piątek, 26 kwietnia 2024

SŁONECZNA ALCHEMIA BARANA – LISA RENEE kwiecień 2024

 tekst źródłowy

tłumaczyła Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, witamy na etapie wprowadzającym słoneczny cykl duchowej inicjacji, który jest reprezentowany przez konstelację Barana. Wraz z niedawnymi wydarzeniami, które oś czasu Zodiaku związaną z pieczęcią księżycową przesunęły na pieczęć słoneczną, a planeta ewoluowała do energii słonecznej tarczy zegarowej sieci słońc/gwiazd, połączonej z funkcjami strażnika czasu Szmaragdowego Zakonu - żyjemy w wyjątkowym czasie zmian Zodiaku. Skorygowane pozycje kalendarza słonecznego wygenerowały barierę morfogenicznego planu pomiędzy kreacjami pierwszej gęstości w trzecim wymiarze, działającymi na zodiaku matrycy księżycowej i jego sztucznych liniach czasu, a kreacjami drugiej gęstości w piątym wymiarze, działającymi na zodiaku matrycy słonecznej i organicznych liniach czasu. Zatem dla wielu to przejście od kalendarza księżycowego do kalendarza słonecznego na osiach czasu wygenerowało nową pozycję na liniach czasu, przesuwając zodiakalne pieczęcie z inkarnacji i inicjując intensywne aktywacje słoneczne oraz miazmatyczne oczyszczanie z obcych materiałów lub obcych hybrydowych nakładek.

Podczas tranzytu Słońca do Barana, który reprezentuje nowy rok słoneczny i początki, prezentuję przegląd praw naturalnych i właściwości alchemicznych na tym obecnym etapie, aby każdy mógł zastanowić się nad najskuteczniejszymi sposobami medytacji nad naturą Barana, która katalizuje najwyższe duchowe potencjały.

*Etap 1 - Baran, 19 kwietnia do 13 maja (w przybliżeniu)

*Motyw alchemiczny: oczyszczanie, kalcynacja

*Żywioł: Ogień, plastyczność

*Forma żywiołu: czworościan

*Metal alchemiczny: żelazo

*Podstawowa korelacja planetarna: Mars

*Pierwotne ucieleśnione korelacje: matryca tożsamości wcielonej, czakra 1 – Muladhara, dotyczy centrum srebrnego ziarna, pierwszych 8 komórek kości ogonowej, a także programowania kanału rodnego.

Baran rządzi: mózgiem, półkulami mózgowymi, czaszką, oczami, twarzą, górną szczęką, tętnicami szyjnymi wewnętrznymi, wzgórzem, nadnerczami.

Wraz z napływem intensywnego ciepła poprzez aktywacje energetyczne zapalane w komórkach płodowych znajdujących się w kości ogonowej mamy początek alchemicznego oczyszczania świadomości poprzez proces sekwencyjnej ekspozycji na elementy ognia. To proces nagrzewania ciała i aury do wyższej temperatury, powodujący utratę wilgoci, redukcję lub utlenianie oraz rozkład na prostsze substancje w celu przygotowania do usunięcia blokad energetycznych, gruzu astralnego i pasożytów. Jest to proces aktywacji wewnętrznego ognia kundalini przemieszczającego się w górę kręgosłupa w celu duchowego oczyszczenia ciała, kości i krwi. Kundalini aktywowana w kości ogonowej zaczyna przemieszczać się w górę centralnym kanałem pionowym i rozprzestrzeniać się po systemach ciał świetlistych i czakr, ostatecznie przemieszczając się w górę i na zewnątrz korony. Powtarza się to wiele razy podczas duchowych etapów inicjacji cyklu wznoszenia, gdy jednostka rozpoczyna cykl rozwoju świadomości w kierunku oświecenia, ale etapy aktywacji świadomości zawsze przebiegają zgodnie z zasadami alchemicznymi do końca.

Prawo mentalizmu

* Zgodność astrologiczna - Baran - Mars - Ogień
* Czakra i sfera 1, podświadomy umysł egotyczny

Uniwersalne Prawo Mentalizmu jest skorelowane z kosmicznym Prawem Jedności głoszącym, że wszystkie rzeczy mają związek z Umysłem Uniwersalnym i dlatego podlegają Prawu Struktury, które tworzy wszystko. Niezależnie od tego, czy jest on określany jako umysł Boga, czy też umysł Wszechjedni, jest to czysta świadomość nieskończonej inteligencji wyrażająca swoją zasadę poprzez prawa naturalne, prawa duchowe, które rządzą naszym stworzeniem. Wszystkie rzeczy są zbudowane z inteligentnej energii, która jest wyrażana przez substancję energetyczną, wibracje częstotliwości, plan i aktywną moc ruchu, która bierze wskazówki od zestawów instrukcji przedstawionych i stworzonych z umysłu. Wszystkie rzeczy powstają ze stanu umysłu, jakości myśli i tego, co zostało współstworzone w systemie energii, takim jak świadomość planetarna. Wszystko, co obserwujemy w światach przejawionych, jest wynikiem stanu mentalnego, systemu wierzeń, który go poprzedził.

Kiedy jednostka widzi interakcję i neutralnie obserwuje wszystkie myśli oraz działania, zaczyna rozumieć i stosować to prawo dla osobistego dobra, a także duchowego wzrostu. Ważne jest, aby najpierw opanować to prawo, gdyż wpłynie to na wszystkie inne prawa naturalne, ponieważ płaszczyzna mentalna ma zdolność oddziaływania na to, co jednocześnie dzieje się w płaszczyznach wielowymiarowych. Nasze myśli wpływają na wiele płaszczyzn - w ciele świetlistym i na zewnątrz. Mają one efekt energetyczny, a także duchowy, którego nie możemy ujrzeć oczami, ale które pojawia się w subtelnych siłach wokół nas, przenikając do wielu stacji tożsamości i rzeczywistości.

Zrozumienie tej zasady pozwala duchowemu poszukiwaczowi na takie używanie ciała mentalnego, by służyło najwyższej ekspresji, co oddziałuje na wszystkie inne Prawa Naturalne i pozwala wchodzić w interakcje oraz łączyć się z wieloma warstwami inteligentnej energii. Są to aspekty świadomości innych Jaźni, które istnieją w innych wymiarach, takie jak dusza, monada i awatar, a także aspekty inteligencji istniejące w ciele fizycznym, sercu i warstwach emocjonalnych. Dobrze jest pamiętać, że myśli są namacalne, są nasionami, z których wyrasta nasz ogród i aby zmienić zbiory, musimy najpierw zasadzić nowe nasiona.

Na cześć przejścia Słońca do Barana, który rządzi Prawem Mentalizmu, proponuję ponowne omówienie tematów poprzednich biuletynów zatytułowanych „badanie przekonań”.

Badanie przekonań

W miarę jak budzi się coraz więcej ludzi, coraz bardziej widoczny staje się zakres problemów społecznych, które wywołują szkody i zniszczenia powodowane nadużyciami władzy i potwornymi zbrodniami przeciwko ludzkości. Jak to możliwe, że tak wielu rozsądnych, inteligentnych i dobrych ludzi zostało w rażący sposób uwikłanych w kontrolowaną narrację i nie jest w stanie dostrzec kłamstw i taktyk gaslightingu stosowanych do utrwalania i akceptowania licznych globalnych zbrodni popełnianych przeciwko ludzkości? Stary paradygmat 3D i jego narracje kontrolne szybko zanikają, co oznacza, że opinia publiczna poznaje coraz większą ilość danych wypełnionych informacjami związanymi z ujawnieniem, aby więcej osób mogło je zobaczyć. Dla wielu ludzi będzie to trudny czas, będą musieli mentalnie i emocjonalnie przetworzyć tę nieustającą króliczą norę pełną bolesnych ujawnień ukazujących brutalne fakty dotyczące tych, którzy zaaranżowali te zbrodnie i tych, którzy przyjęli łapówki, godząc się na antyludzki program. Podczas tego procesu osoby już przebudzone zostaną postawione w sytuacji, w której będą musiały dawać wsparcie moralne innym, kiedy zorientują się, co się właściwie dzieje.

Ci, którzy nie śpią już od jakiegoś czasu, teraz lepiej zrozumieją, w jaki sposób nasi współobywatele podczas II wojny światowej pozwalali na ładowanie rodzin do wagonów towarowych, do komór gazowych lub jak za pomocą jednej kuli zabijano kilka osób jednocześnie, gdy kazano im ustawić się w kolejce, aby nie marnować amunicji. Bolesnym, ściskającym wnętrzności rezultatem tego, przez co przechodzimy obecnie, jest zobaczenie z bliska indoktrynacji systemu wierzeń w paradygmacie 3D wraz z ukrytymi złowrogimi motywacjami, które zainfekowały upadające segmenty społeczeństwa. Co więcej, niektórzy z nas byli przerażeni, obserwując usprawiedliwienie patologicznego negatywnego ego u niektórych ludzi, którzy uważają za coś normalnego warunki, w których akceptowalne jest niszczenie rodzin i długotrwałych związków. Ci ludzie używają retoryki, w której stosuje się metody miękkiego zabijania lub jawne mordowanie bliźnich, broniąc się tłumaczeniem, że tamci należą do innej grupy klasyfikacyjnej lub wyznają inne systemy przekonań. Z bólem w sercu dostrzegamy, że rzeczywiście systemy wierzeń mogą kształtować ideologię, przenikać mentalność tłumu, co dodatkowo rodzi czysto złe programy realizowane w obliczu ciemnej egoistycznej ignorancji, negacji i strachu. Ci, którzy realizują te antyludzkie programy, pozostają nieświadomi swoich działań opartych na strachu, kierują się ukrytymi podświadomymi pragnieniami pozostania w kontakcie z większymi klasyfikacjami grupowymi, których w głębi duszy uważają się za nieodłączną część.

Cała ludzkość obserwuje wyraźną lekcję nieetycznych działań podejmowanych w oparciu o szkodliwe przekonania, które zainfekowały wiele umysłów. Ludzie, którzy nie są z natury źli, mogą zostać wykorzystani do popełniania złych czynów poprzez indoktrynację systemu wierzeń, na którą zostali narażeni w ramach autorytatywnych grup, co w totalitarnym modelu marksistowskim do komunistycznego określa, że należy dokonać klasyfikacji w celu oznaczenia mniejszych grup. Tak przypisane etykiety doskonale pasują do totalitarnego modelu dziel i rządź. Pionki Kontrolerów są nagradzane za powtarzanie propagandy niezbędnej, aby pozostać wiernym celom totalitarnego programu tej większej elitarnej grupy, globalnej mafii zdrowotnej, która celowo kształtuje systemy wierzeń w zatwierdzonych narracjach i tematów przechwyconych z rozmów w mediach.

Głęboko w mrocznej podświadomości człowieczeństwa, każdy człowiek pragnie gdzieś przynależeć, być uważany za część grupy, z którą najbardziej się identyfikuje. Zatem nieświadomi ludzie mogą być łatwo manipulowani i zagrożeni przez osoby na wyższych stanowiskach, które kształtują ich systemy wierzeń w coś z natury złego i niemoralnego. Podświadome lęki ludzi bojących się prześladowań ze strony innych pozostają ukryte i są negowane, co uniemożliwia im przyjęcie odważnego stanowiska moralnego. Kontrolerzy wiedzą o tych lękach i traumie, dlatego stosują metody prześladowań i gróźb wymuszając w ten sposób zgodę, jak to widać na niezliczonych przykładach osób realizujących programy ludobójcze za pośrednictwem zachodnich systemów wierzeń medycznych.

Obserwujemy, jak każdego dnia złe uczynki przeciwko innym popełniają ci, którzy są w ciemnej ignorancji, upierając się, że są ludźmi usprawiedliwionymi i cnotliwymi, przy czym większość z nich jest wyraźnie nagradzana przez jakiś segment antyludzkiego systemu kontrolerów. Ile pieniędzy, statusu społecznego, sławy, władzy lub awansu potrzeba, aby negatywne ego w ideologicznym systemie przekonań 3D podjęło się destrukcyjnych i szkodliwych działań, które są z natury złe, niemoralne i antyludzkie? Kontrolerami są w istocie międzynarodowi bankierzy, którzy mają nieograniczone zasoby finansowe, dzięki czemu mogą przekupywać, szantażować i zastraszać większość osób zajmujących stanowiska autorytarnej władzy, którzy są kumplami wykorzystywanymi do przeprowadzania licznych zbrodni. Globalna mafia zdrowotna stała się odgórnym egzekutorem agresywnych programów ludobójczych, realizowanych metodycznie i skutecznie na całym świecie. Możemy zobaczyć w czasie rzeczywistym, kto zastosował się do złych planów za pośrednictwem zindoktrynowanych systemów wierzeń rozpowszechnianych przez machinę propagandową puszczającą kontrolowaną narrację, wraz z ciągłym szerzeniem podziałów w celu klasyfikowania, etykietowania i prześladowania grup ludzi. Ci, którzy stracili człowieczeństwo i empatię, mogą teraz uważać osoby o innych systemach wierzeń lub tych, którzy zdecydowali się nie przyjąć sławnego zastrzyku, za bezpośrednie zagrożenie dla siebie i innych. Widzimy, kto jest kim w ostatecznej bitwie duchowej, możemy rozpoznać te jednostki i grupy, które wykazały chęć poprowadzenia swoich bliźnich na rzeź w imię pieniędzy, władzy, chciwości, strachu i ideologii 3D.

To brutalna faza globalnego przebudzenia, w której musimy zobaczyć, jak zło utrwala się w imię różnych indoktrynowanych systemów wierzeń i ideologii, które rzekomo są zakorzenione w cnotliwych działaniach lub sprawiedliwości społecznej. Któregoś dnia te złudzenia i oszustwa runą, a prawda stojąca za motywacjami tych ideologii w końcu zostanie dostrzeżona i poznana. Fale czystej świadomości odwracają losy tych, którzy powielają okropne kłamstwa, a gdy prawda jest ujawniana większej liczbie mas, ci na górze, którzy organizują te programy, desperacko starają się ocalić własną skórę.

Zatem każda jednostka będzie zmuszona zajrzeć w głąb siebie, na rolę, jaką odegrała w tych tragicznych warunkach, raniąc innych lub pomagając innym, a jednocześnie temat jest badany w na szerszą skalę. Ci, którzy działają w ciemnej ignorancji, muszą stawić czoła zdradzie wynikającej z bycia prowadzonym przez egoistyczne „ja” i inną zwodniczą propagandę do nieświadomego popełniania złych czynów zaaranżowanych przez zorganizowanych przestępców, wiecznych kłamców i establishment, który sprawuje nad nimi kontrolę.

Czy większość społeczności medycznej rozumie, że poprzez swój współudział zdradziła zaufanie ludzkości na szczeblu globalnym, że lekarze, pielęgniarki, specjaliści medyczni, szpitale i domy opieki dla osób starszych były wykorzystywane jako indoktrynowane maszyny do zabijania? Branża medyczna nie będzie w stanie ponownie odzyskać zaufania społeczeństwa, skoro tak wielu pracowników służby zdrowia nie stanęło w obronie swoich bliźnich i nie opowiedziało się za cielesną autonomią pacjenta ani nie chroniło jego prawa do wyboru własnych metod realizacji celów dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia. Wiele starszych osób umarło w brutalny i groteskowy sposób w całkowitej izolacji od bliskich lub bez przyzwoitej opieki, wiele wydaje się być ofiarami umotywowanego ludobójstwa. Wielu lekarzy jest współwinnych realizacji najbardziej podłego i złego programu mającego na celu utrwalenie globalnego ludobójstwa i morderstw na zlecenie, jakie kiedykolwiek widzieliśmy na skalę światową.

Ze względu na obecne wydarzenia chcemy pomóc w jasnym zrozumieniu, że na tym etapie każda osoba powinna zbadać osobiste systemy przekonań i ideologii pod kątem etycznego postępowania i dostosowania moralnego, co pobudzi do uwolnienia od przywiązania związanego z ego 3D i paradygmatem 3D. Jak wspomniałam powyżej, to nasze niezbadane systemy wierzeń mogą wzbudzać nieświadome lęki i złe działania, które są wykorzystywane do utrwalania masowych szkód w ciemnej ignorancji, kiedy nie jesteśmy świadomi, że jesteśmy manipulowani przez kłamców. Nasze przekonania, zachowania i postawy zostaną złożone na ołtarzu przed naturalnymi prawami naszego duchowego stworzenia, będziemy zmuszeni przyjrzeć się moralnej pozycji naszych osobistych motywacji, spostrzeżeń i systemów ideologicznych. Bez dostosowania moralnego, które jest spójne z naturalnymi prawami Boga, istniejące konstrukcje, struktury i powiązane systemy ulegną upadkowi.

Możliwe, że wielu z nas zaobserwuje, jak niektórzy ludzie wokół nas mają zaburzenia emocjonalne i psychiczne, co jest efektem wychodzenia na wierzch tych brzydkich i bolesnych poziomów prawdy wraz z niepodważalnymi dowodami zbrodni, w wyniku których mogą doznać załamania psychotycznego. Style życia i osobiste paradygmaty, których ludzie używali, aby nadać sens swojemu życiu, będą coraz bardziej wywracane do góry nogami, zaś ci ludzie w pełni przywiązani do paradygmatu 3D wpadną w stany zamętu i rozpaczy. To dotyczy osób publicznych, celebrytów i tych, których nauczono ufać ekspertom, oszustom, płatnym rzecznikom programów Kontrolerów deep state, co wywoła u nich bolesne poczucie zdrady emocjonalnej, gdy zostanie to rozpoznane.

Jeśli jesteś połączony ze wspólnotami prawdziwszymi i duchowymi, rozpoznaj, dlaczego tak się dzieje, jak to się dzieje, dostrzeż kontekst, narzędzia i pomocne informacje, które możesz wykorzystać, aby pomóc swojej rodzinie i przyjaciołom przetrwać ten bolesny okres. przemian. Kiedy te informacje wypłyną na powierzchnię, wiele osób będzie w szoku.

Z międzygalaktycznej duchowej perspektywy architektura planety przeszła serię wydarzeń związanych z bifurkacją, które znacznie wzmocniły polaryzacje, co doprowadziło do agresywnego poziomu wojny duchowej w postaci globalnej kontroli umysłu opartej na traumie. Zatem to, co widzimy w świecie zewnętrznym, jest wynikiem indoktrynowanych systemów wierzeń zbiorowej świadomości, które uformowały się w destrukcyjne ideologie antyludzkiej kultury, bezwzględnie narzucone w filarach społeczeństwa kontrolerów.

Gdy ludzkość się przebudzi, od każdej jednostki będzie wymagane zbadanie swoich wyuczonych osobistych systemów wierzeń, dzięki czemu będzie mogła przejść do zmieniającej się architektury odrodzenia świadomości wymaganej w nowym wznoszącym się świecie. Żyjemy w planetarnym cyklu wyzwolenia, który wypchnie wszystkie podświadome i świadome systemy wierzeń na powierzchnię dla ich szczegółowego zbadania. Musimy ustalić, czy nasze przekonania i ideologie są destrukcyjne i szkodliwe dla rasy ludzkiej, a jeśli tak, musimy zaprzestać zasilania antyludzkich programów kontroli lub osobiście ponieść konsekwencje własnych działań.

Planetarny cykl wyzwolenia

Pod koniec 2017 roku ciało planetarne zaczęło przesuwać się w stronę pasm wyższej częstotliwości, które znajdują się w następnym Wszechświecie Harmonicznym, co zapoczątkowało planetarny cykl wyzwolenia. Następnie 21 grudnia 2020 r., wraz z koniunkcją Jowisza i Saturna, minęliśmy kolejny ważny kamień milowy we wznoszeniu planety, co zaowocowało rekonfiguracją pól morfogenicznych 6D-7D z nowym anielskim planem DNA człowieka Złotego Słońca. Ten plan to ciało Złotego Słońca anielskiego człowieka, które działa jako wznoszący się pojazd dla całej ludzkości na Ziemi .

Wydarzenia te są powiązane z pięcioletnim cyklem planetarnym, który zapoczątkował serię trwających aktywacji plazmy paliadoriańskiej, aby mogło się wypełnić starożytne porozumienie Paliadoriańskiego Przymierza. Te aktywacje ciał słonecznych chrystusowego gwiezdnego plemienia miały jeszcze bardziej zapewnić powrót Szmaragdowego Zakonu, aby zastąpić rzeczywistości sztucznej inteligencji utworzone przez NAA, które były wynikiem kradzieży autentycznego DNA Szmaragdowego Słońca i tożsamości Azurytów. Ciało planetarne wchodzi w kolejny etap uzupełniania osi czasu, aby przygotować się na cykl odrodzenia globalnej świadomości, który rozpoczął się około marca 2022 r. Punkt krytyczny w świadomości zbiorowej jawi się wraz z wyraźnymi dowodami wielu szokujących nadużyć władzy, których dopuścili się ludzie sprawujący rządy, którymi kierowały ukryte ręce kontrolujące skalę globalną. Obejmuje to ujawnienie wielu zbrodni popełnionych przeciwko ludzkości, które zostały celowo zaaranżowane w oparciu o niewiarygodnie dobrze zaplanowany i finansowany program mający na celu przeprowadzenie globalnego ludobójstwa.

Podczas tej fazy ludzkość intensywnie doświadcza emocjonalnego rozdwojenia i odrodzenia świadomości, co przygotowuje nas na zmiany zachodzące we współrzędnych planetarnych i planetarnych liniach czasu, zmieniając w ten sposób miejsce, w którym świadomość planetarna faktycznie znajduje się w czasoprzestrzeni wszechświata. Szczyt cyklu wzniesienia wyznacza koniec zbiorowych osi czasu 3D na Ziemi, co oznacza upadek kontrolowanej narracji, gdyż nasza planeta ewoluuje poza stare systemy kontroli umysłu i ludzkiego niewolnictwa. Gdy planeta przechodzi na wyższe częstotliwości, które znajdują się w przyszłej czasoprzestrzeni, przesuwa świadomość planetarną do przyszłej oktawy wymiarowej. To przesuwa całe pole świadomości planetarnej do przyszłych linii czasu, które rezonują ze znacznie wyższymi częstotliwościami wymiarowymi.

Oznacza to, że niższe pasma częstotliwości trójwymiarowych przestaną istnieć na planecie, co przyczynia się do zapadania się systemów 3D. W ten sposób wielu odczuje silną presję, aby szybko się zmienić poprzez alchemiczny proces syntezy polaryzacji, co pomaga dopełnić stare wzorce karmiczne z przeszłości, jeśli jesteśmy gotowi się poddać i pozwolić im odejść. Ten proces oczyszczania doda lub odejmie wymagane wzorce planów, których możemy potrzebować, aby spełnić te nowe współrzędne w siatce ziemskiej i pomóc usunąć niestabilność lub ciemny wpływ na nasze życie

Jesteśmy głęboko oczyszczani z przestarzałych systemów wierzeń 3D, a pozostała zawartość jest przetwarzana w wyższe światło i świadomość, stabilizując i dokonując syntezy w ciele fizycznym w celu poprawy spójności energetycznej i siły duchowej. Naszym obowiązkiem jest teraz praktykowanie bezwarunkowej miłości do wszystkiego, co widzimy, oraz postrzeganie wszystkiego i wszystkich wokół nas jako połączonych w całość. Jesteśmy jednym gatunkiem; jesteśmy jedną rasą ludzką. Jednocześnie jasno określamy, na co wyrażamy zgodę, zgodnie z naszym wyższym duchowym autorytetem. Ta pełna miłości intencja i pełna współczucia praktyka sprawią, że nasze serca będą otwarte i dostosowane do pola źródłowego, a także sprawi, że trudne doświadczenia, przez które przechodzi ludzkość, będą znacznie wygodniejsze do emocjonalnego przetworzenia.

Koniec kultury śmierci

Ten etap planetarnych przesunięć oznacza koniec lansujących antyludzką kulturę śmierci systemów wierzeń dzięki systematycznemu usuwaniu obcych hybrydowych linii krwi u władzy, które narzucają ludziom niewolnictwo i odmawiają ewolucji lub zmiany. Oznacza to, że ludzkość musi poszerzyć świadomość, musi zaakceptować fundamentalną prawdę Prawa Jedni poprzez akceptację zasad świadomości jedności, która zaczyna się od prawdziwego skupienia się i gromadzenia zasobów, które naprawdę służą celom humanitarnym. Mówiąc najprościej, Prawo Jedni jest prawdą powszechną głoszącą, że Wszystko Jest Jednym, która uznaje wzajemne powiązania, wartość i współzależność energii duchowej świadomości, która ożywia wszystkie rzeczy.

Zatem w tej fazie globalnego przebudzenia pojawiła się konieczność dostosowania osobistych myśli, przekonań i świadomości do podstawowych zasad energetycznych wznoszącej się Ziemi, wychodząc poza paradygmat 3D. Będzie to wymagało od każdej osoby uwolnienia niesamowitej ilości energii psychoemocjonalnej, którą trzy warstwy ego przywiązały do sposobu życia 3D, w tym systemów wierzeń kultury 3D, poprzez uwolnienie przywiązań emocjonalnych powiązanych z przekonaniami ukształtowanymi wokół dóbr materialnych i fałszywych historii, których nas uczono.

Podczas epoki ciemności ludzkość podlegała silnej kontroli umysłu, co miało uwarunkować zbiorową świadomość do akceptacji antyludzkich systemów wierzeń, które uformowały się w kulturę śmierci i które zostały zaprojektowane przez rasy najeźdźcze chcące zniewolić planetę. Podczas tej fazy będziemy poddawani ciężkiej próbie pod kątem osobistych systemów przekonań i tożsamości kulturowej, abyśmy mogli dostrzec, że są to iluzje utworzone przez niefizyczne powiązania energetyczne. Systemy przekonań składają się z energii osobistej świadomości, która utworzyła psychoemocjonalne powiązania w ramach wyuczonej kultury i porządku społecznego, uważane za dokładną naturę rzeczywistości, a zatem uważane za rzeczywiste. Każda kultura ma sposób życia, który został ukształtowany w imieniu społeczeństw, zorganizowanych systemów wierzeń, a więc obejmuje wyuczony język, religię, rytuały, sztukę, ubiór, instytucje i zbiór kodeksów moralnych.

Chodzi o to, że osoby pochodzące z różnych kultur nadają różne znaczenia systemom wierzeń, które są powiązane z konkretnymi wspomnieniami ich przodków i osobistymi systemami wartości, wyuczonymi poprzez ich system kulturowy. To, co w Twoim systemie wartości jest uważane za ważne, może mieć zupełnie inne znaczenie lub nawet nie istnieć dla kogoś innego, kto pochodzi z innej kultury. Systemy przekonań, które uformowały się w konkretną wyuczoną kulturę, istnieją tylko dlatego, że energia zbiorowej świadomości w dalszym ciągu je wspiera i akceptuje jako prawdziwe i dokładne przekonania w ramach tej konkretnej kultury .

Systemy wierzeń i transfer energii kulturowej

Każdy człowiek przenosi swoją energię świadomości do określonego zestawu systemów wierzeń, które zostały utworzone z wyuczonej części jego kultury. Oznacza to zatem, że każdy nadaje określony poziom ważności szczególnemu systemowi wierzeń ukształtowanemu w kulturze, w której się wychował. Ludzkość została przygotowana do zaakceptowania kontrolowanych narracji 3D narzucanych przez istoty inne niż ludzkie, dlatego te negatywne przekonania zgromadziły energetyczne zniekształcenia na trzech poziomach ego, z naciskiem na blokady martwej energii utworzone w obszarze splotu słonecznego. Blokady w warstwach świadomości powstają w wyniku przenoszenia negatywnej energii i manipulacji ciemnych sił, co oznacza, że jednostka nie jest świadoma szkodliwego wpływu, jaki przekonania 3D i przywiązania 3D mają na funkcje świadomości i ciała świetlistego. W warstwach świadomości i ciele fizycznym tworzą się sznury i połączenia energetyczne, które są generowane z systemów przekonań negatywnego ego, przez konkretną kulturę 3D, która kreuje system przekonań antyludzkich i niszczących duszę.

Jednostki są często manipulowane przez ciemne siły po to, aby stale zasilać energię świadomości kontrolowanymi narracyjnymi trójwymiarowymi systemami przekonań, które są programami kontroli umysłu działającymi w świadomości zbiorowej. Suma energii świadomości zbiorowej, która jest manipulowana w celu wzmocnienia tych trójwymiarowych systemów wierzeń, jest tym, co utrzymuje ją aktywną i działającą w danej kulturze. Kiedy ludzie odmawiają przypisania wagi lub znaczenia konkretnemu systemowi przekonań, wycofują swoją energię świadomości z warunków społecznych, które zasilają ten konkretny system przekonań, wówczas system przekonań zaczyna więdnąć i wymierać w tej kulturze. Im bardziej ludzkość zacznie oddzielać swoją energię świadomości od wspierania szkodliwych lub negatywnych systemów przekonań, tym ten system przekonań będzie coraz słabiej zakorzeniony w danej kulturze.

Struktury świata 3D posiadają niższą wibrację, która jest energetycznie związana z zaabsorbowaniem i poszukiwaniem wszelkich doświadczeń związanych z utrzymaniem władzy i kontroli nad innymi, w tym z utrwalaniem zniewolenia świadomości. Przeciwko ludzkości zostały użyte różne metody kontroli umysłu, aby zmanipulować zbiorową świadomość w stronę orientacji na służbę sobie, kierując nieświadome pragnienia i energię świadomości w stronę utrzymania kultury śmierci 3D oraz poprzez wszczepianie negatywnych przekonań, emocji i postaw w celu utworzenia fizycznych przywiązań. Splot słoneczny jest umysłem świadomym, więc nierozwiązane lęki i negatywne przekonania ego utworzą sznurowe przywiązania do rzeczy materialnych, a także uformują się w blokady energetyczne w ciele świetlistym. Te blokady energetyczne i egoistyczne przywiązania 3D są wykorzystywane do manipulowania ciałem cienia i sygnaturą energetyczną jednostki, więc nieoczyszczone negatywne części ego wraz z przywiązaniami utworzonymi do systemów przekonań 3D w dalszym ciągu manipulują naszą zewnętrzną percepcją poprzez podświadome martwe punkty i mechanizmy obronne ego.

Ego jest zajęte egoizmem i podejmowaniem decyzji dla osobistych korzyści, zgodnie z systemem przekonań 3D, że pieniądze, status lub własny interes są priorytetem w życiu, lekceważąc jednocześnie autentyczne troski społeczne i etyczne o dobro innych. Ego 3D to strumień energii świadomości przetrwania ludzkości, który zainwestował w systemy przekonań utrwalone przez struktury Kontrolera 3D, które uformowały się w energetyczną wymianę fizycznych przywiązań. Te przywiązania utworzone przez przekonania 3D utrzymują świadomość i ciało świetliste związane i uwikłane w szereg rzeczy materialnych i fizycznych, które mają znaczenie lub symbolikę dla danej osoby, na przykład znaczenie osobistego bezpieczeństwa lub odpieranie postrzeganych zagrożeń. Przywiązania lub podczepienia to przewody energetyczne o naturze wibracyjnej i aby przebudzić się poza rzeczywistość 3D, każda osoba musi uwolnić się od tych silnych przywiązań emocjonalnych, które wiążą i blokują dostęp do doświadczenia wyższej duchowej świadomości.

Przywiązania i połączenia powstają na ogół z wcześniejszej nieoczyszczonej traumy lub strachu, co zazwyczaj tworzy silny energetyczny opór wobec zmian lub odmowę przystosowania się do nowego stylu życia czy procesu myślowego. Negatywne ego więzi ciało emocjonalne z poczuciem, że jednostka nie może przetrwać w świecie bez warunkowego przywiązania do rzeczy materialnych lub innych, które znajdują się w krajobrazie 3D, co ostatecznie hamuje rozwój emocjonalny i duchowy. Podczas faz duchowego wznoszenia się i przebudzenia każda osoba będzie zmuszona do przekształcenia się poza przywiązania i systemy przekonań oparte na strachu, aby usunąć i oczyścić powstałe przywiązania, które utrzymują tę osobę związaną z liniami czasu 3D i jej stylem życia o niskiej częstotliwości.

W ten sposób wszystkie kontrolujące filary społeczeństwa, zajęte trójwymiarowymi, egoistycznymi koncepcjami władzy i kontroli nad innymi, napędzanymi materializmem, dominacją i chciwością, zaczną się rozkładać w systemach społecznych i przestaną istnieć. Pomocne jest przygotowanie się już teraz, aby wiedzieć, co to znaczy badać systemy przekonań i usuwać energetyczne powiązania z rzeczywistością 3D, ponieważ to przygotowanie znacznie ułatwi przejście do osi czasu ujawnienia.

Uwalnianie przywiązań ego do paradygmatu 3D

Kiedy wchodzimy w kolejne fazy rozpadu paradygmatów 3D, głównym zadaniem każdej jednostki jest uwolnienie lub oddanie energii emocjonalnej, którą ego przywiązało do dóbr materialnych i konieczności życia w strukturach społecznych 3D. Ludzkość będzie zmierzać w kierunku poszerzania prawdziwych celów humanitarnych, które obejmują świadomą orientację na służbę innym, co ma stanowić podstawowy styl życia. Zaczyna się to od zmiany wewnętrznej świadomości, gdy jesteśmy gotowi uwolnić i oczyścić przestarzałe trójwymiarowe wzorce myślenia i przyjąć styl życia, w którym poświęcamy się służbie innym. Pierwszą praktyką prawa naturalnego jest świadomość jedności i kiedy zastanawiamy się nad tym prawem jako osobistym systemem wartości, w osiąganiu naszych celów wydają się pomagać nam cuda Boże, które są produktem ubocznym naszego duchowego dostosowania.

Celem nie jest stwarzanie trudności lub porzucenie wszystkiego w naszym stylu życia, ale zbadanie osobistych systemów przekonań i określenie, co nie jest już konieczne, usunięcie fizycznych przywiązań, abyś mógł zachować neutralność niezależnie od tego, czy coś masz, czy nie. Zwracanie uwagi na rzeczy, do których ego wygenerowało silne przywiązanie, jest ćwiczeniem oderwania mentalnej i emocjonalnej zależności od struktur 3D, przekonań kulturowych, materializmu i przestarzałego sposobu robienia rzeczy w paradygmacie 3D.

Kiedy ustalasz świadomą intencję uwolnienia trójwymiarowych przywiązań, zastanów się nad rzeczami, które musisz usunąć ze swojego życia i nad tym, co energia twojej świadomości powinna przestać wspierać, ponieważ jest to przestarzałe, marnotrawne lub szkodliwe. Bądź gotowy zidentyfikować i poczuć emocjonalne połączenia z egoistycznymi przywiązaniami oraz dąż do ponownego skupienia się i oderwania się od potrzeby posiadania tych rzeczy, pokładając zaufanie w zaspokojeniu potrzeb materialnych i będąc wdzięcznym za to, co masz w tej chwili. Podstawowe zadania, takie jak upraszczanie stylu życia, odmowa angażowania się w wyczerpujące relacje i usuwanie bałaganu, również pomagają w uwalnianiu przywiązań energetycznych związanych z rzeczami fizycznymi.

To jest czas na głębszą kontemplację i refleksję na temat tego, jakie trójwymiarowe systemy przekonań możesz posiadać i jak wpływa to na osobiste systemy wartości, które informują o tym, jak orientujesz się w świecie. Będzie to również proces, przez który możesz poprowadzić innych, gdy ich systemy wierzeń i styl życia ulegają demontażowi.

*Jakie są Twoje osobiste przekonania na temat filarów kontrolerów społeczeństwa 3D – elita władzy, celebryci, wojsko, rząd, finanse, medycyna, środowisko akademickie, religia i media?

*W jaki sposób te systemy 3D utrwaliły zbrodnie przeciwko ludzkości, uniknęły jakiejkolwiek odpowiedzialności i nieustannie promowały świadomość przetrwania i modelowanie konsumpcyjne?

*Jakie są Twoje osobiste przekonania na temat Bożego Narodzenia, Paschy, Halloween, Święta Dziękczynienia i innych świąt obchodzonych w kulturze, w której żyjesz?

*Jakie są Twoje osobiste przekonania dotyczące pornografii, przyzwolenia seksualnego, picia, palenia, hazardu, zalegalizowanych uzależnień i szkodliwych form rekreacji, które są znormalizowane w społeczeństwie 3D?

*Co to znaczy okazywać szacunek wszystkim żywym istotom na Ziemi, występować i chronić prawa człowieka poprzez wolność słowa, indywidualną ekspresję, osobistą autonomię i suwerenność wszystkich ludzi?

*Czy indywidualizm i wyjątkowa ekspresja duszy mogą być możliwe w ramach kultury humanitarnej służącej innym, która wspiera całą zbiorową rasę ludzką?

*Czy wyznajesz przekonania, które nadają pewnym jednostkom lub grupom rangę lub wyższość nad innymi? Dlaczego to jest niebezpieczne?

*Czy jesteś gotowy uwolnić się od przywiązań ego 3D do paradygmatu 3D i chcieć żyć bez pewnych przekonań, ludzi, grup lub instytucji społecznych?

*Jakie obecne systemy wierzeń istnieją w ludzkiej kulturze, które można łatwo przekształcić, aby stać się w pełni zgodnymi ze świadomością jedności i światowym humanizmem?

*Kiedy zastanawiasz się nad systemami wierzeń łączącymi cię z paradygmatem 3D, pomyśl, jak byś się czuł, gdyby nagle ten trójwymiarowy system lub filar społeczeństwa po prostu przestał istnieć. Jak byś się z tym czuł? Czy jesteś w stanie przejść w stan neutralny i pozwolić temu wszystkiemu odejść, tak jak chciałaby tego boskość istniejąca w tobie?

Aby głębiej przeanalizować uwolnienie egoistycznych przywiązań i przywrócenie neutralności, zastanów się, jak by to było, gdybyś zaprzestał określonego systemu wierzeń lub wzorca w swoim stylu życia, myśląc o tym, jak bardzo zmieniłoby to twoje życie. Kiedy wyobrażasz sobie swoje życie i świat bez tego systemu przekonań lub instytucji, poczuj, ile energii mógłbyś zatrzymać nie dając jej temu systemowi przekonań, trójwymiarowych aspektów kulturowych i organizacji, które może on reprezentować. Na przykład jak wyglądałoby życie, gdybyś wraz z rodziną nie chodził już do szpitala ani do lekarza w ramach standardowej opieki medycznej? Czy możesz odpuścić, wiedząc, że dzięki naturalnej odporności możesz zachować zdrowie i nauczyć się alternatywnych metod dbania o siebie?

Celem badania osobistych przekonań jest pomoc Twojemu ciału mentalnemu i emocjonalnemu w uwolnieniu się od silnych przywiązań opartych na strachu lub błędnym myśleniu i zamiast tego odnalezienie wewnętrznego duchowego połączenia i neutralnego skojarzenia, które pozwalają na poddanie się i uwolnienie od tego, czym ma być, bez potrzeby sprawowania kontroli nad czymkolwiek. Kiedy odłączysz się od paradygmatu 3D, twoja osobowość nie będzie już potrzebowała tego systemu przekonań, a energia wokół tego systemu przestanie mieć nad tobą kontrolę.

Zmieniająca się architektura będzie w dalszym ciągu zwiększać energetyczne wsparcie dla budowania organizacji dla prawdziwie etycznych celów humanitarnych i służenia innym, jednocześnie systematycznie demontując systemy przekonań i instytucje 3D, które generują podziały, nierówności i rangę w oparciu o elitarność, sławę, status społeczny, fizyczne atrybuty i klasyfikacje, które decydują o wyższości nad innymi. Każda jednostka ma prawo do istnienia i żadna osoba nie ma prawa odbierać życia innej osobie ani zmuszać innych do niszczenia integralności energetycznej swojej istoty fizycznej lub naruszania prawa do życia według własnego uznania, jeśli nie szkodzi to innym.

Ucieleśnianie boskości

Dla tych z nas, którzy są na ścieżce wznoszenia od wielu lat, nadchodzi czas, abyśmy w praktyce zademonstrowali wszystko, czego się nauczyliśmy i rozwinęliśmy, aby praktykować naszą boskość i krystyczne zasady z innymi. Oznacza to zachowanie i emanowanie cechami bezwarunkowej miłości, współczucia i empatii we wszystkich aspektach naszego życia oraz umiejętność pomagania innym w tej bolesnej zmianie bez osądzania ich. Ta pełna wyzwań faza przebudzenia i ujawnienia rozciągnie nasze umiejętności komunikacji opartej na współczuciu i sprawdzi nasze osobiste mistrzostwo w wyrażaniu naszej boskości poprzez sposób, w jaki decydujemy się na interakcję z ludźmi trudnymi, kłótliwymi, cierpiącymi z powodu wielkiego bólu lub choroby oraz tymi, którzy mogą powiedzieć bolesne rzeczy.

Decydując się na bycie ucieleśnieniem wrodzonej boskości, demonstrujemy oparte na sercu cechy współczucia, miłującej dobroci i cnót etycznych duchów Chrystusa. Czy w obliczu tego wszystkiego, co ma się wkrótce ujawnić, można nie reagować emocjonalnie i unikać osądzania lub krytykowania innych za ich przekonania lub dokonane wybory, o których wiadomo, że wyrządziły poważną krzywdę? Wielu zda sobie sprawę z popełnionych błędów i będzie zmagać się z ogromnym bólem emocjonalnym w wyniku konsekwencji swoich działań. Aby pomóc ludzkości wyzdrowieć, rozpaczliwie potrzebny jest najwyższy możliwy stan bezwarunkowej miłości, współczucia i empatii, a wielu z nas w duchowej wspólnocie pomoże poprowadzić wiele złamanych serc przez bardzo trudne czasy.

Rozwijanie cech miłości własnej i szacunku dla życia jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ bezpośrednio odzwierciedla, jak wielką kochającą siłą możemy być na tym świecie. Świat, który tak rozpaczliwie potrzebuje miłości, aby duchowo się uzdrowić. Proszę, rozważcie, że pomimo kontroli umysłu wykorzystywanej do wykonywania niezwykle szkodliwych działań podejmowanych w ciemnej niewiedzy, wszystkie istoty mają wewnętrzną wartość. Obecne warunki, w jakich znajdujemy się w obliczu globalnego kryzysu, nie zostaną rozwiązane poprzez te same poziomy świadomości, które tworzą osądzające postrzeganie w stanie trójwymiarowego negatywnego ego. Aby pomóc uzdrowić ten świat i chronić niewinne życie, dzieci na tej planecie, starajcie się kultywować miłość własną, starajcie się zwiększyć szacunek dla wszystkich żywych istot, które są częścią tego stworzenia. Miejcie współczucie, miłość i honor, aby szanować swojego wewnętrznego ducha, boskość, która żyje w was, i bądźcie wierni swojemu boskiemu celowi na ścieżce przebudzenia, pozwalając jednocześnie objawić się prawdzie. Gdy zwiększysz miłość i szacunek do samego siebie, zwiększysz zdolność wysyłania przekazu pełnej miłości dobroci do wszystkich, którzy cierpią i muszą doświadczyć tej sytuacji, aby się obudzić i przypomnieć sobie prawdziwą miłość, jaką jest Bóg.

Do następnego spotkania pozostań na świetlistej ścieżce serca awatara Christosa Sophii.

Proszę bądźcie mili dla siebie i siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, LisaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz