czwartek, 3 marca 2016

LISA RENEE luty 2016 ENTROPIA I NEGENTROPIA - cz I

tekst źródłowy
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, Świadomość jest energią, a energia jest świadoma. Energia jest kierowana przez wiele inteligentnych systemów, w których kurczy się lub rozszerza zmniejszając albo zwiększając poziom częstotliwości. Kiedy energia ciągle się kurczy, wytraca się i zmniejsza się jej poziom, co obniża wskaźnik jej częstotliwości. Kiedy energia stale się poszerza i narasta, zwiększa się jej poziom, co wzmaga zakres częstotliwości. Nasze ciała duchowe są również systemami energii świadomości, dlatego także obniżają lub podnoszą poziom swojej energii - w zależności od wielu różnych czynników. Spróbujemy nieco wdrążyć się w temat tych czynników pozyskiwanych zarówno z sił osobowych jak i bezosobowych.

Wszystko ma swój energetyczny podpis i składa się z widm częstotliwości ułożonych w formę zależną od posiadanych kodów. Nasze kody i ciało świetliste tworzą system energetyczny. Osoba chcąca zdusić ciało świetliste i pozbawić je energii wybiera zachowania destrukcyjne i / lub naraża się na niższe częstotliwości, które powodują utratę lub wyciek energii. Żeby poszerzyć ciało świetliste i zwiększyć poziom energii, osoba wybiera pozytywne zachowanie i / lub wystawienie na wyższe częstotliwości, które zachowują lub pozyskują energię.

Wszystkie systemy włącznie z ciałem Ziemi i systemami ciał ludzi potrzebują do prawidłowego działania źródła energii. Ponadto, aby z biegiem czasu móc się rozwijać i poszerzać świadomość, potrzebują źródła stałej energii. W trakcie chaotycznej transformacji zachodzącej na planecie trzeba umieć dokładnie rozpoznać energetyczne źródło zasilania systemu. Musimy zadać sobie pytanie, gdzie jest generowane źródło energii systemu, może przy tym zauważymy nadmierne jej zużycie energii lub wyciek przez destrukcyjne zachowania czy model konsumpcyjny. Kiedy dokonujemy postępów w nowym cyklu czasu podczas bifurkacji, każdy szczegół naszego życia będzie ulegał wyolbrzymieniu, współdziałając z jakimś rodzajem systemu energetycznego. Klarowność co do tego, gdzie kierujemy osobistą energię i uwagę jest wzmacniana, abyśmy mogli wyraźnie zobaczyć, dokąd płynie nasza energia i jak jest wykorzystywana. Pytanie, które należy zadać brzmi: „Gdzie jest odprowadzana nasza osobista energia, a gdzie jest wspierana i odbudowywana?”.

Zatem w energii tego nowego paradygmatu każdy z naszych osobistych wyborów będzie reprezentował sposób, w jaki dostrzegamy obecne energie subtelne wraz z naszymi energiami wewnętrznymi, i czy te połączone energie mogą skutecznie same się generować i organizować. Oczywiście zajrzymy do systemów, które są zrównoważone energetycznie, trwałe, stabilne, przejrzyste, czyste i służące szerszemu ogółowi z prawidłową wymianą wartości. Musimy zadać sobie głębsze pytanie, czy odżywia nas źródło zamknięte, system pasożytniczy, który zmierza w kierunku entropii? Albo może jesteśmy skłonni do przekształcania w celu sterowania energią w kierunku większych racji systemu otwartego źródła, które skłaniają się ku negentropii? Entropia określa straty energii obecnej w systemie z zamkniętym źródłem, podczas gdy negentropia definiuje wzrost lub utrzymanie obecnego poziomu energii w systemie otwartego źródła. Teraz mamy możliwość wyboru, w oparciu o nasze osobiste oddźwięki i poziom częstotliwości.

W naszej egzystencji z dnia na dzień żyjemy w złożonym środowisku, które wymaga od nas współdziałania z licznymi systemami, określanymi jaki struktury fizyczne. Pięć głównych filarów kontroli społeczeństwa jest zbudowanych na wielu ukrytych warstwach systemów entropii. Te systemy kontrolne potrzebują energii od innych, aby w dalszym ciągu mieć wpływ na sprawy planety, ponieważ stanowią część archonckiej strategii bazującej na oszustwach. Te systemy powodują niesamowite straty energii i są pasożytami na rasie ludzkiej.

Kiedy przechodzimy przez proces wznoszenia lub duchowego przebudzenia, stajemy się coraz bardziej wielowymiarowi i świadomi siebie. Widzimy rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. W efekcie jesteśmy wystawieni na wewnętrzne objawienia, odkrywanie całego szeregu nowych zestawów systemów, których wcześniej byśmy nie dostrzegli. Jednak możemy zdać sobie sprawę, że wchodzimy w interakcje z różnymi siłami, które oddziałują z wieloma systemami, a te systemy istnieją na wielu różnych poziomach energetycznych. Kiedy stajemy się wielowymiarowi i budzimy swoją świadomość, to oznacza, że zwracamy uwagę na cały system energetyczny. Widzimy utratę energii obecnej w materii fizycznej, a następnie źródło, które pozbawia energii nasze ciała wielowymiarowe lub duchowe. Jeśli pozwolimy ciału duchowemu na tendencję do współdziałania z systemem entropicznym, czujemy drenaż. Musimy dojrzeć do zrozumienia, że realizacja tego typu współdziałań jest szkodliwa dla naszej duchowej świadomości. Dlatego naszym celem jest zbadanie i znalezienie sposobów na zwiększenie energii w ciałach duchowych, rozwijanie wyższej świadomości oraz nauczenie się rozwijania w kierunku współpracy z otwartymi źródłami systemów negentropicznych.

Systemy

System to zestaw interaktywnych lub współzależnych części składowych tworzących złożoną i skomplikowaną całość. Każdy system jest wyznaczony przez prawo struktury działające w czasie oraz przestrzeni środowiska, w którym występuje i jest produktem ubocznym cech świadomości, które pierwotnie stworzył. System jest określony przez jego pierwotny cel i zamiar stwórczy, który jest wyrażony w jego ogólnym funkcjonowaniu. Na przykład: jeśli system jest stworzony przez umysł drapieżcy dla jego własnych celów - dla kontrolowania innych, zdobywania mocy lub służenia sobie, wszystkie składniki działające w tym systemie wciąż będą generować i odbijać te same wynaturzone energie. To oznacza, że jego energia jest zepsuta już u podstaw, i z czasem wciąż będzie się wytracać, a system musi być zrestrukturyzowany w celu powstrzymania jej drenażu ze środowiska i zasobów ludzkich.

Systemy mają wiele różnych warstw i poziomów, wiele komponentów przeznaczonych do współpracy ze wszystkimi tymi częściami posiadającymi funkcje, które są od siebie zależne. Żeby te systemy działały optymalnie, muszą być spójne w taki sposób, aby łączyć i komunikować się wzajemnie jako spójna całość. Dlatego system musi działać na określonym poziomie energii - koniecznym, aby sprostać potrzebom każdej z jego części. Każdy czynny element systemu ma związki i powiązania z innymi częściami systemu. To, jak prawidłowo działa dana część, będzie miało wpływ na inne elementy danego systemu. Jeśli więc jedna część nie działa właściwie, będzie osłabiać inne części, które funkcjonują jak należy. Jeśli energia części nie zostanie zrekompensowana, aby poprawić swoje funkcje, nastąpi załamanie systemu.

Gdy układ składa się z wielu różnych części, każda mniejsza część będzie działała na własny sposób, i będzie jak stacja wejściowa i wyjściowa. To może być rozumiane jako poziom komunikacji, który łączy funkcje wszystkich części. Komunikacja między systemami wymaga transmisji (wyjścia) i odbioru (wejścia) informacji w celu udostępniania danych lub generowania funkcji wewnątrz części systemu. Jeśli transfer danych zachodzi bez możliwości odbierania informacji w ramach systemu, działanie dla transmisji danych jest bezużyteczne. To zasadniczo opisuje stan systemu zamkniętego źródła działającego na sieci Ziemi jako system komunikacji jednokierunkowej. Do niedawna planeta nie była w stanie tworzyć systemu dwukierunkowego i odbierać komunikatów z zewnątrz, spoza ogrodzenia kontrolnego NAA w naszym Układzie Słonecznym. Wszystkie formy zrównoważonej komunikacji energetycznej wymagają wzajemnej wymiany, transmisji i odbioru danych, wejścia i wyjścia, w celu tworzenia trzeciego aspektu lub wyniku, który łączy proces energetyczny. Aby działające części całego systemu utrzymywały ze sobą łączność i działały prawidłowo, potrzeba odpowiedniej ilości energii.

Wszystkie systemy potrzebują energii

Jednak w systemie złożonym, obejmującym wiele części i warstw, w całym procesie funkcjonowania pewne elementy tego systemu będą miały problemy z wyciekami energii. Żaden pracujący system nie jest w pełni energooszczędny i samowystarczalny, a w wyniku tego jakaś część energii będzie tracona za sprawą funkcji pewnych elementów. W procesie komunikacji zachodzącym pomiędzy poszczególnymi elementami, konieczna jest konwersja energii, aby wejścia przekształcać do wyjść, które przejawiają się jako nakłady energii potrzebne do inicjowania danych funkcji. Ciało ludzkie jest doskonałym przykładem złożonego systemu potrzebującego źródła energii w celu wygenerowania działań niezbędnych dla jego wszystkich części, które składają się na cały system ciał. Jeśli organizm nie otrzyma odpowiedniej ilości energii, aby zasilić swe systemy, nie będzie działał sprawnie, a w końcu ulegnie uszkodzeniu.

Możemy zastosować tę wiedzę, aby wspomóc poprawę działania jakiegokolwiek elementu systemu i należy przy tym pamiętać, że wszystkie systemy oraz komunikacja wymagają energii.

Aby poprawić zarządzanie własną życiową energią, chcemy wiedzieć, w jaki sposób i skąd pozyskujemy energię oraz jak ona krąży. Stan energetycznego załamania jest tym, co możemy obserwować jako przyczynę wielu zaburzeń behawioralnych i stanów chorobowych powszechnie diagnozowanych przez systemy medyczne. Obserwujemy załamania systemów ludzkich ciał spowodowane systematyczną utratą energii, co upośledza zdolności do stwarzania zrównoważonego stanu zdrowia, zwiększania świadomości siebie, dalszej ekspansji do wyższej świadomości. Zatem propagowanie zamkniętego systemu energetycznego, który sprzyja utracie i wyciekom energii, i jej zbieranie zarówno z Ziemi jak i z ludzkości jest strategią realizowaną przez kontrolerów - ludzi i nieludzi, którzy urzeczywistniają program tłumiący ludzką świadomość. W trakcie realizowania zamkniętego systemu źródeł energii na Ziemi, są oni w stanie odsysać lub wykorzystywać energię innych ludzi i przechwytywać energię planety, którą wykorzystują do przejawiania ich programów sterowania i sztucznych linii czasu. Zamknięty system energetyczny jest rodzajem systemu, który nie jest w stanie odbierać jakiegokolwiek nowego źródła energii z wnętrza lub zewnątrz siebie. Ponieważ wszystkie systemy potrzebują energii, zamknięty system zamienia się w system pasożytniczy, który podczepia się do innych istot żywych w celu odebrania im energii. Jednak i takiemu systemowi energii jej zabraknie, aż w końcu ulegnie załamaniu. Z czasem załamanie takiego systemu doprowadzi do jego zniszczenia lub unicestwienia, bez względu na to, kto go stworzył.

Kontrolerzy, którzy zaprogramowali strukturę zamkniętego systemu pozyskiwania energii z pól energii Ziemi, mają wiele sposobów na to, aby przejawić szereg systemów entropii w celu kontrolowania umysłów ludzkości. Kiedy zwrócimy uwagę na przepływ energii i zachowanie tego systemu, możemy zrozumieć konstrukcję źródła takiego zamkniętego systemu i entropii oraz to, jak obecny podpis energetyczny identyfikuje się z każdym rodzajem działającego systemu, czy biologicznego czy strukturalnego. Zachowania energii nie kłamią i mogą być mierzone. Zachowania energii pokażą nam, skąd ona jest naprawdę pozyskiwana ujawniając, czy system jest oparty o pasożytowanie czy jest otwartym systemem o samowystarczalnej budowie. System z otwartym źródłem jest w stanie pobierać nową energię z wnętrza i z zewnątrz. To znaczy, że system z otwartym źródłem będzie mógł kontynuować pobieranie energii zewnętrznej i wewnętrznej w celu utrzymania równowagi energetycznej i homeostazy w swoich układach. System z otwartym źródłem będzie zdolny do uzupełniania utraconej energii i będzie mógł zachować stan negentropii, który utrzymuje go w ciągłym działaniu, w stanie harmonii i stabilności – niezależnie od czasu. A czas takiemu systemowi sprzyja. W końcu czas pokaże prawdę o źródle krążącej w nim energii, ujawniając zdolność utrzymania równowagi i stabilnego działania bez korzystania z pasożytniczych sposobów, aby osiągnąć cel.

Więcej informacji na temat entropii i negentropii

Nauka wiąże entropię z utratą energii przez organizmy ludzi, których układy mają tendencję do popadania w coraz większy chaos i mniejszą skuteczność funkcjonowania. Entropia lub utrata energii jest tym, co sprawia, że systemy ciała ulegają zniszczeniu, popadają w chaos i przestają działać efektywnie. Rozumienie tego, jak zasada entropii działa z poziomu mikro i makro w naszym wszechświecie, może być pomocne w zrozumieniu wpływu i efektów utraty energii, jej odsysania oraz odbierania organizmom żywym. Ta wiedza może wesprzeć nasz duchowy wzrost i poszerzyć świadomość, abyśmy mogli rozpoznać, kiedy i gdzie pojawia się entropia oraz jak wpływa na nasze życie, a następnie się z niej oczyścić lub usunąć jej szkodliwe skutki.

Entropia jest pojęciem, które można zastosować do wszystkich zachowań i czynników energetycznych, jak również do jakości myślokształtów obecnych w systemach energetycznych takich jak żywe organizmy. Entropia bezpośrednio obniża częstotliwość stanu świadomości istot ludzkich.

Kiedy karmimy entropiczne zachowania i systemy, będziemy cierpieli z powodu utraty energii. Entropia w znacznym stopniu przyczynia się do zaburzeń behawioralnych, błędnego postrzegania rzeczywistości, a także do pojawiania się chorób. Pogarsza wszystkie składniki funkcjonowania ludzkich ciał – fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i duchowego – na poziomach indywidualnych oraz na poziomie zbiorowym. Entropia jako system powodujący utratę energii działa dzięki zasadzie rezonansu niskiej częstotliwości i może rozprzestrzeniać się jak wirus infekujący innych ludzi z otoczenia z tym samym entropicznym efektem lub utratą energii. Gdy nie jesteśmy świadomi siebie albo gdy działamy reagując instynktownie czy nieświadomie, łatwo możemy spaść na taki niski poziom wibracji i złapać wirusa entropii, przez co zostajemy wydrenowani energetycznie, dodatkowo drenaż może rozprzestrzenić się na inne systemy.

Zgodnie z nauką, negentropia jest przeciwieństwem entropii. Jest definiowana jako konstrukcja z otwartym źródłem wolnej energii dostępnej w celu uzupełniania energii traconej w zarządzanych systemach. Uzupełnianie energii jest potrzebne po to, abyśmy mogli utrzymywać swoje systemy w w zrównoważonym trybie pracy. Negentropia z biegiem czasu powoduje zwiększanie poziomu energii w każdym rodzaju systemu i udostępnianie jej w jeszcze większej ilości, aby mogła być rozpowszechniana oraz aby mogła krążyć dla ogólnej korzyści (ludzkości). Kiedy tak jest, ze względu na stopniowy przyrost energii dostępnej dla systemów, te mogą lepiej funkcjonować, mają tendencję do systematyzowania się i większej skuteczności. W ludzkich układach systemowych negentropia zwiększa energię dostępną, przez co te działają bardziej skutecznie, prawidłowo i powodują, że osoba jest zdrowa. Negentropia lub wzrastanie poziomu dostępnej dla systemu energii powoduje jego większą wydajność. O negentropii można myśleć jak o czymś, co jest synonimem krążenia wolnej energii z nieskończonym, wewnętrznym źródłem energii, kosmicznym ładem, synchronicznym zestrajaniem i trwałością systemu otwartego źródła. Zaś entropia może być postrzegana jako synonim długu energetycznego i zniewolenia, zaburzeń, sił chaosu oraz dostrojenia do traumy, synonim pasożyta pozyskującego energię z zamkniętego źródła.

Grupy ludzi i systemy energii

Ludzkość rozwija się do uczenia się, jak lepiej funkcjonować w obrębie świadomości grupowej, co jest ubocznym produktem cyklu wznoszenia. Zatem wielu z nas celowo wbija się w sytuacje, które wymagają nawigowania po grupowej świadomości, społecznościach, organizacjach, zawodach a także wielu innych grupowych relacjach. Wiele osób będących na ścieżce wznoszenia jest kierowanych do pewnych form duchowych lub świadomych społeczności. To nie jest tylko uczenie się i rozwój duchowy, ale wyraźne zdobywanie świadomości co do tego, w jaki sposób skutecznie przemieszczać się po dynamice grupy, poprawiać sposoby rozwiązywania konfliktów i umiejętności komunikacyjnych bez dawania upustu negatywizmom. Musimy nauczyć się porozumiewać ze sobą spokojnie i harmonijnie w ramach grupy, a obecnie wielu z nas stanie w obliczu tego rodzaju społecznych wyzwań. Ponieważ mamy do czynienia z szeregiem wyzwań społecznych, będziemy mierzyć naszą energetyczną wydajność – wyjścia i wejścia energii - jej dostępnej formy, w celu ustalenia, jakie działania pochłaniają jej zbyt dużo oraz kiedy musimy ją oszczędzać.

Jest to bezpośrednio związane z nowymi umiejętnościami rozeznania systemów entropicznych i negentropiczych. Wnosimy świadomość do systemów zachowawczych oraz poznajemy, w jaki sposób straty lub pobory energii wpływają na nasze życie.

Aby uczestniczyć w cyklu wznoszenia, trzeba przestać służyć egocentrycznej Jaźni. Wymaga to również znalezienia własnego miejsca pośród świadomości grupowej, bez utraty istoty prawdziwej Jaźni i bez drenowania energii. Kiedy ktoś nie jest swoją prawdziwą Jaźnią, jest drenowany z energii i wykorzystywany do stwarzania fasady egoizmu. W miarę jak tracimy negatywne ego, odnajdujemy prawdziwą wewnętrzną Jaźń i nowe sposoby na zwiększenie zapasów energii. W ten sposób uczymy się poszerzać zdolność do czucia się dobrze we własnej skórze, przy okazji obserwując różne role lub archetypy, które mogą się ujawnić w grupie świadomości lub w nich uczestnicząc. Naszym ostatecznym celem jest w tym przypadku zrozumienie archetypów lub ról, które nieświadomie gramy, i oczyszczenie się z ukrycia za nimi jak za maskami, które pokazujemy społeczeństwu. Nieświadome maski drenują naszą energię i są stworzone ze zranionego ego, nierozwiązanych konfliktów, zakorzenionych lęków przed zdradami i zranieniem przez innych. Stajemy się prawdziwi, musimy zrzucić z siebie fałszywe tożsamości i wyrażać siebie przejrzyście oraz prawdziwie również w otoczeniu grupy, jakbyśmy nigdy nie potrzebowali bronić tego, kim jesteśmy. Aby zrobić to dobrze, trzeba sporej praktyki. Niezależnie od grupy, z którą możemy być obecnie połączeni, najwyższy cel duchowego rozwoju polega na ukończeniu cykli karmicznych a także na nauczeniu się sposobów zachowania i zwiększania poziomu energii. Doświadczenie tego w grupie pozwala nam rozwijać większą duchową dojrzałość, uzyskać bezpośrednią wiedzę i przeżycie jedności w różnorodności, która jest naturalnie obecna w świadomości grupowej. Gdy zrealizujemy w sobie ten fakt, doświadczymy głębokiego połączenia, jakie mamy z innymi, co dodatkowo zwiększa nasze prawdziwe uczucia empatii i współczucia dla świata. Kiedy jesteśmy zainteresowani sobą i egocentryczni, przestajemy mieć możliwość doznawania uczucia empatii lub prawdziwego współczucia wobec innych.

Ewolucja grupowej świadomości nie znaczy, że stajemy się homogeniczni jako rasa, to oznacza rezygnację z naszego wewnętrznego egoizmu i nauczenie się, jak służyć całości szanując oraz pozwalając innym być odzwierciedleniem naszych wzajemnych powiązań.

Ciało planetarne podnosi częstotliwości do potencjalnie wykraczających poza strukturę zamkniętego źródła, które tworzy niższe energie, trzy warstwy ego lub zindywidualizowane programowanie z nim związane. Ilekroć wkraczamy w świadomość grupową, stajemy w obliczu trudnych kwestii związanych z rozwiązywaniem konfliktów między wszystkimi zaangażowanymi stronami – do tego stopnia, w jakim te trzy warstwy są obecne i utrzymują kontrolę.

Negatywne programy ego są niszczące. Musimy zrozumieć, jak nierozwiązane problemy generowane przez programy negatywnego ego kontrolują umysły i pracują jako zamknięta struktura systemu, która wysysa energię skupiając uwagę świadomości grupowej na konkretnym celu. Kiedy pomiędzy członkami grupy istnieją ukryte konflikty, które składają się na elementy energii ludzkiego systemu, te nierozwiązane konflikty zużywają ilość energii wykraczającą poza to, co jest potrzebne do tego, żeby system działał dobrze, a to zwiększa entropię. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wyciągnięcie ukrytego konfliktu i stworzenie uczciwego, otwartego dialogu pomiędzy stronami. Klarowność jest elementem systemu z otwartym źródłem a także bardzo ważnym elementem przyczyniającym się do rozwiązywania problemów, a tym samym utrzymywania wyższego poziomu energetycznego funkcjonowania w jakiejkolwiek świadomości grupowej lub społeczności.

Ciemne siły zachowują się w systemach z zamkniętym źródłem odwrotnie. Będą chciały zwiększyć poziom konfliktu między osobami szerząc strach, zaciemniając i zamydlając temat, co stwarza w grupie chaos i tarcia. Duch oszust i negatywne ego bardzo zręcznie przekręcają sedno sprawy powodując dezinformację oraz szerząc pogłoski doprowadzające do rozbijania jedności i ładu obecnego w świadomości grupowej. Nie tylko jest to metoda dzielenia i technika przejmowania podzielonej świadomości grupowej, ale i sposób na skuteczne odwracanie energii. Kiedy ludzie ciągle doświadczają chaosu i zamieszania z powodu niesprawdzonych plotek lub negatywizmów, energia tych grup jest z nich wysysana, szczególnie z osób uczestniczących w konfliktach. Jeśli ten energetyczny drenaż nie zostanie naprawiony i jeśli nie powróci tam klarowność sytuacji, grupa ryzykuje tym, że problemy będą się w niej nawarstwiać, a w końcu przestanie istnieć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz