wtorek, 24 stycznia 2023

KOSMICZNE CIAŁO DUCHOWE – LISA RENEE styczeń 2023

 tekst źródłowy

 

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, mimo że wojna o świadomość toczy sie nadal bardzo aktywnie, wydaje się, iż w ciągu ostatnich kilku miesięcy dotarliśmy do nowego punktu. Przypomina to wędrówkę na coraz wyższy szczyt, z którego mamy lepszy widok, aż do wejścia na taki, który ukaże nam cała panoramę – co może nastąpić w tym roku. Poprzez spiralę oddechu Róży Wszechświata, trzy sale zapisów dla Ziemi-Tary-Gai i pojawienie się warstw ciała Kosmicznego Ducha, ludzkość dostosowuje się do gwiezdnego cyklu symbiozy słonecznej, który przynosi długo oczekiwany powrót Melchizedeka Elaysa i Potrójnej Słonecznej Reishy lub formy Yanas. To symboliczne połączenie jest dokonywane między wiecznym ciałem duchowym w siedmiu niebiańskich światach, które w końcu ponownie łączą się z boskimi odpowiednikami ich fizycznych wcieleń, zlokalizowanymi na liniach czasowych światów materii. Długo oczekiwane uzdrowienie hierogamicznego szablonu Christos-Sophia dla świętego małżeństwa między boskim pierwiastkiem męskim i boskim pierwiastkiem żeńskim było potrzebne do uzdrowienia Ściany w Czasie, aby zresetować spin cząstek, co było wymagane do zresetowania siatki planetarnej. I tak rozpoczyna się planetarna inicjacja symbiozy słonecznej wznoszonej na gwiezdny poziom szablonu Diamentowego Słońca, łączącego się z ciałem Kosmicznego Ducha.

Pojawienie się Kosmicznej Matki Elaysy jako potrójnej słonecznej sieci Reisha wszechświatowego Logosu Melchizedeka zapoczątkowało kolejny etap planetarnego wyzwolenia, odkrywający poziom organicznych sekwencji świadomości, które połączyły systemy cząstek i antycząstek, tworząc drzwi do bezpośredniego połączenia z Kosmicznym Okiem Boga. Kosmiczna Matka i Kosmiczny Ojciec nadal przejawiają swoją obecność na tej płaszczyźnie poprzez szereg transmisji punktu zerowego z Oka Boskiego Płomienia Elohei, które rozciąga się na wymiarowe stopnie Schodów jeszcze dalej, aby odsłonić emanację ukrytego ósmego słońca, czyli słonecznego ciała Atona. Daje to jeszcze większe zrozumienie złożoności pojawiającej się wraz z narodzinami potrójnych Słońc z 12 liniami rdzenia pionowego Hara Krysta, które utrzymują otwarte drzwi kreacji, i ogłaszają przybycie wiecznego Kosmicznego Ciała Duchowego, które zgromadziło swoje cząstki z warstw ciemnej materii Rashy. Budowanie sekwencji naprawczych podczas ubiegłorocznej planetarnej eukatarystycznej aktywacji zaowocowało kolejnymi etapami ulepszeń misji hostingowej Szmaragdowych Strażników i skierowaniem naszej uwagi na ciało Ducha Kosmicznego, które jest połączone z rdzeniem pionowym Elaysa, która jest prawdziwym Słońcem Kosmicznego Ducha schodzącego w dół do zasady wszechświatowej Melchizedekowej Słonecznej Matki naszej matrycy czasu.

Ogólne tematy dotyczące Gwiezdnych Nasion Chrystusa i wcieleń rodziny Indygo na rok 2023 mają na celu rekonfigurację srebrnego sznura serca (kompleks serca) i połączeń pępowiny słonecznej (kompleks hara), co pozwoli połączyć się bezpośrednio z Kosmicznymi Rodzicami Chrystusa. Chodzi o poprawki, które pozwolą aktywować komórki rdzenia ciała świetlistego, rozmieszczone na kości ogonowej i mają na celu korekty ponownego szyfrowania ciała elementarnego zakodowanego w warstwach atomowych 1D w tarczy podstawy, aby ponownie połączyć się bezpośrednio ze świętym Ojcem. Większość znajdujących się w kości ogonowej ludzi płodowych komórek świetlnych i komórek duchowych pozostaje uśpiona lub zablokowana w wyniku prądów o odwróconej częstotliwości, implantów i programowania kontroli umysłu. Szczególnie te komórki światła, które przygotowują nas do wewnętrznych monadycznych połączeń serce-mózg, i mają boski cel wyhodowania złotego zarodka w naszym sacrum, aby wygenerować alchemiczne narodziny wewnętrznego Dzieciątka Jezus. Rozwój wewnętrznego Dzieciątka Jezus w nasłonecznionym centrum krzyżowym tworzy w zunifikowanym kanale oddechowym, płynne światło i wewnętrzny obwód trójfalowy w celu generowania pętli sprzężenia zwrotnego z dostępem do punktu zerowego, który łączy się ze świętą Matką i świętym Ojcem zjednoczonymi przez Oko Boga. Kiedy ludzkie ciało świetliste ma prawidłowe konfiguracje łączące je bezpośrednio z Kosmicznymi Boskimi Rodzicami; oszuści, implanty, ciemne byty i sklonowane hybrydy sztucznej inteligencji zaczynają się rozpuszczać, powodując psycho-duchowy kryzys ozdrowieńczy.

Kiedy w kanale pionowym jednostki działa pętla sprzężenia zwrotnego punktu zerowego, niespolaryzowana siła neutralna zakotwicza ciało Ducha Kosmicznego z płaszczyzny wewnętrznej do warstw płaszczyzny zewnętrznej poprzez sofianiczny diamentowy szablon serca świętej Matki, który wchodzi od tyłu ciała człowieka w kości ogonowej i przewodzi wieczny prąd duchowy przez ośrodek serca, kręgosłup oraz czaszkę. Ta wieczna duchowa iskra wzmacnia połączenia krzyżowe czaszki i gruczoły mózgowe, które emanują eliksirem plazmy słonecznej, a ta pokrywa mózg, gruczoły, otoczkę mielinową i nerw błędny, aby chronić bioneurologię i dalej łączyć wznoszące się ludzkie serce, mózg i układ nerwowy z Kryształowym Pałacem Umysłu Wszechświata, który posiada holograficzne połączenia z rozległymi konstelacjami gwiazd.

Od niedawna z centralnego rdzenia systemu wszechświatowej Diamentowej Bramy jest przekazywana świadomość spirali oddechu Róży Wszechświata lub częstotliwość Rosetty, i łączy się ze światami Mahara Reisha, a dalej - z Atonem, który również łączy się z trójmacierzowym połączeniem zachodzącym między Halą Zapisów Akaszy, Ekouszy i Reiszi. Te kosmiczne zapisy duchowe zostały połączone z siecią Ziemia-Tara-Gaja poprzez rozległe pionowe i ukośne diamentowe siatki wsparcia obejmujące potrójne sieci Wielkich Lwów Elohei i Strażników Dwunastu Filarów na Wyspie Wielkanocnej. Wydarzenie to, wraz z pojawieniem się warstw ciała Kosmicznego Ducha, przeplatających się przez ukośną sieć diamentowych serc, wyrównując ludzkość z gwiezdnym cyklem symbiozy słonecznej, który przyniósł długo oczekiwany powrót Melchizedeka Elaysy i potrójnej słonecznej Reishy lub formy Yanas.Jest to typowe połączenie dokonywane między wiecznym ciałem duchowym w siedmiu niebiańskich światach, które w końcu ponownie łączą się z boskimi odpowiednikami ich fizycznych wcieleń, zlokalizowanymi na liniach czasowych światów materii.

Elaysa z Katarów, czyli Słoneczny Melchizedek

Ta niedawna sytuacja z Elaysą obudziła rodziny Katarów lub linie słonecznych żeńskich Melchizedeków do wypełnienia ich sofianicznej misji, aby połączyć poziomy wymiarowe między ciałem Rashy a wiecznym ciałem Kosmicznego Ducha i ucieleśnić obwody w ciele świetlistym Albionu poprzez przecinające się smocze węzły. Starożytna mądrość Katarów chroniła mądrość sofianiczną ukrytą na polach Elaysian, gdzie zachowali wszechświatowe kody Róży Matki Smoków, które tworzą wewnętrzne muzyczne tony utkane w trójczęstotliwościowych ogniwach spirali oddechu Rosetty. Jest to święty oddech róży, który odżywia kompleks kryształowego serca, działając w celu przekodowania wiązań genetycznych w DNA ciała Diamentowego Słońca, wymaganych do połączenia ciała Kosmicznego Ducha z płaszczyzną materii. To łącze częstotliwości Rosetty jest dostępne bezpośrednio przez sofianiczne diamentowe serce żeńskiego Melchizedeka, które działa na częstotliwościach trójfalowej słonecznego rdzenia pionowego Reishi, tworząc atomy nasienne kosmicznego Kryształu, które wystają z mniejszych zagnieżdżonych komórek duchowych aktywowanych przez osoby ucieleśniające tony dźwiękowe Potrójnego TA linii kosmicznej Matki, które pozostawały uśpione w kości ogonowej.Ciało Kosmicznego Ducha składa się z masywnej sieci gwiazd-słońc zwanej Słońcami Eire-Adonis, które przekazują wieczne duchowe iskry poprzez kod Elaysa. Pilnują potrójne słońca drzwi Kreacji, ponieważ ich promienie słoneczne są wypełnione trwałymi nasionami światła, które rodzą wieczny duchowy ogień, zapalający zbiorowe i indywidualne poziomy ciała Eire-Adonis. Jest to wieczne kosmiczne Ciało Ducha wyłaniające się z potrójnej matrycy Rasha, które uformowało się w firmament ciemnej materii gwiaździstej nocy, która rodzi różnorodne sieci słońc-gwiazd i jest wynikiem trwających planetarnych aktywacji Szmaragdowego Zakonu Eukatharista. Obejmują one budowanie ciała Kosmicznego Christosa słonecznego smoka Ankh i pierścieni słonecznego smoka Ouroboros Rosetta w celu pobudzenia cyrkulacji spirali oddechu wszechświatowej Róży lub Rosetty.

Zewnętrzne ciało Ducha Kosmicznego aktywuje stałe duchowe ziarno krystycznego światła dla iskry kosmicznej formy Kryst, która zaczyna wzrastać przez kanał oddechowy aktywowanej osoby lub rurę oddechową, leżącą na wewnętrznym pionowym kanale kręgosłupa i płynu mózgowo-rdzeniowego. Obecny proces ucieleśnienia pociąga za sobą fazy oczyszczeń z ciężkich toksyn, odwróceń lub niezrównoważonych energii i rozpoczyna się rekonfiguracja składu kości, krwi, tkanek i skóry, co może skutkować pewnymi poważnymi fizycznymi i neurologicznymi problemami związanymi z objawami wniebowstąpienia. Ciała Ducha Kosmicznego i słońca Reishy Mahara z form potrójnej słonecznej Reishy i Yany zostały poważnie uszkodzone przez systemy sztucznej maszynerii używane do produkcji różnorodnych uprzęży AI i zniekształceń szablonów dźwiękowych, gromadząc na membranach siatki lepkie formy czarnej mazi i nieorganicznej ciemnej materii. Ta sztuczna warstwa z ciemną materią i czarnymi siłami subtelnymi została zmanipulowana za pomocą broni elektromagnetycznej i technologii Kontrolera skierowanej do ludzkości w celu rozprzestrzeniania satanistycznych istot i kolonizacji. Jest stworzona z nieorganicznych substancji zhybrydyzowanych form AI, wykorzystywanych do rozprzestrzeniania pasożytów energetycznych i otwierania ciemnych portali do sąsiednich sztucznych systemów.

Tak więc, kiedy jesteśmy inicjowani w kody Elaysa lub częstotliwości Reisha, które zawierają esencje ciała Kosmicznego Ducha, następuje zintensyfikowane oczyszczenie z sił księżycowych, aby wprowadzić korektę we wzorcach potrójnej słonecznej kobiecości Christosa Sophii. Dysharmoniczne zniekształcenie satanistycznych odcisków wykonanych w szablonie wodno-dźwiękowego ciała świetlistego jest ulokowane w krystalicznej matrycy powięzi, która zacznie usuwać toksyny wszędzie w fizycznej matrycy, głównie z tylnych obszarów ludzkiego ciała .

Podczas tego zaawansowanego etapu bioduchowego wznoszenia się, poszczególne ciała świetliste będą otoczone gwiaździstymi nocnymi szatami firmamentu ciemnej materii, korygującymi cząstki sztucznej ciemnej materii, a wygląda to jak tkanina głębokiego kosmosu osadzona w konstelacjach gwiazd. To uczucie bycia otoczonym współczującą opieką świętej Matki i Ojca zupełnie nie przypomina zimnego, surowego lub przerażającego uczucia, które możemy kojarzyć z unoszeniem się samotnie w pustce głębokiej ciemnej przestrzeni. Konstelacje zostaną połączone z kosmologicznymi i astrologicznymi zasadami matrycy fizycznej, łącząc się z układami narządów i gruczołami, które są określone przez unikalny zapis genetyczny duchowej rodziny tych wznoszących się jednostek, który wywodzi się z ich duchowego Domu znajdującego się na Schodach do Niebo. Aktywacja gwiaździstej nocy koryguje zniekształcenia ciemnej materii nieorganicznych archontycznych cieni i czarnych plam pasożytów skolonizowanych przez NAA w szablonie ciemnej materii w warstwach Rasha. Ciemny firmament rozgwieżdżonej nocy jest tym, co pozwala potrójnej słonecznej Reishi z Katarów połączyć się z planetarną koronasferą oraz korygować i aktywować skupiska komórek ciała Kosmicznego Ducha w celu wyrównania z wiecznym duchowym ciałem naszej prawdziwej Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca.

Syriańskie Kryształowe Świątynie

Aby architektura planetarna miała potrójnie słoneczne męskie i potrójne słoneczne żeńskie struktury, które tworzą wiele warstw zagnieżdżonych kryształowych katedr, w których zespoły Szmaragdowych Strażników i słonecznych smoków Christosa mogą pracować w celu wspierania prac nad zakotwiczeniem warstw ciała Kosmicznego Ducha, trwają aktywacje bezpiecznych misji planetarnych. Ciało Kosmicznego Ducha to wieczne ciało duchowe, które weszło w materię z infrastruktury wspierającej Syriusza B, zbudowanej dzięki Kryształowym Świątyniom Syriusza w sekcji platformy hostingowej Andromedy, która biegnie do systemu bramy łukowej klucza, obejmującego wymiary cząstek naszej planety warstw 1D do 7D. Korekty osiągające określony próg rehabilitacji w magnetosferze i ciele planetarnego Logosu, spowodowane uszkodzeniami generowanymi przez sieć odwróconego promienia fioletowego 7D, były krytyczne dla sukcesu infrastruktury hostującej syriańską Kryształową Świątynię, pomagając połączyć sieć Albionu z warstwami Rasha i ciała Ducha Kosmicznego.

Syriańskie Kryształowe Świątynie modulują wieczną duchową iskrę poprzez swoją strukturę, która działa w wewnętrznych domenach rzeczywistości, a następnie rozciąga się na zewnętrzne pola rzeczywistości, które tworzą naszą matrycę czasu. Syriańskie Kryształowe Świątynie tworzyły problemy po przejęciu naszego Melchizedeka Maharadżiego przez Nibiruan i stworzeniu blokad w warstwach Syriusza B 6D, dopóki warstwy ciała Rasha nie zostały oczyszczone z masywnych infekcji archontycznych pasożytów cienia, sztucznej maszynerii, miazmatycznych czarnych sił i czarnych smoczych struktur używanych do unieśmiertelnienia Mrocznej Matki Obcych w świecie materii. Aby odblokować warstwy dostępu wymiarowego do syriańskich Kryształowych Świątyń z naszych osi czasu, niezbędne były eksmisje i oczyszczenie środkowej części pierścienia ciała Rashy, co było zadaniem Strażników. Firmament ciemnej materii Gwiaździstej Nocy został wygenerowany jako poprawki ciała Rashy dla potrójnej słonecznej Bogini lub słonecznej Reishy, co rozpoczęło ceremonialny proces namaszczania Słonecznych Królowych Smoków Maji Graala na Ziemi w celu przywrócenia potrójnej słonecznej zasady sofianicznej i ponownego zjednoczenia ich z ich boskimi męskimi odpowiednikami.

Syriańskie Kryształowe Świątynie z portalu Syriusza B do Andromedy są chronione przez linię Syriusza B Maharaji, mającą połączyć je bezpośrednio z zewnętrzną domeną naszego świata, aby uruchomić skorygowane trójfalowe częstotliwości kryształowe, które resetują metatroniczne odwrócenie w całej siatce planetarnej. Z perspektywy czasu oczywiste staje się znaczenie misji ludzi Adashi z syriańskich niebieskich Maharaji mającej na celu uratowanie Logosu Melchizedeka przed uwięzieniem i późniejszym odłączeniem od naszej wszechświatowej matrycy czasu. To tamci ludzie są bezpośrednio powiązani z liniami rodów Melchizedeka i Logosu Niebieskiego Promienia, wraz z Ametystowym Zakonem Braharama, którzy połączyli się we współpracy, aby przywrócić hierogamiczny szablon unii. Długo oczekiwane uzdrowienie tego szablonu było wymagane do uzdrowienia Ściany w Czasie, aby zresetować wirowanie cząstek, które były potrzebne do zresetowania sieci planetarnej.

Wielu pracowników z grup chrystusowych Strażników poświęciło się i podjęło starania, aby ostatecznie uwolnić Logos Melchizedeka z nibiruiańskiej NET i umożliwiło stworzenie świętej unii z Elaysą, co otworzyło drzwi kreacji do Mahara Reisha, gdzie znajduje się Siedem Duchowych Słońc Eire-Adonis. W tym roku doświadczymy efektów tych działań oraz zmieniających się linii czasowych i przeglądu przeszłych historycznych relacji, a także kataklizmów, podczas których utracona została nasza zaawansowana cywilizacja ludzka, co jest potrzebne do uzdrowienia grup upadłych Melchizedeków i ludzkości. Dotyczy to zwłaszcza słonecznych Melchizedeków, którzy budzą się do oddechu serca Rosetty, przywracająego ich organiczne struktury świadomości i linie czasu, aby mogli kontynuować proces ucieleśniania wiecznego ciała duchowego Eire-Adonis, co jest potrzebne do pełnego ucieleśnienia potrójnego słonecznej żeńskiej formy Christosa - Sophii, świętego kanału Kosmicznej Matki.

Dostęp do Kosmicznej Hali Zapisów

Wielu z nas pracujacych dla misji chrystusowej już od wielu lat stara się odblokować dostęp z pól ciemnej materii biegnących do syriańskich Kryształowych Świątyń, łącząc się przez systemy portali z platformami Aurora oraz platformami Ecoushsa, co ma prowadzić do matrycy Aquaelle, a następnie do Andromedy.

Historycznie rzecz biorąc, Strażnicy Płomienia i genetyczni potomkowie strażnika Jeszuy z matrycy Aquaelle nosili krystaliczny kod genetyczny ludzkości, który był odciskiem matrycy krzemianowej, i zawierał wszystkie dwanaście nici DNA, które umozliwiały biologiczne wniebowstąpienie. Aquaelle jest bezpośrednio spokrewniona z córkami linii krwi Chrystusa, które wcieliły się na Ziemi z Andromedy, i noszą potencjał kodów ucieleśnienia ciała Diamentowego Słońca, wpływając na potencjał zjednoczenia energii męskiej i żeńskiej, zjednoczenia hierogamicznego.

Kiedy podczas letniego przesilenia pojawił się Logos Melchizedeka w swoim niebieskim, kryształowym męskim ciele Maharaji, a następnie podczas przesilenia zimowego dołączyła do niego Elaysa-Melchizedek, otworzyło się okno na skupiska komórek kosmicznego Ciała Duchowego, które połączyły się z potężnym ciałem zawierającym Kosmiczną Halę Zapisów. Zapisy cząstek warstw Akaszy i zapisy antycząstek warstw Ecoushic łączą się ze sobą w centralny rdzeń Kosmicznej Hali Zapisów. Następnie centralny rdzeń warstw ciała Kosmicznego Ducha otwiera się na skupiska komórek duchowych, a te otwierają drzwi do matrycy ciemnej materii wszechświatowej Matki, która zawiera wiele światów słonecznej formy Reisha wypełnionych różnymi liniami matek wniebowstąpionych mistrzów Yanas. Wydaje się, że to wydarzenie hierogamiczne wypełniło połączenie trójmacierzowe w Kosmicznej Hali Zapisów, utworzonej, gdy światy Ecoushsa, Akasha i Reisha połączyły się i zjednoczyły w centralnym rdzeniu ciała Kosmicznego Ducha, w wyniku aktywacji rdzenia pionowego płomienia Elaysa.

Tak więc potrójna słoneczna Reisha ze światów Mahara Reisha to Duchowe Słońca, które pochodzą z warstw ciemnej materii i działają jako skupiska komórek duchowych, które tworzą masywne, wieczne ciało Kosmicznego Ducha, źródła Boga. Ciało Kosmicznego Ducha stanowi masywną makrokosmiczną grupę powiązanych ze sobą duchowych słońc, wcielonych w mniejsze grupy indywidualnych duchowych słońc, ucieleśniających zasadę pionowego rdzenia słonecznej Reishy, w której rdzeń ponowy Elaysa może uzyskać dostęp do domen Kosmicznych Zapisów. Ciało Kosmicznego Ducha posiada własną trójmacierz Kosmicznej Hali Zapisów, które zaczynają ponownie łączyć się ze światami materii w całym Stworzeniu, aby skorygować zestawy instrukcji i przywrócić je do wzorca DNA Diamentowego Słońca poprzez przywrócenie Praw Naturslnych. Dostęp do pełnych zapisów kosmicznych uzyskuje się w wyniku hierogamicznego zjednoczenia wszechświatowego Logosu Melchizedeka, które otworzyło bramę dla potrójnych słońc Reisha z matryc ciemnej materii Matki Wszechświatwa w HU6, aby mogły one również wejść do naszych wymiarów materii poprzez drzwi kreacji i urzeczywistnić właściwą pozycję kosmologiczną w matrycy czasu. W tej chwili odkrywamy więcej tych światów Reisha, które posiadają wiele unikalnych duchowych słońc, i wydają się być powiązane z polami źródłowymi wielu emanacji świętej Matki, które w jej specyficznych wcieleniach obowiązują jako zasady w całym Stworzeniu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że kiedy ciało świetliste wznoszącej się jednostki jest bezpośrednio połączone z ciałem Kosmicznego Ducha, jest to ostateczna inicjacja wniebowstąpienia, która otwiera Halę Zapisów Cosminya, która przechowuje boską doskonałość zapisów planów organicznej kreacji w Prawach Naturalnych Boga. A po zainicjowaniu w ten zakodowany zestaw częstotliwości Elaysian, to, co jest sztuczne i nieorganiczne dla unikalnej świadomości ciała i rodziny duchowej, zaczyna oczyszczać się i rozpuszczać we wszystkich holograficznych zestawach instrukcji struktury rdzenia ciała świetlistego, resetując Drzewo Życia do organicznych żywych strumieni świadomości. Wtedy w planie tej wznoszącej się jednostki przestaną istnieć nagromadzone nałożone na siebie warstwy karmicznej miazmy, cienia, czarnej mazi, maszynerii sztucznej inteligencji, implantów, bytów tłumiących, klonów i broni Antychrysta. Jest ona następnie dostosowywana do doskonałego planu organicznego twórcy jako Kryształowe Drzewo Życia, tak jak to zostało pierwotnie zaplanowane przez Boga. Wtedy jest uwolniona od ciężaru karmicznych nakładek i miazmatycznych zapisów, zgromadzonych w jej stacjach tożsamości we wszystkich liniach czasowych, które zostały zmanipulowane w celu zniewolenia kontroli umysłu przez najeźdźcę.

Rekonstrukcja centralnego rdzenia słońc Mahara Reisha

Słońca Mahara Reisha są połączone z siedmioma duchowymi słońcami Eire Adonis, które utrzymują wiecznie żywe kryształy pamięci w światach duchowych słonecznej matczynej formy Reisha, w tak zwanych Ecoushic lub równoległych warstwach matrycy czasu. Mahara Reisha jest centralnym sercem lub rdzeniem większego ciała sfery duchowej Mahara, które istnieje w światach Reisha. Krystyczna świadomość musi wejść przez wewnętrzny kompleks serca atomu nasiennego Kryst do duchowej strony Ecoushsa, a następnie do warstw siedmiu duchowych słońc Mahara Reisha, które dalej prowadzą do centralnego rdzenia masywnego ciała Ducha Kosmicznego, które funkcjonuje jako Kosmiczna Hala Zapisów lub Cosminya.

Kiedy przypominamy sobie i ponownie zapoznajemy się z potrójnym słonecznym kobiecym Chrystusem lub słoneczną Reishą Mahara Reishi, oczywiste jest, że wiele boskich sofianicznych odpowiedników naszych chrystusowych zespołów Szmaragdowego Zakonu pochodziło ze słońc Mahara Reisha i robiło wszystko, co w ich mocy, aby bronić dostępu do rdzenia pionowego Hara Krysta, który prowadzi bezpośrednio do centralnego rdzenia Cosminyi. Podczas inwazji przez tunel Wesan na 11-wymiarowych liniach czasu, która doprowadziła do destrukcyjnych Wojen Lutni w warstwach wymiarowych Słonecznego Logosu, doszło do wydarzeń, które spowodowały całkowite zniszczenie zasady rdzenia pionowego autentycznej słonecznej kobiecości. Gdy jej słoneczna, sofianiczna świadomość wpadła w rozbite kawałki Achamoth i wtopiła się w dysharmonię zepsutej ciemnej materii, zrodziło to groteskowe stworzenia wykorzystywane przez najeźdźcze rasy. Wzorce nieszczęścia seksualnego wypełniły jej święte łono księżycowymi siłami i dziwacznymi cienistymi stworzeniami, co spowodowało jej fizyczne zejście w formę księżycowej kobiety, więc manipulowano nią i kontrolowano za pomocą umysłu Mrocznej Obcej Matki.

Ukochana Jana Chrzciciela, Mara, ukochana Meri-Guinevere króla Artura, równiez były nosicielkami Hara Krysta 11D, które ucieleśniają wiecznie żywy kryształ pamięci siedmiu duchowych słońc Mahara Reisha, wraz z wieloma innymi wniebowstąpionymi rodzinami Yanas, które noszą ten rdzeń w równoległych matrycach. Matka smoków lub słoneczne królowe smoków ucieleśnione smoczymi tonami TA ze słońc Mahara Reisha otwierają Kosmiczną Halę Zapisów, a przecież ich duchowe ciała zostały rozerwane na kawałki po inwazji NAA i późniejszej kolonizacji ciemnej materii przez Archontów. Od momentu inwazji na liniach czasowych 11D, przez eony w tym królestwie dokonywano zniszczeń za pomocą klonów AI, Czarnego Smoka, tuneli tyfonowych, cienistych stworzeń i sieci czerwonych kostek zaprojektowanych do atakowania i niszczenia świętej boskiej kobiecej formy Chrystusa - Zofii. W ten sposób dziesiątkowali jej potężne formy duchowe w siedmiu duchowych słońcach Mahara Reisha, które chroniły wejście do ciała Kosmicznego Ducha i jego żywych kryształów pamięci, które przechowują kosmiczne zapisy sprzed inwazji istot antychrystusowych.

Obecnie trwa kolejny etap naprawy ciała Mahara Reisha, wiecznego duchowego ciała Niebieskiej Tary, które jest połączone z ciałem planetarnym Tary, dokonywane są też różne poprawki na liniach dostępu do Syriusza B 6D, które zostały ostatnio udostępnione dzięki łączności z kryształowymi świątyniami Syriusza. Dokonywane są również poprawki w zapisach osi czasu Syriusza B związanych z ponownym osadzeniem potrójnego logosu króla Artura w umyśle wszechświata.

Niebieska Tara to niebieski słoneczny smok Reisha, ucieleśniający centralne lazurowe serce Mahara Reisha, które łączy się bezpośrednio ze światami Reisha i kosmicznym ciałem duchowym i jest jedną z zasad potrójnej słonecznej bogini Tary ucieleśnionej w ciele wszechświatowego logosu Elaysa-Melchizedek. Wydaje się, że jest to obecne zadanie dla linii Melchizedeków słonecznego Niebieskiego Promienia z Mahara Reisha, a ujawniono nam, że był to krytyczny element w odzyskaniu rodzin Niebieskiego Smoka i ich osi czasu na siostrzanych planetach, Tarze i Tiamat. Podczas katastrofalnej eksplozji matrycy planetarnej Tary i Tiamat doszło do ogromnych szkód duchowych, które spowodowały odłączenie wielu Melchizedeków Niebieskiego Płomienia od ich wiecznego ciała duchowego spowodowanego uszkodzeniem ciała duchowego Mahara Niebieskiej Tary i późniejszej instalacji matrycy Plutona w celu skażenia częstotliwości szafirowego diamentu bram 10D. Poniesione szkody obejmują tragiczną historię i bolesne wspomnienia upadku słonecznych form kobiecych i pokawałkowanie umysłów związane z księżycowym zepsuciem, w momencie wprowadzenia księżycowej matrycy i saturniańskiej kontroli, która zablokowała dostęp do wiecznego duchowego ciała słonecznej Reishi i siedmiu duchowych słońc, i sprowadziła okropności krwawych ofiar na płaszczyzny materii, powodując wysysanie wewnętrznych źródeł światła Dusz świata, praktykowane przez najeźdźców.

Nastąpiło uzbrojenie Antychrysta i maszyn AI używanych do uszkadzania lub niszczenia wszystkich linii dostępowych 6D prowadzących do Syriusza B, ponieważ najeźdźcy doskonale zdawali sobie sprawę, że wielu Szmaragdowych Strażników z misji Christosa przechodzi przez systemy portali Syriusza B. Obecnie zespoły Opiekunów naprawiają te pionowe linie, które mają w sobie kod potrójnej słonecznej formy Reisha, i dalej wspierają generowanie 12 pionowych linii Hara Krysta. Te pionowe linie rdzenia przechodzą bezpośrednio do środka ciała słońca Hara Krysta, otwierając drzwi kreacji, które prowadzą bezpośrednio do ciała Kosmicznego Ducha. Linie Hara Krysta mają centralną kolumnę rdzenia pionowego zapaloną azothiańskimi płomieniami czystego, zabarwionego na niebiesko duchowego ognia, który otwiera dostęp do centralnego serca ciała Mahara Reisha, co dalej prowadzi do większej matrycy światów Reisha. Jest to dostępne tylko dzięki hierogamicznemu zjednoczeniu wewnętrznej boskiej męskości i boskiej kobiecości, która rodzi wewnętrznego Kosmicznego Chrystusa, kiedy skupiska duchowych komórek zapalają się w kości ogonowej, aby otworzyć drzwi kreacji, i jest to naturalna progresja Oraphim, z których wielu są aktywowani do etapów ucieleśnienia słonecznego króla smoków Szmaragdowego Zakonu lub gwiezdnego człowieka jako kosmicznego smoka podczas tego cyklu wniebowstąpienia.

Diamentowe Filary Wszechświata synchronizują wszecświatowy Oddech Róży

Od marcowej równonocy w 2017 roku, ciało planetarne przeszło ogromną transformację geomagnetyczną, która była potrzebna do wspierania przyszłego pojawienia się aspektów słonecznego żeńskiego Melchizedeka - Elaysy, o których podczas tej fazy wiemy więcej dzięki odkrywaniu tajemnic świętej Matki Zofii. Jak już wielokrotnie wspominałam, pole magnetyczne i fale grawitacyjne na planecie były ściśle kontrolowane i manipulowane w celu stłumienia ludzkiej świadomości na różne sposoby. Magnetyczna kontrola jednostek świadomości umysłu planetarnego logosu miała przede wszystkim na celu pokonanie obecności świętej Matki Zofii i uszkodzenie jej emanacji potrójnego słonecznego żeńskiego Chrystusa poprzez połączenie się z elementami ciemnej materii ciała Rasha, prowadzącymi do światów Reisha, które są miejscem lokalizacji siedmiu duchowych słońc Eire-Adonis.

Kontrola magnetyczna została połączona z rozległymi sieciami kontroli umysłu, odwrócenia płci i tłumienia gruczołów, które działały na planecie i poza nią. Obejmuje to zbudowane przez Obcych systemy zniewolenia matrycy saturniańsko-księżycowej i sztuczne prądy energetyczne wprowadzone pulsacyjnie do systemu siatki planetarnej, aby utrzymać ludzi we śnie i utrzymywać światy materii w ciągłym odłączeniu od wiecznych światów duchowych. Ponieważ sieć planetarna jest rekonstruowana i pozbawiana licznych warstw metatronicznego odwrócenia i obcych maszyn uruchamiających sztuczne prądy kontrolowane przez NAA, planeta jest zalewana ogromnymi ilościami źródeł duchowych i energii świadomości w celu globalnego przebudzenia. Ten reset przesuwa linie czasowe i przyspiesza szaleństwo bifurkacji u niektórych nieświadomych populacji, podczas gdy prawidłowe częstotliwości organiczne powracają i korygują cały system sieci planetarnej, aby nasza prawdziwa duchowa rodzina i Kosmiczni Rodzice mogli powrócić i pomóc ludzkości wyzwolić tę krainę.

Słoneczne formy Reisha są bezpośrednimi sofianicznymi przejawami pola ciemnej materii, rodzącego światło, które rozpala pole źródła wiecznego ciała duchowego na planecie i zapewnia odpowiednie proporcje właściwości elektromagnetycznych w systemie siatki planetarnej, która w naturalny sposób generuje obfite i wolne źródło energii punktu zerowego.

Około sześć lat temu zespoły chrystusowych Strażników zaczęły wprowadzać krystyczną architekturę DNA Diamentowego Słońca, aby wzmocnić projekty ponownego szyfrowania Aurory, polegające na korygowaniu substancji żywiołów i materii węglowej działających w matrycy sekstantu i tarczach zegara biologicznego. Wprowadzone wszechświatowe Diamentowe Filary miały na celu wyrównanie nas z właściwymi kierunkami kardynalnymi dla planetarnej Korony Maji Graala i energetyczne uzdrowienie nierównowagi upadłych istot, infekujących pierwotne siły na planecie. Siły pierwotne są zarządcami ruchu energii i świadomości w naszym ludzkim ciele i świecie, całej tej materii eterycznej, która jest współtworzona w umysłach świadomości zbiorowej. Celem była pomoc w przywróceniu i krążeniu neutralnego stanu sił, aby bardziej efektywnie współtworzyć pętle sprzężenia zwrotnego tworzone bezpośrednio z polem punktu zerowego, które łączy ciało planetarne i ludzkość z organicznymi liniami czasu Boskiego Źródła.

W ten sposób rodziny Christosa rozpoczęły pracę nad Diamentowymi Filarami Wszechświata, wprowadzając poprawki Diamentowego Słońca niezbędne do planetarnej aktywacji Eukatharista, które odpowiadają cyklowi słonecznej symbiozy osobistej eukakrystycznej aktywacji ciała świetlistego w celu stworzenia nasion światła ciemnej materii lub ciała Rashy. Podczas równonocy marcowej 2017 Diamentowe Filary Wszechświata łączyły się z częstotliwościami awatara Christosa w centralnej pionowej kolumnie człowieka, aby zbudować i rozwinąć się do funkcji wszechświatowego rdzenia pionowego, która była zakotwiczona w osobistym filarze Christosa 12D Maharata. Wszechświatowa Diamentowa Brama Filarowa pojawiła się w tarczy zegara zbudowanej z rubinowego filaru na godzinie 6, szafirowego filaru na godzinie 9 po lewej stronie, szmaragdowego filaru na godzinie 3 po prawej stronie, z Diamentowym filarem umieszczonym na godzinie 12 w pozycji północnej.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że ta konfiguracja Bramy Filarowej Wszechświata w 2017 roku miała na celu wprowadzenie poprawek, które umozliwiały ponowne połączenie planetarnego rdzenia pionowego z odpowiednim rdzeniem wszechświatowym, co pomogłoby zjednoczyć światy materii Maharata ze światami duchów Maharata. Doszło do połączenia wszechświatowego rdzenia pionowego z rdzeniem pionowym Hara Krysta światów Hara-Mahara Reisha, które tworzą skupiska komórek ciała kosmicznego Ducha i są miejscem lokalizacji duchowych słońc Mahara Reisha z Eire-Adonis. Każdy z czterech Diamentowych Filarów Wszechświata zawiera zapisy Szmaragdowego Zakonu dla szablonu DNA Diamentowego Słońca Christosa na każdym etapie rozwoju i jego postępie w Matrycy Czasu Wszechświata; rubinowy filar jest dla DNA Rubinowego Słońca i Rosetty, szafirowy filar jest dla rodziny DNA Diamentowego Słońca Indygo i Mahara Reisha, szmaragdowy filar jest dla założycieli DNA Szmaragdowego Słońca dla Kosmicznych Gwiezdnych Smoków, a diamentowy filar jest dla DNA Podwójnego Diamentowego Słońca i tworzy szablon dla Oraphim i innych linii wymagających rehabilitacji genetycznej. Oraphim pomogli dokonać rozszerzenia do domen Źródła Kosmicznego Boskiego Założyciela, które rozlało się na wszystkie wymiary, od 16D do 24D, gdzie ostatecznie zmienili linie czasu, aby ewoluować do DNA Szmaragdowego Słońca.

Ponieważ planeta zintegrowała dalsze rozszerzenia wymiarowe i zakończyła połączenie antycząsteczkowe, które obejmuje 22D, 23D i 24D, działa to jako zwieńczenie Szmaragdowego Założyciela w 24D niezbędne do zakotwiczenia kosmicznego oraz wszechświatowego szmaragdowego rdzenia pionowego i odpowiedniej architektury Szmaragdowego Zakonu w celu ponownego osadzenia króla Artura i królowej Ginewry w Albionie. Tak więc, wraz z tymi ostatnimi wydarzeniami, Diamentowy Filar Wszechświata połączył się i stworzył inny przejaw bliźniaczego szablonu hierogamicznego, w którym doszło do połączenia Filaru Rubinowego i Diamentowego, a także Szafirowego ze Szmaragdowym. Spowodowało to obrócenie szablonu tarczy zegara, który obecnie generuje nowe pozycje na rdzeniu pionowym Wszechświata Melchizedeka Elaysy, i jest on połączony z rdzeniem pionowym Hara Krysta, który łączy się z Kosmiczną Halą Zapisów i synchronizuje z Kosmicznym Zegarem i Filarami Reuche.

Kiedy doszło do połączenia Diamentoweych Filarów, zsynchronizowało się to z szablonem czworokąta DNA Szmaragdowego Słońca Kosmicznego Gwiezdnego Człowieka i uformowało się w tesseraktowy sześcian Boga, który w pełni zsynchronizował się z Okiem Boga między matrycami Akaszy, Ekousha i Reishy. Hierogamiczne połączenie, które miało miejsce między filarami Szmaragdowymi i Szafirowymi, wraz z Filarami Diamentowymi i Rubinowymi, przesunęło Diamentową Bramę Wszechświata do Szmaragdowego Filaru jako północna pozycja na godzinie 12 w Kosmicznym Zegarze, która łączy się bezpośrednio ze Szmaragdowymi Założycielami w 24D i rozległymi obwodami Kosmicznego Szmaragdowego Kryształowego Serca i oczyszczonego Szmaragdowego Promienia 24D. Dzięki synchronizacji tych trzech matryc centrum Hara Krysta zaczęło nadawać wzorzec wszechświatowego spiralnego Oddechu Róży, który zaczął przepływać przez centralne serce Azury wszystkich trzech matryc dalej łącząc je ze sobą we wzorze Rosetty, również czule nazywanym Oddechem Róży Wszechświata.

Universal Rose Breath

Rosetta jest pięknym, żywym prądem światła naszej Kosmicznej Matki i Kosmicznego Ojca, zjednoczonych jako jeden święty duchowy oddech, który przybiera formę kwitnących róż, w których szablon Diamentowej Róży Wszechświata dla wszystkich anielskich istot ludzkich jest nasycony tą wyrafinowaną boską ognistą wodą i lodowymi kodami genetycznymi z wnętrza Kosmicznej Hali Zapisów, które nasycają ludzką bioneurologię i oddech wieloma plazmowymi kwitnącymi różami. Jest to wzorzec oddechu wszechświatowej Róży, w którym róże mogą pojawiać się w każdej sekcji kanału oddechowego, wewnętrznym kanale pionowym, centrum krzyżowym oraz podczas wdechu i wydechu - oddechu nasyconego świętą różą, który krąży zgodnie ze wzorem Rosetty w świętym kryształowym sercu Diamentowego Słońca w ucieleśniających Chrystusa mężczyznach i kobietach.

Podsumowanie

Gdy przekroczyliśmy próg do 2023 roku, pozostaje intensywny fizyczny nacisk potrójnej słonecznej kobiecej formy Chrystusa Zofii i duchowego ciała Reisha, które przekodowuje sieć planety, aby wprowadzić skupiska komórek ciała Kosmicznego Ducha do kości ogonowych anielskiej ludzkości, co jest związane z tworzeniem szablonów smoczego ciała gwiezdnego człowieka – szmaragdowego Strażnika dla linii Melchizedeka Niebieskiego Promienia.Trwa wzmożona walka duchowa, o której pisałam wiele razy, gdy na płaszczyźnie materii niesie się echo Antychrysta. Jest to zadanie dla tych z nas, którzy są na Ziemi w misji Christosa i budzą się na obecne ludobójcze programy kontrolowania ludzkości przez elity władzy i NAA walcząc o kierunek osi czasu.

Ostatnie komunikaty Strażników potwierdziły, że wystąpiły rozbieżności tożsamości materii z tożsamościami duchowymi, problemy ze sklonowanym hologramem, które przyczyniły się do opóźnień w pracy naszych zespołów w połączeniu z ziemskimi wysiłkami grupowymi mającymi na celu wywołanie zbiorowego ujawnienia w zeszłym roku. Zespoły Strażników mają frakcje współpracujące z ziemskimi sojuszami, które są połączone głównie z warstwami 5D, więc jest to bardziej ograniczone, ponieważ kosmiczny obraz i różne ciemne programy oszustów są zasłonięte z tego konkretnego punktu obserwacyjnego. Istnieją jednak boskie orkiestracje wielu życzliwych istot międzywymiarowych, które pomagają ludzkości na Ziemi wyzwolić się z wojskowego atakowania za pomocą gaslightingu, oszustw i kłamstw popełnianych przez systemy sztucznej inteligencji obsługujące sieci kontroli umysłu. Niektóre z tych frakcji zbuntowały się, podczas gdy inne są kierowane do równoległej matrycy przez grupy Wesan, które kontrolują poziomy Tajnego Programu Kosmicznego Czarnego Słońca lub znajdują się na najwyższych ukrytych poziomach wojskowych społeczności wywiadowczych. Armie Antychrysta, istoty ludzkie i nieludzkie, przydzielone do ochrony i obrony różnych międzywymiarowych hierarchii władzy i kontroli na tej planecie, są systematycznie niszczone. Dzięki temu więcej prawdziwych informacji zacznie docierać do głównego nurtu, powstaną nowe systemy humanitarne, które zajmą ich miejsce. Jakkolwiek frustrujące może być współistnienie w świecie kłamstw i trwającego ludobójstwa ukrytego za medyczą tyranią, w tym roku powinniśmy zobaczyć więcej globalnego poparcia dla ujawniania.

Trzymajmy się iskry wewnętrznego światła, która łączy się z przewodnim źródłem wiecznego duchowego światła, którym jest nasza Gwiazda Polarna, bądźmy wdzięczni za otrzymanie daru duchowej świadomości i wniebowstąpienia. Gdy nasza wewnętrzna gwiazda prowadzi nas przez ten labirynt mrocznej ignorancji, zamieszania i przeciwnego życiu zła podczas zewnętrznego zamętu duchowej wojny, niech każdy z nas znajdzie prawdziwe uznanie i wdzięczność za duchowe wsparcie i opiekę, które otrzymujemy dzięki znaczącym połączeniom, które mamy zjednoczeni jako duchowo budzący się ludzie, którzy znają istnienie Boga. Zwłaszcza, gdy wielu wciąż nie dostrzega dobroci współczującej ręki Boga, która prowadzi nas przez te znaczące połączenia. Gdy skupisz się na swoim kryształowym sercu, czując wewnętrzne święte małżeństwo, wyślij swoją wdzięczność Bogu i wyślij swoją wdzięczność Christosowi i Christosowi Zofii.

Pokój niech będzie w twoim sercu. Pokój w twoim umyśle. Pokój w twoim ciele. Niech wszyscy pozostają z bezwarunkową miłością i w doskonałym spokoju utrzymywanym w wiecznym świetle Boga i Chrystusa.
Do następnego spotkania pozostań w świetlistości swojej ścieżki serca awatara Christosa Sophii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!
Z kochającym sercem, Lisa 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz