niedziela, 3 stycznia 2016

KOSMICZNE CZAKRY

Starcon Lichtkörper Akademie www.holoenergetic.ch
tekst oryginalny

Aby przechwycić kosmiczne emanacje Wielkiego Centralnego Słońca, w istotach ludzkich są aktywowane trzy nowe trans-osobowe czakry oraz Gwiazda Ziemi. Trans-osobowe centra leżą powyżej czakry korony, zaś Gwiazda Ziemi - około 15 cm poniżej podeszew stóp.

Nasi przodkowie wcieleni w dawnych cywilizacjach Atlantydy i Lemurii byli w stanie żyć w ciągłym zestrojeniu z siłami Światła wychodzącymi z rozjarzonego jądra naszej Mlecznej Drogi. Te istoty żyły w harmonii z Ziemią i Niebem. Formy ich czaszek były wydłużone a ich mózgi miały zintegrowane dwie inne czakry – dowód na to, że wtedy ich fizyczne istoty były zasiedlone przez wyższą świadomość. Przykłady tych wysoko rozwiniętych form czaszek można zobaczyć w muzeum w Kairze oraz pośród znalezisk z Peru i kultur Majów. Z biegiem czasu stare rasy mieszały się z ewoluującymi na Ziemi ssakami naczelnymi i długi kształt czaszki zaniknął wraz z wyższą świadomością. Dalszy naturalny rozwój przebiegał w taki sposób, że pojawiła się tendencja do cofania się w rozwoju, a świadomość ludzi coraz bardziej koncentrowała się na postrzeganiu siebie. Dlatego trzy wyższe czakry zostały zamknięte. Jaźń nie była już utożsamiana z esencją boskości. Taki wzorzec ego stworzył cykle odrodzenia, bólu i oddzielenia. Jednak ten cykl zapomnienia jest obecnie w trakcie odwrotu, rozwijają się nowe formy istot, które wiedzą jak właściwie wykorzystać własną moc i rozpoznać miarę Jedności.

Teraz chodzi o to, aby zebrać żniwo z cyklu karmicznego i na nowo wzniecić siły, które aktywują ciało świetliste i doprowadzają nasze dusze z powrotem do harmonii. Obecnie wszystko co żyje na Ziemi jest ze zwiększona energią kosmiczną zalewane promieniowaniem Wielkiego Galaktycznego Centralnego Słońca.

Czakra kauzalna (przyczynowa)

W starożytności czakra kauzalna znajdowała się w wysoko rozwiniętej strukturze mózgu. Obecnie znajduje się w obrębie tylnej części czaszki, około 7,5 – 10 cm nad głową, z tyłu korony czaszki. W tym samym miejscu znajduje się główny punkt akupunkturowy stymulowany w sytuacjach, w których chodzi o życie i śmierć lub kiedy w mózgu powinien być utworzony stały przepływ energii. Czakra kauzalna tworzy to centrum energii, dzięki czemu w subtelnych wzorcach myślowych może się ujawnić nad-osobowa boskość. To jest dosłownie w stanie dostarczać moc duszy do ciała mentalnego, tak że można jej używać dla kolejnych funkcji cielesnych. Jednak zanim ta czakra może być aktywowana i zestrojona z gwiezdną bramą oraz gwiazdą duszy, jej posiadacz musi chociaż do pewnego stopnia panować nad umysłem. Kiedy moc duszy wchodzi w poziom mentalny w pełni, następuje uwolnienie od zaprogramowanych systemów przekonań i liniowych pojęć, a także świadome przeprogramowanie związanych z nimi uwarunkowań.

Gwiazda Duszy

Gwiazda Duszy znajduje się około 15 centymetrów nad sklepieniem czaszki. Jest łącznikiem pomiędzy Gwiezdną Bramą a pozostałymi czakrami. To centrum tworzy pomost pomiędzy ponad osobową esencją a rzeczywistością osobowości – pomiędzy tym co duchowe a tym co fizyczne, między Niebem a Ziemią.

Ponieważ Gwiazda Duszy na zdolność pochłaniania impulsów światła, jest szczególnie wrażliwa na światło Słońca i gwiazd. Dzięki specjalnym medytacjom można to ważne centrum energetyczne aktywować jeszcze bardziej. Kiedy osoba przyswaja promieniowanie słoneczne i gwiezdne, stopniowo czuje połączenie z nieskończonym źródłem energii, które jest odpowiedzialne za tworzenie wszelkiego życia. Jeśli ponad osobowa boska miłość i mądrość w wielu formach i na wiele sposobów integruje się z ziemskim życiem, nieuchronnie następuje aktywacja Gwiazdy Ziemi zlokalizowanej pod podeszwami stóp.

Gwiazda Duszy i Gwiazda Ziemi są uzupełniającymi się połówkami całości, przy czym każda z nich umożliwia drugiej pełny rozwój. Jednak kiedy aktywuje się gwiazda Duszy a Gwiazda Ziemi nie, światło nigdy nie znajdzie swojego w pełni odnalezionego spełnienia w duchowości (uduchowieniu) materii. A także, dopóki na poziomie fizycznym są jeszcze lekcje do przerobienia, nie można połączyć się z rejonami gwiezdnymi. Iluzje Ziemi działają jak magnes, który wciąż przyciąga do siebie uwagę ponieważ stawia się im opór. Ucieczka ponad Gwiazdę Duszy stwarza jeszcze silniejszą więź z Ziemią.

Gwiezdna Brama

Znajduje się około 30 cm nad czaszką, a Katrina Raphaell twierdzi, że obecnie jest to najwyższa czakra, która może być włączona do ludzkiej struktury. Jest ona aktywowana przez kosmiczne promieniowanie z Wielkiego Centralnego Słońca i świadomą intencję / siłę ludzkiej woli. Jak długo ta czakra jest zamknięta, tak długo prawie niemożliwa jest całkowita identyfikacja z tym, co nazywamy Bogiem. Jednak gdy otwiera się Gwiezdna Brama, można doświadczyć jednoczącej łączności. To jest najwyższe ze wszystkich doświadczeń religijnych, przy którym można się zidentyfikować dogłębnie z niezaprzeczalnym tym, co stanowi rzeczywistość, będącą jednak nieuchwytną, bezkształtną, nigdy nie zidentyfikowaną obecnością we wszystkich rzeczach. Chodzi nie tylko o stan postrzegania. To jest doświadczenie jedności. „JAM JEST KIM JAM JEST”.

Komunikacja jest kluczem, aby wydobyć z przestrzeni kosmicznej sekrety gwiazd, które mogą aktywować tę czakrę. Komunikacja składa się z energetycznych transmisji, które mogą wystąpić w obu kierunkach. Dzięki tej duchowej wymianie, w której dusza indywidualna wchodzi w stan komunii z duchem nieskończoności, ludzka struktura integruje gwiezdną czakrę. Dusza powinna to rozpoznać i otworzyć się, aby doświadczyć jedności. Serce i umysł muszą odejść od niskich tożsamości, które są związane ze strukturami ego i osobowości. Jeśli to wszystko ma się urzeczywistnić, ważne jest ustanowienie osobistych chwil wyciszenia w celu ustalenia odpowiednich priorytetów. Kiedy tylko kanały odbiorcze są wyczyszczone i otwarte, Wszechświat odpowie podwyższeniem zakresu świadomości z osobistej gwiezdnej przestrzeni, w której moc twórcza istnieje w harmonijnej jedności ze wszystkimi rzeczami.

Gwiezdna Brama chroni to co ponad-osobowe – co Kosmos utrzymuje w stanie nieskazitelnego porządku i doskonałości. Stan świadomości, który to przekazuje, nigdy nie może być tylko kwestią przynależności, ponieważ jest siłą samą w sobie, która jest wszystkim. Dzięki aktywacji tej czakry ludzka istota świetlista może doświadczyć tej najwyższej świadomości. Aby ta kosmiczna częstotliwość mogła następnie zintegrować się z ludzką duszą, musi być aktywowana Gwiazda Duszy i musi być zestrojona z gwiezdną czakrą. Gwiezdna Brama jest punktem szczytowym tych górnych czakr. Ona poszerza i rozciąga ludzką świadomość do obszarów boskości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz