oczyszczaj umysł i skupiaj energię na pewnego rodzaju duchowych praktykach, a te staną się wspierającą częścią twojego stylu życia. Jedną z takich duchowych praktyk, podczas których można zacząć nawiązywać połączenie ze Źródłem plazmowego światła jest Tarcza 12D.

Możliwość łączenia się z plazmą pomaga wzmacniać plazmowe ciało świetliste i ma ścisły związek ze stylem życia oraz wyborami, jakie podejmujemy. Kiedy zyskujemy świadomość i jasność, szybciej widzimy konsekwencje naszych życiowych wyborów oraz ich wpływ na osobistą ewolucję. Kiedy dostrajamy się do naturalnego strumienia naszej prawdziwej istoty, zaczynamy odczuwać potrzebę poprawy jakości pożywienia, snu, myśli, emocji, środowiska, relacji bliskich i społecznych. Najwyższym wyrazem ludzkiego ciała plazmowego jest świadomość chrystusowego awatara, i to nie jest regulowane przez przeszłość, teraźniejszość czy przyszłość, ani przez żadnych przodków, genetyczne lub karmiczne nakładki. Osobiste plazmowe ciało świetliste pulsuje teraz wraz z oddechem wszechświatowego ciała plazmowego, które istnieje w stanie nieustannego związku z podtrzymywaniem zasilacza i znów staje się spiralnym doświadczeniem tworzenia.

Istoty plazmowe

Na Ziemi istnieje wiele różnych nieznanych form czujących lub zaawansowanych form świadomego życia. Mamy tendencje do kojarzenia inteligentnego życia z ciałem lub formą fizyczną, którą widzimy. Jednak niektóre z najbardziej zaawansowanych poziomów międzywymiarowych istot światła posiadających najwyższe stany wielowymiarowej świadomości we Wszechświecie istnieją w stanach nie posiadających formy ani ciała i są istotami plazmowymi. Istoty takie są zasilane przez boskie Źródło i są niezwykle kochające oraz współczujące. Są zdolne do projekcji swojej świadomości w wielu wymiarach równocześnie i mogą stworzyć dowolne ciała oraz w nich zamieszkać. Ciało wybrane do zamieszkania na ogół utrzymuje panujące w środowisku zasady i służy konkretnemu celowi - zgodnie z kosmicznym porządkiem. W swoich kulistych ciałach plazmowych mogą przemierzać ogromne międzygalaktyczne odległości i najczęściej są postrzegane w tych przejściowych ciałach przejawiających się jako biologiczne plazmowe wehikuły. Niektóre istoty plazmowe są ogromnymi gwiazdami lub mogą składać się z całych systemów międzygwiezdnych tworzących pewne gatunki. Wielu strażników zarządzających cyklem planetarnego wznoszenia na Ziemi jest wielkimi istotami plazmowymi lub słońcami. Oni z pierwszej ręki wiedzą, że podłączenie do uniwersalnego plazmowego źródła oraz ucieleśnienie światła plazmy jest kluczem do duchowej wolności i wzniesienia się do wyższych stanów świadomości. Tak więc wiele istot plazmowych powróciło na Ziemię lub ujawnia się nam teraz. Są tu, aby ludzkość mogła dowiedzieć się o wznoszeniu i poznać znaczenie plazmy dla tworzenia ciała świetlistego. Plazmowe światło pobudza krystaliczne serce i pomaga w osiągnięciu wyższych stanów świadomości, kiedy obcujemy z tymi siłami bezwarunkowej miłości i pokoju ze Wszechświata.

Demontaż mechanizmów AI

Podczas wiosennej równonocy strażnicy pracujący nad projektowaniem sieci skutecznie otwierali kanały międzywymiarowych łączy komunikacyjnych i kotwiczyli je pomiędzy jądrem Ziemi z pierwszego wymiaru a skrzyżowaniami czterowymiarowej sieci planety. Ponieważ planeta niewiarygodnie szybko ewoluuje w kierunku wysokiej energii elektronów oddziałujących pomiędzy plazmosferą pasa radiacyjnego Val Allena, te uszkodzone obszary na siatce infiltrowane przez AI, muszą być wyczyszczone, aby umożliwić Ziemi przeniknięcie barier utworzonych przez ten pas. Pierwsza z dwóch chmur elektronów w kształcie obwarzanka, znana jako pas Van Allena lub pas radiacyjny znajduje się około 600 mil od powierzchni Ziemi.

Pasy Van Allena to zbiory naładowanych cząstek zebranych na miejscu przez ziemskie pole magnetyczne działające jak energetyczne bariery, które chronią pole Ziemi przed narażeniem na działanie zbyt wysokich częstotliwości i ultraszybkich elektronów. Wokół Ziemi są rozmieszczone dwa główne pasy radiacyjne: wewnętrzny pas jest zdominowany przez protony a zewnętrzny przez elektrony. Zbyt dużo plazmy lub światła o wysokiej częstotliwości przesyłanego do planety, zwłaszcza do jej uszkodzonych stref na przykład infiltrowanych przez sztuczną inteligencję, może spowodować potężną polaryzację wzmacniającą siły chaosu i powierzchniowe zniszczenia. Jednak w końcu planeta i tak przeniesie się do wysokich poziomów częstotliwości i rozpocznie cykl, który doprowadzi do wyewoluowania poza te bariery, pod koniec 2017 roku. Obecnie na Ziemi realizowany jest projekt mający na celu ochronę zniszczonych miejsc na powierzchni przed dalszym pogarszaniem ich stanu pod wpływem plazmowego światła. Chodzi o oczyszczenie planety z pozostałych czarnomagicznych sieci uruchamianych przez sygnał AI. Przesunięcie częstotliwości do poziomu pasów radiacyjnych spowoduje ogromny napływ międzygalaktycznych fal plazmowych i elektronów o ultra wysokim poziomie energii, które spenetrują pole Ziemi, a tym samym nasycą płaszczyznę planety energiami, które nigdy wcześniej tu nie występowały.

Zatem konieczne jest wyrugowanie i usunięcie tych jednostek lub ciemnych sił uwięzionych w uszkodzonych rejonach sieci w astralu, fantomach lub przestrzeniach martwej energii. Główne obszary oczyszczania z urządzeń Obcych, czarnomagicznych sieci, tranzytujących bytów i oczyszczanie odcinków zbiorowego astralnego ciała bolesnego zostały niedawno zlokalizowane w kryształowych jaskiniach w centralnym Meksyku, a także w Gizie, Oceanii, Wzgórzu Świątynnym oraz na granicy syryjsko – izraelskiej (w okolicach góry Hermon). W zasadzie wojownicy straży Światła stoczyli wyczerpującą duchową walkę w obronie czwartej gwiezdnej bramy – Sfinksa, aby odzyskać dostęp do podziemnych sieci, które prowadzą do Śródziemia i wewnętrznych stref Ziemi. Ludzie z gwiezdnego zasiewu ciężko pracowali w każdej z tych stref, usuwając czarnomagiczne sieci, tak że te międzywymiarowe łącza wreszcie mogły zostać umocowane w polach planu astralnego.

Wojny Centaurian (z gwiazdozbioru Centaura)

Podczas tego procesu oczyszczania okolic Gizy, na powierzchnię wypłynęły linie czasu i historie dotyczące wojen Centaurian. Te istoty to hybrydy istot Annunaki z Alpha Centauri i Omega Centauri zniewolone przez wojska Drakonian i Necromiton z NAA. Wykorzystywane do infiltracji planu astralnego i raportowania spostrzeżeń przełożonym oraz do walki o kontrolę nad planetarnymi wrotami na Bliskim Wschodzie – umiejscowionymi w okolicach piramid w Gizie i Sfinksa w Egipcie. Necromiton to istoty, które pokazują się jako faceci w czerni oczyszczający i dezynfekujący przejawy UFO oraz powiązane z nimi pozaziemskie dowody, które ujawniałyby ich pobyt na planecie. Nie mogą przebywać długo na powierzchni planety, dlatego z pomocą ludzkich armii zbudowali sobie podziemne bazy. Miała miejsce eksmisja tych wojsk z obszarów Gizy i to były groźne bitwy. Te poszczególne grupy Obcych współpracują z tajnym czarnym wojskiem opracowując strategie wojen i śmiercionośne programy realizowane na Bliskim Wschodzie. Jest to wyraźnie widoczne w tym, co w mediach jest pokazywane jako akty terroryzmu dokonywane przez państwo islamskie.

Jednak wskutek nowego dostępu i nadziei na odzyskanie Gizy ludzie z gwiezdnego zasiewu pracujący w sieci dostali nowe kody generujące plazmę, które teraz są już dostępne z powierzchni planety. Otwarcie tego międzygalaktycznego kanału pozwala na prowadzenie zakodowanego kryształowego algorytmu do jądra Ziemi i podtrzymanie nowych rezonujących tonów częstotliwości transmitując je z powierzchni planety do jej skorupy. Te konkretne częstotliwości są nazywane międzywymiarowymi rezonatorami częstotliwości i są w stanie tworzyć połączenia z przekazami z poziomu kosmicznego promieniowania.

To przedsięwzięcie strażników ma również na celu zastąpienie kodów metatronicznych, demontaż oprogramowania sztucznej inteligencji i ich urządzeń do nadawania przekazów ELF stosowanych w celu kontroli umysłów oraz uniemożliwić przesyłanie do naziemnych sieci metali ciężkich. Urządzenia Obcych działają dzięki konsekwentnemu produkowaniu metali ciężkich w atmosferze - dla większej przewodności transmisji fal ELF. Niektóre obszary sieci naziemnych są uszkodzone i stwarzają problemy z powodu zakłóceń powodowanych przez plany astralne z czasów starożytnych i liczne historie związane z infiltracją czterowymiarowych gwiezdnych wrót wynikające z wojen na Bliskim Wschodzie. Ma miejsce ogromne energetyczne przetwarzanie, transmutowanie i przemieszczanie różnych astralnych jednostek, anubijskich czarnych serc i związanych z nimi miazmatycznych śmieci z poziomów astralnych powiązanych z wojnami i holokaustami. Kiedy wyłaniają się linie czasu holokaustu - szczególnie bolesne do zneutralizowania i usunięcia z Ziemi, niektórzy z nas mogą to tym razem odczuwać jako wyjątkowo męczące i przerażające. Linie czasu holokaustu są utrzymywane w miejscu przez planetarne ukrzyżowanie dokonane przez maszynerię Obcych, dlatego w dużych miastach i wirach energetycznych ma miejsce czyszczenie i demontaż tych sieci.

Po oczyszczeniu i uzdrowieniu sieci na płaszczyźnie astralnej jądro Ziemi może przekazywać nowe porcje słonecznej plazmy, aby mogły ją wchłonąć i nasze komórki. Jądro Ziemi, na pierwszym poziomie wymiarowym, zostało scalone z jądrami równoległych ziem w przyszłych liniach czasu, jest zatem splecione z Galaktycznym Słońcem. Otwarcie wewnętrznych bram do równoległych ziem pozwala na ponowną integrację plazmowych słonecznych źródeł – od kosmicznych do galaktycznych, które są coraz bardziej dostępne w skorupie ziemskiej, a to jest nazywane Aqualinowym Słońcem.

Aqualinowe Słońce

Ciało planety jest wbudowane w wiele licznych struktur umieszczonych w pięciu sferach tworzenia: planetarnej, solarnej, galaktycznej, wszechświatowej i kosmicznej. Strażnicy świadomości Kryształowej Gwiazdy posłali strumienie fal plazmy do wszystkich warstw Ziemi w celu podniesienia jej częstotliwości oraz pełnego zakotwiczenia plazmy pochodzącej z galaktycznych fal słonecznego światła. Siły strażników pozyskały światło słonecznej plazmy od słońca Syriusza B a następnie przesłały je do pierwszych poziomów uzdrawiającej aqualinowej energii do Ziemi. Chodzi o to, abyśmy mogli odbierać i przesyłać światło plazmowe bezpośrednio do płaszczyzny Ziemi i powierzchniowych warstw jej skorupy. Aby to było możliwe i aby ciało ludzkie mogło w końcu połączyć się z tą samą częstotliwością, sieciowi pracownicy z gwiezdnego plemienia zbierają te galaktyczne częstotliwości z planety i przesyłają je do ciała Ziemi. To się powiodło i teraz jest możliwe łączenie się z częstotliwościami Galaktycznego Słońca bezpośrednio z poziomu Ziemi. Zastrzyki plazmy dostają się do jądra / rdzenia Ziemi, co łączy się z procesem przenikania częstotliwości światła z Galaktycznego Słońca do wnętrza Ziemi, dzięki czemu może zachodzić fuzja pomiędzy tymi ciałami słonecznymi. To aktywuje częstotliwości wewnętrznego słońca Matki Ziemi i pojawia się teraz jako głęboko ultrafioletowe oraz niebieskawe fale drgającego plazmowego światła. Dodatek niebieskiego płomienia pochodzi z pięciowymiarowego jądra równoległej Ziemi, zaś fioletowy płomień bierze się z siedmiowymiarowego jądra równoległej Ziemi, a razem łączą ultrafioletowo – niebieskie światło ze swoimi odpowiednikami z Galaktycznego Słońca. Częstotliwość Galaktycznego Słońca była transmitowana z góry i teraz jest kotwiczona w rdzeniu Ziemi, stopniowo łącząc się z nim i całkowicie oplatając Słońce Ziemi. Światło plazmy pochodzące z Centralnego Słońca jest generowane ze scalenia, przesyłane z góry, zaś Słońce Ziemi wysyła je z jej głębi. Ten kompletnie połączony obwód transmisji galaktycznego plazmowego światła pochodzącego z Ziemi, jest nazywane częstotliwościami Aqualinowego Słońca.

Zatem Matka Ziemia utkała sobie częstotliwości Słońca pochodzące z czeluści jej jądra, które przedostały się tam przez galaktyczne warstwy, jednocząc się z galaktycznym Słońcem. Wysłannicy gwiazd i Oraphim są pierwszymi falami przewodzącymi przesyły wznoszących częstotliwości Aqualinowego Słońca w głąb Ziemi. Kiedy pomagamy w zakotwiczaniu tych zastrzyków plazmy na powierzchniowej sieci Ziemi, stajemy się naturalnymi kanałami rozprowadzającymi te częstotliwości po jej powierzchni, przysługując się również naprawie uszkodzonych sieci lub schodzących węzłów komunikacyjnych.

Częstotliwości Aqualiniwego Słońca przenikają nas bezpośrednio kodując kryształową świadomość. Jesteśmy w stanie wchłonąć te częstotliwości, żeby zebrać i ponownie zmontować wszystkie nasze duchowe ciała oraz części, kompletne ciała diamentowego Słońca i kryształowego serca. Kiedy mamy do czynienia z częstotliwościami Aqualinowego Słońca, energie niebieskiej plazmy stopniowo niwelują wszystko, co jest sztuczne lub fałszywe i przywracają nam ciała oraz świadomość, tak żebyśmy mogli odzwierciedlać swoją prawdziwą istotę i boską naturę. Kiedy ciało wchłonie wystarczającą ilość światła i przygotowuje się do transmisji plazmy, może połączyć się oraz wchłonąć częstotliwości plazmy Aqualinowego Słońca. To jest proces integracji ciała duchowego, który aktywuje kryształowe komórki, zarówno w mitochondriach jak i w stałym atomie nasiennym.

Podczas procesu ekranowania boskiego światła możemy połączyć gwiazdę Merkaby ze świadomością w celu wchłonięcia i napełnienia (spod naszych stóp) częstotliwościami fioletowo niebieskiej plazmy Aqualinowego Słońca, skierować je do pępka (rejestrowanie pępka) i wtopić w wyższe centrum serca w celu aktywacji zadań grasicy do wyższego monadycznego działania. W górnej części naszej tarczy RA możemy teraz złączyć się z Galaktycznym Słońcem oraz poza częstotliwościami plazmy, KA RA YA SA TA AA LA i pobudzić cyrkulację w całym fizycznym jestestwie. Kiedy zaczniemy łączyć się z Galaktycznym Słońcem, możemy przyciągnąć do kryształowego serca świadome wspomnienia i zestaw instrukcji naszego wiecznego ciała Diamentowego Słońca, co pobudzi naszą prawdziwą naturę związaną z powrotem do świadomości Jedności. Im więcej częstotliwości ciała Diamentowego Słońca przyswajamy i zestrajamy z ciałem fizycznym, tym więcej świadomości wspomnień odzyskujemy.

To dzięki doskonałemu protonowemu nasieniu Matki (lub Kosmicznemu Jaju) przewodzonemu przez częstotliwości Aqualinowego Słońca każde stworzenie może uleczyć się do formy swojego pierwotnego boskiego stanu. Dzięki naszej ukochanej Matce Arc (kosmiczna Matka) jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do częstotliwości Galaktycznego Słońca w celu stworzenia Aqualinowego Słońca, które jest też połączone ze światłem plazmy rasy Aquarian z jądra Andromedy. Częstotliwości tej plazmy mogą nas uzdrowić do głębi. W cyklu wznoszenia chodzi o odzyskanie zasad Chrystusa i Matki przez planetę w celu stworzenia węzła Matki Arc, podłączenia do Aurory i Aqualinowego Słońca oraz zbudowania triady stacji łączności, aby połączyć się ze strukturą kryształowej Gwiazdy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz