piątek, 20 lutego 2015

Lisa Renee: PRAWO JEDNI

Oryginalny tekst: EnergeticSynthesis.com
tłumaczenie: Teresa Serafinowska


PRAKTYKA PIERWSZA: ZJEDNOCZONA ŚWIADOMOŚĆ - prawo Jedni to zrozumienie że wszystkie rzeczy są wykonane z inteligentnej energii i są częścią Wszechrzeczy. Prawo Jedni jest święta nauką o mechanice świadomości i jest naturalnym prawem rządzącym tworzeniem w naszym wszechświecie. Wszechrzecz jest uznaniem, że odwieczna prawda jest odwieczną miłością, a odwieczna miłość jest organiczną świadomością nieskończonego Stwórcy lub Boga. Odwieczna świadomość miłości ucieleśniona w fizycznej formie jest zjednoczoną inteligencją, uznaną również za wewnętrzne Światło Chrystusowe. Zjednoczona świadomość jest Jednią z Bogiem i zjednoczona świadomość zapala wewnętrzne Światło Chrystusowe. Gdy wewnętrzne Światło Chrystusowe jest materializowane w fizycznej formie, staje się uosobieniem wiecznego człowieka boga. Praktyka jedności świadomości i Jedni jest bezpośrednim odzwierciedleniem obrazu miłości Boga i jest wiecznie chroniona. Bądź w Jedni ze wszystkim jak Jednia jest wszystkim z Bogiem.

PRAKTYKA DRUGA: MIŁOŚĆ WŁASNA. Zastosuj praktykę jedności ze Wszystkim Co Jest jako rozszerzenie miłości, szacunku i poszanowania siebie. Na wszelkie sposoby honoruj wewnętrzną cenna siłę życiową podtrzymując cześć i szacunek do siebie. Miłość własna to działanie pana siebie, które jest naturalnym stanem ucieleśniającym wieczną miłość Boską. Będąc przejawem wiecznego Boskiego ducha miłości, masz możliwość wyboru miłości osobistej bez szkody dla innych. Trzeba mieć odwagę, aby usunąć przeszkody związane z bólem i lękiem oraz stać się ucieleśnioną miłością, a Boski Duch zawsze będzie z Tobą.

PRAKTYKA TRZECIA: MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO. Kiedy nauczysz się kochać siebie, kochaj innych. Uznaj cenną siłę życiową w innych zachowując wobec nich miłość, cześć i szacunek. Kochanie innych jak siebie samego jest naturalnym stanem władania sobą, ponieważ obdarzasz innych takim samym szacunkiem do ich życia, jaki żywisz do życia własnego. Przez praktykowanie miłości własnej i miłości do innych, nie potwierdzasz potrzeby rozważania kwestii zasługiwania sobie na szacunek, ponieważ wszystko jest kochane tak samo.

PRAKTYKA CZWARTA: MIŁOŚć DO ZIEMI I NATURY. Kochaj Ziemię i wszystkie jej wytwory - królestwa natury, roślin, zwierząt i minerałów, które są żywymi, świadomymi i inteligentnymi istotami energii. Uznaj cenną siłę życiową obecną we wszystkich dziełach Boga, utrzymuj cześć i szacunek dla całej natury. To pomoże Ci przywrócić równowagę i harmonię z naturą, a inteligentna energia wszystkich wytworów Ziemi odpowie na współpracę z gatunkiem ludzkim. Ludzie żyjący w niezgodzie z naturą powodują wiele sytuacji, które są uznawane za bycie na łasce i niełasce nieokiełznanych sił. Gdy ludzie nauczą się żyć w harmonii z Ziemią i królestwem Natury, istoty Natury automatycznie dostosują się i będą współpracowały ze wszystkimi mieszkańcami.

PRAKTYKA PIĄTA: SŁUŻBA INNYM. Kiedy mocno kochasz siebie i szanujesz swoją Ścieżkę, znajdź sposoby, aby służyć innym nie przekraczając osobistych granic. Istota służąca innym nie jest odmianą modelu konsumpcyjnego, czy typu ofiara – kat, pasożytnictwa lub wampiryzmu energetycznego. Służąc innym nie patrzy się z poziomu ego – nabywania praw do czegoś, oczekiwań czy przywiązania. Praktykuje się to z poziomu bezwarunkowej miłości i naturalnego płynięcia z nurtem. Wymiana energii pomiędzy uczestnikami będącymi w służbie innym wzmacnia i rozszerza poziom świadomości, jak żaden inny sposób. Służba dla innych wzmacnia własne pole energetyczne, daje więcej radości, harmonii i darów wprowadzanych do własnego życia. Szerszą służbę można poświęcić Boskim planom, prawu Jedni, duchowemu wsparciu, a duchowa obecność może być wymieniana z siłami Boskimi.

PRAKTYKA SZÓSTA: POSZERZENIE ŚWIADOMOŚCI. Naucz się rozwijać wewnętrzną klarowność i duchową spójność, przez którą chcesz rozwijać osobistą świadomość i / lub duchową tożsamość. Ucieleśnienie własnej tożsamości duchowej, własnego umysłu, musi być rozpoczęte i metodycznie kontynuowane. Jeśli ciałem włada ego, to ono będzie odpierało ucieleśnianie duchowej tożsamości. Jeśli ciało mentalne tworzy przeszkody w uzyskaniu tożsamości duchowej, wtedy tożsamość duchowa, a tym samym świadomość, nie będzie się mogła przejawiać. Pierwszym krokiem do ekspansji świadomości staje się świadoma kontrola umysłu i treść jakości myśli oraz systemy wierzeń. Drugim krokiem jest praca nad psychicznym i fizycznym dyskomfortem - przez okazywanie cierpliwości i czekanie w pustce ciszy. Naucz się uspokajać umysł, wydelikacać ego i pozostawać w ciszy. Kiedy osiągasz ciszę, mentalną dyscyplinę i wysublimowanie ego, słuchaj wewnętrznego ducha, aby otrzymywać wskazówki. Wewnętrzne wytyczne zawsze będą prowadzić do procesu reedukacji i doświadczania ciągłego rozszerzania świadomości wolnej od lęku i dogmatów. Wewnętrzny Chrystus zawsze prowadzi do wyboru silniejszej miłości i większego pokoju - przez rozszerzanie świadomości duchowej tożsamości.

PRAKTYKA SIÓDMA: ODPOWIEDZIALNE WSPÓŁTWORZENIE. Kiedy coraz bardziej napełniasz się odwieczną miłością duchowej tożsamości, inteligentny projekt aktywuje Boski cel bycia współtwórcą z Bogiem. Tożsamość duchowa i inteligentny projekt są jednym i tym samym. Przejrzystość celu i kierunku jawi się coraz wyraźniej, kiedy zobowiązujesz się do życia w służbie zgodnie z zasadami Wszystkiego Co Jest lub Ducha Chrystusowego. Poznanie celu i życie zgodnie z nim przynosi radość, pokój i spełnienie nawet w obliczu przeciwności losu lub wyzwań. Gdy zyskasz wiedzę, jesteś za tą wiedzę odpowiedzialna / odpowiedzialny i praktykujesz odpowiedzialne współtworzenie z Wszechrzeczą. Odpowiedzialny współtwórca zna wszystkie przejawy współtworzenia z Wszechrzeczą. Nie posiada ani nie kontroluje niczego, dlatego powinien unikać potrzeb, pragnień i nakładki woli. Jesteśmy szafarzami Boskiego Ducha by służyć innym odpowiedzialnie współtworząc ze Wszystkim Co Jest. Posiadając tę wiedzę i żyjąc zgodnie z tymi zasadami, jesteśmy wiecznie wolni od karmicznej wymiany.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz