czwartek, 9 lutego 2023

ZACHOWAJ SPOKÓJ - Lisa Renee

 tekst źródłowy

 

tłumaczyła Teresa Serafinowska

 

Transkrypcja wykładu Lisy ze stycznia 2023: Pośród nas są tacy, którzy przybyli z innych światów w celu służenia boskiej misji i to oni ucieleśniają pierwsze fale anielskiego ludzkiego prototypu Diamentowego Słońca dla całej planetarnej świadomości. Zeszliśmy w ten świat, aby ucieleśnić prawdziwą świadomość naszej Kosmicznej Matki i naszego Kosmicznego Ojca z matrycy energii kosmicznej, architektury potrójnego słonecznego Chrystusa Boga - suwerennej, wolnej, wielowymiarowej słonecznej istoty świadomości. Tak więc każdy z nas może doświadczyć innej formy tej specyficznej misji. Niektórzy mogą być świadkami wydarzenia bifurkacji, które zachodzi w sferze planetarnej. Inni przeżywają niezwykle trudny i pełen wyzwań okres fizycznej integracji, próbując nadać sens wszystkiemu, co się dzieje, w kategoriach integracji biegunowości pośród wzmocnionych skrajności zewnętrznej rzeczywistości.

Ponieważ po części jesteśmy na tej planecie w tej linii czasu, aby faktycznie dokonać przywrócenia niebiesko-szafirowego Słońca poprzez świadomość Indygo, która pomaga ciału logosu Melchizedeka powrócić do duchowej całości poprzez potrójną boskość słonecznej męskości i potrójną słoneczną boską kobiecość. Jeśli ta rehabilitacja Niebieskiego Promienia jest naszą misją, przeprowadzi nas ona przez historie upadłych Melchizedeków z matrycy czasu naszego Wszechświata. Co więcej, poprowadzi nas to przez historie masakr Eieyani i Esseńczyków, polowania na nasze oryginalne linie Melchizedeków Niebieskiego Płomienia i wszystkie historie anielskiego ludzkiego holokaustu, które rozciągają się na kilka kataklizmów, i które miały miejsce na Ziemi.

I tak, kiedy połączymy kropki, zobaczymy szerszy obraz historii, których mogliśmy być świadkami albo mogliśmy doświadczać czy postrzegać jako wzorce, z którymi mamy do czynienia w tym czasie. Chodzi o zrozumienie, że te kataklizmy na planecie Ziemi były ludobójczymi próbami wykorzenienia i niszczenia jednostek noszących ciała Diamentowego Słońca, które posiadały choćby małą część umysłu logosu Melchizedeka lub architektury krystalicznej. Niezależnie od tego, czy chodzi o plemiona Esseńczyków, o Katarów - starożytnych strażników mądrości, czy o konkretne systemy nauczania lub wierzeń, trzeba pamiętać, że wielu ludzi ma związek z tymi plemionami i grupami Esseńczyków, które próbowały przekazać tę mądrość swoim plemionom, potomstwu, wszystkim tym, którzy trzymali wznoszące się ośrodki na planecie, aby bronić jej przed inwazją intruzów tysiące lat temu. Pamiętajmy, że te historyczne wydarzenia katastrof i kataklizmów są powszechne w naszej świadomości w tym konkretnym czasie, i że doświadczamy powtórki tych linii czasu, co przejawia się poprzez ciągłe groźby głównego nurtu dotyczące nuklearnej wojny światowej. Pamiętajmy o podobieństwach, że żyjemy w czasach ostatecznych agresywnego duchowego ataku na anielski ludzki szablon Diamentowego Słońca, z próbą zniszczenia żywej genetyki anielskiego człowieka za pomocą programów promowanych przez maniaków elity władzy, którzy są kontrolowani przez siły Antychrysta.

Istnieją liczne dowody na to, że program ludobójstwa jest teraz w grze, a większość globalnej populacji nie jest świadoma, że ta ukierunkowana broń biologiczna ma na celu zniszczenie pierwotnych zapisów genetycznych i duchowych anielskiej ludzkości na przestrzeni czasu. Teraz, podczas wojny o świadomość znajdujemy się na skrzyżowaniu, które łączy wszystkie epoki astrologiczne, wszystkie związane ze sobą historie, wszystkie te kataklizmy, w tym masakrę w Eieyani. A wcześniej, kiedy w epoce lodowcowej ścigano celtyckie linie Maji Graala z Hyperborei, a jednocześnie próbowano wywołać epokę lodowcową, aby zamrozić ludzi, zepchnąć ich pod ziemię lub zmusić do ukrycia, aby ostatecznie wytępić ich z planety. Kataklizmy były zaaranżowane za pomocą technologii Obcych i zaprojektowane w celu uszkodzenia i zniszczenia planetarnego systemu siatki Albionu. Sieć Albionu w Zjednoczonym Królestwie, która kontroluje wszystkie warstwy logosów planetarnych, galaktycznych i Melchizedeka, czyli logos Wszechświata.

Chcę dziś nakreślić szerszy obraz tego, gdzie jesteśmy na linii czasu wznoszenia, jaki ma to związek z projektami pracy z siatkami, pracy z warstwami planetarnego umysłu, aż do umysłu wszechświatowego, gdyż jest to niezbędne do powrotu i ponownego zasiedlenia tego, co nazywamy w ES Strażnikiem Kosmicznej Potrójnej Słonecznej Świadomości Chrystusa, króla Artura i królowej Ginewry.

Świadomość arturiańska reprezentuje potrójną słoneczną męskość poprzez planetarny logos, poprzez galaktyczny logos i poprzez wszechświatowy logos, a ten arturiański umysł, umysł logosu jest manifestacją króla Artura w tym końcowym cyklu czasu. W tym czasie planetarnego wznoszenia w świecie przejawionym, świadomość potrójnego słonecznego Chrystusa przejawia się jako męski, życzliwy król Artur. Król Maji Graala ucieleśnia wszystkie ze swoich potrójnych słonecznych męskich aspektów poprzez wszystkie trzy warstwy logosu Wszechświata.

Aby osadzić boską męską świadomość arturiańską, w Albionie jest ponownie łączona, przebudowywana i odnawiana złożona architektura pierwotnego Stwórcy, a mówię o tym, abyście zrozumieli, co to właściwie reprezentuje. To nie jest tożsamość jednej istoty ludzkiej, która jest królem Arturem. Społeczności New Age i duchowe przyjmują fałszywą tożsamość, wierząc, że są uosobieniem tej wyjątkowej tożsamości jako jednostki, jednak jest to fałszywe. Współistniejemy i żyjemy w stanach świadomości, które funkcjonują jako gestalty. Kiedy mówimy o Chrystusie jako o tytule, obejmuje to gestalt chrystusowej świadomości zbiorowej, która rozciąga się na świadomość arturiańską, ponieważ powrót świadomości króla Artura na ten świat jest tym samym, co powrót Chrystusa. Jest to zjednoczenie trzech warstw logosu w jego słonecznej formie, zamanifestowane jako Chrystus w tytule króla Maji Graala, który jest określany jako Artur. I to jest część holograficznej geografii osadzonej w sieci Albionu naszej planety, a kiedy potraktujecie świadomość jako energię duchową, wtedy zrozumiecie, że duch potrzebuje materialnego wehikułu - domu lub struktury, dzięki której może zamanifestować się w czasie

Często powtarzam to grupie, więc wiecie, jak budować w sobie dom dla Chrystusa. Chrystus nie może stworzyć domu w naszym ciele świadomości, dopóki nie zechcemy mu go zbudować. To, co stało się ze zniewoleniem i kontrolą świadomości, polega na tym, że ci ciemni, zniewoleni, zarówno ci, których uważa się za ludzi pod kontrolą umysłu kontyngentu Obcych, jak i sami negatywni Obcy, starają się stworzyć zamieszanie, aby zbiorowa świadomość ludzkości budowała struktury Antychrysta, aby cienie i demony mogły prosperować w tym królestwie. Siły szatana i siły lucyferiańskie, te, które są przeciwne Bogu, potrzebują mieszkania Antychrysta, w którym mogą się rozwijać w naszym świecie. Widzimy, jak odnieśli sukces w tym przedsięwzięciu, ale jednocześnie rozumiemy, że ta koncepcja ma zastosowanie w obu sytuacjach; jest to aspekt mechaniki stworzenia. Możemy wybrać służbę Bogu lub służyć przeciw Bogu, co jest antychrystusowe i antyludzkie. I ten wybór należy do nas. Kiedy decydujemy się służyć Bogu, oznacza to również, że wybieramy Prawo Struktury i naturalne prawa Boga, które służą kosmicznemu suwerennemu prawu, co oznacza, że chcemy kultywować naszą osobistą autonomię i suwerenność, w zgodzie z naszą najwyższą ekspresją, ponieważ Bóg chce działać przez nasze serca. To zabiera nas na ścieżkę stania się unikalnym boskim elementem układanki, który służy nie tylko odzyskaniu Chrystusa, Paliadoriańskiemu Przymierzu i powrotowi Szmaragdowego Zakonu w celu przywrócenia Szmaragdowego Przymierza, ale także przywróceniu kosmicznego porządku, który przywraca mechanikę wstępowania wszystkich istot ludzkich.

Więc, kiedy staramy się zbudować w naszych ciałach struktury, w których przebywa Chrystus, napotykamy przeciwstawne siły. Wyzwanie związane z bifurkacją i nieprzyjemnymi zachowaniami wokół nas polega na tym, że może to być anty-Chrystus lub anty-Bóg, który jest w innych, którzy nieświadomie współtworzyli z siłami Antychrysta poprzez negatywne zachowania, aby stworzyć separację, podział, taktykę dziel i rządź, podejrzliwość, ofiara-oprawca - wszystkie te terminy są zbadane i opisane w materiale ES, z którym warto się zapoznać, aby oczyścić te zachowania z naszych umysłów. Kiedy zajmujemy się tymi problemami i stajemy się świadomi naszego wpływu na świat w związku z negatywnymi zachowaniami ego, dokonujemy wyborów dotyczących tego, co propagujemy lub pozwalamy wyrażać poprzez nasze ciała.

To nie to samo, co mówienie o nieprzyjemnych, mrocznych sprawach, które są prawdziwe i dzieją się wokół nas. Pamiętajcie, że prawda we wszystkich swoich formach jest aspektem Wiecznego Światła Boga. Bóg jest prawdą. Kłamstwa są propagowane; rozpowszechniane są oszustwa - oszustwo jest propagowane przez anty-Boga, Antychrysta i ciemne siły, które mu służą. Czasami wyrażamy je nieświadomie, kiedy śpimy, jesteśmy nieświadomi lub brakuje nam zrozumienia, jakie energie chcemy wyrazić w świecie. W ten sposób możemy nieświadomie pozwolić sobie na poddanie się siłom Antychrysta, co jest opisane w ES jako strategie archonckich oszustów lub archonckie zachowania, które są szerzone poprzez nieokiełznane, niepohamowane użycie negatywnego zachowania i zranienia emocjonalne.

Więc, moi ukochani przyjaciele, to będzie rok dla nas wszystkich w tej społeczności, gdzie będziemy mogli dostrzec kontrasty między samodoskonaleniem, współtworzeniem własnej definicji naszego autentycznego ja a przeciwstawnymi systemami przekonań, które są lansowane wokół nas. Możemy zostać wepchnięci poprzez naturalne procesy życiowe, aby poczuć, zdefiniować i głęboko zrozumieć, jakie mamy systemy wierzeń i odkryć, co jest dla nas prawdą, co jest akceptowalne w naszym świecie, a co nie jest.

I te prawdy mogą być osobistymi wewnętrznymi prawdami. Co ma dla Ciebie znaczenie? Co cię obchodzi? Co rezonuje w twoim sercu, jako integralność osobista, coś, z czym jesteś głęboko związany i co wydaje ci się znaczące?

Tylko ty sama/sam możesz to określić dla siebie. A czasem napotkasz kontrast, powiedzmy, niższych częstotliwości, które są niestabilne i chaotyczne, utrwalane w zstępującym centrum lub u osób głęboko śpiących. Tym, którzy nie zdają sobie sprawy, że utrwalają zniewolenie ludzi lub antychrystusowe ideologie, stale okazujmy bezwarunkową miłość i współczucie oraz empatię, ponieważ przechodzą okrucieństwa kontroli umysłu, którymi wszyscy jesteśmy atakowani minuta po minucie. Świat, w którym żyjemy, jest uzbrojonym światem kontroli umysłu, pełny kłamstw, skomplikowanych oszustw i podziałów oraz upiększania niektórych z najgorszych wad negatywnego ego i uzależnień; tego, co prowadzi człowieka do skrajnego nieszczęścia i odłączenia od jego ducha i odłączenia od relacji z Bogiem.

Gdy to wiemy, utrzymujemy ten wyjątkowy poziom jedności z boskością, a gdy nie jesteśmy w jedności z antyboskimi ideologiami, szukamy prawdy i wszystkiego, co z nami rezonuje. Jednocześnie mamy umysły otwarte na akceptację innych z różnymi perspektywami, nawet jeśli jest to sprzeczne z naszą osobistą prawdą i wiedzą o tym, co może być, jak to nazwałabym, zerwaniem umowy; coś, co łamie umowę, to coś, co przekracza granice, które są nie do przyjęcia dla naszego kompasu moralnego.

Jest to coś, z czym wielu z nas będzie miało do czynienia w tym roku, w którym będziemy musieli podjąć decyzję w oparciu o osobiste granice i kierunek. Aby rozpoznać, jaka jest nasza prawda, będziemy musieli dokonać oceny siebie. Natomiast ja jestem narzędziem prowadzącym. Nie jestem tutaj, aby coś narzucać, kontrolować lub manipulować kimkolwiek. Każdy indywidualnie odpowiada za osobisty wybór. Ale dzięki ogromnemu doświadczeniu, które mam w tej dziedzinie, i którym się z wami dzielę, kiedy podpisujemy się lub rozmawiamy o różnicach między przeciwstawnymi ideologiami lub przeciwstawnymi systemami wierzeń, wskazuję te antyboskie systemy wierzeń, które są naprawdę szkodliwe dla świadomości człowieka.

Jestem zdystansowana i nie staram się o utrzymanie jedności ani różnorodności, ale istnieje granica, za którą można doznać krzywdy i wiem, że jest to prawda we mnie, a nie moralny osąd danej osoby, nie chodzi o sposób na wykazanie wyższości moralnej lub stwierdzenie, że mam rację. Albo że muszę mieć rację, a tak jest, to nie ma nic wspólnego z analizą i zrozumieniem widzenia różnych odcieni i częstotliwości cudzej wersji prawdy, z których część rezonuje w zgodzie z Bogiem i wspiera ducha ludzkiego i tego, co mu się sprzeciwia. Częstotliwości kłamstw, oszustw, ofiar/prześladowców, separacji przez negatywne ego, wyższość lub niższość ego, wszystko to jest skutkiem działań Antychrysta.

Gdy mamy więcej doświadczenia na ścieżce duchowej i gdy rozwijamy mądrość, naszym celem powinno być rozpoznawanie tych energii, nie w celu osądu, ale jako narzędzie rozeznania. Musimy być w stanie zobaczyć błędy i fałszerstwa, co to jest fałszywe światło? Czasem ktoś coś wymyśla, ponieważ uważa się za niesamowitego pracownika energetycznego i wierzy, że jego niższe ego lub wyobraźnia rozwinęła jasnosłyszenie i jasnowidzenie. Myśli, że widzi rzeczy, które są prawdziwe, ale co jeśli to nieprawda? Co jeśli myślisz, że masz niewidzialne przewodnictwo, ale tak naprawdę ulegasz siłom cienia, które kłamią i oszukują, abyś myślał, że to, co widzisz w polu energii, jest prawdą, chociaż w rzeczywistości jest fałszem? To jest esencja broni Antychrysta używanej do dezorientacji i dzielenia ludzi w społeczności duchowej, do używania fałszywych hologramów struktur czerwonych sześcianów, które wyglądają jak coś, czym w rzeczywistości nie są, ponieważ są sztucznymi hologramami zaprojektowanymi do manipulowania umysłami nieświadomych ludzi, wierzących, że są bardziej wykwalifikowani i kompetentni, niż są w rzeczywistości. Zranione ego ma tendencję do upiększania siebie i uwielbia tworzyć wyimaginowanych wrogów w innych, aby móc działać jak bohater-zbawiciel.

Czerwony sześcian jest niebezpieczny, a niestety mamy z nim do czynienia we wszystkich duchowych społecznościach w tym konkretnym momencie, niezależnie od tego, czy są to ludzie New Age, którzy są w innych duchowych grupach, czy studiujący pod kierunkiem różnych mistrzów lub nauczycieli. Istnieje większe ryzyko sklonowanych struktur czerwonego sześcianu, które są źle rozumiane i mylone przez egotyczny umysł, może to być postrzegane jako dokładna ocena rzeczywistości u osoby, która zrobiła niewiele lub nic nie zrobiła w kwestii oczyszczenia wewnętrznego cienia lub negatywnego ego. A nawet kiedy ludzie wykonali jakąś pracę nad oczyszczeniem negatywnego ego, mogą powiedzieć: „O rany, już to zrobiłem. Więc teraz jestem tak duchowo zaawansowany, że zajmę się czymś innym”. Jest to bardzo zwodniczy sposób myślenia, ponieważ budzący się ludzie są atakowani przez kontrolerów najbardziej agresywną bronią, która szerzy dezorientację, co jest związane z przebudzeniem, duchowym wniebowstąpieniem, świadomością, rozwojem, ludzką wolnością, dostępem do prawdy, mówieniem prawdy, życiem w prawdzie.

W świecie zewnętrznym ludzie gubią kompas, nie potrafią rozeznać, co im szkodzi, a co jest dla nich dobre. Jest to bardzo, bardzo trudne, ponieważ znajdujemy się w chaotycznej strukturze szczytu tej duchowej wojny. Teraz to jest to. I niestety, niestety, są to wyzwania, z którymi wspólnie się mierzymy w wyjątkowy sposób, modlę się i mam nadzieję, że każdy z was, którzy przeżywacie niezwykle trudne chwile, poruszając się po tym zamieszaniu, tym labiryncie i siedlisku kłamstw i oszustw, że społeczność jest światłem przewodnim w kierunku pozycji północnej. Zawsze bowiem, najlepiej jak potrafię, będę was prowadziła do odnalezienia Boga, do wyjątkowej, rozwiniętej wewnętrznie relacji z samym sobą, poprzez kompas serca, który łączy was z mechanizmem odczuwania, jakim jest Duch Boży.

Bóg nie przychodzi do naszego umysłu, do naszego intelektu. Odczucie Boga przychodzi poprzez kognitywną, bezpośrednią wiedzę ciała, serca i mózgu. To nie jest ego; to nie jest intelekt. I dlatego jest to bardzo trudne, dopóki nie doświadczysz tej zmiany i przekształcenia, aby wyewoluować w serce-mózg, czasami umysł może coś udawać i możesz pomyśleć, że wykonujesz pracę z siatką lub zajmujesz się pewnymi strukturami w terenie, podczas gdy twój intelekt został uwięziony w rozległym systemie hologramów czerwonej kostki, który ma na celu stworzenie podziału między tobą a inną grupą pracującą nad tym projektem. I pamiętajcie, że zagrywki negatywnych Obcych są bardzo podobne do szatańskich mechanizmów rytualnych nadużyć – oni robią wszystko, co w ich mocy, abyśmy byli wobec siebie podejrzliwi, odseparowani od siebie, skupiali się na rzeczach, które są nieważne i marnowali energię tak, by zwracać uwagę na drobiazgi i głupoty, dramaty i konflikty osobowości. Nie szukamy źródła problemów, nie wskazujemy palcami na naszych braci i siostry wokół nas, którzy są tak samo manipulowani i zniewoleni przez widoczne i niewidzialne siły tyrańskie, jak my. Muszę to powiedzieć, błagam wspólnoty duchowe, aby przestały to robić, ponieważ bez względu na to, czy dana osoba jest wykorzystywana jako marionetka ciemnej kontroli, z jakichkolwiek powodów, problemem jest zrozumienie i wzięcie pod uwagę, że ta osoba lub grupa jest nieświadomie używana jako pionek w wojnie Antychrysta przeciwko wszystkim budzącym się ludziom. Musimy przestać robić z dobrodusznych, ale zdezorientowanych ludzi naszych wrogów i zrozumieć, że toczymy wojnę z antyludzkimi siłami, wybrać pomoc ludzkości i ujawnić prawdę, aby pokazać, że nasza planeta jest oblężona przez siły antyludzkie, które chcą zniszczyć nas wszystkich.

Kiedy to widzimy, kiedy wiemy, że możemy mieć współczucie zarówno dla nich, jak i dla siebie, pozwalamy każdemu na dokonywanie własnych osądów pod względem tego, co jest dla niego najlepsze, jako osobisty rezonans. Wspieramy każdą wyjątkową osobę w znalezieniu jej bezpośredniego rezonansu i służenia w sposób, w jaki czuje, że została zaprojektowana. Jedynym sposobem, w jaki się uczymy, jest życie poprzez bezpośrednie doświadczenie prawdy gnostyckiej. Wskazuję na wytyczne dotyczące moralnego charakteru, aby pomóc innym zrozumieć, że rozpowszechnianie informacji, o których nie mamy bezpośredniej wiedzy, i zatruwanie umysłów przeciwko innym w społeczności duchowej, jest zachowaniem niedojrzałej i niekompetentnej osoby. Jako osoba uczciwa, której zależy na prawdzie, musisz zapytać, czy oszczercze informacje są prawdziwe, czy nie. Gdy influencer online udający przewodnika duchowego obraża innych, których nie zna, podnoszą się czerwone flagi, a zatem osoba ta okazuje się być niemoralna i nieetyczna.

Chodzi mi o to, abyście zrozumieli, że nadal możecie kochać, troszczyć się i okazywać współczucie ludziom, którzy mają i utrzymują przeciwne punkty widzenia i perspektywy, i pozwolić im być tym, kim muszą być w tej chwili, jednocześnie wyznaczając linię i mówiąc „to jest nie do przyjęcia w mojej rzeczywistości”. W moim życiu osobistym, czy w moim przypadku w zarządzaniu wspólnotą, spotykam się z zachowaniami, które są nie do przyjęcia, ponieważ generują szkodliwe warunki, a zatem muszę dokonać wyboru. Nie mogę pozwolić, aby nieświadomi ludzie, którzy czynią krzywdę innym, robili to dalej, zwłaszcza gdy nie chcą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny w społeczności. Społeczność musi zrozumieć ryzyko związane z krzywdzeniem innych, gdy angażuje się w negatywne zachowanie ego, zaś moją rolą jako zarządcy jest upewnienie się, że środowisko jest tak bezpieczne, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania, przed którymi stoimy .

Jest to przykład doświadczania konfrontacji w odniesieniu do systemów przekonań. Co ma dla ciebie znaczenie? Co cię obchodzi? Co jest dla ciebie prawdą? Wejdź do swojego serca i zadaj pytanie oraz miej odwagę słuchać informacji zwrotnych uczciwie i zgodnie z prawdą. Kiedy jestem w świecie sesji energetycznych i pracuję w sieci, zadaję sobie pytanie, czy jestem skażona lub manipulowana przez czerwony sześcian lub przez oszustów cieni udających anielskie zespoły prowadzące? To wymaga odwagi. Potrzeba odwagi, aby znaleźć obszary w swojej świadomości i umyśle oraz w systemie przekonań, w których byłeś manipulowany, gdzie nieświadomie propagowałeś coś, co jest niezdrowe lub szkodliwe, bez świadomości o używaniu tego w ten sposób przez siły zewnętrzne.

To czas w tym roku, kiedy będziemy musieli na głębszych poziomach zmierzyć się z osobistymi przekonaniami i przekonaniami innych, ponieważ musimy określić, co jest dla nas prawdziwe i gdzie są nasze granice. Może to być trudne, ponieważ każda jednostka musi mieć swoje unikalne doświadczenie gnozy, aby się uczyć. Nie mogę ingerować w procesy uczenia się ludzi, mogę jedynie poprowadzić was do Boga i być prawdziwą Północą, aby pokazać wam Drogę, aby ograniczyć krzywdy, na jakie jesteście narażeni i poznać drogę do przodu w rozwijaniu waszej bezpośredniej relacji z Bogiem bez pośredników, bez przeszkadzających tożsamości, bez wzywania mistrzów i tym podobnych, dopóki nie będziecie ponownie całkowicie pewni, z kim i z czym rozmawiacie.

Pamiętajcie, że żyjemy w czasie wojny psychologicznej, wojny informacyjnej, w której jedynym kompasem, jaki mamy, są nasze czyste i kochające serca. Jesteśmy ślepi w burzy piaskowej absolutnego chaosu, gdy obca maszyneria jest demontowana. Nasz umysł nie zabierze nas tam. Nasza sprawność intelektualna nas tam nie zaprowadzi. To czysta miłość i współczucie wewnątrz naszego kryształowego serca, w którym kochamy siebie i bezwarunkowo kochamy innych, ale poprzez stawianie odpowiednich granic nie pozwalamy im obniżać naszych standardów moralnych. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie wyrządzać więcej szkód na świecie. I trzeba przyznać, to trudne, ponieważ żyjemy w kulturze śmierci, więc nie możemy być dla siebie zbyt surowi, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby być nieszkodliwi dla innych i pozwolić im być tym, kim są, o ile fizycznie nie ranią innych.

Mając to na uwadze, zatrzymajmy chwile pełnych miłości intencji, współczujących intencji, empatycznych intencji, aby rozpoznać naszych braci i siostry we wspólnocie duchowej, aby wzmocnić naszą jedność ze wspólną boskością, ze wspólnym celem sensu, który wzywa nas, aby służyć naszemu najwyższemu wyrazowi w Bogu i Chrystusie. Dzielmy się tą miłością ze sobą i dzielmy się tą miłością z innymi. Wyobraź sobie, że wszyscy trzymamy się za ręce w kręgu na tej ścieżce wielkiego wyzwania i duchowej walki.

Mówmy sobie i innym: „Miłość i pokój niech będą z tobą, mój przyjacielu. Pokój i miłość niech będą z tobą, mój przyjacielu. Pokój i miłość niech będą z tobą, mój przyjacielu”.

Ponieważ ostatecznie wszyscy jesteśmy duchowymi przyjaciółmi wznoszącymi się na tej trudnej ścieżce razem, ucząc się naszych lekcji, doświadczając naszej gnozy, a po drodze napotykając niesamowite tsunami świadomości Antychrysta w świecie chaosu i kultury śmierci, przeżywając to niesamowite doświadczenie obserwowania powrotu na tę planetę Założycieli, Kosmicznych Christosów. To nie nasz intelekt wykonuje tę wielką duchową pracę. To autentyczny byt, świętość naszej wewnętrznej boskości jest darem i skarbem, który dał nam Bóg. Odżywiaj wewnętrzny płomień, wewnętrzny Szmaragdowy Kryształ i swoje święte serce, które dał ci Bóg.

Zachowujmy tę przestrzeń dla wszystkich naszych ukochanych braci i sióstr we wspólnocie duchowej, aby mogli znaleźć pocieszenie, pokój, duchową ochronę, połączenie i znaczące relacje w tym, co razem dzielimy. Mamy siebie nawzajem, mamy współtowarzyszy, którzy są mili, oddani duchowemu rozwojowi, dzieląc nasze osobiste przestrzenie w społeczności. Starajmy się połączyć z tą boskością oraz z tymi wspólnymi wątkami i więzami, które jednoczą nas jako istoty ludzkie, anielskie istoty ludzkie, budząc się i pamiętając, kim naprawdę jesteśmy w tym niezwykle ważnym czasie planetarnego rozwidlenia i wniebowstąpienia.

Błogosławmy wspólnotę i najwyższy wyraz naszej Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca. Niech każdy z was znajdzie swój rezonans, który pozwoli nam wypełnić najwyższy wyraz i cel, tak jak chce tego Bóg, pozwalając sobie na badanie i odkrywanie wewnętrznej zawartości własnego serca. Wiedząc, że Miłość jest wszystkim. Bóg jest miłością. A Miłość jest drogą naprzód. Obyśmy uzdrowili nasze serca, obyśmy zachowali nasze serca, abyśmy stworzyli dla siebie spokojną oazę dla naszego wewnętrznego sanktuarium i Najświętszego Serca, kiedy jesteśmy wystawieni na siły chaosu podczas tej intensywnej zmiany planetarnej.

Utrzymujmy w naszych sercach pełną miłości modlitwę za wszystkich członków naszej duchowej wspólnoty, aby połączyli się razem poprzez prawdziwy, doskonały pokój i bezwarunkową miłość. Niech każda wyjątkowa osoba w naszej społeczności wie o braterstwie, siostrzeństwie i przyjaźni, która jest obecna poprzez nasze intencje, nasze myśli, nasze emocje i nasze zachowania. Obyśmy wszyscy chcieli zwiększać naszą dobroć, naszą boskość, naszą czystość poprzez nasze kochające serca. Proszę, okaż swoją miłość swoim braciom i siostrom w tej wspólnocie i pobłogosław ich, życząc im pokoju, miłości, szczęścia i obfitości w każdy sposób, który rozwija ich ducha i ich wyjątkową więź z Bogiem.

Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Z Wiecznego Światła Boga, którym jestem, z Odwiecznej Miłości Boga, którym jestem, z Wiecznej Mocy Boga, którym jestem, i ze świętego Kryształowego Serca Boga, którym jestem, otwieram swój umysł, ciało i ducha do przyjęcia dobroci. Uwalniam wszelkie ciężary, myśli i wspomnienia bolesnej przeszłości lub przyszłości. Dzięki sile mojego związku w jedności z Bogiem, w połączeniu z moimi celowymi, nieustraszonymi działaniami i głębokim związkiem z umysłem, sercem i ciałem Boga, moja przyszłość jest tworzona w doskonałej harmonii, tak jak Bóg tego pragnie. Proszę i akceptuję, że jestem wzniesiona, jestem oświecona, jestem urzeczywistniona i wznoszę się w tej i każdej chwili do wyższej prawdy, tak jak Bóg tego chce.

Mój egoistyczny umysł jest cichy, nieruchomy i słucha wibracji serca czystej miłości i wiecznego płomienia, który istnieje wewnątrz mnie. Od tego dnia żyję bez strachu. Od dzisiaj, w mojej szczodrości, udziel wszystkim miłującej dobroci i przebaczenia. Poprzez obieg życia życie oddaje i wszystko wraca do mnie z nadmiarem, zaś błogosławieństwa przychodzą w oczekiwany i nieoczekiwany sposób. Bóg zaopatruje mnie w cudowny sposób. Jestem naprawdę wdzięczna. Pozwoliłam, żeby tak było. I życzę tego samego wszystkim moim braciom i siostrom oraz wszystkim innym. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże.

Kochani, pieczętujemy nasze zgromadzenie i sesję oraz najwyższy wyraz Odwiecznej Miłości Boga, mocy jedności i prawdy. Pozwalamy, aby wibracja i rezonans prawdy objawiły się w naszych umysłach, sercach i ciałach. Akceptujemy tylko to, co jest w prawdziwym rezonansie z naszym sercem, a odrzucamy całą resztę. Ukochani, kiedy pieczętujemy naszą sesję w najwyższym świetle, nasz nieskończony strumień miłości jest z wami. Bądźcie wspierani, pocieszani i żyjcie w pokoju, wiedząc, że miłość Boga jest z wami, wiedząc, że miłość Boga jest z nami i wiedząc, że miłość Boga jest obecna w naszej społeczności. I tak jest, kochani.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz