czwartek, 28 stycznia 2016

MUTOWANIE GENÓW LISA RENEE styczeń 2016 cz I

tekst oryginalny
tłumaczenie Teresa Serafinowska 

Droga wznosząca się Rodzino, szczęśliwego Nowego Roku! W ciągu ostatnich kilku miesięcy ciało planety było w trakcie przesuwania subatomowych cząstek warstw niższych wymiarów. W efekcie wielu z nas doświadczyło dramatycznych zmian, które zaszły w ciałach fizycznych. Jeśli możemy zachować czujność pośród tych pól chaosu i w trakcie rozpuszczania rejonów ciemnej materii, możemy z tych sił ciśnieniowych wytwarzać diamenty.

Ci z nas, którzy uczestniczą we wznoszeniu i ewolucyjnym rozwoju, przechodzą przez bardzo złożony proces ucieleśniania świadomości oraz przemian ciał świetlistych, ponieważ w tym czasie do świata fizycznego są wprowadzane nowe odciski DNA. To oznacza że to, co wcześniej było umieszczone w zestawie instrukcji na planie nieprzejawionym i co odbiło się jako genetyczny odcisk w naszym DNA, teraz przekłada się w manifest oraz staje się fizyczne. Pierwsze grupy wznoszące, przede wszystkim duchowe rodziny gwiezdnych plemion i indygo, które inkarnowały się w tym celu, mierzą się z poważnymi wyzwaniami, co w znacznym stopniu wpływa na funkcje i działanie ich ciał fizycznych. Konfiguracja tego nowego DNA dotyczy szczególnie sekcji łańcuchów kodów białkowych (proteinowych). Geny kodujące białka przekazują wiadomości, które są wysyłane do ciała w celu kontrolowania jego funkcjonowania. Region kodujący gen znany również jako sekwencja kodująca, składa się z egzonów. Egzony (eksony) są kodującymi odcinkami transkryptu RNA, lub kodującego go DNA, który przekłada się na białka.

Kiedy ludzie ucieleśniają więcej wyższej świadomości, następuje ponowny naciąg konfiguracji DNA. Gdy te nowe sekwencje kodujące białka są rejestrowane, aktualizują odciski morfogenetyczne w zbiorowym umyśle rasy ludzkiej. To oznacza, że w polu zbiorowej świadomości są tłumaczone nowe plany dla kodowania białek. NAA chcąc temu przeciwdziałać i powstrzymać ludzkie DNA przed otwarciem tych nowych zestawów instrukcji, zalewa populację znanymi substancjami chemicznymi i toksynami. Ta misja gwiezdnych dzieci jest określana jako wznoszenie prototypowych pionierów, których celem jest stymulowanie czyszczenia miazmy przodków i uzdrawianie wzorców DNA, aby można było budować nowe sekwencje kodujące białka, które gromadzą DNA. To zachodzi przez proces rozszerzania świadomości i jest bezpośrednio związane z energetyczną syntezą pomiędzy siłami polaryzacji, które występują w odpowiednim paśmie częstotliwości. Taka duchowa alchemia jest możliwa tylko wtedy, kiedy ktoś wcielił się we wznoszące się ludzkie ciało. Kiedy ucieleśniamy nasze wyższe ciała duchowe, wpływa to na szlaki metaboliczne naszych ciał fizycznych. W szczególności doświadczamy zmian tego, w jaki sposób ciało syntetyzuje białka i przenosi energię do mitochondriów komórki. (Zobacz: cykl kwasu cytrynowego lub cykl Krebsa).

To co jest transpirowane na fizyczny poziom ewolucji ciała ludzkiego, jest rozbudowywane do konfiguracji DNA nowej rasy ludzkiej lub mutacji genetycznych w tej linii czasu. Wyższy stopień DNA jest teraz aktywowany przez białka kodujące nowe geny i jest to coś niebywałego na ziemskiej płaszczyźnie. Białka są zbudowane z aminokwasów wykorzystujących informacje zawarte w genach. W naszych ciałach białka wykonują szeroki wachlarz funkcji. Chodzi o katalizujące reakcje metaboliczne, aktywacje oraz replikacje DNA - w odpowiedzi na bodźce i przenoszenie cząsteczek z jednego miejsca na drugie. Ta zmiana wpływa na planetarny zapis komórkowy, a następnie zmienia konfigurację kompozycji cząstek materii i sposób, w jaki są rozmieszczone w surowcu z ludzkiego ciała. Białka są głównymi odtwórcami komórek i wykonują zadania określone przez informacje zakodowane w genach. Stąd w tym czasie wielu z nas przechodzi drastyczne zmiany w funkcjonowaniu ciał fizycznych.

W ciągu zaledwie kilku lat niektórzy będą doświadczać zachodzących w ich ciałach genetycznych anomalii. To dostarczy bezpośrednich dowodów na ewolucję gatunku ludzkiego, która stanie się bezdyskusyjnym faktem dla nauki i duchowych wspólnot. Zasadniczo, to co się dzieje, jest procesem mutacji genetycznej przez łańcuchy kodowanych białek, które stymulują wielką ewolucyjną przemianę. Zmiany te wpływają na ludzkie DNA zmieniając ludzką świadomość i mają kolosalne znaczenie dla przyszłej ewolucji ludzkości.

Zmiana kontekstu ewolucji

Ogólnie rzecz biorąc, termin „mutacja genetyczna” jest uważany za szkodliwy dla ewolucji organizmu lub gatunku. Musimy zmienić kontekst i sposób dyskusji wokół mutacji genów, ponieważ chcemy zainicjować dialog, aby móc lepiej zrozumieć, jak one wpływają na ludzką rasę (oraz inne gatunki) - zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny. Mutacje genetyczne nie zawsze są szkodliwe. Jednym z rażących problemów jest to, że niektórzy uważają, iż zmiany genetyczne i aktywacje uśpionych DNA nie mogą wyjść poza pewien punkt. Taki pogląd jest z gruntu fałszywy i nie pozwala w pełni zrozumieć funkcję i cel montowania DNA, które z natury jest odpowiedzialne za aktywację inteligencji wyższej świadomości. Nie możemy obawiać się zmian oraz poprawnej wiedzy na temat funkcjonowania naszych ciał, DNA i świadomości. Wiele światowych religii wykorzystało ten strach przed samopoznaniem w celu kontrolowania ludzkości. Cała ewolucja i rozwój świadomości gatunków opiera się na zmianach genetycznych zachodzących poprzez aktywację DNA tego, co wcześniej było uśpione, nie odkryte lub w ogóle nie istniało. Ewolucja jest zmianą, zaś podstawowym mechanizmem aktywującym ewolucję jest aktywacja DNA, a tym samym aktywacja wyższej świadomości. DNA poddane zmianom określa naturę organizmu, a ta zmiana rodzi genetyczną mutację tego, co się obserwuje. Tak wygląda naturalny proces rosnącej świadomości ludzi żyjących na Ziemi, organiczny charakter ducha doświadczającego fizyczności i rozwijającego się w całej wielowymiarowej rzeczywistości.

Mutacje genetyczne są głównym obszarem sporów pomiędzy konkurującymi ze sobą teoriami dotyczącymi pochodzenia ludzkości, jej ewolucji i potencjału DNA. W biologii mutacja jest ciągłą przemianą sekwencji nukleotydowej genomu organizmu, wirusa lub DNA. Mutacja może być naturalnym lub sztucznie wywołanym procesem, który wprowadza zmiany do sekwencji DNA. Dla lepszego zrozumienia: nienaturalny proces mutacji będzie obejmował narażenie na pewne formy sztucznej inteligencji, chemikalia, laboratoryjnie stworzone wirusy czy toksyczne elementy, które zmieniają lub uszkadzają sekwencje DNA w celu odparcia Ducha. Ponadto nasza planeta ma historię związaną z gatunkami pozawymiarowymi rywalizującymi o kody sekwencyjne DNA zapisane w planetarnym umyśle, gwiezdnych wrotach i polach morfogenetycznych, chcącymi spowodować wyewoluowanie preferowanych przez nich linii krwi lub plemion, przy jednoczesnym ograniczaniu DNA genetycznie niepożądanych. Szkodliwe mutacje mają zadanie wyeliminowania funkcji oryginalnego lub organicznego sekwencjonowania wyższego DNA, które powinno działać, aby umożliwić aktywację poszerzania świadomości. Wszelkie zmiany dokonane w genach od stanu naturalnego mogą powodować choroby, zaburzenia i wpływać na zdrowie oraz rozwój gatunku. Na przykład splatanie ludzkiego genomu z maszynerią sztucznej inteligencji lub zwierzęcym DNA promowane przez agendę transhumanizmu jest nienaturalną mutacją, która zniekształca i blokuje wyższą duchową świadomość istot ludzkich. Ta agenda promuje wewnętrzne odłączenie, zamyka kompleks serca zatrzymując osobę w odrębnej rzeczywistości z zachowanymi w świadomości destrukcyjnymi doświadczeniami. Kiedy dochodzimy do szerszego zrozumienia genetycznych mutacji, musimy przyznać, że naturalny proces wznoszącej się świadomości żyjącej w ludzkim ciele jest możliwy dzięki aktywacji DNA. Umożliwienie ludziom naturalnego procesu montażu DNA jest bardzo pozytywnym aspektem, ponieważ cała nasza rasa dąży do osiągnięcia wyższej świadomości.

Wadliwe białka

Niektóre zmiany wprowadzane do DNA mogą spowodować, że nieprawidłowe lub szkodliwe dla komórek instrukcje spowodują odwrócenie przełącznika sterującego i produkowanie uszkodzonych białek. Wariacja w miejscu DNA, która tworzy uszkodzone białko, jest także nazywana mutacją genetyczną. Kiedy zmiana DNA skutkuje wadliwym białkiem w komórce, która potrzebuje tego białka do prawidłowego działania, to zwykle wywołuje stany chorobowe, niską odporność lub objawy uznawane za chorobę genetyczną. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy podłączonym i aktywowanym DNA pracującym poprawnie, a możliwościami świadomości i zdolnościami inteligencji, do których osoba ma dostęp. Kiedy DNA koduje wadliwą generację białek do komórek, to bezpośrednio niszczy zdrowie i tłumi wyższą świadomość tej osoby. Tak więc sztuczne formy inżynierii genetycznej i kontroli umysłów są wykorzystywane przez kontrolerów celowo dokonujących genetycznych manipulacji na białkach odpowiedzialnych za wysyłanie zestawów instrukcji do komórek. Ten rodzaj działań przeprowadzanych na genach przy użyciu technologii zmieniających skład komórek, bezpośrednio manipuluje DNA organizmu. Każdy organizm stworzony przy użyciu inżynierii genetycznej jest organizmem genetycznie zmodyfikowanym lub GMO. Mówiąc dosadnie, każdy człowiek na Ziemi w tym czasie został genetycznie zmodyfikowany przez sztuczną inteligencję i inżynierię genetyczną stosowaną na planecie do horyzontalnego transferu genów. Horyzontalny transfer genów jest transferem genów pomiędzy organizmami, których nie obejmuje biologiczny proces prokreacji. Jednym z powszechnych sposobów wykorzystywanych w tym celu na Ziemi w obecnych czasach jest wstrzykiwanie ludziom obcego materiału genetycznego. DNA / RNA innego gatunku lub zwierzęcia jest wprowadzane do krwiobiegu przez różnorakie szczepionki. Odbywa się to także drogą rozpylania zaprogramowanych wirusów, które działają jako czynnik przenoszący gen do kodowania nowego wzorca DNA w gospodarzu, do którego się dostanie. Czasami możemy wyraźnie dostrzec na niebie sztuczne smugi chemiczne. Nigdy nie powinniśmy pozwolić na wstrzykiwanie DNA innego gatunku bezpośrednio do naszego krwiobiegu.

Nie przekazuję tej informacji po to, aby szerzyć strach, lecz po to, aby każdy dokładnie zrozumiał skomplikowane metody, za pomocą których na tej Ziemi manipuluje się DNA i dokonuje się genetycznych modyfikacji. Dla niektórych ludzi w przyszłych liniach czasu będzie to miało niszczycielskie skutki, a my staramy się dokształcić tych, którzy chcą nas czytać. Prawdziwy Duch Boży każdej osoby ma moc, aby dokonać zmiany i usunąć wszystkie uszkodzenia poczynione w DNA przez obce technologie. Gdy skupiamy całą naszą uwagę na na służbie wewnętrznemu Duchowi, dostajemy wskazówki i wsparcie, których potrzebujemy żyjąc w tych trudnych czasach na Ziemi. Te sztuczne technologie są przeznaczone do tłumienia świadomości. Najczęściej są stosowane do odłączania ludzkości od komunikacji z wewnętrznym duchowym źródłem i rozpoznaniem własnej prawdziwej Jaźni.

Usuwanie wpływów dziedziczonego DNA

Mutacje genów wahają się pod względem rozmiarów, od wpływu pojedynczej pary zasad DNA po większy segment aktywności chromosomalnej zawierającej więcej genów. Obecnie uważa się, że tylko niektóre mutacje, takie jak te sklasyfikowane jako mutacje dziedziczone po rodzicach, są przenoszone na potomstwo. Ważne jest, aby wiedzieć, że genetyczne pionierstwo, wszystkie odciski genetyczne, są przekazywane następnemu pokoleniu i rejestrowane w historycznych zapisach w ciele fizycznym. Każdy człowiek w chwili urodzenia otrzymuje odcisk świadomości zapisu genetycznego przekazanego mu przez rodziców, w tym dowolne rodzaje genetycznych mutacji, czy to wrodzonej czy nabytej przez nich później. Jeśli kwestie odziedziczone nie są jeszcze widoczne, to nie znaczy, że ich nie ma. Nasze ciała eteryczne są duplikatami ciał fizycznych i również zawierają połączony zapis DNA wszystkich naszych przodków, a także korzeni naszej rodziny. Gdy rozumiemy ten fakt, staje się jasne, że wybieramy wcielenia po niektórych liniach własnych rodzin. Podczas cyklu wznoszenia jesteśmy coraz bardziej świadomi, jak ważne jest, aby zaangażować się w konsekwentne oczyszczanie puli genetycznej w celu przesunięcia linii krwi i dać jej dostęp do zapisów wyższej świadomości. Kiedy oczyszczamy nasze ciała z psycho – emocjonalnego gruzu, usuwamy energie znajdujące się w zapisie rodu, a to umożliwia otwarcie na nowe konfiguracje DNA lub wystąpienie mutacji, które wpłyną na całą pulę genów. Jesteśmy w stanie skutecznie zmienić zapis DNA naszych przodków, zmarłych lub żywych, jeśli wykonujemy świadomą pracę polegającą na oczyszczaniu się z odziedziczonych destrukcyjnych wzorców, fałszywych tożsamości, sztucznego oprogramowania i konfliktów emocjonalnych. Kiedy oczyścimy nasze ciała i uzdrowimy świadomość, możemy podnieść nasz wzorzec DNA do nowych potencjałów, co jednocześnie spowoduje podniesienie zapisów wzorców DNA dla naszych przodków i rodziny znajdujących się na osi czasu. Nie ma znaczenia, gdzie znajdują się w czasie i przestrzeni. To dlatego możemy czuć wewnętrzną potrzebę głębszego badania historii naszych rodów, powracać do miejsc narodzin poprzednich pokoleń, komunikować się z dalekimi krewnymi, zbierać stare zdjęcia, przebaczać tym, którzy być może nas skrzywdzili, lub czuć potrzebę zwiedzania nowych krain czy miejsc. Z pewnością mamy genetyczne powiązania z tymi miejscami i jesteśmy w stanie odsłonić oraz odkryć ukryte tam zapisy historyczne. Możemy również doprowadzać do odzyskiwania dusz, ich przejścia i pomagać uzdrowić rodzinne wzorce DNA przez współczujące zaobserwowanie pewnych wydarzeń, które odkrywamy w czasie. Rozumienie jest podstawową duchową funkcją DNA związaną z oczyszczaniem własnych rodowych zapisów - ta wiedza może być pomocna.

*DNA zawiera zestaw instrukcji dla komórek tworzących cały nasz organizm.

*DNA zawiera zestaw instrukcji dla ciała, żeby mogło skomunikować się z naszymi ciałami duchowymi i innymi siłami, kiedy dostąpi wyższej świadomości.

*Podczas komunikowania się z ciałami duchowymi możemy aktywować i uzdrowić krystaliczne DNA.

*Kiedy przez naturalny proces duchowego wznoszenia lub poszerzenia świadomości naprawiamy lub aktywujemy uśpione DNA, powodujemy budowanie genów zakodowanych przez białka.

*DNA każdej osoby nieco się różni od pozostałych, te różnice czynią nas wyjątkowymi i z ich powodu przejawiamy się inaczej pod względem genetycznym, co wpływa na funkcje naszych ciał fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i duchowych. Każde z tych ciał duchowych jest podłączone do innego koloru promienia widma - na podstawie historii DNA.

*Cały historyczny zapis naszego DNA ze wszystkich wcieleń i planet jest zapisany również w naszej krwi, skórze i kościach.

*Oryginalne DNA stworzone przez planetę Ziemia, jest krzemianową matrycą, w związku z tym jest zakodowane we wszystkich formach życia na planecie, bez względu na gatunek.

*Warianty DNA, które wpływają na funkcje białka powstałego z genu są zwane mutacjami. Mutacje reagują na pole morfogenetyczne i mogą potencjalnie zmieniać historyczne zapisy w liniach czasu.

Utrata niższych czakr

Niektórzy z nas zauważyli, że od wielu lat nasze niższe centra energetyczne doznają przesunięcia. Poprzez rekonfigurację tych niższych centr energii znanych jako czakry 1D, 2D i 3D, możemy poczuć, że spektrum fali ich barw zmienia częstotliwość. Niektórzy postrzegają to jako ucieleśnianie wyżej wymiarowych czakr posiadających różne barwy częstotliwości. To zwykle zaczyna się z kolorowaniem Aurory, traktowanym jako proces ponownego szyfrowania w niższym ciele, który dokonuje napraw w eterycznym duplikacie i funkcjach niższych centr energii. Czakra podstawy lub rejon krocza u wielu gwiezdnych ludzi nie jest już czerwony lecz zmienia się na jaśniejsze odcienie fioletu, różu i upodabnia się do centr o wyższej energii zabarwiających się na odcienie zielono - błękitne lub świetlistych pasteli. Kiedy ucieleśniamy tę zmianę częstotliwości, już nie musimy się obawiać, że nie przetrwamy. Możemy wyraźnie dostrzec, kiedy fałszywy król tyranii z czerwonego spektrum fali jest publicznie manipulowany archetypem ofiary w celu wzbudzenia strachu. Ten proces podnoszenia częstotliwości zachodzi już od pewnego czasu, jednak stopniowo zaczyna dotyczyć coraz większej liczby osób. Dolne czakry przypominały kształtem eteryczne stożki i były niefizycznymi membranami ulokowanymi w wierzchniej warstwie naszych ciał świetlistych. Główne centra energetyczne nadal są obecne, jednak zostały podniesione w celu ułatwienia pasażu sił witalnych przez narządy i meridiany naszych niższych ciał. Stożki czakr w końcu zostaną wchłonięte do wyższych aspektów świadomości ciała i ulegną konfiguracji.

Trzeba zrozumieć, że czakry stanowią aspekt świadomości, który uruchamia rodzaj oprogramowania pochodzącego od szablonu zawartego w pierwotnym ciele planet Układu Słonecznego. Niższe czakry ludzi były poważnie nadużywane przez negatywne formy kontrolowania umysłów, co prowadziło do uszkadzania tych czakr i nieprawidłowego działania odpowiadających im gruczołów. Program czakr pracował tak, że tworzył swoiste nakładki na gruczoły wydzielania wewnętrznego, które nie mogły przez to funkcjonować swobodnie – zgodnie z przeznaczeniem. Niższe aspekty świadomości związane z programami tych czakr to częstotliwości przetrwania, strachu, instynktownych popędów, odłączenia, pomieszania seksualnego i płciowego, egoizmu oraz materialnej mocy. Niektóre z tych programów o niskiej częstotliwości były wzmacniane przez wpływy pochodzące z planet - Saturna, Neptuna i Marsa. Kiedy te niższe aspekty oprogramowania świadomości już nie pojawiają się w naszych myślach lub stanie bytu, przestają istnieć. Kiedy skupiamy się na duchowej służbie miłości Boga, w końcu te niższe aspekty świadomości rozpuszczają się w wyższej częstotliwości. Nasze ciała świetliste doznają przemiany w celu odzwierciedlenia nowych wyższych częstotliwości, na których się skupiliśmy, a w ciele powstaje nowy system świadomości i staje się domem dla wyższej świadomości.

Przesunięcie świadomości tworzy przesunięcie w konfiguracji pola energii, a to zawsze dzieje się zanim zmiany dokonane w ciele fizycznym staja się widoczne. Wszystko, co się przejawia, zależy od stanu świadomości, przedostaje się przez pole energii (ciało świetliste) do ciała fizycznego.

Każde koło czakry jest odpowiedzialne za interakcję z ciałem fizycznym poprzez stymulację odpowiednich gruczołów wydzielania wewnętrznego i splotu słonecznego, przesyłając im wiadomości. Każda czakra ogólnie miała zarządzać rejonem ciała, w którym się znajduje i realizować archetypowe programy lub wzorce ekspresji. Kiedy fałszywe programy tożsamości w końcu ulegną rozpuszczeniu - dzięki poszerzającej się świadomości, czakry będą działały inaczej i będą przekazywały informacje bezpośrednio do gruczołów, a w ciele rozwinie się nowy system nerwowy, aby obsłużyć obiegi połączeń pomiędzy systemami w ciele. To pobudzi ponowne połączenie wewnętrznych elementów systemu w celu komunikowania się z częściami ciała, dzięki czemu części ciała będą mogły komunikować się z poszerzającą się świadomością. Gruczoły otrzymają nowe impulsy i nowe częstotliwości oraz – potencjalnie - nowe funkcje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz