piątek, 23 października 2015

KORYTARZ ŚWIADOMOŚCI – LISA RENEE październik 2014 cz II

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

UWAGA tłumaczki: coś w tym tekście jest ważnego, ponieważ miałam z nim liczne problemy, na przykład kilka razy mi znikał, nie wiadomo jakim cudem mieszały się opisy osobowości, było jeszcze kilka innych dziwnych sytuacji. Nawet, kiedy córka wklejała go na bloga, z niewiadomych przyczyn zniknął. Może nawet nie zdajemy sobie sprawy, lecz informacje mogą mieć znaczenie dla naszych innych Jaźni, dlatego warto zapoznać się z nim bardziej dokładnie.

Niektóre wskazówki dla służby innym i doskonalenia miłości w związkach:

  • Inspiracja do służenia, miłości i dawania komuś zdrowia, szczęścia oraz dobrego samopoczucia jest czymś naturalnym, co wypływa z samoistnej potrzeby duchowego rozwoju / osobistej misji, bezinteresownego dawania oraz brania zrównoważonej pożywki.
  • Emocjonalne problemy lub konflikty energetyczne są spokojnie i dokładnie pozbawiane emocjonalnego dramatu, winy lub przesady. Obie strony są w stanie komunikować się ze sobą i są gotowe przebaczać lub pozwolić drugiej stronie odejść.
  • Pokój, harmonia i przyjaźń są w dogodnych warunkach jakościami związanymi z energetycznym oraz głęboko intymnym odczuciem tych relacji. Nie istnieje żadna forma słownego, psychicznego, emocjonalnego czy fizycznego znęcania się. Partnerzy rozmawiają z innymi o swoich małżonkach z miłością.
  • Interakcja i komunikacja pomiędzy partnerami jest utrzymywana z wzajemnym szacunkiem, honorowo oraz przejrzyście. Nie ma niczego, co byłoby celowo ukryte, przekłamane, zmyślone czy zmanipulowane. Jeśli coś takiego tkwi w podświadomości, to wypłynie na powierzchnię, a obie strony ostrożnie to rozpoznają, a następnie ustalą, jak sobie z tym poradzić, żeby doprowadzić do emocjonalnego pojednania. Wieloznaczność oraz zamieszanie są postrzegane jako słabości i są bezpośrednio rozpuszczane przez wzajemne pragnienie komunikacji a także rozwijania spójnej energetycznej klarowności.
  • Nie istnieją żadne oczekiwania. Oczekiwanie jest zastępowane docenieniem. To jest naturalny energetyczny przepływ równowagi, w której obie strony zakładają aktywno – pasywną wymianę, która ciągle ewoluuje i zmienia się w zależności od potrzeb. Nie ma czegoś takiego jak marudzenie na partnera, ponieważ każdy jest współodpowiedzialny za to, żeby utrzymać komfortową i spokojną przestrzeń pomiędzy partnerami. Oboje czują się docenieni i szanowani za swój wkład.
  • W takiej przejrzystości relacji nie ma miejsca na tajemnice, pokusy, czy oszustwa. Intymne relacje wynikają z bezwarunkowej miłości opierającej się na wzajemnej klarowności, otwartości, szczerej ocenie okoliczności z obu stron. W takim związku nie ma miejsca na projekcje fantazji, zbyt romantyczne ideały, nałogi, zrozpaczonych bohaterów / dziecinady, wybawców / męczenników (przeważnie fikcyjnie z archetypów ofiary) czy seksualny wampiryzm.

To są nowe szablony międzyludzkich relacji tworzone na tej planecie, które w zaawansowany sposób uczestniczą w usuwaniu negatywnego ego i ciała bolesnego, zanim może to być bezproblemowo doświadczone oraz osiągnięte. Ważne jest, aby uświadomić sobie ten rodzaj klarowności oraz więź, jakiej można doświadczyć w relacjach przepełnionych miłością, i szanować związki, jakie mieliśmy w życiu. Każdy związek jest okazją do tego, aby uzyskać własne energetyczne mistrzostwo i wewnętrzną wiedzę oraz stanowi ważny krok w kierunku rozwoju duchowej świadomości, co prowadzi do wewnętrznej duchowej równowagi, a następnie zewnętrznej świętej unii.

Powitajcie te zmiany, jeśli się pojawią, ponieważ stanowią boską interwencję służącą ochronie waszych serc i dusz w celu zjednoczenia z prawdziwym duchowym celem. Takie działanie pochodzi z duchowej wolności i miłości.

Wzniesienie linii czasu dla korytarzy świadomości

Nadszedł czas, w którym rozwidlenie poziomów ludzkiej świadomości na planecie Ziemi spowodowało konieczność stworzenia dodatkowych ram ewolucyjnych do obsługi jej szerokiego spektrum przez strażników Założycieli i planetarnych gospodarzy Kryształowej Gwiazdy. Gospodarz Kryształowej Gwiazdy wyznacza rekultywację praw i zasad uniwersalnych stanowiących istotną naturę świadomości kosmicznego Chrystusa, który został zaprojektowany w oparciu o model matrycy krzemowej z 12-ma pasmami DNA. Aby przebudować strukturę ciała Diamentowego Słońca na tej Ziemi i odtworzyć holograficzny szablon Chrystusa / Sofii zapisanego w ziemskich liniach czasu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, strażnicy Założyciele przedstawili wytyczne dekretu kosmicznego prawa ewolucji.

Osobowość nieludzka / ego (1D – 11D)

Polaryzacja: dowolna polaryzacja lub wymiar.
Tożsamość: nie-ludzkie ego, umysł drapieżcy, świadomość upadła lub umysł zdefragmentowany.
Prawo lub zasada: służba sobie, umysł drapieżcy.
Dekret kosmicznego prawa ewolucji: rehabilitacja.
Uzdrowienie zintegrowanej polaryzacji: siły lucyferyczne i szatańskie.

Opis: Wiele form jednostek, które tworzą związane z NAA brutalne umysły drapieżcy, upadłe anioły, rody księżycowe, upadli elohimowie, grupa Oriona, upadli Anu i inne zdziczałe negatywne egotyczne jednostki, które najechały Ziemię, aby więzić świadomość naruszając kosmiczne prawa. Strażnicy Założyciele systematycznie odczytują im ich prawa wynikające z Księgi Praw Uniwersalnych. Takie jednostki będą tranzytem przewożone do systemu Andulucia położonego w Obłoku Molekularnym w Orionie i gwiazdozbioru Eridanus w celu rehabilitacji na prawach edyktu ewolucyjnego sponsora strażników Założycieli. W paradygmacie anty-Boga i anty-Chrystusa istnieje sojusz form upadłego negatywnego ego jednostek archonckich, których główną świadomość stanowią zaborcze myśli i systemy wierzeń związane z nienawiścią, lękiem, wojnami oraz zabijaniem. Strażnicy Założyciele odnoszą się do tych ras intruzów jak do grup wandali, takich jak barbarzyńcy z Eri-Andu. Struktury Obcych, ich toksyczne pola odpadów i pozostałości miazmy tworzone przez te jednostki, są systematycznie depolaryzowane wewnątrz próżni nieprzejawionych pól, a następnie zwracane pustce. Metoda stosowana jest w taki sposób, że są przesyłane przez wir wodnego promienia Matki, który przetwarza materiał organicznie zgodnie z prawami swojej natury. Dusze ludzkie, które zostały uwięzione w strukturach Obcych lub w przestrzeniach fantomowych, zostaną uwolnione i umieszczone w pozytywnym / negatywnym środowisku 4D w celu rehabilitacji. Tranzyty dla uzdrowienia i przeniesienia polaryzacji na odpowiednie ścieżki świadomości są w toku, oprócz misji uaktualnień dla planu B wzniesienia.

Wybór wzniesienia – Tak / Nie? Nie – nie ma możliwości indywidualnego wyboru dla tych grup, więc nie ma Ścieżki wznoszenia. Tu chodzi o istoty, które zostały wyrzucone, ich holograficzny zapis się rozpada, co w przypadku odmowy współpracy może doprowadzić do zagłady na linii czasu. Kiedy planetarne zbiorowe pola są odtwarzane w polach gospodarza wznoszenia, nie są przyjazne dla tych gatunków, dlatego te wydarzenia mogą powodować formy samookaleczeń lub destrukcji.

Osobowość / ego 3D

Polaryzacja: ujemna.
Tożsamość: ego człowieka.
Prawo lub zasada: służba sobie, negatywne ego.
Dekret kosmicznego prawa ewolucji: rehabilitacja.
Uzdrowienie zintegrowanej polaryzacji: siły szatańskie / fałszywa matka.

Opis: Ludzie z negatywnym ego opierający swój system przekonań na strachu, którzy są wyjątkowo apodyktyczni, sztywni lub brutalnie nauczający przez kontrolujące umysły religie, naukę czy wiedzę akademicką lub ciemną niewiedzę, są odłączeni od duchowej świadomości i duszy, nie chcą się zmienić, dostosować, rozwijać ani przyswajać żadnych treści poza ich aktualnymi przekonaniami dotyczącymi materii. Zagrożone ego, aby kontrolować innych, będzie osądzać, będzie się biczować lub karać używając podstępu oraz strachu. Miazma i toksyczne pola pozostałe po tych ludziach są depolaryzowane i zwracane pustce przez węzeł tunelu wodnego promienia Matki. Ci ludzie, którzy są opętani, psychopatyczni lub oddają cześć SRA, będą umieszczani z grupami barbarzyńców w celu rehabilitacji po śmierci ciała i mogą stracić przywilej wcielania się w ludzkie ciała. Wielu ludzi z tej ziemskiej grupy jest obecnie wysysana przez upadłych aniołów lub umysł drapieżcy. Kiedy opuszczą swoje ciała, uwolnią również fragmenty umysłu grupy upadłych aniołów z ciała Ziemi.

Wybór wzniesienia T / N? Nie - Dla tych grup nie ma możliwości indywidualnego wyboru, dlatego nie mogą wejść na osobiste Ścieżki wzniesienia. To będzie możliwe po rehabilitacji lecz nie po śmierci ciała.

Osobowość / ego 3D

Polaryzacja: dodatnia lub neutralna.
Tożsamość: ego człowieka.
Prawo lub zasada: służba sobie, pozytywne ego.
Dekret kosmicznego prawa ewolucji: służba innym.
Uzdrowienie zintegrowanej polaryzacji: siła Lucyfera – fałszywy ojciec.

Opis: Ludzie, którzy nie uczestniczą w swoim duchowym rozwoju lub ewolucji świadomości, koncentrują się głównie na materializmie, jednak rozwinęli minimalną ilość miłosierdzia i nieosądzającego zachowania wobec innych. Resztę swego czasu na Ziemi spędzą na lekcjach, w których będą musieli stale odpuszczać sobie egoizm lub osobiste potrzeby materialne w celu zaspokajania potrzeb innych. Te lekcje bezinteresowności będą miały bezpośrednie konsekwencje w postaci wyboru wzniesienia – jeśli zbłądzą w polaryzacji, utracą możliwość wyboru .Neutralna polaryzacja automatycznie wzniesie ich do poziomu praw nowej Ziemi, aby mogli służyć innym, ćwiczyć się w miłości jako sile uzdrawiającej w wielu różnych sytuacjach. Niektórzy z tej grupy będą typowani przez pozytywnych członków rodziny Annunaki – Nephilim w celu powrotu na ich rodzime planety.

Wybór wzniesienia T / N? Tak – ci mają możliwość indywidualnego wyboru ścieżki wzniesienia na innej podobnej do Ziemi, planecie. Mają okazję, aby przebudzić się w swoich ludzkich ciałach lub po 3 dniach procesu bardo po śmierci ciała. Ta grupa, aby usunąć kwarantannę musi nauczyć się o duszy, świadomości grupowej i służbie innym. W następnym wcieleniu nie doświadczą kontroli umysłu i doznają pełnego ujawnienia na poziomie swojej świadomości.

Matryca duszy (4D-5D-6D)

Polaryzacja: dodatnia lub neutralna.
Tożsamość: ludzkie dusze, plemię gwiezdne i indygo.
Prawo lub zasada: służba innym, świadomość duszy i grupy.
Dekret kosmicznego prawa ewolucji: służba innym.
Uzdrowienie zintegrowanej polaryzacji: rozszczepienie 2D / 4D, astralne uzdrowienie serca, (zbiorowe uzdrowienie rasy), rozpoznanie fałszywych sił.

Opis: Osoby, które są bardzo kochające i bazują na sercu, jednak mają zdefragmentowane dusze i problemy z kontrolą umysłu z powodu ciężkiej traumy, lub dokonali nadużyć, z których jeszcze się nie uwolnili. Wciąż posiadają wewnętrzną przemoc i lęk. Może to dotyczyć tych, którzy mają implanty Obcych, byli uprowadzeni, zhybrydyzowani lub doświadczyli na Ziemi ciężkiej traumy związanej z SRA. Ta grupa ma wybór – aby uzdrowić swój związek z zasadą Boskiej Matki, może postarać się zrozumieć głębsze powody historii tych urazów przyglądając się konsekwencjom swoich działań przez zastosowanie lekcji bezwarunkowego przebaczenia. Podstawowym celem jest uzdrowienie duszy, aby na astralnych poziomach serca przesunąć się ku dodatniej polaryzacji, aby rozpocząć naukę o duszy i służbie innym. Dusze nie–ludzkie – powrót do rodzimych planet lub galaktyk w celu uzdrowienia i przyswojenia ziemskich misji duszy.

Wybór wzniesienia – T / N? Tak – tu jest możliwy indywidualny wybór dotyczący Ścieżki wzniesienia na innej planecie podobnej do Ziemi, co będzie przedstawione jako okazja do obudzenia się w ludzkim ciele lub po doświadczeniu przejścia po śmierci ciała trzeciego dnia procesu bardo. Przedstawiciele tej grupy, aby uzyskać zwolnienie z kwarantanny, muszą nauczyć się o triadzie duszy i mistrzowskiej służbie dla innych. W następnych wcieleniach nie doświadczą kontroli umysłu i będą mieli pełne ujawnienie na poziomie świadomości.

Matryca duszy (4D-5D-6D)

Polaryzacja: dodatnia lub neutralna.
Tożsamość: dusze ludzi, plemion gwiezdnych lub indygo.
Prawo lub zasada: służba innym, świadomość duszy lub grupy.
Dekret kosmicznego prawa ewolucji: służba miłości, doskonalenie mocy miłości.
Uzdrowienie zintegrowanej polaryzacji: mistrz panowania nad pragnieniami ego, oddanie Boskiej woli, przekraczanie duchowych przeszkód dla duszy przez doskonalenie mocy miłości.

Opis: Dusza przebudzonego wtajemniczonego, który jest mocno ześrodkowany w sercu i praktykuje współczujące i miłujące zachowanie. Jest świadoma swego serca i zrobi wszystko, aby słuchać jego wskazówek oraz praktykuje bezwarunkową miłość względem innych. Wielu z tej grupy przechodzi przez lekcje bezwarunkowej miłości, wybaczenia i akceptacji nietypowych relacji z innymi, żeby doskonalić bezwarunkowe stany kochania innych. Połączenie z bratnimi duszami i wczesne etapy męskich oraz żeńskich stanów równowagi energetycznej uczących świętego małżeństwa do budowania duchowych skrzydeł (uzdrawianie Michał – Maria). Dyscyplinowanie umysłu w celu rozwijania intuicji, klarowności postrzegania pozazmysłowego, aby dostrzec pozytywne i negatywne polaryzacje sfery duszy. W celu przejścia do poziomów monadycznych wchodzą tu szkolenia związane z ciemną magią, aby odróżnić światło od ciemności bez osądzania. Ten mroczny hologram pochodzi z negatywnych form w innych wymiarach czasu. Wiele osób może tu utknąć, ponieważ nie przeniesie się w położenie neutralne z dodatniej polaryzacji, która jest syndromem miłości i światła. Wprowadzenie do prawa Jedni i zjednoczenia świadomości zaczyna się w wyniku wystawienia na duchową wiedzę lub lekcje życia. Aby móc się rozwinąć, otrzymają wiedzę na temat galaktycznej historii Ziemi oraz pewną wiedzę na temat funkcji ciała świetlistego oraz ukrzyżowania wewnętrznego ducha. Dusze nie–ludzkie - powrót do rodzimych planet, galaktyk w celu uzdrowienia oraz zintegrowania duchowej misji.

Wybór wzniesienia T / N? Tak – chodzi o indywidualny wybór dla Ścieżki wznoszenia na planecie Nowa Ziemia, który zostanie przedstawiony jako okazja do przebudzenia w ludzkim ciele lub w procesie bardo na trzeci dzień po doświadczeniu śmierci. Ta grupa musi się nauczyć o prawach duszy 5D i 6D i musi mieć opanowany temat służby innym. To oznacza pozbycie się wszystkich niższych pragnień i potrzeb pochodzących od ego, oddanie się Boskiej woli oraz pracy przez wyższy niebiański umysł anielski. Nie ma tu kontroli umysłu w kolejnym wcieleniu i jest pełne ujawnienie na poziomie świadomości.

Matryca monadyczna (7D-8D-9D)

Polaryzacja: ujemna.
Tożsamość: monady ludzkie i nie-ludzkie, plemię gwiezdne i indygo.
Prawo lub zasada: mistrz miłości z wiedzą duchową.
Dekret kosmicznego prawa ewolucji: służba prawu Jedni, służba miłości i wiedzy, doskonalenie miłości.
Uzdrowienie zintegrowanej polaryzacji: mistrz wiedzy służący innym, wykraczanie poza blokady monadyczne, służba prawu Jedni.

Opis: Monada inicjuje dostęp do rzeczywistości wyższego umysłu duchowego i uczy doskonalenia funkcji nabytych przez umysł w ukrytej wiedzy. Jednostka syntetyzuje wiedzę w mądrość dzięki dostępowi do bezwarunkowej miłości przez świętą Matkę i świętego Ojca, prawdziwych rodziców. Te rzeczywistości wyższego umysłu są metatroniczne i posiadają zarówno dodatnią jak i ujemną polaryzację oraz rzeczywistości fantomowe, które muszą być dokładnie rozpoznane, aby wykonać zadanie ucieleśnionej mądrości i ucieleśnionej miłości. Dostęp ciał monadycznych do wyższych i niższych wód eterycznych, pól plazmy, które także mają zdobyć rozeznanie w tych eterycznych elementach. Monadyczna inicjacja musi integrować wiedzę z miłością z chęcią do czynienia dobra i w służbie innym. Jeśli wiedza duchowa jest nadużywana, osoba i monadyczna rodzina upadnie. Nabywanie wiedzy bez doskonalenia miłości i służby ogólnie zbacza do nadużywania mocy oraz nadużywania innych. Jeśli poważne nadużycia mocy nie są doprowadzone do zgodności, świadomość może być poddana kwarantannie w celu rehabilitacji. Aby uzyskać dodatnią polaryzację, musi ponownie odbyć lekcje czystej bezwarunkowej miłości, współczucia i przebaczenia, nauczyć się jak być mistrzem miłości jako siłą we wszystkich okolicznościach. Monady nie-ludzkie – powrót do rodzimych planet lub galaktyk w celu uzdrowienia i zintegrowania monadycznych misji.

Wybór wzniesienia – T / N? Tak – tu jest możliwy indywidualny wybór wzniesienia w celu ewoluowania na ścieżkach służby opartej na ciele monadycznym i konfiguracji promienia. Na Ziemi w tym czasie pojawia się rzadko. Nie ma tu kontroli umysłu, nie ma wymazywania pamięci, jest pełne ujawnienie danych.

Matryca monadyczna (7D-8D-9D)

Polaryzacja: dodatnia lub neutralna.
Tożsamość: monady ludzkie i nie-ludzkie, plemię gwiezdne i indygo.
Prawo lub zasada: mistrz prawa Jedni.
Dekret kosmicznego prawa ewolucji: kosmiczne prawo Jedni, kosmiczna Ścieżka Jedności, wznoszący się architekci Światła.
Uzdrowienie zintegrowanej polaryzacji: mistrzostwo prawa Jedni, kosmiczna ścieżka uniwersalnej Boskiej Woli, zjednoczona świadomość.

Opis: Dodatnia polaryzacja monady przyciągnie związek z jej genetycznym przeciwieństwem, żeby zacząć tworzyć wewnętrzne święte małżeństwo lub hierogamiczne zjednoczenie przeciwieństw. Ten poziom unii hierogamicznej zaczyna tworzenie kryształowej konstrukcji pastorału / laski i bicza (od tł. jako symboli silnej ochrony i władzy, patrz insygnia władzy faraona) oraz naprawia uszkodzenia w triadzie umysłu monadycznego. To jest wojownik Światła monadycznych rzeczywistości, który odnajduje i zbiera fragmenty ciał monad oraz dusz przywracając je prawowitym właścicielom, a także uczy innych, jak mają służyć pozostałym a również paradygmatów prawa Jedni. Kiedy jest już naczyniem harmonizującym środowisko i energię, zaczyna pracę na sieci planetarnej, która staje się codzienną normalną aktywnością. Neutralne monady inicjowane są do wyższych pól płynnej plazmy i zaczynają chrystusowe odzyskiwanie oraz odbudowę zasady diamentowego ciała syna i córki Chrystusa – Sofii. Zakończenie kompletowania neutralnej monady rozpoczyna misję jej kolejnej ścieżki ewolucyjnej służby, a jednocześnie naukę, jak zintegrować tęczowe ciało wniebowstąpionego mistrza, kosmiczną ścieżkę Jedności i świadomość kosmicznego Chrystusa w dowolnym zakresie ścieżki służby, jaką wybrała dla rozwoju.

Wybór wzniesienia T / N? Tak – tu jest dokonywany indywidualny wybór wzniesienia w celu ewolucji ścieżki służby opartej na ciele monadycznym i konfiguracji promienia. Neutralność rozwija się przez duchowe pola płynnej plazmy i odzyskiwanie ciała kosmicznego Chrystusa aż do poziomu Stwórcy. W tym czasie to na Ziemi rzadkość. Większość z tej grupy jest już uwolniona od podporządkowania kontroli umysłu, wymazywania pamięci i ma pełen dostęp do informacji.

Matryca diamentowego Słońca (12D-48D)

Polaryzacja: neutralna.
Tożsamość: gwiezdne plemię Oraphim i platynowych Indygo.
Prawo lub zasada: mistrzostwo kosmicznego suwerennego prawa Jedni, suwerenna służba dla wszechświatów.
Dekret kosmicznego prawa ewolucji: kosmiczne prawo Jedni, Bóg-niezależny- wolny, ścieżka Logosu / Stwórcy.
Uzdrowienie zintegrowanej polaryzacji światów: wzniesiony mistrz Jedności, Pokoju i Równowagi w kosmicznym świecie sił.

Opis: Świadomość kosmicznego Chrystusa powraca do świata materii, aby zapewnić linie czasu wznoszenia samowładnego wolnego boga pozostając dla ciała Ziemi i wszystkich jej królestw. Odzyskiwanie odbudowanego kryształowego DNA ciała Diamentowego Słońca, matczynego ciała sofianicznego i diamentowego serca dla Ziemi w liniach czasu przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. Przywracanie praw uniwersalnych, budowanie zasady struktury świętej Matki i świętego Ojca w trakcie ucieleśniania świętego Ducha w formie Boskiej Trójcy. Łączy się ze wszystkimi tożsamościami świadomości Chrystusa jako jeden awatar wzniesienia w całej przestrzeni i całym czasie wszechświata. Zdolny do przemienienia ciała w Merkabę lub projekcji świadomości po zrzuceniu ziemskiego ciała do nowo utworzonego ciała Diamentowego Słońca w rajskich polach. Zdolny do podróżowania w dowolne miejsce w omniwersum i najwyższego służenia świadomości kosmicznego Chrystusa. To jest ścieżka prawdziwego wniebowstąpionego mistrza, który nie jest związany z żadnym miejscem, czasem ani tożsamością. Może wybrać zasadę dla wyrażenia głównej formy takiej jak: mistrz Pokoju, mistrz Miłości, mistrz Szczęścia, mistrz Miłosierdzia lub aspektów Prawa Jedni. Chrystusowi wzniesieni mistrzowie są w świętym związku ze swoimi boskimi odpowiednikami. Są wolni i mogą podróżować w dowolne miejsce w omniwersach i w służbie Jedności mogą przejmować części innych planet, galaktyk lub tworzyć projekty w służbie Jedności. Wielu mistrzów chrystusowych przyszło na Ziemię, aby odzyskać swoją kopię, która była na służbie w celu pomocy w zjednoczeniu Ziemi. Śpiący chrystusowi przedstawiciele gwiezdnego plemienia na Ziemi otrzymają pełne ujawnienie.

Refleksje końcowe

Musimy pamiętać, że większość negatywnego ego tkwiącego w zbiorowej świadomości, jakie jest obecnie obserwowane w ludzkiej rasie na Ziemi, jest spowodowana ingerencją negatywnych Obcych dokonaną za pomocą kontroli umysłów. Te konstrukty Obcych i ich funkcje zniewolenia, które upośledzają zasadę umysłu i świadomości, są systematycznie usuwane, naprawiane oraz rehabilitowane. Jednak wiele pokoleń ludzi uzależniło się od tych struktur kontrolujących umysły, wierząc, że te fałszywe twory określają, kim są. Wiele osób odziedziczyło dysfunkcyjne systemy wierzeń i zachowań po swoich biologicznych rodzinach oraz programach kulturowych, które są osadzone na głębokim lęku i nienawiści. Te oprogramowania będą ewoluować i przy dłuższej perspektywie procesu zanikną. Wiemy, że podczas doświadczania śmierci to może być przekształcone w coś owocnego, co może spowodować poszerzenie świadomości. Tam następuje odnowa życia. Jednak to, co obserwujemy dziś jako niewiarygodną przemoc, jest procesem zagłady starego systemu, śmierci negatywnego ego.

Jeśli postrzegamy rzeczywistość przez pryzmat negatywnego ego, bardzo cierpimy, dlatego niech się dokona to wielkie dzieło. Musimy kochać i akceptować siebie za to, kim jesteśmy i nie myśleć, kim powinniśmy być. To znaczący postęp na linii czasu wznoszenia planety Ziemi i jest on bardzo złożony, ponieważ dotyczy przekształcania wszystkiego, co kiedykolwiek znaliśmy jako Ziemianie.

Bądźcie w tym świecie lecz nie z tego. Dbajcie o swoje ciała. Praktykujcie miłosierdzie, które jest duchową zasadą życia i wiedzcie, że jesteście bezpieczni oraz chronieni przez miłość, nie lękajcie się. Wielu da się zwieść przez to, co jest sugerowane, jakoby ciemność postępowała w kontroli nad światem. To, co zawsze było ukryte pod powierzchnią, musi się wydostać w celu oczyszczenia i usunięcia. Ludzkość będzie postrzegać te znaki w świecie materialnym przez poziom własnego rozwoju duchowej świadomości lub w znacznej większości, przez retorykę negatywnego ego. Zachowaj cierpliwość i wytrwałość w zbieraniu pereł prawdy na swojej duchowej ścieżce i pozwól, niech opanuje cię moc miłości, jaką jest Bóg.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem kosmicznym suwerennym prawem objawionym. Jestem bogiem, niezależnym, wolnym!

Do następnego spotkania na oświecającej ścieżce twojego awatara Chrystusa – Sofii. Bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem, GSF!

Z miłującym sercem, Lisa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz