piątek, 12 czerwca 2015

LISA RENEE - 12 PRAKTYK SAMOŚWIADOMOŚCI

oryginalny tekst EnergeticSynthesis.com
tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Warto pomedytować zwracając uwagę na tych 12 dziedzin, doskonaląc świadomość siebie. Kiedy masz świadomość siebie, masz jasność i wiedzę. W tej chwili staramy się odejść od zamieszania i i przejść do stanu klarowności.

1. AKCEPTACJA. Naucz się praktykować zdolność do akceptacji i adaptacji tam gdzie znajdujesz się w swoim życiu teraz. Uwierz w siłę wyższą i cele większe niż twoja Jaźń. Przygotuj się, aby móc wybrać coś nowego i przyjąć do swego życia inne możliwości. Odpuść sobie potrzebę, aby zawsze mieć rację oraz potrzebę cierpiętnictwa, w zamian zaakceptuj okoliczności i ludzi, którzy są z tobą związani, tam gdzie jesteś teraz.

2. ARCHETYP DRAMATU. Pogłębiaj wiedzę i obserwuj, jak twoja świadomość określa archetypy i symbole mające wpływ na osobowość oraz mentalne idee, które pokazują ci świat. Znaki te są kluczowymi graczami w tworzeniu emocjonalnego dramatu reakcji i wzorców sabotujących zachowanie. Możemy zidentyfikować, zlokalizować, usunąć oraz naprawić przestarzałe, szkodliwe archetypy dramatów / traumy z przeszłego, obecnego i przyszłego życia. Odsuń z siedzenia kierowcy negatywne ego i przekaż władzę nad sobą awatarowi Chrystusowej Jaźni. Zrezygnuj z matrycy kontroli umysłu odstępując od archetypu dramatu, który zarządzał twoją tożsamością.

3. UWAGA. Na czym skupiasz uwagę? To, na czym skupiasz uwagę, jest twoim priorytetem. Panowanie nad stanem skupienia jest władaniem swoją wolnością. Medytacja jest umiejętnością skupiania 100% swojej energii i uwagi w jednym obszarze - w chwili teraz. Jak długo możesz utrzymać uwagę skupiając się na jednej rzeczy podczas medytacji?

4. WSPÓŁCZUCIE. Przez utrzymywanie stanu neutralnego obserwatora stajesz się punktem boskiego Światła, które przez twoje ciało emituje do świata i innych miłujące współczucie. Moc współczucia jest naturalnie kierowana przez inteligentny zamysł żywej boskiej esencji, która uzdrawia ciała, zmienia linie czasu (podwyższa efekty), ujawnia oszustwa, aktywuje ciało świetliste, odzyskuje fragmenty duszy i łączy z czystym geniuszem uniwersalnego Umysłu w celu rozwiązania wszystkich energetycznych konfliktów pomiędzy stronami.

5. KONFRONTACJA Z PRZEKONANIAMI. Kiedy jesteśmy przygnębieni lub uwikłani w emocjonalne konflikty z innymi lub jakimiś okolicznościami, mierzymy się z przekonaniem, że tworzymy wewnętrzny ból lub niepokój. Jaka myśl lub przekonanie ogranicza cię, działa destrukcyjnie lub powoduje w tobie ból? Zmierz się z tą myślą i przekonaniem - teraz. Jak reagujesz i czujesz się wobec tej myśli? Czy ta myśl jest absolutnie prawdziwa i czy postępujesz uczciwie wobec siebie? Kim będziesz, gdy zdecydujesz się porzucić tę myśl? Jakimi myślami możesz ją zastąpić, by móc odejść od tego bólu i wybrać coś innego?

6. RÓWNOWAGA EMOCJONALNA. Zrób wewnętrzne badanie swoich emocji. Stan emocji określa, jakiego rodzaju doświadczenia będziesz mieć. To my - poprzez emocje, jakie odczuwamy - decydujemy o jakości naszych relacji i jakości naszego życia. Emocje i ich niższe motywatory są niezwykle potężnymi siłami w naszym życiu. Nierozwiązane emocjonalne konflikty i obawy z nimi związane będą oddzielać nas od robienia rzeczy, które kochamy i będą sabotować nasz rozwój duchowy. Nasz duchowy wzrost jest bezpośrednio związany z równowagą emocjonalną. To dlatego, kiedy uzdrowimy się emocjonalnie, możemy dostąpić wzniesienia w 99%. Aby podwyższyć samoświadomość i uświadomić sobie udział w ciałach duchowych, trzeba usunąć emocjonalne konflikty, wewnętrzne urazy, cierpienie i lęki. Prawdziwym ciałem emocjonalnym jest dusza - by ją odzyskać, musimy ją uleczyć.

7. PRZEBACZENIE. Wybaczenie czegoś innej osobie czy okoliczności jest najkorzystniejszą rzeczą, jaką można dla siebie zrobić. Kiedy wybaczasz innym dostrzeżone występki, uwalniasz się od więzi, zaangażowania i sznurów, które przytrzymują bolesne wzorce takie jak osądy, niechęć i gniew. Jednak najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, aby wyczyścić samo-sabotujące więzi z byciem ofiarą i związane z tym bolesne rany, jest wybaczenie sobie.

8. WDZIĘCZNOŚĆ. Należy zwracać uwagę na te rzeczy w życiu, za które jest się wdzięcznym. Dziękuj innym z głębi serca i wyrażaj to słowami. Kiedy nauczysz się wskazywać umysłowi nową interpretację rzeczywistości, zaczniesz dostrzegać zupełnie inny świat. Dzięki praktyce okazywania wdzięczności za życie, stajemy się świadomi naszych osobistych historii, punktów widzenia, stanów emocjonalnych i mocy, aby tworzyć. Okazywanie wdzięczności wywołuje w naszych sercach poczucie szczęścia.

9. NEUTRALNOŚĆ. Ćwicz się w odnajdywaniu klarownego zestrojenia z własnymi myślami, emocjami, słowami i czynami. W każdej okoliczności znajdź taki punkt, w którym będziesz neutralnym obserwatorem. Praktykuj neutralność, kiedy komunikujesz się z innymi ludźmi i zachowaj czujność przy wyrażaniu mocnych opinii lub osądów, które mogą być powierzchowne. Za takie zdecydowane opinie lub osądy przyjdzie ci zapłacić. Znajdź neutralność, aby nauczyć się wewnętrznej spójności.

10. WYCISZENIE UMYSŁU. Zatrzymaj wewnętrzny dialog. Rozwijaj umiejętność bezpośredniej koncentracji wraz z wyciszaniem umysłu, zatrzymując nieustanną wewnętrzną gadaninę - to jest potrzebne, aby odzyskać świadomość siebie i wewnętrzny duchowy związek. Czy można być słuchaczem i mówcą? Zatrzymaj się, posłuchaj i ustal, jaka wiadomość, doznanie i uczucie oznacza dla ciebie bycie wewnętrznie i zewnętrznie w kompletnej ciszy. Wszechświat mówi do ciebie w ciszy przez subtelne doznania. A co on do ciebie mówi?

11. ODZYSKANIE OSOBISTEJ MOCY. Osobista moc jest potrzebna, aby wybrać wewnętrzny rezonans i działać zgodnie z przewodnictwem, niezależnie od tego, co myślą i mówią inni. Do dyspozycji mamy tu dużą różnorodność – wszystko zależy od wyborów, jakich dokonujemy i postawy, jaką reprezentujemy w danej chwili. Niestety, jeśli nie jesteśmy świadomi siebie ani jasności celów, nieświadomie marnujemy energię i osobistą moc na umowy, które nas sabotują. Każde słowo, które wychodzi z twoich ust i każda myśl pojawiająca się w głowie powinna być świadoma. Miej świadomość spójności życia ze słowami, które wypowiadasz. Jeśli ktoś nauczy się być swoją osobistą mocą i prawdą, to jego stan bycia nauczy go dostrzegać i u innych zgodność z umowami, według których żyją. Będąc posiadaczem osobistej mocy pozwala się również innym na wybór życia zgodnego z ich własna mocą.

12. STREFA WPŁYWÓW. Chodzi tu o zwrócenie uwagi na wpływ czyjejś osobistej energii, pola aurycznego i ciała na innych oraz na środowisko. Kiedy rozwijasz się duchowo i twoje ciała poszerzają świadomość, twoja strefa wpływów na świecie również będzie się rozszerzać. Zwróć uwagę na wpływ twojego ciała świetlistego i twojej częstotliwości na środowisko, naturę, zwierzęta, a także na innych ludzi. Kiedy wyczujesz energetyczne oddziaływanie, możesz pracować z tymi energiami wchodząc stopniowo w stan naturalnej harmonii z otoczeniem. Kiedy znajdziesz się w harmonii z otoczeniem, możesz stać się transparentny dla energii zbiorowej, co pozwoli na przeorganizowanie do stanu naturalnej harmonii ze środowiskiem i innymi wokół ciebie. To przyniesie spokojny, przepełniony miłością i współczujący stan bytu, dając naturalną strefę oddziaływania na świat wokół.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz