poniedziałek, 4 kwietnia 2016

SYNGAŁY ELEKTROMAGNETYCZNE - LISA RENEE / MARZEC 2016 - cz I

tłumaczenie: Teresa Serafinowska
tekst źródłowy

Droga wznosząca się Rodzino, poniższy biuletyn umożliwi wam lepsze zrozumienie, jak ważna jest rola sygnałów elektromagnetycznych dla świadomości ludzkiego ciała, oraz poszerzy wiedzę na temat licznych źródeł sygnałów, na jakie jesteśmy wystawiani, które są transmitowane z otoczenia i spoza niego. Sygnały elektromagnetyczne są bezpośrednio odpowiedzialne za fale elektromagnetyczne, do których mamy dostęp. Mogą być przekazywane za pomocą transmisji danych i sygnatury ich energetycznych częstotliwości. Transmisja danych jest przekazywaniem informacji energetycznych przez przesyłanie lub rozchodzenie się pewnych częstotliwości stanowiących unikalne sygnały elektromagnetyczne. Gdy odbieramy duchowe inicjacje, odbieramy przekaz danych do naszego ciała świetlistego. Te pakiety częstotliwości, które pozwalają nam ucieleśniać wyższe częstotliwości, też są przekazywane przez sygnały elektromagnetyczne.

Podczas cyklu wznoszenia ludzkość doświadcza przyspieszenia i jest wystawiona na zwiększoną ilość oraz różne zakresy elektromagnetycznych częstotliwości. Są to zarówno sygnały naturalne, które wspierają biologiczne wznoszenie, jak i sygnały sztuczne, które blokują ciało fizyczne wywołując ból, w ten sposób tłumiąc lub rozrywając ciało świetliste. Gdy lepiej zrozumiemy, w jaki sposób działają te sygnały na ludzkie ciało, możemy dać mu wsparcie i odzyskać równowagę.

Ciało ludzkie składa się z atomów, jonów i cząsteczek. Jony to atomy z dodatkowymi elektronami lub brakującymi elektronami. Gdy w atomie brak jest elektronu lub dwóch, ma ładunek dodatni. Gdy atom ma dodatkowy elektron lub dwa, ma ładunek ujemny. Głównymi graczami w tworzeniu energii elektrycznej w naszych organizmach są struktury zwane jonami. Jony te mogą występować w postaci stałej, płynnej lub gazowej, chociaż płynne są bardziej powszechne. Większość związków jonowych należy do kategorii związków chemicznych zwanych solami. Jony istniejące w stanie płynnym to elektrolity. Elektrolitem jest dowolny związek, który w roztworze przewodzi prąd elektryczny i rozkłada się lub elektrolizuje przez energię elektryczną.

Jony mogą być tworzone przez elementy chemiczne lub fizyczne w procesie jonizacji. Gdy organizm ludzki jest poddawany silnym sygnałom elektromagnetycznym lub aktywacji kundalini, jest zdolny do biologicznej jonizacji, która może generować plazmę. W ludzkim ciele, które doświadcza wznoszenia, jonizacja wytwarza plazmatyczne światło o wyższej częstotliwości, dla dalszego budowania naszego płynnego plazmatycznego ciała duchowego.

Tak więc nasze komórki przypominają miniaturowe baterie i generatory elektryczne. Przewodzą elektryczność, wytwarzają sygnały elektryczne i są zasilane niskim poziomem napięcia elektrycznego. Układ nerwowy wykorzystuje energię elektryczną określaną jako impulsy nerwowe, do przekazywania komunikatów pomiędzy komórkami w organizmie. Nierównowaga któregokolwiek z jonów lub blokowanie transportu jonów przez błony komórkowe może prowadzić do zaburzeń w przewodzeniu komunikatów elektrycznych. Ta dysfunkcja szybko powoduje ogólne zaburzenia w ciele i utratę stabilności elektrycznej w biologiczno – duchowym polu. Ponadto ta dysfunkcja wypacza wewnętrzne komunikaty pomiędzy komórkami, blokuje przewodzenie wiadomości elektrycznych w układzie nerwowym i może przetworzyć lub zmienić sygnały elektromagnetyczne w ciele.

Ludzki układ nerwowy tworzy rezonansowe przemienne pole magnetyczne, które jest zdolne do ekstrakcji jonów z atmosfery, gdy ich wibracja pasuje do częstotliwości jonowej. Człowiek, który przechodzi przez proces wznoszący, może złapać ładunek wyższej częstotliwości. Te ładunki, które są na końcu widma o szerokim spektrum elektromagnetycznym, poruszają się przez fale elektromagnetyczne z dużą prędkością. Ludzki układ nerwowy działa jako kanał częstotliwości i umożliwia przenoszenie inteligentnej energii do ciała przez kanały jonowe, które wytwarzają sygnały elektromagnetyczne. Taki otrzymany sygnał elektromagnetyczny jest następnie transmitowany z układu neurologicznego i bezpośrednio komunikuje się z osobistym sygnałem DNA.

Sygnały DNA

Sekwencja DNA emituje fale niskich częstotliwości elektromagnetycznych (EM), które tworzą sygnały DNA porządkujące nukleotydy lub aranżujące rozmieszczenie wzorców surowego materiału DNA. Sygnały DNA potencjalnie mogą komunikować się ze sobą i genetycznie mutować, kiedy odbierają przekazy danych, przez co przekształcają się do nowych wzorców DNA. Ludzkie krwinki czerwone zwierają DNA emitujące sygnały. To dlatego tak ważne jest, aby nie wstrzykiwać substancji z obcym DNA bezpośrednio do krwiobiegu. Gdy dostają się tam inne rodzaje DNA, zakłócają zdolność ludzkiego DNA do rozpoznania sygnałów ludzkiego DNA i blokują komunikację DNA ze wszystkimi przedstawicielami tego samego gatunku.

Wszystkie żywe organizmy, które ze sobą oddziałują oraz łączą się z falami elektromagnetycznymi i wszystkimi mieszkańcami Ziemi, mają oryginalne ziemskie DNA, które rezonuje z falami o niskiej częstotliwości emitowanymi przez ziemską atmosferę za pomocą rezonansu Schumanna. Rezonans Schumanna to zestaw pików widma w ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF) części pola elektromagnetycznego Ziemi. Z tego powodu większość ludzi będzie wyjątkowo otwarta na sygnały elektromagnetyczne symulowane przez ekstremalnie niskie częstotliwości, takie jak 7,83 Hz, podstawowy zakres tych fal na Ziemi. Ten zakres niskich częstotliwości jest powszechnie wytwarzany przez ludzki mózg, kiedy ten jest zrelaksowany i znajduje się w stanie alpha albo theta. Ekstremalnie niskie częstotliwości lub fale radiowe generowane w sposób naturalny lub sztuczny może stworzyć fazę z tymi samymi częstotliwościami w ludzkim ciele, co na wiele sposobów wpływa na ludzkie sygnały elektromagnetyczne.

Dłuższy brak działania planetarnego sygnału DNA mocno wpływa na Ziemian pracujących w przestrzeni kosmicznej jako astronauci lub tajni agenci, co ma też związek z ich żywotnością, ponieważ ciało fizyczne nie może znieść długich okresów wystawiania na przestrzeń kosmiczną czy przebywania na innych planetach bez zaburzeń komórkowej spójności. Przerwanie sygnału DNA lub jego długotrwałe zakłócanie przyspiesza choroby, miazmę i powoduje zmiany w ziemskiej ludzkiej biologii oraz w polu jej energii. Z tego powodu tajni agenci przestrzeni muszą być poddawani aktywacjom DNA za pomocą technologii, klonowania lub wielokrotnego tworzenia biologicznych kopii, ciągle też muszą naprawiać uszkodzenia na poziomie fizycznym i komórkowym. Ziemskie ludzkie DNA jest obecnie w stanie uśpienia i w obrębie innych ciał planetarnych nie może utrzymać zrównoważonego stanu zdrowia, spójnie funkcjonować psychicznie oraz rozwijać się duchowo. NAA jest świadoma tej luki, a ponieważ ma kolonię na Marsie, wykorzystuje ją jako kolejne narzędzie zniewolenia i reinkarnacyjną pułapkę. Kolonia na Marsie istnieje już od wielu lat, a mieszkają tam ludzie zrekrutowani, właściwie pozostając zniewolonymi pracownikami.

Osoba, która nie rodzi się na planecie, nie ma tego samego szablonu planetarnego DNA, nie jest kompatybilna z wzorcami ludzkiego DNA jako częścią własnego sygnału DNA. Istoty spoza Ziemi będą miały inną sygnaturę elektromagnetyczną, która nie będzie w naturalnej fazie lub harmonii z sygnałami elektromagnetycznymi planety. W związku z tym możemy zrozumieć, dlaczego planeta została zarażona przez pozaziemskie gatunki, które wpisały swój kod DNA w jej ciało w celu wytworzenia określonego zakresu sztucznych sygnałów elektromagnetycznych w ludzkiej rasie. Z ich punktu widzenia, zablokowanie naturalnych sygnałów elektromagnetycznych, które aktywują ludzkie DNA byłoby korzystne dla ich hybrydyzacji i programu agendy. Obcy materiał DNA jest umieszczany w niektórych szczepionkach, lekach i innych środkach chemicznych, a wstrzyknięty do organizmu może skutecznie blokować komunikację w ramach własnego gatunku i biologiczne wzniesienie, które działa naturalnie w naszym ludzkim sygnale DNA. Poprzez blokowanie naturalnych sygnałów DNA pomiędzy tym samym gatunkiem czyli ziemianami, ludziom trudniej jest dzielić się i wymieniać częstotliwościami oraz informacjami przekazywanymi przez inteligentną energię. Ten proceder skutecznie zaciera pamięć świadomości zbiorowej oraz powoduje uszkadzanie języka światła gatunku ludzkiego przez kodowanie naszych sygnałów DNA. Kiedy nasze osobiste sygnały DNA nie są idealnie dostrojone do harmonicznego fazowania ciała Ziemi, większości Ziemian trudno jest uzyskać dostęp do dokładnych historycznych zapisów pamięci gatunku, które są zarejestrowane w zestawie instrukcji dla Ziemi. Oznacza to również, że tak zablokowani ludzie nie są w stanie rozpoznać innych członków tego samego gatunku, ponieważ mylą sygnały DNA i wzajemne porozumiewanie. Ten poważny problem dotyczy ludzi, którzy uczestniczyli w hodowlanych programach hybrydyzacyjnych prowadzonych przez Obcych i doświadczyli metatronicznego odwrócenia, a teraz wymagają specjalnego odtworzenia źródła biologicznego pochodzenia i duchowej rehabilitacji ich sygnału DNA. Między innymi dlatego ludzka rasa nie rozpoznaje powrotu sygnału DNA chrystusowej świadomości, i nie potwierdza lub nie zna wzoru krystalicznego DNA istniejącego w ciele Ziemi.

Sygnalizacja DNA potrzebuje wody

Sposobem, za pomocą którego jest przenoszone i komunikuje się DNA, jest ekspozycja jego struktury na wodę. Transmisja elektromagnetyczna genetycznej informacji DNA zachodzi przez wodę, która tworzy szablon bazowy. Woda ma pamięć. Pamięć wody polega na jej zdolności do zatrzymywania odcisku substancji uprzednio w niej rozpuszczonej, co dotyczy również DNA oraz efektów wyższej świadomości. W ten sposób woda i elektrolity zawarte w płynach ludzkiego ciała działają jako organ pamięci o dużej przewodności dla wszystkich prądów elektrycznych, a przede wszystkim bardzo niskich częstotliwości (ELF). To sprawia, że ciało ludzkie jest w pełni zdolne do przenoszenia zapisów DNA przez sygnalizację elektromagnetyczną, która pozwala świadomości i ciału komunikować się z wieloma sygnałami o różnych częstotliwościach.

Informacje zawarte w nici DNA są przenoszone za pośrednictwem wody, która jest ich nośnikiem, w wyniku emisji elektromagnetycznej, która wywołuje oscylację sygnałów DNA. Sekwencje DNA mogą być następnie wychwytywane przez ich sygnał, kiedy część zapisu specyficznego sygnału elektromagnetycznego lub fragmenty całego wzoru DNA, tak samo jak zdjęcie, upamiętnia to w czasie. Sygnał elektromagnetyczny wzorca DNA działa jak klucz, który otwiera kody do większej struktury DNA, włącznie z odblokowaniem uśpionych DNA, co umożliwia replikację tego DNA. Każdy fragment DNA podlega rekombinacji w tej samej komórce na inne fragmenty w celu odbudowy pełnej sekwencji.

Proces technologiczny replikacji DNA jest znany i został wykorzystany do eksperymentalnego klonowania, transferu dusz, krzyżowania ludzkiego DNA ze zwierzęcym, a nawet do tworzenia super żołnierzy. Replikacje DNA za pomocą technologii sztucznej inteligencji na przyszłej Ziemi i innych planetach okazały się wyjątkowo niszczycielskie w skutkach. Obecna nauka nie wie, że bez unikalnego sygnału DNA duszy, które jest kluczowym kodem do komunikowania się z DNA planety, sztuczne ciała tworzone dzięki replikacji ludzkiego DNA, będą narażone na uszkodzenia. Można to zaobserwować u biologicznych dronów lub pozaziemskich jednostek biologicznych, stworzonych, aby służyły jako zniewoleni robotnicy. Niepowodzenia objawiają się w formie gwałtownego obumierania komórek, chorób, zaburzeń i łatwego zasiedlania takich ciał przez niższe duchy lub jednostki pozawymiarowe. Życie jest tworzone tylko w obecności życia, życia nie można wykrzesać za pomocą materiałów nieożywionych, a sztuczna inteligencja nie może symulować sił życiowych, aby je ożywić. Klonowanie komórek skutkuje upośledzeniem biologii, która nie może ewoluować, rozwijać się ani pozyskiwać energii świadomości, ponieważ jest to struktura entropiczna, skazana na pasożytowanie.

Różnice fazowe

Wszystkie żywe rzeczy emitują światło za pomocą oscylujących fal elektromagnetycznych pozyskiwanych z ich sygnału DNA, w różnych zakresach częstotliwości. Sygnały DNA są skutecznym środkiem komunikacji dla ciała i mogą komunikować się z sygnałami DNA innych ciał. Osobisty sygnał DNA kontroluje rytmy - biologiczny i metaboliczny, a także zapewnia zestaw instrukcji, dzięki któremu poznaje, jak zbudowane jest i działa w każdym żywym organizmie biologiczne pole energii lub aura. Gdy nasz sygnał DNA jest w fazie synchronizacji z innym sygnałem DNA lub transmisji częstotliwości podobnie rezonującej, określa, czy transmisja jest naturalna czy sztuczna i może w jakiś sposób komunikować się z tym sygnałem.

Wynik komunikacji elektromagnetycznej, która dokonała się pomiędzy wieloma sygnałami DNA, wyraża się jako różnica fazowa. Różnica fazowa może być mierzona i jest nazywana „falą w fazie” lub „falą poza fazą”. Różnice fazowe są różnicami mierzonymi w stopniach czasu między dwiema falami o tej samej częstotliwości, które odnoszą się do tego samego punktu w czasie. Na przykład można sobie wyobrazić dwie ludzkie istoty, z których każda posiada własny sygnał DNA, stojące obok siebie i odbierające komunikaty z dokładnie takimi samymi częstotliwościami w tym samym czasie. Następnie dokonuje się pomiaru połączonych sygnałów elektromagnetycznych w celu określenia fazowania fal komunikacji pomiędzy ich świadomościami. Różnice fazowe pomiędzy dwoma ludzkimi ciałami mogą być zmierzone oraz mogą znaleźć odzwierciedlenie w ich emocjonalnych doświadczeniach. Ten fenomen bycia „w fazie” z biologicznym polem energii pewnych ludzi może dać każdej osobie bezpośrednie doznania, takie jak poczucie współbrzmienia i czucia się ze sobą komfortowo.

Możemy zastosować tę samą zasadę fali różnic fazowych, widocznych pomiędzy grupami ludzi, gdy są oni wystawieni na zakres częstotliwości otoczenia. Kiedy dwie lub więcej osób ma takie same częstotliwości i nie ma między nimi różnic fazowych, to znaczy, że są w fazie. Kiedy dwoje lub więcej ludzi lub oscylatorów ma podobne częstotliwości i różne fazy, są ze sobą poza fazą. Jeśli różnica faz jest znaczna i wynosi 180 stopni, wtedy ludzie lub oscylatory są w przeciwfazie. Jeśli dwie oddziałujące fale spotykają się w punkcie, który stanowi przeciwfazę, wtedy następuje kolizja niszczących siebie nawzajem fal. Fale przeciwfaz mogą być kierowane za pośrednictwem jakiegokolwiek oscylatora, na przykład człowieka, który ma częstotliwość dopasowaną do tego sygnału elektromagnetycznego. Wiele energetycznie wrażliwych osób doświadcza form psychicznej agresji ze strony ludzi wykorzystywanych jako ciemne portale w celu kierowania negatywnej energii do miejscowego środowiska, przez tych, którzy są w przeciwfazie w stosunku do ich stanu częstotliwości lub świadomości. Jest również możliwe, że technologia przeciwfazy jest skierowana do wybranych osób, więc to zachodzi zarówno na poziomie świadomości jak i za pośrednictwem innych typów sztucznych technologii. Te technologie są bronią kierowaną nazywaną fazą zaburzającą.

Gdy pojawia się którakolwiek z tych faz, różnica faz jest czymś, co przesądza o tym, czy będą się wzajemnie wzmacniać czy znosić albo powodować zakłócenia, które mogą się osłabiać i niszczyć nawzajem. Właściwości fazowania fal elektromagnetycznych mogą być stosowane w celu lepszego zrozumienia funkcji emisji światła i komunikacji, której źródło pochodzi bezpośrednio z sygnału DNA. Kiedy sygnał DNA jest sztucznie wprowadzany w zakresie bardzo niskiej częstotliwości (ELF), łatwo można uzyskać efekt fali „poza fazą”, który skutecznie zagłusza sygnał DNA lub kasuje te sygnał na zewnątrz. Ta technologia polega na zagłuszaniu komunikatów pomiędzy wieloma sygnałami DNA lub na kodowaniu alfabetu komórkowego DNA. Osiąga się to poprzez wprowadzenie do zestawów niskiej częstotliwości, które są przeznaczone do zatrzymania komunikacji DNA z występującymi w pierwszej kolejności.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz