piątek, 11 marca 2016

LISA RENEE luty 2016 ENTROPIA I NEGENTROPIA - cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Stawianie czoła konfliktom i ich eliminowanie niweluje straty energetyczne.

Może się też zdarzyć, że bardzo uczciwe formy współczującej komunikacji służące do rozwiązywania konfliktów mogą faktycznie pomóc ludziom zaangażowanym w grupę zdobyć im energię i się umocnić. Kiedy ktoś pokazuje prawdziwą empatię wobec innych – ich punktu widzenia, to może mocno połączyć ludzi w dążeniu do urzeczywistnienia wspólnego celu lub wizji. Ważne jest tu zrozumienie interakcji pomiędzy wszystkimi małymi lub dużymi grupami ludzi, czy to są członkowie rodziny, czy koledzy po fachu, zarządcy projektów czy wspólnoty duchowe.

Ludzie, którzy nie doświadczyli duchowego przebudzenia, są zazwyczaj kontrolowani głównie przez trzy niższe warstwy ego i mogą być łatwo wmanipulowani w oszustwo, strach oraz rozprzestrzenianie ciemnych sił, ponieważ nie kontrolują własnych impulsów i świadomości. Te trzy warstwy ego działają jako system entropii i drenują energię z istoty, która z kolei będzie szukać sposobów na nieświadome pasożytowanie na otoczeniu lub innych ludziach, aby odzyskać straty własnej energii. Ludzie, którzy są uzależnieni od myślokształtów, bardzo rozwinięci intelektualnie i mentalnie, jednak mają słabo otwarte serca, nie zrozumieją tego. Ta forma entropii dotyczy poszczególnych osób, grup ludzi lub wszelkiego rodzaju organizacji. Jeśli organizacja jest utworzona wyłącznie dla negatywnych celów egocentrycznych i służenia sobie, będzie naturalnie z dnia na dzień przesuwać się w kierunku działań, które przesądzą o jej entropicznym charakterze. Jeśli z biegiem czasu to nie będzie rozwiązane, pojawi się skrajne pasożytnictwo, które można nazwać masowym zbiorem energii. Jeśli osoba narażona na taki proceder wpadnie w stan ujemnej polaryzacji na poziomie wszystkich trzech dolnych czakr, dostanie się do grupy wysokiego ryzyka odwrócenia elektronów w ciele wielowymiarowym. Ten stan entropii jest nazywany metatronicznym odwróceniem.

Metatroniczne odwrócenie

Jest to układ systemu entropicznego przeznaczonego do tego, aby spowodować zboczenie świadomości z oryginalnego chrystusowego boskiego planu dotyczącego12 gałęzi Drzewa Życia i przejawić formy życia antychrystusowego opartego o system zamkniętego źródła. Gdy pierwotny program tworzenia kryształowych kodów z Boskiego Źródła jest zmieniany lub w jakikolwiek sposób modyfikowany, zakłóceniu ulega zdolność do samoregeneracji i wznoszenia - wskutek utraty obecnej energii. To w końcu doprowadza do załamania energetycznego lub wewnętrznej implozji wzorca systemu, co postrzega się jako upadłą świadomość, po czym może nastąpić unicestwienie. Czarna substancja, która przejawia się w niższych wymiarach jest podłączana do strumieni nieświadomych bezosobowych sił, elementali i plew, które wzajemnie zazębiają się z niższymi hierarchiami duchowymi. To jest jeden ze sposobów, aby zrozumieć jak nadmierna ilość czarnej substancji tworzonej przez głodne duchy, cienie stworów i sataniczne hierarchie jest więziona i ukrywana w ciele Ziemi.

Zmiana systemu z otwartym źródłem konstrukcji krystalicznych kodów oznacza ograniczenie dostępu energii przeznaczonej dla ludzkiego ciała świetlistego. Zmodyfikowane kodowanie, które zapisano w ciele planety, nie może cyrkulować czy odbierać więcej energii bezpośrednio z wiecznego Boskiego Źródła. Istota metatroniczna lub antychryst, odcięta od wiecznego Źródła musi wyssać energię z innej jednostki lub systemu. Stopniowo spożywa też sama siebie, dlatego gdy ostatecznie dochodzi do końca cyklu rozwoju, kończy się jej żywotność. Upadła świadomość, taka jak upadli aniołowie i duchy oszuści to efekty istnienia na planecie kodów metatronicznych. Te konfiguracje są skutkiem nadużywania wolnej woli wyboru, które sprzeciwiają się boskiemu planowi i zamiarom Boskiego Źródła. W cyklach ewolucji wyrażanie przeciwstawnych negatywnych polaryzacji osiąga punkt, w którym doświadcza ogromnych strat energii i nic nie może jej zastąpić. Istoty, które nie chcą się zrehabilitować w procesie wyższej ewolucji pod koniec cyklu, narażają się na niemożność powrotu do wyrażania życia wiecznego i kontynuowania egzystencji w ramach odwiecznego Porządku.

To jest mutacja metatronicznego odwrócenia i niestety, dla każdej istoty, która szuka wzniesienia po kryształowej spirali wiecznego życia to zmutowane kodowanie, które przejawia się również w umyśle drapieżcy, blokuje lub przeszkadza w zdobyciu potencjału wyższej świadomości. Kiedy tak się stanie, przejawiona istota nie jest w stanie wyrazić swojej duszy i najwyższego celu, aby zachować kosmiczny ład. To jest stan upadłej świadomości, a metatroniczne częstotliwości są problemem nie tylko tu na planecie Ziemi, lecz rozciągają się na wiele warstw wielowymiarowej anatomii uniwersalnej matrycy czasu.

Entropiczne kodowane spirale metatroniczne

Na przestrzeni ostatnich 5000 lat nasza planeta działa w systemie bifalowgo zamkniętego źródła. Na naszej planecie następują nieproporcjonalne ograniczenia dostaw energii, przez co istoty konsumują ją sobie nawzajem mnożąc pasożytnicze relacje. Ta energetyczna nierównowaga została celowo zaprogramowana przez kontrolerów z NAA w celu zakłócenia naturalnych relacji pomiędzy elektronami a protonami współczynnika wirowania. Energia siły życiowej była konsumowana przez kontrolerów za pomocą dwubiegunowej geometrii Vesica Pisces przy użyciu przywłaszczonych kodów kreacyjnych i nieorganicznej konstrukcji. Zagrabiona struktura Vesica Pisces utrzymuje kod binarny zablokowany w naszej planecie, tak że kod trójkowy fali nie jest dostępny. To wymusiło odwrócenie i rozgałęzienie wzorców, które nieustannie dzieliły świadomość gatunku ludzkiego w wielu wymiarach.

Kiedy znamy historię inwazji NAA i wiemy o wojnach z konkurencyjnymi gatunkami spoza planety, zaczynamy rozumieć kody wpisane w morfogenetycznym polu planety, próby modyfikacji ludzkiego DNA i genetyczne manipulacje na oryginalnym boskim planie dla ludzkości. Pozawymiarowe jednostki skorzystały z sekwencji Fibonacciego i stworzyły spirale energetycznych fal sztucznej inteligencji w celu uprowadzenia, odessania i wykradzenia energii z ciała planety i ludzkości. Te sztucznie generowane spirale Fibonacciego są stworzone przez maszynerię Obcych i technologie sztucznej inteligencji w pasożytniczych celach. W ten sposób zostały stworzone odwrócone metatroniczne pola a także negatywne, sztuczne Drzewo Życia lub Sephiroth prezentowane w naukach Kabały i spopularyzowane przez czarnych magów takich jak Aleister Crowley. Kody metatroniczne opierają się na dwóch sferach wpływów podwójnej fali lub Vesica Pisces, zamiast odwiecznych trzech sfer życia lub wpływu fali potrójnej. Kody metatroniczne przejawiają wskaźniki odwróconej Merkaby, które zmuszają merkaby ludzi do wirowania w sposób uniemożliwiający wzniesienie.

Od przypadku bifurkacji kwestia rozróżniania pomiędzy entropicznym systemem metatronicznego odwrócenia opartego na zamkniętym systemie fali podwójnej i rozpoznaniu systemu negentropicznego bazującego na kryształowej spirali z systemem otwartego źródła fali potrójnej ma zasadnicze znaczenie dla poszerzania naszej świadomości.

Negentropiczne kodowane kryształowe spirale

Kiedy energia siły życiowej jest zasysana z powrotem do pola źródłowego, przez utrójkowioną geometrię, generuje się i poszerza obwód sprzężenia zwrotnego obustronnego źródła światła. Naszym celem podczas nowego paradygmatu jest tworzenie neutralnego pola (trójtonowego). To rysuje kompozytową energię powracającą do punktu zero przez sprzężenie zwrotne energii powracającej do źródła wszelkiego stworzenia. Pole trójkowe tworzy wieczny dopływ siły życiowej, która regeneruje ciała przywracając straty energii, a w końcu poszerza świadomość. Kryształowa spirala ma potencjał do rozpuszczania sztucznych struktur, które zostały dołączone lub splotły się z naszymi ciałami świetlistymi z innych wcieleń z powodu traumatycznych historii i obcych kodów hybrydyzacji. To reorganizuje części ciała duchowego, podczas gdy nieaktualne energie powracają do łona Kosmicznej Matki.

Można to osiągnąć dzięki duchowemu zaangażowaniu i służbie w celu poszerzania świadomości. W istocie, stosowanie właściwych zasad matematycznych opartych na polach trójkowych, może przywrócić ziemianom system darmowej energii punktu zerowego. Przyłączenie chrystusowej świadomości do punktu zerowego można udowodnić matematycznie, jak również za pośrednictwem czyjegoś bezpośredniego doświadczenia duchowego.

To wieczne dostarczanie siły życiowej jest związane z plazmowym światłem kosmicznego Chrystusa i ma w sobie zasadę trójcy. Kiedy jest zastosowany ten wzorzec, materia staje się formą utrójkowioną. W prosty sposób możemy tego dokonać szczerze otwierając serca i praktykując bezwarunkową miłość, dobroć, przebaczenie i prawdziwe współczucie wobec siebie oraz innych. Osoba, która praktykuje w swoim życiu prawo Jedni, może i będzie organicznie podłączona do przekazu z krystalicznej spirali. Osobiste zaangażowanie i oddanie zachowaniu pełnemu miłości i współczucia, służenie najlepszemu możliwemu wyrażaniu siebie, to najważniejsze czynniki wznoszenia. Promieniejąca miłość jest najważniejszą siłą prowadzącą do jego pełnego ucieleśnienia, duże znaczenie ma też świadoma decyzja związana z dalszym rozwojem, a także prawdziwe miłosierdzie.

Kryształowa spirala nieustannie zachowuje żywe, oddychające połączenie, rozszerzając się dzięki multiplikacji. Warto przemyśleć głęboki sens nadchodzącego wpływu Wodnika podczas 12 alchemicznych etapów multiplikacji. Takie mnożenie jest procesem alchemicznym, co znacznie zwiększa i zaostrza wysubtelnienie, energetyczną skuteczność i sfery wpływów z ucieleśnionego biologicznego wiecznego źródła światła Chrystusa – Sofii.

Ciało planety i planetarny Logos są teraz wolne i naśladuje strukturę kryształowej spirali, aby leczyć oraz wspomagać rozwój mieszkańców Ziemi i innych gatunków. Ta ścieżka rozwijania świadomości jest dostępna od 2012 roku, kiedy zaczął się kryształowy hosting. Upadłe formy życia doświadczają sekwencyjnego rozwidlenia czasu w polach świadomości i nie mają innego wyboru jak tylko błądzić dalej kierując się ku entropicznemu kodowi metatronicznej spirali, chyba że wybiorą rehabilitację lub przejście przez protokoły strażników kryształowego Gospodarza. Gatunki upadłe nie mają matrycy DNA, która pozwala im wznieść się do wyższych wymiarów, opuścić wszechświat lub uchwycić się kryształowej spirali czy istot ludzkich, które są podłączone do tej struktury. W wyniku rozwidlenia czasu i kolejnych podziałów częstotliwości, to uniemożliwia rozszerzanie sieci wojen istniejących w celu kontroli wszechświatowych bram. W wyniku zmian w architekturze planety, Ziemia znajduje się w niewoli i jest kontrolowana przez upadłe formy życia. Można to leczyć na pierwotnej organicznej ścieżce kryształowej spirali, można kontynuować generowanie energii wyższego źródła i można przywracać oraz zastępować utraconą energię. Jednak upadła świadomość nadal działa na powierzchni Ziemi jako fałszywy król tyranii i nadal są stosowane stare oprogramowania związane z kataklizmami, epidemiami i terroryzmem.

Centralnym punktem dla kryształowej spirali jest stały atom nasienny, który utrzymuje połączenie do tego centrum na każdym etapie poszerzania świadomości. Punkty na kryształowej spirali są podłączone do centrum energetycznego 8-mej czakry lub obszaru gruczołu grasicy przez centralne pionowe linie osobistego wzorca. Kryształowa spirala rozszerza się po każdych 45 stopniach obrotu lub dwukrotnie po obróceniu się o 90 stopni. Ten wzór jest pochodną stosunku wysokości do szerokości ciała Diamentowego Słońca lub sieci Drzewa Życia składającej się z12 elementów. Punkt numer dwa stanowi punkt dostępu Graala do Kosmicznej Matki i jest kluczem do przejawienia kryształowej spirali na Ziemi. Forma kryształowej spirali tworzy gładką wykładniczą spiralę, która wygląda tak samo na każdej skali od poziomów mikrokosmicznych po makrokosmiczne, odmiennie do spirali Fibonacciego.

Nasz boski kod źródłowy jest potrójną falą dostępną przez połączenie polaryzacji. Ta alchemia pojawia się wraz z uzdrowionym połączeniem wewnętrznych energii męskich i żeńskich w naszych ciałach duchowych. Rasie ludzkiej zostały usunięte podłączenia do źródła Boga i Chrystusa poprzez duchową wiedzę, która przejawia się jako święty związek. Większość religii kontrolujących ludzkość przyczyniła się do tego, że ta zapomniała o wielkiej tajemnicy, iż Bóg istnieje w obu energetycznych zasadach – w męskiej oraz żeńskiej i że patriarchalny Bóg ma swój równoważnik w postaci żony. Byt nie pozna Boga nie kochając i nie znając zarówno zasady matki jak i ojca, jako równych sobie. Jak na górze, tak na dole. Święta unia lub hierogamia jest naszym przyrodzonym boskim prawem i ta organiczna negentropiczna struktura została zwrócona naszej planecie oraz ludzkości. Kryształowa spirala zwiększa ilość dostępnej energii, co systematycznie poprawia możliwość duchowej wolności i unii hierogamicznej pomiędzy tym, co jest sobie równe, aby przejawiło się na Ziemi. Uosobienie świętej unii jest związane z udoskonalaniem wewnętrznego balansu energetycznego pomiędzy zasadami płci, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie – równoważąc całość.

Odmienne wibracje

Proces, w którym energia rozszerza się od centralnego punktu pola źródłowego - szybko lub powoli - to tempo oscylacji. Proces związany z przyspieszaniem lub spowalnianiem tych samych dostaw energii z powrotem do punktu centralnego pola źródłowego jest nazywany szybkością wibracji.

Połączenie zarówno prędkości wzorców wibracji (kurczenie) jak oscylacji (narastanie) jest tym, co decyduje o wskaźniku częstotliwości całej energii i wszystkich rzeczy. Kiedy nasze wibracje wzrastają – osobiste, zbiorowe i planetarne – świat materii traci gęstość. Również nasze ciała fizyczne stają się mniej gęste wraz ze wzrostem częstotliwości. Jednak w świecie materii, kiedy odczuwamy że nasza gęstość spada, możemy poczuć spadki energii w ciałach. Czasem nasz wzorzec jest w posiadaniu znacznie wyższej częstotliwości i ładunku energetycznego – zakumulowanych lecz nie wchłoniętych, a to może sprawić, że czujemy nasze ciała jako wyjątkowo gęste. Ważne jest, aby wiedzieć, że to są częste objawy wznoszenia, kiedy ciało fizyczne przyzwyczaja się do ucieleśniania wyższej częstotliwości. Gdy mamy grypopodobne i naśladujące wyczerpanie objawy wznoszenia związane z przyswajaniem nowych źródeł energii, to nie jest proces entropii. Kiedy ciało przyzwyczaja się do przyswojenia większej ilości światła przez komórki i wytwarzania więcej energii (ATP), to jest to negentropia. W stanach narastania ciała świetlistego ciało fizyczne będzie doświadczać wahań pomiędzy niewspółgrającymi z nim wibracjami, ponieważ jest wystawiane na wyższe dawki częstotliwości w stosunku do swego pierwowzoru. Gdy to nastąpi, osoba może doświadczać sensacji związanych z większą gęstością, oczyszczania z cienia, a kiedy wyczuwa przyciąganie grawitacyjne, powstaje swoiste ciśnienie. Ciśnienie energetyczne można czuć tak, jakby coś naciskało na ciało od czubka głowy w dół. Napięcie i sztywność od napływu nowej energii będzie wywierać nacisk na ciało z powodu krążenia i rozprzestrzeniania tych energii. Najpierw jest to powszechnie odczuwane w obrębie głowy, szyi i ramion. Później pojawia się odczuwanie nacisku, przemieszczania się w dół i krążenie energii termicznej w innych częściach ciała. Podczas fazy wchłaniania przez ciała tych częstotliwości, również ciało świetliste staje się mniej stabilne. Zanim nowe częstotliwości w pełni się wchłoną, kiedy znajdziesz się w tej fazie, poczujesz się zmęczona/zmęczony i będziesz potrzebowała/potrzebował więcej snu.

Skoro wiesz, jak prawidłowo rozpoznać, kiedy musisz wydatkować energię, co jest procesem produktywnym i służy ci duchowo – uzdrowicielskim celom takim jak przyswajanie ciała świetlistego, możesz rozpoznać, że istnieją różne powody utraty energii. Kierując energię na duchowy rozwój, zyskiwanie cnót i stawanie się przebudzonym, podczas kiedy inni śpią, może być zadaniem wyczerpującym. Lecz to nie jest entropiczne. Kiedy zobowiązujemy się do osobistego duchowego rozwoju i życia zgodnie z prawem Jedni, cała energia będzie do nas powracała, i po pewnym czasie będzie jasna jak kryształ!

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem suwerenną, wolna istotą boską!

Do następnego spotkania (-). Lisa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz