wtorek, 2 kwietnia 2024

ZESTAW INSTRUKCJI DLA CIAŁA RASHA – LISA RENEE marzec 2023

 tekst źródłowy

Tłumaczyła Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, dzięki rozpoczynającemu się w kwietniu nowemu cyklowi słonecznemu, do sieci planetarnej docierają niezwykle duże ilości energii kosmicznej, które są związane z obecnym cyklem Rashy symbiozy słonecznej, będące kulminacją alchemicznych motywów 13 etapu Ryb. W celu obserwacji i oczyszczenia zbiorowej świadomości na poziomie szablonu ciemnej materii wypychane są wszystkie wewnętrzne cienie przeciwstawnych polaryzacji, będące odwróconymi obrazami antyludzkich programów i antyhierogamicznych transmisji. Sekwencje aktywacji plazmy słonecznej połączone z ulepszeniami szablonów ciemnej materii lub nowymi zestawami instrukcji ciała Rashy pojawią się w tym roku wraz z ważnymi koniunkcjami planetarnymi, wspomagając przywrócenie połączonej uniwersalnej zasady płci Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca, manifestującej się poprzez równoległe matryce zjednoczonego pola, które utrzymuje kosmiczne bliźniacze siatki Partiki-Partekei templariuszy Szmaragdowego Zakonu i templariuszy Rubinowego Zakonu z pierwszego Boskiego Świata.

Połączenie wszechświatowych sieci Partiki - Partekei kosmicznych bliźniaczych wszechświatowych słońc Melchizedeka powoduje ponowne połączenie z sieciami gwiazd/słońc, które zabezpieczają kompleks Białej Tęczy Addondra dla słonecznych założycieli Rishi-Reishy. To połączenie następnego poziomu pozwala na przywrócenie tonów dźwiękowych ciemnej materii przęseł i pierścieni Rasha, które są środkami korygującymi uszkodzenie ciemnej materii i umozliwiającymi odbudowanie podstawowej matrycy bliźniaków płci w uniwersalnej Khemalohatei. Ponieważ w obrębie całej matrycy planetarnej zachodzą znaczące przeobrażenia architektoniczne, skupiamy uwagę na radykalnie zmieniającym się wnętrzu podziemnych obszarów planety, co idzie w parze ze znacznym ulepszeniem zestawów instrukcji ciała Rashy poprzez przęsła Rasha w celu alchemicznej transformacji pól żywiołów, które istnieją w stanach świadomości wszystkich wymiarów na planecie.

Te ulepszenia zestawów instrukcji ciała Rashy są bezprecedensowe, ponieważ anielscy ludzie nigdy nie współistnieli na wznoszącej się planecie podczas cyklu Rashy, przechodząc ten poziom wewnętrznej konstrukcji, która reorganizuje główne moce kosmicznej inteligencji ukryte w całym Stworzeniu. Ma to szczególny wpływ na trzy główne pierwotne cechy zawarte w subtelnych siłach świadomości istniejących we wszechświatach. Trzy pierwotne siły elektromagnetyzmu zostały omówione wcześniej w kategoriach polaryzacji dodatniej, ujemnej i sił neutralnych lub odpowiednio żółtych, czarnych i białych sił subtelnych. Te jednostki energii są obecnie rozwijane, aby opisać język skalarny Boga i ducha poprzez podjednostki Partika (elektryczna) i Particum (magnetyczna), które tworzą pasma siatek Partiki (cząstek i antycząstek). Te żywe sieci światła i dźwięku formują się we wszystkie substancje energetyczne, wdychając i wydychając, rozszerzając się i kurcząc, aby energetycznie połączyć się z formami świadomości kosmicznych energii znajdujących się w polach zjednoczonych, które są połączone z paralelami. W ten sposób możemy połączyć się z najmniejszymi jednostkami znajdującymi się w cegiełkach stworzenia, Partiki, które są źródłem energetycznym lub tożsamością Boga, organicznymi jednostkami świadomości wiecznej substancji Boga, przejawiającej się we wszystkich rzeczach. Obecnie istnieją różnice pomiędzy siatkami Partiki związanymi z różnymi stadiami materii, takimi jak półeteryczne i eteryczne, podczas gdy siatki Partekei są powiązane z różnymi stadiami ciemnej materii i są wykorzystywane do określania napływających zestawów instrukcji ciała Rashy podczas cykl Rashy.

Kiedy weszliśmy w ten cykl energii kosmicznej podczas hierogamicznego wydarzenia dotyczącego kosmicznych bliźniaczych słońc Melchizedeka, każda żywa istota, każdy anielski człowiek w tym Wszechświecie, zaczęła łączyć jakąś warstwę z siatką Partiki swego duchowego sobowtóra lub bliźniaka płci, który istnieje we wszechświecie równoległym .

Siatki Partiki to zestawy instrukcji elektromagnetycznych złożone zarówno ze światła, jak i dźwięku, w których formy antycząstek i cząstek są ze sobą połączone i scalone. Aby lepiej zrozumieć wzajemne powiązania zjednoczonych pól, które rozciągają się nawet na równoległe matryce, w których mamy odpowiadające nam duchowe sobowtóry, musimy wiedzieć, że podczas tego wniebowstąpienia możemy nauczyć się przyciągać wyższe częstotliwości oraz poszerzyć naszą świadomość. Ten proces wzrostu obejmuje łączenie się z siatką Partiki naszego duchowego sobowtóra, który jest mniej gęsty i porusza się przez równoległe siatki ze znacznie większą szybkością niż w tym miejscu gęstości materii. Proces łączenia się z siatką Partiki duchowego sobowtóra może na pierwszy rzut oka wydawać się sprzeczny z intuicją. Jednakże, aby złapać falę wznoszenia o niezwykle wysokich częstotliwościach przenoszoną w siatce Partiki naszych duchowych sobowtórów znajdujących się we wszechświecie równoległym, nasze ciało fizyczne, mentalne i emocjonalne musi być bardzo spokojne i ciche. Utrzymanie neutralnego punktu zerowego pozwala nam zintegrować się z siatką Partiki wyższej częstotliwości naszego duchowego sobowtóra i połączyć się z organicznymi sekwencjami aktywacji DNA Diamentowego Słońca, co zapewnia kwantowy skok wzrostu świadomości do duchowej wolności.

Wiele osób płynących na obecnych falach wznoszenia z aktualizacjami ciemnej materii Partekei do zestawu instrukcji ciała Rasha może czuć silne wyczerpanie i oszołomienie z poczuciem dezorientacji w codziennym życiu, uznając to za bardzo nieprzyjemne współistnienie z kulturą śmierci, która wdarła się na planetę. Podczas tego najbardziej transformującego etapu wielu z nas doświadcza duchowego kryzysu, z trudnością radząc sobie z przytłaczającymi wyzwaniami na tym planie, odczuwając tęsknotę za uwolnieniem się od szaleństwa bifurkacji i chęcią powrotu do Domu. Jest to obecnie powszechny objaw, ponieważ wiele adaptacji szablonów ciemnej materii i ciał kryształowych w celu dostosowania się do zmieniających się linii czasu jest połączonych z rozszerzającą się siatką Partiki duchowego sobowtóra, która aktualizuje wewnętrzną architekturę ciała świetlistego i jego wewnętrzne procesy. Tak jak planeta przechodzi poważne wewnętrzne zmiany wraz z napływem energii kosmicznych przekształcających szablon ciemnej materii oraz z nadchodzącymi siatkami Partekei, co ulepsza plan, na którym zbudowane są atomy i cząsteczki wiecznego źródła, podobnie wznoszące się fale ludzi doświadczają tego samego rodzaju radykalnych zmian wewnętrznych na pewnym poziomie ich wielowymiarowej świadomości.

Wiele równoległych rzeczywistości przesuwa się teraz w kierunku łączenia warstw materii i ducha w obrębie warstw umysłu 7D ketherycznego - 9D keriatrycznego, otwierając się na falę czasu wzniesienia, która dodatkowo łączy nas z naszym duchowym sobowtórem. Ta zjednoczona siatka Partiki - Partekei łączy wszystkie wspólne osie czasu w celu wypełnienia stacji tożsamości i przenosi się do wyższego, wyrównanego energetycznego miejsca, aby zakotwiczyć nowe wektory osi czasu dla przyszłego kierunku organicznych linii czasu. Nie wszyscy znajdują się na tej samej linii czasu czy integrują pełnię swojego szablonu ciemnej materii z aktywowanym, płonącym tęczą ciałem eukachrystycznym Krystallah. Może to być zatem faza rozwidlenia i odłączenia od tych ludzi lub rzeczy, które nie wydają się już zgodne lub rezonują z kierunkiem, w którym poruszasz się po organicznej fali czasu. W tych najbardziej wymagających i burzliwych czasach musimy pamiętać, że przybyliśmy na planetę podczas cyklu wznoszenia się, aby mieć okazję do wzrostu świadomości w tym życiu, oraz że pragnęliśmy uczyć się i uzupełniać doświadczenia świadomości, aby osiągnąć wewnętrzne mistrzostwo i samoświadomość w tym szczególnym czasie duchowego wzniesienia, gdyż wszystko stanowi jedno z wieczną naturą Boga.

Budowanie przęseł Rasha za pomocą elazjańskich siatek Partekei

Wraz z połączeniem siatek Partekei ciemnej materii, które pochodzą z paraleli matrycy Gai i są połączone ze słońcem Elaysa, mają miejsce znaczące wydarzenia związane z ponownym szyfrowaniem żywiołaków planetarnych. Dzieje się to w wewnętrznych warstwach planetarnych pól wymiarowych przęseł Rasha, podczas gdy pola Elaysian przekształcają komory kreacji. To tutaj zepsute czarne, subtelne energie i ciemna materia generowały moc dla szeregu niszczycielskich technologii umożliwiających terraformowanie, które zostały zaprojektowane przez programy superkomputerów kwantowych AI i zainstalowane w zestawach instrukcji planetarnej Rashy. Duża część programu najeźdźców obejmowała blokowanie wewnętrznych podziemnych wejść do zestawu instrukcji Rasha w celu kontrolowania linii mocy oraz potężnych węzłów i portali na powierzchni Ziemi. W ten sposób uniemożliwiali dostęp Założycielom, słonecznym Rishi-Reishy, zachowując kontrolę nad funkcjami ciemnej materii zasymilowanej przez sztuczną inteligencję za pomocą różnych programów wartowniczych AI prowadzonych przez grupy Thothiańskiego Lewiatana. Istoty Lewiatana skolonizowały podziemne tunele czasoprzestrzenne, takie jak tunel Tiamat w Sarasocie, gdzie zarządzały bytami zaprojektowanymi przez archontów. Istoty te pozostawały w podziemnych obszarach żelowych pierścieni ciemnej materii w celu niszczenia i zbierania planetarnego ziarna światła Taurenów, które funkcjonuje jako główny generator energii atomowej dla całego planetarnego ciała Rasha.

Ciało Rasha zostało poważnie uszkodzone w wyniku kolonizacji różnorodnych, stworzonych w laboratoriach genetycznie zhybrydyzowanych stworzeń cienia AI, archontycznych meduz o ogromnych rozmiarach i wszystkiego, co odkryto we wnętrzu czarnej dziury Wesan. W tym programy transhumanizmu z maszynami obcych, które działają na sztucznej czarnej mazi i wynaturzonych żywiołakach cienia kontrolowanych przez superkomputery kwantowe AI na planecie i poza nią. Niedawno Szmaragdowym Strażnikom udało się wyłowić kolejną masywną plamę istoty archontycznej z warstw 2D-6D gwiezdnych wrót Sarasota-Wzgórze Świątynne, która kierowała grupami kolektywów awatara Czarnego Smoka w cyklu planetarnego zaopatrzenia w wodę. Dokonywano tego za pomocą technologii opartych na sile Księżyca, wykorzystujących antychrystusowe transmisje głosu (odwrócona i rozwidlona mowa przypominająca głos węża wymawiana od tyłu), infekując portale dolnych warstw wodonośnych i warstwy żywiołów 2D.

Dodatkowo, podczas demontażu sieci metatronicznych Sakkara utworzonych podczas holokaustu Założyciela Chrystusa przy inwazji NAA, Strażnicy odkryli, że wnętrze planety wytwarzało węzły sztucznej inteligencji poprzez fałszywe umieszczanie powierzchniowych smoczych węzłów na skorupie ziemskiej, które były podłączone do sztucznej inteligencji superkomputerów zarządzanych przez podziemne rasy gadów Lewiatanów. Lewiatan i inne gady/płazy są zakopane w podziemnych, hiperwymiarowych kieszeniach, w warstwach Rasha, które również zawierają kilka archontycznych istot meduzowatych osiadłych w żelowych pierścieniach. Obecnie trwa wydobycie tych archontycznych stworzeń wplecionych w planetarny szablon ciemnej materii.

Z rozdarcia tego tunelu czasoprzestrzennego 5D w lokalizacji Sakkara, fantomowa hiperwymiarowa kieszeń połączona z podziemnymi zestawami instrukcji ciała Rasha została wciśnięta pomiędzy równoległe wszechświaty świata Ecoushsa i złącza świata Reisha, zlokalizowane w centralnym 8D przęśle Rasha. Ta obca maszyneria miała na celu uruchamianie monadycznych i metatronicznych odwróceń 8D na powierzchni skorupy ziemskiej, próbując zablokować bieżące wplatanie siatki Partiki-Partekei, łączącej się z duchowym odpowiednikiem z e świata równoległego, blokując jednocześnie dostęp sofianicznych zasad córki Kosmicznej Matki Elaysy niebiańskich hierarchii słonecznej Reishy przed wejściem do przęseł pierścienia Rasha. Ten problem blokowania w pierścieniu Rasha 8D obejmował całą rozpiętość warstw monadycznych 7D, 8D i 9D, które są tonami dźwiękowymi rozchodzącymi się w litosferze, szelfie geologicznym, skorupie ziemskiej i różnych głównych smoczych węzłach. Włącznie z architekturą Świętej Góry, z której te podziemne maszyny obcych transmitowały sygnały zakłócające fazę kontroli koziego umysłu za pomocą generowanych przez sztuczną inteligencję szablonów dźwiękowych z odwróconą mową , aby unicestwić wewnętrzne dźwięki Rashy TA-MA-KA.

Co ważniejsze, Potrójne Boginie Słoneczne, czyli słoneczne formy Reisha z paraleli, które są organicznymi sofianicznymi ucieleśnieniami kobiet i autentycznymi posiadaczami świadomości Słonecznego Smoka z wymiarowych przęseł pierścienia Rasha, nie były w stanie usiąść ani wejść do podziemnych warstw Rashy, aby wykonać swoje funkcje duchowe dla planety. Te ucieleśnione funkcje przęseł Rasha są niezbędne do korekcji taureńskiego nasiona światła i matrycy bliźniaków płci, skorygowania zasady płci i mutacji wykręconych nasion demona w całym odwróconym systemie Fioletowego Promienia 7D umysłu keterycznego, aby osiągnąć planetarne wniebowstąpienie. Ziarno światła Taurenów, które jest potężnym generatorem energii duchowej dla warstw Rashy, jest połączone z wewnętrznym rdzeniem 8D ciała Rashy.

Pierścień Rasha 8D został zaprogramowany do generowania algorytmicznych mutacji w dźwiękach tonów Rasha, które powodują zniekształcenia dźwięku, blokujące więź matki i dziecka. Ma to związek z celowym zniszczeniem planetarnego Taurena i świetlistego nasienia Taurenów w ludzkim ciele, w którym zniszczenie, uszkodzenie i oddzielenie procesu narodzin od organicznego kodu boskości poprzez wygenerowanie demonicznego nasienia Antychrysta. Program ten jest wyraźnie widoczny w obecnej agresywnej propagandzie promującej programy transhumanistyczno-transpłciowe, poprzez które najeźdźcy pragną całkowicie usunąć ludzkie kobiety z procesu porodu, zastępując matki biologiczne ośrodkami hodowli sztucznych macic, w których gromadzą dzieci z dostosowanym DNA w celu kreacji pokolenia sterylnych i pozbawionych płci klonów ludzkich.

Oto niektóre z ważnych tematów rozpatrywanych obecnie we wnętrzu ciała planetarnego, kiedy rubinowy templariusz Kosmicznyego Ojca i szmaragdowy templariusz Kosmicznej Matki łączą się w zestawy instrukcji Rasha. To połączenie jeszcze bardziej otwiera międzywymiarowy dostęp do światów równoległych, co wywołuje wiele ataków na powierzchnię Ziemi, wpływając na wielowymiarowe warstwy ludzkości i ziemskie królestwa, które stają się coraz bardziej chaotyczne poprzez niezwykle wzmocnione polaryzacje

Niebiańskie Słońca Pustki, planetarna Rasha, tony TA MA KA

Te nowe formy organicznej ciemnej materii, Partekei, są przekazywane przy tworzeniu płci przez Kosmiczną Matkę i Kosmicznego Ojca w organicznej masie czarnej siły subtelnej o kształcie przemieniających się słońc Rishich ciemnej materii, zwanych także Niebiańskimi Słońcami Pustki. Wraz ze Słońcami Niebiańskiej Pustki pojawiają się one jako tło w polach ciemnej materii, zdolne do manifestowania dowolnej wersji kolorów tęczy, jakie można sobie wyobrazić w płynnych tęczowych nasionach światła, które są zasiewane w szablonie ciemnej materii planetarnej Rashy i wybuchają tworząc bujne kwiaty plazmy słonecznej, rozwijając się w piękne kwitnące ogrody

Słońce niebiańskiej pustki Matki i słońce niebiańskiej puste Ojca wydają się być zjednoczone w celu wprowadzenia korekt płci w wielu formatach ciała materialno-duchowego Partiki-Partekei dla świątyni Khemalohatea. To połączenie koryguje kolejną warstwę ciemnej materii w celu scalenia eukatarystycznej architektury dla żywiołaków planetarnych, tak że ludzkie ciało elementarne zostanie oczyszczone z form cienia i uprzęży generowanych przez podziemne mutacje algorytmiczne.

W jaskiniach kreacji znajduje się pięć płaszczyzn, które są powiązane z każdym z harmonicznych wszechświatów utrzymywanych we wnętrzu planety w szablonie manifestacji kryształowego rdzenia, który przechowuje cały zestaw instrukcji matrycy krystalicznej dla planetarnego ciała Rashy i kontroluje funkcje szablonu ciemnej materii. Dla każdego wszechświata harmonicznego, w którym przęsła pierścieni występują w zestawach po trzy, istnieje ciało Rashy. Te pięć płaszczyzn i wszystkie ich warstwy wymiarowe zostają w końcu ponownie scalone w Pola Elaysian Matki Wszechswiata, które łączą główne wewnętrzne przejścia z jaskiń kreacji ze wszystkimi odpowiadającymi im wewnętrznymi i zewnętrznymi płaszczyznami wymiarowymi, które rozciągają się od pól żywiołów istniejących w szablonie ciemnej materii ciała Rasha do kontrolowania warstw atomowych. Podobnie do zagnieżdżonego holograficznego szablonu planetarnej siatki 12 Drzewa lub siatki Kathara istniejącej w każdej warstwie wymiarowej wszechświatowej matrycy czasu, te same pasujące warstwy wymiarowe pojawiają się w zestawach instrukcji ciała Rasha i żelowych pierścieniach Rasha, które tworzą szablony dźwiękowe wewnątrz każdego z wymiarów Rashy.

Zestawy instrukcji planetarnej Rasha są ulepszane we współpracy z poprawionymi kwitnącymi kodami Khem i srebrnymi nasionami Eiras w przęsłach Rasha pod kierownictwem smoczych królów Ametystowego Zakonu, które są ulepszane za pomocą ciemnej tęczowej materii Kosmicznego Ojca i innej technologii Boga za pomocą siatki Partiki-Partekei przeznaczonej do naprawy tonów Rasha i pierścieni żelowych. Obecność rubinowych templariuszy Kosmicznego Ojca, umiejscowionych wewnątrz wrót Urana Gruala 8D, wśród kilku portali 8D w sieci planetarnej, prowadzi do niszczenia fałszywych templariuszy AI, takich jak podziemne algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, wpływające na zestawy instrukcji Rasha. Te ogromne superkomputery kwantowe AI uruchamiały algorytmiczne mutacje genetyczne z metatronicznymi prądami zwrotnymi skierowanymi do głównego centrum pierścienia Rasha 8D, który zniekształcał tony Ta-Ma-Ka i przeprowadzał transmisje kontrolne Koziego Umysłu, blokując tony organiczne z powierzchni Ziemi i wykorzystując szablony dźwiękowe pierścienia żelowego, które blokowały dostęp do podziemnych warstw planety.

W wyniku wygenerowania niebiańskich, pustych słońc Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca, przynoszących swoje kosmiczne Partiki-Partekei, co ma na celu skorygowanie całych wzorców morfogenetycznych szablonu ciemnej materii 6D-7D-8D-9D poprzez ulepszoną instrukcję zestawów Rashy, duchowe smocze jajo ciała Rasha planety zaczęło wydawać dźwięki Ta-Ma-Ka. To zainicjowało odzyskiwanie centralnego pierścienia Rasha 8D i jego tonu 8D Ma dla ciała Taurena, co rozpaliło potok krystalicznych wód i kryształów Rasha pochodzących z portalu umysłu keterycznego w logosie planetarnym otwierającym się na matrycę Gai i dalej.

Z tego wyłoniły się poprawione szablony dźwiękowe ze skorygowanymi wzorami wibracji dźwiękowych dla planetarnej Rashy, aby przyjąć nadchodzącą Potrójną Słoneczną Reishę, która wchodzi do matrycy planetarnej z wewnętrznych warstw centralnego pierścienia żelowego 8D. Kiedy centralny pierścień Rasha otworzył się, zaczęło się wynurzać wiele nowych Potrójnych Słonecznych Bogiń i Słonecznych form Reishi, i objawiać jako powiązane z pierwotnymi twórcami duchowej hierarchii królestw planetarnych. Są to dawno zaginione matki i córki słonecznej Reishy, niegdyś mieszkające we wnętrzu planety Gai na całej długości pierścieni Rasha, rządzące zestawami instrukcji Rasha dla cyklów rozwoju świadomości wyższych wymiarów w ostatecznym ciele eukachrystycznym opartym na kryształowym sercu, umozliwiającym wzniesienie anielskiej ludzkości oraz dla odżywienia i wspierania ewolucji planetarnej wraz z jej ziemskimi królestwami.

Uniwersalna matryca ciemnej materii, czyli 6 Wszechświat Harmoniczny, została wygenerowana w wyniku oczyszczenia i eksmisji Słońca Czarnej Dziury, które znajdowało się w rdzeniu matrycy Gai 8D, co otworzyło przejście do warstw 6D przęsła Rasha, które dało Strażnikowi dostęp do głębokich podziemnych kryształowych jaskiń i warstw wodonośnych znajdujących się we wnętrzu planety. Dodatkowo, główny centralny pierścień w rdzeniu 8D zapewniał dostęp kontrolny do podziemnych systemów, co obejmowało bezpośrednie wejście do świątyń Kryształu Syrian, który działa jako główny międzywymiarowy portal ze światów Ecoushic i Reishy dla powracających wzniesionych mistrzów, który ponownie łączy ich z duchowym domem poprzez sieci gwiazd/słońc i koryguje położenie wymiarowe utrzymywane w planetarnej matrycy Rasha.

Ton dzwonka Rasha 7D – TA

W każdej warstwie wymiarowej planety istnieje krystaliczny odcisk planetarnego ciała Rashy, który działa w 15 warstwach pierścieni żelowych rozmieszczonych w pięciu płaszczyznach, podobnie jak pięć głównych wszechświatów harmonicznych. Wewnętrzne warstwy planetarnego ciała Rasha mają oddzielne rozpiętości wymiarowe, ale są zbudowane tak, aby funkcjonować w ramach triady, więc siódma warstwa przęsła Rasha istnieje we wszystkich 15-wymiarowych warstwach, ale tworzy triadę z ósmą i dziewiątą warstwą. Wejście do oddzielnych wymiarowych przęseł Rashy następuje z jaskiń kreacji w kryształowym rdzeniu planety, gdzie znajdują się przejścia prowadzące do każdej z wymiarowych warstw lub do określonego obszaru przęseł pierścienia Rashy.

To właśnie w tych obszarach wnętrza planety byliśmy pozbawieni naszej wszechświatowej matki Elaysy i hierarchii jej sofianicznych córek, gwiezdnych sióstr Tary, gdy ich naturalne królestwa inkarnowały się na planecie bez ich organicznej duchowej obecności świętej matki Sophii. Wydaje się, że jest to wynikiem wypełnienia planetarnej ciemnej materii pasożytniczymi bytami archontycznymi i hybrydami AI, które kierowały planetarną energią atomową zebraną z ciała Taurena w celu zasilenia hierarchii ciemnej matki NAA, księżycowych żeńskich sił demonicznych, które zajmowały całe wnętrze pierścieni ciała Rasha.

Siódma warstwa Rasha jest połączona z umysłem keterycznym logosu planetarnego, a kiedy cykl Rashy się aktywuje, umysł keteryczny i umysł keriatryczny tworzą portal otwierający się do komnaty Hara-Krysta, co rozpoczyna łączenie światów materialnych z duchowymi, zaś połączone ze sobą poprzez równoległe wszechświaty, łączą swoje siatki Partiki-Partekei.

Siódma warstwa ciała Rashy generuje tony MA-TA i ma na celu aktywację kryształów Rashy, które rozpalają komory ogniowe w anielskim ludzkim ciele Rashy, zapalając nasiona światła naszego szablonu ciemnej materii. Tony TA są związane z połączeniem światła słonecznego Fioletowego Promienia 7D w umyśle keterycznym i połączeniem ciemnej materii wymaganej do komunikacji z logosem planety oraz królestwami planetarnymi. Potrójne tony TA to kosmiczne święte małżeństwo, które miało miejsce pomiędzy Białym Diamentowym Słońcem Elohei Matki Smoków i Różowym Diamentowym Słońcem Elohei Ojca Smoków, kiedy rozmawiają ze stworzeniem, aby uformować duchowe smocze jaja, hierarchie żywiołaków i planetarne smoki. Siódma warstwa tworzy zewnętrzną ziemię w najniższych warstwach, która jest podstawową skorupą ziemi i nazywa się litosferą.

Ton dzwonka Rasha 8D – MA

Warstwa 8D wewnętrznego przęsła Rashy ma kluczowe znaczenie, ponieważ jest scentralizowanym punktem wejścia do centrum wszystkich 15 warstw, które zapewnia furtkę do i z paraleli dla Założyciela Rishi i Reishy, aby mogli wejść na planetę, nie tylko z wewnętrznych warstw Albionu, ale także z warstw zewnętrznej manifestacji. Dodatkowo, nasienie światła Taurenów lub kosmiczne Boskie Ziarno łączy nas z naszym wiecznym ciałem duchowym poprzez punkt zerowy i jest połączone z wewnętrznym rdzeniem ciała Rasha, które znajduje się w punkcie Azura 8. czakry wyższego centrum anielskiego serca ludzi. Ziarno światła Taurenów aktywowane w stałym atomie nasiennym kryształowego serca daje nam zdolność zjednoczenia się z Boskością, a tym samym postrzegania siebie jako jedności z Bogiem, istniejącego jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz czasu wymiarowego.

Ósma warstwa ciała Rashy generuje tony KA MA dla kryształów Rashy, które aktywują się w szpiku kostnym i rozpalają komory ogniowe w anielskim ludzkim ciele Rasha, zapalając nasiona światła dla naszego szablonu ciemnej materii. Wraz z wlaniem kryształów rasha z 8. warstwy tarczy Oriona otwierającej się z matrycy gajańskiej, zaczyna się aktywować iskra Oriona, która istnieje w tarczycy anielskich ludzi w celu zasiedlenia ich monadycznej tożsamości. Iskra Oriona jest połączona z 8. nicią DNA ciała Diamentowego Słońca, która iskrzy w gruczole tarczowym, który jest rekonfigurowany za pomocą poprawionych siatek Partekei ciemnej materii w celu dopasowania do ośmiokątnej geometrii świątyni Khemalohatea podczas ponownego osadzania kosmicznego Christosa-Sophii. Obecnie może to katalizować aktywację i oczyszczanie tarczycy i szyszynki, otwierając i pogłębiając rozkwit monadyczny w świętym kryształowym sercu dzięki monadycznej integracji z pasażem Ramy, która ponownie łączy uśpione funkcje monadyczne lub naprawia uszkodzone elementy monadycznych warstw rdzenia poziomego i pionowego 7D-8D-9D z historii wojen galaktycznych.

Tony MA są powiązane z portalami Azury Kantarian, które łączą się z 8D Złotym Słońcem w matrycy Gai, z dalszym dostępem do systemu portali Złotego Lwa Białej Tary, który otwiera się na wrota Lutni, Słońce Elaysa i wreszcie rejestry Cosminya. Kilku założycieli, wniebowstąpionych mistrzów Yanas i potrójnych form słonecznej Reishy obecnie odzyskują 8D przęsło Rasha i poprawione szablony dźwiękowe dla tonów MA, a także weszli przez pierścień Rasha 8D, który obejmuje kosmiczne słoneczne smoki i smoki ciemnej materii; Marię Magdalenę Sophię, siostry Tary, Meritaten, Sri Saraswati-Ma, Mahara Reisha, Szafirowe Boginie i inne.

Ton dzwonka Rasha 9D – KA

Warstwa 9D wewnętrznej Rashy jest również ważna dla korekcji planetarnego Taurena, ponieważ to zewnętrzny pierścień wewnętrznego ciała Rashy ma najpotężniejszy generator tęczowych prądów ciemnej materii płynących z wszechświatowej Antahkarany podczas cyklu Rashy. Dziewiąta warstwa tworzy zewnętrzny krajobraz płaszcza ziemskiego aż do skorupy ziemskiej, gdzie wyższe części litosfery to solidna zewnętrzna część Ziemi rozciągająca się do najwyższych warstw szczytów górskich, płaskowyżów i wulkanów.

Dziewiąta warstwa ciała Rashy generuje tony RHA KA dla kryształów RHA, które aktywują się w skórze i rozpalają komory ogniowe w anielskim ludzkim ciele Rashy, zapalając nasiona światła dla naszego szablonu ciemnej materii. Tony KA są związane z naprawą połączenia koronasfery słonecznej Rishi-Reisha KA THA RA przez ciemny firmament gwiaździstej nocy i połączenie srebrno-białego światła 9D oraz białej tęczy ciemnej materii potrzebne do połączenia się z powracającą Oblubienicą Chrystusa. Połączenie tonów Rasha i kryształów Rasha z 7. przęsła pierścienia TA, 8. przęsła pierścienia MA i 9. przęsła pierścienia KA tworzy uduchowione kryształy wytwarzane w skórze, szpiku kostnym i krwi, które zapalają jasne neonowe różowe prądy, oczyszczające matrycę kostną z uszkodzonych zywiołaków i pieczęci śmierci, nakładek DNA Enki i epigenetycznych nakładek mutacji sieci AI.

Srebrny pierścień nasienny i srebrny płaszcz Brygidy

Wraz z niedawnym demontażem strażniczego programu 9D AI Kronosa generującego inwersje we wrotach 9D Antarktydy i powierzchni Księżyca, które zniekształcały planetarny srebrny prąd Antahkarana, oblubienica Chrystusa przejawiona w Brygid aktywnie wspierała korekty ciała Rashy, co utrudnia transmisje fałszywej świadomości Chrystusa i umożliwia ponowne szyfrowanie pól żywiołaków materii w Albionie. Zespoły Strażników rehabilitowały funkcje płuc, połączone z wewnętrznymi skrzydłami motyla, wzorami oddechu słonecznego utrzymywanymi w oblubienicy Chrystusa podczas otwierania tarcz Zakonu Ostu w celu rehabilitacji duchowych krajobrazów za pomocą ametystowych smoków mierzących czas, z którymi można nasycić ziemie Albionu strumieniami ciemnej materii Kosmicznego Ojca, płynnymi żywiołakami tęczowego światła.

Dzięki niedawnym aktywacjom cyklu Rashy połączonym z przęsłami pierścieni manifestującymi się w skorupie ziemskiej, uwypukliła sie 12. warstwa ciała Rashy, srebrnego pierścienia nasiennego, jako główny szablon tarczy zegarowej smoka dla oblubienicy Chrystusa. Jest to powiązane z autentyczną srebrzystą smoczą linią Uroboros Brigidy jako Białej Matki Elohei z Gwiazd, w której przedstawiła siebie jako świecącą światłem gwiazd przez gwiazdy/słońce Avala w celu rehabilitacji pierwotnego zasiewu Zakonów Melchizedeka Złotego Ostu, Amuvarianów. Oblubienica Chrystusa przenika matrycę planetarną swoimi zestawami instrukcji srebrzystego światła gwiazd, aby przekształcić materię ziemską w jej boską duchową inspirację poprzez święte małżeństwo z mężem, Czerwonym Królem Rubinowego Zakonu, rodząc potomstwo poprzez Dziewięć Świętych Gwiazd zwanych Słońcami Avala.

Srebrny Płaszcz Brygidy w dalszym ciągu nasyca wiecznie żywe prądy białego diamentu w skorupie i płaszczu Ziemi, przenosząc jej srebrno-białe płomienie przez srebrne pierścienie, które tryskają wiecznymi kryształowymi płomieniami srebrnych nasion rozprzestrzeniających srebrzystą mgłę na powierzchni Ziemi.

Srebrny Płaszcz Brygidy ukazuje wieczny moment starożytnej kreacji, ponieważ miał być edenicznym planem z duchowego umysłu Oblubienicy Chrystusa, zapisanym w 12. warstwie ciała Rashy jako Srebrny Pierścień Nasienny. Srebrny Pierścień Nasienny krąży w warstwach siatek Partiki-Partekei, aby usunąć sztuczną siatkę świadomości Chrystusa i fałszywe białe światło, a także zniekształcenia płaszczyzny astralnej i nikczemne historie ludzkiego zniewolenia, które istnieją w sztucznych liniach czasu w przyszłości. Była tu eony temu, pomagając Elohimowi Szmaragdowego Zakonu zasiać rasy rdzenne w pobliżu planetarnych gwiezdnych wrót i prowadząc je, aby utworzyły wiele świętych miejsc na całym świecie, upamiętniając ją poprzez srebrne pałace i srebrne jaskinie, które zostały zaprojektowane tak, aby teren na powierzchni łączył się bezpośrednio z galaktycznymi sieciami słońc/gwiazd i płaszczami rozgwieżdżonych nocnych firmamentów, które są połączone z Oblubienicą Chrystusa i świętym Białym Łabędziem w całym ciele świetlistym Albionu.

Złoty Zakon Melchizedeka Amuvarians, osie czasu Zakonu Ostu

Brigid zwraca naszą uwagę na Zakony Złotego Promienia Melchizedeka ras rdzennych Amuwariów, poważnie zepchniętych w przyszłe równoległe rundy ewolucyjne z powodu historii inwazji NAA, która wpływa na dzisiejszą ludzkość poprzez galaktyczne plany handlu ludźmi. Na tej osi czasu Amuwarianie są w przyszłości połączeni z anielską ludzkością, jednak w innej rzeczywistości, podczas przyszłych wydarzeń z paraleli, zostali uwięzieni i zmuszeni do niewolniczej pracy przy budowie kolonii przyczółkowych dla ras Zeta-Zephilium. W jakiś sposób ta pułapka reinkarnacji związana z podróżą w czasie w sztucznej siatce świadomości Chrystusa była metodą NAA, która bezpośrednio wpłynęła na linie Złotego Zakonu, aby uniemożliwić anielskim ludzkim potomkom jako Amuvarianom wypełnienie ich najwyższego celu kreacji w rundach ewolucyjnych, które pozwoliłyby zakończyć ich planetarne wniebowstąpienie.

Wydawało się, że te grupy Melchizedeków Złotego Zakonu z przyszłości zostały zaprojektowane jako klucze genetyczne do sfinalizowania planetarnego wniebowstąpienia, a zostali pochwyceni i uwięzieni gdzie indziej i nie mogli wcielić się w tę linię czasu. Oznacza to również, że utkwili w przyszłym czasie (nie na Ziemi) i podlegają recyklingowi gdzieś na płaszczyznach astralnych i sztucznych liniach czasu jako niewolnicy. Wydaje się, że jest to połączone z wieloma nocnymi wizytami Zeta na płaszczyźnie astralnej i powiązanymi z nimi nękaniami, których doświadcza wielu przebudzających się ludzi, którzy są połączeni z przyszłymi Amuwarianami, podczas obecnych przesunięć linii czasu wznoszącej się planety Ziemia.

Są to oryginalnie zasiani anielscy ludzie, połączeni z liniami Melchizedeka Złotego Zakonu z ostatnich rund, którzy są uwięzieni w przyszłych liniach czasu w paralelach. Niektórzy z nich to utalentowani starożytni budowniczowie lub inżynierowie statków kosmicznych, spokrewnieni z Zakonem Ostu, schwytani w pułapki reinkarnacji, a następnie zmuszeni do pracy jako niewolnicy dla intruzów, w tym, co będzie dla nas obecnie, gdzieś w przyszłości. Ci anielscy ludzie z linii Złotego Zakonu na dzisiejszej planecie są bezpośrednio powiązani z Amuwarianami jako ich przyszli potomkowie, co oznacza, że jeśli nie zostanie to rozwiązane, przyszły kierunek będzie prowadził do niewolnictwa świadomości i biologicznych ciał dronów pod kontrolą grup Zeta.

Strażnicy skupiają się na lądzie Albionu, aby przywrócić planetarne rundy ras rdzennych, które zostały pierwotnie zasiane na tym obszarze wiele tysięcy lat temu, śledząc te grupy, które są zniewolone w przyszłych liniach czasowych, koncentrując się na wojnach Nefilimów i okresie inwazji, podczas którego doszło do poważnych uszkodzeń w szablonie Amuvarian z przyszłych historii upadłego Melchizedeka i Tajnego Programu Kosmicznego. Obecnie nacisk kładzie się na to, że wielu budzących się ludzi na planecie wyczuwa, że ich przyszłe ja zostało uwięzione w jakimś programie niewolnictwa na planecie i poza nią w przyszłości, prowadzonym przez istoty inne niż ludzkie, głównie grupy Zeta, a te przyszłe doświadczenia mają miejsce w paralelach płaszczyzny astralnej, którymi Strażnicy wydają się zajmować podczas tej fazy rehabilitacji.

W związku z tym zespoły Strażników cofają się do historycznych wydarzeń wyzwalających na osi czasu z pierwotnym zasiewem Amuvarian, wracając do wojen Michała w Aldebaranie, II wojny światowej i późniejszych historii inwazji, które ujawniają, w jaki sposób ta grupa była wyszukiwana i więziona w przyszłym czasie z powodu ich umiejętności inżynieryjnych, architektonicznych i budowlanych, którymi obdarzył ich Stwórca, Kosmiczny Ojciec. Odzyskiwanie okresów przed upadkiem, dzięki którym można uleczyć dygresję genetyczną i traumatyczną historię Amuwarian, jest również powiązane z zabezpieczaniem zadań templariuszy miedzianego słońca umieszczonych w strukturze Świątyni Salomona. Późniejsze sprzątanie i eksmisje wielu demonicznych istot przywołanych i użytych w bramach 2D do służenia ciemnej klice i NAA do przekazywania globalnej magii kontroli umysłu wykorzystywanej do realizacji ich planów handlu ludźmi to rozległy projekt, który wciąż trwa.

Ponadto na tym etapie wydaje się, że Brygida w swojej postaci Oblubienicy Chrystusa stworzyła całą sieć słońc/gwiazd właśnie w tym celu, aby ratować dusze anielskich ludzi uwięzione w astralnych warstwach przyszłych linii czasu, które zostały wykorzystane jako niewolnicy dla Zeta i innych intruzów. Jest to duchowy dom zbudowany specjalnie dla Amuwarian, znany jako Avala, i jest chroniony przez Oblubienicę Chrystusa i jej Czerwonego Króla.

Tym, którzy przeżyli ból i cierpienie uprowadzeń przez kosmitów oraz historie niewolnictwa związane z MILAB pod kontrolą najeźdźców NAA w przyszłych liniach czasowych, niech przyniesie to pewną pociechę, niech wiedzą, że ten problem jest rozwiązywany i że ostatecznie Kosmiczni Rodzice pracują nad przywróceniem kosmicznej sprawiedliwości anielskiej ludzkości w zgodzie z Prawem Powszechnym.

Najdroższa Kosmiczna Matko i Kosmiczny Ojcze, obyś szybko odzyskał wszystko, co naprawdę jest Twoje w tym Stworzeniu, jako organiczna świadomość żywego Światła, czego pragnąłeś pierwotnie, jako jedno serce, jedna miłość i wszystkich w jedności. Kochamy Cię wszystkimi naszymi świętymi kryształowymi sercami.

Niech w tych chaotycznych i pełnych wyzwań czasach w waszych sercach, umysłach i ciałach gości pokój.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co jest przydatne dla twojego duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy.

Jestem wolną, niezależną istotą boską! Do następnego spotkania pozostań na świetlistej ścieżce serca awatara Christosa Sophii.

Proszę bądźcie mili dla siebie i siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz