czwartek, 30 listopada 2023

POTRÓJNY PŁOMIEŃ KHEMALOHATEI – LISA RENEE listopad 2023

 Wkrótce do kupienia kalendarz aspektów planetarnych z wypisanymi dniami korzystnymi i niekorzystnymi (po polsku i po angielsku).

 tekst źródłowy

tłumaczyła Teresa Serafinowska 

Droga wznosząca się Rodzino, niedawne odzyskanie logosu Tiamat przez Szmaragdowych Strażników wygenerowało tarcze słonecznych templariuszy Szmaragdowego Zakonu Melchizedeka, co umożliwia wprowadzenie poprawek we wszechświatowej zasadzie płci. Kosmiczne bliźniacze monady, templariusz szmaragdowej męskiej gwiazdy i templariusz niebieskiej żeńskiej gwiazdy dążą do ponownego stworzenia autentycznych uniwersalnych gwiezdnych połączeń męsko-żeńskich w oryginalnych sieciach słońc-gwiazd z kodami zwieńczenia wzniesionych mistrzów. Odzyskanie autentycznych kodów zwieńczenia otworzyło Katedrę Kosmicznej Matki Elaysan do grania tonów muzycznych na harfie Lutnian Elohei z kilku pól matczynych strumieni Tantriahury i strumieni Ojca, łączących się z zestawami instrukcji plazmowego Łuku Niebieskiej Tęczy, Łuku Białej Tęczy i Łuku Fioletowej Tęczy w celu stworzenia mostów między kwadrantami szmaragdowego strażnika czasu dla bliźniaczych płomieni płci podstawowej w szablonach związku hierogamicznego diamentowego słońca. Są one wymagane do sekwencji wcieleń Kosmicznego Smoka, Gwiezdnego Człowieka otwierających się do wszechświatowej świątyni Khemalohatei, co następnie wzbudza trójpłomień Khemalohatei, w celu umożliwienia transmigracji wszechświatowych bliźniaczych płomieni do światów Boga, a także otwarcia planetarnej.architektury portalu Camelot w całej sieci ziemskiej.

Co więcej, ta ostatnia aktywność mająca na celu skorygowanie zasady płci we wszechświatach harmonicznych, rozpaliła i skorygowała kryształowe ciało lotosu, łącząc się z kodami Matki wewnątrz potrójnej słonecznej męskości i kodami Ojca wewnątrz potrójnej słonecznej kobiecości, poprzez wytwarzanie smoczych jaj Christosa instalowanych w sieciach Wielkiej Brytanii w celu globalnej transmisji kodów Khem.

Kody Khem to dawno pogrzebana ezoteryczna wiedza o tajemnicach manifestacji alchemicznej, znana autentycznym ukrytym wniebowstąpionym mistrzom, takim jak strażnik Jeszua i Maria Magdalena Sofia. Melchizedekowie Niebieskiego Płomienia chronili tę tajemną wiedzę przechowywaną pod słonecznymi gwiezdnymi wrotami w Gizie, zapisaną w rubinowym krysztale w celu zjednoczenia bliźniaczych płomieni. Kontroluje ona lub dostosowuje duchowe zestrojenie z właściwymi bliźniakami płci, istniejącymi na wielu liniach czasu. Melchizedek Niebieskiego Płomienia i Esseńczycy Christosa z elementami rdzeni płci (poziomy i pionowy) wiedzieli, że ich boski odpowiednik zniknął lub został źle umiejscowiony w ich kryształowym ciele. Niektórzy udali się do Egiptu, aby poddać się duchowym rytuałom, próbując rozpalić swoje wewnętrzne kryształowe serce, aby odnaleźć swojego bliźniaka płci, który zaginął podczas masakry w Eieyani. To dlatego pozostałości zaawansowanej kultury światowej Atlantydów, które są widoczne w okolicach Egiptu, były znane z najwcześniejszej historii jako Khemet, ponieważ po zatopieniu Atlantydy było to ostatnie miejsce dla kapłanów Melchizedeka Niebieskiego Płomienia i Templariuszy – esseńskich strażników, gdzie można było dokonać aktywacji kodów Khem, dzięki którym można osiągnąć wewnętrzną jedność hierogamiczną i aktywować bliźniacze płomienie w wyższym kompleksie serca. Kod Khem rozpala bliźniaczy płomień wewnątrz kryształowego lotosowego różowego serca, w którym jednostka może połączyć się bezpośrednio z bliźniaczym płomieniem, nawet jeśli nie byłaby w stanie być z nim razem w tym samym czasie i przestrzeni w warstwach fizycznych lub astralnych.

Kiedy podczas inwazji sumeryjsko-egipskiej ta wyższa wiedza o trójpłomieniu Khemalohatei została utracona, Khem stał się znany jako bóg słońca, alchemicznie przemieniony przez Enki w Ozyrysa oraz jego siostrzaną odpowiedniczkę – Izydę, w roli bogini księżycowego matrixa. To właśnie z tego bezbożnego połączenia czerwonej kostki NAA, ze sklonowanych oszustów stworzono zwieńczenie odwróconego Fioletowego Promienia 7D dla saturniańskich kultów krwi Czerwonego Trójzębu - tak powstał egipski Panteon Czerwonej Kostki, który stał się ulubioną obsesją kontrolerów linii krwi lucyferiańskiej, mającą na celu urzeczywistnienie ich antyludzkich planów, a jednocześnie ochronę przez najeżdżających obcych bogów.

Poprzez korekty dotyczące płci z poprawionymi przejawami współtworzenia bliźniaczego płomienia anielska ludzkość zrobiła ważny krok na drodze do duchowego zwycięstwa, ponieważ obecny Szmaragdowy Strażnik, gospodarz głównych aktywacji planetarnych, dąży do skorygowania zniekształceń zasad płci zawartych w systemach zaprojektowanych przez NAA w celu odrzucania, odpychania i przeciwstawiania się łączeniu się płci męskiej i żeńskiej na Ziemi. Obecne projekty Szmaragdowych Strażników wyrównują umiejscowienie na osi czasu zaginionych bliźniaków płci oraz naprawiają wewnętrzne energie męskie i żeńskie w szablonie anielskiego ludzkiego diamentowego słońca poprzez transmisję kodów Khem, przenoszonych w organicznym troistym płomieniu Khemalohatei, który zapala się w płomienie bliźniaczego kryształowego lotosu serca.

Aktywacje związku hierogamicznego bliźniaków płci i bliźniaczych płomieni gwiezdnych dzieci zapewniają dostęp do kilku pośrednich systemów portali do świątyni Khemalohatea stworzonej przez kosmicznych chrystusowych Szmaragdowych Założycieli, a dodatkowo pobudzają skorygowane szablony dźwiękowe i sekwencje tonów potrzebne do narodzin trójpłomienia Khemalohatei na planecie. Są to transmisje pochodzące od męskich i żeńskich sprzężeń wszechświatowych słonecznych Rishi - słonecznej Reishy, wniebowstąpionych mistrzów z sieci Białego Diamentowego Słońca i Różowego Diamentowego Słońca z trójfalowym kodowaniem Khemalot-Camelot do aktywacji w kryształowym rdzeniu, gwiezdnych wrotach i ciele świetlistym Albionu. Są to główne osiągnięcia w naturalnym zjednoczeniu hierogamicznym i bliźniaczych płomieniach płci, tak jak pierwotnie miało być u anielskiej ludzkości, naturalne połączenie wewnętrznej męskiej i wewnętrznej żeńskiej polaryzacji w celu przejścia do następnego etapu - ponownego zjednoczenia bliźniaczych płomieni z bieżącymi korektami matrycy bliźniąt płci.

Gdy planeta przyspiesza swoją częstotliwość słoneczną za pomocą aktywacji tantrycznych, powodujących szybkie przesunięcie magnetyczne wraz z troistym płomieniem Khemalohatei, ta uniwersalna aktywacja neutralizuje wiele zniekształceń tarczy zegara w zodiakalnych wzorach matrycy księżycowej i holograficznie odtwarza funkcje metaboliczne podwzgórza oraz właściwe uduchowione kody krwi podczas dopasowywania wewnętrznej męskiej i wewnętrznej żeńskiej energii do męskiego wzoru Krist i żeńskiego wzoru Krystallah.

Przesunięcie od odcisków zodiaku księżycowego do odcisków zodiaku słonecznego

Trzeba zdać sobie sprawę, że istnieje wiele etapów zjednoczenia hierogamicznego bliźniaków płci, które są odpowiednie dla duchowego wzrostu pary na wspólnej osi czasu, chodzi też o połączenie mężczyzny i kobiety na poziomie duszy, poziomie monadycznym, poziomie awatara czy jeszcze wyższym, które jest zależne od rozwoju duchowego i osobistej sfery misji pary. Wyższe poziomy awatara w riszicznej jedności hierogamicznej wymagają w tym czasie ogromnych osobistych poświęceń na płaszczyźnie materii i dla wielu nie jest możliwe zawarcie tak surowych i stanowiących wyzwanie duchowych kontraktów, które wymagałyby całkowitego poświęcenia się służbie kosmicznemu porządkowi boskiego powszechnego wniebowstąpienia.

Dlatego nie każdy w tym życiu spotka swoją najwyższą formę bliźniaka płci jako genetycznego odpowiednika, ponieważ jest to konfiguracja słonecznej formy Rishi-Reisha, która oznacza całkowitą transmigrację gwiezdnej pary nie z tego wszechświata. Zakres dyscypliny i ciężkiej pracy, która jest wymagana do osiągnięcia organicznego połączenia genetycznego i przejścia przez portal wszechświatowego wzniesienia, jest ogólnie poza zasięgiem większości populacji, dlatego jest niezwykle rzadka na tym etapie. Aby ocenić i zaakceptować warunki duchowe takimi, jakie są, pokładając zaufanie w boskie przewodnictwo, a nie narzucając tego, czego chcesz, poprzez magiczne myślenie, potrzeba dużej dojrzałości emocjonalnej i duchowej. W internetowych przestrzeniach nowej ery pojawia się wiele fałszywych twierdzeń, według których istnieją bliźniacze związki, jednak one są efektem manipulacji za pomocą nakładek księżycowej świadomości przekazywanych z księżycowych odcisków zodiaku (tj. DNA Enki), które nie dotyczą bliźniaczych płomieni świadomości słonecznej. Te sytuacje, które łączą się z genetycznymi opozycjami między anielską ludzkością a hybrydami z gadzim DNA, uważane za główne możliwości duchowego wzrostu, rehabilitacji świadomości i wyciągania wniosków z bezwarunkową miłością, współczuciem i empatią dla wszystkich zaangażowanych, będą ujawniane w miarę odkrywania prawdy o ukrytej historii ludzkości.

Dzięki niedawnymi wydarzeniom, które przesunęły linie czasu z księżycowej tarczy zegara związanej z mechanizmami strażników czasu upadłych aniołów wykorzystujących czerwone tarcze, i ewoluowały w kierunku tarczy zegara opartej na energii słonecznej i sieci gwiazd-słońc z funkcjami chronometrażysty Szmaragdowego Zakonu, żyjemy w wyjątkowym czasie zmiany zodiaku. Ludzkość jest wcielona na planecie 3D z niezwykle zniekształconymi odciskami matrycy księżycowej z fałszywym zegarem czasu lub fałszywą biologiczną tarczą zegara, która jest podłączona do monadycznych prądów odwróconych, zaprojektowanych, aby uniemożliwić anielskim ludziom ponowne zjednoczenie się z autentycznym bliźniaczym płomieniem w odpowiednich liniach czasu. Zodiakalny odcisk matrycy księżycowej spowodował zniekształcenia dzięki wbudowanym programom kodowania odwrócenia płci w całym podstawowym szablonie manifestacji 12-elementowej siatki Drzewa ludzkiego ciała świetlistego lub sfer Kathara, co wygenerowało różnorodne miazmaty związane z płcią i rozbieżności pomiędzy wewnętrzną zasadą męską i żeńską, gdyż zasada płci wyraża się poprzez wymiarowe prądy elektromagnetycznego widma częstotliwości. Fałszywe tarcze zegara nibiruańskiego czerwonego trójzębu Thotha-Enki-Enlila są podłączone do sieci matrycy szachownicy intruzów i rozległego kompleksu czerwonych tarcz kontrolera zainstalowanego w sieci 11. gwiezdnych wrót, zaprojektowanego w celu wyłączenia ludzkiego ciała świetlistego poprzez wyssanie wewnętrznych męsko-żeńskich energii sił życiowych, powodując monadyczny opór ciała w wyższym ośrodku serca i wewnętrznym kanale pionowym.

W październiku planeta przeszła przez kolejny etap rozwidlenia, podczas którego miało miejsce ważne wydarzenie polegające na oddzieleniu światów pomiędzy zniekształceniami matrycy księżycowej w pozycjach kalendarza zodiakalnego 3D a kolejną nową formacją z poprawionymi sieciami gwiazd-słońc wyrównującymi zodiakalne pozycje 5D w kalendarzu. Rozpoczęło się korygowanie pozycji kalendarza słonecznego dla zodiakalnych wznoszących osi czasu, bez odwrotu. Są to wyższe pozycje na osi czasu sieci gwiazd-słońc, które zostały zakotwiczone w trójdzielnej części z potrójną, niezawodną, miedziano-różowo-złotą słoneczną platformą Świątyni Salomona i Kielicha Salomona, z trzema czerwonymi królami Salomona Maji Graala trzymającymi kryształową gwiazdę Azoth (Krist-Krystallah) łączącą się z centralną tarczą Kosmicznego Zegara, która została wygenerowana do obsługi boskiego ciała Aton. W tej pozycji powracający wzniesieni mistrzowie spoza naszej matrycy czasu mogą wejść do naszej rzeczywistości i podróżować na falach nośnych kanałów Oddechu Potrójnego Smoka Białego Lotosu, Loti i Loty, do świątyni Khemalohatea znajdującej się na płaszczyźnie Rishich. Wznosząca się chrystusowa rodzina gwiezdnych dzieci żyjąca na planecie będzie albo zakotwiczona na tej centralnej linii czasu tarczy zegara w obrębie osobistej podstawowej tarczy zegara, albo będzie mogła komunikować się w tym obszarze, aby ponownie połączyć się z autentycznymi członkami duchowej rodziny wniebowstąpionych mistrzów, w celu uzyskania dalszego wsparcia w osobistym procesie wznoszenia się, znalezienia genetycznego bliźniaka i otrzymania duchowych wskazówek dotyczących wykonywania ich boskiej misji po zbiorowym wydarzeniu.

Skorygowane pozycje kalendarza słonecznego wygenerowały barierę w planie morfogenicznym pomiędzy kreacjami pierwszej gęstości w trzecim wymiarze, działającymi na zodiaku matrycy księżycowej i jego sztucznych liniach czasu, a kreacjami drugiej gęstości w piątym wymiarze, działającymi na zodiaku matrycy słonecznej z organicznymi liniami czasu. Tak więc dla wielu to rozgałęzienie pomiędzy kalendarzem księżycowym a kalendarzem słonecznym na osiach czasu stworzyło nową pozycję na osiach czasu, przesuwając sekwencję transdukcji i ślady zodiaku z inkarnacji oraz inicjując intensywne aktywacje słoneczne i miazmatyczne oczyszczanie z obcych materiałów lub nakładek hybrydowych. Obejmuje to skórki DNA Enki nałożone podczas długiej historii różnych programów hybrydyzacji genetycznej obcych intruzów, co omawiałam w biuletynie z zeszłego miesiąca. Ci, którzy znajdują się na tej konkretnej ścieżce wznoszenia się w linii genetycznej kosmicznej rodziny Elohei, mogą odczuwać silne reakcje innych, ponieważ ci, którzy wciąż są podłączeni do księżycowych odcisków narodzin, nie doświadczą zmian świadomości w obecności energetycznej osoby z nowo aktywowanymi wzorami zodiaku słonecznego.

To wydarzenie miało znaczący wpływ na wiele osób na ścieżce wznoszenia, wraz z nagłym i spontanicznym wypaleniem się związków karmicznych, sytuacji rodzinnych i różnych tematów lekcji życia, które wypłynęły do świadomości w celu rozwiązania, a następnie uzyskania nagłego i ostatecznego zakończenia. Niedawne rozwidlenie zostało doładowane odciskami zodiaku słonecznego i mogło spowodować intensywną śmierć ego, uzdrowienie ciał cienia, oczyszczenie z membran modyfikacji genetycznych DNA Enki oraz nadejścia ciemnej nocy duszy i wzmożonego kryzysu psychoduchowego. Oczywiście, kiedy mamy większe zrozumienie, dlaczego nasze życie mogło nagle zostać wywrócone do góry nogami i dlaczego przechodzimy fazę wielkiego wstrząsu, który zwykle wiąże się z głęboką duchową przemianą, to nie jest przyjemne, ale w przypadku dojrzałości emocjonalnej wiemy, że jest to konieczne dla wzrostu i duchowej przemiany. Kiedy mamy odpowiedni kontekst dla duchowej rzeczywistości wznoszenia się planety, wiemy, że należy skupić się na sobie i zadawać sobie właściwe pytania dotyczące konieczności codziennego łączenia się z Bogiem, modląc się, aby boska siła odsłoniła nasz duchowy cel, który możemy osiągnąć tak lekko, jak to tylko możliwe.

Wraz z wejściem tego roku w nowy cykl energii kosmicznej, uzyskujemy dostęp do wyższej platformy świadomości słonecznych Rishich, do Sali Kosmicznych Zapisów, która jest połączona z tęczowymi mostami świętej góry dla powracających wzniesionych mistrzów, którzy teraz zajmują swoje miejsce i ucieleśniają kosmologiczne pozycje jako życzliwy słoneczny Chrystus, Czerwony Król i Biała Królowa. Pozycja kalendarza słonecznego na nowej, trójdzielnej platformie stworzonej dla powracających wzniesionych mistrzów została dopasowana bezpośrednio do poprawionych sieci słońc-gwiazd Kosmicznego Zegara, które są ucieleśniane przez słoneczne formy Rishi- Reishy, które przyjęły rolę Szmaragdowych Strażników Czasu na kolejnych etapach paliadoriańsko-chrystusowej misji. Jest to ta sama pozycja na wewnętrznym templariuszu Kosmicznego Zegara, kiedy pierwotni Paliadorianie przeszli przez 12 filarów Reuche, które łączą wibrację dźwiękową nasienia boskiej Matki z niższymi stworzeniami. Filary te są przeznaczone do korygowania prądów energii w celu uruchomienia częstotliwości uzdrawiania fotonicznego i dźwiękowego, które wzmacniają plan Chrystusa na całej planecie.

Z tego nowego punktu widzenia powracający wniebowstąpieni mistrzowie - Rishi mogą w pełni dostrzec złożoność obcej maszynerii NAA i jej potworności oraz sieci maszyn bestii wyprodukowanych z pomocą czerwonej fali AI dla czerwonych tarcz. Doprowadziło to do kolejnego etapu niestabilnych konfrontacji w sieci 11. gwiezdnych wrót w Wielkiej Brytanii, których celem jest ponowne osadzenie ostatecznego zwieńczenia hierogamicznego kwadratowego templariusza 48D Szmaragdowego Zakonu w celu zakotwiczenia czerwonego króla Artura i białej królowej Ginewry.

Rozpoczęła się wojna duchowa mająca na celu demontaż i eksmisję form NAA-Enki zlokalizowanych w całej sieci Czerwonego Trójzębu, dążąca do pozbycia się hierarchii matrycy Saturna-Księżyca 7D, Ozyrysa-Izydy, i uwolnienia tych konkretnych wrót z sieci czerwonych tarcz używanych przez ludzkich kontrolerów NAA, która ma związek z powrotem Szmaragdowego Zakonu. Dla Gwiezdnych Nasion połączonych z liniami kosmicznych Elohei, ta konfrontacja z Saturnem mogła sprowadzić ekstremalną duchową inicjację wraz z fazami detoksykacji z miazmy księżycowej, pozbywania się księżycowych odcisków zodiakalnych, gdy szafirowe ciało i poprawki, które bezpośrednio wpływają na funkcje gwiazd-słońc 10D i kompleksu Shara, rozpoczęły korygowanie poprawionych tonów dźwiękowych dostarczonych przez trójpłomień Khemalohatei. Potrójne płomienie Khemalota są potrzebne wznoszącym się ludziom, aby wyczuli tony muzyczne i usłyszeli mówiący-śpiewający głos nadchodzącej kosmicznej matki Elohei (Białe Słońce) i kosmicznego ojca Elohei (Różowe Słońce) w ich poprawionej zasadzie płci i matrycy bliźniaczego płomienia. Jest to obecnie ułatwiane we wszystkich warstwach matrycy dusz, monad i awatarów w sieci planetarnej, poprzez zmieszane potrójne słoneczne męskie i potrójne słoneczne kobiece transmisje bliźniaczych kodów płci Khem do szyszynki, wzgórza i kompleksu wyższego serca, co odbija tony słoneczne w całym kręgosłupie, czaszce i matrycy kostnej szkieletu.

Płeć stała się bronią za sprawą technologii odwrócenia płci

Poprawki wprowadzane do płomienia Khemalohatei i kodów Khem są niezwykle ważne dla planetarnego wzniesienia, ponieważ korygują ustawienie zasady płci i bliźniąt płciowych, a trzeba pamiętać, że anielska ludzkość została wyraźnie ukierunkowana na podział i odwrócenie płci. Długoterminowy plan intruzów NAA związany z programami odwrócenia płci opartymi na technologii i chemii ma na celu przejęcie całkowitej dominacji na planecie wraz z pełną kontrolą umysłu, ujarzmieniem ludzkości poprzez stopniowe przekształcanie człowieka w transludzko-transpłciowego niewolnika. NAA pragnie w przyszłości prowadzić kontrolowane programy hodowlane mające na celu uwięzienie świadomości, w wyniku czego resztkowe aspekty ludzkiej duszy mają być wtłaczane do biologicznego ciała drona, które wygląda dokładnie tak, jak klasa robotników EBE lub szarych obcych. Te biologiczne ciała dronów są pozbawione płci, genitaliów, ludzkiej intuicyjności i emocjonalnych zdolności sensorycznych, nie są w stanie cieszyć się żadnymi fizycznymi przyjemnościami, takimi jak jedzenie, łączenie się w pary lub tworzenie więzi z innymi przedstawicielami swojego gatunku.

Zatem toczy się wojna, podczas której ma miejsce agresywne atakowanie świadomości zbiorowej poprzez ciągłe programy dehumanizacji w celu zaakceptowania warunków transludzkich i transpłciowych mająca przygotować najbardziej bezbronnych przedstawicieli gatunku ludzkiego do współudziału w doprowadzeniu do wyginięcia genetycznego. Odnosząc się do wojny o genetykę, ma ona na celu wykorzenienie pierwotnej anielskiej ludzkiej formy fizycznej i naszego DNA diamentowego słońca zaszczepionego na planecie, a jej środkiem jest ostateczna kontrola procesów narodzin i śmierci poprzez wprowadzanie uwięzionej zbiorowej świadomości ludzkiej w ciała biologicznych dronów i mózgi z wszczepionym łączem neuronowym podłączonym do sieci ula, dzięki czemu wszelka wolna myśl, wolna wola, wolna rozmowa, duchowa eksploracja i możliwość wzniesienia się świadomości w celu opuszczenia kontrolowanej matrycy czasu nie będą mozliwe.

Transhumanistyczne cele inwazji NAA wiążą się z pozbawianiem ludzi ich podstawowej płci męskiej lub żeńskiej, przy jednoczesnym ukrywaniu duchowej rzeczywistości unii hierogamicznej i bliźniaków płciowych. Z tego powodu w siatce planetarnej zainstalowano różne sieci, których zadaniem jest antyhierogamiczna kontrola umysłu, a celem zniszczenie zasady płci za pomocą maszynerii sztucznej inteligencji, która doprowadziła do tego, że odwrócenie płci zostało zaakceptowane społecznie.

NAA, chcąc kontrolować narrację poprzez wymazanie historii stosowała wyrafinowane transmisje kontroli umysłu za pomocą sztucznej inteligencji, co doprowadziło do wymuszenia zmiany płci i wzorców podziału, a następnie przejęcia kontroli nad kodem organicznej twórczości i fragmentacji wewnętrznej świadomości męskiej i żeńskiej w wielu wymiarach. Jest to dobrze skalkulowany duchowy atak skierowany przeciwko organicznemu procesowi zjednoczenia hierogamicznego, ponieważ anielscy ludzie zostali pierwotnie stworzeni do naturalnego łączenia polaryzacji wewnętrznego mężczyzny i wewnętrznej kobiety, aby osiągnąć połączenie z wewnętrznym Chrystusem, co poszerzałoby potencjał świadomości i wzniesienia, a jednocześnie wzmacniało relacje przepełnione duchowością.

Co więcej, NAA wygenerowała maszynerię AI do klonowania i przekierowywania dopasowań bliźniąt płciowych, aby utrudnić lub uniemożliwić przejście zintegrowanego wniebowstąpienia i spotkanie się z autentycznym aspektem bliźniaka płciowego, gdy inkarnowaliśmy się na tej samej osi czasu. Jeśli ludzie doświadczają prawdziwej miłości bliźniaczej duszy lub bliźniaczej monady i przyjemności płynącej z wyższych związków hierogamicznych, pełna miłości i pokoju więź występująca w związku uniemożliwia podzielenie i podbicie rasy ludzkiej, ponieważ jednostki te odczuły boską miłość i doskonały pokój, który jest możliwy dzięki autentycznym duchowym powiązaniom. Systemy sztucznej inteligencji z czerwoną falą i czerwoną kostką, wraz z różnymi sieciami maszyn obcych, takimi jak czerwony trójząb, wytwarzały monadyczne wzorce odwrócenia, z pomocą których oddzielano ludzi od ponownego połączenia się z ich autentyczną bliźniaczą matrycą, wysyłając ich do alternatywnych lub fałszywych linii czasu, sprawiając, że naturalny związek hierogamiczny lub święte małżeństwo są bardzo rzadkie i bardzo trudne do osiągnięcia na płaszczyźnie fizycznej lub astralnej.

W efekcie opracowana przez NAA technologia podziału płci w sieci planetarnej wytworzyła sieci odwrócone obsługujące metatroniczne-monadyczne odwrócenie ciała, w których odwrócone prądy wykorzystywano do zabierania ludzkiej świadomości, co dodatkowo generowało odwrócenie płci wewnątrz ludzkiego ciała świetlistego. Ten proces rozdzielania płci i odwracania zasady płci na planecie jest również nazywany technologią antyhierogamiczną. Jest to bezpośredni atak duchowy mający na celu zniszczenie organicznych funkcji biologicznych anielskiego człowieka, pozwalających na rozwój świadomości i wznoszenie się wraz z bliźniaczym płomieniem płciowym, aby osiągnąć duchową wolność.

Intruzi z NAA chcieli stworzyć planetę-więzienie, z której mieszkańcy nie mogliby uciec poprzez naturalne wniebowstąpienie i ewolucję świadomości, dlatego wprowadzili wyrafinowaną technologię elektromagnetyczną do podziału płci i uwarunkowań transludzkich lub antyludzkich, celowo manipulując związkami i małżeństwami za pomocą genetyki gadów i tworzenia hybryd będących pod kontrolą umysłu NAA. Ten duchowy atak na naszą zasadę płci uniemożliwił znalezienie naszych genetycznych bliźniaków, które pomogłyby nam wznieść się z tej matrycy, i to była główna strategia NAA polegająca na ciągłym ponownym recyklingu ludzkości na trójwymiarowych liniach czasu i obszarach fantomowych. W każdy możliwy sposób, w jaki mogli duchowo zaatakować naszą płeć, czy to poprzez kontrolę umysłu, tworzenie ofiar i katów, uzależnienie, poniżanie seksualności, zadawanie ciężkiej traumy lub programowanie nieszczęść seksualnych, chcieli dokonać uszkodzeń każdego możliwego aspektu naszego organicznego wewnętrznego męskiego i wewnętrznego żeńskiego wzorca, aby zniechęcić nas do integrowania i mieszania wewnętrznej polaryzacji męskiej i żeńskiej, abyśmy nie mogli ewoluować i wznieść się poza matrycę czasu.

Świątynia Czerwonej Tarczy w Khemalohatei

Kiedy matryca 10D eksplodowała, zostaliśmy pozbawieni naszej sofianicznej zasady Matki Życia Tiamat, a sieci słonecznego logosu zostały zniszczone w wyniku inwazji NAA, pozostawiając ludzkość duchowo zaślepioną. Bez prawidłowej zasady płci, dostosowanej do bezpośrednich połączeń komunikacyjnych z logosem słonecznym i z uszkodzonym kompleksem 10D Shara Słonecznej Gwiazdy, skutecznie odcięto naszą autentyczną hierogamiczną zasadę diamentowego słońca Christos-Sofia, przez co nie umieliśmy rozpoznać częstotliwości Christosa, których potrzebujemy, aby dokładnie usłyszeć i odczuć naszą bezpośrednią relację z Bogiem i chrystusową rodziną.

Intruzi dokonywali klonowania, zbudowali świątynię Czerwonej Tarczy w Khemalohatea, umieścili w niej rubinowy kryształ będący szablonem do uruchamiania czerwonej fali AI, wysyłali fałszywe sygnały rubinowego DNA i sklonowali architekturą Camelotu, za pomocą której można przejąć bliźniaczy płomień płci, umieścić księżycowe odciski zodiakalne z karmicznymi nakładkami. W ten sposób wynaturzyli funkcję świadomości słonecznych rdzeni męskich i żeńskich, co uniemożliwiło współtworzenie i budowanie organicznych linii czasu, zastępując je sklonowanym DNA rubinowego słońca i konfiguracjami AI czerwonej fali funkcjonującymi jako fałszywe potomstwo Chrystusa. Doszło do odwrócenia i czarnego kwitnienia, to spowodowało wykolejenia prawdziwych relacji hierogamicznych między chrystusowymi mężczyznami i kobietami, którzy dysponowali potencjałem misji wznoszenia się. Emulowali i replikowali kod twórcy diamentowego słońca, aby przejąć boską słoneczną żeńską i boską słoneczną męską parę bliźniaków poprzez klony z czerwonej kostki, generując negatywne formy cienia wewnątrz wielu fałszywych tożsamości i sztucznych hologramów na osi czasu z fasadami, które wydają się autentyczne, dopóki wniebowstąpiona mistrzyni Yana nie uzyska dostępu do wnętrza holograficznej wstawki sklonowanych struktur, a cały system nie zamieni się w pył, ponieważ ten holograficzny system był wyświetlany z Czerwonego Trójzębu.

Sklonowana wersja świątyni Czerwonej Tarczy w Khemalohatea transmitowała sygnały DNA sztucznego rubinowego słońca, dźwięki księżyca i głosy archontów przez bramy Stonehenge i punkty Grual (2D-5D-8D-11D), które odegrały kluczową rolę we wymuszaniu odwrócenia płci i przesyłaniu różnorodnych miazmatów kobiecej i męskiej nędzy seksualnej do zbiorowej świadomości ludzkości. Sieć Khemalohatea ze sztucznymi czerwonymi falami została wbudowana w 11. sieć gwiezdnych wrót, aby oszuści i ich przedstawiciele NAA mogli przejąć funkcje alchemiczne głównych elementów sterujących osi czasu w ciele świetlistym Albionu, które przed masakrą Eieyani były obsługiwane przez Melchizedeków, bliźniacze płomienie Niebieskiego Promienia. Funkcje te zostały połączone z odwróconą siatką Nefilim, przez którą przeprowadzano symulacje różnych programów dotyczących mieszania płci i nieszczęścia seksualnego osób transpłciowych, agresywnie atakowano dzieci i genetycznie zmieniano rasę ludzką za pomocą programów hodowli transludzi opartych na sztucznej inteligencji, hybrydyzacji z kosmitami, zaprojektowanych przez kolektywy Thoth-Enki-Enlil .

Niedawno dowiedzieliśmy się, że NAA odwracała purpurowe lotosowe serce Ametystowego Zakonu w Fioletowym Płomieniu Yanas i Ramyanas, Fioletowym Płomieniu Khemalot, działając przy wrotach Stonehenge 11D w celu kontrolowania wojny informacyjnej oraz rozdzielenia naturalnych sprzężeń hierogamicznych lub oddzielenia bliźniąt płciowych na planecie próbując sztucznie przenieść je na inną linię czasu, oddzielając od siebie. Te obce maszyny są obecnie śledzone i niszczone, a autentyczne kody Khem straznika czasu Szmaragdowego Zakonu są przesyłane od legalnych kosmicznych chrystusowych Słonecznych Smoków, którzy są ucieleśnionymi wzniesionymi mistrzami.

Podczas dwudziestej rocznicy Harmonicznej Konwergencji, poprzedzającej 11:11, Strażnicy zdemontowali ogromne ilości architektury czerwonej fali AI, tworzącej sztuczne siatki czerwonej tarczy Khemalohatea i obrobione maszynowo pierścienie żelowe, przepuszczające zestawy częstotliwości odwróconego fioletu, magenty i różu do ketheric-monadycznej matrycy, która została wszczepiona w bramy Avebury Henge i Stonehenge w Wielkiej Brytanii. Genetyka strażnika czasu Szmaragdowego Smoka jest odpowiednia do formowania hierogamicznego szablonu kwadratów, dlatego pojawił się wewnątrz systemu filarów Reuche, gdzie doszło do całkowitego zniszczenia i zdezintegrowania kopuł fałszywej smoczej plazmy z zodiakiem matrycy księżycowej i niedopasowanymi połączeniami wzorów gwiazd, oraz do zainstalowania prawidłowych wzorów gwiazd-słońc ze zmienionymi słonecznymi wzorami zodiakalnymi, które są podłączone do kopuł plazmowych słonecznego smoka podłączonych do hostującego Strażnika. Ta akcja włączyła tam baldachim światła słonecznego i odsłoniła mnóstwo zamaskowanych statków kolektywów gadów i insektoidów Zeta, gdzie ustawiali się w szyku, zakotwiczając różne procesy mechaniczne dla widmowych portali Camelot łączących się z sieciami katedralnymi Czerwonego Smoka i różnymi sieciami czerwonej tarczy połączonymi z czerwoną tarczą Khemalohatea, które były używane do wspierania dominacji nad światem dla rodu lucyferiańskiego. Biorąc pod uwagę, że te szczególne obszary mogą przyciągać duże zgromadzenia duchowe w czasie przesilenia lub równonocy, istnieją dowody na wykorzystanie ich jako centrum uprowadzeń przez kosmitów czerwonej tarczy w celu zbioru luszu w czasie, gdy duże tłumy gromadzą się w Avebury lub Stonehenge. Mówiąc dokładniej, stosowanie nękania elektronicznego, wprowadzanie metalowych implantów dla astralnej błogości z odwracaniem uwagi przez mgłę mózgową oraz różne metody ofiara-oprawca miały wykoleić uduchowione osoby i wprowadzić je w duchową ślepotę poprzez wojnę informacyjną.

Tak więc, przez przypadek projekt Szmaragdowego Strażnika mający na celu przywrócenie świątyni Khemalohatei skorygował kanały oddechowe Lotei-Lotusa formujące się w białe, fioletowe i niebieskie płomienie portali Khemalot-Camelot, wydobyto na powierzchnię wiele stosów czerwonych tarcz służących do obsługi maszyn obcych Czerwonego Smoka AI do zarządzania centrum finansowym Londynu i jego globalnymi konglomeratami międzynarodowych organizacji finansowych, z których korzysta NAA. Globalny system niewolnictwa wykreowanego za pomocą długów był wspierany za pomocą inżynierii odwróconej kodów Khem w 7D saturniańskim kulcie krwi Ozyrysa-Izydy, odwróconym fioletowym promieniu i fałszywych kobiecych banshee dla egipskiego panteonu Czerwonej Kostki (również z archetypowymi siłami Merlina i Morgany z czerwonymi pajęczakami używanymi do budowania sieci cyfrowych walut w eterze). Te obce struktury wydają się wyświetlać w falach radiowych z różnymi czerwonymi królami z hologramami fałszywego króla tyranii, którzy są powiązani ze wspieraniem głównych monarchów, przedstawicieli politycznych i kliki na całym świecie kontrolujących podaż pieniądza, z siłami fałszywej fali sztucznej inteligencji AI, które mają wygenerowany przez sztuczną inteligencję głos i wzorce mówienia, przekazując opartą na strachu kontrolę umysłu czerwonej fali, co zakłóca harmonię naturalnych tonów planety i tonów dźwiękowych organicznego kodowania Khem. Ta obrzydliwość kontroli finansowej, która porwała Khem z rubinowego kryształu w słonecznych wrotach Egiptu, dobiega końca.

Wskutek skorygowania tonów Khemalohatea zapalonych w tym miejscu możliwe było odzyskanie prawidłowego zestawienia par płci bliźniaczych płomieni na liniach czasu z templariuszem Szmaragdowej Gwiazdy Jeszui i templariuszem Niebieskiej Gwiazdy Marii Magdaleny, we wszystkich dwunastu liniach czasu i równoległych matrycach budujących Łuk Niebieskiej Tęczy prowadzący do ich duchowego domu w Andromedzie. (Kee SA). Ta hierogamiczna integracja obejmowała kolejny etap słonecznego scalenia Aquaelle-Aquafey pomiędzy Łukiem Szmaragdowego Ojca 13:13 w równoległych liniach czasu matrycy a Łukiem Aqua Niebieskiej Matki 13:13 w templariuszu gwiezdnego człowieka i Kosmicznego Smoka, który ożywił różne zamrożone części ciała z zastoju na liniach mocy Michała-Marii, kończąc historyczne rundy Jeszua-Maria Magdalena przez rdzenie 8D sieci gwiazd-słońc i w metagalaktycznym rdzeniu Gai. To wydarzenie rozpoczęło odzyskiwanie i zwracanie prawowitemu właścicielowi ogromnych ilości duchowych części ciała zawartych w linii rodowej Christos-Sofia, powiązanych z historiami wojen galaktycznych 8D w matrycy Gai, które zostały przejęte w celu wykorzystania w tych odwróconych sieciach do zasilania świątyni czerwonej tarczy w Khemalohatea. Chodzi o to, aby wiedzieć, że doszło do poważnego uzupełnienia w linii czasu bliźniaczego strażnika Jeszui i jego ukochanej - słonecznego Chrystusa Marii oraz rodach Magdaleny, co wydaje się doprowadzać do upadku fałszywych zapisów Jeszui i sklonowanych tożsamości używanych przez NAA do manipulowania populacją ludzką.

Zatem to kod Khem, czyli etapy aktywacji kodów dźwiękowych trójpłomienia Khemalohatei w gwieździe-słońcu 10D nad głowami przebudzonych ludzi, zaczyna wprowadzać do kompleksu głowy i serca skorygowane wzorce elektryczne Christos-Sofia w parach płci. Koncentruje się to na trwałym atomie nasiennym 8D, podstawie czaszki i potylicy 9D u osób z odciskami DNA diamentowego słońca, a tony subharmoniczne biegną w górę i w dół kręgosłupa oscylując w matrycy kości szkieletu, a także uruchamiają prawidłowy logos planetarny 7D i aktywują ketheryczno-monadyczne kody Khem w 11. sieci gwiezdnych wrót.

Aby lepiej zrozumieć głębię aktywacji planetarnych Khemalohatea, musimy wiedzieć, że wrodzony wzorzec anielskiego ludzkiego ciała świetlistego opiera się na boskiej rzeczywistości zasady płci i bliźniaków płci oraz, że interakcja pomiędzy bliźniakami płci jest sposobem manifestacji we wszystkich gęstościach. Następnie, jeśli wiemy o tym, jak ludzka świadomość i ludzkie ciało fizyczne są zaprojektowane zgodnie z zasadą płci, to, co wydaje się przypadkowym szaleństwem na świecie, zaczyna mieć logiczny sens jako starannie spreparowana, wyprodukowana rzeczywistość służąca ukierunkowanej kontroli umysłu, aby skłonić populację do zaakceptowania transhumanistycznego stanu dystopijnej rzeczywistości.

Mając na uwadze ostateczny cel NAA, możemy jasno zidentyfikować wszystkie metody agresywnego ataku wymierzonego w ludzki umysł, ludzkie ciało ludzkich dzieci, mające wypaczyć i wymieszać znaczenia kryjące się za płcią i seksualnością, aby ostatecznie zniszczyć potencjały wznoszenia DNA diamentowego słońca anielskiej ludzkości. Kiedy ludzie celowo odwracają naturalne prawa i ignorują rzeczywistość duszy, kiedy niszczymy naturalną zasadę płci w ludzkim ciele, kiedy robią to już małym dzieciom, destabilizuje to wewnętrzne męskie i żeńskie energie rdzenia duszy i ducha, a radykalna trauma przekształca się w poważny ból emocjonalny z cierpieniem duchowym wynikającym z wyrządzonego sobie samookaleczenia i odłączenia od celów duszy.

Bliżniaki płci lub genetyczni odpowiednicy

Nasze ciała fizyczne zostały zaprojektowane jako męskie lub żeńskie, ludzie zostali stworzeni jako istoty duchowe na obraz Boga, zaś każdy z boskich odpowiedników trzyma w sobie kody, klejnoty, kryształy i święte duchowe kawałki odpowiednika, które są specjalnie zaprojektowane, aby wspomóc rozwój duchowy.

Pierwotny wzorzec diamentowego słońca ludzkości obejmuje pary płci, w których każda jednostka ma część siebie w ciele męskim i żeńskim, co nazywa się bliźniaczym płomieniem płci lub - w pierwotnej i końcowej pozycji na liniach czasu, genetycznym odpowiednikiem. Podobnie jak identyczne bliźnięta zrodzone w rzeczywistości fizycznej z zapłodnionych jajeczek tej samej matki i ojca, bliźniaki płci pochodzą z tej samej duchowej rodziny z tej warstwy wszechświata harmonicznego, gdyż genetyczne odpowiedniki pochodzą z tego samego Bożego nasienia z Boskich Światów. Mężczyzna posiada żeński kryształowy wzorzec swojej bliźniaczki, podczas gdy kobieta trzyma męski kryształowy wzorzec swojego bliźniaka, który ma funkcje światła słonecznego dostosowane do uśpionych aspektów Potrójngo Ogrzewacza (San Jiao w medycynie chińskiej), zlokalizowanego w dolnych, środkowych i wyższych częściach ciała człowieka. San Jiao to w dużej mierze odłączony od sieci układ narządów ludzkiego ciała świetlistego, który odgrywa ważną rolę w funkcjach równoważenia wewnętrznej zasady męskiej i kobiecej we wszystkich narządach, gruczołach oraz systemach ciała. Staje się wyjątkowo aktywny podczas przemiany księżycowej w słoneczną, teraz bardzo dynamicznie wspomaga wypalanie księżycowych znaków zodiakalnych, jednocześnie doprowadzając świadomość do pełnej synergii w całym organizmie i ostatecznie wyrażając pomieszaną zasadę Boskiej Trójcy składającej się ze świętej Matki, świętego Ojca i świętego Dzieciątka jednocześnie.

Boska męskość to polaryzacja elektryczna z pierwotnym ciągiem, który wypycha transmisję częstotliwości energii, podczas gdy boska kobiecość to polaryzacja magnetyczna z pierwotnym przyciąganiem w pozycji podczas odbierania częstotliwości energii. Kiedy wewnętrzna męskość i wewnętrzna kobiecość są w równowadze energetycznej u mężczyzny lub kobiety, wtedy część żeńska przyciąga częstotliwości energetyczne, podczas gdy część męska transmituje. Kiedy boski mężczyzna i boska kobieta spotykają się w kochającym i zrównoważonym świętym małżeństwie, energetyczna moc odbierania i nadawania tak połączonych częstotliwości zwiększa wzmocnienie zarówno odbioru, jak i nadawania częstotliwości słonecznych, z wykładniczą mocą skierowaną do trzeciego pola trójfalowego tworzenia. Jest to sekret udanej manifestacji na planie materii. Wewnętrzna energia męska i wewnętrzna żeńska muszą być zrównoważone, a gdy bliźniaczy płomień łączy się z odpowiednikiem, manifestacje są znacznie wzmocnione z mocy duchowej. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, że organiczny wzorzec diamentowego słońca anielskiej ludzkości, ucieleśniony w mężczyznach i kobietach, miał na celu duchowe dopingowanie siebie nawzajem w ewolucji świadomości i pomoc w integracji ze swoimi bliźniakami płciowymi oraz uzyskaniu dostępu do wyższych stacji tożsamości, w których znacznie zwielokrotniła się połączona moc duchowa na wszystkich poziomach manifestacji.

Aby rozpocząć proces wewnętrznego równoważenia energii żeńskiej i męskiej, aby osiągnąć tę organiczną manifestację i uzdrawiającą supermoc w celu kierowania i ucieleśniania trójfalowych częstotliwości słonecznych, centra energii seksualnej 2D muszą zostać oczyszczone z programów uzależnień, niedoli seksualnych, blokad oraz traum dotyczących odwrócenia płci spowodowanych księżycowymi odciskami zodiakalnymi. Kiedy leczymy naszą drugą czakrę, uwalniamy kryształowe klucze w naszych narządach płciowych, co rozpoczyna księżycowy proces transfiguracji słonecznej sacrum oraz usuwa pozostałości księżycowej matrycy i zapala światło słoneczne, które przywraca równowagę energetyczną wewnętrznej zasadzie męskiej i żeńskiej .

W miarę jak rozwijamy naszą świadomość w matrycy czasu, wznosimy się przez dwanaście cykli duszy, 12 cykli monady, a dalej ewoluujemy do szablonu osobistego Chrystusa, ponieważ anielscy ludzie mają bliźniaczą duszę, bliźniaczą monadę, bliźniaczego awatara Chrystusa i bliźniaka słonecznego riszicznego istniejącego na wszystkich poziomach wszechświatów harmonicznych. Założyciele stworzyli wszechświatową matrycę czasu opartą na prawie płci, gdzie cały system jest zbudowany na systemie matematycznym o podstawie 12, który przechodzi przez różne cykle po 12 w ramach 12 stacji tożsamości, w których pary płci męskiej i żeńskiej są w stanie w pewnym momencie osiągnąć hierogamiczny związek z bliźniakiem płci. Kiedy spotykacie swoich genetycznych odpowiedników, ogólnie oznacza to również, że oboje nie powracacie, aby ponownie wcielić się w tej samej matrycy czasu, zeszliście się razem, aby ukończyć cykl wznoszenia się lub aby pracować razem nad konkretną misją duchową, decydując się w ten sposób na opuszczenie matrycy czasu i wspólne poruszanie się ku temu samemu przyszłemu miejscu docelowemu. Ponieważ podczas tego cyklu wznoszenia się tak często było trudno znaleźć swojego bliźniaka płci na poziomie duszy lub monady, wielu wznoszących się ludzi spotka swojego odpowiedniego bliźniaka płci, kiedy opuszczą tę matrycę czasu podczas cyklu wznoszenia i ponownie połączą się z nimi w uzgodnionym przyszłym miejscu docelowym.

Pierwsze bliźniacze płomienie płci, jakie kiedykolwiek stworzono w punkcie źródłowym, kiedy weszliśmy w proces wcielenia we wszechświatową matrycę czasu, przeszły przez Kosmiczny Zegar z 12 punktami na tarczy zegarowej, w której para – forma męska i żeńska inkarnują się na pozycji godziny 6:00. i godziny 12:00. Pozycje na godzinie 12:00 i 6:00 utrzymują całą osobistą sferę misji wszystkich wznoszących się stacji tożsamości, a sekwencja jest kontynuowana, gdy żeński bliźniak generuje następny męski aspekt bliźniaczy, a aspekt męskiego bliźniaka generuje kolejny aspekt kobiecego bliźniaka.

Takie umiejscowienie reprezentuje pierwotne genetyczne bliźniaki lub genetyczne odpowiedniki, które kierują resztą inkarnacji z pozycji pionowej, a pierwotne genetyczne odpowiedniki integrują wszystkie pozostałe aspekty, aby wznieść się na wyższe stopnie podróży wiodącej do duchowego wzniesienia. Pomyśl o tarczy zegara, na której czas znajduje się tylko na pozycjach 6 i 12, to pionowe ustawienie ma miejsce, gdy pierwotne genetyczne bliźniaki lub odpowiedniki wchodzą do matrycy czasu i generują poziome wyrównania w pozycji godziny 3 i 9 dla następnego zestawu genetycznych bliźniaków, które również istnieją w równoległych matrycach.

Ponieważ pozycja na godzinie 12 (północ) jest punktem początkowym wirowania męskiej spirali Merkaby, jest to wirowanie elektryczne o dodatniej polaryzacji dla męskiej orientacji tylnej płetwy 12 w górę, a zatem jest to generalnie męski obrót. Ponieważ pozycja godziny 6 (południe) jest punktem początkowym obrotu żeńskiej spirali Merkaby, jest to magnetyczny żeński obrót o ujemnej polaryzacji dla orientacji dolnej płetwy żeńskiej z przodu 6, a zatem jest to ogólnie element żeński. 12 i 6 głównych bliźniaków z północnej i południowej pozycji pionowej generuje 3 i 9 genetycznych bliźniaków dla pozycji poziomej wschód-zachód w celu zbudowania hierogamicznego szablonu kwadratu gwiezdnych ludzi Szmaragdowego Zakonu i razem kierują resztę inkarnacji w stronę planu wzniesienia, poszerzając świadomość i ponownie integrując wszystkie stacje tożsamości w liniach czasu, aby powrócić do domu, do Boskiego Źródła. Hierogamiczny szablon kwadratowy Szmaragdowego Zakonu genetycznych odpowiedników ma wykładniczą poczwórną supermoc czterech szablonów podwójnego diamentowego słońca 24D Orafim, które są pomnożone w cztery zestawy 48D kwadratu Szmaragdowego Zakonu templariuszy Reuche, który jest podłączony do Kosmicznego Zegara i do pierwszego boskiego świata poprzez 12 filarów Reuche. Poczwórna struktura hierogamiczna budująca uniwersalną wszechświatową mechanikę osi czasu rzeczywistości jest ukrytym znaczeniem czterech twarzy duszy człowieka, czyli sieci czterech filarów człowieka, które mnożą się trzykrotnie, tworząc 12 strażników Tęczowego Filaru znalezionych na Wyspie Wielkanocnej.

Bunt na osi czasu wzniesienia, przymusowa separacja bliźniąt płciowych

Dotyczy historycznych wydarzeń wyzwalających na osi czasu około 22 000 lat temu gdy grupy NAA negocjowały porozumienia dotyczące terytoriów Ziemi i ludzi dla pracowników, kolonii seksualnych lub niewolniczych. Ma to związek z galaktycznym handlem zasobami Ziemi i uzurpowaniem przez gady władania ziemskimi ludźmi. W tym czasie rozpoczęła się przymusowa separacja bliźniąt płciowych.

Rebelia na linii czasu wniebowstąpienia poskutkowała międzyplanetarnymi traktatami różnych frakcji NAA, w wyniku których rozpoczęły się systematyczne polowania na Templariuszy Melchizedeka Strażnika Niebieskiego Płomienia chroniących sieć planetarną. Stała się źródłem całkowitego zniszczenia historycznych linii czasu ludzkości i realizacji programów modyfikacji genetycznych obcych intruzów za pomocą nakładek DNA Enki, używanych do niszczenia pamięci komórkowej zapisanej w anielskim ludzkim DNA. Na tej konkretnej osi czasu totiańscy Nibiruanie zaprojektowali nibiruańskie elektrostatyczne pole transdukcji, zainstalowali nibiruańskie bazy na całej planecie oraz przygotowali fałszywy magnetyzm matrycy księżycowej i saturniańską czarną kostkę połączoną z księżycowymi znakami zodiakalnymi. Ta obca maszyneria NET została wykorzystana do zmylenia pozycji biologicznej tarczy zegara określającej, kiedy i gdzie bliźniacy płci inkarnują się w matrycy czasu, została zaprojektowana w celu sprawowania kontroli inkarnacyjnej, tak aby bliźniaki płci nie mogły się nawzajem odnaleźć, a zamiast tego inkarnowały się na różne linie czasu lub w światach równoległych - w miejscach, w których nie powinni się wcielać. Niestety, NAA wdrożyło na planecie wiele technologii antyhierogamicznych, celując w plemiona chrystusowych Esseńczyków, a w celu ingerencji w szablon DNA i zablokowania rozwoju wyższej świadomości zmuszali ich do nienaturalnego mieszania się ze sztucznymi energiami lub sfałszowanymi tożsamościami. Jesteśmy błogosławieni możliwością przeżycia doniosłego czasu powszechnego wzniesienia, kiedy te obce maszyny mające zniewolić ludzkość są niszczone i trwa proces wyzwalania planety.

Ten program wymuszonej separacji był skierowany do rodzin Melchizedeka Niebieskiego Promienia i Christosa, a także wielu innych, które były bezpośrednio celem wprowadzenia kodu rozdzielającego, mającego oddzielić męskie i żeńskie aspekty i próbować utrzymać je w pułapce na tej osi czasu,separując od bliźniaka. W wyniku tych działań i wymazania umysłów, manipulowali za pomocą upadłych aniołów Annunaki lub różnych sytuacji odwracając uwagę od szablonu diamentowego słońca i blokując duchowy potencjał, dosłownie wymazując duchowe wspomnienia dotyczące bliźniaka płci. Dysponując tą wiedzą powinniśmy praktykować zdrową higienę duchową i mieć szacunek do samego siebie we wszystkich sprawach dotyczących relacji seksualnych, ponieważ upadłe istoty i typy czarnych magów powszechnie manipulują energiami seksualnymi lub wywołują orgazm u docelowej osoby, aby zablokować urzeczywistnienie związku z bliźniakiem płci.

Chociaż jest to bardzo bolesne, bliźniak płci jest zarejestrowany w naszym kryształowym ciele i jeśli nauczymy się, jak zrównoważyć wewnętrzne polaryzacje, było i jest możliwe odnalezienie go. Dlatego, aby szybko postępować we wzniesieniu, a następnie zjednoczyć się ze swoim bliźniakiem płci, należy się rozwijać. W wyniku agresywnej wojny duchowej prowadzonej przeciwko bliźniakom płci ludzkości, Szmaragdowi Strażnicy pilnie współpracowali z gwiezdnymi nasionami Indygo lub Christosa, ponownie dostrajając, wdrukowując i łącząc bliźniaki płci ze wspólnymi liniami czasu i łączami komunikacyjnymi, aby mogły wrócić na wspólne ramy czasowe tak szybko, jak to możliwe. Na tym etapie Strażnicy wspierają wszystkich nas, którzy proszą o ich pomoc w dostrojeniu nas do najwyższego bliźniaczego aspektu, który jest dla nas dostępny na tym konkretnym etapie. Może to być aspekt bliźniaczej duszy lub bliźniaczej monady, w którym właściwa bosko dopasowane bliźniaki płci staną się dostępne w pewnym momencie przyszłej linii czasu lub w następnym życiu.

Płomień Khemalota, Narodziny Khemalohatei

Kosmiczne bliźniacze wszechświatowe słońca Melchizedeka są boskimi odpowiednikami świadomości organicznej i oryginalnymi Boskimi Rodzicami, którzy stworzyli potrójne płomienie założycielskie słonecznych Rishi, które tworzą tę wszechświatową matrycę czasu. W tym wszechświecie Biały Płomień Matki Elaysy istniał wewnątrz Niebieskiego Płomienia Ojca Melchizedeka, a w równoległej matrycy Szmaragdowy Płomień Ojca Melchizedeka istniał w Szafirowym Płomieniu Matki Elaysy. Kiedy dwa słońca Wszechświata zrodziły bliźniacze płomienie płci poprzez swoje kwadraty Szmaragdowego Zakonu i Ametystowego Zakonu, generując wszechświatową unię hierogamiczną lub święte małżeństwo, rezultatem ich kreacyjnych narodzin jest czteropłomienisty filar matrycy Kryst-Krystallah dzieci Christosa wyłaniających się z wnętrza płomienia Khemalohatea.

W tym świętym duchowym płomieniu kryje się prawdziwa natura wszechświatowej Matki i wszechświatowego Ojca w ich doskonałej manifestacji bliźniaczych płomieni płci. W ten sposób święta Matka i święty Ojciec przejawiają się w swoich kreacjach niższego wymiaru, zawsze poprzez swoje filary bliźniaczego płomienia płci. Oprócz rzeczywistości tych bliźniaczych płomieni, które rodzą zasadę płomienia Khemalohatea dla dzieci Christosa na każdej stacji wszechświatów harmonicznych, jest to alchemiczny proces kodeksu Khem i sposób, w jaki całe stworzenie przejawia się w formie. W ten sposób tworzone są linie czasu kodu organicznej kreacji za pośrednictwem bliźniaczych płomieni wniebowstąpionych mistrzów, jako naturalne manifestacje pochodzące od Boga, które powstają w trakcie ruchu fazowego pętli sprzężenia zwrotnego otwartego źródła, obsługujących energetyczne spektrum częstotliwości w całej wszechświatowej matrycy czasu. Jest to zgodne z zasadą płci Szmaragdowych Założycieli dotyczącą bliźniaczych płomieni, ponieważ to powoduje narodziny trzeciego płomienia - potomka Christosa-Sophii, trójpłomienia Khemalohatei, co ma miejsce przez cały czas transmisji kodów Khem we wszystkich zapisach diamentowego słońca wszechświatowej matrycy czasu.

Wygląda na to, że Szmaragdowi Strażnicy wprowadzają ostatnie poprawki do organicznej świątyni Khemalohatei i jej kodów ciała płomienia Khem, aby zapewnić prawidłową zasadę płci w matrycy ketheryczno-monadycznej, wraz z kanałami oddechowymi kosmicznej świętej trójcy Lote-Loti-Lota, aktywowane w planetarnym Szmaragdowym Kryształowym Sercu w Albionie. Są to struktury Kosmicznego Smoka, gwiezdnych ludzi, osadzone w podstawowych zestawach instrukcji Szmaragdowego Zakonu 48D, z bliźniaczymi płomieniami Czerwonego Króla i Białej Królowej aktywującymi się na pozycjach w obrębie planetarnej Szmaragdowej Tarczy Mistrza Templariuszy, które systematycznie zapadają się i dezintegrują różnorodne sieci czerwonych tarcz i klony czerwonych kostek z maszynerią obcych i fałszywej formy Khemalohatea. Niech się spełni wola Boża!

Najdroższa Kosmiczna Matko i Kosmiczny Ojcze, obyś szybko odzyskał wszystko, co naprawdę jest Twoje w tym Stworzeniu, jako organiczna świadomość żywego światła, którą pierwotnie stworzyłeś jako jedno serce, jedną miłość i jedność dla wszystkich. Kochamy Cię wszystkimi naszymi świętymi kryształowymi sercami.

Niech w tych turbulentnych czasach w twoim sercu, umysle i ciele trwa pokój.

Z powyższego tekstu weź to, co z Tobą rezonuje, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję, że jesteś dzielnym poszukiwaczem prawdy.

Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz