wtorek, 2 lutego 2016

MUTOWANIE GENÓW LISA RENEE styczeń 2016 cz II

tłumaczenie Teresa Serafinowska

Przebudzenie układu endokrynologicznego (hormonalnego)

Gruczoły wydzielnicze są odpowiedzialne za produkcję, rozprowadzanie i wspomaganie ciała w przyswajaniu hormonów. Hormony to chemiczni posłańcy działający w krwiobiegu i utrzymujący narządy, części ciała, które kontrolują oraz funkcje ciała, w zrównoważonym stanie zdrowia lub homeostazy. Zadaniem hormonów jest przekazywanie do mózgu i układu nerwowego informacji, które umożliwią lepszą percepcję wielowymiarowych rzeczywistości, tłumaczenie języków uniwersalnych i aktywacje pasm wyższych zdolności zmysłowych. Powinniśmy posiadać prawdziwe duchowe zrozumienie i zdawać sobie sprawę, że nasze gruczoły oraz hormony są bezpośrednio związane z przejawianiem świadomości, a ich funkcja jest nierozerwalnie połączona ze zdolnością do osiągnięcia wyższej świadomości.

Obecnie, kiedy zarządzanie jest z powrotem przesuwane bezpośrednio do gruczołów wydzielniczych, nasze ciała mogą być poddawane drastycznym przemianom. Te gruczoły uwalniają się od zarządzania przez niższe aspekty świadomości uruchamiane głównie przez programy umieszczane w pierwszej oraz drugiej czakrze i pochodzące z Saturna. Ponadto musimy pamiętać, że w wodzie, pożywieniu oraz w powietrzu znajdują się fizyczne i chemiczne toksyny, a ich zadaniem jest bezpośrednie atakowanie naszych układów hormonalnych. Aby pomóc gruczołom w przebudzeniu i uwolnieniu, z tym dodatkowym wsparciem w polu planetarnym możemy być nakłaniani do oczyszczania oraz odtruwania naszych ciał, z naciskiem na uzdrawianie gruczołów. Trzustka i narządy przeznaczone do trawienia są głównymi organami służącymi odtruwaniu ciała. Kiedy te organy są przeciążone i nieprawidłowo funkcjonują, inne nasze gruczoły też łatwo ulegają zatruciu. Ważne jest utrzymywanie naszych gruczołów w dobrym zdrowiu - dzięki odpowiedniej diecie, uważności, medytacji i stałym praktykom duchowym oraz modlitewnym. Praktyki duchowe i modlitwy harmonizują oraz stymulują produkcję hormonów – odpowiednio do uwagi poświęcanej poszerzaniu świadomości. Niektóre medytacje i formy oczyszczania mają ogromny wpływ na stan gruczołów i skutkują właściwą równowagą hormonalną.

Główne gruczoły i narządy wydzielania wewnętrznego mają związek ze zmianami zachodzącymi w okolicach czakry podstawy i rejonach sakralnych: nadnerczy, nerek, pęcherza moczowego, narządów płciowych, jajników, jąder oraz okrężnicy. Zmiany w splocie słonecznym obejmują śledzionę i gruczoły zewnątrzwydzielnicze, na przykład trzustkę oraz wątrobę, które wydzielają za pomocą przewodów. (Kanały przewodzące płyny ustrojowe takie jak żółć, enzymy, łzy, ślina i nasienie.) Teraz te obszary mogą potrzebować dodatkowej uwagi lub wsparcia w formie ziół, esencji, odpowiedniej diety lub komunikacji z tymi obszarami i skupiania na nich energii uzdrawiającej.

Pierwsze i drugie ludzkie plemię

Niedawno dostaliśmy informację, że pierwsza i druga ludzka rasa, która ma genetyczne powiązania z planetarnym systemem gwiezdnych wrót, jest bardziej podatna na ustępujące linie czasu i zaczyna wydalanie zakumulowanej genetycznej miazmy czarnych sił. Chodzi o to, że na Ziemi żyje liczne grono ludzi należących do tych oryginalnych ras, którzy mają w sobie zakodowane klucze i są posiadaczami Graala lub opiekunami kodu DNA mającymi chronić wiry / worteksy energetyczne. Tak więc ta sytuacja wynika z faktu, że zgromadzone w ciele planety blokady energetyczne i byty są przenoszone do poziomych linii geomantycznych przebiegających przez te poszczególne wrota. To oznacza, że te ogromne formy świadomości czarnych sił (potwory z cienia, upadłe anioły, niewcielone zagubione dusze) podróżują wzdłuż linii wschód – zachód po powierzchni planety w znacznie większych ilościach, ponieważ zostały uwolnione z Ziemi.

Gwiezdne wrota na planecie posiadają ogromne misy energii świadomości ukrytej w gruncie Ziemi. Mają strukturę kielicha utrzymującą treść zestawu instrukcji dla danych wrót i historię DNA danej rasy. Misa świadomości zawiera fale dźwięków i barw, które możemy nazwać częściami ciała Kathara na Ziemi. Misa świadomej inteligencji utrzymywana w tym rejonie planetarnego makrokosmosu, jest rozpuszczana w częstotliwościach wyższych wymiarów, dokładnie w ten sam sposób, jak nasze niższe czakry są rozpuszczane na indywidualnym poziomie mikrokosmicznym. Gdy te energie wypływają z wnętrza Ziemi na powierzchnię sieci, do oryginalnych gwiezdnych wrót planety powinny powrócić ich fale dźwiękowe, barwy i moce. Pierwotny punkt, w którym świadoma inteligencja weszła do tego świata przez dwuwymiarowe gwiezdne wrota, aby tworzyć ciało planety, jest nazywana punktem Graala lub Gruala. Zbiorowe energie i zbiorowa świadomość podłączona do tej misy energii ma problem z rozproszeniem zakumulowanej miazmy w falach kolorów. Te siły działające w niektórych punktach na sieci są ponownie kierowane do innych miejsc, w których nie powinny występować ani uszkodzenia ani urządzenia Obcych. Z tego powodu na powierzchni Ziemi występuje szereg problemów, takich jak przemieszczanie jednostek, przechwytywanie schodzących dusz przez przyczepianie się do nich upadłych aniołów i ogromna ilość chaotycznych sił zanieczyszczających planetarne energie 1D i 2D.

Gwiezdni ludzie lub nasiona Ziemi z kluczem kodów drugich gwiezdnych wrót (i ci, którzy nie inkarnowali, którzy we fragmentach dusz utknęli w niższych polach 2D – 4D), są specjalnie ukierunkowani na jednostki bardzo się narzucające i związane z nękaniem. To dlatego, że te grupy mają naturalne predyspozycje do akumulowania przytłaczających ilości miazmy 2D, co prowadzi do potencjalnych problemów chorobowych (energetyczne blokady) w ich ciałach. Aby wspomóc łagodzenie tych powstających w polu blokad, musi nastąpić ich tranzyt - w celu uwolnienia tego wzbierającego ciśnienia w ludzkich ciałach i planecie. To oznacza, że te siły muszą być przeniesione do innego kontinuum czasoprzestrzeni lub całkowicie poza ten Układ Słoneczny, a gospodarz – strażnik Kryształowej gwiazdy musi to wszystko wiedzieć, aby dopełnić protokołu przeniesienia.

Opiekun Graala i duchowa wspólnota

Podczas cyklu wznoszenia w materiał nowej ery przenika coraz więcej pozawymiarowych czynników kontrolujących stanowiących konkurencję, chcących zapisać kody ich DNA w Ziemi. Wiele wspólnot duchowych nowej ery, które pojawiły się na Ziemi w ciągu ostatnich 20 lat, powstało z inicjatywy grup spoza planety i ma w programie zbieranie lub kontrolowanie DNA. (Musimy pamiętać, że DNA jest formą waluty, która jest wykorzystywana przez grupy spoza planety, które nie są kontrolowane przez czarnomagiczne pieniądze z Oriona, jak to jest na Ziemi). Pewne grupy ET kontaktują się z reprezentantami ludzi na Ziemi, są też „kontaktowcy” lub uprowadzeni, którzy mają we wspomnieniach z innych wcieleń lub akcji zapisaną ich historię DNA. Wiele razy grupy ET przechwytywały osoby z kontraktami na służbę światu, które miały dokonać karmicznego zadośćuczynienia lub naprawienia błędów, a które na innych liniach czasu piastowały wysokie pozycje związane z władzą. Galaktyczni ambasadorowie, kapitanowie statków, osoby publiczne, faraonowie, bojownicy o pokój, papieże – to są osoby, które miały wysoki poziom rozpoznawania i mocy danej im od ludzi. Rekrutacja takich przywódców z poprzednich wcieleń poskutkowałaby tym, że inni ludzie żyjący na Ziemi chętniej by ich naśladowali w zorganizowanych grupach, jednak nie kwestionowaliby ich motywów. Ponieważ mieli podążać za tymi osobami wcześniej w innych wcieleniach, rozpoznają je na poziomie duszy i łatwo można manipulować wspomnieniami ich świadomości na poziomie uczuć, przy czym rzeczywiście trudno to zauważyć. Na przykład, ktoś może na poziomie duszy rozpoznać swego zabójcę z poprzedniego życia i czuć, że dusza ciągnie go w czyjąś stronę, jednak ten energetyczny przymus nie pojawia się z powodów, o jakich ona / on myśli. Kiedy ludzie nie mają punktu odniesienia do wzniesienia, duchowego uzdrawiania i wielowymiarowej rzeczywistości, na ziemskiej płaszczyźnie większości bardzo trudno jest rozróżnić pomiędzy ciemnością a światłem, fałszem a prawdą. Często ludzie ślepo podążają za przywódcą i łatwo oddają własny autorytet, po czym przez wiele wcieleń funkcjonują w archetypie straumatyzowanego ucznia guru lub zniewolenia przez mistrza. W przypadku większości takich rekrutacji do duchowych społeczności używano podobnego szablonu, który można szybko rozpoznać i w którym będzie się odbywała archetypowa rozgrywka mocy pomiędzy guru a uczniem. Guru wychodzi z poziomu absolutnej mocy i uwielbienia przez czciciela w celu przekonania ucznia, żeby wierzył że dzięki niemu i jego łasce zostanie obdarzony wiecznym zbawieniem. Członkowie wielu grup wciąż wierzą, że to jest droga do odnalezienia Boga - zamiast szukania Boga w sobie.

Ponieważ ten wątek o ludzkiej rasie 2D właśnie się otworzył, mistrzowie Vairagi, którzy są związani z gwiezdnymi wrotami 2D upadłych linii krwi pośród tej rasy, rekrutowali do wspólnot duchowych na Ziemi. To są frakcje z wszechświatowych rodów powiązanych z upadłymi Melchizedekami.

Upadłe frakcje Melchizedeka konkurują w kontrolowaniu DNA i mają własną historię powstałą na terenach Indii związaną ze starożytnymi plemionami, które wyemigrowały z okolic 2D gwiezdnych wrót w Jerozolimie. Wiele światowych religii i duchowych nauk wywodzi się z Jerozolimy, na przykład buddyzm, który powrócił do Indii a następnie przeniósł się na Daleki Wschód, aby tam rozwinąć swoje sieci. Wzgórze Świątynne jest bardzo ważnym dla naszej planety centrum energii, a strażnicy Graala będą przyciągani w pobliże tego rejon lub do Indii, kiedy tylko będzie to możliwe. Mogą też mieć skłonności do angażowania się w aszramy lub czuć potrzebę kontaktu z duchowymi przywódcami z hinduskich rodów lub z ludźmi, którzy wracają do Indii, aby tam żyć w komunach. Upadłe aspekty tego lądu są podłączone do osób, które są wcielone w tych grupach dusz, rasach ludzi lub gwiezdnych rodzinach. Są bardziej podatne na manipulacje świadomości przez naśladowanie zwyczajów systemu kastowego Indii. Jednak, wiele z tych grup dusz pojawia się tu, aby uzdrowić wzorce archetypów pierwotnego chaosu lub Tiamat. Tiamat jest aspektem Bogini Matki w planecie, która zstąpiła do pól chaosu i została uwięziona we wnętrznościach Ziemi po wybuchu jej świadomości.

Zagadnienia związane z wpływami ludzi z pierwszej i drugiej rasy będziemy jeszcze omawiać, a skupimy się na nich, ponieważ te plemiona potrzebują przejścia i rehabilitacji. Ustępujące plemiona muszą być przeniesione z fałszywych linii czasu i miejsc z fałszywymi danymi dotyczącymi tożsamości. To znaczy, że wspólnoty duchowe, które zostały zgromadzone w oparciu o te rodziny dusz ludzkiej rasy są poddawane ekstremalnym naciskom, aby ujawnić wiele prawdy dotyczącej karmicznych linii czasu całej tradycji guru – uczeń. Wiele osób musi być uwolnionych z hipnozy i mesmeryzmu astralnego splendoru stosowanego do wiązania oraz podłączania przewodów do ludzkich źródeł światła. Ścieżka do suwerennej wolności jest po to, aby dowiedzieć się, jak zyskać wewnętrzną trwałość, a więc znaleźć w sobie źródło światła, które jest efektem stworzenia bezpośredniego połączenia z Bogiem. Nie możemy płacić innym za własne zbawienie, musimy po prostu wykonać wewnętrzną pracę uzdrawiającą nasze serca, dusze i ducha.

Siła w jedności świadomości

Musimy pamiętać, że przed świtem jest najciemniej, wiedząc to możemy poprzez duchowe praktyki usunąć z siebie ciemność i wzbudzić potężne wewnętrzne światło. Nie możemy ulegać poczuciu bezsilności, które zostało stworzone celowo, i aby wykorzystać nasze niewinne serca lub czystość. Nie możemy ulec pokusom popychającym nas do działania w codziennych kontaktach: brak etyki, złośliwość, chciwość, lub wykorzystywanie naszych przyjaciół – braci i sióstr. To, co dzieje się na świecie, może utwardzić nasze serca, osłabić pomniejsze dusze i może sprawić, że przeciętny człowiek stanie się zgorzkniały i rozżalony. Aby utrzymać się na kursie i pozostać w zgodzie z etyką ducha Chrystusa, musimy pozostać duchowo silni. Bez względu na system, manipulacje czy gry toczone wokół nas przez innych ludzi lub Obcych, musimy pozostać silni i nie kupczyć naszą etyką. Jeśli czujesz, że jesteś zakładniczką / zakładnikiem jakichś macek w materialnej strukturze świata, musisz tym bardziej pozostać silna / silny. To jest test emisji duchowego systemu awaryjnego. Kiedy czujemy się przytłoczeni takimi trudnymi sytuacjami, gdy widzimy to u innych, chcielibyśmy dać się ponieść i odeprzeć to energetycznym tsunami, takie uczucie bezsilności jest normalne. Kiedy czujemy się bezsilni w pewnych trudnych sytuacjach, możemy mieć problemy z zawierzeniem i nadzieją. Nasza wiara w siebie jest testowana do maksimum a naszym prawdziwym duchowym celem jest przeprowadzenie w tej sprawie badania. Gdy nasz duch jest wierny i czysty, pozwala nam pozostawać w strumieniu życia. W przypadku, gdy musimy upewnić się, czy jesteśmy wierni sercu, to może też wywołać duchowy kryzys. Gdzie jest granica pomiędzy byciem wiernym swemu sercu i życiem prawdziwie, bez szkody i oddziaływania osobistą mocą, aby przejąć kontrolę nad sytuacjami przez własne działania i impulsy? Jakie granice musimy postawić, aby utrzymać się przy zdrowych zmysłach, gdy inni ludzie mogą próbować wywierać na nas większy nacisk? Aktualne trudne sytuacje mogą być związane z grawitacją i ostatecznością. Gdy głęboka grawitacja zmienia życie a w naszych ciałach zachodzą wewnętrzne zmiany, to i nasze relacje z innymi ludźmi zmienią się lub zakończą.

Jeżeli możemy pozostać w stanie czuwania podczas tej fazy ciemnej nocy dla duszy, możemy to zobaczyć wyraźniej, i stawić temu czoła. Możemy odrzucić nasze ciężary, otworzyć nowe drogi i nowe możliwości, jakie pojawią się w tym nowym roku. Te obecne dostrojenia prowadzą do głębokiego kopania w polach chaosu w celu odrodzenia, wskrzeszenia z ciemnych popiołów tego gruzu niższej materii, w celu przemienienia w istoty lepiej zestrojone z nowymi liniami czasu, które mają potencjał do ukazania się z najlepszej strony. Cień i śmierć energii, która istnieje w naszych przeszłych liniach czasu w polach niższej materii, ciemne szablony materii, są podczas tego cyklu spalane. Dla niektórych z nas oznacza to wyzwolenie z pewnych dziedzin życia, dla innych którzy odmawiają dostosowania i elastyczności przy zmianach, może to oznaczać pogrążanie się w szaleństwie. Jeśli możemy pracować z tymi naciskającymi siłami bez oporu, możemy spalić ciemne fragmenty i wyrzucić śmieci. Jeśli będziemy walczyć ze zmianami, sami możemy podczas tego procesu spłonąć. Należy bardzo uważać, znaleźć miejsce wewnętrznego spokoju, ciszę i codziennie komunikować się ze swoim wewnętrznym duchem.

Proszę, weźcie z powyższego tylko to, co przyda wam się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzućcie. Dziękuję za męstwo i bycie poszukiwaczami prawdy.

Jestem suwerenną i wolną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostańcie na ścieżce w jasności naszego awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz